BÀI GIẢNG CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG LẬP TRÌNH WEB ASP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài giảng các đối tượng trong lập trình web Asp":

BÀI GIẢNG MÔN LẬP TRÌNH WEB

BÀI GIẢNG MÔN LẬP TRÌNH WEB

Sự kiện mức phiên làm việcSự kiện mức trangSự kiện các điều khiển server21Tập tin ứng dụng Global.asax• Thêm vào ứng dụng tập tin Global.asax– Từ menu Website, chọn Add New Item, GlobalApplication Class– Tên mặc định của tập tin: Global.asax• Tập tin Global.asax dùng để:– Khai báo và khởi tạo giá trị cho các biếnApplication, Session.– Viết xử lý cho các sự kiện của 2 đối tượngApplication và Session.GV.43Sự kiện mức ứng dụng• Sử dụng sự kiện mức ứng dụng để khởi tạocác đối tượng chung cho tất cả người dùngcủa ứng dụng web.– Application_Start: Chỉ xảy ra một lần đầu tiênkhi bất kỳ trang nào trong ứng dụng được gọi.– Application_End: Xảy ra khi dừng hoạt động
Xem thêm

276 Đọc thêm

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (DÙNG JAVA) CHƯƠNG 3 TRẦN MINH THÁI (2017 P1)

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (DÙNG JAVA) CHƯƠNG 3 TRẦN MINH THÁI (2017 P1)

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) Chương 3 Lập trình Hướng đối tượng với Java (P1) cung cấp cho người học các kiến thức Khai báo lớp và đối tượng trong Java, phương thức khởi tạo; các phạm vi trong Java, cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

91 Đọc thêm

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng Chương 3 Phương thức cung cấp cho người học các kiến thức Tạo Method (phương thức), method overloading, tham số của method, tái sử dụng code trong các constructor. Mời các bạn cùng tham khảo.

42 Đọc thêm

Bài Giảng Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++

bài giảng chi tiết và đầy đủ nhất về lập trình hướng đối tượng với C++giúp bạn làm quen cũng như thành thạo lập trình hướng đối tượng trong thời gian nhanh nhất. bài giảng với những ngôn từ dễ hiểu được sắp xếp một cách logic để bạn có thể tiếp thu nhanh nhất.

60 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH WEB

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH WEB

 Môn học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để tạocác ứng dụng Web sử dụng công nghệ ASP.NET hoặc ngôn ngữ PHP đangđược sử dụng rộng rãi để tạo ra các trang Web. Môn học cũng dùng làm nền tảng để sinh viên thực hiện các đồ án môn học,khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp theo hướng Mạng máy tính. Đã học xong các môn Cơ Sở Lập Trình, Công Cụ Web và Cơ Sở Dữ Liệu

13 Đọc thêm

GIÁO ÁN BÀI GIẢNG VỀ VIỆC LẬP TRÌNH WEB

GIÁO ÁN BÀI GIẢNG VỀ VIỆC LẬP TRÌNH WEB

Mục tiêu môn học Cung cấp các kiến thức cơ bản về thiết kế web HTML, CSS, JavaScript Tìm hiểu các thành phần cơ bản của trang web Các bước xây dựng trang web tĩnh Xây dựng triển khai trang web tĩnh. Sử dụng công cụ thiết kế web phổ biến nhưDreamweaver, và các công cụ hỗ trợ khác nhưphotoshop, flash…

103 Đọc thêm

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

phương thức.Định nghĩa lớp: là việc đóng gói nhiều thànhphần lại với nhau.Xác định và giới hạn các đường truy cập đến lớp.Các thuộc tính truy cập:Dùng chung (public): có quyền được truy xuất từ bất kỳvị trí nào. Dùng riêng (private): chỉ truy xuất được từ bên tronglớp (trong các phương thức của lớp đó). Được bảo vệ (protected): chỉ truy xuất được từ bêntrong lớp và các lớp thừa kế từ nó.Nguyễn Công Huy – Khoa CNTT&TT19Các đặc điểm của OOPTính thừa kế (inheritance)Nhóm các đặc tính chung lại với nhau.Sử dụng lại (kế thừa) các đặc trưng chung (thuộctính + phương thức) của 1 lớp cho trước.
Xem thêm

43 Đọc thêm

BÁO CÁO LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PTIT, ỨNG DỤNG QL THƯ VIỆN

BÁO CÁO LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PTIT, ỨNG DỤNG QL THƯ VIỆN

Trong thời đại CNTT phát triển như hiện nay, thì các nhà lập trình luôn phải suy nghĩ xem làm thế nào để tạo ra những chương trình hay, tiện ích...Và một trong những thứ hỗ trợ người lập trình là ngôn ngữ lập trình. Có một số phương pháp lập trình truyền thống như lập trình tuyến tính, lập trình cấu trúc...Với lập trình tuyến tính thì một số ứng dụng phức tạp không thể thực hiện được. Trong khi đó với lập trình cấu trúc, chúng ta không quản lý được sự thay đổi dữ liệu khi có nhiều chương trình cùng sử dụng một biến chung, không tiết kiệm được tài nguyên...Để khắc phục một số hạn chế trên, người ta xây dựng một số mô hình lập trình tiên tiến hơn như: Lập trình hàm, lập trình logic, lập trình trực quan, lập trình tương tranh, lập trình phân tán, lập trình hướng đối tượng....
Trong bài báo cáo này, nhóm học viên đi vào nghiên cứu mô hình lập trình hướng đối tượng trong đó có các nội dung cơ bản gồm: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng; một số tính chất đặc trưng của lập trình hướng đối tượng…
Với thời lượng quy định của một báo cáo môn học, lượng nội dung kiến thức sẽ không đủ truyền tải hết trong báo cáo. Các nội dung được nêu trong báo cáo chỉ là các nội dung trọng tâm nhất của mô hình lập trình hướng đối tượng.
Xem thêm

23 Đọc thêm

CHUONG 02 TONG QUAN VE LAP TRINH HUONG DOI TUONG

CHUONG 02 TONG QUAN VE LAP TRINH HUONG DOI TUONG

Trong thế giới thực, chung quanh chúng ta là
những đối tượng, đó là các thực thể có mối quan
hệ với nhau.
Ví dụ: Các phòng trong một công ty
Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented
Programming – LTHĐT)?
Là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để
xây dựng thuật giải, xây dựng chương trình
Trong thế giới thực, chung quanh chúng ta là
những đối tượng, đó là các thực thể có mối quan
hệ với nhau.
Ví dụ: Các phòng trong một công ty
Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented
Programming – LTHĐT)?
Là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để
xây dựng thuật giải, xây dựng chương trình
Trong thế giới thực, chung quanh chúng ta là
những đối tượng, đó là các thực thể có mối quan
hệ với nhau.
Ví dụ: Các phòng trong một công ty
Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented
Programming – LTHĐT)?
Là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để
xây dựng thuật giải, xây dựng chương trình
Trong thế giới thực, chung quanh chúng ta là
những đối tượng, đó là các thực thể có mối quan
hệ với nhau.
Ví dụ: Các phòng trong một công ty
Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented
Programming – LTHĐT)?
Là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để
xây dựng thuật giải, xây dựng chương trình
Trong thế giới thực, chung quanh chúng ta là
những đối tượng, đó là các thực thể có mối quan
hệ với nhau.
Ví dụ: Các phòng trong một công ty
Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented
Programming – LTHĐT)?
Là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để
xây dựng thuật giải, xây dựng chương trình
Trong thế giới thực, chung quanh chúng ta là
những đối tượng, đó là các thực thể có mối quan
hệ với nhau.
Ví dụ: Các phòng trong một công ty
Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented
Programming – LTHĐT)?
Là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để
xây dựng thuật giải, xây dựng chương trình
Trong thế giới thực, chung quanh chúng ta là
những đối tượng, đó là các thực thể có mối quan
hệ với nhau.
Ví dụ: Các phòng trong một công ty
Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented
Programming – LTHĐT)?
Là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để
xây dựng thuật giải, xây dựng chương trình
Xem thêm

39 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 2

BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH 02 2

Bộ nhớ đệm (BNĐ) Web (máy chủ đại diện
proxy server)

Mục đích: đáp ứng yêu cầu của người dùng mà không cần máy chủ
gốc
 thiết lập trình duyệt: truy máy chủ
gốc
cập web qua bộ nhớ đệm
 trình duyệt gửi toàn bột truy Máy chủ
vấn HTTP tới máy chủ đại đại diện
diện khách

 đối tượng có trong bnđ:
bnđ gửi trả đối tượng
 ngoài ra, bnđ sẽ truy vấn
đối tượng từ máy chủ gốc,
sau đó gửi lại cho người
dùng, đồng thời lưu lại khách
trong bnđ máy chủ
gốc

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN
Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Bài giảng 2 Chương 2: Tầng ứng dụng
© 2011 4
Xem thêm

39 Đọc thêm

Báo cáo: Ruby On Rails (Nâng cao)

BÁO CÁO: RUBY ON RAILS (NÂNG CAO)

Ruby on Rails (RoR) là một web framework được viết bằng ngôn ngữ Ruby và tất cả các ứng dụng trong Rails sẽ được viết bằng Ruby. Ruby on Rails được tạo ra để hỗ trợ các lập trình viên việc phát triển các phần mềm nền web một cách nhanh nhất có thể.
Rails framework tận dụng các đặc điểm của ngôn ngữ Ruby. Yukishiro Matzumoto viết ra ngôn ngữ này vào năm 1995, nó khá giống với các ngôn ngữ thông dịch khác như Perl, Eiffel, Python…. Ruby là ngôn ngữ script, định nghĩa kiểu động và là một ngôn ngữ hướng đối tượng, nó được thiết kế với một cú pháp trong sáng, tạo cảm giác dễ đọc, và viết code ngắn gọn nhất có thể đối người dùng, ví dụ như nó không cần dấu chấm phẩy khi kết thúc câu lệnh, không cần các dấu ngoặc đơn khi khai báo các phương thức, có những đoạn code thậm chí được viết giống như việc chúng ta viết tiếng anh vậy.
Nó được thiết kế để lập trình ứng dụng web dễ dàng hơn bằng cách tạo ra các giả định về những thứ mà nhà phát triển muốn bắt đầu. Rails là một phần mềm kiểu độc đoán, tức là nó giả định rằng đây là cách tốt nhất để làm việc, và nó được thiết kế để khuyến khích cách làm đó – và trong một số trường hợp nó ngăn cản những lựa chọn thay thế.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Báo cáo: Tìm hiểu tổng quan về Django

BÁO CÁO: TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ DJANGO

Cùng với sự phát triển của nhiều ngôn ngữ lập trình web như PHP, Ruby,Scheme thì Python là một cái tên đáng chú ý. Python là một ngôn ngữ có hình thái rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới bắt đầu học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu nhất. Python là một ngôn ngữ lập trình đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Bên cạnh đó, Python là một ngôn ngữ có tính hướng đối tượng cao.Ưu điểm:Dễ học, dễ hiểu. Đa năng.Đa biến hóa.Trình thông dịch.
Xem thêm

22 Đọc thêm

HỌC LẬP TRÌNH ASP NET Ở ĐÂU TỐT NHẤT

HỌC LẬP TRÌNH ASP NET Ở ĐÂU TỐT NHẤT

web, có thể join vào các dự án thực tế ngay sau khóa học kết thúc.Trong khóa học, ngoài cung cấp kiến thức, kỹ thuật chuyên sâu về lập trình web bằng ngôn ngữ C#bạn sẽ có cơ hội làm việc với lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server bằng Linq & Entity Framework giúpphát triển nhanh ứng dụng, công nghệ MVC Framework, Bootstrap responsive và quy trình xâydựng một sản phẩm trên nền tảng webbased bằng ASP.NET trong thực tế.Kết thúc khóa học bạn sẽ:- Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình và quản lý mã nguồn.- Có khả năng phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu.- Có khả năng xây dựng và triển khai ứng dụng trên nền tảng Webbased, công nghệ MVC Framework,Bootstrap responsive.- Phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.- Đáp tốt yêu cầu khi tham gia và phát triển các dự án thực tế.Với những chia sẻ trên chắc bạn đã hiểu hơn về ngôn ngữ ASP.NET và có thể trả lời được câuhỏi học lập trình ASP.NET ở đâu rồi phải không? Còn nếu bạn muốn trở thành những lập trình viênweb chuyên nghiệp trên ngôn ngữ ASP.NET thì Stanford là lựa chọn số 1 sẽ giúp bạn thành công.
Xem thêm

8 Đọc thêm

CÁC ĐIỀU KHIỂN TRONG ASP

CÁC ĐIỀU KHIỂN TRONG ASP.NET

Các điều khiển trong ASP.NET I.Tổng quan về các ControlII.HTML ControlIII.Web Server Controls1.Label2.TextBox3.Image4.Button,ImageButton,LinkButton5.HyerLink6.Listbox và DropdownList7.Checkbox, RadioButton8.CheckBoxList, RadioButtonListIV.Validation ControlsV.Data ControlsVI.Web User controlsVII.Master Pages

190 Đọc thêm

C cơ bản đến nâng cao

C CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

C cơ bản nâng cao: bạn sẽ được học C từ những kiến thức cơ bản nhất cho đến những kiến thức chuyển sâu để bạn có đủ khả năng sử dụng C cho việc lập trình Windows form và lập trình WEB. Từ những kiến thức cơ bản này, bạn có thể dễ dàng sử dụng C để lập trình ứng dụng cho Windows hoặc lập trình web

68 Đọc thêm

TỰ HỌC HTML CĂN BẢN(BÀI1)

TỰ HỌC HTML CĂN BẢN(BÀI1)

Trước khi tìm hiểu về HTML thì tôi muốn đặt ra một câu hỏi cho tất cả các bạn.
Tại sao phải học HTML ? Nó có vai trò quan trọng như thế nào trong thiết kế web ?
Và câu trả lời cho câu hỏi trên là:
HTML là thành phần cơ bản nhất cấu thành lên một trang web. Cho dù trang web của bạn có được xây dựng bằng PHP, ASP hay JSP nhưng nếu muốn hiển thị nội dung lên trình duyệt. Bao giờ output ( đầu ra) cuối cùng cũng là HTML, đây chính là định dạng mà trình duyệt web của bạn có thể đọc được và hiểu được nội dung mà bạn muốn hiển thị lên.
Thậm chí bạn có sử dụng những CMS thì đầu ra cuối cùng vẫn là HTML. Cho nên hiểu và biết cách vận hành HTML vẫn rất cần thiết cho bất cứ ai muốn xây dựng trang web.
Hiện nay có rất nhiều phần mềm với các công cụ kéo thả giúp chúng ta tạo ra một trang HTML một cách nhanh chóng và đơn giản nhưng tôi khuyên các bạn nên tự viết và nhớ nó vì đó là những bước đầu căn bản nhất trong sự nghiệp lập trình web của bạn. Và nếu các bạn chỉ dựa vào những phần mềm đó mà không hiểu chút gì về HTML thì thì bạn sẽ không thể hiểu được cấu trúc của một trang web ra làm sao và như vậy bạn sẽ khó có thể theo lập trình nói chung và lập trình web nói riêng.
Có một số bạn cho rằng HTML là dễ nên không cần phải học. Vậy đặt ra vấn đề:
+ Bạn có biết hết các thẻ HTML không ?
+ Bạn có thể điều khiển được tất cả các thẻ HTML không ?
Khi đặt ra vấn đề này thì chúng ta thường ngập ngừng trước khi trả lời câu hỏi đó vì một điều rất đơn giản là chúng ta không biết hêt tất cả các thẻ HTML. Và không biết hết tất cả các thẻ HTML thì làm sao có thể điều khiển được tất cả các thẻ HTML
Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi trong suốt quá trình làm việc với web. Tôi khuyên các bạn nên học và hiểu được HTML khi theo đuổi lập trình web vì đó là những cái căn bản nhất mà các bạn phải nắm được.
Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về HTML, cấu trúc cơ bản của một trang html và và các quy tắc trong việc sử dụng thẻ html qua đó sẽ giúp các bạn có thể điều khiển được tất cả các thẻ HTML thậm chí những thẻ mà bạn chưa từng sử dụng đến.

+ HTML là gì ?
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM HƯỚNG CẤU PHẦN : Xây dựng Hệ thống bán vé máy bay trực tuyến

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM HƯỚNG CẤU PHẦN : XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN

Ngày nay công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giao dịch qua mạng đang rất phổ biến. Khách hàng không cần đến tận nơi mà vẫn có thể mua được sản phẩm mình mong muốn. Đó là lý do mà Website thương mại điện tử ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch giữa khách hàng và người bán hàng.Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ để lập trình web như: HTML, Javascript,…rồi các ngôn ngữ PHP, ASP,….. Qua quá trình tìm hiểu và học tập ở trường chúng em đã biết và được học ngôn ngữ Java và chúng em đã ứng dụng để xây dựng trang web “Xây dựng Hệ thống bán vé máy bay trực tuyến” theo hướng cấu phần.Dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian hạn chế cũng như kiến thức còn hạn hẹp nên bài tập lớn của chúng em có thể còn có thiếu sót. Mong thầy giáo và các bạn góp ý kiến để nhóm em chỉnh sửa và bổ sung.Qua đây chúng em cũng xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thái Cường đã tận tình giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài này.
Xem thêm

65 Đọc thêm

Beginning ASP NET MVC 4

BEGINNING ASP NET MVC 4

Đây là tài liệu hướng dẫn lập trình ASP.Net 4.0 MVC dành cho những bạn yêu thích lập trình web và bước đầu làm quen. Được hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, có cả những kỹ thuật nâng cao để lập trình viên có thể tiếp cận dễ dàng hơn.

292 Đọc thêm

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH TRÊN WINDOWS CHƯƠNG 2 TRẦN MINH THÁI (PHẦN 3)

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH TRÊN WINDOWS CHƯƠNG 2 TRẦN MINH THÁI (PHẦN 3)

Bài giảng Lập trình trên Windows Chương 2 Ngôn ngữ lập trình C (phần 3) cung cấp cho người học các kiến thức Khái niệm delegate, tạo đối tượng delegate, gọi đối tượng delegate, ứng dụng delegate,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

29 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

Trong thời đại ngày nay, website đã phát triển như một công cụ để trao đổi thông tin, mua bán trên trên mọi lĩnh vực. Sự ra đời của các ngôn ngữ lập trình khiến cho việc thiết kế lên một website cũng không còn quá khó khăn. Có rất nhiều ngôn ngữ được sử dụng để tạo ra một trang web đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. PHP (Personal Home Page) là một trong số đó, là kịch bản trên phía trình chủ (Sever Scipt) cho phép chúng ta xây dựng trang web trên cơ sở dữ liệu. Với nhiều ưu điểm nổi bật mà PHP được rất nhiều người sử dụng. PHP giúp thiết kế web dễ dàng hơn, chi phí hơn, do đó sẽ tiết kiệm nhiều hơn cho việc thiết kế web so với các ngôn ngữ khác như Perl, CGI, ASP.
Cùng với sự hình thành của Internet, sự ra đời và phát triển của hệ thống website đã làm cải thiện và phong phú hơn cho xã hội hiện nay. Với xu thế đó, xây dựng website trở thành một hành động “cần được xem xét” đối với lập trình viên.
Khác với mô hình lập trình Desktop thông thường, lập trình trên môi trường web chủ yếu dựa vào mô hình ClientServer và giao thức HTTP để làm việc. Hiện tại, có khá nhiều ngôn ngữ cho phép chúng ta lập trình web như Java, .NET, PHP, Perl, Python, Ruby on Rails…mỗi ngôn ngữ đều có những ưu và khuyết điểm riêng. Nội dung của đề tài này sẽ đi vào một số điểm nổi bật của PHP và một số nhân tố khiến PHP ngày càng trở nên phổ biến như ngày nay.
Với PHP, bạn có thể viết ra nhiều kiểu ứng dụng có mô hình tương tác khác nhau như thông qua website (HTTP Request – Response), thông qua Command Line Interface – CLI (Shell, Batch processing…), Web Service (SOAP, REST…), thông qua ứng dụng Desktop (PHPGTK)…. Giống như các công nghệ web khác, PHP là một ngôn ngữ phía Server, có nghĩa là code của bạn sẽ được triển khai và thực thi trên Server.
Mới ra đời gần 15 năm nhưng PHP đã có sự phát triển nhanh chóng và chóng mặt. Có thể chỉ ra đây một số ứng dụng nổi tiếng viết bằng PHP như: Yahoo, Facebook, Wikipedia, Digg, Joomla, WordPress…Sự phổ biến của PHP trong xây dựng web đã làm cho ngày càng nhiều website triển khai bằng PHP. Một số dạng web tiêu biểu có thể viết bằng PHP là : Social Network, Message Board (Forum, Guestbook, Blog…), CMS (Content Management System), ECommerce, Multimedia (Image Gallery, Music, Video…), Web Mail, IM (Instant Message), Office tools…
PHP đựa trên cú pháp của ngôn ngữ lập trình C, chính vì vậy khi làm việc với PHP bạn phải là người có kiến thức về ngôn ngữ lập trình C, C++, Visual C. Nếu bạn xây dựng ứng dụng PHP có kết nối cơ sở dữ liệu Mysql, SQL, Server hay Oracal là điều cần thiết.
Khi người dùng gọi trang PHP, web Server triệu gọi PHP Engine để thông dịch trang PHP và trả kết quả cho người dùng.
Với sự giúp đỡ và hướng dẫn của thầy giáo, Thạc sỹ Nguyễn Thế Bình với đề tài : “ Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP và các ứng dụng của ngôn ngữ lập trình PHP”.
Xem thêm

116 Đọc thêm