ĐẠI SỐ CƠ SỞ(BÀI2).PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đại số cơ sở(bài2).pdf":

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH BẰNG NHIỀU CÁCH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH BẰNG NHIỀU CÁCH

Với kết cấu nội dung gồm 2 chương, khóa luận tốt nghiệp Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông thông qua giải một số bài tập Đại số Giải tích bằng nhiều cách giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở lý luận và thực tiễn, rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua một số bài tập đại số, giải tích có nhiều cách giải khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài khóa luận để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.
Xem thêm

57 Đọc thêm

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

I. TÓM TẮT
Trong việc dạy học đại số lớp 8 theo phương pháp dạy học tích cực hiện nay, việc rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh là việc rất cần thiết không thể thiếu được cho mỗi bài học, tiết học và xuyên suốt toàn bộ chương trình dạy và học ở các cấp học đặc biệt là cấp Trung học cơ sở. Việc rèn luyện kỹ năng giải toán giúp học sinh chủ động nắm bắt kiến thức, hiểu bài sâu hơn, phát huy được khả năng bản thân, sự sáng tạo và hình thành phương pháp học tập tốt hơn. Vì vậy, việc rèn luyện những kĩ năng giải toán đại số lớp 8 là rất cần thiết cho việc học tập đồng thời cũng chuẩn bị kĩ năng cho việc tiếp thu kiến thức ở các lớp trên.
Có rất nhiều kĩ năng cơ bản cần phải luyện cho học sinh trong quá trình dạy môn đại số lớp 8 và một trong những kỹ năng quan trọng đó là “Rèn luyện kỹ năng vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử vào giải các bài toán đại số lớp 8 trường THCS Trần Phú”. Đây là kĩ năng rất cơ bản, cần thiết khi học môn đại số lớp 8, nó giúp học sinh có thể dựa vào các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để phân tích và giải quyết nhiều dạng toán khác nhau trong xuyên suốt chương trình đại số lớp 8.
Trong thực tế, đa số học sinh chưa thành thạo kĩ năng vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải toán, phần lớn học sinh lúng túng trong cách nhận dạng, áp dụng. Với kinh nghiệm ít ỏi của bản thân tích luỹ được trong quá trình giảng dạy, tôi xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Rèn luyện kỹ năng vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử vào giải các bài toán đại số lớp 8 trường THCS Trần Phú”
Trong nghiên cứu này, tôi xin đ¬ưa ra một số giải pháp giải quyết vấn đề cụ thể mà bản thân đã áp dụng thành công trong việc giảng dạy những năm học vừa qua, và được kiểm nghiệm rõ hơn trong năm học 2016 2017.
Xem thêm

105 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 141 SGK ĐẠI SỐ 11

BÀI 2 TRANG 141 SGK ĐẠI SỐ 11

Xét tính liên tục của hàm số Bài 2. a) Xét tính liên tục của hàm số y = g(x) tại x0 = 2, biết  g(x) = . b) Trong biểu thức xác định g(x) ở trên, cần thay số 5 bởi số nào để hàm số liên tục tại x0 = 2. Hướng dẫn giải: a) Ta có  g(x) =   =  (x2 + 2x + 4) = 22 +2.2 +4 = 12. Vì  g(x) ≠ g(2) nên hàm số y = g(x) gián đoạn tại x0 = 2. b) Để hàm số y = f(x) liên tục tại x0 = 2 thì ta cần thay số 5 bởi số 12.

1 Đọc thêm

BÀI TOÁN KẾT NHẬP MỜ FUZZY AGGREGATION THEO CÁCH TIẾP CẬN BỘ 4 CỦA ĐẠI SỐGIA TỬ

BÀI TOÁN KẾT NHẬP MỜ FUZZY AGGREGATION THEO CÁCH TIẾP CẬN BỘ 4 CỦA ĐẠI SỐGIA TỬ

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của luận văn là các đánh giá bằng ngôn ngữ tựnhiên của chuyên gia cho tập hợp cá thể xác định và giải quyết bài toánchuyển các từ, gói từ sang con số. Sử dụng lý thuyết tập mờ và bộ 4 của Đạisố gia tử.4. Phương pháp nghiên cứuTìm hiểu lý thuyết về logic mờ, các dạng tập mờ, tìm hiểu cách biểudiễn tập giá trị chân lý ngôn ngữ cho tập mờ. Tìm hiểu mối quan hệ giữa cácdạng biểu diễn tập mờ với bộ 4 của đại số gia tử, tìm hiểu cách thức chuyểnđổi giá trị chân lý ngôn ngữ thành một giá trị số.Phân tích, đối sánh, liệt kê, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp các kết quảcủa các nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễnBài toán kết nhập mờ nói chung đóng vai trò quan trọng trong quá trìnhlấy quyết định và do đó nó có ý nghĩa ứng dụng rộng lớn, đặc biệt loại bàitoán kết nhập thông tin mờ vì con người thường quyết định thông qua thôngtin mờ ngôn ngữ. Cho đến nay các phương pháp giải bài toán này chủ yếu dựatrên các tập mờ. Bài toán đánh giá, lựa chọn ra quyết định là bài toán có ýnghĩa ứng dụng to lớn và thường xuyên gặp trong công việc cũng như cuộcsống hàng ngày. Giải bài toán kết nhập mờ theo cách tiếp cận bộ bốn của Đạisố gia tử cho ta một phương pháp mới hơn, đi theo tiếp cận cách khác, có cấutrúc tương đối đẹp, cách xử lý sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn. Với việc sử dụng độđo tính mờ nói chung, việc xử lý các từ ngôn ngữ được gắn chặt với ngữnghĩa, đặc biệt là quan hệ thứ tự tự nhiên của chúng. Do đó, việc mất thôngtin được hạn chế tối đa. Đồng thời, quá trình xử lý cũng như kết quả thu đượclà dễ dàng cảm nhận theo tư duy con người.4
Xem thêm

63 Đọc thêm

VẬN DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ 8 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (LV THẠC SĨ)

VẬN DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ 8 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (LV THẠC SĨ)

Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)
Xem thêm

107 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Bài giảng đại số tuyến tính của thầy Lê Xuân Trường gồm đầy đủ các slide và cách hướng dẫn làm bài bải tập ,các cách giải chi tiết giúp sinh viên dễ hiểu dễ tiếp thu từ đó có thể làm bài toán đại số tuyến tính tốt và có chuẩn bị kiến thức tốt khi kiểm tra kết thúc môn

6 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Bài giảng đại số tuyến tính của thầy Lê Xuân Trường gồm đầy đủ các slide và cách hướng dẫn làm bài bải tập ,các cách giải chi tiết giúp sinh viên dễ hiểu dễ tiếp thu từ đó có thể làm bài toán đại số tuyến tính tốt và có chuẩn bị kiến thức tốt khi kiểm tra kết thúc môn

5 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Bài giảng đại số tuyến tính của thầy Lê Xuân Trường gồm đầy đủ các slide và cách hướng dẫn làm bài bải tập ,các cách giải chi tiết giúp sinh viên dễ hiểu dễ tiếp thu từ đó có thể làm bài toán đại số tuyến tính tốt và có chuẩn bị kiến thức tốt khi kiểm tra kết thúc môn

8 Đọc thêm

BÀI 6 TRANG 154 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 6 TRANG 154 SGK ĐẠI SỐ 10

Bài 6 trang 154 sgk đại số 10 Tính sina và cosa. Bài 6. Cho sin 2a = - và  < a < π. Tính sina và cosa. Hướng dẫn giải:  < a < π => sina > 0, cosa < 0 cos2a =  = ±  Nếu cos2a =  thì  sina =         =  cosa = - Nếu cos2a = - thì sina =  cosa = -  

1 Đọc thêm

BÀI 6 TRANG 133 SGK ĐẠI SỐ 11

BÀI 6 TRANG 133 SGK ĐẠI SỐ 11

Bài 6 trang 133 sgk đại số 11 Tính: Bài 6. Tính: a)  (x4 – x2 + x - 1); b)  (-2x3 + 3x2 -5 ); c)  ; d)  . Hướng dẫn giải: a)  (x4 – x2 + x - 1) =  x4(1 - ) = +∞. b)  (-2x3 + 3x2 -5 ) =  x3(-2 +  ) = +∞. c)   =   = +∞. d)   =   =   =   = -1.

1 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 132 SGK ĐẠI SỐ 11

BÀI 2 TRANG 132 SGK ĐẠI SỐ 11

Cho hàm số Bài 2. Cho hàm số f(x) =  Và các dãy số (un) với un = , (vn) với vn = -. Tính lim un, lim vn, lim f (un) và lim (vn). Từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã cho khi x → 0 ? Hướng dẫn  giải: Ta có lim un = lim  = 0; lim vn = lim (-) = 0. Do un =  > 0 và vn = - < 0 với ∀ n ∈ N*, nên f(un) = +1 và f(vn) = -. Từ đó lim f(un) = lim ( + 1) = 1; lim f(vn) = lim (-) = 0. Vì un → 0 và vn → 0, nhưng lim f(un) ≠  lim f(vn) nên hàm số y = f(x) không có giới hạn khi x → 0.

1 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 26 SGK TOÁN 7 - TẬP 2

BÀI 2 TRANG 26 SGK TOÁN 7 - TẬP 2

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang Bài 2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo). Hướng dẫn giải: Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức tính diện tích hình thang là:  hoặc  (a + b)h hoặc (a + b)h : 2.

1 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY KIỂU BÀI “ RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ” ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 8, 9 TẠI TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY KIỂU BÀI “ RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ” ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 8, 9 TẠI TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô HiệuSKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô HiệuSKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô HiệuSKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô HiệuSKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô HiệuSKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô HiệuSKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô HiệuSKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô HiệuSKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô Hiệu
Xem thêm

21 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ TÍNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG GIẢI TÍCH VI PHÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ TÍNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG GIẢI TÍCH VI PHÂN

Rifon (2010 - [F-R]) cho chứng minh của các công thức Cauchy-Crofton và co-area.Những đóng góp mới của luận án: Luận án này đưa ra một số kết quả mới vềcác vấn đề nêu trên, thể hiện qua bốn chương như sau.Chương 1 “Một số kết quả định lượng về định lý hàm ngược, hàm ẩn”nghiên cứu các kết quả định lượng về định lý hàm ngược, hàm ẩn cho ánh xạLipschitz. Dựa trên kết quả của F. H. Clarke về định lý hàm ngược cho ánh xạLipschitz, luận án đưa ra định lý hàm ngược định lượng cho ánh xạ Lipchitz (Địnhlý 1.3.1), chứng minh định lý hàm ẩn định lượng cho ánh xạ Lipschitz (Định lý 1.4.2).Ngoài ra, luận án cũng chứng minh được rằng: Cho f0 là một ánh xạ Lipschtz thỏađịnh lý hàm ngược Clarke. Nếu nhiễu f0 bởi một ánh xạ Lipschitz h với hằng sốLipschitz thích hợp thì ánh xạ thu được f = f0 + h cũng thỏa định lý hàm ngượcClarke (Định lý 1.5.1). Nói cách khác, lớp các ánh xạ Lipschitz thỏa định lý hàmngược Clarke là mở trong không gian các ánh xạ Lipschitz. Hơn nữa, luận án cũng14đưa ra một số ví dụ đánh giá định lượng tường minh.Chương 2 “Định lý Sard và định lý Morse định lượng” nghiên cứu các kếtquả định lượng về định lý Sard và định lý Morse. Áp dụng các kết quả về Đại sốtuyến tính, luận án chứng minh Bổ đề Morse định lượng (Bổ đề 2.3.1). Từ đó ápdụng định lý Sard định lượng và định lý hàm ngược định lượng cho ánh xạ Lipschitz,luận án đưa ra một chứng minh chi tiết cho định lý Morse định lượng được phátbiểu bởi Y. Yomdin (Định lý 2.5.1).Chương 3 “Chặn trên cho các số Betti của tập nửa đại số” nghiên cứu vềmột số kết quả và kỹ thuật chứng minh của Hình học đại số thực. Từ đó đưa ramột đánh giá chặn trên cho các số Betti của tập nửa đại số cơ sở (Định lý 3.3.1) vàchặn trên cho tổng các số Betti (Hệ quả 3.3.2). Các chặn trên phụ thuộc vào tổ hợpdữ liệu định nghĩa các tập nửa đại số.Chương 4 “Chặn trên cho độ đo Hausdorff của các tập thuần” nghiên cứu
Xem thêm

98 Đọc thêm

Giáo trình: Tổng quan về Cơ sở dữ liệu (CSDL)

GIÁO TRÌNH: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)

Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã có nhiều ứng dụng trong mọi hoạt động của xã hội. Muốn thiết kế và sử dụng cơ sở dữ liệu chúng ta phải nắm được các kỹ thuật cơ bản của cơ sở dữ liệu. Giáo trình này nhằm trình bày các kỹ thuật cơ sở của cơ sở dữ liệu truyền thống, đó là mô hình liên kết thực thể, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Giáo trình cũng trình bày cách thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ, cách sử dụng các phép toán đại số quan hệ để tạo, cập nhật và truy vấn cơ sở dữ liệu và khái niệm phụ thuộc hàm ứng dụng trong l‎í thuyết thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ.
Giáo trình cần thiết cho tất cả các đối tượng muốn tìm hiểu và thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ ứng dụng trong công tác quản lý.
Xem thêm

115 Đọc thêm

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán - THPT Nam Duyên Hà năm 2015

ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 12 MÔN TOÁN - THPT NAM DUYÊN HÀ NĂM 2015

Trường THPT Nam Duyên Hà      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 12            Thời gian : 60 phút Bài 1 (1,5 điểm)       Sử dụng phương pháp đổi biến số, hãy tính: Bài 2 (2,0 điểm)       Tính thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau khi quay quanh trục Ox:   Bài 3 (1,5 điểm)          Viết số phức z dưới dạng đại số và tìm phần thực, phần ảo, môđun của số phức z :         Bài 4 (2,0 điểm)       Giải  các phương trình sau trên tập số phức, tìm z :                         Bài 5 (3,0 điểm)       Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 4 điểm . 1) Viết phương trình mặt phẳng (BCD); 2) Chứng minh ABCD là một tứ diện; 3) Tính thể tích tứ diện ABCD. Đáp án sẽ được Tuyensinh247 cập nhật sau, các em chú ý theo dõi.
Xem thêm

1 Đọc thêm

2 DẠNG HẰNG ĐẲNG THỨC CỦA BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHYSCHWARZ

2 DẠNG HẰNG ĐẲNG THỨC CỦA BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHYSCHWARZ

cảm, động viên giúp đỡ cho tác giả có đủ nghị lực để hoàn thành luận văn.Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên cácvấn đề trong khóa luận vẫn chưa được trình bày sâu sắc và không tránh khỏi thiếusót, kính mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cô và các bạn.Một lần nữa tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Chúc tất cả mọingười sức khỏe và thành đạt!!!iiMục lụcLời cảm ơn....................................................................................................................iiMục lục........................................................................................................................iiiMở đầu..........................................................................................................................1Phần 1. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz trong các đề thi quốc gia, quốc tế...............31.1. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz........................................................................31.2. Bất đẳng thức AM-GM.....................................................................................51.3. Một số bài toán trong các đề thi quốc gia, quốc tế...........................................8Phần 2: Dạng hằng đẳng thức của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz..........................25Bài 1: Dạng hằng đẳng thức thứ nhất.....................................................................251.1. Các định lý...................................................................................................251.2. Áp dụng dạng hằng đẳng thức thứ nhất của bất đẳng thức Cauchy-Schwarztrong đại số.........................................................................................................301.3. Áp dụng dạng hằng đẳng thức thứ nhất của bất đẳng thức Cauchy-Schwarztrong lượng giác..................................................................................................46Bài 2. Dạng hằng đẳng thức thứ 2..........................................................................582.1. Các định lý...................................................................................................582.2. Áp dụng dạng hằng đẳng thức thứ hai của bất đẳng thức Cauchy-Schwarztrong đại số.........................................................................................................642.3. Áp dụng dạng hằng đẳng thức thứ hai của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz
Xem thêm

82 Đọc thêm

CHƯƠNG II. §3. RÚT GỌN PHÂN THỨC

CHƯƠNG II. §3. RÚT GỌN PHÂN THỨC

KIỂM TRATRA BÀIBÀI CŨCŨKIỂMa) Nêu tính chất cơ bản của phân thức đại số. Viết côngthức tổng quát?b) Dùng tính chất cơ bản của phân thức giải thích vìsao các phân thức sau bằng nhau:3( x + 1)3=2 x( x + 1) 2 xCách rút gọnphân thức cógiống cách rútgọn phân số haykhông??1. Cho phân thức:34x10x 2 ya. Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu

10 Đọc thêm

LUẬN VĂN ĐA THỨC TÂM TRÊN ĐẠI SỐ CÁC MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG TRÊN CÁC ĐẠI SỐ KHÁC

LUẬN VĂN ĐA THỨC TÂM TRÊN ĐẠI SỐ CÁC MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG TRÊN CÁC ĐẠI SỐ KHÁC

Đa thức tâm trên đại số các ma trận vàứng dụng trên các đại số khácNguyễn Thị HồngĐHSP Tp.HCM, 2004MỞ ĐẦUNgười ta đã đưa ra khái niệm "Một đa thức f(x1,… , xn) được gọilà đa thức tâm trên A nếu f không là một đồng nhất thức trong Anhưng giao hoán tử [f(x1,…, xn ),xn+1] là một đồng nhất thức trong A".Dựa vào đònh nghóa và từ cách xây dựng đồng nhất thức của Wagner2thì f (x1, x2)= (x1 x2 - x2 x1 ) là một đa thức tâm trên đại số các ma trận M2(K).Trong một thời gian dài bài toán đặt ra là xây dựng các đa thức tâmcho Mn(K), với n &gt;2 để từ đó tìm ra đồng nhất thức thỏa mãn cho các đại số matrận Mn(K). Vấn đề này đã được giải quyết một cách cặn kẻ bởi Formanek .Luận văn này trình bày hệ thống lại phương pháp xâydựng đa thức tâm trên M n(K) của Formanek và một số ứngdụng – áp dụng của đa thức tâm trên các đại số khác.Luận văn gồm 03 chương :*Chương I : Các vấn đề cơ sởTrong phần này chủ yếu trình bày một số khái niệm,đònhlý, bổ đề ( có và không có chứng minh ) làm cơ sở chochương II và chương III như : ma trận, đại số đơn tâm , đại sốnguyên tố ,đồng nhất thức , PI đại số ,..., các đònh lý quantrọng của Pi Đại số như Đònh lý Kaplanski, Wederburn....
Xem thêm

68 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỀ TÀI:“PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC”PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiI, Lý do pháp chế:- Căn cứ vào yêu cầu và mục tiêu của hệ thống giáo dục thường xuyên của ngành giáodục ở bậc phổ thông trung học.- Căn cứ vào tình hình học tập của học sinh hệ phổ thông trung học trong việc học tậpbộ môn Đại số và giải tích.II, Cơ sở lý luận:- Kinh nghiệm giảng dạy của một số nhà Toán học trình bày trong các tài liệu.III, Cơ sở thực tiễn- Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình giảng dạy bộ môn Đại só và giải tích vànhất là phần phương trình lượng giác2. Mục đích nghiên cứu:- Nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy3. Nhiệm vụ nghiên cứu:I, Nhiệm vụ:Những nội dung chính của phần phương trình lượng giác:- Phương trình lượng giác cơ bản:+ Phương trình: sinx = a+ Phương trình: cosx = a+ Phương trình: tanx = a+ Phương trình: cotx = a- Một só phương trình lượng giác thường gặp:+ Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.+ Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
Xem thêm

16 Đọc thêm