GIÁO ÁN LỚP 4 -TUẦN6 (ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIÁO ÁN LỚP 4 -TUẦN6 (ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN)":

GIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌC

GIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌC

GIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌCGIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌCGIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌCGIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌCGIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌCGIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌCGIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌCGIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌCGIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌCGIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌCGIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ[r]

26 Đọc thêm

giáo án kỹ thuật lớp 4 chuẩn KTKN

GIÁO ÁN KỸ THUẬT LỚP 4 CHUẨN KTKN

giáo án kỹ thuật lớp 4 chuẩn KTKNgiáo án kỹ thuật lớp 4 chuẩn KTKNgiáo án kỹ thuật lớp 4 chuẩn KTKNgiáo án kỹ thuật lớp 4 chuẩn KTKNgiáo án kỹ thuật lớp 4 chuẩn KTKNgiáo án kỹ thuật lớp 4 chuẩn KTKNgiáo án kỹ thuật lớp 4 chuẩn KTKNgiáo án kỹ thuật lớp 4 chuẩn KTKNgiáo án kỹ thuật lớp 4 chuẩn KTKNgiá[r]

36 Đọc thêm

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 4 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT CẢ NĂM

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 4 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT CẢ NĂM

Giáo án âm nhạc lớp 4 đầy đủ chi tiết cả năm Giáo án âm nhạc lớp 4 đầy đủ chi tiết cả năm Giáo án âm nhạc lớp 4 đầy đủ chi tiết cả năm Giáo án âm nhạc lớp 4 đầy đủ chi tiết cả năm Giáo án âm nhạc lớp 4 đầy đủ chi tiết cả năm Giáo án âm nhạc lớp 4 đầy đủ chi tiết cả năm Giáo án âm nhạc lớp 4 đầy đủ c[r]

67 Đọc thêm

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 4 CHI TIẾT, ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 4 CHI TIẾT, ĐẦY ĐỦ

Giáo án âm nhạc lớp 4 chi tiết, đầy đủGiáo án âm nhạc lớp 4 chi tiết, đầy đủGiáo án âm nhạc lớp 4 chi tiết, đầy đủGiáo án âm nhạc lớp 4 chi tiết, đầy đủGiáo án âm nhạc lớp 4 chi tiết, đầy đủGiáo án âm nhạc lớp 4 chi tiết, đầy đủGiáo án âm nhạc lớp 4 chi tiết, đầy đủGiáo án âm nhạc lớp 4 chi tiết, đầ[r]

20 Đọc thêm

GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LỚP 4

GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LỚP 4

GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LỚP 4GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LỚP 4GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LỚP 4GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LỚP 4GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LỚP 4GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LỚP 4GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LỚP 4GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG LỚP 4GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG[r]

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

Giáo án ngữ văn 10 đầy đủ cả nămGiáo án ngữ văn 10 đầy đủ cả nămGiáo án ngữ văn 10 đầy đủ cả nămGiáo án ngữ văn 10 đầy đủ cả nămGiáo án ngữ văn 10 đầy đủ cả nămvGiáo án ngữ văn 10 đầy đủ cả nămGiáo án ngữ văn 10 đầy đủ cả nămGiáo án ngữ văn 10 đầy đủ cả nămGiáo án ngữ văn 10 đầy đủ cả năm

364 Đọc thêm

Giáo án Tin học lớp 4 (rất đầy đủ, chi tiết từ tuần 1 đến tuần 35) năm 2015

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4 (RẤT ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 35) NĂM 2015

Giáo án môn Tin học lớp 4 quyển 2 đầy đủ từ tuần 1 đến tuần 35. Rất đầy đủ, chi tiết. Soạn theo phương pháp giảng dạy mới. Có 3 cột: Nội dung, hoạt động của thầy, hoạt động của trò Giáo án môn Tin học lớp 4 quyển 2 đầy đủ từ tuần 1 đến tuần 35. Rất đầy đủ, chi tiết. Soạn theo phương pháp giảng dạy m[r]

136 Đọc thêm

GIÁO ÁN TẬP LÀM VĂN LỚP 3 CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN TẬP LÀM VĂN LỚP 3 CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ

Giáo án tập làm văn lớp 3 chi tiết đầy đủGiáo án tập làm văn lớp 3 chi tiết đầy đủGiáo án tập làm văn lớp 3 chi tiết đầy đủGiáo án tập làm văn lớp 3 chi tiết đầy đủGiáo án tập làm văn lớp 3 chi tiết đầy đủGiáo án tập làm văn lớp 3 chi tiết đầy đủGiáo án tập làm văn lớp 3 chi tiết đầy đủGiáo án tập l[r]

37 Đọc thêm

Giáo án lịch sử địa lý lớp 4 đầy đủ cả năm

GIÁO ÁN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ LỚP 4 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

Giáo án lịch sử địa lý lớp 4 đầy đủ cả năm Giáo án lịch sử địa lý lớp 4 đầy đủ cả năm Giáo án lịch sử địa lý lớp 4 đầy đủ cả năm Giáo án lịch sử địa lý lớp 4 đầy đủ cả năm Giáo án lịch sử địa lý lớp 4 đầy đủ cả năm Giáo án lịch sử địa lý lớp 4 đầy đủ cả năm Giáo án lịch sử địa lý lớp 4 đầy đủ cả năm[r]

55 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4 TRỌN BỘ 4 CỘT

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4 TRỌN BỘ 4 CỘT

giáo án Tin học lớp 4 trọn bộ 4 cộtgiáo án Tin học lớp 4 trọn bộ 4 cộtgiáo án Tin học lớp 4 trọn bộ 4 cộtgiáo án Tin học lớp 4 trọn bộ 4 cộtgiáo án Tin học lớp 4 trọn bộ 4 cộtgiáo án Tin học lớp 4 trọn bộ 4 cộtgiáo án Tin học lớp 4 trọn bộ 4 cộtgiáo án Tin học lớp 4 trọn bộ 4 cộtgiáo án Tin học lớp[r]

85 Đọc thêm

GIÁO ÁN AN TOAN GIAO THÔNG LỚP 4 (3 CỘT) TRON BỘ

GIÁO ÁN AN TOAN GIAO THÔNG LỚP 4 (3 CỘT) TRON BỘ

Giáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an t[r]

12 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4 HỌC KỲ II

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4 HỌC KỲ II

Giáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4 học kỳ IIGiáo án tin học lớp 4[r]

33 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 4 ĐẦY ĐỦ DẠNG

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 4 ĐẦY ĐỦ DẠNG

Chuyên đề bồi dưỡng Học sinh giỏi môn Toán lớp 4 đầy đủ dạngChuyên đề bồi dưỡng Học sinh giỏi môn Toán lớp 4 đầy đủ dạngChuyên đề bồi dưỡng Học sinh giỏi môn Toán lớp 4 đầy đủ dạngChuyên đề bồi dưỡng Học sinh giỏi môn Toán lớp 4 đầy đủ dạng

29 Đọc thêm

Giáo án môn Tin học lớp 3 (rất đầy đủ, chi tiết từ tuần 1 đến tuần 35)

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 3 (RẤT ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 35)

Giáo án môn Tin học lớp 3 quyển 1 đầy đủ từ tuần 1 đến tuần 35. Rất đầy đủ, chi tiết. Soạn theo phương pháp giảng dạy mới.Có 3 cột: Nội dung, hoạt động của thầy, hoạt động của tròGiáo án môn Tin học lớp 3 quyển 1 đầy đủ từ tuần 1 đến tuần 35. Rất đầy đủ, chi tiết. Soạn theo phương pháp giảng dạy mới[r]

126 Đọc thêm

GIÁO ÁN SINH LỚP 6 ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN SINH LỚP 6 ĐẦY ĐỦ

hay lắm các anh em ơi rất đầy đủ giáo án sinh lớp 6 đầy đủgiáo án sinh lớp 6 đầy đủgiáo án sinh lớp 6 đầy đủgiáo án sinh lớp 6 đầy đủgiáo án sinh lớp 6 đầy đủgiáo án sinh lớp 6 đầy đủgiáo án sinh lớp 6 đầy đủgiáo án sinh lớp 6 đầy đủgiáo án sinh lớp 6 đầy đủgiáo án sinh lớp 6 đầy đủgiáo án sinh lớp[r]

148 Đọc thêm

GIÁO ÁN KHOA HỌC LỚP 4 CHI TIẾT, ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

GIÁO ÁN KHOA HỌC LỚP 4 CHI TIẾT, ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

Giáo án khoa học lớp 4 chi tiết, đầy đủ cả năm Giáo án khoa học lớp 4 chi tiết, đầy đủ cả năm Giáo án khoa học lớp 4 chi tiết, đầy đủ cả năm Giáo án khoa học lớp 4 chi tiết, đầy đủ cả năm Giáo án khoa học lớp 4 chi tiết, đầy đủ cả năm Giáo án khoa học lớp 4 chi tiết, đầy đủ cả năm Giáo án khoa học l[r]

217 Đọc thêm

giáo án lớp 4 môn tập đọc chiều ( đầy đủ)

GIÁO ÁN LỚP 4 MÔN TẬP ĐỌC CHIỀU ( ĐẦY ĐỦ)

TUẦN 1
Ngày 22082011
Tiết 1: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU
IMục đích yêu cầu :
Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật (Nhà Trò, Dế Mèn).
Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệpbênh vực người yếu.
Phá[r]

68 Đọc thêm

BÀI SOẠN VNEN MÔN ÂM NHẠC LỚP 4

BÀI SOẠN VNEN MÔN ÂM NHẠC LỚP 4

Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 4 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 4 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 4 chuẩn theo mô hình trường học mới, đầy đủ cả năm;Bài soạn VNEN môn Âm nhạc lớp 4 chuẩn theo mô hình trường[r]

24 Đọc thêm

GIÁO ÁN TUẦN 1 KHỐI 1

GIÁO ÁN TUẦN 1 KHỐI 1

gián án lớp 1 tuần 1 dành cho giáo viên, giáo án được soạn rất kĩ và đầy đủ nội dung các bài được soạn có đầy đủ nội dung về chuẩn kiến thức kĩ năng, có phân hóa trình độ học sinh và sử dụng các phương pháp mới vào công tác giảng dạy.

42 Đọc thêm

NGÂN HÀNG ĐỀ TIN HỌC LỚP 4

NGÂN HÀNG ĐỀ TIN HỌC LỚP 4

Ngân hàng đề tin học lớp 4, các câu hỏi soạn đầy đủ trong chương trính sách giáo khoa môn tin học lớp 4, thích hợp để các bạn lấy làm tài liệu ôn học sinh giúp cho việc ra đề được thuận tiện hơn. chúc các bạn thành công

19 Đọc thêm