TIẾT 25 CN8 -5 CỘT(SN)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TIẾT 25 CN8 -5 CỘT(SN)":

ÔN THI THỰC HÀNH EXCEL 2010

ÔN THI THỰC HÀNH EXCEL 2010

Ôn thi Excel
Yêu cầu: 1. Định dạng bảng tính như trên với font chữ Time News Roman, size 13 và đổi tên sheet1 thành MSSV (1 đ) 2. Thiết lập trang in cho bảng tính với lề trên, dưới là 2cm và trái, phải là 2.5 cm, khổ giấy A4 (1 đ) 3. Chèn thêm cột Thuế sau cột Đơn Giá, cột Khuyến mãi trước cột Thàn[r]

1 Đọc thêm

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU11.1. Vật liệu sử dụng11.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn11.3. Lựa chọn kích thước, chiều dày sàn21.3.1. Kích thước sàn mái21.3.2. Kích thước sàn tầng21.4. Lựa chọn giải pháp kết cấu chịu lực41.5. Lựa chọn kích thước các tiết diện51.5.1. Kích thước tiết di[r]

57 Đọc thêm

Thực hành kỹ thuật thực phẩm

THỰC HÀNH KỸ THUẬT THỰC PHẨM

MỤC LỤC
BÀI 1. THÁP ĐỆM 3
I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 3
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 6
IV. XỬ LÝ SỐ LIỆU 8
BÀI 2. CÔ ĐẶC 17
I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 17
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 17
III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 21
IV. XỬ LÝ SỐ LIỆU 23
BÀI 3. TRUYỀN NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG 28
I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 28
I[r]

77 Đọc thêm

BÀI KIỂM TRA THỐNG KÊ KINH DOANH SỐ (18)

BÀI KIỂM TRA THỐNG KÊ KINH DOANH SỐ (18)

b/ Tổng thể những người làm ăn phi pháp.c/ Tổng thể các doanh nghiệp quốc doanh ở một địa phương.d/ Cả a và b.e/ Cả a, b và c.5/ Biểu đồ hình cột (Histograms) có đặc điểm:a/ Giữa các cột có khoảng cáchb/ Độ rộng của cột biểu hiện trị số giữa của mỗi tổc/ Chiều cao của cột[r]

12 Đọc thêm

BÀI 58 TRANG 99 SGK TOÁN 8 TẬP 1

BÀI 58 TRANG 99 SGK TOÁN 8 TẬP 1

Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật 58. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật.       Bài giải: Cột thứ hai:  d2 = a2 + b2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169 Nên d = 13 Cột thứ[r]

1 Đọc thêm

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KIỂN ĐÈN GIAO THÔNG VÀ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KIỂN ĐÈN GIAO THÔNG VÀ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ

I_Phân tích yêu cầu công nghệ:
1_Nội dung:
Thiết kế mạch điều khiển đèn và giám sát nhiệt độ tại một ngã tư giao thông. Hệ thống gồm 2 cột, trên mỗi cột gắn 3 đèn Xanh, Vàng, Đỏ và 2 LED 7 thanh dùng để hiển thị thời gian sáng của mỗi đèn. Giám sát nhiệt độ môi trường bằng nhiệt điện trở kim loại[r]

21 Đọc thêm

Báo cáo ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

BÁO CÁO ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU11.1. Vật liệu sử dụng11.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn11.3. Lựa chọn kích thước, chiều dày sàn21.3.1. Kích thước sàn mái21.3.2. Kích thước sàn tầng21.4. Lựa chọn giải pháp kết cấu chịu lực41.5. Lựa chọn kích thước các tiết diện51.5.1. Kích thước tiết di[r]

60 Đọc thêm

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (Đại học Mỏ Địa chất)

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT)

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU11.1. Vật liệu sử dụng11.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn11.3. Lựa chọn kích thước, chiều dày sàn21.3.1. Kích thước sàn mái21.3.2. Kích thước sàn tầng21.4. Lựa chọn giải pháp kết cấu chịu lực41.5. Lựa chọn kích thước các tiết diện51.5.1. Kích thước tiết di[r]

57 Đọc thêm

Báo cáo ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (trường ĐH Mỏ)

BÁO CÁO ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (TRƯỜNG ĐH MỎ)

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU11.1. Vật liệu sử dụng11.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn11.3. Lựa chọn kích thước, chiều dày sàn21.3.1. Kích thước sàn mái21.3.2. Kích thước sàn tầng21.4. Lựa chọn giải pháp kết cấu chịu lực41.5. Lựa chọn kích thước các tiết diện51.5.1. Kích thước tiết di[r]

57 Đọc thêm

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (trường ĐH Mỏ0

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (TRƯỜNG ĐH MỎ0

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU11.1. Vật liệu sử dụng11.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn11.3. Lựa chọn kích thước, chiều dày sàn21.3.1. Kích thước sàn mái21.3.2. Kích thước sàn tầng21.4. Lựa chọn giải pháp kết cấu chịu lực41.5. Lựa chọn kích thước các tiết diện51.5.1. Kích thước tiết di[r]

63 Đọc thêm

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (trường ĐH Mỏ Địa chất)

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (TRƯỜNG ĐH MỎ ĐỊA CHẤT)

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU11.1. Vật liệu sử dụng11.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn11.3. Lựa chọn kích thước, chiều dày sàn21.3.1. Kích thước sàn mái21.3.2. Kích thước sàn tầng21.4. Lựa chọn giải pháp kết cấu chịu lực41.5. Lựa chọn kích thước các tiết diện51.5.1. Kích thước tiết di[r]

52 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 83 TIẾT 52 SGK TOÁN 5

BÀI 1 TRANG 83 TIẾT 52 SGK TOÁN 5

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó. Hướng dẫn giải: Lần lượt ấn các nút sau: 3 1 1 : 6 1 2 =              (được 0,50[r]

1 Đọc thêm

giáo án công nghệ 8 2 cột

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 2 CỘT

Tuần: 1 Ngày soạn: 20082013
Tiết: 1 Ngày dạy:
Phần 1: VẼ KĨ THUẬT
Chương 1: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC
Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống.

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết được vài trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống và trong sản xuất.[r]

128 Đọc thêm

Đồ án BTCT2 đại học kiến trúc TP. HCM

ĐỒ ÁN BTCT2 ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM

MỤC LỤCI LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU: 4
1 Chọn vật liệu sử dụng: 4
2 Chọn giải pháp kết cấu: 5
II XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG: 5
1 Tĩnh tải tính toán: 5
2 Hoạt tải tính toán: 5
III TÍNH TOÁN SƠ BỘ CÁC CẤU KIỆN: 6
1 Sơ bộ chiều dày sàn: 6
2 Kích thước tiết diện dầm: 7
3 Kích thước tiết diện cột: 8
4 Mặt[r]

51 Đọc thêm

BÀI 51 TRANG 25 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 51 TRANG 25 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, 51. Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo đều bằng nhau. Bài giải: Từ đường chéo đã cho ta tính được tổng các số ở các dòng, các cột các đường chéo là 2[r]

1 Đọc thêm

01 BAI TOAN LAP PT MAT PHANG TAI LIEU

01 BAI TOAN LAP PT MAT PHANG TAI LIEU

2 x − y + 2 z − 3 = 0 . Viết phương trình mặt phẳng ( Q ) đi qua 2 điểm A và B và tạo với mặt phẳngmột góc φ sao cho cos φ =1.5Câu 5: Trong không gian với hệ tọa tọa độ Oxyz cho 4 điểm A (1;1;1) , B ( 3; 2; 0 ) , C ( 4;1; 0 ) vàD ( 7; 4; 2 ) .Lập phương trình mặt phẳng ( P ) qua 2 điểm A,B và[r]

1 Đọc thêm

BÀI TẬP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH (4)

BÀI TẬP THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH (4)

b) Độ rộng của cột biểu hiện trị số giữa của mỗi tổc) Chiều cao của cột biểu thị tần sốd) Cả a) và b) đều đúng*e) Cả a) và c) đều đúngf) Cả a), b) và c) đều đúngCâu 2Một doanh nghiệp muốn ước lượng trung bình một giờ một công nhân hoàn thànhđược bao nhiêu sản phẩm để đặt định mức. Giám[r]

9 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 100 SGK TOÁN 9 - TẬP 1

BÀI 2 TRANG 100 SGK TOÁN 9 - TẬP 1

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng. Bài 2. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng. Hướng dẫn giải: Nối (1) với (5), (2) với (6), (3) với (4).

1 Đọc thêm

BÀI 16 TRANG 45 SGK TOÁN 9 TẬP 2

BÀI 16 TRANG 45 SGK TOÁN 9 TẬP 2

Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai 16. Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau: a) 2x2 – 7x + 3 = 0;                             b) 6x2 + x + 5 = 0; c) 6x2 + x – 5 = 0;                              d) 3x2 + 5x + 2 = 0; e) y2 – 8y + 16 = 0;          [r]

2 Đọc thêm

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quyết đị nh hì nh phạ t l à khâu quan t rọng nhất t rong hoạt động xét xử
của Tòa án. Trong đó, các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ TNHS l à một t rong những căn
cứ để quyết đị nh hì nh phạt , l à cơ sở đảm bảo cho vi ệc t hực hiện nguyên t ắc
cá t hể hóa[r]

84 Đọc thêm