ĐỊA VỊ PHÁP LÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước":

Chứng minh cơ quan hành chính nhà nước là chủ thế quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất

CHỨNG MINH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LÀ CHỦ THẾ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUAN TRỌNG NHẤT

Chứng minh cơ quan hành chính Nhà nước là chủ thế quản lí hành chính Nhà nước quan trọng nhất Bài tập học kỳ Luật Hành chính
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Hành chính
Các cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành của bộ máy Nhà nước. Việc tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, chức năng, địa vị[r]

13 Đọc thêm

BÀI TẬP NHÓM LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

BÀI TẬP NHÓM LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Bài tập nhóm Lý luận Nhà nước và pháp luật

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương được tổ chức và hoạt động dựa trên những nguyên tắc, điều[r]

12 Đọc thêm

Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn

XỬ LÝ KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước[r]

46 Đọc thêm

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCThạc sỹ. Nguyễn Duy LongTrường Chính trị Trần Phú Hà TĩnhK4. Đại Nài. TP Hà TĩnhĐT: 039.885053NR: 039.858575; DĐ: 0913029682E-mail: longlawyer2004@yahoo.comTỔ CHỨC LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCI.[r]

2 Đọc thêm

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TH[r]

25 Đọc thêm

(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chín[r]

172 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG TỪ THỰC TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG TỪ THỰC TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

Giám sát hành chính (hay còn gọi là giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước) bao gồm giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước, các cơ quan tư pháp và giám sát xã hội (giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan báo chí v.v...). Mục đích của giám sát hành chính[r]

130 Đọc thêm

VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TS NGUYỄN VĂN CƯƠNG

VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TS NGUYỄN VĂN CƯƠNG

MỤC LỤC
PHẦN A: SƠ LƯỢC VỀ SÁCH CỦA TS. NGUYỄN VĂN CƯƠNG “VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”. TẠI SAO PHẢI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1
I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ T[r]

66 Đọc thêm

4 ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

4 ĐỀ TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Đề số 1
Câu 1. Tài chính công ở nước ta không có vai trò nào dưới đây?
a. Thực hiện công bằng xã hội.
b. Bảo đảm kỷ luật tài khóa tổng thể.
c. Tài chính công góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển có hiệu quả và ổn định.
d. Tài chính công bảo đảm cho hoạt động của bộ máy Nhà nước.
Câu 2. N[r]

10 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

được hình thành như một điều tất yếu. Tuy mỗi cơ quan, tổ chức có chức năng,nhiệm vụ riêng nhưng đều có một đặc điểm chung là trong quá trình hoạt động đềusản sinh những giấy tờ liên quan và những văn bản, tài liệu có giá trị đều được lưugiữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Bởi đ[r]

15 Đọc thêm

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ LIÊN TRUNG

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ LIÊN TRUNG

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do viết báo cáo 1
2. Đối tượng, phạm vi 1
3. Mục tiêu 2
4. Nhiệm vụ 2
5. Phương pháp tìm hiểu 2
6. Bố cục 2
PHẦN NỘI DUNG 3
CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN TRUNG 3
1.1 Khái quát chung 3
1.1.1 Địa vị pháp lý 3
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của xã Liê[r]

43 Đọc thêm

TIỂU LUẬN: MÔN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CÔNG

TIỂU LUẬN: MÔN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ CÔNG

Để tác động tới các quan hệ xã hội, hành vi của các đối tượng bị quản lý, các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền áp dụng nhiều biện pháp, cách thức khác nhau. Việc sử dụng các biện pháp mang tính thuyết phục hay cưỡng chế tuỳ thuộc vào bản chất, tính xã hội của Nhà nước. Trong các kiểu nhà nước n[r]

42 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang vận hành là nền kinh tế thì trường theo định hướng XHCN cà nó có sự điều tiết của nhà nước. Để khắc phục những hạn chế mà thị trường gây ra phải có sự quản lý của nhà nước.song không chỉ có nền kinh tế mới cần cớ sự quản lý của nhà nước mà trong bất cứ hoàn cảnh nà[r]

51 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Thông qua việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, khảo sát thủ tục hành chính công cấp quận chúng ta không những xác định được mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công, mà còn đánh giá được mức độ cung ứng dịch vụ công của bộ máy hành chính nhà nước cấp quận, để từ đó gợi ý[r]

160 Đọc thêm

NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ

NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ

Nguyên tắc tập trung dân chủ Bài tập cá nhân Luật Hành chính
Chuyên mục Bài tập cá nhân, Luật Hành chính
Trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, nguyên tắc tập trung – dân chủ là nguyên tắc cơ bản nhất và là cơ sở để thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Điều đó được thể hiện rõ nhất th[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ MÔN TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ MÔN TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
(Gửi tặng các bạn trong nhóm)
I. Môn Quản lý học đại cương
Vấn đề 1. Khái niệm quản lý, Các yếu tố cấu thành của hoạt động quản lý.
Vấn đề 2: Tư tưởng Đức trị của Khổng Tử
Vấn đề 3. Thuyết quản lý theo khoa học của Taylor
Vấn đề 4: Lập kế hoạch. Vai trò của việc lập kế hoạch
Vấn đ[r]

22 Đọc thêm

EM HÃY TRÌNH BÀY VÀ VẼ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI LÊ SƠ.

EM HÃY TRÌNH BÀY VÀ VẼ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI LÊ SƠ.

◦ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tôg hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất so với trước .Triều đình có đầy đủ các bộ ,tự ,các khoa và các cơ quan chuyên môn. Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ:  Nhận xét ◦ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tôg hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất so với trước .[r]

1 Đọc thêm

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN PHÚ XUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 2015

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN PHÚ XUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 2015

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhằm xây dựng một nền hành chính vững mạnh, dân chủ, trong sách, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức và năng lực[r]

71 Đọc thêm

Hệ thống cơ quan hành chính Việt Nam

HỆ THỐNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

MỤC LỤCLời mở đầuI. KHÁI NIỆM VÀ ÐẶC ÐIỂM CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.1. Khái niệm cơ quan hành chính nhà nước2. Ðặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước2.1 Ðặc điểm chung.2.2. Ðặc điểm đặc thù.II. HỆ THỐNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC1. Các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp trung ương.1.1. Chính phủ[r]

33 Đọc thêm

tiểu luận cao học : Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ việt nam hiện nay

TIỂU LUẬN CAO HỌC : ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Lý do chọn đề tài
Bộ máy nhà nước Xã hội chủ nghĩa là một hệ thống tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước bao gồm nhiều cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động và phạm vi tác động khác nhau. Hệ thống tổ chức đó hoạt động như một chỉnh thể thống nhất nhằm tổ chức và[r]

41 Đọc thêm