VI SINH VẬT NHÂN SƠ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Vi sinh vật nhân sơ":

SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ

SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ

1. Phân đôi Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi. 1. Phân đôiVi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi. Khi hấp thụ và đồng hóa chất dinh dưỡng, tế bào vi khuẩn tăng kích thước do sinh khối tăng và dẫn đến sự phân chia, ở giai đoạn này màng sinh chất gấp nếp (gọi là mêzôxôm) (hình 26.1[r]

1 Đọc thêm

THUYẾT TRINH VỀ VI KHUẨN

THUYẾT TRINH VỀ VI KHUẨN

Vi khuẩn (tiếng Anh và tiếng La Tinh là bacterium, số nhiều bacteria) đôi khi còn được gọi là vi trùng, là một nhóm (giới hoặc vực) vi sinh vật nhân sơ đơn bào có kích thước rất nhỏ; một số thuộc loại ký sinh trùng. Vi khuẩn là một nhóm sinh vật đơn bào, có kích thước nhỏ (kích thước hiển vi) và thư[r]

23 Đọc thêm

HÔ HẤP VÀ LÊN MEN

HÔ HẤP VÀ LÊN MEN

Trong môi trường có ôxi phân tử, một số vi sinh vật tiến hành hô hấp hiếu khí. Còn khi môi trường không có ôxi phân tử, thì vi sinh vật tiến hành lên men hoặc hô hấp kị khí. Trong môi trường có ôxi phân tử, một số vi sinh vật tiến hành hô hấp hiếu khí. Còn khi môi trường không có ôxi phân tử, thì[r]

1 Đọc thêm

SINH HỌC 12 CHUYÊN SÂU TẬP 1 PHẦN DI TRUYỀN HỌC PHẦN 1

SINH HỌC 12 CHUYÊN SÂU TẬP 1 PHẦN DI TRUYỀN HỌC PHẦN 1

hươnụ đèn hai hay nhiều gcn chứ klìómi pháilà mót с.цеп.(I) Gen nhảyNhà khoa học Mc Clintock (Mĩ) dã cỏỉìg bố cổng trình nghiên cứu đầu tiên (năm1 9 5 1 ) VC c á c veil t ố di t r u v c n vận đ ộ n a ( t r a n s p o s o n ) h a y c á c g e n c ó t h ể di c h u y ể n(ngày nay gọi là gen nháy- jumping[r]

100 Đọc thêm

 KHUNG XƯƠNG TẾ BÀO

KHUNG XƯƠNG TẾ BÀO

Tế bào chất của tế bào nhân thực có cấu tạo gồm bào tương và các bào nhân thực. Tế bào chất của tế bào nhân thực có cấu tạo gồm bào tương và các bào nhân thực. Tuy nhiên, khác với tế bào nhân sơ, bào tương ở tế bào nhân thực được gia cố” bởi một hệ thống các vi ống, vi sợi và sợi trung gian. Hệ t[r]

1 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU THU NHẬN CHẾ PHẨM VI SINH VẬT TỔNG HỢP ENZYM PECTINASE CELLULASE VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ NHÂN THEO PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN

NGHIÊN CỨU THU NHẬN CHẾ PHẨM VI SINH VẬT TỔNG HỢP ENZYM PECTINASE CELLULASE VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ NHÂN THEO PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN

1.6.2 Cellulase ......................................................................................................... 271.6.2.1 Phân loại và cơ chế tác dụng ................................................................. 271.6.2.2 Ứng dụng ......................................................[r]

10 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI

1. Giới Khởi sinh (Monera)
Giới Khởi sinh gồm những loài vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ rất bé nhỏ. 1. Giới Khởi sinh (Monera)Giới Khởi sinh gồm những loài vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ rất bé nhỏ, phần lớn có kích thước khoảng 1-5 um. Chúng xuất hiện khoảng 3.5 tỉ năm trước đây. Vi khu[r]

1 Đọc thêm

NHÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SINH SẢN TẾ BÀO

NHÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SINH SẢN TẾ BÀO

Chu kỳ tế bào, hay chu kỳ phân bào, là một vòng tuần hoàn các sự kiện xảy ra trong một tế bào từ lần phân bào này cho đến lần kế tiếp, trong đó bộ máy di truyền và các thành phần của tế bào được nhân đôi và sau đó tế bào phân chia làm hai tế bào con. Ở các sinh vật đơn bào (nấm men, vi khuẩn,...) mộ[r]

26 Đọc thêm

CẤU TẠO TẾ BÀO NHÂN SƠ

CẤU TẠO TẾ BÀO NHÂN SƠ

Tế bào nhân sơ có cấu tạo khá đơn giản, gồm có 3 thành phần chính. Tế bào nhân sơ có cấu tạo khá đơn giản, gồm có 3 thành phần chính : màng sinh chất tế bào chất và vùng nhân. Ngoài các thành phần đó, nhiều loại tế bào nhân sơ còn có thành tế bào, vỏ nhầy, roi và lông (hình 7.2). Hình 7.2. Sơ đ[r]

2 Đọc thêm

VẮC XIN VÀ HUYẾT THANH MIỄN DỊCH, ĐẠI HỌ Y TÉ CÔNG CỘNG

VẮC XIN VÀ HUYẾT THANH MIỄN DỊCH, ĐẠI HỌ Y TÉ CÔNG CỘNG

thực hiện14TS. BÙI THỊ NGỌC HÀ-BÀI GIẢNG HÓA SINH- KHOA Y HỌC CƠ , ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG; btnh@hsph.edu.vnCác yếu tố ảnh hưởng đếnhiệu lực vac xin- Bản chất và liều lượng của vacxin: Kháng nguyên có tính sinh miễn dịch mạnh hiệu lựccaovacxin phải được sản xuất từ các chủng vi s[r]

35 Đọc thêm

nguyên phân giảm phân trong sinh học

NGUYÊN PHÂN GIẢM PHÂN TRONG SINH HỌC

Nhân tế bào là bào quan tối quan trọng trong tế bào sinh vật nhân chuẩn. Nó chứa các nhiễm sắc thể của tế bào, là nơi diễn ra quá trình nhân đôi DNA và tổng hợp RNA.
Mỗi tế bào có chứa một thể nhỏ hình cầu hoặc hình trứng gọi là nhân. Ở một số tế bào, nhân thường có vị trí khá cố định là trung tâm t[r]

31 Đọc thêm

chu kì tế bào

CHU KÌ TẾ BÀO

Chu kỳ tế bào, hay chu kỳ phân bào, là một vòng tuần hoàn các sự kiện xảy ra trong một tế bào từ lần phân bào này cho đến lần kế tiếp, trong đó bộ máy di truyền và các thành phần của tế bào được nhân đôi và sau đó tế bào phân chia làm hai tế bào con. Ở các sinh vật đơn bào (nấm men, vi khuẩn,...) mộ[r]

28 Đọc thêm

SINH TỔNG hợp PRÔTÊIN

SINH TỔNG HỢP PRÔTÊIN

SINH TỔNG HỢP PRÔTÊIN

I. SAO CHÉP AND.

1. ĐỊNH NGHĨA.
ADN là vật chất di truyền nằm trong nhân tế bào và tế bào chất (ti thể hoặc lục lạp) của sinh vật nhân thực hoặc trong vùng nhân của tế bào nhân sơ.
Nhân đôi ADN là quán trình tạo ra hai phân tử ADN con có cấu trúc giống hệt phân tử ADN mẹ b[r]

56 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ÔN THI THPT QG NĂM 2018 MÔN SINH LẦN 25

ĐỀ THI THỬ ÔN THI THPT QG NĂM 2018 MÔN SINH LẦN 25

Câu49. Ở một sinh vật nhân , đoạn đầu gen cấu trúc có trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung là5´...ATGTXXTAXTXTATTXTAGXGGTXAAT...3´Tác nhân đột biến làm cặp nuclêotit thứ 16 G - X bị mất thì phân tử prôtein tương ứng được tổng hợp tử gen độtbiến có số axit amin làA. 4. B. 5[r]

9 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ÔN TẬP SINH HỌC 12

BÀI GIẢNG ÔN TẬP SINH HỌC 12

1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
a. Gen
Khái niệm: Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi
pôlipeptit hay một phân tử ARN.
b. Mã di truyền
Định nghĩa: Là trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong gen qui định trình tự sắp xếp của[r]

10 Đọc thêm

KHÁI NIỆM VI SINH VẬT

KHÁI NIỆM VI SINH VẬT

Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ chúng dưới kính hiển vi. Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ chúng dưới kính hiển vi. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực, một số là tập hợp đơn bào. Vi sinh vật gồm nhiều nhóm phân loại khác nhau, chúng có đặc[r]

1 Đọc thêm

tiểu luận về nhân đôi ADN và phiên mã

TIỂU LUẬN VỀ NHÂN ĐÔI ADN VÀ PHIÊN MÃ

bài cáo cáo chỉ rõ và giải thích cơ sở phân tử của hoạt đônnjg nhân đỗi ADN của cả hai nhóm sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn. Các giai đoạn của quá trình nhân đôi, sự khác nhau cảu nhân đôi của sinh vạt nhân sơ và nhân chuẩn. Giải thích tạo sao sinh vật nhân sơ lại nhân đôi nhanh hơn sinh vật nhân ch[r]

11 Đọc thêm

SANG KIEN KINH NGHIEM VI

SANG KIEN KINH NGHIEM VI

3.1. Giảng dạy các khái niệm sinh học bằng cách sử dụng trò chơi nhỏ:Chúng ta sử dụng các trò chơi nhỏ để dạy học sẽ tạo được không khí hứng thú và sôi nổi, rèn luyện khả năng phản ứng nhanh, đồng thời giúp HS phấn đấu, tranh đua nhau.3.1.1. Các bước tiến hành:+ Bước 1: Xác định kiến thức chính tron[r]

16 Đọc thêm

SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

SINH HỌC 10 NÂNG CAOSINH HỌC 10 NÂNG CAOBÀI 39SINH SẢN CỦA VSVVi sinh vật được chia thành những nhóm nào?Vi sinh vậtVi sinh vật nhân sơVi sih vậtcổVikhuẩnVi sinh vật nhânchuẩnĐộng vậtnguyênsinhNấmTảo

26 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ VẬT CHẤT DI TRUYỀN

TÌM HIỂU VỀ VẬT CHẤT DI TRUYỀN

=&gt; Như vậy vật chất di truyền đầu tiên được chọn lọc tự nhiên là ARN sau đó mới là ADN.Câu 3: Cấu trúc ADN dạng sợi kép, mạch thẳng phổ biến ở sinh vật nhân thực có những ưu thế gì trong tiến hóa so với cấutrúc ADN dạng sợi kép, mạch vòng phổ biến ở sinh vật nhân <[r]

14 Đọc thêm