TÀI LIỆU MẪU BB HỌP TỔ C/M HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÀI LIỆU MẪU BB HỌP TỔ C/M HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011":

ĐỀ THI HỌC KỲ I LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2011 2012

ĐỀ THI HỌC KỲ I LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2011 2012

(1đ)(1đ)(1đ)(1đ)(0,5)(0,5)(1đ)(1đ) s 2Cõu 1: (3 im)Nhng thnh tu ca cỏc quc gia c i Phng ụng v Phng Tõy óúng gúp gỡ cho nhõn loi? Em hóy ỏnh giỏ nhng thnh tu vn húa ú?Cõu 2: (4 im)Em cú nhn xột gỡ v nhng im mi trong i sng vt cht cangi nguyờn thy thi Hũa Bỡnh Bc Sn H Long.Cõu 3:[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KỲ I LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC DAKLAK TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2015

ĐỀ THI HỌC KỲ I LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC DAKLAK TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2009 2010
TỈNH ĐĂK LĂK Môn: TOÁN LỚP 12 – THPT
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH: (7 điểm)

Câu 1.(3,0 điểm). Cho hàm số có đồ thị (C).
1[r]

6 Đọc thêm

NGUON DE THI GV DAY GIOI 2012

NGUON DE THI GV DAY GIOI 2012

Theo Thông tư 58TTBGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GDĐT về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT, ở danh sách này số lượng HS được xếp loại học lực như sau:
A. Có 01 loại trung bình, 02 loại yếu và 01 loại kém.
B. Có 01 loại trung bình, 01 loại yếu và 02 loại kém.
C. Có 02[r]

5 Đọc thêm

TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THPT

TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THPT

1. Quan niệm về tổ chuyên môn
Theo thông tư số 122011QĐBGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học, quy định ở Điều 16:
“Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, GV, viên chức làm công tá[r]

20 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

inhcác quy định của pháp luật; đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu cácnguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra; bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông vàgây dựng lòng tin đối với họ.Đối với những DN mà có sự tách biệt lớn giữa người quản lý và cổ đông, một hệthống KSNB vững mạnh sẽ góp[r]

133 Đọc thêm

tổng hợp đề thi kiểm tra môn vật lý lớp 6 có đáp án chi tiết

TỔNG HỢP ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 6 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

... NINH SƠN ĐỀ THI HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN LỚP - NĂM HỌC: 2014 – 2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút Đáp án thang điểm: Câu 10 11 12 Đáp án A A B B B B C C C D D B Đáp án Câu... THÀNH - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 45 phút ( không tính thời gia[r]

27 Đọc thêm

QUY DINH HO SO DẠY 789

QUY DINH HO SO DẠY 789

Giáo án: ............................Năm học: ...........................Ngày soạn: ................Ngày giảng: ..............TUẦN: ........BÀI: ...........Tiết .... TÊN BÀII. Mục tiêu:1. Kiến thức:2. Kỹ năng:3. Thái độ:II. Phương tiện:- GV: ................- HS: ................III. Hoạt độn[r]

4 Đọc thêm

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN

nghiên cứu tìm đồ dùng cần làm hoặc cải tiến đồ dùng đã có để dự thi.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tăng cường sử dụng phần mềmmáy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rènluyện của học sinh, thự c hiện sổ liên lạc điện[r]

13 Đọc thêm

MẪU BIÊN BẢN HỌP LỚP

MẪU BIÊN BẢN HỌP LỚP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 02 tháng 08 năm 2013
BIÊN BẢN HỌP LỚP
Lớp: 612112
Thời gian: 8h
Địa điểm: Phòng D3
Thành phần tham dự :
Có mặt: 49 sinh viên
Vắng mặt : 5 sinh viên
Chủ toạ: GVCN Đào Văn Đã
Thư ký: Phó bí thư Phạm Thị Huy[r]

2 Đọc thêm

TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ THÔNG BÁO HỌP TỔ DÂN PHỐ

TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ THÔNG BÁO HỌP TỔ DÂN PHỐ

Bản thông báo của Tổ trưởng dân phố thông báo họp tổ dân phố Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An Sơn, ngày 14 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO Về việc họp tổ dân phố Trong những ngày đầu năm, do việc tổ chức lễ hội nên tình hình tổ dân phố có một số hiện tượng gây rối làm[r]

1 Đọc thêm

NỘI DUNG HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

NỘI DUNG HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

DỰ THẢO:
KẾ HOẠCH HỌP TỔ CHUYÊN MÔN LẦN 1 THÁNG 9
NĂM HỌC 2016 – 2017
Thời gian: 14 giờ ngày 1092016
Thành phần:
Tổng số: 08 ĐC
Có mặt: ....... vắng:.....................................................................
Nội dung:
I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8; Tuần[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TOAN 7,9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TOAN 7,9

Câu 3(2,0 đ)Cho tam giác vuông có hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 1cm.Tính độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác đó, biết cạnh huyền bằng 5cm.Câu 4 (3,5đ)Cho đường tròn (O), đường kính MN, trên cung MN lấy một điẻm P (P khôngtrùng M, P không trùng N). Tiếp tuyến tại N và tiếp tuyến tại P của[r]

13 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 7 8 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 7 8 9

chứa điểm A, vẽ nữa đường tròn đường kính BH cắt Ab tại E, nữa đường tròn đườngkính HC cắt AC tại F.a. Tứ giác AEHF là hình gì? Vì sao?b. Chứng minh AE. AB = AF . AC.c. Chứng minh BEFC là tứ giác nội tiếp.d. Viết góc ABC = 300; AC = 2 cm lấy BA làm trục quay tam giác ABC quanh trụcđó. Tính di[r]

30 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN VẬT LÝ LỚP 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN VẬT LÝ LỚP 9

TRƯỜNG THCS HẢI TRẠCHĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IINĂM HỌC: 2011- 2012MÔN : VẬT LÝ 9Thời gian :45phút (không kể thời gian phát đề)ĐỀ 1:Câu 1 : ( 2 điểm )Ta nhận biết được một vật có năng lượng khi nào? Dạng năng lượng cuối cùngcủa hóa năng, điện năng và quang năng mà ta nhận biết[r]

9 Đọc thêm

QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trongnhững năm qua, học sinh TTỈPT của thành phố Hà Nội dự thi vào các trườngĐại học, Cao đẳng luôn đạt kết quả cao so với toàn quốc, chất lượng này tươngđối đồng đều từ. Hầu hết ở các kỳ thi, khối thi đều có sự tham gia của[r]

124 Đọc thêm

BÁO CÁO SƠ KẾT TỔ CHỦ NHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 2016

BÁO CÁO SƠ KẾT TỔ CHỦ NHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 2016

hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số GVCN chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này- Thực hiện lao động, vệ sinh: GVCN có quan tâm giáo dục ý thức giữ vệsinh và vệ sinh lớp học sạch sẽ. Tổ chức lớp thực hiện vệ sinh trường lớp tập trungtheo định kì hay chào mừng các ngày lễ lớn luôn thực hiện tốt. Tuy nhiên, s[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN SINH HỌC LỚP 6 7 8 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN SINH HỌC LỚP 6 7 8 9

+ Các cành cây ở dưới sớm bị rụng ( 0,25 đ )+ Các cây mọc ngoài sáng thường thấp và tán rộng( 0,25 đ )+ Ánh sáng còn ảnh hưởng tới hình thức của lá cây( 0,25 đ )Câu 3 :(2.5điểm)- Mật độ quần thể là số lượng ( 0,25 đ ) hay khôi lượng sinh vật , ( 0,25 đ ) có trong mộtđơn vị diện tích.( 0,25 đ )- Mật[r]

37 Đọc thêm

Dựa theo cách tổ chức cuộc họp em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ ( Bài 4)

DỰA THEO CÁCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP EM HÃY CÙNG CÁC BẠN TẬP TỔ CHỨC MỘT CUỘC HỌP TỔ ( BÀI 4)

Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ ĐỀ BÀI Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ. BÀI THAM KHẢO CUỘC HỌP TỔ BÀN BẠC GIÚP ĐỠ MỘT BẠN TRONG TỔ BỊ TẬT NGUYỀN a)    Lí do và mục đích họp[r]

1 Đọc thêm

BÀI SOẠN VNEN HỌC KỲ I LỚP 5 NĂM HỌC 2014 2015

BÀI SOẠN VNEN HỌC KỲ I LỚP 5 NĂM HỌC 2014 2015

Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I l[r]

75 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÍ 12 NĂM HỌC 2016 2017

ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÍ 12 NĂM HỌC 2016 2017

Đề thi thử học kỳ i môn địa lí 12 năm học 2016 2017 Đề thi thử học kỳ i môn địa lí 12 năm học 2016 2017 Đề thi thử học kỳ i môn địa lí 12 năm học 2016 2017 Đề thi thử học kỳ i môn địa lí 12 năm học 2016 2017 Đề thi thử học kỳ i môn địa lí 12 năm học 2016 2017 Đề thi thử học kỳ i môn địa lí 12 năm họ[r]

5 Đọc thêm