KT CH3 DS9 BTVH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KT CH3 DS9 BTVH":

BÀI 90 TRANG 36 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 90 TRANG 36 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Gạch dưới số mà em chọn: 90. Gạch dưới số mà em chọn: a) Nếu a  3 và b  3 thì tổng a + b chia hết cho 6; 9; 3. b) Nếu a  2 và b  4 thì tổng a + b chia hết cho 4; 2; 6. c) Nếu a  6 và b  9 thì tổng a + b chia hết cho 6; 3; 9. Bài giải: a) Nếu a  3 và b  3 thì tổng a + b chia hết cho 6; 9; . b) Nếu[r]

1 Đọc thêm

BÀI 42 TRANG 43 SGK TOÁN 7 - TẬP 2

BÀI 42 TRANG 43 SGK TOÁN 7 - TẬP 2

Tính giá trị của đa thức Bài 42. Tính giá trị của đa thức P(x) = x2 - 6x + 9 tại x = 3 và tại x = -3. Hướng dẫn giải: - Thay x = 3 vào biểu thức P(x) = x2 - 6x + 9 ta được. P(3) = 32 - 6.3 + 9 = 9 - 9.18 + 9 = 0. Vậy giá trị của biểu thức P(x) tại x = 3 là 0. - Thay x = -3 vào biểu thức P(x), ta[r]

1 Đọc thêm

CALIFORNIA SCIENCE GRADE 3 9

CALIFORNIA SCIENCE GRADE 3 9

AXIS NORTH POLE SOUTH POLE EARTH’S AXIS 184 TRANG 13 CALIFORNIA NORTH NORTH POLE SOUTH POLE AC[[O`G THINK, TALK, AND WRITE MAIN IDEA Why does the position of the Sun in the sky seem to c[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 TUẦN 3

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 TUẦN 3

chăm sóc trẻ em.- Xác đònh giá trò bản thân can hướng tới để bảo vệ và chămsóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay.- Giao tiếp : thể hiện sự cảm thông với những hoàn cảnh khókhăn, bất hạnh của trẻ em.3. Thái độ: quan tâm, u thương, chăm sóc trẻ em.II. Chuẩn bò của giáo viên và học sinh1/[r]

13 Đọc thêm

Dàn ý bài viết số 3 lớp 9

DÀN Ý BÀI VIẾT SỐ 3 LỚP 9

dàn ý bài viet so 3 lop 9, bài viết số 3 lớp 9, tổng hợp bài viết số 3 lớp 9, tổng hợp dàn ý bài viết số 3 lớp 9, dàn ý bài viết số 3 đề 1 lớp 9, dàn ý bài viết số 3 đề 2 lớp 9, dàn ý bài viết số 3 đề 3 lớp 9, dàn ý bài viết số 3 đề 4 lớp 9, bài viết số 3 đề 1 lớp 9, bài viết số 3 đề 2 lớp 9, bài vi[r]

5 Đọc thêm

LUYỆN TẬP TRANG 64

LUYỆN TẬP TRANG 64

KiÓm tra bµi cò:Bài 1: Tính nhẩm:Bµi 2:TÝnh:a,9x3+9=b, 9 x 8 +9=9x4+9=9x9+9=Bài3:Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội Một có 10 xeôtô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ôtô. Hỏi công tyđó có bao nhiêu xe ôtô ?

9 Đọc thêm

BÀI 15 TRANG 43 SGK TOÁN 8 TẬP 2

BÀI 15 TRANG 43 SGK TOÁN 8 TẬP 2

Bài 15. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau: Bài 15. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình bào trong các bất phương trình sau: a) 2x + 3 < 9;                b) -4x > 2x + 5;                 c) 5 - x > 3x - 12 Hư[r]

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 9

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 9

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II. MỤC TIỂU:- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.- Đặt được 2-3 câu theo mẫu Ai là gì ? (BT2).- Hoàn thành được đơn xin tham gia sinh hoạt câu laic bộ thiếu nhi phường(xã, quận, huyện) theo mẫu (BT3).II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- GV: Giáo an, SGK.- HS: SGK, vở, viết.III. HO[r]

20 Đọc thêm