TỔNG HỢP CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM TƯƠNG ỨNG 06/02/2007

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tổng hợp Chuẩn mực kế toán quốc tế và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng 06/02/2007":

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM, SỰ HÒA HỢP CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

22 Đọc thêm

Chuẩn mực kế toán việt nam

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chuẩn mực kế toán việt nam

26 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS.1.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tàiTrong tình hình thị trường ngày càng biến động với các giao dịch phức tạp như hiệnnay, đòi hỏi tính xét đoán nghề nghiệp cao và nhiều nghiệp vụ còn ẩn chứa nhiều rủi rohoặc còn tranh luận về hướng xử lý. Do đó vẫn cần nhiều th[r]

22 Đọc thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 2 - HÀNG TỒN KHO

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 2 - HÀNG TỒN KHO

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 2 - hàng tồn kho

25 Đọc thêm

LA01 001 định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính việt nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

LA01 001 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐÁP ỨNG XU THẾ HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Các định hướng trên không chỉ giải quyết vấn đề nội dung mà còn xem xét các yếu
tố thể chế và cơ sở hạ tầng kế toán.
Với mong muốn đáp ứng yêu cầu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Định hướng xây
dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán
quốc tế”. Các kết quả nghiên cứu đư[r]

172 Đọc thêm

Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế

TỔNG QUAN VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Chuẩn mực kế toán quốc tế
Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) thành lậ̣p 1973; Năm
2001 đổ̉i thành Hộ̣i đồ̀ng chuẩn mực kế́ toán quố́c tế́ (IASB)
Với sự tham gia của nhiểu tổ chức thành viên từ nhiều quốc gia trên
thế giới, Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế có nhiệm vụ soạn thảo,
ban hành[r]

17 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (39)

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (39)

nhanh do nhà nước tăng thuế nhập khẩu mà công ty áp dụng phương pháp tính giá này sẽlàm cho chi phí sản xuất tăng, giá thành sản phẩm tăng, giá vốn hàng bán tăng dẫn đến lợinhuận sẽ giảm. Do đó kế toán có thể thay đổi phương pháp tính giá nguyên vật liệu theophương pháp bình quân hoặc phương[r]

8 Đọc thêm

GIÁ TRỊ HỢP LÝ: LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẬN DỤNG TRONG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

GIÁ TRỊ HỢP LÝ: LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẬN DỤNG TRONG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

Với những quy định trên trong Luật kế toán 2015 đã mở ra hướng vận dụng giá trị hợp lý theođầy đủ bản chất, ý nghĩa của nó là vận dụng để định giá tài sản, nợ phải trả sau ghi nhận banđầu.Sức ép của yêu cầu hội nhập và cả sức ép của yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường ở ViệtNam chỉ ra r[r]

12 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (114)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (114)

Kế toán Tài chínhCông ty sẽ có xu hướng khai giảm nợ phải trả trong lúc này. Vì nếu ghi tăngkhoản nợ phải trả đồng nghĩa là làm tăng nghĩa vụ trả nợ và làm giảm khả năng thanhtoán của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Điều này cũng gây tâm lýbất ổn cho cổ đông về sự quản lý đi[r]

6 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (176)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (176)

Ghi nhận doanh thu: theo chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS18Doanh thu là sự tăng lên của lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt độngthông thường dưới hình thức dòng vào hoặc sự gia tăng của tài sản hoặc sự giảm đi củacác khoản nợ, kết quả là làm tăng vốn chủ s[r]

4 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (76)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (76)

Trang: 1/9Bài kiểm tra hết môn– GaMBA. M0111- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã muađang đi trên đường.- Chi phí dịch vụ dở dang.Giá trị thuần có thể thực hiện được: Là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sảnxuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi[r]

9 Đọc thêm

T ỔNG QUAN V ỀB ẢNG CÂN ĐỐ I K ẾTOÁN

T ỔNG QUAN V ỀB ẢNG CÂN ĐỐ I K ẾTOÁN

Tài sản: là tiềm lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và là kết quả củacác sự kiện đã qua và từ đó doanh nghiệp có thể thu được các lợi ích kinh tếtrong tương lai của doanh nghiệp. Các lợi ích kinh tế tương lai được biểu hiệntrong tài sản là tiềm năng đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp tới các nguồn[r]

3 Đọc thêm

8TỔNG LUẬN KẾ TOÁN NÂNG CAO

8TỔNG LUẬN KẾ TOÁN NÂNG CAO

Hệ thống cơ sở lý luận về “ nguyên tắc giá trị hợp lý” để vận dụng cùng với“nguyên tắc giá gốc”Bổ sung nguyên tắc“Nội dung quan trọng hơn hình thức”VAS 01 nên được bổ sung khái niệm “bảo toàn vốn”.1232.3 Quan điểm xây dựng chuẩn mực kế toánChuẩn mực kế toán Việt Nam được xây dựn[r]

17 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh thay đổi lần 4 ngày 11 tháng 11 năm 2010 về tăng vốn điều lệ và thay đổi người đạidiện pháp luật.Tên giao dịch của Công ty là PHUTHINH - NHABE GARMENT JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt là: NPSTổng số nhân vi[r]

29 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LABÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐCBan Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính giữa niên độ phản ánh một cách trung thực vàhợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của C[r]

29 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHẬT BẢN

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHẬT BẢN

Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới đã và đang phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa. Đây là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới trong giai đoạn hiện nay và cả trong tương lai. Hoạt động kinh doanh không chỉ diễn ra trong phạm vi từng quốc gia mà đã phát triển theo hướng hội nhập vào[r]

20 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (280)

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (280)

BÀI TẬP CÁ NHÂNMôn: Kế Toán Tài ChínhHọc viên: Nguyễn Thị Thanh HuyềnLớp: GamBA.X0710Câu 1: Trình bày cơ sở hình thành, nội dung và ý nghĩa Chuẩn mực Kếtoán Việt Nam số 14- Cơ sở hình thành: Dựa trên nguyên tắc thực tế và chuẩn mực kế toánquốc tế về doanh thu và thu nhập[r]

12 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Đứng trước những thử thách và cơ hội, việc quản lí cũng như nhiều chính sách của Nhà nước là động lực, đòn bẩy tích cực trong việc phát triển và ổn định kinh tế. Mọi biện pháp khắc phục cũng như các cơ chế quản lí tài chính có sự đổi m[r]

77 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (91)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (91)

niềm tin cho các cổ đông về hoạt động của doanh nghiệp.Câu 3. Giả thiết rằng, nhà quản lý đã yêu cầu kế toán tiến hành những xử lý kếtoán theo hướng có lợi cho DN ( yêu cầu 1 và yêu cầu 2 ). Anh/ chị hãy phân tíchnhững chuẩn mực trong hạch toán có liên quan và chỉ ra những vi phạm tron[r]

6 Đọc thêm