NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN":

NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA NỘI SOI MÀNG PHỔI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (FULL TEXT)

NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA NỘI SOI MÀNG PHỔI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (FULL TEXT)

ĐẶT VẤN ĐỀ

Tr n dịch m ng phổi (T MP) l một hội chứng bệnh thường gặp tr n
lâm s ng. hẩn đoán T MP dựa v o lâm s ng, cận lâm s ng (Xquang, si u
âm, chọc h t dịch ) không khó, nhưng chẩn đoán nguy n nhân T MP
nhiều khi c n gặp nhiều khó khăn. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật ứng
dụng trong Y học như x t nghiệm dịch m ng phổi, sinh thiết m ng phổi m ,
sinh thiết m ng phổi có hư ng d n của siêu âm, T đã góp phần xác định
được nguy n nhân gây tr n dịch m ng phổi. Những nguy n nhân h ng đầu
gây T MP l lao m ng phổi, ung thư, vi m phổi, điều n y đ ng ở cả các
nư c phát triển v đang phát triển. iều n y ảnh hưởng rất l n đến hiệu quả
điều trị v ti n lượng cho bệnh nhân tr n dịch m ng phổi, đặc biệt l các
trường hợp tr n dịch m ng phổi ác tính.
Theo Trịnh Thị Hương v cộng sự [1], những nguy n nhân thường gặp
gây tr n dịch m ng phổi tại V ạch Mai năm l ung thư ( 3,8 ), Lao
(3 , ), các nguy n nhân khác như vi m phổi m ng phổi, suy tim .. chiếm t
lệ thấp, tuy nhi n có , trường hợp tr n dịch m ng phổi chưa xác định
được nguy n nhân. Ngo i các phương pháp kinh điển trong chẩn đoán nguy n
nhân TDMP như x t nghiệm sinh hóa, tế b o dịch m ng phổi, sinh thiết m
m ng phổi cho kết quả chẩn đoán đạt 8 , tuy nhiên v n còn 20- trường
hợp tràn dịch màng phổi chưa được chẩn đoán nguy n nhân. Những trường
hợp này,nội soi màng phổi giúp chẩn đoán th m v i độ chính xác lên t i trên
90% số các trường hợp tràn dịch m ng phổi, đặc biệt l các trường hợp tr n
dịch m ng phổi ác tính [2],[3],[4]. Soi m ng phổi ống cứng đã được thực hiện
tại một số bệnh vi n trung ương, thủ thuật n y đ i hỏi bệnh nhân gây m to n
thân, thực hiện trong ph ng mổ, tăng khả năng chẩn đoán nguy n nhân những
trường hợp T MP. Nội soi m ng phổi ống mềm v i gây t tại chỗ để chẩn đoán nguyên nhân T MP đã được tiến h nh ở nhiều nư c phát triển tr n thế
gi i v thể hiện được nhiều ưu điểm. Tác giả n McLean v S (1998) [5],
tại bệnh viện phía Tây Glasgow vương quốc nh, đã tiến h nh một nghi n
cứu đánh giá v so sánh giá trị của soi m ng phổi ống mềm - sinh thiết v i
sinh thiết m ng phổi b ng kim bram tr n tổng số bệnh nhân tr n dịch
m ng do ung thư phổi thấy r ng độ nhạy của nội soi m ng phổi ống mềm -
sinh thiết l 8 so v i sinh thiết b ng kim bram l . ặc biệt tác giả
cho r ng kỹ thuật n y cho ph p quan sát trực tiếp tr n m n hình các tổn
thương của m ng phổi, nhu mô phổi, trung thất, đồng thời đây cũng l thủ
thuật xâm nhập an to n, ít biến chứng. Tại Việt Nam đã có nhiều nghi n cứu
về nội soi m ng phổi ống cứng chẩn đoán bệnh l m ng phổi nhưng chưa có
nghi n cứu n o đánh giá vai tr của nội soi m ng phổi ống mềm để chẩn đoán
nguyên nhân gây TDMP.
Vì vậy, ch ng tôi tiến h nh nghi n cứu v i mục ti u sau:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi chưa
chẩn đoán được nguyên nhân bằng các phương pháp thông thường.
2. Nghiên cứu hiệu quả chẩn đoán và tai biến của nội soi màng phổi ống
mềm ở những bệnh nhân tràn dịch màng phổi chưa chẩn đoán được
nguyên nhân.
Xem thêm

166 Đọc thêm

Nghiên cứu ứng dụng điều trị phẫu thuật thoát vị bẹn bằng tấm lưới nhân tạo có nút (Mesh-Plug)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THOÁT VỊ BẸN BẰNG TẤM LƯỚI NHÂN TẠO CÓ NÚT (MESH-PLUG)

ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, mổ thoát vị bẹn vẫn còn là một vấn đề đang được các nhà
ngoại khoa quan tâm. Bằng chứng hơn 130 năm qua, dựa vào kỹ thuật mổ của
Bassini đã có hơn 100 loại phẫu thuật cải biên khác của nhiều tác giả được áp
dụng trên khắp thế giới nhằm mục đích chọn ra được một phương pháp tối ưu
mang lại kết quả điều trị tốt nhất như: tránh tái phát, hạ thấp tỉ lệ các tai biến,
biến chứng trong và sau mổ, hậu phẫu đơn giản, rút ngắn thời gian nằm viện
và có tính thẩm mỹ [44].
Các phẫu thuật tái tạo thành bụng để điều trị thoát vị bẹn có sử dụng cấu
trúc giải phẫu là phương pháp xuất hiện và phổ biến rộng rãi đầu tiên trong lịch
sử. Tuy nhiên, các loại phẫu thuật sử dụng cấu trúc giải phẫu này vẫn còn gặp
không ít khó khăn trong những trường hợp thoát vị bẹn mà cấu trúc các thành
của ống bẹn bị phá hủy, hư hại và biến đổi nhiều. Hơn thế nữa, sức căng của
đường khâu gây đau kéo dài sau mổ và đôi khi gây ra sự thiếu máu làm các tổ
chức liền không tốt có thể dẫn tới nguy cơ tái phát.
Để loại bỏ sự căng của đường khâu tái tạo thành bụng bằng mô tự thân một
cách có hiệu quả người ta dùng tấm lưới nhân tạo vá vào vị trí suy yếu của thành
sau ống bẹn. Vì vậy, người ta chấp nhận sử dụng tấm lưới nhân tạo trong điều trị
thoát vị bẹn, đây là phẫu thuật không tạo nên sức căng của các cấu trúc thành
ống bẹn. Năm 1965, Rives sau đó là Détrie rồi Stoppa, Rotkow, Robbins đã tiến
hành mổ thoát vị bẹn bằng phương pháp đặt tấm lưới nhân tạo cho kết quả tỉ lệ
tái phát thấp: kỹ thuật Stoppa (1,5%), kỹ thuật Rives (1,6%), kỹ thuật
Lichtenstein (<1%). Năm 1986, Lichteinsten đã dùng mảnh ghép đặt vào khoang
trước phúc mạc để điều trị thoát vị bẹn, đạt được kết quả tốt [52], [96].
Năm 1989, Lichtenstein I.L., Shulman A.G., Amid P.K. và Montlor M.M. đã
dùng tấm lưới nhân tạo có nút (Mesh-Plug) để tái tạo sự khiếm khuyết của sàn
ống bẹn [63]. Sau đó lần lượt Gilbert năm 1992, Rutkow và Robbins năm 1993
lần lượt đưa ra luận điểm và áp dụng kỹ thuật này. Cho đến nay kỹ thuật mổ dùng tấm lưới nhân tạo có nút (Mesh-Plug) trong bệnh lý thoát vị bẹn đã và
đang được áp dụng khá rộng rãi nhờ nhiều ưu điểm nổi bật [98], [99].
Phương pháp phẫu thuật dùng tấm lưới nhân tạo có nút (Mesh-Plug) ở Việt
Nam hiện còn mới mẻ, chưa được áp dụng một cách rộng rãi. Tuy nhiên, với
nhiều ưu điểm như các tác giả trên thế giới đã ghi nhận, chúng tôi mạnh dạng
tiến hành công trình nghiên cứu về phương pháp phẫu thuật này đối với người
Việt Nam. Đồng thời góp phần làm phong phú thêm các phương pháp mổ điều
trị thoát vị bẹn ở Việt Nam. Do đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài
“NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THOÁT VỊ BẸN
BẰNG TẤM LƯỚI NHÂN TẠO CÓ NÚT (MESH-PLUG)” với mục tiêu:
- Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, chỉ định điều trị và
đặc điểm phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng tấm lưới nhân tạo có nút
(Mesh-Plug).
- Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng tấm lưới nhân
tạo có nút (Mesh-Plug).
Xem thêm

168 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN ĐIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG GUILLAIN – BARRÉ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THAY HUYẾT TƯƠNG TT

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN ĐIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG GUILLAIN – BARRÉ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THAY HUYẾT TƯƠNG TT

lý và giải phẫu bệnh. Chính sự xuất hiện ngày càng đa dạng các biếnthể của GBS cùng với tính chất phức tạp của các triệu chứng và sự đanxen chồng lấp giữa các biến thể với nhau càng làm cho việc chẩn đoántrở lên khó khăn hơn. Cơ sở miễn dịch học của GBS là tiền đề cho sự rađời của các phương pháp điều trị đặc hiệu như: thay huyết tương hayliệu pháp globulin miễn dịch. T uy nhiên mỗi phương pháp đều cónhững ưu, nhược điểm riêng và tuỳ thuộc vào trang thiết bị từng cơ sởđiều trị. T rên thế giới, thay huyết tương (plasma exchange, PE) đã đượcchứng minh có hiệu quả tốt. T uy nhiên, việc nghiên cứu về hội chứngnày ở Việt Nam còn lẻ tẻ chưa hệ thống vì vậy chúng tôi tiến hành đềtài này với mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, biến đổi dịch não–tủy của hội chứngGuillain–Barré.2. Nhận xét những thay đổi trong chẩn đoán điện và mối liên quanvới đặc điểm lâm sàng của hội chứng Guillain–Barré.3. Đánh giá hiệu quả của phương pháp thay huyết tương trongđiều trị hội chứng Guillain–Barré.Những đóng góp mới của luận án+ NC đã đi sâu đánh giá đặc điểm lâm sàng (LS), những thay đổicủa dịch não tủy (DNT ) và chẩn đoán điện theo thời gian và thể bệnh,2đồng thời đã đưa ra được các dấu hiệu sớm trên chẩn đoán điện củaGBS.+ Khác với các NC trước đây, luận án đã phân tích chi tiết biến đổitrên chẩn đoán điện và tuơng quan giữa chẩn đoán điện với thời gianmắc bệnh, đặc điểm LS trước và sau PE. Biến đổi chỉ số trên chẩn đoánđiện tại các thời điểm là những thông số có giá trị tham khảo trongchuyên ngành thần kinh.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

ĐỀ CƯƠNG MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN.

I. Hàng hóa. 1. Hai thu c tính c a hàng hóa. ộ ủ Câu 2: Có ý ki n cho r ng: “hàng hóa có giá tr vì nó có giá tr s d ng, giá tr s ế ằ ị ị ử ụ ị ửd ng càng l n thì giá tr càng cao”. Đó là ý ki n hoàn toàn sai. Đ cm cho nh n ụ ớ ị ế ể ậđ nh r ng ý ki n trên sai ta đi phân tích 2 pham trù giá tr s d ng và giá tr c a ị ằ ế ị ử ụ ị ủhàng hóa Hàng hóa là sp c a lao đ ng, th a mãn đ c nhu c u nào đó c a con ng i thông ủ ộ ỏ ượ ầ ủ ườqua trao đ i ho c mua bán ổ ặ Giá tr s d ng c a hàng hóa: ị ử ụ ủGiá tr c a hàng hóa là công d ng c a hàng hóa th a mãn nhu c u nào đó c a con ị ủ ụ ủ ỏ ầ ủng i. vd g o dung đ ăn v i dung đ m c.. ườ ạ ể ả ể ặĐ c tr ng giá tr s d ng c a hàng hóa ặ ư ị ử ụ ủ giá tr s d ng – thu c tính TN c a v t quy đ nh giá ị ử ụ ộ ủ ậ ị giá tr s d ng thu c ph m trù vĩnh vi n ị ử ụ ộ ạ ễ giá tr s d ng ch th hi n khi tiêu dùng( tiêu dùng cho sx và tiêu dùng cho cá ị ử ụ ỉ ể ệnhân)Hàng hóa có th có 1 hay nhi u công d ng ể ề ụ hàng hóa ngày càng đa d ng phong phú, hi n đ i và thu n ti n, là do nhu c u đò ạ ệ ạ ậ ệ ầh i và KH công ngh cho phép ỏ ệ giá tr s d ng c a hàng hóa t o thành n i dung c a c a c i v t ch t và là c s ị ử ụ ủ ạ ộ ủ ủ ả ậ ấ ơ ởđ cân đ i v m t hi n v t ể ố ề ặ ệ ậ giá tr s d ng c a hàng hóa là giá tr sd xã h i vì giá tr s d ng c a hàng hóa ko ị ử ụ ủ ị ộ ị ử ụ ủph i là giá tr s d ng cho ng i s n xu t tr c ti p mà là cho ng i khác, cho xh, thông ả ị ử ụ ườ ả ấ ự ế ườqua trao đ i mua bán. Đi u đó đòi h i ng i s n xu t ph i luôn luôn quan tâm đ n nhu ổ ề ỏ ườ ả ấ ả ếc u c a xh, làm cho sp c a mình đáp ng đ c nhu c u c a xh ầ ủ ủ ứ ượ ầ ủ giá tr c a hàng hóa ị ủGiá tr s d ng c a hàng hóa là v t mang giá tr trao đ i ị ử ụ ủ ậ ị ổGiá tr trao đ i là quan h t l v l ng mà nh ng GTSD khác nhau trao đ i v i ị ổ ệ ỉ ệ ề ượ ữ ổ ớnhauVD: 1 cái rìu = 20kg thócTrong ph ng trình trao đ i trên có 2 câu h i đ t ra ươ ổ ỏ ặ+ 1 là t i sao rìu và thóc là 2 hàng hóa có giá tr s d ng khac nhau l i trao đ i ạ ị ử ụ ạ ổđ c v i nhau? ượ ớ+ 2 là t i sao chúng l i trao đ i v i nhau theo 1 t l nh t đ nh ạ ạ ổ ớ ỉ ệ ấ ịTr l i cho câu h i th nh t: 2 hàng hóa rìu và búa có th trao đ i đ c v i nhau ả ờ ỏ ứ ấ ể ổ ượ ớvì gi a chúng có c s chung. C s chung đó ko th là giá tr s d ng c a hàng hóa vì ữ ơ ở ơ ở ể ị ử ụ ủcông d ng c a chúng khác nhau. C s chung đó là các hàng hóa đ u là sp c a lao đ ng. ụ ủ ơ ở ề ủ ộsp c a lao đ ng do lđ xh hoa phí đ sx ra nh ng hàng hóa đó ủ ọ ể ữTr l i cho câu h i th 2: th c ch t các ch th trao đ i hàng hóa v i nhau là trao ả ờ ỏ ứ ự ấ ủ ể ổ ớđ i lđ ch a đ ng trong nh ng hàng hóa đó ổ ứ ự ữEmail: wizard_tryyahoo.com.vn 1Bùi Th Ng c, TN4A, Đ i h c Công đoàn Tel: 01656241050 ị ọ ạ ọTrong vd trên ng i th rèn làm ra cái rìu m t 5 h lao đ ng, ng i nông đân làm ra ườ ợ ấ ộ ườ20kg thóc cũng m t 5h lao đ ng. trao đ i 1 cái rìu l y 20kg thóc th c ch t là trao đ i 5h ấ ộ ổ ấ ự ấ ổsx ra 1 cái rìu l y 5h s n xu t ra 20kg thóc. Lao đ ng hao phí đ sx ra hàng hóa là c s ấ ả ấ ộ ể ơ ởchung c a trao đ i g i là giá tr hàng hóa. T phân tích trên ta th y: ủ ổ ọ ị ừ ấGiá tr hàng hóa là lao đ ng xh c a ng i sx hàng hóa k t tinh trong hàng hóa ị ộ ủ ườ ếĐ c tr ng c a giá tr hàng hóa là: ặ ư ủ ị Giá tr hàng hóa là 1 ph m trù l ch s , nghĩa là nó ch t n t i nh ng ph ng ị ạ ị ử ỉ ồ ạ ở ữ ươth c sx có sx và trao đ i hàng hóa ứ ổ Giá tr hàng hóa là bi u hi n quan h sx, t c là nh ng quan h kinh t gi a ị ể ệ ệ ứ ữ ệ ế ữnh ng ng i s n xu t hàng hóa. Trong n n kt h² d a trên nh ng ch đ t h u v t ữ ườ ả ấ ề ự ữ ế ộ ư ữ ề ưli u sx, quan h kinh t gi a ng i v i ng i bi u hi n thành quan h gi a v t v i ệ ệ ế ữ ườ ớ ườ ể ệ ệ ư ậ ớv t. hi n t ng v t th ng tr ng i đ c g i là s sung bái hàng hóa, khi ti n t xu t ậ ệ ượ ậ ố ị ườ ượ ọ ự ề ệ ấhi n thì đ nh cao c a s sung bái này là sung bái ti n t ệ ỉ ủ ự ề ệV m t ph ng pháp lu n, ta đi t gí tr trao đ i, nghĩa là đi t hi n t ng bên ề ặ ươ ậ ừ ị ổ ừ ệ ượngoài, t cái gi n đ n, d th y đ l n mò ra v t tích c a giá tr , nghĩa là cái b n ch t ừ ả ơ ễ ấ ể ầ ế ủ ị ả ấbên trong c a s, hi n t ng. giá tr trao đ i ch là hình th c bi u hi n c a giá tr ; giá tr ủ ệ ượ ị ổ ỉ ứ ể ệ ủ ị ịlà n i dung, là c s c a trao đ i. giá tr thay đ i thì giá tr trao đ i cuang thay đ i theo. ộ ơ ở ủ ổ ị ổ ị ổ ổNghiên c u 2 thu c tính hàng hóa, chúng at rút ra đ c nh ng ph ng pháp lu n ứ ộ ượ ữ ươ ậsau: hàng hóa (thông th ng hay d c bi t) đ u có 2 thu c tính là giá tr và giá tr s ườ ặ ệ ề ộ ị ị ửd ng. thi u 1 trong 2 thu c tính thì không ph i là hàng ụ ế ộ ả 2 thu c tính c a hàng hóa là s th ng nh t trong mâu thu n. ộ ủ ự ố ấ ẫTh ng nh t vì nó cùng 1 lao đ ng s n xu t ra hàng hóa, nh ng lao đ ng sx ra ố ấ ộ ả ấ ư ộhàng hóa l i có tính ch t 2 met. lđ c th t o ra giá tr s d ng; lđ tr u t ng t o ra giá ạ ấ ụ ể ạ ị ử ụ ừ ượ ạtr c a hàng hóa. ị ủHai thu c tính giá tr s d ng và giá tr đ i l p v i nhau, bi u hi n c a s đ i l p ộ ị ử ụ ị ố ậ ớ ể ệ ủ ự ố ậgi a chúng là: ữ Th nh t, ng i sx ra hàng hóa có gtsd nh t đ nh. Nh ng trong kinh t hàng hóa, ứ ấ ườ ấ ị ư ếng i sx t o ra gtsd ko ph i cho mình mà cho ng i khác, cho xh. M c đích sx c a h ườ ạ ả ườ ụ ủ ọko ph i gtsd mà là gt, lf ti n t là l i nhu n. cho dù ng i sx sx ra đ ch i tr em hay ả ề ệ ợ ậ ườ ồ ơ ẻthu c ch a b nh thì đ i v i h đi u đó không quan tr ng, mà đii u quan tr ng là nh ng ố ữ ệ ố ớ ọ ề ọ ề ọ ữhàng hóa đó đem l i cho h bao nhiêu ti n t , bao nhiêu l i nhu n ạ ọ ề ệ ợ ậ Đ i v i ng i tiêu dùng, ng i mua, m c đích c a h là GTSD, nh ng đ có đc ố ớ ườ ườ ụ ủ ọ ư ểGTSD nh m th a mãn nhu c u tiêu dùng c a h thì h ph i tr giá tr , tr ti n t cho ằ ỏ ầ ủ ọ ọ ả ả ị ả ề ệch c a nó. Nh v y ng sx, ng bán c n ti n còn ng mua, ng tiêu dùng c n hàng. Qúa ủ ủ ư ậ ầ ề ầtrình th c hi n giá tr và giá tr s d ng c a hàng hóa là 2 quá trình khác nhau ko di n ra ự ệ ị ị ử ụ ủ ễđ ng th i. Mu n th c hi n giá tr c a hàng hóa ph i tr ti n cho ng i sd… Nh v y, ồ ờ ố ự ệ ị ủ ả ả ề ườ ư ậ>< gi a 2 thu c tính c a hàng hóa và gi i quy t >< đó làm cho các ch th kt và n n kt ữ ộ ủ ả ế ủ ể ềnăng đ ng và linh ho t, suy đ n cùng thúc đ y tăng tr ng và phát tri n kt , nâng cao đs ộ ạ ế ẩ ưở ểnd trình đ văn minh h n. ở ộ ơ Th hai, hàng hóa sx đ n tiêu dùng ko đ ng nh t v i nhau v th i gian và ko ứ ế ồ ấ ớ ề ờgian. Đv i ng sx đó là th i gian v n n m trong hàng hóa, ch a bán đc đ thu ti n v đ ớ ờ ố ằ ư ể ề ề ẻEmail: wizard_tryyahoo.com.vn 2Bùi Th Ng c, TN4A, Đ i h c Công đoàn Tel: 01656241050 ị ọ ạ ọtái sx ti p t c. Lãi ngân hàng ch a tr đc; nguy c hàng hóa b hao mòn vô hình, ch a k ế ụ ư ả ơ ị ư ểđ n ph i b o qu n, ki m kê, ch a đ ng kh năng kh ng ho ng kt … Đv ng i tiêu ế ả ả ả ể ứ ự ả ủ ả ườdùng ch a mua đc hàng hóa đ th a mãn nhu c u, h n n a th i gian c n có hàng hóa ko ư ể ỏ ầ ơ ữ ờ ầdc đáp ng…Nghĩa là qtr th c hi n giá tr và GTSD khác nhau v tg và ko gian. Mu n ứ ự ệ ị ề ốxích l th i gian và ko gain gi a ng sx và ng tiêu dùng, các ch th kt tìm m i cách, m i ạ ờ ữ ủ ể ọ ọbi n pháp, nh h p đ ng kt, lien doanh, lk m r ng m ng l i sx và tiêu th và các ệ ư ợ ồ ở ộ ạ ướ ụph ng pháp bán hàng phù h p. ươ ợ Th ba, trong kt h² đ c sx ra có th bán đ c hay ko bán đ c. N u hàng hóa ứ ượ ể ượ ượ ếbán đ c, >< gi a 2 thu c tính đc gi i quy t và ng c l i. ượ ữ ộ ả ế ượ ạ Ý nghĩa ph ng pháp lu n: ươ ậChúng ta đang trong th i kì phát tri n KTTT, kt h². Hàng hóa sx ra đ bán ch ko ờ ể ể ứph i đ t tiêu dùng. Do đó: ả ể ựĐ i v i ng i sx khi luôn mong mu n thu đc nhi u l i nhu n ph i quan tâm đ n ố ớ ườ ố ề ợ ậ ả ế2 thu c tính c a hàng hóa. T c là ph i làm ra nhi u hàng hóa, phong phú vè ch ng lo i, ộ ủ ứ ả ề ủ ạcông d ng ngày càng nhi u, t đó đ gi m giá giá tr hàng hóa đ thu hút ng mua, tăng ụ ề ừ ể ả ị ểs c c nh tranh. B ng cách c i ti n quy trình KT càng hi n đ ii, nâng cao trình đ cho ứ ạ ằ ả ế ệ ạ ộng lđ, đ i m i t ch c qu n lí sx. ổ ớ ổ ứ ảĐ i v i ng tiêu dùng, khi ch quan tâm đ n giá tr sd thì ph i tr tr cho ng i s ố ớ ỉ ế ị ả ả ị ườ ởh u. T đó ph i có bi n pháp đ tăng thu nh p, tăng kh năng thanh toán. ữ ừ ả ệ ể ậ ả2. Tính 2 m t c a lđsx hàng hóa. ặ ủHàng hóa có 2 thu c tính không ph i do có 2 th lđ khác nhau k t tinh trong nó, ộ ả ứ ếmà là do l đ c a ng i sx h2 có tc 2 m t: v a mang tc c th ( l đ c th ), l i v a ủ ườ ặ ừ ụ ể ụ ể ạ ừmang tc tr u t ng(l đ tr u t ng). C. Mac là ng i đ u tiên phát hi n ra tc 2 m t đó. ừ ượ ừ ượ ườ ầ ệ ặ L đ c th : ụ ểLđ c th là l đ có ích d i d ng 1 hình th c c th c a nh ng ngh nghi p ụ ể ướ ạ ứ ụ ể ủ ữ ề ệchuyên môn nh t đ nh. ấ ịM i l đ c th có th có m đ, ph2 công c l đ , đ i t ng l đ và kq l đ riêng. Chính ỗ ụ ể ể ụ ố ượnh ng cái riêng đó phân bi t các lo i l đ c th khác nhau. Ch ng h n, l đ c a ng i ữ ệ ạ ụ ể ẳ ạ ủ ườth may và l đ c a ng i th m c là 2 lo i l đ c th khác nhau, l đ c a ng i th may ợ ủ ườ ợ ộ ạ ụ ể ủ ườ ợcó m đ là làm ra qu n áo ch o ph i là bàn gh ; còn ph2 là may ch ko ph i bào c a; có ầ ứ ả ế ứ ả ủcông c l đ là kim, ch , máy may ch ko ph i là cái c a, cái bào…; và l đ c a ng i th ụ ỉ ứ ả ư ủ ườ ợmay thì t o ra qu n áo đ m c còn l đ c a ng i th m c thì t o ra gh đ ng i… ạ ầ ể ặ ủ ườ ợ ộ ạ ế ể ồĐi u đó có nghĩa là : l đ c th t o ra g tr sd c a h2
Xem thêm

20 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG ĐẶT TẤM LƯỚI NHÂN TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP LICHTENSTEIN ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN Ở BỆNH NHÂN TỪ 40 TUỔI TRỞ LÊN (TÓM TẮT)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG ĐẶT TẤM LƯỚI NHÂN TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP LICHTENSTEIN ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN Ở BỆNH NHÂN TỪ 40 TUỔI TRỞ LÊN (TÓM TẮT)

ĐẶT VẤN ĐỀ1. Tính cấp thiết của đề tàiThoát vị bẹn là bệnh lý ngoại khoa thường gặp, nhất là ở người cao tuổi, và được điều trị bằng phẫu thuật. Các kỹ thuật sử dụng mô tự thân trong điều trị thoát vị bẹn, tỉ lệ tái phát vẫn còn cao: Shouldice 6,1%, Bassini 8,6%, Mc Vay 11,2%. Tại Việt Nam, theo Nguyễn Văn Liễu 3,8%, Bùi Đức Phú 19%, và Ngô Viết Tuấn 3,7%. Các phẫu thuật này, sử dụng mô tự thân để tái tạo thành bụng, gây căng đường khâu, đau nhiều, và hậu phẫu kéo dài. Để tránh sự căng của đường khâu, giảm tỉ lệ tái phát. Người ta sử dụng tấm lưới nhân tạo đặt vào vùng bẹn. Đây là phẫu thuật tái tạo thành bụng không gây căng, và cũng không làm thay đổi cấu trúc ống bẹn. Kỹ thuật Lichtenstein cho kết quả tái phát thấp <1%, ít đau sau mổ, tính khả thi cao, tiết kiệm chi phí. Ở bệnh nhân cao tuổi, có thành bụng nhão, thoát vị bẹn lớn, hay thoát vị tái phát thì sử dụng mô tự thân tái tạo thành bụng rất bất lợi, khó khăn. Đặc biệt bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên, giảm quá trình tổng hợp và tăng quá trình thoái hóa collagen, cân mạc thành bụng suy yếu. Do đó, dùng tấm lưới nhân tạo để tăng cường thành bụng rất hiệu quả. Tuy nhiên, tấm lưới nhân tạo như là một dị vật ghép vào vùng bẹn, có nguy cơ nhiễm khuẩn và thải loại tấm lưới. Với mong muốn hoàn thiện hơn chất lượng điều trị thoát vị bẹn, xác định mức độ an toàn, và hiệu quả của tấm lưới nhân tạo.2. Mục tiêu của đề tài 1. Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, chỉ định và đặc điểm kỹ thuật đặt tấm lưới nhân tạo điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên. 2. Đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng tấm lưới nhân tạo theo phương pháp Lichtenstein.3. Ý nghĩa thực tiễn và đóng góp của đề tàiThoát vị bẹn là bệnh thường gặp, điều trị phẫu thuật là chủ yếu, mổ tái tạo thành bụng bằng mô tự thân và tấm lưới nhân tạo. Mỗi phương pháp đều có những ưu, nhược điểm riêng và có tỉ lệ biến chứng và tái phát nhất định. Đối với bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên, thành bụng thường yếu, lỏng lẽo nên dễ bị thoát vị bẹn và dễ tái phát sau mổ. Vì vậy, lựa chọn một phương pháp mổ thích hợp nhằm hạn chế tái phát và có kết quả lâu dài tốt sau mổ cho các đối tượng này là mối quan tâm của nhiều phẫu thuật viên. Trong các phương pháp tái tạo thành bụng không căng, kỹ thuật Lichtenstein được đánh giá tốt, để nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị thoát vị bẹn. Việc tiến hành nghiên cứu và đánh giá kết quả điều trị là cần thiết.Nghiên cứu cho thấy: tìm ra được một số đặc điểm lâm sàng và siêu âm giúp phát hiện, chẩn đoán, điều trị, và kết quả tốt.Kết quả nghiên cứu đánh giá được ưu điểm của kỹ thuật Lichteinstein. Biến chứng: tụ dịch 1,5%, tụ máu 1%, nhiễm trùng vết mổ 0,5%, đau mạn tính 2,6%, tỉ lệ tái phát 1,6%. Kết quả phẫu thuật thành công là đóng góp rất có giá trị về ứng dụng kỹ thuật Lichtenstein trong điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên.4. Cấu trúc luận ánLuận án được trình bày trong 121 trang (không kể tài liệu tham khảo và phụ lục)Luận án được chia ra:+ Đặt vấn đề 2 trang+ Chương 1: Tổng quan tài liệu 38 trang+ Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 20 trang+ Chương 3: Kết quả nghiên cứu 24 trang+ Chương 4: Bàn luận 35 trang+ Kết luận 2 trangLuận án gồm 36 bảng, 8 biểu đồ, và 135 tài liệu tham khảo trong đó có 20 tài liệu tiếng Việt, 103 tài liệu tiếng Anh, 12 tài liệu tiếng Pháp.
Xem thêm

56 Đọc thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

CH Ủ T Ị CH H Ộ I ĐỒ NG QU Ả N TR Ị TRANG 3 STT TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY SỐ CMND/ ĐKKD NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI [r]

9 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀN VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN SƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2014

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀN VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN SƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2014

1.4. Cận lâm sàng1.4.1. Xét nghiệm đánh giá chức năng gana. Sinh hóa máu:- Protein toàn phần giảm- Albumin máu giảm, tỷ lệ A/G đảo ngược, gammaglobulin tăng, IgG, IgMtăng- Cholesterol máu giảm- Tỷ lệ prothrombin giảm: PT là xét nghiệm đánh giá quá trình đông máu của huyếttương bằng cách cho vào huyết tương một lượng thromboplastin tổ chức và mộtnồng độ calci tối ưu. PT được sử dụng để thăm dò toàn bộ yếu tố của quá trìnhđông máu ngoại sinh (các yếu tố II, V, VII, X) [4].- Fibrinogen máu bình thường từ 2 – 4 gam/l [7]. Fibrinogen chỉ giảm tronggiai đoạn muộn của xơ gan mất bù, trong suy gan nặng fibrinogen thường bịtăng tiêu thụ trong hội chứng DIC – Disseminated Intravascular Coagulation16(đông máu rải rác trong lòng mạch) hoặc tiêu fibrin thứ phát, hoặc do thấtthoát ra ngoài mạch khi có phù hoặc cổ trướng.- Transaminase:• GOT: tăng nhiều trong xơ gan rượu• GPT: tăng nhiều trong xơ gan virusb. Công thức máu:- Thường có thiếu máu nhược sắc, tiểu cầu giảm- Giảm cả 3 dòng khi có hiện tượng cường láchc. Nội soi dạ dày – thực quản:
Xem thêm

59 Đọc thêm

BAI TAP LON MON QUAN LY BAN HANG DIEN TU SQL SERVER

BAI TAP LON MON QUAN LY BAN HANG DIEN TU SQL SERVER

B Ả NG PHÂN CÔNG: ...........................................................................................................2
1.
Phân tích bài toán.........................................................................................................3
1.1. Xác đ ị nh ki ể u th ự c th ể........................................................................................3
1.2. Xác đ ị nh liên k ế t và ki ể u kiên k ế t .....................................................................3
1.3. Mô hình quan hệ...................................................................................................3

Quy t ắ c 3: chuy ể n các liên k ế t 1n ........................................................................3
Mô hình quan hệ...........................................................................................................4
2.
Th ự c hành trong SQL server .......................................................................................4
PH Ầ N 1 : T Ạ O VIEW CHO B Ả NG ..................................................................8
PH Ầ N 2 : T Ạ O PROCEDURE CHO CÁC B Ả NG ...............................................10
PH Ầ N 3 : T Ạ O TRIGGER ....................................................................................12
PH Ầ N 4 : PHÂN QUY Ề N VÀ B Ả O M Ậ T CHO CSDL ......................................13
3.
TOÀN B Ộ CODE C Ủ A BÀI .....................................................................................14
Xem thêm

15 Đọc thêm

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNHTHOÁT VỊ BẸN

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNHTHOÁT VỊ BẸN

+ Giải thích cho NB về bệnh thoát- Giảm lo* NB và gia đình lo lắng vềvị bẹn nghẹt và hướng điều trịlắng cho NBtình trạng bệnhbệnhvà gia đình+ Nhanh chóng chuẩn bị NB mổcấp cứu theo y lệnhChăm sóc sau mổ người bệnh thoát vị bẹn Nhận định toàn thân Tinh thần: tỉnh hay mê? Da, niêm mạc, các chỉ số sinh tồn Có dấu hiệu mất nước, dấu hiệu nhiễm trùng Nhận định các dấu hiệu cơ năng Tình trạng đau vết mổ? Đã có trung tiện chưa? Thăm khám thực thể: Tình trạng vết mổChẩn đoán CS sau mổ* Người bệnh đau vết mổLập kế hoạch chăm sóc- Giảm đau + Động viên người bệnhcho NB+ Thực hiện thuốc giảm đau theo y
Xem thêm

15 Đọc thêm

LỊCH SỬ PHÂT GIÁO VIỆT NAM

LỊCH SỬ PHÂT GIÁO VIỆT NAM

Mặc dù Nho-giáo và Lão giáo đã truyền vào từlâu, nhưng không làm sao có uy thế được nhưPhật Giáo. Trong triều chính thì Ngài NgôChâu-Lưu làm đến chức Khuông-Việt thái-sư;trong giới tăng-sĩ thì Ngài Trương Ma-Ni làmTăng-lục đạo sĩ và pháp-sư Ðặng Huyền Quanglàm Sùng-Chân uy-nghi.Sau khi nhà Ðinh mất ngôi, Lê-Ðại-Hành lênkế vị, chóng lại quân nhà Tống (980) và đượcthăng lợi. Trong giai đoạn này, các vị tăng-sĩ lạiđược biệt đãi hơn; vua Lê-Ðại-Hành thườngtriệu thỉnh các vị Tăng-thống vào triều để bànhỏi việc nước và khuyến khích việc truyền báPhật-pháp.Ðều đáng chú ý trong giai đoạn này là, saukhi đã hòa với nhà Tống, vua Ðại-Hành sai sứsang triều cống nhà Tống và xin thỉnh bộ "Cữukinh" và "Ðại tạng kinh" đem về truyền bá. Ðây12là lần đầu tiên nước tăng-sĩ công khai sang thỉnhkinh ở Trung Hoa về.Một điều đáng ghi nhớ nữa là trong giai đoạnnày, trong giới tăng-sĩ có hai vị cao-tăng xuấtchúng đã làm vẽ vang cho nước nhà một thời.Ðó là Ngài Khuông-Việt thái-sư và Ngài ÐổThuận thiền-sư.2.-Khuôn việt thái-sư:- Ngài họ Ngô pháphiệu là Chân-Lưu, quê ở làng Cát-Lỵ, trụ trìchùa Phật-Ðà. Thuở nhỏ Ngài theo học Nho, lớnlên thọ giới ở Vân-phong thiền-sư ở chùa KhaiQuốc. Từ đó Ngài chuyên đọc kinh điển nhà
Xem thêm

84 Đọc thêm

TÓM TẮT BỆNH LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

TÓM TẮT BỆNH LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

ra huyết bất thường hoặc vô kinh, nhưng có ưu điểm là không ảnh hưởng đếnBMD(mật độ xương -Bone Mineral Density), do có thể không ức chế phóngnoãn[3,7].- Que cấy có Etonogestrel hiệu quả và tác dụng phụ tương tự DMPA, sau 6 thángđiều trị, mức độ đau giảm 50%.d. DanazolDanazol là một dẫn xuất của 17a- ethinyltestosterone, trong cơ thể con người,Danazol được biến đổi thành &gt;60 chất biến dưỡng trong đó chất có tác dụng chính là17a- ethinyltestosterone, có tác dụng gắn với thụ thể androgen và do đó ức chế sự tiếtra gonadotropin, ức chế sự tiết FSH và LH. Ngoài ra Danazol còn gắn với thụ thể củaprogesterone và glucocorticoid.Danazol tạo ra một môi trường estrogen thấp, androgen cao và tình trạng vô kinh giúpthoái triển các tổn thương của LNMTC nên là thuốc chuẩn được chọn lựa để điều trịLNMTC vào những năm 1980.−So sánh GnRH đồng vận và DanazolGnRH đồng vậnCơ chế tácỨc chế trục hạ đồi- tuyếndụngyên- buồng trứng: giảmestrogen: teo các tuyến vàmô đệm nội mạc tử cungDanazolGắn kết với các thụ thểandrogen, progesterone… vàức chế sự sản xuấtgonadotropine:
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tìm hiểu hứng thú của khách du lịch đối với loại hình du lịch cộng đồng ở làng cổ Đường Lâm

TÌM HIỂU HỨNG THÚ CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM

LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 3
1. Lý do chọn đề tài: 3
2. Mục đích nghiên cứu 4
3. Khách thể và phạm vi nghiên cứu 4
4. Giả thuyết khoa học 5
5. Các nhiệm vụ nghiên cứu: 5
6. Các phương pháp nghiên cứu: 5
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 8
1.1. Những nét khái quát về hứng thú 8
1.1.1. Khái niệm hứng thú: Có nhiều quan điểm khác nhau về hứng thú, thậm chí trái ngược nhau: 8
1.1.2. Cấu trúc của hứng thú: 13
1.1.3.Các loại hứng thú: 15
1.1.4. Vai trò của hứng thú: 16
1.1.5. Biểu hiện của hứng thú: 17
1.1.6. Những đặc điểm cơ bản của hứng thú 19
1.1.7. Mối quan hệ giữa hứng thú và các khái niệm có liên quan 20
1.2. Du lịch cộng đồng 22
1.2.1. Khái niệm 22
1.2.2. Đặc điểm và nguyên tắc của DLCĐ 23
1.3. Khái niệm khách du lịch và phân loại khách du lịch 27
1.3.1. Khái niệm khách du lịch 27
1.3.2. Đặc điểm của khách tham gia vào DLCĐ 27
1.3.3. Phân loại khách du lịch 28
1.4. Hứng thú của khách du lịch đối với loại hình DLCĐ ở làng cổ Đường Lâm 30
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 33
2.1. Khái quát về làng cổ Đường Lâm 33
2.2. Mô tả các bước tiến hành 42
2.3. Kết quả điều tra nghiên cứu 44
2.3.1. Hứng thú của khách du lịch đối với loại hình DLCĐ tại làng cổ Đường Lâm thông qua các mặt biểu hiện: 44
2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú khách du lịch đối với loại hình DLCĐ ở làng cổ Đường Lâm 59
Chương 3. NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP????????????????? 66
3.1. Những bài học rút ra từ kết quả nghiên cứu 66
3.2. Giải pháp 66
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86
1. Kết luận 86
2. Những kiến nghị cho việc nghiên cứu tiếp theo 87
PHỤ LỤC 88
Phụ lục 1.Phiếu điều tra 88
Phụ lục 2. Câu hỏi phỏng vấn 96
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
Xem thêm

96 Đọc thêm

ngân hàng câu hỏi môn thú y cơ bản

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN THÚ Y CƠ BẢN

ĐỀCƯƠNG ÔN TẬP MÔN THÚ Y CƠBẢN
Kểtên các giai đoạn trong quá trình tiến triển chung của một bệnh ? Thời kỳ
nung bệnh là gì ? Ý nghĩa trong thực hành lâm sàng và quản lý dịch bệnh?
Kểtên các giai đoạn trong quá trình tiến triển chung của một bệnh ? Thời kỳ
tiền phát là gì? Các đặc điểm của thời kỳnày ? Ý nghĩa trong thực hành lâm
sàng và quản lý dịch bệnh?
Kểtên các giai đoạn trong quá trình tiến triển chung của một bệnh ? Thời kỳ
toàn phát là gì ? Các đặc điểm của thời kỳnày ? Ý nghĩa trong thực hành lâm
sàng và quản lý dịch bệnh ?
Kểtên các giai đoạn trong quá trình tiến triển chung của một bệnh ? Thời kỳkết
thúc là gì ? Các đặc điểm của thời kỳnày ? Ý nghĩa trong thực hành lâm sàng
và quản lý dịch bệnh ?
Kểtên các yếu tốtham gia vào quá trình phát sinh dịch bệnh ởvật nuôi? Mầm
bệnh là gì ? Vai trò của mầm bệnh trong quá trình sinh dịch ? Ý nghĩa trong
thực hành lâm sàng và quản lý dịch bệnh?
Kểtên các yếu tốtham gia vào quá trình phát sinh dịch bệnh ởvật nuôi? Nguồn
bệnh là gì ? Vai trò của nguồn bệnh trong quá trình sinh dịch ? Ý nghĩa trong
thực hành lâm sàng và quản lý dịch bệnh?
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng tuyển dụng công chức tại huyện ủy huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG

MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Đối tượng nghiên cứu; 1
3. Phạm vi nghiên cứu; 1
4. Phương pháp nghiên cứu; 2
5. Ý nghĩa của báo cáo; 2
6. Bố cục của báo cáo; 2
B. PHẦN NỘI DUNG 3
Chương 1: KHÁT QUÁT VỀ HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH TỈNH TUYÊN QUANG 3
1.1 Tổng quan về huyện ủy huyện Lâm Bình 3
1.1.1 Địa chỉ liên hệ: 3
1.1.2. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 3
1.1.3. Tài nguyên rừng: 4
1.1.5. Tài nguyên nước: 4
Chương 2: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG 12
2.1 Khái niệm và vai trò 12
2.1.1 Khái niệm 12
2.1.2 Vai trò của tuyển dụng nhân lực 15
2.2 Nguyên tắc của TDNL 16
2.2.1 Tuyển dụng theo nhu cầu thực tiễn, vị trí công tác và chỉ tiêu biên chế nước ta. 16
2.2.2 Nguyên tắc tuân thủ pháp luật. 16
2.2.3 Nguyên tắc công khai 17
2.2.4 Nguyên tắc ưu tiên 17
2.3 Đối tượng và điều kiện tuyển dụng 17
2.3.1 Đối tượng đăng ký tuyển dụng 17
2.3.2 Điều kiện của người đăng ký dự tuyển 17
2.4 Hình thức tuyển dụng 18
2.4.1 Việc tuyển dụng công chức phải thông qua thi tuyển. 18
2.4.2 Việc tuyển dụng công chức phải thông qua xét tuyển. 18
2.5 Quy trình tuyển dụng 18
2.5.1 Xác định nhu cầu nhân sự và yêu cầu đối với vị trí cần tuyển 18
2.5.2 Thu hút người tham gia quá trình dự tuyển. 19
2.5.3 Chọn người mới cho tổ chức. 19
2.5.4 Tập sự hoặc thực hiện chế độ công chức dự bị 19
2.5.5 Ngạch công chức và bổ nhiệm ngạch công chức 21
2.6 Thực trạng tuyển dụng công chức vào làm tại Huyện Ủy Huyện Lâm Bình 22
2.6.1 Đặc điểm công chức ở Huyện Ủy Huyện Lâm Bình 22
2.6.2 Công tác tuyển dụng công chức tại huyện ủy Huyện Lâm Bình 25
2.6.3 Quy trình tuyển dụng CB, CC tại huyện ủy huyện Lâm Bình 27
2.7 Đánh giá về công tác tuyển dụng huyện ủy huyện Lâm Bình. 29
2.8 Những bất cập tồn tại và nguyên nhân. 30
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI HUYỆN ỦY HUYỆN LÂM BÌNH 31
3.1 Giải pháp giúp giải quyết thực trạng tồn tại trong công tác tuyển dụng công chức tại huyện ủy huyện Lâm Bình 31
3.1.1 Nhóm giải pháp về phía Nhà nước 31
3.1.2 Giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức về công tác tuyển dụng. 31
3.1.3 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến trực tiếp về quá trình tuyển dụng trong đội ngũ công chức làm việc tại huyện ủy cũng như trong nhân dân. 32
3.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tuyển dụng. 32
3.2 Một số khuyến nghị 33
C. PHẦN KẾT LUẬN 34
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 35
Xem thêm

39 Đọc thêm

VIẾT TỪ BA ĐẾN 5 CÂU NÓI VỀ EM BÉ CỦA EM (HOẶC EM BÉ CỦA NHÀ HÀNG XÓM)

VIẾT TỪ BA ĐẾN 5 CÂU NÓI VỀ EM BÉ CỦA EM (HOẶC EM BÉ CỦA NHÀ HÀNG XÓM)

Ở nhà em có một em trai rất đáng yêu tên là Bi Bo. Bây giờ em đã lên hai tuổi rồi đấy. Bé có đôi mắt to, tròn xoe như hai hòn bi. Khuôn mặt Bo rất tươi, lúc nào cũng cười. Tóc em đen nháy giống như tóc mây. Bo hơn tròn nên dáng đi trông nặng nề giống như một chú gấu con. Mỗi khi đi học về, Bo liền chạy ra mừng và sà vào lòng em. Em cảm thấy rất sung sướng. Em rất thương bé Bo và thích chơi với em bé mỗi khi mẹ bận việc.  loigiaihay.com

1 Đọc thêm

HỌC THUYÊT mác – LENIN, tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về ĐẢNG và xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản

HỌC THUYÊT MÁC – LENIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN

Lịch sử đã chứng minh cho thấy phong trào yêu nước chống thực dân Pháp từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX mang đậm tinh thần yêu nước và dũng khí trước quân thù, nhưng đều dưới sự dẫn dắt của tư tưởng phong kiến và tư sản là các trào lưu tư tưởng đã lỗi thời, lạc hậu trong sự phát triển của thế giới đương đại và không đáp ứng được yêu cầu của xã hội Việt Nam, nên không tránh khỏi thất bại. Cách mạng Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Đất nước “như đêm tối không có đường ra”.Yêu cầu khách quan của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX là phải có một lý luận cách mạng tiên tiến dẫn đường với một đảng cách mạng chân chính, có đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn để lãnh đạo công cuộc cứu nước.
Xem thêm

20 Đọc thêm

SLIDE THUYET TRINH VE CHRISTMAS

SLIDE THUYET TRINH VE CHRISTMAS

thống giáo Đông phương vẫn thườngTại sao ta hay chúc nhauMerry Christmas ?Vào dịp lễ Giáng sinh, không chỉ cóđạo thiên chúa mà hầu như tất cảmọi người, đều gửi đến nhau lời chúc“Merry Christmas”. Trong cụm từnày, Merry có nghĩa là niềm vui,còn “Christmas” là con chiên củaChúa. Nhiều người sử dụng “Happy”thay cho “Merry” nên cụm từ nàycũng trở nên phổ biến. Nói chung“Merry Christmas” nghĩa là “GiángBiểu tượng Giáng sinh và ýnghĩa1. Vòng lá mùa vọngLà vòng tròn kết bằng cành lá xanhthường được đặt trên bàn hay treotrên cao để mọi người trông thấy.Vòng lá có hình tròn nói lên tínhcáchvĩnh hằng và tình yêu thương vô tậncủa Thiên Chúa. Trên vòng lá có 4 câynến , ba cây màu tím tượng trưng cho
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 132 SGK TOÁN 5

BÀI 2 TRANG 132 SGK TOÁN 5

Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút. Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến viện bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ? Bài giải: Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện bảo tàng Lịch sử là: 35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút Đáp số: 2 giờ 55 phút.

1 Đọc thêm

BÀI DỰ GIỜ CHÍNH TẢ CHIM SƠN CA LỚP 2 MÔN TIẾNG VIỆT PPT

BÀI DỰ GIỜ CHÍNH TẢ CHIM SƠN CA LỚP 2 MÔN TIẾNG VIỆT PPT

bài dự giờ chính tả chim sơn ca lớp 2 môn tiếng việt ppt
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ tiết Chính tả lớp 21
viết các từ sau , chay xiết , sương cá
Chim sơn ca và bông cúc trắng
Bên bờ rào giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca sà xuống, hót rằng :
Cúc ơi Cúc xinh xắn làm sao
Cúc sung sướng khôn tả. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm.

15 Đọc thêm

SOẠN BÀI LỚP 10: LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

SOẠN BÀI LỚP 10: LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BẢNG KẾ HOẠCH CỦA ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: Bản kế hoạch đó còn quá sơ sài, sẽ có thể trao đổi để hoàn thiện kế hoạch bản thân: - Kế hoạch đó được trình bày quá sơ sà[r]

2 Đọc thêm