ĐẠI SỐ CƠ SỞ(BÀI2).PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đại số cơ sở(bài2).pdf":

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH BẰNG NHIỀU CÁCH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH BẰNG NHIỀU CÁCH

Với kết cấu nội dung gồm 2 chương, khóa luận tốt nghiệp Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông thông qua giải một số bài tập Đại số Giải tích bằng nhiều cách giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở lý luận và thực tiễn, rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua một[r]

57 Đọc thêm

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

I. TÓM TẮT
Trong việc dạy học đại số lớp 8 theo phương pháp dạy học tích cực hiện nay, việc rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh là việc rất cần thiết không thể thiếu được cho mỗi bài học, tiết học và xuyên suốt toàn bộ chương trình dạy và học ở các cấp học đặc biệt là cấp Trung học cơ sở. Việc[r]

105 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 141 SGK ĐẠI SỐ 11

BÀI 2 TRANG 141 SGK ĐẠI SỐ 11

Xét tính liên tục của hàm số Bài 2. a) Xét tính liên tục của hàm số y = g(x) tại x0 = 2, biết  g(x) = . b) Trong biểu thức xác định g(x) ở trên, cần thay số 5 bởi số nào để hàm số liên tục tại x0 = 2. Hướng dẫn giải: a) Ta có  g(x) =   =  (x2 + 2x + 4) = 22 +2.2 +4 = 12. Vì  g(x) ≠ g(2) nên hàm s[r]

1 Đọc thêm

BÀI TOÁN KẾT NHẬP MỜ FUZZY AGGREGATION THEO CÁCH TIẾP CẬN BỘ 4 CỦA ĐẠI SỐGIA TỬ

BÀI TOÁN KẾT NHẬP MỜ FUZZY AGGREGATION THEO CÁCH TIẾP CẬN BỘ 4 CỦA ĐẠI SỐGIA TỬ

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của luận văn là các đánh giá bằng ngôn ngữ tựnhiên của chuyên gia cho tập hợp cá thể xác định và giải quyết bài toánchuyển các từ, gói từ sang con số. Sử dụng lý thuyết tập mờ và bộ 4 của Đạisố gia tử.4. Phương pháp nghiên cứuTìm hiểu lý[r]

63 Đọc thêm

VẬN DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ 8 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (LV THẠC SĨ)

VẬN DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ 8 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (LV THẠC SĨ)

Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đạ[r]

107 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Bài giảng đại số tuyến tính của thầy Lê Xuân Trường gồm đầy đủ các slide và cách hướng dẫn làm bài bải tập ,các cách giải chi tiết giúp sinh viên dễ hiểu dễ tiếp thu từ đó có thể làm bài toán đại số tuyến tính tốt và có chuẩn bị kiến thức tốt khi kiểm tra kết thúc môn

6 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Bài giảng đại số tuyến tính của thầy Lê Xuân Trường gồm đầy đủ các slide và cách hướng dẫn làm bài bải tập ,các cách giải chi tiết giúp sinh viên dễ hiểu dễ tiếp thu từ đó có thể làm bài toán đại số tuyến tính tốt và có chuẩn bị kiến thức tốt khi kiểm tra kết thúc môn

5 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Bài giảng đại số tuyến tính của thầy Lê Xuân Trường gồm đầy đủ các slide và cách hướng dẫn làm bài bải tập ,các cách giải chi tiết giúp sinh viên dễ hiểu dễ tiếp thu từ đó có thể làm bài toán đại số tuyến tính tốt và có chuẩn bị kiến thức tốt khi kiểm tra kết thúc môn

8 Đọc thêm

BÀI 6 TRANG 154 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 6 TRANG 154 SGK ĐẠI SỐ 10

Bài 6 trang 154 sgk đại số 10 Tính sina và cosa. Bài 6. Cho sin 2a = - và  < a < π. Tính sina và cosa. Hướng dẫn giải:  < a < π => sina > 0, cosa < 0 cos2a =  = ±  Nếu cos2a =  thì  sina =         =  cosa = - Nếu cos2a = - thì sina =  cosa = -  

1 Đọc thêm

BÀI 6 TRANG 133 SGK ĐẠI SỐ 11

BÀI 6 TRANG 133 SGK ĐẠI SỐ 11

Bài 6 trang 133 sgk đại số 11 Tính: Bài 6. Tính: a)  (x4 – x2 + x - 1); b)  (-2x3 + 3x2 -5 ); c)  ; d)  . Hướng dẫn giải: a)  (x4 – x2 + x - 1) =  x4(1 - ) = +∞. b)  (-2x3 + 3x2 -5 ) =  x3(-2 +  ) = +∞. c)   =   = +∞. d)   =   =   =   = -1.

1 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 132 SGK ĐẠI SỐ 11

BÀI 2 TRANG 132 SGK ĐẠI SỐ 11

Cho hàm số Bài 2. Cho hàm số f(x) =  Và các dãy số (un) với un = , (vn) với vn = -. Tính lim un, lim vn, lim f (un) và lim (vn). Từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã cho khi x → 0 ? Hướng dẫn  giải: Ta có lim un = lim  = 0; lim vn = lim (-) = 0. Do un =  > 0 và vn = - < 0 với ∀ n[r]

1 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 26 SGK TOÁN 7 - TẬP 2

BÀI 2 TRANG 26 SGK TOÁN 7 - TẬP 2

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang Bài 2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo). Hướng dẫn giải: Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức tính diện tích hình th[r]

1 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY KIỂU BÀI “ RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ” ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 8, 9 TẠI TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY KIỂU BÀI “ RÚT GỌN BIỂU THỨC ĐẠI SỐ” ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 8, 9 TẠI TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô HiệuSKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài “ Rút gọn biểu thức đại số” đối với học sinh lớp 8, 9 tại trường THCS Tô HiệuSKKN Một số kinh nghiệm nâng cao hiệ[r]

21 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ TÍNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG GIẢI TÍCH VI PHÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ TÍNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG GIẢI TÍCH VI PHÂN

Rifon (2010 - [F-R]) cho chứng minh của các công thức Cauchy-Crofton và co-area.Những đóng góp mới của luận án: Luận án này đưa ra một số kết quả mới vềcác vấn đề nêu trên, thể hiện qua bốn chương như sau.Chương 1 “Một số kết quả định lượng về định lý hàm ngược, hàm ẩn”nghiên cứu các kết quả định lư[r]

98 Đọc thêm

Giáo trình: Tổng quan về Cơ sở dữ liệu (CSDL)

GIÁO TRÌNH: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)

Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã có nhiều ứng dụng trong mọi hoạt động của xã hội. Muốn thiết kế và sử dụng cơ sở dữ liệu chúng ta phải nắm được các kỹ thuật cơ bản của cơ sở dữ liệu. Giáo trình này nhằm trình bày các kỹ thuật cơ sở của cơ sở dữ liệu truyền thống, đó là mô hình liên kết thực thể, mô hình[r]

115 Đọc thêm

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 môn Toán - THPT Nam Duyên Hà năm 2015

ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 12 MÔN TOÁN - THPT NAM DUYÊN HÀ NĂM 2015

Trường THPT Nam Duyên Hà      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 12            Thời gian : 60 phút Bài 1 (1,5 điểm)       Sử dụng phương pháp đổi biến số, hãy tính: Bài 2 (2,0 điểm)       Tính thể tích của khối tròn x[r]

1 Đọc thêm

2 DẠNG HẰNG ĐẲNG THỨC CỦA BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHYSCHWARZ

2 DẠNG HẰNG ĐẲNG THỨC CỦA BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHYSCHWARZ

cảm, động viên giúp đỡ cho tác giả có đủ nghị lực để hoàn thành luận văn.Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên cácvấn đề trong khóa luận vẫn chưa được trình bày sâu sắc và không tránh khỏi thiếusót, kính mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cô và các bạn.Một lần nữa tá[r]

82 Đọc thêm

CHƯƠNG II. §3. RÚT GỌN PHÂN THỨC

CHƯƠNG II. §3. RÚT GỌN PHÂN THỨC

KIỂM TRATRA BÀIBÀI CŨCŨKIỂMa) Nêu tính chất cơ bản của phân thức đại số. Viết côngthức tổng quát?b) Dùng tính chất cơ bản của phân thức giải thích vìsao các phân thức sau bằng nhau:3( x + 1)3=2 x( x + 1) 2 xCách rút gọnphân thức cógiống cách rútgọn phân số haykhông??1. Cho ph[r]

10 Đọc thêm

LUẬN VĂN ĐA THỨC TÂM TRÊN ĐẠI SỐ CÁC MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG TRÊN CÁC ĐẠI SỐ KHÁC

LUẬN VĂN ĐA THỨC TÂM TRÊN ĐẠI SỐ CÁC MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG TRÊN CÁC ĐẠI SỐ KHÁC

Đa thức tâm trên đại số các ma trận vàứng dụng trên các đại số khácNguyễn Thị HồngĐHSP Tp.HCM, 2004MỞ ĐẦUNgười ta đã đưa ra khái niệm "Một đa thức f(x1,… , xn) được gọilà đa thức tâm trên A nếu f không là một đồng nhất thức trong Anhưng giao hoán tử [f(x1,…, xn ),xn+1] là một đồng nhất[r]

68 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỀ TÀI:“PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC”PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiI, Lý do pháp chế:- Căn cứ vào yêu cầu và mục tiêu của hệ thống giáo dục thường xuyên của ngành giáodục ở bậc phổ thông trung học.- Căn cứ vào tình hình học tập của học sinh hệ phổ thông trung học trong việ[r]

16 Đọc thêm