BIẾT VỊ TRÍ CẠNH TRANH TƯƠNG ĐỐI CỦA MÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BIẾT VỊ TRÍ CẠNH TRANH TƯƠNG ĐỐI CỦA MÌNH":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

được xác định giá trị b n đầu theo n uyên iá v các chi ph liên qu n đến giao dịch mua các khoảnđầu tư chứng khoán.Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứnkhoản dự phòng giảm iá đầu tư chứng khoán.hoán được xác định theo nguyên giá trừ cácDự phòng giảm iá đầu tư chứn hoán được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theođôn ty được phép trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do tr o đổi có giá trịghi sổ c o hơn iá thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán.Đầu tƣ tài chính dài h nĐầu tư t i ch nh d i hạn là các khoản đầu tư v o côn ty liên ết được xác định giá trị b n đầu theon uyên iá v các chi ph liên qu n đến giao dịch này. Tại các năm t i ch nh tiếp theo, các khoản đầutư t i ch nh d i hạn được xác định theo nguyên giá trừ các khoản giảm giá khoản đầu tư.Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởn đán ể nhưn hôn phải là công ty conhay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởn đán kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đư rcác quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưn hôn c ảnh hưởngvề mặt kiểm soát hoặc đ ng kiểm soát những chính sách này.Các khoản trả t ƣớc dài h nChi phí trả trước dài hạn bao g m giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng được xemlà có khả năn đem lại lợi ích kinh tế tron tươn l i cho ôn ty với thời hạn từ một năm trở lên.ác chi ph n y được vốn h dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn v được phân bổ vào báocáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụn phươn pháp đường thẳn tron vòn b năm.Ghi nhận doanh thuo nh thu bán h n được ghi nhận hi đ ng thời thỏa mãn tất cả năm 5) điều kiện sau:(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàngh cho n ười mua;(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý h n h như n ười sở hữu hàng hóa hoặc quyềnkiểm soát hàng hóa;
Xem thêm

26 Đọc thêm

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Xác đ ị nh vấn đ ềThu thập thông tin liên quanPhâ n loại các giải pháp có thểĐánh giá từng giải phápPhát triể n kế hoạch hành đ ộngThực hiệ n kế hoạch hành đ ộngĐánh giá việ c thực hiệ n4.4. Các việ c làm hì nh thành và phát triể n đ ạo đ ức môi trờngĐó là các hoạt đ ộng đ óng góp vào việ c xâ y dựng một hệ thống các giá trị (hànhvi, cách ứng xử, sự tôn trọng...) mà con ngời thể hiệ n với nhau và với thiênnhiên. Khái niệ m này cần đ ợc phát triể n phù hợp với từng lứa tuổ i, từng cấphọc.Thông thờng, nhữ ng chuẩn mực đ ạo đ ức nào liên quan đ ế n cách đ ối xử với môi trờngtự nhiên (theo nghĩ a rộng), đ ợc coi là đ ạo đ ức môi trờng. Nhữ ng mối quan tâ m xé t vềmặ t đ ạo đ ức là thái đ ộ của con ngời đ ối với toàn bộ sinh quyể n và các loài sinh vậttrong đ ó. Các đ ộng vật, bao gồm cả con ngời, câ y cối, đ ất đ á vốn là các thành phầncấu tạo nên các hệ sinh thái rất đ áng quan tâ m về mặ t đ ạo đ ức. Chúng ta thờng lo lắ ngkhi thấy quá nhiề u rác thải, quá nhiề u ô nhiễ m hay việ c tuyệ t chủng của một loài nào đ óvì nó có tác đ ộng đ ế n việ c duy trì sinh quyể n hay các nguồn tài nguyên thiên nhiên ảnhhởng trực tiế p đ ế n sự tồn tại của chúng ta. Nhng nế u chỉ dừng lại ở đ ó thì con ngờiquá í ch kỷ. Đạo đ ức môi trờng đ ề cao nhữ ng chuẩn mực đ ạo đ ức cao hơ n nhữ ng đ í ề uđ ó. Đó là cách ứng xử "sống hài hoà với thiên nhiên" của con ngời vốn chỉ là một trongnhữ ng "công dâ n sinh thái" của hành tinh này.5. Mô đ un giáo dục môi trờng5.1.Mô đ un GDMTMô đ un là một phần hay một bộ phận trong một tổ ng thể , một hệ thống, nhngnế u tách riêng thì nó vẫn có thể tự vận đ ộng đ ể thực hiệ n các chức năng riêng
Xem thêm

124 Đọc thêm

BÀI 52. ĐỊA Y

BÀI 52. ĐỊA Y

Cộngsinhhu cơ nuôi sống cả 2 bên.*Cng sinh:L hỡnh thc sng chung gia 2 loi sinh vt ,trong úvai trũ ca chỳng l nh nhau v c 2 bờn cựng cú liHãy nhắc lại các kiểudinh dỡng của nấm?So sánh 2 hình thức kísinh và cộng sinh nógiống nhau ,khác nhauở điểm nào?2. Vai trò- Tiên phong mở đờng (phân huỷ đá thành đất, làmthcn cho các thc vật đến sau).- Làm thc n cho 1 số loài động vật.- Chế rợu, nớc hoa, phẩm nhuộm, thuốc...*í ngha ca a Y trong vic giỏo dc mụi trng ?- Cú ý ngha trong vic ci to mụi trng,chỳng úng vaiTrũ tiờn phong m ng phõn hu ỏ thnh tv khicht i to thnh mt cht mựn lm thc n cho cỏc
Xem thêm

14 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNO PTNT HUYỆN CẨM XUYÊN TỈNH HÀ TĨNH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNO PTNT HUYỆN CẨM XUYÊN TỈNH HÀ TĨNH

Đạicác doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân vay vốn.Chất lượng tín dụng NH chịu nhiều chi phối từ bản thân hoạt động kinh doanhcủa KH vay vốn. Kết quả hoạt động SXKD của KH tốt hay xấu, tương lai phát triểncủa dự án ở mức nào, có đủ khả năng tồn tại và phát triển hay không? Điều này có ýnghĩa quyết định cho số phận món vay. Nếu KH SXKD trên đà phát triển có hiệu quảthì vốn vay NH chắc chắn sẽ được hoàn trả đúng hạn cho NH cả gốc và lãi. Như vậycó thể nói việc quản lý sử dụng vốn vay sao cho có hiệu quả, đảm bảo trả nợ NH và cólợi nhuận cho bản thân người đi vay là điều rất cần thiết. Môi trường văn hoá - xã hội12Môi trường văn hoá - xã hội có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động cho vay.Thói quen, tâm lý, phong tục tập quán, trình độ dân trí có tác động tới nhu cầu sử dụngvà tiếp cận đối với các dịch vụ của NH, tác động tới quyết định vay và sử dụng vốncủa KH. Nếu người dân e ngại việc vay vốn NH do tâm lý sợ nợ nần thì sẽ làm giảmDSCV hoặc do dân trí ở địa bàn đấy thấp việc sử dụng vốn vay NH kém hiệu quả dẫnđến không có khả năng trả nợ vay, gây tổn thất cho NH. Các đối thủ cạnh tranhuếNgành NH đang phát triển rất sôi động. Nhiều NHTM, các chi nhánh, PGDmới được thành lập trên khắp toàn quốc. Sự cạnh tranh càng trở nên khốc liệt, nó có
Xem thêm

93 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

đó.a) 5 đặc điểm của đạo Hồi:+Đạo Hồi là tôn giáo nhất thần tuyệt đối. Đạo Hồi chỉ tôn thời một vịthần duy nhất đó là chúa Allah. Các tín đồ Hồi Giáo tin rằng ngoài chúaAllah không có vị thần nào khác. Tất cả những gì ở trên trời dưới đấtđều thuộc về Ala. Chúa Alla là người đã tạo dựng nên vòm trời, chếngự mặt trời, mặt trăng, tạo ra mặt đất và vạn vật trên Trái đất. Alacũng sinh ra loài người và biết linh hồn mỗi người ra sao.+Tiếp thu nhiều quan niệm của các tôn giáo khác như đạo Do Thái, dođó có những tập tục riêng: Ko ăn thịt các loại động vật chết vì bệnh, koăn thịt đã cúng thần, ko ăn thịt lợn, thịt chó và cấm uống rượu.+Tuyệt đối ko thờ ảnh tượng (tr.trí thánh thất = chữ Ả Rập và các hoavăn). Họ quan niệm rằng Ala tỏa khắp mọi nơi, không có một hìnhtượng nào có thể thể hiện được Ala. Trong thánh thất chỉ trang trí bằngchữ Ả Rập. Chỉ riêng trong đền Caaba ở Mecca có thờ một phiến đáđen từ xưa để lại.+Thừa nhận chế độ đa thê (đc phép lấy nhiều nhất 4 vợ, nhưng ko đclấy vợ theo đa thần giáo, ko đc lấy nàng hầu).+Phụ nữ luôn có địa vị thấp và phụ thuộc vào nam giới.b) 5 nghĩa vụ cơ bản của tín đồ đạo Hồi.+Chỉ thừa nhận chúa Ala, Mohamet là sứ giả và là vị tiên tri cuối cùng.+Cầu nguyện 5 lần/ngày. Thứ 6 hằng tuần phải đến thánh thất làm lễ 1lần.+Thực hiện trai giới trong tháng Ramađan (T.9 theo lịch Hồi giáo,tháng này có 29 ngày). Trong tháng Ramađan các tín đồ nhịn ăn, nhịnuống trừ trẻ em, phụ nữ mang thai or sau khi sinh, ng già và ng đangốm nặng. Ngày đầu tiên sau khi tháng Ramađan kết thúc, các tín đồmặc áo quân fmoiws, đi tảo mộ, bố thí cho ng nghèo và làm việc thiện.
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT

ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT

ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT
Ở ẦU
1. í do chọn đề tài
Trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại, nữ sĩ Mộng Tuyết (1914- 2007)
tuy chỉ giữ một vị trí khiêm nhường, song với những đóng góp loại biệt cho lịch
sử văn học dân tộc và nền văn hóa Nam Bộ, bà đã sớm tạo ra cho mình một chỗ
đứng riêng không ai thay thế được.
Tên tuổi Mộng Tuyết sớm được công chúng trong Nam ngoài Bắc biết
đến qua những tác phẩm in trên các tờ báo lớn đương thời như: Nam P on tạp
0c í, Tiểu t u ết t ứ Năm, H Nội báo, Đôn Tâ , Con On , S n , Trun Bắc
c ủ n ật, Tri Tân… đặc biệt là qua giải thưởng cao quý do tổ chức văn chương
danh giá nhất lúc bấy giờ là Tự lực văn đoàn trao tặng cho tập thơ “P ấn ươn
rừn ” của nàng thiếu nữ nơi cực Nam Tổ quốc.
Những năm đầu thế kỷ XX, khi nền văn học Quốc ngữ còn phôi thai,
Mộng Tuyết đã là một trong những nhà thơ nữ hiếm hoi bên cạnh những Ngân
Giang, Đạm Phương, Tương Phố, Nguyễn Thị Kiêm, Mộng Sơn, Vân Đài, Hằng
Phương, Anh Thơ. Trong suốt 80 năm cầm bút, nữ sĩ đã tạo được cho mình một
tấm hộ chiếu tâm hồn riêng, một phong cách nghệ thuật riêng. Những tác phẩm
của bà, dù thơ hay văn xuôi đều mang vẻ đẹp trong sáng của ngôn ngữ, hình
ảnh; đều thể hiện sự chân thật trong cảm xúc, khiến cho người đọc vô cùng thích
thú. Riêng về thơ của bà, Hoài Thanh và Hoài Chân, trong cuốn T n ân V ệt
Nam đã có nhận xét như sau: “…Còn t ơ, oặc n ẹ n n í ởn, oặc m súc
lâm l , oặc n ớ n un bát n át, oặc xôn xao rạo rực, tổn c i l lời một t iếu
nữ, k i tự tìn , k i đùa iỡn, k i tạ lòn n ười u...” [47,359]
Đông Hồ, người thầy – người bạn đời của nữ sĩ, trong lời tựa cuốn D má
trăn non của nàng thì cho rằng: “Văn Mộn Tu ết đẹp cũn n ư t ơ Mộn
Tu ết”[64,7]. Đặt cây bút tài hoa này trong cái nôi văn học miền Nam, ông càng làm
rõ thêm vị trí quan trọng của tác giả: “Miền Nam, miền ít văn c ươn , ít t i oa tự
2
xưa na , n ười con trai a c ữ đ l iếm m n ười con ái a c ữ lại c n iếm
lắm” [64,7].
Những ý kiến trên cho thấy, đóng góp của bà thật sự đáng quý, sự nghiệp
văn chương của bà xứng đáng được giới thiệu rộng rãi tới toàn bộ công chúng.
Việc nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của nữ sĩ Mộng Tuyết
không chỉ giúp người đọc thấy rõ hơn những đóng góp đặc sắc của cây bút nữ
đất mũi Hà Tiên mà còn thấy được vị trí của nữ phái trên văn đàn và cũng sẽ tìm
thấy được những hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn những người dân trên mảnh đất
phương Nam, qua đó góp phần lấp đầy những khoảng trống trong lịch sử văn
học nước nhà; đồng thời còn là một cách hữu hiệu để mỗi người đọc có thể di
dưỡng tâm hồn.
ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT
ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT
ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT
ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT
ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT
ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT
ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT
ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT
ĐỀ TÀI SỰ NGHIỆP THƠ VĂN CỦA NỮ SĨ MỘNG TUYẾT
Xem thêm

109 Đọc thêm

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

dụng triệt để các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, truyền hình, băngrôn, khẩu hiệu… để đưa các thông tin về CTNH vào đời sống của quần chúng.3.4.3. Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý chất thải nguy hạiChúng ta cần tăng cường học hỏi kinh nghiệm QLCTNH mọi lúc, mọinơi, cần mở rộng phạm vi học hỏi ra toàn thế giới. "Toàn cầu hóa" đang trởthành vấn đề nóng bỏng ở mọi quốc gia, l nh thổ. Chúng ta không thể phủnhận những lợi ích to lớn do xu thế này mang lại. Đặc biệt, trong hoàn cảnhViệt Nam vừa thiếu về tài chính, vừa yếu về kỹ thuật và kinh nghiệm quản lýtrong QLCTNH thì việc tham gia vào quá trình hợp tác quốc tế càng trở nêný nghĩa. Các hoạt động đầu tư tài chính, trao đổi thông tin, chuyển giao côngnghệ… giữa nước ta với các quốc gia trên thế giới sẽ giúp Việt Nam khắcphục được những yếu điểm trong lĩnh vực quản lý chất thải này.2324KẾT LUẬNTóm lại, qua nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ luật học: "Tội vi phạmquy định về quản lý chất thải nguy hại trong luật hình sự Việt Nam (trên cơsở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)" cho phép chúng tôi đrút ra một số kết luận chung sau đây:1. Quản lý chất thải nguy hại có liên quan chặt chẽ đến vấn đề BVMTkhỏi sự ô nhiễm. Vì thế nó luôn nhận được sự quan tâm của Nhà nước cũngnhư toàn x hội. Với một địa bàn rộng, đông đúc về mật độ dân cư và cónhiều KCN, CCN phân bổ gần khu dân cư, lại có số lượng lớn các doanhnghiệp có phát sinh CTNH cùng khối lượng CTNH phát sinh hàng ngày rấtlớn như ở thủ đô Hà Nội, thì việc để xảy ra các hành vi vi phạm quy định vềQLCTNH gây ô nhiễm sẽ gây hậu quả rất nặng nề đối với môi trường sinh
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI 27. THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (TIẾP THEO)

BÀI 27. THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (TIẾP THEO)

Địa hình: TRANG 27 Quan sát hình bên cho biết châu Phi có nguồn tài nguyên khoáng sản TRANG 28 CHÂU PHI VỊ TR Í KHOÁ NG SẢ N HÌN H D ẠNG ĐỊA HÌNH Đặc điể m Tiếp giáp Nú i trẻ Đồng bằng S[r]

30 Đọc thêm

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quyết đị nh hì nh phạ t l à khâu quan t rọng nhất t rong hoạt động xét xử
của Tòa án. Trong đó, các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ TNHS l à một t rong những căn
cứ để quyết đị nh hì nh phạt , l à cơ sở đảm bảo cho vi ệc t hực hiện nguyên t ắc
cá t hể hóa hì nh phạt t rong áp dụng pháp l uật . Vi ệc quy đị nh các t ì nh t i ết
gi ảm nhẹ t rách nhiệm hì nh sự không những l à cơ sở pháp l ý để Hội đồng xét
xử đánh gi á đúng t í nh chất , mức độ nguy hi ểm cho xã hội của hành vi phạm
t ội , t ừ đó quyết đị nh hì nh phạt t ương xứng với t í nh chất hành vi phạm t ội và
nhân t hân người phạm t ội mà còn đảm bảo vi ệc cải t ạo gi áo dục người phạm
t ội , góp phần bảo đảm t hực hi ện nguyên t ắc công bằng, nguyên t ắc nhân đạo,
nguyên t ắc bì nh đẳng và bảo đảm quyền con người .
Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
đã t hực hi ện t ốt công t ác xét xử các vụ án hì nh sự, về cơ bản vi ệc áp dụng
các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự l à đúng với t ừng người t hực hiện
hành vi phạm t ội , t hể hi ện được chí nh sách hì nh sự của Nhà nước t a. Tuy
nhi ên, do cách hi ểu về một số t ì nh t iết g iảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự không
t hống nhất dẫn đến một số vướng mắc, bất cập t rong t hực t iễn áp dụng các
tình tiết này.
Mặt khác, mặc dù Bộ l uật hì nh sự năm 1999 đã quy đị nh các t ì nh t i ết
gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự t ại Đi ều 46 và Nghị quyết số 01/ 2000/ NQHĐTP

ngày 04/ 8/ 2000 của Hội đồng t hẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
hướng dẫn áp dụng một số quy đị nh t rong phần chung của Bộ l uật hì nh sự
năm 1999; Nghị quyết sổ 01/ 2006/ NQ-HĐTP ngày 12/ 5/ 2006 của Hội đồng
Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn t hi hành một số đi ều của Bộ
l uật hì nh sự đã hướng dẫn áp dụng các t ình t i ết gi ảm nhẹ nhưng nhi ều t ì nh
t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự còn chưa được quy đị nh rõ ràng, cụ t hể.
Ngoài ra, khoản 2 Điều 46 Bộ l uật hì nh sự quy đị nh t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t r ách
nhi ệm hì nh sự t heo hướng mở nên t rong t hực t i ễn vi ệc áp dụng còn t ùy t i ện, t ùy vào nhận t hức chủ quan của Hội đồng xét xử. BLHS năm 2015 đã có sự
sửa đổi về quy đị nh các t ì nh t iết gi ảm nhẹ TNHS.
Nhận thức đúng và áp dụng thống nhất các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm
hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội luôn là đòi hỏi khách quan trong
quá trình xét xử đối các vụ án hình sự để quyết định hình phạt đúng, đảm bảo
nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc công bằng, nguyên tắc nhân đạo của Nhà nước ta
và nhất là đảm bảo quyền con người.
Việc nghiên cứu khoa học một cách chuyên biệt về chế định các tình tiết
giảm nhẹ trên cơ sở lý luận, thực tiễn nhằm hiểu rõ và áp dụng đúng đắn các tình
tiết giảm nhẹ TNHS để nâng cao chất lượng xét xử và tìm ra những vấn đề còn
vướng mắc khi áp dụng vào thực tiễn để từ đó đưa ra giải pháp bảo đảm áp dụng
đúng các tình tiết giảm nhẹ TNHS trong thực tiễn xét xử là một yêu cầu rất quan
trọng và cấp thiết. Do vậy, tác giả chọn đề tài “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm
hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà
Giang” để làm luận văn thạc sỹ Luật học.
Xem thêm

84 Đọc thêm

Thuyết minh vể mì đất Quảng

THUYẾT MINH VỂ MÌ ĐẤT QUẢNG

Quảng Nam được biết đến không chỉ có gió Lào cát trắng, nắng cháy mưa. Bên cạnh rượu Hồng Đào, Mì Quảng, món ăn dân dã đã góp phần làm nên một Quảng Nam quyến rũ, mặn mà. Bài Làm Quảng Nam được biết đến không chỉ có gió Lào cát trắng, nắng cháy mưa. Bên cạnh rượu Hồng Đào, Mì Quảng, món ăn dân dã đã góp phần làm nên một Quảng Nam quyến rũ, mặn mà. Nếu ai một lần đến với Quảng Nam hẳn không thể nào quên được món ăn giản dị, dân dã và cũng rất Quảng Nam này. Từ miền quê đến thành phố chỗ nào chúng ta cũng có thể tìm được quán mì, có quán vách nứa mái tranh chênh vênh bên sườn núi, có quán nằm lặng lẽ bên những cánh đồng mướt xanh, có in lại lọt thỏm giữa ổn ào phố thị... Cũng như phố Hà Nội, hủ tíu Sài Gòn, bún bò Huế, mì Quảng đã bước vào, thực đơn điểm tâm và các món ăn của người miền Nam. Ban đầu, mì Quảng chỉ phục vụ cho những người Quảng Nam xa quê, ăn để đỡ nhớ nhà. Nhung rồi món mì Quảng ngon thu hút rất nhiều ngưòi. Cái tên mì Quảng không biết có phải xuất xứ từ Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng Châu của Trung Quốc theo người dân di cư sang đây không nhưng nó đã hiện diện ở vùng đất này từ lâu lắm rồi. Cũng như phố Hà Nội hay bánh canh Trảng Bàng, dù xuất xứ ở đâu thì đến giờ cũng chi đọng lại một nơi và làm nên cái hồn của nơi đó. Mì Quảng là món ăn bình dân, mộc mạc, vì thế cách chế biến cũng khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế. Gạo ngon sau khi đem ngâm, xa thật mịn rồi tráng. Ngày xưa người ta xay bột bằng cối đá, thời nay, với sự hiện đại của khoa học kỹ thuật, cối đá đã thay bằng máy xay có động cơ. Tráng bánh lên một màng vải căng trên nổi nước lớn đang sôi. Sau khi tráng một lớp đầu phộng đã khử chín lên lá mì, gấp lại rồi xắt thành từng cọng như cọng phở. Vậy là xong bước chuẩn bị mì. Phần tiếp theo là chuẩn bị nước dùng và nhân mì. Nước dùng phải được nấu nhiều xương cho ngọt, thêm tí dầu hạt điều đi nước dùng có màu tươi. Phần quan trọng thứ hai trong tô mì là "nhân", gồm có thịt gà, thịt bò, sườn heo non, tôm. Các thứ này được xào cùng với khóm (dứa cắt nhỏ, tạo thành các loại thịt cùng với vị ngọt hơi chua của khóm. Mì Quảng không sử dụng nước dùng nhiều như hủ tíu và phở, nên trước khi chế nước dùng vào, sợi mì phải được trụng nước nóng hơi lâu. Nhân được xếp sao cho đẹp, nhìn phải bắt mắt, vì vậy thịt và tôm phải để trên mặt cho đều rồi mới cho nước dùng, sau cùng rải đậu phộng lên. Giã đậu phộng để ăn mì Quảng cũng là một nghệ thuật. Đậu không được đảm nhuyễn, chỉ cà cho vỡ hai ra đế người ăn nhai cùng với bánh tráng phát ra âm thanh mới thú vị. Ăn mì Quảng pha kèm bánh tráng gạo miền Trung nướng bằng lửa than mới ngon. Rau ăn với mì Quảng là rau húng cây, húng lúi, xà lách cùng với chuối cây xắt mỏng trộn vào nhau thành một hỗn hợp rau. Người miền Nam thích ăn giá sông có thể cho vào một ít. Tô mì chẳng giống phở, cũng chẳng giống bún, cái vị đậm của nước lèo, lẫn mùi thơm của hành ngò, rồi tiêng húp xì xoạp làm nên nét hấp dẫn của tô mì... Còn nữa, mì ngon là ngon từ lá mì kia, lá mì không được dẻo quá mà cũng không quá tơi, tô mì phải có bố cục đẹp mắt. Khi bạn trộn lên, nếu lá mì bị gẫy ra tức là đã mất ngon đi cả 9 phần, về nước lèo, nước phải trong nhưng đảm bảo độ béo và ngọt. Nhiều gia vị quá, nước lèo làm cho tô mì loè loẹt và đôi khi át mất hương vị đồng quê. Gắp một đũa mì cho vào miệng cắn một miếng ớt thật cay, húp ngụm nước lèo cho phát ra tiếng "soạt", khi đó mới thấy cái thú, mới thấy cái ngon đầy miệng. Nhìn tô mì đầy đặn, bê­n những chú tôm đỏ mọng là một lới rau ngò xanh xanh, dăm ba hạt đậu phộng được rải đều, làm cho ta cảm thấy vui mắt và chỉ muốn ăn ngay. Mì Quảng phải ăn ngay, ăn từ khi còn nóng, để nguội sẽ mất ngon, lá mì sẽ bị tơi ra, rau sống héo đi, cái mùi thơm giòn của rau, đậu sẽ bị tản bớt... Có một điều, ăn mì Quảng mà thiếu bánh tráng thì coi như không đúng cách. Bánh tráng cho ta cái giòn giã và thơm tho, cái béo của dầu mỡ quyện với cái béo của gạo nướng trong bánh tráng càng làm cho người ăn có cảm giác ngon miệng mà không ớn. Ngày nay, mì Quảng đã được các chủ quán thêm vào một số "biến tấu" trong cách trình bày cũng như thành phần gia vị, cọng hành hương, vài cục thịt mỡ nấu nhừ. Những ngày làm mía, gặt ruộng, đến đám giỗ, cưới hỏi, chiêu đãi bạn bè...mì Quảng hiện diện trong bữa ăn chính như một thói quen không đổi của người Quảng Nam. Vừa ngon, vừa rẻ, vừa no lâu. Mì Quảng đã làm nên một nét hấp dẫn rất riêng của xứ Quảng Nam. "Thương nhau múc chén chè xanh, ăn tô mì Quảng để anh ăn cùng". Loigiaihay.com Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ CÓ ĐÁP ÁN

•D) Là sản phẩm mới đối với thị trường. SaiSai. Đáp án đúng là: Là sản phẩm đầu tiên doanh nghiệp đưa ra thị trường nhưng nókhông mới đối với doanh nghiệp khác và đối với thị trườngVì: Đứng trên góc độ doanh nghiệp người ta chia thành hai loại: sản phẩm mới tương đối vàsản phẩm mới tuyệt đối.Sản phẩm mới tương đối là sản phẩm đầu tiên doanh nghiệp đưa ra thị trường nhưng nókhông mới đối với doanh nghiệp khác và đối với thị trường.Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 8, mục II.2.1. Đổi mới sản phẩm.Câu 17:•[Góp ý]Theo anh (chị) khoa học và công nghệ có vai trò nào sau đây? Lựa chọnđáp án đúng nhất:Chọn một câu trả lờiA) Góp phần vào tăng trưởng và phát triển kinh tế SaiB) Thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh•tếSai•C) Tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Sai•
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ta còn phải đoàn kết là để xây dựng nước nhà. Vậy ai có tài, có đức, có sức,có lòng phụng sự Tổ Quốc và phục vụ nhân dân thì ta đều đoàn kết với họ”.- Người chỉ rõ, trong quá trình xây dựng khối đại ĐK toàn dân phải đứngvững trên lập trường giai cấp công nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ dântộc – giai cấp (Yêu cầu SV giải thích)* Điều kiện thực hiện đại đoàn kết dân tộc- Thực hiện đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nướcnhân nghĩa-đoàn kết của dân tộcĐây là các giá trị truyền thống đã có từ lâu đời. Là cội nguồn sức mạnhvô địch để cả dân tộc chiến đấu, chiến thắng mọi thiên tai, địch họa, làm chođất nước trường tồn, bản sắc dân tộc được giữ vững.- Phải có lòng khoan dung, độ lượng, thương yêu, tin tưởng con người.+ Người cho rằng: “Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thếkhác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên, taphải khoan hồng, đại lộ, ta phải nhận rằng là con Lạc cháu Hồng thì ai cũngcó ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, taphải dùng tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đạiđoàn kết thì tương lai chắc chắn vẻ vang”  vì lợi ích của c/mạng phải cólòng khoan dung, độ lượng, trân trọng phần thiện dù nhỏ nhất ở mỗi conngười để có thể quy tụ rộng rãi mọi lực lượng.+ Lòng khoan dung độ lượng ở HCM ko phải là một sách lược nhất thời,một thủ đoạn chính trị mà là sự tiếp nối và phát triển truyền thống nhân ái củadân tộc.+ Người tha thiết kêu gọi tất cả những ai có long yêu nước, không phânbiệt tầng lớp, tín ngưỡng, chính kiến…cùng nhau đoàn kết vì nước vì dân.- Với Hồ Chí Minh, yêu dân, tin dân, dựa vào dân, sống, đấu tranh vìhạnh phúc của nhân dân là nguyên tắc tối cao.Theo Người, dân là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là nguồn sức mạnh vôtận và vô địch của khối đk, quyết định thắng lợi của c/mạng, là “nền, gốc”,chủ thể của mặt trận đoàn kết.
Xem thêm

17 Đọc thêm

TÌNH HUỐNG SỐ 2: PHÂN TÍCH NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM_ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

TÌNH HUỐNG SỐ 2: PHÂN TÍCH NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM_ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

sẽ giúp hai bên đạt được lợi ích mong muốn và ngược lại.- Các hiệp hội thương mại: tham gia vào các chương trình của Hội sẽ giúp mở rộng cơhội về hợp tác đầu tư, lực lượng lao động,... tuy nhiên cũng mang lại những thách thứcnhư: năng lực cạnh tranh,…- Dân chúng: tạo cơ hội việc làm cho dân địa phương, đóng góp vào sự phát triển của xãhội…- Các nhóm quan tâm đặc biệt: đóng góp cải thiện thành thị.KẾT LUẬN: Từ việc phân tích các lực lượng cạnh tranh trên, ta thấy có 3 lực lượng làmcho ngành Dược Việt Nam giảm tính hấp dẫn do các lực lượng đó làm cường độ cạnhtranh trong ngành tăng lên khá cao. Chính vì vậy, chung quy lại ngành Dược Việt Namcó tính hấp dẫn thấp.4. Giải phápMục tiêu chung của ngành dược Việt Nam hiện nay là: Cung ứng đầy đủ, kịp thời,có chất lượng, giá hợp lý các loại thuốc theo cơ cấu bệnh tật tương ứng với từng giaiđoạn phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Chú trọngcung ứng thuốc cho đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,người nghèo, vùng sâu, vùng xa.Mục tiêu định hướng của ngành dược Việt Nam trong tương lai: Thuốc sản xuấttrong nước cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất được thuốc chuyên khoa đặc trị,chủ động sản xuất vắc xin, sinh phẩm cho phòng chống dịch bệnh, sản xuất được nguyênliệu làm thuốc. Hệ thống kiểm nghiệm, phân phối thuốc, công tác dược lâm sàng, thôngtin thuốc ngang bằng các nước tiên tiến trong khu vực.Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện chiến lược của ngành dược:1. Giải pháp về xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách: sửa đổi, bổ sung Luậtdược; ban hành chính sách ưu đãi đối với việc sản xuất, cung ứng và sử dụng thuốcgeneric, thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc có dạng bào chế đặc biệt, vắc xin, sinh phẩm;ban hành chính sách ưu đãi cho việc nghiên cứu, sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược
Xem thêm

26 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG THÁI NGUYÊN

PHẦN MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiXu thế hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự hình thành các liên kết kinh tếmới giũa các quốc gia trong khu vực đã tạo ra một môi trường kinh doanh đầynăng động nhưng cũng vô cùng gay gắt và khốc liệt. Xu hướng hội nhập và pháttriển là một xu thế tất yếu cho sự phát triển. Việc tạo ra các liên kết kinh tế cùngvới quy định trong thương mại tự do giữa các nước đã tạo ra một thị trường kinhdoanh mở cho các doanh nghiệp; đồng thời nó cũng tạo ra những thách thứckhông nhỏ đối với các doanh nghiệp của Việt Nam khi mà những hạn chế vềkinh nghiệm, nhân lực, tài chính, thị trường …. Chưa được thu hẹp, điều này đặtcác doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình một chiến lược phù hợp để bước ramột môi trường cạnh tranh mới khốc liệt hơn giúp cho doanh nghiệp có thể tòntại và phát triển.Quá trình hội nhập đó được đánh dấu bằng việc Việt Nam tham gia các tổchức thương mại của khu vực và thế giới. Việt Nam bắt đầu tham gia thực hiệnKhu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) năm 1996, chính thức được kết nạpvào Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 1998. Năm2000, Việt Nam ký Hiệp định Thương mại với Mỹ. Và mốc quan trọng nhất làvào cuối năm 2006, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chứcThương mại Thế giới(WTO). Hiện tại Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho việc ranhập Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong thời giantới.Thực tế cho thấy sau mỗi mốc gia nhập AFTA, APEC hay ký Hiệp địnhthương mịa với Mỹ và WTO, làn sóng đầu tư mới của nước ngoài vào Việt Namtăng lên một cách mạnh mẽ. Cùng với lượng vốn FDI khổng lồ chảy vào ViệtNam là lượng các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài đổ vào Việt Nam càng nhiều. Việc hội nhập để phát triển đã đặt các
Xem thêm

17 Đọc thêm

ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐI SIÊU THỊ VỀ NGÀNH HÀNG MÌ ĂN LIỀN

ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐI SIÊU THỊ VỀ NGÀNH HÀNG MÌ ĂN LIỀN

thời hạn sử dụng, độ bền...Đặc tính tâm lý: vẻ đẹp, vẻ trẻ trung, vẻ hiện đại…Đặc tính về giá cả: hợp túi tiềnĐặc tính về các dịch vụ khách hàng: Đầy đủ các dịch vụ, tiện lợi.•Mức độ quan trọng của các thuộc tính khác nhau đối với các nhóm khách hàng khácnhau. Có haikhái niệm sau đây cần làm rõ:Thuộc tính nổi bật là thuộc tính tạo nên do quảngcáo, do dư luận xã hội.Thuộc tính quan trọng là thuộc tính mà người tiêu dùng mong đợi cóthể đáp ứng được các nhu cầu cuả họ,do đó tuỳ thuộc vào các nhóm khách hàng khác nhaumà thuộc tính nào được xem là thuộc tính quan trọng.Đây là các thuộc tính mà khách hàngquan tâm khi mua sản phẩm.• Niềm tin của người tiêu dùng đối với các nhãn hiệu sản phẩm có ảnh hưởng lớn đếnquyết định muacủa họ. Một nhãn hiệu đã chiếm được niềm tin của khách hàng sẽ dễ đượchọ lựa chọn ở các lần muasau. Nhãn hiệu đó là một tài sản vô hình của công ty. Do vậy, việcxây dựng một thương hiệu mạnhcó tầm quan trọng đặc biệt đối với công ty.•Mỗi thuộc tính của sản phẩm thường được người tiêu dùng gán cho một mức độ hữudụng khác nhau.Khi quyết định mua một sản phẩm, khách hàng có xu hướng chọn sản phẩmcó tổng giá trị hữu dụngtừ các thuộc tính là lớn nhất.d) Quyết định muaSau khi đánh giá các lựa chọn , khách hàng đi tới ý định mua. Tuy nhiên, từ ý định muađến quyết định mua còn cócác cản trở như thái độ của các nhóm ảnh hưởng (bạn bè, giađình...), các điều kiện mua hàng (địađiểm giao dịch, phương thức thanh toán, các dịch vụhậu mãi...). Do vậy các hoạt động xúc tiến bán (khuyếnmại, các dịch vụ sau bán hàng...) cóvai trò rất quan trọng, đặc biệt khi có cạnh tranh.Để thúc đẩy quá trình mua, doanh nghiệpcần loại bỏ các cản trở mua từ phía bản thân doanh nghiệp. Đóchính là vai trò quyết địnhTrangg16Đề tài: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng ăn liềnNhóm thực hiện: Nhóm 15
Xem thêm

90 Đọc thêm

phân tích môi trường ngành của ngành mì tôm

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH CỦA NGÀNH MÌ TÔM

... K125510601025 Nội dung chính Phân Khái niệm tích môi yếu trường tố ngành đối Kết môi trường với ngành luận ngành mì tôm Môi trường ngành gì? Cơ hội Môi trường ngành yếu tố, lực lượng, thể chế…nằm... hoạt động kết hoạt động doanh nghiệp Thách thức II .Phân tích môi trường ngành mì ăn liền 2.1 Nguy doanh nghiệp gia nhập ngành Mì ăn liền ngành hàng lớn có vị quan trọng rổ hàng thực phẩm tiêu... Lợi chi phí tuyệt đối gây khó khăn cho việc gia nhập ngành - Luật vệ sinh an toàn thực phẩm Hàng rào gia nhập thấp 2.2.Đối thủ cạnh tranh ngành Có 50 doanh nghiệp nước 51.5% 12.1% 16.5% Miliket
Xem thêm

23 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME ĐẠI LỘC

GVHD: Th.S Trần Hà Uyên Thi- Doanh nghiệp có thể sử dụng 2 hay nhiều kênh phân phối cho những nhómkhách hàng, đối với các hàng tiêu dùng thường áp dụng kênh phân phối này dễ đi vàomọi ngõ ngách, từng vùng cụ thể, tuy nhiên kênh phân phối này dễ gây trường hợp cáckênh tranh giành 1 khách hàng.1.1.1.4 Trung gian phân phối- Trung gian bán sỉ:+ Khái niệm: Bán sỉ bao gồm mọi hoạt động liên qua đến việc bán sản phẩm haydịch vụ cho những người mua để bán lại hay sử dụng vào mục đích kinh doanh. Nókhông bao gồm những người sản xuất bởi vì họ là những người đầu tiên tham gia vàoquá trình sản xuất và cũng không bao gồm những người bán lẻ.+ Các hình thức bán sỉ: Người bán sỉ thương mại: là những doanh nghiệp thươngmại độc lập mua quyền sở hữu hàng hóa mà họ kinh doanh. Những người môi giới vàđại lý: khác với những người bán sỉ thương mại ở chỗ họ không sở hữu hàng hóa vàchỉ thực hiện một số ít chức năng. Họ thường chuyên môn hóa theo loại hàng hóa hayloại khách hàng, và thực hiện chức năng chủ yếu là tạo điều kiện thuận lợi cho việcmua bán và hưởng một tỷ lệ phần trăm tiền hoa hồng trong giá bán. Chi nhánh và vănphòng của người sản xuất và người bán lẻ: là người bán hay người mua tự xúc tiến cáchoạt động mua bán chứ không thông qua người bán sỉ độc lập. Những người bán sỉkhác: ngoài các hình thức trên còn có một số hình thức bán sỉ chuyên doanh nhưnhững cơ sở thu mua nông sản với khối lượng lớn để chuyên chở đến các cơ sở chếbiến, những đại lý đầu mối xăng dầu bán và giao hàng đến từng cây xăng, những côngty bán sỉ đấu giá những lô hàng lớn.- Trung gian bán lẻ:+ Khái niệm: Bán lẻ bao gồm những hoạt động liên qua đến việc bán sản phẩmhay dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để họ sử dụng vào mục đích cánhân.Mọi tổ chức làm công việc bán hàng ngày, dù là người sản xuất, người bán sỉ hayngười bán lẻ đều làm công việc bán lẻ bất kể sản phẩm hay dịch vụ đó được bán nhưthế nào?hay chúng bán ở đâu?
Xem thêm

58 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Xã hội học số 4(120), 201264CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNGVỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦNDƢƠNG THỊ THU HƢƠNG1. Giới thiệuTrong nhiều nghiên cứu về chất lƣợng sống, hạnh phúc hay sự hài lòng của conngƣời về cuộc sống, bên cạnh các yếu tố thuộc về đời sống vật chất nhƣ hài lòng về thunhập, tài sản, nghề nghiệp thì cũng có không ít các nghiên cứu đề cập đến sự hài lòng vềđời sống tinh thần. Khi đạt đến một trình độ phát triển nhất định và đời sống vật chấtkhông còn quá khó khăn thì đời sống tinh thần trở thành một trong những chỉ báo quantrọng để đánh giá chất lƣợng sống của một cộng đồng dân cƣ, một thành phố hay mộtquốc gia. Đời sống tinh thần có thể đánh giá ở 2 khía cạnh: thứ nhất là đánh giá mức độphát triển và đáp ứng của dịch vụ và khả năng chi tiêu thực tế của ngƣời dân cho vấn đềchăm đời sống tinh thần. Khía cạnh thứ hai là thực tế đánh giá, cảm nhận chủ quan củangƣời dân về mức độ hài lòng nhƣ thế nào đối với đời sống tinh thần của bản thân trongđiều kiện họ đang đƣợc hƣởng. Có thể ở khía cạnh thứ nhất, Việt Nam còn thua kém rấtnhiều các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên ngƣời Việt Nam luôn đƣợc đánh giá là cótinh thần lạc quan cao về mọi khía cạnh của cuộc sống. Với sự tự đánh giá một cách lạcquan về các khía cạnh của cuộc sống, năm 2010, Việt Nam đƣợc xếp thuộc vào nhóm 10nƣớc đứng đầu lạc quan nhất thế giới (Dân trí, 2011) do tổ chức nghiên cứu dƣ luận và xãhội của Pháp (BVA) thực hiện. Tại Việt Nam, trƣớc đây chƣa có một cuộc điều tra quymô lớn nào về sự hài lòng của ngƣời dân về cuộc sống nói chung và khía cạnh đời sốngtinh thần nói riêng. Phân tích kết quả dƣới đây về sự hài lòng của ngƣời Việt Nam đối vớikhía cạnh đời sống tinh thần sẽ góp phần mô tả bức tranh tổng thể về sự tự đánh giá củachính ngƣời Việt Nam đối với một trong những khía cạnh quan trọng của cuộc sống, đólà đời sống tinh thần.2. Tổng quan nghiên cứu
Xem thêm

12 Đọc thêm

THAM QUAN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT NÊM NHÀ MÁY AJINOMOTO

THAM QUAN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT NÊM NHÀ MÁY AJINOMOTO

Công ty Ajinomoto Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Biên Hòa 1, được xây dựng từ năm 1963. Hiện nay khu công nghiệp Biên Hòa 1 giữ vai trò quan trọng đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, nằm trong tam giác phát triển TP. Hồ Chí MinhĐồng NaiBà Rịa Vũng Tàu, có vị trí thuận lợi cả về đường hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy. Đồng thời đây cũng là khu vực thuận lợi cho việc cung cấp điện, nước, lao động, dịch vụ.Nguyên liệu sản xuất bột ngọt là mía và khoai mì. Khoai mì được vận chuyển vào nhà máy bằng xe tải dưới dạng tinh bột khoai mì. Mía được vận chuyển vào nhà máy bằng đường sông cập vào cầu cảng dưới dạng mật mía đường. Tại cầu cảng, mật mía đường được hút vào nhà máy.Công đoạn đường hóa:Sau khi vận chuyển xong nguyên liệu đầu vào sẽ tiến hành sử lý nguyên liệu để tạo thành dung dịch đường. Đây là giai đoạn hóa đường. Bột ngọt là sản phẩm của quá trình lên men vi sinh nên thức ăn chính của vi sinh là đường đơn, đường gluco. Đối với những loại nguyên liệu sẽ có bước xử lý khác nhau. Tinh bột khoai mì là một dạng đường đa polysaccalis, người ta dùng enzim amila để phân cắt tinh bột khoai mì thành dung dịch đường gluco. Còn mật mía đường có hàm lượng Canxi cao. Canxi cao gây ảnh hưởng đến khả năng kết tinh của bột ngọt sau này cho nên dùng H2SO4 để phân cắt lực liên kết giữa gluco và fructo trong mật mía đường, đồng thời tiến hành kết tủa lượng Canxi đó tạo tủa CASO4 (Gypsum). Tủa CASO4 này sẽ được bán cho các nhà máy hóa chất, phân bón…
Xem thêm

32 Đọc thêm

KẾ HOẠCH NÔNG THÔN MỚI

KẾ HOẠCH NÔNG THÔN MỚI

NÔNG THÔN MỚIChung sức chung tay toàn dân cùng nhau chung sức chung tayxây nông thôn mới lòng đầy hân hoanQuê ta phấp phới cờ hồng, người người nhộn nhịp í í I ì ii í hoa khoe sắcmàu, khắp 4 phương cùng nhau ca hát ,quê hương mình đẹp tựa bài caí i……LKQuê hương đẹp tựa bài ca, nhà nhà rộng mở í I I ì I í người người hânhoan, nhớ ơn đảng, Bác Hồ dẫn nối, thôn Đọ ta đổi mới đi lên, chứ đểtoàn dân phấn khởi hân hoan LKToàn dân đoàn kết chung tay, xây nhà văn hóa í I I f I í điện, đườngchung lo, từng ngõ xóm thênh thang mở rộng, đất thôn Đọ nhân kiệt địalinh……LKNgày đại đoàn kết toàn dân, là ngày tuyền thống í I I ì I í lưu truyền đờisau, để nông thôn dần công nghiệp hóa quê hương mình vươn tới vinhquang, quê hương mình vươn tới vinh quang LKĐường quê điện sáng lung linh xây nông thôn mới í I I ì I í thắm tìnhnước non, cùng bên nhau toàn dân đoàn kết, trong tương lai thị trấn đẹpgiầuBài sai:Dựng xây đất nước đẹp giầu, toàn dân toàn đảng chung tay thuận hòa,mùa thu nay trên khắp quê ta á a a á à à aNiềm vui náo nức gần xa, nhân dân hưởng ứng cùng là góp công khắpxóm làng cờ mở trống dong á a a á à à aCờ hoa lấp lánh lưng trời, đón bằng văn hóa tặng lần thứ 3, thôn Đọ tađón khách gần xa á a a á à à aBạch sam mảnh đất anh hùng, noi gương truyền thống quật cường dậyvang toàn dân ta hát khúc khải hoàn á a a á à à a
Xem thêm

2 Đọc thêm