MÀU SẮC VỚI SỰ NHẬN DIỆN NHÃN HIỆU

Tìm thấy 1,778 tài liệu liên quan tới tiêu đề "MÀU SẮC VỚI SỰ NHẬN DIỆN NHÃN HIỆU":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

hóa cần phải ược khảo sát ở cả ba cấp ộ ó trong sự phân tích vận hành văn hóatừ nhiều phối cảnh khác nhau”.Trong bất kỳ tổ chức nào, hoạt ộng giao tiếp luôn có ý nghĩa kết nối các cánhân giữa các nhóm, cho ph ép thông tin li ên quan ến công việc chảy trong nh ânviên, tạo iều kiện cho s ự phối hợp nhằm phục vụ các nhu c ầu bên trong v à bênngoài hệ thống. Nội dung và dòng chảy của thông tin liên lạc làm tăng cường các hệ thống giá trị văn hóa, chi phối và làm nên sức mạnh bản sắc, thương hiệu cho tổchức. Thông tin liên lạc xảy ra trên khoảng cách rộng lớn trong thời gian và khônggian, n ó c ó th ể l à r ất nhi ều nh ững th ứ kh ác nhau t ùy thu ộc v ào ngữ c ảnh. Qu átrình truyền thông ít nhất phải có các yếu tố: người gửi, thông iệp và người nhận, cho dù người nhận không cần phải có mặt hoặc nhận thức ược về ý ịnh củangười gửi trong giao ti ếp ở thời iểm giao ti ếp. Giao ti ếp ược xem l à hiệu quảkhi ng ười nh ận hi ểu ược th ông iệp c ủa ng ười g ửi. Th ông tin ph ản h ồi l à r ấtquan trọng ể ảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa các bên.20Từ cách tiếp cận ngôn ngữ học - v ăn hóa, hai t ác giả J.C.Richard & R.W.Schmidt cho rằng giao tiếp là “hoạt ộng giao l ưu, ti ếp xúc, trao ổi tình c ảm, t ưtưởng, thông tin, l iên k ết hành ộng…giữa hai ho ặc nhi ều ng ười”. Hoặc “giao tiếp là m ột quá trình h ữu th ức hay v ô th ức, h ữu ý ho ặc vô tình, trong ó các tình cảm v à ý t ưởng ược di ễn t ả b ằng c ác th ông iệp ng ôn t ừ v à phi ng ôn t ừ”(Berkotal,1989) [19, tr.37-38]; “Giao tiếp là một quá trình năng ộng, cá nhân sử dụng ể trao ổi ý ki ến, liên quan kinh nghi ệm và chia s ẻ mong mu ốn thông quanói, viết, cử chỉ hoặc ngôn ngữ ký hiệu” (Glenn & Smith, 1998).Từ góc ộ tâm lý học, các tác giả trên thế giới cũng có một số ịnh nghĩa vềgiao tiếp như các nhà tâm lý học Liên Xô cũ từng ưa ra khái niệm “giao tiếp là s
Xem thêm

Đọc thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

điện tử trong ngành ngân hàng, chưa có sự chấp nhận đồng bộ giao dịch đi ện tử,chứng từ điện tử giữa các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (nh ư T ổng c ụcThuế, Tổng cục Hải quan,…).Gần đây, để đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng ti ền m ặt, Chínhphủ đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét xây d ựng ph ương ánmiễn giảm thuế và phí cho những trường hợp thanh toán qua thẻ tín dụng. Song,vấn đề đặt ra là nên miễn giảm những loại thuế nào và giảm bao nhiêu đ ể c ảngười tiêu dùng và doanh nghiệp được hưởng lợi khi giao dịch qua thẻ ATM.Hệ thống pháp lý bảo vệ thông tin cá nhân vẫn còn thi ếu nh ững quy đ ịnh,chế tài cụ thể về bảo vệ đối tượng sử dụng thương mại điện tử. Thực tế hi ện nay,có những website bán hàng trực tuyến khá uy tín và ho ạt đ ộng mua bán trên m ạngcũng khá phát triển nhưng vẫn chỉ mang tính tự phát, manh mún do ch ưa có nh ữngchế tài để xử lý đối với các hành vi gian lận khi tham gia th ương m ại đi ện t ử, khimua bán hàng hóa qua mạng, nên khi xảy ra tranh chấp, gian l ận, ng ười mua làngười phải chịu thiệt.- Thứ ba, những hạn chế của các sản phẩm dịch vụ được cung cấp.Thực tế cho thấy, đầu tư một máy ATM hiện quá tốn kém mà phí bù đ ắp l ạiquá ít. Đơn cử, với mỗi chiếc máy ATM, ngoài chi phí lắp đ ặt, duy trì thi ết b ị, thuêđịa điểm thuận lợi, chi phí an ninh… và số tiền nạp trong máy, ngân hàng ph ải d ựtrữ một lượng vốn tiếp với tổng số tiền lên tới 500 tri ệu đồng/máy. Số ti ền nàysau khi nhân với tổng số máy ATM sẽ là không nhỏ và đây l ại là s ố v ốn không sinhlời cho ngân hàng, vì thế, có thể gây khó khăn cho v ốn l ưu đ ộng c ủa ngân hàng, đ ặcbiệt trong những thời điểm ngân hàng đang “khát v ốn”. Chính vì lý do này, nhi ều chinhánh hiện không dám nhận tri ển khai Auto-bank mà l ại tr ả v ề trung tâm th ẻ c ủangân hàng.- Thứ tư, những hạn chế về hạ tầng kỹ thuật.Hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh toán phát tri ển ch ưađồng bộ, mới tập trung ở các đô thị, chưa vươn đến các vùng nông thôn, mi ền núi,hệ thống POS chưa phát triển và thiếu hệ thống chuy ển mạch, dịch v ụ cho hệthống ATM còn nghèo nàn, vẫn chủ yếu là để rút ti ền mặt. S ố l ượng máy ATM tuy
Xem thêm

13 Đọc thêm

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG THƯỜNG CŨNG CÓ THỂ NHẬN BIẾT RẰNG H ÀNG C ỦA TRIUMP INTERNATIONAL AG LUÔN ĐƯỢC B ÀY BÁN TRONG C ỬA H ÀNG CHUYÊN BI ỆT CÓ BÁN CÁC SẢN PHẨM MANG NH ÃN HI ỆU KHÁC C ỦA[r]

4 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

đánh giá con người cần có chỉ tiê hình thái, thể lực và chức năng cơ thể. Sự pháttriển của cơ thể phụ th ộc vào nhiề yế tố như lứa t ổi, điề kiện kinh tế xã hội,chế độ dinh dư ng, chế độ tập l yện và từng giai đoạn phát triển của đất nước.Một trong những mục đích của giáo dục thể chất đối với học sinh là hoànthiện về cấ trúc và chức năng cơ thể của các em để các em trở thành một con ngườiphát triển toàn diện. Thông q a hoạt động GDTC, chúng ta còn giáo dục đạo đức,giáo dục trí t ệ, giáo dục thẩm mỹ, bồi dư ng tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ8l ật và tác phong làm việc khoa học trong đời sống cho các em. Nế công tácGDTC trong các nhà trường phổ thông, các trường Đại học, Cao đẳng và Tr ng họcch yên nghiệp được thực hiện tốt, sẽ góp phần tích cực trong q á trình phát triểntoàn diện thế hệ trẻ. Đồng thời là phương pháp phòng bệnh tích cực và tăng cườngsức khoẻ, sức đề kháng của cơ thể để chống lại bệnh tật, tạo điề kiện th ận lợi chocơ thể phát triển tự nhiên, c n đối, thể lực dồi dào và kéo dài t ổi thọ…Ngày 29/ 04/ 1993 Bộ GD&ĐT đã ban hành q yết định số 931 – RLTT. Vềviệc ban hành q y chế về công tác giáo dục thể chất trong nhà trường các cấp:“Giáo dục thể chất được thực hiện trong hệ thống nhà trường từ Mầm non đến Đạihọc, góp phần đào tạo những công d n phát triển toàn diện”.“Giáo dục thể chất là bộ phận hữ cơ của mục tiê giáo dục và đào tạo, nhằmgiúp con người phát triển cao về trí t ệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinhthần, trong sáng về đạo đức. Thể chất và sức khỏe tốt là nh n tố q an trọng trongviệc phát triển sự nghiệp x y dựng và bảo vệ Tổ q ốc”.Sức khỏe được coi là vốn q ý giá của con người. Thiế sức khỏe là thiếhạnh phúc, thiế sức sống, thiế tinh thần minh mẫn. Vì vậy Đảng và Nhà nước tal ôn q an t m và chăm sóc tới sức khỏe của con người, của mỗi gia đình và cả d ntộc. Đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhằm đáp ứng yê cầ côngnghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta. Ngày 24/ 03/ 1994 Ban Bí thư Tr ng ương Đảng
Xem thêm

40 Đọc thêm

T ƯLI ỆU CHO BÀI NLXH V ỀÝ CHÍ

T ƯLI ỆU CHO BÀI NLXH V ỀÝ CHÍ

ợng đế mangđến cho b ạn r ất nhi ều th ứh ấp d ẫn, nh ưng l ại không cho b ạn d ễdàng đạt được nó.Nh ưng, c ũng không th ểc ứđổ máu thì kêu đa u, s ợt ối thì b ật đi ện, nh ớnhung thì liên l ạc, ngày hôm nay v ới b ạn làchuy ện l ớn, nh ưng có th ểngày hôm sau l ại là chuy ện nh ỏ. Cu ộc đờ i gi ống nh ưcây b ồcông anh, nhìn có v ẻt ựdo,nh ưng k ỳth ực l ại là thân b ất do k ỷ.Có nh ững chuy ện không ph ải là không thèm l ưu tâm, mà là có l ưu tâm c ũng ch ẳng làm đượ c gì. Ch ỉ bi ết d ốc toànl ực c ủa mình để ứn g phó là đượ c , cu ộc đờ i không có n ếu, ch ỉ có h ậu qu ảvà k ết qu ả…Đời là b ểkh ổ, bây gi ờb ạn không kh ổ, sau này s ẽcàng kh ổV ạn s ựt ươ n g sinh t ươ n g kh ắc, không có lên thì không có xu ống, không có th ấp thì không có cao, không có đắ n g thìkhông có ng ọt.Ch ỉ khi bi ết th ếnào là m ệt m ỏi, thì m ới c ảm nh ận đượ c th ếnào là an nhàn; n ếm qua cay đắ n g thì m ới bi ết th ếnào làng ọt bùi. Nhân lúc đa ng còn tr ẻ, d ũng c ảm b ướ c đi , nghênh đó n phong s ươ n g gió m ưa, tôi luy ện b ản thân, có th ểđộ
Xem thêm

1 Đọc thêm

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Phát hiện ảnh giả mạo sao chép dựa trên điểm đặc trưng

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Phát hiện ảnh giả mạo sao chép dựa trên điểm đặc trưng

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ...................................................................................... 2 1.1. Tổng quan về ảnh giả m o ............................................................................ 2 1.2. Bài toán phát hiện ảnh giả m o ..................................................................... 2 1.2.1. Bài toán ................................................................................................... 2 1.2.2. Một s hư n h ả m o ảnh s hư ng gặp .................................. 3 1.2.3. Hướng tiếp cận bài toán ......................................................................... 5 1.3. Một s ví dụ minh họa ................................................................................... 6 CHƯƠNG 2. PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO SAO CHÉP ...................................... 9 2.1. Tổng quan về ảnh giả m o sao chép .............................................................. 9 2.2. Phân nhóm các kỹ thuật phát hiện ảnh giả m o sao chép ........................... 12 2.2.1. Phư n h a trên kh i .................................................................. 13 2.2.2. Phư n h n ể ặ ưn ................................................. 16 CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU ĐIỂM ĐẶC TRƯNG VÀ ÁP DỤNG PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO SAO CHÉP ............................................................................................ 18 3.1. Tìm hiể ể ặ ưn SIFT(S Invarian Feature Transform) ........... 18 3.2. Nộ n í h ể ặ ưn ............................................................... 18 3.2.1. Dò tìm c c trị n h n n (Scalespace Extrema Detection) 18 3.2.2. Lọ í h ể ặ ệ (Keypoint localization). .............. 18 3.2.3. G n hướn h ể ặ ưn (O n A n n ) ................ 18 3.2.4. Bộ ả ể ặ ưn (K n D n) ................................ 18 3.3. C ặ hư n nh .................................................................................... 19 CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM ........................................................ 23 4.1. Giới thiệ hư ện OpenCV ....................................................................... 23 4.1.1. Giới thiệu .............................................................................................. 23 4.1.2. Hướng dẫn ặt................................................................................. 23 4.2. C ặt thử nghiệm ...................................................................................... 35 4.2.1. C ặ hư n nh ............................................................................. 35 4.2.2. Kết quả th c nghiệm ............................................................................ 36 4.3. Cải tiến ặ hư n nh ....................................................................... 39 4.3.1. Phư n h ử dụng KDTree............................................................ 39 4.3.2. C ặ hư n nh ............................................................................. 41 4.3.3. Kết quả th c nghiệm ............................................................................ 42 4.4. Một s ư ng h hư n nh ặt cho kết quả sai ............................. 44 4.5. Đ nh h ệu su ặ hư n nh ...................................................... 46 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 49 1.1 Kết quả ư c ........................................................................................ 49 1.2 Hướng nghiên c u ..................................................................................... 49 Danh mục tài liệu tham khảo .................................................................................. 50 1.1 Tiếng Anh .................................................................................................. 50 1.2 Tiếng Việt .................................................................................................. 50 1.3 Website ...................................................................................................... 51
Xem thêm

Đọc thêm

CÔNG TRÌNH DỰ THISINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌCNĂM 2008ĐỀ TÀI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM TRÊN GIA SÚC GIA CẦM

CÔNG TRÌNH DỰ THISINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌCNĂM 2008ĐỀ TÀI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM TRÊN GIA SÚC GIA CẦM

B ện h l ý K ý si nh tr ùn g Phiếu bệnh phẩm nội bộ Kết thúc ĐG001 Tổng hợp các kết quả xét nghiệm ĐG005 Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Bắt đầu ĐG003 Ghi nhận kết quả cuối cùng bệnh ph[r]

22 Đọc thêm

ĐỀ TÀINHẬN BIẾT CHỮ SỐ SỐLƯỢNG SỐ THỨ TỰTRONG PHẠM VI 10

ĐỀ TÀINHẬN BIẾT CHỮ SỐ SỐLƯỢNG SỐ THỨ TỰTRONG PHẠM VI 10

TRANG 1 LÀM QUEN VỚI TOÁN TRƯỜNG MẪU GIÁO SOS ĐỀ TÀI NH ẬN BIẾT CHỮ SỐ, SỐ LƯỢNG, SỐ THỨ TỰ TRANG 2 I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - TRẺ BIẾT ĐẾM , NHẬN BIẾT CÁC NHÓM CÓ SỐ LƯỢNG 10, CHỮ SỐ 10, VÀ [r]

Đọc thêm

Đồ án cơ sở dữ liệu cơ bản có đáp án trong tệp đính kèm

Đồ án cơ sở dữ liệu cơ bản có đáp án trong tệp đính kèm

Đồ án là tập hợp của 8 handout, mỗi handout chứa một số yêu cầu, bài tập, có thể xem như là các tiểu đồ án. Văn bản này chỉ chứa các yêu cầu, phần đáp án sẽ có trong file đính kèm.Yêu cầu trong handout 1: Các lo ại mô hì nh dữ li ệu Lịch sử phát tri ển các mô hì nh dữ li ệu Đặc đi ểm của mỗi loại mô hì nh Trình bày vai trò của các thành phần trong kiến trúc của một DBMS Khảo sát và so sánh đặc điểm chức năng của các DBMS thông dụng:Access, SQL Server, Oracle, MySQL,…
Xem thêm

Đọc thêm

 NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ỀTÁC H ẠI C ỦA NÓICHUY ỆN TRONG GI ỜH ỌC

NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ỀTÁC H ẠI C ỦA NÓICHUY ỆN TRONG GI ỜH ỌC

Đề: Ngh ị lu ận xã h ội v ềTác h ại c ủa nóichuy ện trong gi ờh ọcĐất nước ta đang trên đường phát triển, phát triển về kinh tế – xã hội và song song với đó là phát triển vềnền văn hóa, nền văn minh nước nhà. Lối sống văn hóa, văn minh đã phát triển và lan tỏa rộng khắp xãhội ta. Thế nhưng đâu đó, vẫn còn những hành vi không phù hợp với nền văn hóa tiên tiến nước ta tồntại. Đặc biệt, trong một môi trường đầy tri thức như trường học thì những hành vị đó lại tồn tại một cáchkhá phổ biến, đó là quay cóp, chửi tục,…nhưng hành động thường gặp nhất vẫn là nói chuyện riêngtrong giờ học.Nói chuyện riêng trong giờ học, tức là họ – những người học sinh – nói, bàn bạc và thảo luận về nhữngvấn đề rất “trọng đại, lớn lao” ko hề liên quan đến những gì mà người giáo viên đang giảng dạy trên lớp,chẳng hạn như “bộ phim hôm qua như thế nào”, “kiểu tóc mới của mình ra sao”,…Và cái việc bàn luận những sự việc như thế trong giờ học dường như đã trở thành “chuyện thường ngày”ở hầu hết các trường học, lớp học ở nước ta.Để rồi những người học sinh đấy sẽ phải bỏ lỡ một phần hoăc tất cả những kiến thức, thông tin về bàihọc mà người giáo viên đang giảng dạy. Và mọi thứ nào chỉ có “họ làm họ chịu” mà ngay cả nhữngngười bạn ngồi xung quanh họ cũng phải bị ảnh hưởng một phần từ những tiếng ồn do họ gây ra.Trên tất cả, hành vi nói chuyện riêng trong giờ học có thể nói là một hành vi vô cùng vô văn hóa, thật khócó thể chấp nhận dc khi nó được thực hiện bởi những người đã và đang học văn hóa trong trường lớp.Hành vi này vô văn hóa ở chỗ những người thực hiện nó, tức là đã không dành sự tôn trọng cho ngườiđang truyền giảng kiến thức cho mình, cho những người xung quanh mình và cho cả chính bản thânmình.Hành vi này là kết quả của sự kết hợp giữa những người học sinh đã đánh mất đi lòng tự trọng, đã đánhmất đi tinh thần hiếu học với những người cầm phấn có một phương pháp giảng dạy rất ư là “hấp dẫn”,“hấp dẫn” đến nỗi khiến người học khó có thể mà tập trung vào bài học được. Một tiết học mà người dạyvô cùng nhàm chán, khô khan thì làm sao có thể khiến học sinh chú ý và một học sinh lười biếng, khôngcó lòng tự trọng thì dù tiết học có hay, sinh động đến thế nào đi chăng nữa thì cũng ko thể khiến ngườihọc sinh đó chú ý được.Để hành vi vô văn hóa này được loại bỏ hoàn toàn ra khỏi môi trường tri thức trường lớp thì trước hết,
Xem thêm

2 Đọc thêm

VĂN 10 KIỂM TRA HỌC KÌ II

VĂN 10 KIỂM TRA HỌC KÌ II

hờ cậy thì vịn đến tình má mủ r ột thịt.Cảm tạ thì đề cao ơn nghĩa của Thúy Vân và nói đến sự bạc mệnh của mình.nghệ thật mi tả nội tâm tài tình của g yễn DCó kĩ năng làm bài văn nghị l ận với kết cấ chặt chẽ, l ận điểm rõ ràng, diễnđạt trôi chảy, có tính th yết phục0,5điểm1 điểm1điểm1điểm1điểm1,5điểmĐÁP ÁN ĐỀ 2Câu 1( 2 điểm):Ý nghĩa văn bản đoạn trích Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)… là một sáng tạo đặc sắc của g yễn D1đtrong việc xây dựng hình tượng người anh hùng0,5đvà thể hiện ước mơ công lý0,5đCâu 2 (2 điểm):HS gạch chân những từ ngữ thể hiện tính hình tượng trong các câu sau và gọi tênphép tu từ được thể hiện trong câuLòng em như chiếc lá khoai1đphép tu từ So sánh
Xem thêm

4 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

82 DANH MỤC TĂI LIỆU THAM KHẢO DANH SÂCH PHỤ LỤC ĐẠ I H Ọ C KINH T Ế HU TRANG 6 KHÓA LU Ậ N T Ố T NGHI Ệ P GVHD: HĂ DI ỆU THƯƠNG DANH M ỤC CÂC CHỮ VIẾT TẮT AICPA : American Institute of [r]

133 Đọc thêm

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH MỞ ẦU 1. í do chọn đề tài 1.1. Phương thức kể chuyện (PTKC) là phương diện cơ bản, là yếu tố quan trọng tạo nên tác phẩm tự sự. Tuy nhiên, mãi đến giữa thế kỉ XX, khi ngành nghiên cứu tự sự học phát triển mạnh thì vấn đề nghiên cứu phương thức kể chuyện mới thực sự được chú ý. Việc ứng dụng lí thuyết tự sự vào nghiên cứu phương thức kể chuyện của một nhà văn sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa để khám phá những vẻ đẹp độc đáo, những tầng sâu kín của tác phẩm, đồng thời là cơ sở để xác lập và khẳng định phong cách tác giả. 1.2. Từ sau 1975, đặc biệt từ sau 1986, văn học Việt Nam bước vào một chặng mới trong hành trình đổi mới. Sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ VI, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị và chủ trương “cởi trói” cho văn học nghệ thuật, không khí cởi mở của đời sống xã hội, quan hệ giao lưu ngày càng rộng rãi với các nước trong khu vực và thế giới… là bối cảnh thuận lợi thúc đẩy, tạo nên sự phát triển mạnh mẽ và sâu sắc của văn học. Sự phát triển này không chỉ ở chỗ ngày càng xuất hiện đông đảo đội ngũ các nhà văn, ngày càng nhiều tác phẩm mới ra đời, mà cái quan trọng hơn, sự phát triển của văn xuôi được ghi nhận trên việc đổi mới quan niệm nghệ thuật, tư duy nghệ thuật, đổi mới thể tài và đặc biệt trong phương thức thể hiện. 1.3. Sau những tên tuổi nổi bật của “thế hệ thứ nhất” như: Dương Thu Hương, Lê Lựu, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài, … Tạ Duy Anh được xem là một trong những cây bút xuất sắc trong lớp nhà văn thuộc “thế hệ thứ hai” của dòng văn học sau đổi mới. Với khoảng gần hai mươi tập truyện, bốn tiểu thuyết, một tập tản văn trong khoảng hai mươi năm cầm bút đã đủ nói lên sức lao động và 4 sự chuyên tâm với văn nghiệp của nhà văn. Nhưng, chỉ điều đó vẫn chưa phải là tất cả để tạo thành một “hiện tượng Tạ Duy Anh” trong lòng bạn đọc và trong nền văn học Việt Nam những năm 80 của thế kỉ XX. Điểm đặc biệt ở Tạ Duy Anh là sự nỗ lực làm mới không ngừng. Ông không bao giờ cho phép bản thân đi lại lối mòn của những thế hệ đi trước và lại càng không được phép lặp lại chính mình: “Điều duy nhất khiến tôi quan tâm khi viết là chính mình có chán lối viết của mình hay không?”. “Bất kì sự buông thả nào cũng phải trả giá, suốt nhiều năm tôi đã vất vả tìm cách thoát khỏi chính mình”. Chính sự quyết tâm đó đã tạo nên một Tạ Duy Anh mới mẻ trong quan niệm nghệ thuật đến hình thức thể hiện và đưa ông trở thành người mở đường cho “dòng văn học bước qua lời nguyền” (Hoàng Ngọc Hiến). Chọn nghiên cứu P ươn t ức kể c u ện tron tru ện n ắn Tạ Du An , luận văn đã đáp ứng được niềm đam mê về một hiện tượng độc đáo của nền văn học Việt Nam hiện đại. Đồng thời, chúng tôi muốn độc giả thấy được sự nỗ lực trong việc đổi mới nghệ thuật tự sự của tác giả trong tiến trình đổi mới của văn học Việt Nam hiện đại và góp thêm một cứ liệu làm cơ sở nhận biết, đánh giá những nét mới trong phương thức kể chuyện của truyện ngắn sau 1975. 2. ịch sử vấn đề 2.1. ịch sử nghiên cứu về phƣơng thức kể chuyện Lí thuyết tự sự trong đó có vấn đề PTKC đã được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm. Trong công trình Dẫn luận n i n cứu văn c (1960), Pospelov đã đưa ra ý kiến sâu sắc về sự tác động của người kể chuyện đến PTKC. N.Friedman với công trình Điểm n ìn tron tiểu t u ết (1976) đã đưa ra cách phân loại các kiểu kể chuyện dựa trên tiêu chí là điểm nhìn. Tuy nhiên, cách phân loại này khá phức tạp và chưa thật sự rõ vì còn có sự trùng lặp giữa các kiểu kể chuyện. 5 Đến năm 1972, trong Các p ươn t ức tu từ, G.Genette đã đưa ra cách phân loại PTKC với một tiêu chí duy nhất là điểm nhìn. Todorov T i p áp cấu trúc (1971), T i p áp văn xu i (1978) cũng đã đưa ra những ý kiến sâu sắc về người kể chuyện, về vị trí đặc biệt quan trọng của người kể chuyện và sự chi phối đến phương thức kể. Những công trình trên đây đã đưa ra PTKC; về vai trò, vị trí của người kể chuyện và điểm nhìn trong việc phân loại PTKC, tạo nền tảng lí luận khi tìm hiểu phạm trù này. Ở Việt Nam, vấn đề PTKC cũng thu hút nhiều nhà nghiên cứu. Đề cập đến PTKC một cách gián tiếp có các công trình sau: Tác giả Trần Đình Sử trong giáo trình Lí luận văn c (1987) và Từ điển t uật n văn c (1992) đã đưa ra khái niệm, chức năng, cách nhận diện người kể chuyện. Phùng Văn Tửu trong chuyên luận Tiểu t u ết P áp iện đại, tìm tòi, đổi mới (1990) cũng đề cập đến tiêu chí điểm nhìn để nhận diện các cách kể. Đặc biệt, cuốn Tự sự c, một s vấn đề lí luận v lịc sử do Trần Đình Sử chủ biên (2004) là tài liệu khái quát nhất về vấn đề nghiên cứu tự sự trong nước. Trong đó, vấn đề cách kể chuyện, kiểu NKC, ĐN được đề cập trong nhiều bài viết như: Vấn đề NKC tron t i p áp tự sự iện đại (Đỗ Hải Phong); P ươn t ức tự sự c ủ ếu của sử t i Đam San của tác giả Đỗ Hồng Kỳ; N ệ t uật tự sự của N Tất T trong tiểu t u ết Tắt đèn của tác giả Trần Đăng Suyền; Tác giả Nguyễn Thị Thanh Minh với bài viết Một p on các tự sự của N u ễn Tuân; Vấn đề kể c u ện tron tru ện n ắn đươn đại (Bùi Việt Thắng); Về k ái niệm “tru ện kể ở n i t ứ ba” v “n ười kể c u ện ở n i t ứ ba” (Nguyễn Thị Thu Thủy)… Một số luận án Tiến sĩ cũng đã đề cập đến vấn đề PTKC, ngôn ngữ, điểm nhìn trong truyện ngắn từ sau 1975 như: N n n kể c u ện tron tru ện n ắn Việt 6 Nam sau 1975 (Điểm n ìn v n n n kể c u ện) (2003) của tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy; N n n trần t uật tron tru ện n ắn Việt Nam sau 1975 (Tr n tư liệu tru ện n ắn của ba n văn n ) (2012) của tác giả Hoàng Dĩ Đình. Nhiều luận văn Thạc sĩ cũng nghiên cứu về PTKC ở những khía cạnh khác nhau như: Đặc sắc của tự tru ện viết c o t iếu n i (2003) của Lý Kim Oanh; Điểm n ìn tron tiểu t u ết của Hồ An T ái (2009) của Hoàng Thu Thủy; N ười kể c u ện tron văn c mới - 2010 (2011) của Bùi Thị Hải Vân… Bên cạnh đó, cũng có nhiều bài viết, báo cáo khoa học đề cập đến cách thức kể chuyện như N n n trần t uật tron tru ện n ắn Việt Nam đươn đại (Thái Phan Vàng Anh), N ười kể c u ện v m i quan ệ i a n ười kể c u ện v tác iả (Cao Thị Kim Lan), N n ếu t tu ến tín óa đặc trưn n ân vật n ười kể, điểm n ìn, v i n điệu của diễn n n tru ện kể (Nguyễn Thị Ngân Hoa)… Những công trình nghiên cứu về ngôn ngữ kể chuyện, điểm nhìn cũng như cách thức kể từ góc độ ngôn ngữ và văn học ở trên chính là cơ sở định hướng cho chúng tôi khi tìm hiểu về PTKC. 2.2. ịch sử nghiên cứu truyện ngắn ạ uy Anh Tên tuổi Tạ Duy Anh được độc giả biết đến sau khi hai chùm truyện ngắn Bước qua lời n u ền và Lũ vịt trời đoạt giải trong cuộc thi viết về nông nghiệp, nông thôn do tuần báo Văn n ệ, báo N n n iệp Việt Nam và Đ i tiến nói Việt Nam phối hợp tổ chức năm 1989. Báo cáo tổng kết cuộc thi, nhà thơ Hoàng Minh Châu nhận định về truyện ngắn Bước qua lời n u ền: “báo iệu một tấm lòn lớn, một tầm n ìn xa v một t i năn viết về s p ận con n ười”. Tác giả Hoàng Ngọc Hiến với bài bình luận đăng trên báo N n n iệp, số 50, tháng 12/1989 đã đánh giá cao vai trò mở đường của truyện ngắn Tạ Duy Anh : 7 “tru ện n ắn Tạ Du An l tín iệu của một dòn văn c mới, dòn văn c “Bước qua lời n u ền””. Trong công trình T ế iới n ệ t uật Tạ Du An , ba tác giả Nguyễn Thị Hồng Giang, Vũ Lan Hương, Võ Thị Thanh Hà đã có những nhận xét hết sức khái quát về giá trị nội dung trong truyện ngắn Tạ Duy Anh. Các tác giả này đánh giá: “Qua tru ện n ắn, Tạ Du An man đến c o độc iả n n da dứt, trăn trở k n n u i trước ý n ĩa l m n ười Xu n qua một t ế iới đầ n n ám ản tăm t i, t n ác, vẫn lấp lán niềm tin, sự xót t ươn v câu ỏi đầ lòn tự tr n của con n ười” [23, 243]. Về nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn của Tạ Duy Anh, trong bài Tạ Du An i a lằn ran t iện ác (báo Tuổi trẻ Online), tác giả Việt Hoài cho rằng: “Tạ Du An lu n đặt n ân vật của mìn ở ran iới t iện - ác N ân vật n o cũn lu n bị đặt tron trạn t ái đấu tran với x ội, với m i trườn , với kẻ t ù, với n ười t ân, với c ín bản t ân mìn …” Ở phương diện quan niệm nghệ thuật, trong bài viết Tạ Du An v Gi biệt bón t i đăng trên trang evan.vnpress.net, tác giả Trần Thiện Khanh nhận xét “Bắt đầu từ thay đổi nghề, thay đổi cách sống, thay đổi trạng thái tồn tại, đến thay đổi cách nghĩ, thay đổi lối viết, văn phong… Tạ Duy Anh đã thự LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
Xem thêm

130 Đọc thêm

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT

_ HI ỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP L À V ẤN ĐỀ CỐT L ÕI VÀ CÓ QUAN H Ệ VỚI TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ TR ÌNH S ẢN XUẤT KINH DOANH LAO ĐỘNG, TƯ LIỆ U LAO ĐỘNG, ĐỐI TƯỢNG LA[r]

116 Đọc thêm

NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ĂN HÓA C ỦA NG ƯỜIDÙNG FACEBOOK HI ỆN NAY

NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ĂN HÓA C ỦA NG ƯỜIDÙNG FACEBOOK HI ỆN NAY

Ngh ị lu ận xã h ội V ăn hóa c ủa ng ườidùng facebook hi ện nayĐịnh hướng trả lời :1. Giải thích khái niệm:Facebook là mạng xã hội có tính chất kết nối rộng rãi, là trang mạng cánhân, có thể chia sẻ thông tin, giao lưu, chia sẻ toàn cầu.2. Bàn luận về văn hóa dùng Facebook hiện nay+Ý kiến trên nhấn mạnh mặt tiêu cực trong văn hóa facebook hiệnnay: Chính sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội này đã khiến cho nhiềuchuyện tưởng chừng chỉ là đùa tếu táo đã mang đến những hậu quả khônlường. Những phát ngôn gây sốc, những bức hình phản cảm, những lờicười cợt thái quá… đã khiến cho không ít người bị tổn thương nghiêmtrọng.+ Chứng minh : Chứng minh bằng cách nêu ra ví dụ về hậu quả khônlường của facebook-Đã có thời điểm cư dân mạng chưa hết sửng sốt về hành động của mộtcô gái trẻ tạo dáng chụp hình trên bia mộ Liệt sĩ thì không lâu sau đó,hình ảnh một chàng trai ngồi trên tượng đài Lý Thái Tổ chụp ảnh đượcđăng tải trên facebook đã thể hiện sự thiếu ý thức và vô văn hóa trầmtrọng.– Các bạn trẻ giờ đây quá thờ ơ, coi việc gây sốc, gây cười, gây chú ý đểtạo nên những fan, những hội phát cuồng vì trao lưu này, trao lưu nọ. Sựnhảm nhí và lối sống như vậy dù ít dù nhiều cũng phản ánh một thựctrạng: có lẽ các bạn trẻ quá phóng thoáng trong suy nghĩ, xem nhữngtrang mạng xã hội như trò giải trí, mua vui tầm thường mà chưa đi vàokhai thác những mặt tích cực của nó.4. Bài học rút ra:Là người dùng facebook có văn hóa, cần phải:–
Xem thêm

2 Đọc thêm

LUẬN VĂN CỰC TIỂU ĐỊA PHƯƠNG HÀM TOÀN PHƯƠNG TRÊN NÓN LỒI

LUẬN VĂN CỰC TIỂU ĐỊA PHƯƠNG HÀM TOÀN PHƯƠNG TRÊN NÓN LỒI

Hà Nội - 2016LỜI CẢM ƠNLuận văn được hoàn th à n h tạ i trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2dưới sự hướng dẫn của th ầy giáo PGS TS Tạ Duy Phượng. Sự giúp đỡvà hướng dẫn tậ n tình, nghiêm túc của th ầy trong suốt quá trìn h thựchiện luận văn này đã giúp tác giả trưởng th à n h hơn rấ t nhiều trong cáchtiếp cận m ột vấn đề mới. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn, lòng kính trọngsâu sắc n h ất đối với thầy.Tác giả xin trâ n trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Sưphạm Hà Nội 2, phòng sau Đại học, các th ầy cô giáo trong nhà trường,gia đình cùng các bạn học viên đã giúp đỡ, động viên và tạo điều kiệnth u ận lợi để tác giả hoàn th à n h khóa học T hạc sĩ và hoàn th à n h luậnvăn này!Hầ Nội, tháng 07 năm 2016Tác giả luận vănT rần Bích NgọcLỜI CAM Đ O A NTôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôidưới sự hướng dẫn của PGS TS Tạ Duy Phượng.Trong quá trìn h nghiên cứu và hoàn th à n h luận văn tôi đã kế th ừ anhững th à n h quả khoa học của các nhà khoa học và đồng nghiệp với sựtrâ n trọng và biết ơn.Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đãđược chỉ rõ nguồn gốc.
Xem thêm

69 Đọc thêm

BÀI TOÁN GIẢI CHẬP TRONG THỐNG KÊ PHI THAM SỐ

BÀI TOÁN GIẢI CHẬP TRONG THỐNG KÊ PHI THAM SỐ

HỒ CHÍ MINH NGUY ỄN THỊ DIỆU HUYỀN BÀI TOÁN GI ẢI CHẬP TRONG TH ỐNG KÊ PHI THAM SỐ CHUYÊN NGÀNH: TOÁN GIẢI TÍCH MÃ S Ố: 60460102 LU ẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.T[r]

20 Đọc thêm

TUẦN 25. MRVT: TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: VÌ SAO?

TUẦN 25. MRVT: TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: VÌ SAO?

TÌM TỪ TRONG NGOẶC ĐƠN HỢP VỚI MỖI NGHĨA SAU: LUYLUYỆN TỪ VÀ CÂU:ỆN TỪ VÀ CÂU TRANG 19 A VÌ SAO SƠN TINH LẤY ĐƯỢC MỊ NƯƠNG3. SƠN TINH LẤY ĐƯỢC MỊ NƯƠNG VÌ ĐÃ ĐEM LỄ VẬT ĐẾN TRƯỚC C VÌ SA[r]

29 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Bùi V ãn Hưng - Trường Đại học kinh tế quốc dân 2006, Công nghiệp hoá nông thồn Trung Quốc dưới thời kỳ cải cách và m ở cửa, N hà XB Thống kê.. M arketing lãnh thổ với việc thu hút đầu t[r]

149 Đọc thêm

Cùng chủ đề