PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực":

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN TĨNH GIA THANH HÓA

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN TĨNH GIA THANH HÓA

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
6. Giả thuyết nghiên cứu 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
8. Kết cấu khóa luận 5
PHẦN NỘI DUNG 6
Chươn[r]

79 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Quản lý nhân lực là một hoạt động tất yếu của tổ chức, nó là một bộ phận cấu thành của quản lý doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động của một tổ chức sẽ không hiệu quả nếu thiếu quản lý nguồn nhân lực. Quản lý con người thường là nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh[r]

107 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THUỶ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THUỶ

1.Tính cấp thiết của đề tài:
Ngày nay, trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân lực được thừa nhận là yếu tố quan trọng nhất và có tính quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng phát triển bền vững của tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, các quốc gia đều đặt con người vào vị trí trung[r]

64 Đọc thêm

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC HÀ

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGỌC HÀ

24Do đặc tính là 1 công ty xây dựng nên số lượng lao động thời vụ tương đốilớn. Lượng lao động nhiều thường vào thời điểm cuối năm ( tháng 10,11,12) và ítvào đầu năm ( tháng 1, 2, 3).Như vậy, tính đến cuối năm 2013, Công ty Cổ phần xây dựng Ngọc Hà cótổng số lao động là 2075 người. Trong đó lao động[r]

90 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ FTEX

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ FTEX

nội dung vị trí cần tuyển, số lượng, phòng ban, trình độ.- Công tác phân tích công việc:Văn phòng của Công ty sẽ thu thập cácthông tin, tài liệu và đánh giá có hệ thống nhằm làm rõ bản chất của từng côngviệc cũng như từng vị trí mà Công ty tuyển nhân lực. Khi Ban Giám đốc có chỉtiêu hay quyết[r]

54 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, sự phân công lao động xã hội trong khu vực và trên thế giới diễn ra mạnh mẽ, sự cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng quyết liệt hơn, thế mạnh có hiệu quả nhất trong cuộc cạnh tranh này là phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nh[r]

121 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân đội
Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và[r]

74 Đọc thêm

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ mới toàn cầu

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN CẦU

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT 2
A. PHẦN MỞ ĐẦU 3
1.Lý do chon đề tài. 3
2. Mục tiêu nghiên cứu. 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3
4. Phạm vi nghiên cứu. 4
5. Phương pháp nghiên cứu. 4
6. Ý nghĩa đề tài. 4
7. Kết cấu đề tài. 5
Chương 1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO CÔNG TÁC TẠO VÀ PHÁT TRIỂ[r]

60 Đọc thêm

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA SGD NHNNO PTNT VIỆT NAM

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA SGD NHNNO PTNT VIỆT NAM

... tiêu SGD 2.2.1.2 Nguồn nhân lực: Theo kết điều tra phòng hành nhân SGD NHNNo& PTNT Việt Nam, Nguồn nhân lực nhân tố ảnh hưởng lớn thứ đến sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực SGD Vì nguồn nhân lực. .. Nội dung sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực NHTM: 1.2.4.1 Nội dung sách đào tạo nguồn nhâ[r]

91 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài Với xu thế toàn cầu hoá kinh tế như hiện nay thì nó tạo ra cho các tổ chức nhiều cơ hội mới và cũng không ít thách thức mới. Trong “cuộc chiến” không súng đạn mà bằng công nghệ, bằng tiềm lực tài chính, thương hiệu, … này sự thắng thua phụ thuộc rất lớn vào tài năng của[r]

95 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LƠI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LƠI

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong thời đại ngày nay, cùng với những tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng và cuộc Cách mạng công nghệ đang từng bước làm thay đổi bộ mặt sản xuất và đời sống xã hội, vấn đề phát triển nguồn nhân lực là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ[r]

119 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG

Đối với bất kỳ một tổ chức dù đang hoạt động ở lĩnh vực nào thì cũng không thể phủ nhận vai trò của nguồn nhân lực đối với sự thành công hay thất bại của tổ chức đó. Nhất là trong môi trường toàn cầu hóa như hiện nay thì suy cho cùng cạnh tranh chính là sự cạnh tranh về nguồn nhân lực. Thời đại hiện[r]

108 Đọc thêm

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Xây Lắp Đà Nẵng

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY XÂY LẮP ĐÀ NẴNG

Hoà mình vào sự phát triển của nền kinh tế, Doanh nghiệp ngày nay luôn tạo cho mình chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Muốn vậy, Doanh nghiệp phải đặt vai trò, nhiệm vụ quan trọng đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên. Doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khá[r]

46 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒ THÀNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒ THÀNH

Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hội hay một tổ chức nào. Chỉ khi nào nguồn nhân lực được tuyển dụng đầy đủ và sử dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức đó mới có thể hoạt động một cách trơn tru và đạt được những thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu ảnh hưởng và[r]

60 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trên cơ sở phân tích thực trạng nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình, từ đó xây dựng hệ thống các giải pháp để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch trong thời gian tới.
Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực du lịch tạo cơ sở khoa học ch[r]

105 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THIÊN MINH

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện thiên minh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển[r]

70 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cồ phần xây dựng và đầu tư 492

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

... phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Tình hình phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư 492 Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần xây dựng. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 43 2.1 TỔNG Q[r]

132 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.Lí do chọn đề tài. 1
2.Mục tiêu chọn đề tài. 1
3.Nhiệm vụ nghiên cứu 2
4.Phạm vi nghiên cứu 2
5.Phương pháp nghiên cứu 2
6.Ý nghĩa đóng góp nghiên cứu của đề tài 2
Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP[r]

45 Đọc thêm

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ BỘ NỘI VỤ

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ BỘ NỘI VỤ

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Phạm vi nghiên cứu: 2
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài 2
5. Kết cấu đề tài 2
PHẦN NỘI DUNG 3
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3
1.Khái niệm 3
1.1.Khái niệm về đào tạo phát triền[r]

65 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ ANH VIỆT (BVIS) (LV THẠC SĨ))

Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) (LV thạc sĩ))[r]

106 Đọc thêm

Cùng chủ đề