HD KT ĐG MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ THEO CHUẨN KTKN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HD KT ĐG MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ THEO CHUẨN KTKN":

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 1954 LỚP 12 THPT

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 1954 LỚP 12 THPT

Theo N.V.Savin trong cuốn “Giáo dục học” tập 1 (Nxb Giáo dục năm1983) đã dành hẳn một chương để bàn về vấn đề KT,ĐG tri thức, kĩ năng, kĩ xảocủa HS. Trên cơ sở đưa ra khái niệm về KT, ĐG, ông khẳng định KT, ĐG là haihoạt động động khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau[r]

83 Đọc thêm

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN TƯ VẤN THUẾ

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN TƯ VẤN THUẾ

Thử nghiệm cơ bản: Là loại thử nghiệm được thiết kế nhằm thu thậpcác bằng chứng về sự hoàn chỉnh, chính sác và hiệu lực của các dữ liệu dohệ thống kế toán sử lý. Thử nghiệm cơ bản thường được sử dụng với sốlượng lớn khi rủi ro kiểm soát của chu trình đó được đánh giá là cao.2. Kiểm toán chu t[r]

103 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ”

LUẬN VĂN THẠC SĨ: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ”

MỤC LỤC
BẢNG KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ........................................................vi
MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN...................................... 6
1.1 Cơ s[r]

121 Đọc thêm

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHXH LỚP 7 TRƯỜNG HỌC MỚI ( ĐỊA LÍ 7)

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHXH LỚP 7 TRƯỜNG HỌC MỚI ( ĐỊA LÍ 7)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh của chương trình môn Địa lí ban hành theo quyết định 162006QĐBGDĐT ngày 0552006.
Khung phân phối Chương trình môn học lớp 7 mô hình trường học mới của Bộ GDĐT.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
MÔN: Địa lí, lớp 7

5 Đọc thêm

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ- GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ- GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Thực trạng của việc dạy và học lịch sử trong nhà trường phổ thông hiện còn những tồn tại là nội dung của nhiều bài giảng lịch sử rất khô khan, nhiều sự kiện nên chưa tạo được hứng thú học lịch sử đối với học sinh. Học sinh hiểu một cách rời rạc, nông cạn về kiến thức lịch sử, không nắm được mối liên[r]

25 Đọc thêm

SKKN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 9 THCS

SKKN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 9 THCS

loại còn nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, đối với học sinh lớp 9 khi lượng kiến thức vềbiểu đồ và kĩ năng biểu đồ còn hạn chế thì việc phân loại biểu đồ theo hình thức là rấtphù hợp. Theo cách này người ta căn cứ vào đặc điểm hình dạng kí hiệu hình học hoặchình vẽ thể hiện đối tượng trên biểu đồ để[r]

4 Đọc thêm

giáo án dạy học tích hợp môn Lịch sử năm học: 2016 2017 Bài 7 Các Nước Mĩ La Tinh

GIÁO ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC: 2016 2017 BÀI 7 CÁC NƯỚC MĨ LA TINH

bài thi đạt giải nhất cấp huyện năm 20162017

PHIẾU MÔ TẢ GIỜ DẠY HỌC THEO TÍCH HỢP
LIÊN MÔN

I. Tên hồ sơ dạy học: Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn để dạy bài: “Các nước Mĩ la tinh” Lịch sử 9
II. Mục tiêu dạy học:
A . Mục tiêu chung
Dạy học theo chủ đề tích hợp là một trong những ngu[r]

41 Đọc thêm

Bài dự thi Dạy học tích hợp Sử 6 Bài 12 Nước Văn Lang

BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP SỬ 6 BÀI 12 NƯỚC VĂN LANG

Bài dự thi dạy học tích hợp Sử 6 Bài 12 Nước Văn LangBài dự thi dạy học tích hợp Sử 6 Bài 12 Nước Văn LangBài dự thi dạy học tích hợp Sử 6 Bài 12 Nước Văn LangI. PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo công văn số 794PGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Phòng GDĐT Tiên Yên)

1.[r]

12 Đọc thêm

LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

phƣơng pháp rèn luyện KNHT cho sinh viên.Nhà giáo dục Nhật Bản Tsunesaburo Makiguchi là ngƣời cổ vũ mạnh mẽ choviệc TH thông qua nhấn mạnh việc giáo dục sự sáng tạo cho con ngƣời. Tác giảkhẳng định truyền đạt tri thức không phải và không bao giờ là mục đích của giáodục. Giáo dục chính là quá trình h[r]

268 Đọc thêm

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC BÀI TOÁN NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN BẮC NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PISA

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC BÀI TOÁN NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN BẮC NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PISA

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiGiáo dục định hướng phát triển năng lực nhằm đảm bảo quá trình đầura của quá trình dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩmchất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức vào tình huống thực tiễnnhằm chuẩn bị cho học sinh năng lực giải quyết các tình h[r]

117 Đọc thêm

BIÊN SOẠN TÀI LIỆU DẠY HỌC TỰ CHỌN BÁM SÁT MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 11, 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

BIÊN SOẠN TÀI LIỆU DẠY HỌC TỰ CHỌN BÁM SÁT MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 11, 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

rất tích cực góp phần phân hóa, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cũng như sự pháttriển của người học. Trước hết, chương trình tự chọn bám sát hướng vào củngcố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kĩ năng của học sinh.Trên thực tế, mặc dù đã biên soạn theo chương trình giảm tải nhưng các bộsách giáo khoa ở[r]

17 Đọc thêm

bài thi vận dụng kiến thức liên môn

BÀI THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN

BIỆN PHÁP ĐỂ TRỒNG SU SU ĐẠT HIỆU QUẢ CAO”
Nguyễn Huỳnh Đức Thuận Lương Bảo Duy Phan Thanh Thiên Phúc Lớp 8A2
“ BIỆN PHÁP ĐỂ TRỒNG SU SU ĐẠT HIỆU QUẢ CAO”

Ngày 08022014 15:29:11
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Đức Thuận Lương Bảo Duy Phan Thanh Thiên Phúc Lớp 8A2 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Các tin[r]

3 Đọc thêm

ĐỀ TÀI TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 – THPT

ĐỀ TÀI TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 – THPT

báo Tuổi Trẻ và Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp tổ chức ...... 74Hình 3.1. Biểu đồ so sánh kết quả bài kiểm tra kiến thức HS hai lớp Thựcnghiệm và Đối chứng ...................................................................... 88PHẦN MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiThế kỉ XXI đƣợc các nhà chiến lƣợc xem[r]

159 Đọc thêm

SỬ DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ DẠY BÀI 14 BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG NGUYÊN (THẾ KỈ XIII) LỊCH SỬ 7

SỬ DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ DẠY BÀI 14 BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG NGUYÊN (THẾ KỈ XIII) LỊCH SỬ 7

Nhìn chung, đại đa số học sinh chăm, ngoan, hứng thú với bộ môn và đặcbiệt khi các em được phát huy tính tích cực của mình.Ngoài ra, với sự bùng nổ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả giáoviên và học sinh có thể tìm hiểu thêm nguồn thông tin rất phong phú có liênquan.Ưu điểm với học sinh: cá[r]

29 Đọc thêm

DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN ĐỊA LÍ 8 TIẾT 21 BÀI 16 LỚP 8

DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN ĐỊA LÍ 8 TIẾT 21 BÀI 16 LỚP 8

Phụ lục III Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên 1.Tên dự án dạy học:Môn Địa Lí 8.Tiết : 21 Bài 16: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á2. Mục tiêu dạy học.1. Kiến thức :  Trình bày được những đặc điểm nổi bật về kinh tế Đông Nam Á.2. Kĩ năng :Phâ[r]

10 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 20

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 20

quả của sản xuất của mỗi ngời do vậy kích thích ngời lao động nâng cao chấtlợng khuyến khích họ học tập về văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ để nâng caotrình độ hành nghề của mình từ đó cải tiến kỹ thuật, sử dụng tốt máy móc thiếtbị, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanhn[r]

64 Đọc thêm

GIÁO ÁN DAY HOC CHU DE TICH HOP LIEN MON

GIÁO ÁN DAY HOC CHU DE TICH HOP LIEN MON

Sản phẩm đạt giải nhất cấp quốc gia năm 2016
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Nội dung các môn học được tích hợp trong chủ đề.
1.1.Cơ sở xây dựng chủ đề.
Nội dung địa phương là một trong những nội dung được đề cập đến trong chương trình Lịch sử và Địa lí ở lớp 12 của trường trung học phổ thông, do đó t[r]

37 Đọc thêm

Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10 - THPT theo định hướng phát triển năng lực

LUẬN VĂN SỬ DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 - THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Luận văn Sử dụng kiến thức liên môn trong dạy học địa lí 10-THPT theo định hướng phát triển năng lực
MỤC LỤC
MỤC LỤC..............................................................................................................1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...........................................[r]

109 Đọc thêm

 MỘT SỐ BIỆNPHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI “CÔNG TY CƠ KHÍ HÀNỘI

MỘT SỐ BIỆNPHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI “CÔNG TY CƠ KHÍ HÀNỘI

www.luanvan.onlineLỜI MỞ ĐẦUTrong quá trình đổi mới kinh tế, Việt Nam đã có bước phát triển quan trọngcả về tốc độ và qui mô tăng trưởng. Cải cách kinh tế đã tác động to lớn tới việchình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần, giải quyết việc làm và hình thànhthị trường lao động.Với xu hướng v[r]

71 Đọc thêm

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ- GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC QUA DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ- GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Thực trạng của việc dạy và học lịch sử trong nhà trường phổ thông hiện còn những tồn tại là nội dung của nhiều bài giảng lịch sử rất khô khan, nhiều sự kiện nên chưa tạo được hứng thú học lịch sử đối với học sinh. Học sinh hiểu một cách rời rạc, nông cạn về kiến thức lịch sử, không nắm được mối liên[r]

25 Đọc thêm