GIAO AN LOP 5 ( TUAN 8)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIAO AN LOP 5 ( TUAN 8)":

Tài liệu test chuẩn đầu ra TOIEC1

TÀI LIỆU TEST CHUẨN ĐẦU RA TOIEC1

Part ICô dân tộc đứng nói1C 2A 3D 4C 5B 6C 7D 8A 9B 10DCô gái mặc áo trắng ngồi gần 4 máy tính1B 2B 3C 4D 5C 6A 7D 8B 9B 10CMọi người đang lên xe bus, biển số V8181D 2C 3A 4C 5D 6A 7D 8B 9C 10BMọi người đang lên xe bus, biển số T3581C 2A 3B 4B 5A 6A 7A 8B 9C 10C6 người đang đi bộ, có 2 trẻ em1D 2B 3[r]

46 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 7 SGK TOÁN 9 TẬP 2.

BÀI 1 TRANG 7 SGK TOÁN 9 TẬP 2.

Trong các cặp số (-2; 1), (-1; 0), (1,5; 3) và (4; -3), cặp số nào là nghiệm của phương trình: 1. Trong các cặp số (-2; 1), (-1; 0), (1,5; 3) và (4; -3), cặp số nào là nghiệm của phương trình: a) 5x + 4y = 8 ?                            b) 3x + 5y = -3 ? Bài giải: a) Thay từng cặp số đã cho vào p[r]

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 5

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 5

Khách: (chỉ tay vào thức ăn) Báncho tôi cái này!Người bán: (cười) bắp mà gọi vậyai biết.Tình huống 2:A: (đang tham gia giao thông) Ê!B, tao với mày thăng nè!B: Dớt bao nhiêu!A: Thích sao chiều vậy!B: Coi có cá không mậy, coichừng đi tong nha!H: Nhận xét về từng tình huống?H: Từ đó hãy đưa ra cách sử[r]

11 Đọc thêm

CALIFORNIA SCIENCE GRADE 5 8

CALIFORNIA SCIENCE GRADE 5 8

Students know energy can be carried from one place to another by heat fl ow or by waves, including water, light and sound waves, or by moving objects.. 162 TRANG 7 Materials What do you t[r]

Đọc thêm

BÀI 100 TRANG 39 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 100 TRANG 39 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ? 100. Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ? Ô tô đầu tiên ra đời năm n = , trong đó n  5 và a, b, c ∈ {1; 5; 8} (a, b, c khác nhau). Bài giải: Ta đang ở thế kỉ XXI nên a không thể lớn hơn 2. Do đó a = 1. Phải chọn số c trong tập hợp {1; 5; 8} để n  5. Muốn thế c phải là 5.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 33 TRANG 17 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 33 TRANG 17 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8 33. Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8 Trong dãy số trên, mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số. Bài giải: Số thứ bảy là: 5 + 8 = 13; Số thứ tám là: 8 + 13 = 21. Số thứ chín là: 13 + 21 = 34; Số thứ mười là: 21[r]

1 Đọc thêm

Thực trạng sinh viên thờ ơ với thư viện

THỰC TRẠNG SINH VIÊN THỜ Ơ VỚI THƯ VIỆN

Bảng công việc của các thành viên trong nhóm 3
LỜI MỞ ĐẦU 4
Phần I: Thông tin chung 5
Chương I: Khái quát về thư viện 5
I Khái niệm 5
1.1.Thư viện là gì? 5
1.2.Vai trò của thư viện: 5
Phần II: Nội dung 8
I.Khái quát chung về Thư viện của trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 8
1.1.Sự hình thành và phát[r]

40 Đọc thêm

VIOLYMPIC TOÁN VÒNG 7

VIOLYMPIC TOÁN VÒNG 7

3Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:(hiệu là 13,2, tỉ số là 2/5)Số lớn là: 13,2 : (5-2) x 5 = 22Số bé là: 22 – 13,2 = 6,8Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:(hiệu là 5,7, tỉ số là 2,5 : 2 = 25 : 20 = 5/4)Số lớn là: 5,7 : (5

4 Đọc thêm

BÀI 150 TRANG 59 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 150 TRANG 59 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Tìm BCNN của: 150. Tìm BCNN của: a) 10, 12, 15;                        b) 8, 9, 11;                    c) 24, 40, 168. Bài giải: a)    10 = 2 . 5, 12 = 22 . 3, 15 = 3 . 5. BCNN (10, 12, 15) = 22 . 3 . 5 = 60; b)    BCNN (8, 9, 11) = 8 . 9 . 11 = 792; c)    Ta có 24 = 23 . 3, 40 = 23 . 5, 168 = 23[r]

1 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 17 SGK TOÁN 5

BÀI 3 TRANG 17 SGK TOÁN 5

Bài 3. Viết các số đo độ dài: Bài 3. Viết các số đo độ dài: a) 2m 15cm;     b) 1m 75cm;     c) 5m 36 cm;      d) 8m 8cm. Bài làm a) 2m 15cm = 2m +  m =  m; b) 1m 75cm = 1m +  m =  m; c) 5m 36 cm = 5m +  m =  m; d) 8m 8cm = 8m +  m =  m.

1 Đọc thêm

Giáo án Tuần 8 lớp 5

GIÁO ÁN TUẦN 8 LỚP 5

TUẦN 8
Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2015
Tiết 2: TẬP ĐỌC
Bài 15: KÌ DIỆU RỪNG XANH
A. Mục đích yêu cầu:
1. Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu.
Hiểu: bài văn ca ngợi vẻ đẹp kì thú của rừng, tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối[r]

18 Đọc thêm

BÀI 36 TRANG 51 SGK TOÁN 8 TẬP 2

BÀI 36 TRANG 51 SGK TOÁN 8 TẬP 2

Bài 36. Giải các phương trình: Bài 36. Giải các phương trình: a) |2x| = x - 6;                  b) |-3x| = x - 8; c) |4x| = 2x + 12;              d) |-5x| - 16 = 3x. Hướng dẫn giải: a) |2x| = x - 6  |2x| = x - 6 ⇔ 2x = x - 6 khi x ≥ 0 ⇔ x = -6 không thoả mãn x ≥ 0 |2x| = x - 6 ⇔ -2x = x - 6 khi x[r]

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN KHOA HỌC 5 BÀI 8

GIÁO ÁN KHOA HỌC 5 BÀI 8

* Hoạt động 2: Phiếu học tập+ Bước 1:- GV chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ, Nhận phiếu, làm bài trắc nghiệmphát phiếu học tập với các nội dung - Nam phiếu1:“Vệ sinh cơ quan sinhchính:dục nam”- Thời gian vệ sinh cơ quan sinh dục- Nữ phiếu 2: “Vệ sinh cơ quan sinh- Những lưu ý khi vệ sinh cơ quan sinh[r]

3 Đọc thêm

BÀI 99 TRANG 96 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 99 TRANG 96 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống: 99. Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống: a) . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) = b) (-5) . (-4 - ) = (-5) . (-4) - (-5) . (-14) = Bài giải: a) (-7) . (-13) + 8 . (-13) = (-7 + 8) . (-13) =[r]

1 Đọc thêm

BÀI 60 TRANG 27 SGK TOÁN 8 TẬP 1

BÀI 60 TRANG 27 SGK TOÁN 8 TẬP 1

Làm tính chia: 60. Làm tính chia: a) x10 : (-x)8;                      b) (-x)5 : (-x)3;            c) (-y)5 : (-y)4. Bài giải: a) x10 : (-x)8 = x10 : x8 = x10 – 8 = x2 b) (-x)5 : (-x)3= (-x)5 – 3 = (-x)2 = x2 c) (-y)5 : (-y)4 = (-y)5 – 4 = -y

1 Đọc thêm

BÀI 25 TRANG 75 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 25 TRANG 75 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Điền dấu ">", " 25. Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông: a) (-2) + (-5) (-5);                      b) (-10) (-3) + (-8). Bài giải: a) (-2) + (-5) < -5;                            b) -10 > (-3) + (-8)

1 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 82 TIẾT 51 SGK TOÁN 5

BÀI 1 TRANG 82 TIẾT 51 SGK TOÁN 5

Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi: a)     126,45 + 796,892; b)    352,19 – 189,471; c)     75,54 x 39; d)    308,85 : 14,5 Hướng dẫn giải: Lần lượt ấn các nút: a)     1 2 6 . 4 5 + 7 9 6 . 8 9 2 =  [r]

1 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 35 SGK HÓA HỌC 10

BÀI 3 TRANG 35 SGK HÓA HỌC 10

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là: 3. Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là: A. 8 và 18             B. 18 và 8         C. 8 và 8.             D. 18 và 18 Chọn đáp án đúng Bài giải: Chọn A

1 Đọc thêm

Giáo án Lớp 5 tuần 8

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 8

Giáo án lớp 5A hay nhất, soạn theo chuẩn kiến thức kỹ năng, soạn theo chương trình giảm tải của Bộ GD. Được cập nhật mới nhất, đã chỉnh sửa mới nhất vào cuối năm học này. Rất kỹ, rất hay Giáo án lớp 5A được soạn theo hướng học dễ hiểu.

19 Đọc thêm