GIAO AN LOP 5 CHUAN KT-KN TUAN 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIAO AN LOP 5 CHUAN KT-KN TUAN 2":

ĐỀ LỚP 5 2

ĐỀ LỚP 5 2

Đáp sô: 7Câu 4:Giả sử quãng dường AB dài 24km (chọn 24km vì 24 chia hết cho 12 và cho 8 để dễ tính).Thời gian bác An đi từ A đến B là:24 : 12 = 2 (giờ)Thời gian bác An đi từ B đến A là:24 : 8 = 3 (giờ)Tổng thời gian bác An đã đi là:2 + 3 = 5 (giờ)Tổng quãng đường bác An đã đi là[r]

8 Đọc thêm

5 2 5 THE NATIONAL GUARD MODERN MINUTEMEN (SOCIAL STUDIES) TG

5 2 5 THE NATIONAL GUARD MODERN MINUTEMEN (SOCIAL STUDIES) TG

Bộ sách Scott Foresman reading street grade 5 advance teaching guides gồm các quyển sau:

5.1.1 This Is the Way We Go to School
5.1.2 Forecasting the Weather (Earth Science)
5.1.3 Harvesting Medicine on the Hill
5.1.4 African American Athletes (Social Studies)
5.1.5 The Land of Opportunity (S[r]

4 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 2 CHƯƠNG 2 BÀI 5

GIÁO ÁN TOÁN 2 CHƯƠNG 2 BÀI 5

H+G: Nhận xét, đánh giáB. Dạy bài mới1. Giới thiệu bài2. Hình thành KT mớiG: Nêu mục đích yêu cầu giờ họca. Giới thiệu phép cộng: 49+25G: Nêu đề toán:ChụcĐơn vị4925- Thực hiện thao tác hướng dẫn trên quetính, giúp HS nhận ra cách thực hiện phépcộng (que tính)G: HD thực hiện phép tínhVnDoc - T[r]

2 Đọc thêm

5 5 2 inventions from space travel (space and technology) TG

5 5 2 INVENTIONS FROM SPACE TRAVEL (SPACE AND TECHNOLOGY) TG

Bộ sách Scott Foresman reading street grade 5 advance teaching guides gồm các quyển sau:

5.1.1 This Is the Way We Go to School
5.1.2 Forecasting the Weather (Earth Science)
5.1.3 Harvesting Medicine on the Hill
5.1.4 African American Athletes (Social Studies)
5.1.5 The Land of Opportunity (S[r]

4 Đọc thêm

5 2 5 PAUL REVERES MIDNIGHT RIDE

5 2 5 PAUL REVERES MIDNIGHT RIDE

Scott Foresman Reading Street provides over 600 leveled readers that help children become better readers and build a lifelong love of reading. The Reading Street leveled readers are engaging texts that help children
practice critical reading skills and strategies. They also provide opportunities to[r]

12 Đọc thêm

OCDI TIẾNG VIỆT Phan 5 Chuong 5.2

OCDI TIẾNG VIỆT PHAN 5 CHUONG 5.2

Trong thiết kế cảng và các công trình bến, loại nền móng thích hợp sẽ được chọn lựa căn cứ vào tầm quan trọng của công trình và điều kiện đất nềnNếu đất nền có lớp đất sét yếu, thì độ ổn định và độ lún của nền móng sẽ phải xem xét kỹ lưỡng. nếu đất nền gồm các lớp cát rời, thì ảnh hưởng của yếu tố h[r]

27 Đọc thêm

5 2 2 A SAFE HEAVEN (SOCIAL STUDIES)

5 2 2 A SAFE HEAVEN (SOCIAL STUDIES)

Bộ sách Scott Foresman reading street grade 5 advance gồm các quyển sau:

5.1.1 This Is the Way We Go to School
5.1.2 Forecasting the Weather (Earth Science)
5.1.3 Harvesting Medicine on the Hill
5.1.4 African American Athletes (Social Studies)
5.1.5 The Land of Opportunity (Social Studies)[r]

14 Đọc thêm

CHUONG5 2 CHAPTER 5.2: NETWORK DESIGN

CHUONG5 2 CHAPTER 5.2: NETWORK DESIGN

Logical Network Design  Design a network topology  Design models for addressing and naming  Select switching and routing protocols  Develop network security strategies  Develop network management strategies
Hierarchy  Redundancy  Modularity  Welldefined entries and exits  Protected perime[r]

81 Đọc thêm

BTRL NAP 2 NGAY 5

BTRL NAP 2 NGAY 5

số mol muối trong Y. Phần trăm khối lượng của A có trong X gần nhất với:A. 6,4%B. 8,8%C. 9,8%D. 7,6%Câu 18: Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho m gam X tanhoàn toàn vào dung dịch Y gồm H2SO4 1,65M và NaNO3 1M, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3,66mgam muối trung h[r]

3 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5 BÀI 5: BẢNG NHÂN 3

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5 BÀI 5: BẢNG NHÂN 3

3x2=63x3=93 x 4 = 123 x 5 = 15- Chuẩn3 x 6 = 183 x 7 = 213 x 8 = 243 x 9 = 273 x 10 = 30bị bài Luyện tập- Học sinh làm nháp bài 1 , 3 , 4 . Học sinh giỏi làm thêmbài 2 , 5 / trang 98

9 Đọc thêm

BÀI 2 PHẦN 2 TRANG 180 SGK TOÁN 5

BÀI 2 PHẦN 2 TRANG 180 SGK TOÁN 5

Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km2 Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km2 (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km2 . a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2 , diện tích tỉnh Sơn La[r]

1 Đọc thêm

CÂU 1, 2, 3 TRANG 5 SGK TIẾNG VIỆT 5

CÂU 1, 2, 3 TRANG 5 SGK TIẾNG VIỆT 5

1.Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác? 2.Sau Cách mọng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì? 3.Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết dất nước? Câu 1. Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai[r]

1 Đọc thêm

BÀI 2 PHẦN 2 TRANG 179 SGK TOÁN 5

BÀI 2 PHẦN 2 TRANG 179 SGK TOÁN 5

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà,. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ? Bài giải: Ta có sơ đồ: Số tiền mua cá là:  88 000 :  (6 + 5) x 6 = 48000 (đồng) Đáp số: 48000 đồng.

1 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5 BÀI 5: BẢNG NHÂN 3

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5 BÀI 5: BẢNG NHÂN 3

3 x 8 = 243x 1= 33 x 5 = 153 x 4 = 123 x 10 = 303 x 9 = 273x2= 63 x 6 = 183 x 7 = 21MÔN : TOÁNBảng nhân 3(Làm bài cá nhân.)Bài 2) Bài toán.Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏicó tất cả bao nhiêu học sinh?Tóm tắt:Mỗi nhóm: 3 học sinh10 nhóm : … học sinh?Bài giải:

8 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5 BÀI 5 BẢNG NHÂN 3

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5 BÀI 5 BẢNG NHÂN 3

3 x 7 = 21.• 2/ Giải bài toán sau :• Mỗi nhóm có 3 học sinh,có 10 nhóm như vậy.Hỏicó tất cả bao nhiêu học sinh ?•Giải•Số học sinh có tất cả là:•3 x 10 = 30 (học sinh )•Đáp số : 30 học sinh.• 3/ Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợpvào chỗ trống :3•6912

9 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5 BÀI 5: BẢNG NHÂN 3

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5 BÀI 5: BẢNG NHÂN 3

12 15 18 21 24 27 30Toán:Bảng nhân 3Củng cố:Thi đọc bảng nhân 33 x 5 = 1527 = 3 x ?9Chàtạmbiệt!o

8 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5 BÀI 5: BẢNG NHÂN 3

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5 BÀI 5: BẢNG NHÂN 3

BÀI GIẢNG TOÁN 2 CHƯƠNG 5BÀI 5: BẢNG NHÂN 3TOÁNBẢNG NHÂN 33 được lấy 1 lần, ta viết:3x1=33 được lấy 2 lần, ta có:3x2= 3+3=6Vậy: 3 x 2 = 63 được lấy 3 lần, ta có:3x3= 3+3+3=9Vậy: 3 x 3 = 93x1=33x2=63x3=93 x 4 = 123 x 5 = 153 x 6 = 183 x 7 = 213 x 8 = 243 x 9[r]

7 Đọc thêm