TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ DNS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tổng quan giới thiệu về dịch vụ DNS":

Tìm hiểu về kiến trúc hướng dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và ứng dụng

TÌM HIỂU VỀ KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG

MỤC LỤC
TRANG PHỤ BIA
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU 1
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ 3
1.1. Công nghệ Web Services 3
1.1.1. Tổng quan về Web Services 3
1.1.2. Kiến trúc của Web Services 5
1.1.3. Các thành phần của Web Services 6
1.2. Kiến trúc hướng dịch vụ 18
1.2.1. Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) là gì? 18
1.2.2. Các tính chất của một hệ thống SOA 21
1.2.3. Kiến trúc phân tầng chi tiết của SOA 25
1.3. Ngôn ngữ thi hành quy trình nghiệp vụ BPEL 27
1.3.1. Giới thiệu 27
1.3.2. Các khái niệm cơ bản 28
1.4. Tiểu kết chương 1 31
Chương 2 KHUNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ LẬP TRÌNH SOA 32
2.1. Nền tảng Eclipse 32
2.1.1. Giới thiệu 32
2.1.2. Các thành phần và kiến trúc 32
2.2. Kiến trúc mô hình plugin Eclipse 35
2.2.1. Cài đặt và kích hoạt Plugin 37
2.2.2. Phụ thuộc – Dependency 38
2.2.3. Mở rộng – Extension 39
2.3. Tiểu kết chương 2 46
Chương 3 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG ECLIPSE 47
3.1. Bài toán điều phối các lời gọi dịch vụ trong kiến trúc SOA 47
3.1.1. Mục tiêu 47
3.1.2. Giải pháp 47
3.2. Mô tả chi tiết 48
3.2.1. Kiến trúc hướng dịch vụ theo đường ống 48
3.2.2. Services Bus 49
3.2.3. PlugnPlay Web Services 49
3.2.4. Tính trong suốt của lời gọi dịch vụ 51
3.2.5. Dịch vụ đường ống – Services Pipeline 52
3.2.6. Tính năng kỹ thuật và các loại kịch bản của Pipeline 54
3.3. Tiểu kết chương 3 58
KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
PHỤ LỤC 63
Xem thêm

83 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG

TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG

Tổng quan về hệ điều hành: khái niệm, các giai đoạn phát triển của hđh, phân loại, các công đoạn xây dựng hệ điều hành,các chức năng và dịch vụ của hệ điều hành, giới thiệu một số hệ điều hành được sử dụng phổ biến hiện nay như: Hệ điều hành Windows XP, windows 7, DOS, Linux, Mac

17 Đọc thêm

Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản

TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Giá trị của bất động sản bị tác động bởi nhiều yếu như sự thỏa dụng, sự khan hiếm, nhu cầu có khả năng thanh toán... Khi nghiên cứu quá trình hình thành giá trị, định giá viên cần phải xem xét và vận dụng những quy luật và nguyên lý kinh tế liên quan. Bản chất của định giá bất động sản là sự phân tích các yếu tố tác động đến quá trình hình thành giá trị của tài sản cụ thể, do đó những nguyên tắc cơ bản này là những hướng dẫn cần thiết khi tiến hành định giá. Định giá viên phải nghiên cứu vận dụng những nguyên tắc này để đưa ra kết luận về giá trị của bất động sản
Xem thêm

28 Đọc thêm

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÔNG NGHỆ

a3. Bài 3: VầnBài này giúp học sinh nắm được:- Cách cấu tạo 4 kiểu vần Tiếng Việt.- Cấu trúc vần Tiếng Việt: Âm đầu, âm đệm, âmchính, âm cuối.- Phát triển kiến thức về ngữ âm, phát triển năng lựcphân tích và tổng hợp ngữ âm để tạo ra tiếng mới,vần mới.Các kiểu vầnbaanoao

41 Đọc thêm

Giới thiệu tổng quan về Photoshop

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHOTOSHOP

Photoshop là công cụ không thể thiếu trong thiết kế, xử lý ảnh.
Chương trình đem lại những ứng dụng gần như vô hạn. Nó biến những ý tưởng của con người thành hiện thực.
Trong Photoshop các bạn có thể làm việc với cả hai loại hình ảnh: bitmap và vector.
Các bạn có thể vẽ tạo hình trực tiếp trên Photoshop hoặc xử lý trên các file ảnh bitmap, ảnh kỹ thuật số hay các ảnh vector.

21 Đọc thêm

tình hoạt động kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ của Công ty thương mại và dịch vụ tràng thi

TÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÀNG THI

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
I.Giới thiệu tổng quan về công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi. 2
1.Quá trình hình thành và phát triển. 2
2.Vị trí, lĩnh vực kinh doanh của công ty. 5
2.1.Vị trí. 5
2.2.Lĩnh vực kinh doanh của công ty. 6
3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 7
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 13
5. Nguồn cung cấp hàng hoá của công ty. 13
II. Khái quát về tình hoạt động kinh doanh của công ty và phương hương nhiệm vụ năm 2006 14
1.Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. 14
2.Phương hướng và nhiệm vụ năm 2006. 18
Kết luận 19
Xem thêm

22 Đọc thêm

THỰC TRANG CÔNG tác TUYỂN DỤNG NHẬN lực tại CÔNG TY CP DỊCH vụ bảo vệ AN NINH CHUYÊN NGHIỆP

THỰC TRANG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHẬN LỰC TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH CHUYÊN NGHIỆP

... THỰC TRANG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHẬN LỰC TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH CHUYÊN NGHIỆP 2.1 Tổng quan công ty CP DVBV An Ninh Chuyên Nghiệp 2.1.1 Tên, địa công ty Tên doanh nghiệp: Công ty CP. .. pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Chuyên Nghiệp 3.2.1 Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng Trong thời gian qua công tác tuyển dụng công ty có kết đáng khích... bayvn@prosecurityvn.com 2.1.2 Giới thiệu công ty Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp quan, doanh nghiệp, Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Chuyên Nghiệp thành lập theo giấy phép
Xem thêm

50 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MARKETING NH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC

TIỂU LUẬN MARKETING NH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING CHO SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC

MỤC LỤC
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG VÀ CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG.. 1

1.1 Marketing ngân hàng là gì?. 1

1.2 Vai trò của marketing đối với kinh doanh ngân hàng. 1

1.2.1 Marketing tham gia vào việc giải quyết những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh doanh ngân hàng. 1

1.2.2 Marketing là cầu nối gắn kết hoạt động của ngân hàng với thị trường. 1

1.2.3 Marketing góp phần tạo lợi thế cạnh tranh. 1

1.3. Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong marketing. 2

1.3.1 Định nghĩa sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo quan điểm marketing. 2

1.3.2 Thế nào là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm? Cách thức tính lãi tiền gửi tiết kiệm?. 2

PHẦN 2. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING CHO SẢN PHẨM “ VƯƠN XA TRI THỨC”. 3

2.1 Giới thiệu sơ qua về ngân hàng liên doanh Việt –Nga. 3

2.2. Giới thiệu qua về sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng đang cung cấp. 4

2.3 Phân tích cơ hội thị trường cho sản phẩm “ Vươn xa tri thức”. 5

2.3.1 Cơ hội phát triển sản phẩm trên thị trường. 5

2.3.2 Thách thức cho sản phẩm.. 5

2.3.3 Lợi thế và khó khăn của ngân hàng VRB.. 6

2.4 Xây dựng chương trình Marketing mix cho sản phẩm (4P). 7

2.4.1 Xây dựng chiến lược về sản phẩm “ Vươn xa tri thức”. 7

2.4.2 Xây dựng chiến lược về giá cho sản phẩm “ Vươn xa tri thức”. 9

2.4.3 Xây dựng chiến lược về phân phối cho sản phẩm “ Vươn xa tri thức”. 9

2.4.4 Xây dựng chiến lược về nhân lực cho sản phẩm “ Vươn xa tri thức”. 10

2.4.5 Xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng cáo cho sản phẩm “ Vươn xa tri thức”. 10

PHẦN 3. XÂY DỰNG HÌNH ẢNH QUẢNG BÁ CHO SẢN PHẨM MỚI. 11

3.1 Slogan cho sản phẩm:. 11

3.2 Poster cho sản phẩm “ Vươn xa tri thức”. 12
Xem thêm

16 Đọc thêm

Đồ án Vi xử lý: Thiết kế bộ đèn LED thông minh

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ: THIẾT KẾ BỘ ĐÈN LED THÔNG MINH

Chương 2: Tổng quan về các loại đèn LED dùng trong chiếu sáng..............................8 2.1. Tổng quan về đèn LED...............................................................................................8 2.2 Phân loại LED:..........................................................................................................10 2.2.1 Đóng gói dạng bề mặt (SMD led)........................................................................10 2.2.2. Đóng gói vuông góc (DIP LED).........................................................................12 2.2.3. Đóng gói dạng công suất lớn...............................................................................12 2.2.4. Piranha (led Piranha)...........................................................................................13Chương 3: Thiết Kế Phần Cứng......................................................................................15 3.1:Tổng Quan Về AVR:.................................................................................................15 3.1.1; Kiến Trúc Atmega186PA:...................................................................................15 3.1.2: Một số thông số cơ bản:......................................................................................17 3.2: Giới thiệu về cảm biến hình ảnh PIR.......................................................................19 3.2.1 Sơ đồ nguyên lý của cảm biến PIR.......................................................................19 3.2.2 giới thiệu về PIR...................................................................................................19 3.2.3 Nguyên lý làm việc...............................................................................................21 3.3 LM2756.....................................................................................................................23 3.3.1Thông số kỹ thuật:.................................................................................................23 3.3.2 Các tính năng:.......................................................................................................24 3.3.3 Mô tả LM2756......................................................................................................24 3.4 PIN lithium................................................................................................................26 3.4.1 Giới thiệu về pin lithium.......................................................................................26 3.4.2 Cấu tạo pin lithium...............................................................................................26 3.4.3 Hoạt động của pin lithium....................................................................................27Chương 4: Thiết Kế Phần Mềm......................................................................................30 4.1. Giới thiệu về AVR...................................................................................................30 4.2 Giới thiệu về CODEVISION....................................................................................32 4.2.1 Tổng quan về CODEVISION..............................................................................32 4.2.2 Môi trường phát triển tích hợp CodevisionAVR (IDE).......................................34 4.2.3 Làm việc với các file............................................................................................35 4.2.4 Làm việc với các Project.....................................................................................36 4.3 Lưu đồ thuật toán.......................................................................................................41 4.4 Code của mạch điều khiển đèn LED thông minh......................................................43Chương 5: Kết Luận Và Phương Hướng Phát Triển....................................................49
Xem thêm

52 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU CÁP QUANG

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU CÁP QUANG

MỞ ĐẦU1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN2
1. GIỚI THIỆU VỀ CÁP QUANG2
1.1 Giới thiệu2
1.2 Khái niệm về cáp quang2
1.3 Cấu trúc của cáp quang2
1.4 Phân loại sợi quang3
1.5 Đặc điểm của sợi quang.5
1.6 Ưu điểm và nhược điểm của cáp quang5
2. CÁP QUANG TRONG THỰC TẾ7
2.1 Cáp dưới nước.7
2.1.1 Cấu trúc của cáp.7
2.1.2 Lớp vỏ cáp.8
2.1.3 Thông số kỹ thuật9
2.1.4 Ứng dụng.10
2.2 Cáp sợi quang chôn trực tiếp phi kim loại.10
2.2.1 Cấu trúc sợi cáp.10
2.2.2 Đặc tính kỹ thuật11
3. HÀN MỐI SỢI QUANG12
3.1 Các bước thực hiện12
3.2 So sánh cáp quang và cáp đồng13
4. Các thiết bị truyền dẫn quang:14
4.1 Thiết bị truyền dẫn quang SDH surpass hiT 702014
4.1.1Ghép nối dung lượng ảo VCAT15
4.1.2Ethernet Service Multiplexer15
4.1.3 Bộ chuyển mạch lớp 215
4.1.4 RPR và MPLS15
4.1.5 Chức năng gom thông tin DSLAM với loại hình đa dịch vụ15
4.1.6 Truy cập Internet dành riêng17
4.1.7 Mạng đa dịch vụ17
4.1.8 Dịch vụ LAN trong suốt17
4.1.9 Dịch vụ chuyển mạch riêng18
4.1.10 Dịch vụ mạng LAN cá nhân ảo18
4.1.11 Xây dựng mạng thế hệ mới, SURPASS hiT18
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN.23
1. Tổng quan về công ty cp xây dựng và lắp đặt viễn thông.23
2.Các hình thức hoạt động kinh doanh23
KẾT LUẬN25
Tài liệu tham khảo26
Xem thêm

30 Đọc thêm

giáo trình Quản trị ngân hàng.

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG.

NỘI DUNG
1. Tổng quan về NHTM
2. Tổng quan về quản trị ngân hàng
2.1 Quản trị tài sản Nợ
2.2 Quản trị TS Có
2.3 Quản trị dịch vụ NH
2.4 Cơ cấu tổ chức của NHTM
2.5 Báo cáo tài chính của NHTM
3. Sơ lược về rủi ro của ngân hàng

74 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP.CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU1.1Tính cấp thiết của đề tài1.2Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan1.3Mục tiêu nghiên cứu1.4Đối tượng và phạm vi nghiên cứu1.5Phương pháp nghiên cứu.1.6Những đóng góp của luận vănVề lý luận: Luận văn đã tham chiếu với các luận điểm của các tác giả khác nhau và khái quát lại những vấn đề cơ bản của kế toán quản trị chi phí và doanh thu trong doanh nghiệp dịch vụ, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục vấn đề còn tồn đọng của vấn đề thực tế đang nghiên cứu.Về thực tiễn: Đánh giá trung thực công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần VCCorp, từ đó nêu ra được những tồn tại do sự hiểu biết về kế toán quản trị còn nhiều hạn chế, trình độ kế toán quản trị của nhân viên kế toán còn thấp, vai trò của kế toán quản trị vẫn chưa được đánh giá cao. Từ đó đưa ra các giải pháp giúp hoàn thiện tổ chức kế toán tại doanh nghiệp này.1.7Kết cấu của đề tài nghiên cứuLuận văn được trình bày kết cấu gồm 4 chương như sau:Chương I: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiênChương II: Lý luận chung về kế toán quản trị chi phí và doanh thu theo mô hình kết hợp trong doanh nghiệp dịch vụ.Chương III: Thực trạng kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần VCCorp.Chương IV: Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ theo mô hình kết hợp tại công ty cổ phần VCCorp.CHƯƠNG II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ
Xem thêm

140 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN VI ĐIỀU KHIỂN: ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DÙNG 8051

BÀI TẬP LỚN VI ĐIỀU KHIỂN: ĐO TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DÙNG 8051

Mục lục
Nội dung
Lời nói đầu 2
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
1. Tìm hiểu chung về mạch số, bộ đếm BDC, bộ giải mã cho LED 7 thanh có Catốt chung và LED 7 thanh
2. Giới thiệu tổng quan về họ Vi điều khiển 8051 5
3. Giới thiệu tổng quan về encoder 12
4. Giới thiệu về một số linh kiện khác 19
CHƯƠNG II. NỘI DUNG 29
1 – Lưu đồ thuật toán chương trình 29
2 – Phần lập trình và mô phỏng 31
CHƯƠNG III. KẾT LUẬN 42
1. Ưu điểm 42
2. Nhược điểm 42
Tài liệu tham khảo 44

44 Đọc thêm

Phân tích tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Tài Phát

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TÀI PHÁT

PHẦN 1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Tài Phát.
PHẦN 2. Phân tích tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Tài Phát.
PHẦN 3. Đánh giá chung và đề xuất lựa chọn chuyên đề.

29 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUI TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRẠM BTS

BÁO CÁO THỰC TẬP QUI TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRẠM BTS

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GSMLịch sử hình thành GSM bắt đầu từ một đề xuất vào năm 1982 của Nordic Telecom vàNetherlands tại CEPT (Conference of European Post and Telecommunication) để pháttriển một chuẩn tế bào số mới đương đầu với nhu cầu ngày càng tăng của mạng di độngChâu Âu.Ủy ban Châu Âu (EC) đưa ra lời hướng dẫn yêu cầu các quốc gia thành viên sử dụngGSM cho phép liên lạc di động trong băng tần 900MHz. Viện tiêu chuẩn viễn thông ChâuÂu (ETSI) định nghĩa GSM khi quốc tế chấp nhận tiêu chuẩn hệ thống điện thoại tế bàosố.GSM là từ viết tắt của Global System for Mobile Communications (Hệ thống thông tindi động toàn cầu ), trước đây có tên là Group Spécial Mobile. GSM đầu tiên được thiết kếhoạt động ở dải tần 890-915 MHz và 935-960 MHz, hiện nay là 1.8 GHz. Cấu trúc của mạng GSM (Xem hình 1.1)Cấu trúc hệ thống thông tin di động GSM gồm có :a. Trạm di động (Mobile Station_MS) Do thuê bao giữ.b. Hệ thống con trạm gốc (Base Station Subsystem_BSS) điều khiển liên kết vớimạng di độngHệ thống con trạm gốc (Base Station Subsystem_BSS) bao gồm ba phần:o Trạm thu phát gốc (Base Transceiver Station_BTS).o Bộ điều khiển trạm gốc (Base Station Controller_BSC).o Bộ chuyển đổi mã và thích ứng tốc độ (Transcoder and Rate AdaptiveUnit_TRAU).c. Mạng và hệ thống con chuyển mạch (Network Switching Subsystem_NSS) là phầnchính của trung tâm chuyển mạch dịch vụ .SVTH : Nguyễn Ngọc DươngPage 2
Xem thêm

58 Đọc thêm

Thực trạng công tác quản lý, sản xuất – kinh doanh, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chăn nuôi và dịch vụ hoàng long

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SẢN XUẤT – KINH DOANH, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG LONG

Phần 1: Tổng quan về Công ty cổ phần chăn nuôi và dịch vụ Hoàng Long
Phần 2: Thực trạng công tác quản lý, sản xuất – kinh doanh, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chăn nuôi và dịch vụ Hoàng Long.
Phần 3: Nhận xét và đánh giá về tổ chức quản lý kế toán tại Công ty cổ phần chăn nuôi và dịch vụ Hoàng Long.

70 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LOGISTIC CHO CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LOGISTIC CHO CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT NAM

các yếu tố hỗ trợ cho quá trình vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ.Nhƣ vậy, dịch vụ logistics mang nhiều yếu tố vận tải, ngƣời cung cấp dịch vụlogistics theo khái niệm này không có nhiều khác biệt so với ngƣời cung cấp dịchvụ vận tải đa phƣơng thức (MTO)* Nhóm định nghĩa có phạm vi rộng. Theo quan điểm này, dịch vụ logisticsgắn liền cả quá trình nhập nguyên, nhiên vật liệu làm đầu vào cho quá trình sảnxuất, sản xuất ra hàng hóa và đƣa vào các kênh lƣu thông, phân phối để đến tayngƣời tiêu dùng cuối cùng. Nhóm định nghĩa này của dịch vụ logistics góp phầnphân định rõ ràng giữa các nhà cung cấp từng dịch vụ đơn lẻ nhƣ dịch vụ vận tải,giao nhận, khai thuê hải quan, phân phối, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, tƣ vấn quản lý …với một nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, ngƣời sẽ đảm nhận toàn bộcác khâu trong quá trình hình thành và đƣa hàng hóa tới tay ngƣời tiêu dùng cuốicùng. Nhƣ vậy, nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp đòi hỏi phải cóchuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để cung cấp dịch vụ mang tính “trọn gói” chocác nhà sản xuất. Đây là một công việc mang tính chuyên môn hóa cao.1.2.2. Vai trò của dịch vụ logistics- Dịch vụ logistics góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu chi phítrong quá trình sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp.Theo thống kê của một nghiên cứu, hoạt động logistics trên thị trƣờng TrungQuốc tăng trƣởng với tốc độ bình quân là 33%/năm và ở Brazil là 20%/năm. Bêncạnh đó, từ số liệu thống kê của một số tổ chức nghiên cứu về dịch vụ logistics chobiết chi phí cho hoạt động dịch vụ logistics chiếm 10-13% GDP ở các nƣớc pháttriển, ở các nƣớc đang phát triển cao hơn khoảng 15-20%. Điều này cho thấy chi phícho dịch vụ logistics là rất lớn, vì vậy với việc hình thành và phát triển dịch vụlogistics sẽ giúp các doanh nghiệp cũng nhƣ toàn bộ nền kinh tế quốc dân giảmđƣợc chi phí trong chuỗi logistics, làm cho quá trình sản xuất kinh doanh tinh giảnhơn và đạt hiệu quả hơn. Giảm chi phí trong sản xuất, quá trình sản xuất kinh doanhtinh giản, hiệu quả sản xuất kinh doanh đƣợc nâng cao góp phần tăng sức cạnh tranhcủa doanh nghiệp trên thị trƣờng. Thực tế những năm qua tại các nƣớc Châu Âu, chi phílogistics đã giảm xuống rất nhiều và còn có xu hƣớng giảm nữa trong các năm tới.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tài liệu đề tài môn dịch vụ công Đại học KInh tế Quốc dân

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI MÔN DỊCH VỤ CÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

DỊCH VỤ CHĂM SÓC SÂN VƯỜN CỦA CÔNG TY CÂY CẢNH HÀ NỘI
MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SÂN VƯỜN HÀ NỘI
1. Tổng quan
2. Đặc điểm của dịch vụ chăm sóc cây cảnh
II. BẢN CHẤT CỦA SỰ TƯƠNG TÁC
1. Sự tương tác giữa nhân viên và khách hàng trong chuỗi dịch vụ
2. Ranh giới mờ nhạt giữa nhân viên và khách hàng
3. Nhân viên và sự hài lòng của khách hàng dẫn đến lợi nhuận
III. QUY TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SÂN VƯỜN
IV. THIẾT KẾ NGUỒN NHÂN LỰC
1. Mô hình quản lý nguồn nhân lực Harvard
2. Xác định và đánh giá năng lực
V. XÂY DỰNG VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU DỊCH VỤ
1. Thương hiệu dịch vụ
2. Xây dựng thương hiệu dịch vụ.
3. Quy trình quảng bá 17
VI. BẢO HÀNH DỊCH VỤ VÀ THỎA THUẬN MỨC ĐỘ DỊCH VỤ
1. Nội dung bảo hành và cách thức truyền tải nội dung
2. Thủ tục khiếu nại khách hàng
3. Quá trình thực thi bảo hành
4. Thỏa thuận mức độ dịch vụ
5. Hiệu quả của bảo hành
Xem thêm

14 Đọc thêm

CHUẨN – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

CHUẨN – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUẨN – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍPHẦN I:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂNCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẠNH1.1 Kỹ thuật Lạnh:1.1.1 Lịch sử phát triển kỹ thuật lạnh:Đã mấy ngàn năm trôi qua, từ khi con người còn chưa đạt được những thànhtựu lớn về khoa học, chúng ta đã biết sử dụng lửa vào việc sưởi ấm vào mùa đôngvà cũng biết sử dụng băng, tuyết vào việc giữ gìn, bảo quản thực phẩm.. Cách đâykhoảng hơn 2000 năm người Ấn Độ và Trung Quốc đã biết cách trộn muối vớinước hoặc nước đá để tạo ra nhiệt độ thấp hơn.Vào năm 1761-1764 , giáo sư Black đã tìm ra nhiệt ẩn hoá hơi và nhiệt ẩnnóng chảy . Từ đó mà con người đã biết làm lạnh bằng cách cho bay hơi chất lỏngở áp suất thấp.Đến thế kỉ XIX, thì kỹ thuật lạnh mới thật sự phát triển mạnh mẽ. Năm 1810,máy lạnh hấp thụ chu kì với cặp môi chất H2O/H2SO4 đầu tiên do Leslie (Pháp)đưa ra. Đến giữa thế kỉ XIX nó được phát triển rầm rộ nhờ vào kĩ sư Carré (Pháp)với hàng loạt bằng phát minh về máy lạnh hấp thụ chu kì và liên tục với các cặpmôi chất khác nhau.Năm 1873, Van der Waals công bố phương trình trạng thái.Cùng lúc đó nhàbác học Pháp là Charler Tellier trình bày luận án ở viện hàn lâm Pháp về việcdùng ạnh để bảo quản thịt, ông là người được cả thế giới xem như là ông tổ ngànhlạnh.Năm 1898, Dewar hoá lỏng được H2 và Linde hoá lỏng O2, N2 và tách bằngchưng cất . Đến cuối thế kỉ XIX, với hàng loạt cải tiến của Linde với việc sử dụngmôi chất NH3 cho máy lạnh nén hơi, làm cho máy lạnh nén hơi được sử dụng phổbiến ở nhiều nơi.Năm 1904: Mollier xây dựng đồ thị i – s và logP – i.Năm 1930, sự kiện quan trọng phát triển kĩ thuật lạnh là việc sản xuất và ứng
Xem thêm

160 Đọc thêm

Kế hoạch kinh doanh: Cung ứng dịch vụ in hình ảnh theo yêu cầu lên cốc, pha lê, gối, ốp điện thoại, đồng hồ, bàn di chuột, áo...

KẾ HOẠCH KINH DOANH: CUNG ỨNG DỊCH VỤ IN HÌNH ẢNH THEO YÊU CẦU LÊN CỐC, PHA LÊ, GỐI, ỐP ĐIỆN THOẠI, ĐỒNG HỒ, BÀN DI CHUỘT, ÁO...

I. MÔ TẢ TỔNG QUAN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1. Giới thiệu sơ lược về quán.
Tên quán: “Special freebie _Qùa Tặng Hình Ảnh”
Địa điểm: Phố Nhổn, Đường 32, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ in hình ảnh theo yêu cầu
Vị trí trong ngành: Cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ in hình ảnh
Dự kiến ngày khai trương: 18022016
Chủ dự án :Nhóm “Tuổi 20”
Mặt hàng in chính:In trên áo, trên cốc, trên pha lê, trên ảnh, đồng hồ, gối, bàn di chuột, ốp điện thoại…
Xem thêm

34 Đọc thêm