ĐỀ CƯƠNG TOÁN CAO CẤP A3.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đề cương toán cao cấp A3.doc":

Đề tài Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học sinh chuyên toán THPT

ĐỀ TÀI VẬN DỤNG TOÁN CAO CẤP TRONG DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC CHO HỌC SINH CHUYÊN TOÁN THPT

Đề tài Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học sinh chuyên toán THPT
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của việc dạy và học nội dung bất đẳng thức ở bậc phổ thông và trong khuôn khổ một luận văn đề tài được lựa chọn là: “Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học sinh chuyên toán THPT”.
1.4 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
a. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu và khai thác khả năng vận dụng toán cao cấp vào việc dạy nội dung bất đẳng thức ở các lớp chuyên toán THPT.
b. Nhiệm vụ nghiên cứu
•Tìm hiểu mối liên hệ giữa toán cao cấp và môn toán ở trường phổ thông nói chung, giữa toán cao cấp và nội dung bất đẳng thức trong chương trình môn toán phổ thông nói riêng
•Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
•Đề xuất một số giải pháp vận dụng toán cao cấp vào việc dạy nội dung bất đẳng thức trong chương trình môn toán ở các chuyên toán THPT.
1.5 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Nếu bằng việc vận dụng các kiến thức của toán cao cấp GV dạy môn Toán ở các trường THPT có thể:
•Đưa ra một hệ thống các bài toán về bất đẳng thức.
•Giải một số dạng toán về bất đẳng thức.
•Đánh giá nhanh lời giải của HS trong các bài toán về bất đẳng thức.
Thì việc dạy nội dung bất đẳng thức của GV môn Toán ở các trường THPT nói chung và ở các lớp chuyên toán THPT nói riêng sẽ đạt được hiệu quả hơn. Hơn nữa, GV còn có thể xây dựng được các chuyên đề về bất đẳng thức dùng làm tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi.
1.6 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu nằm trong khuôn khổ một đề tài được nhiều GV dạy toán quan tâm đó là: “Vận dụng toán cao cấp vào việc dạy môn toán ở trường phổ thông”. Việc nghiên cứu đề tài này còn là mong muốn của tác giả góp phần hưởng ứng cuộc vận động đổi mới PPDH của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang diễn ra trong tất cả các ngành, bậc học.
1.7 QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
a. Quy trình nghiên cứu
Bước 1: Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
Bước 2: Nghiên cứu các tài liệu có liên quan và các kết quả đã đạt được về vấn đề vận dụng toán cao cấp vào dạy học bất đẳng thức trong môn toán ở trường phổ thông
Bước 3: Đề xuất giải pháp thực tế khả thi thực hiện việc áp dụng toán cao cấp vào dạy học nội dung bất đẳng thức ở các lớp chuyên toán THPT
Bước 4: Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi của giải pháp
Bước 5: Viết luận văn, báo để bảo vệ và công bố kết quả
b. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu lí luận:
•Nghiên cứu về nhu cầu và định hướng đổi mới phương pháp dạy học.
•Nghiên cứu lí luận về năng lực và năng lực giải toán của học sinh.
•Nghiên cứu các nội dung của Toán cao cấp có liên quan trực tiếp đến môn Toán ở trường phổ thông nói chung và có liên quan trực tiếp đến nội dung bất đẳng thức nói riêng.
•Nghiên cứu chương trình, nội dung và các chuyên đề bồi dưỡng ở các lớp chuyên toán THPT.
Điều tra, quan sát:
•Điều tra thực trạng việc vận dụng Toán cao cấp vào việc dạy môn toán ở trường phổ thông nói chung và ở các lớp chuyên toán của THPT nói riêng.
•Điều tra thực trạng vấn đề bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh các lớp chuyên toán THPT.
Tổng kết kinh nghiệm:
Tổng kết các kết quả nghiên cứu về lí luận và những vấn đề điều tra quan sát được dùng làm căn cứ cho việc viết luận văn.
Thực nghiệm sư phạm:
Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các đề xuất nêu trong luận văn
1.8 CẤU TRÚC LUẬN VĂN
Luận văn gồm có 4 chương (không kể tới các phần mở đầu, danh mục chữ viết tắt, tài liệu tham khảo, phụ lục):
Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài
Chương 2: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Chương 3: Một số giải pháp thực hiện việc vận dụng toán cao cấp vào dạy học nội dung bất đẳng thức ở các lớp chuyên toán THPT
Chương 4: Thực nghiệm sư phạm
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Trong chương này, luận văn đã trình bày một cách khái quát về đề tài nghiên cứu “Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học sinh chuyên toán THPT” đó là: Nội dung nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, ý nghĩa của việc nghiên cứu, quy trình và phương pháp nghiên cứu.
Xem thêm

127 Đọc thêm

Đề cương và bài giảng ôn thi Cao học môn toán Cao cấp Đại học Điện lực

ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI GIẢNG ÔN THI CAO HỌC MÔN TOÁN CAO CẤP ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Phần đề cương ôn thi và bài giảng chi tiết, tóm tắt ngắn gọn nhất, giúp cho các thi sinh tham dự kì thi có thể dễ dàng học được môn toán cao cấp, ngoài ra thí sinh có thể tham khảo thêm tài liệu cùng nội dung ôn tập môn toán: Tai lieu on thi Cao hoc Mon Toan Dai hoc Dien luc 1 để xem các đề thi mẫu và đáp án, cách trình bày

26 Đọc thêm

TOÁN CAO CẤP CHO KHỐI KINH TẾ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TOÁN CAO CẤP CHO KHỐI KINH TẾ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Toán cao cấp cho khối kinh tế dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

128 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP 2

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP 2

Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4

189 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP 4

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP 4

Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4Bài giảng toán cao cấp 4

74 Đọc thêm

Đề tài Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học sinh chuyên toán THPT

ĐỀ TÀI VẬN DỤNG TOÁN CAO CẤP TRONG DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC CHO HỌC SINH CHUYÊN TOÁN THPT

Đề tài: Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học sinh chuyên
toán THPT
1
Chƣơng I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1.1 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Đất nƣớc ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa chuyển từ
kinh tế tập trung sang cơ chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi
phải có một lực lƣợng lao động khoa học, kĩ thuật chất lƣợng cao. Hơn lúc
nào hết, việc phát hiện và bồi dƣỡng nhân tài cho đất nƣớc đƣợc coi là quốc
sách. Vấn đề này đƣợc thể hiện qua các nghị quyết số 14/NQTƢ (11/1979) và
đặc biệt là Hiến pháp nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992, Điều
66, Điều 72) đã trực tiếp đề cập đến việc phát triển các trƣờng đào tạo tài
năng đặc biệt là các trƣờng chuyên. Đào tạo nhân tài là một trong những mục
tiêu quan trọng của ngành giáo dục mà các trƣờng chuyên là một trong những
mũi nhọn tiên phong trong quá trình đào tạo nhân tài cho đất nƣớc. Trong đó
bồi dƣỡng năng lực giải toán cho học sinh là hết sức cần thiết để đào tạo nhân
tài. Vì vậy, Hội nghị lần IV BCHTƢ Đảng khóa 7 (1/1993) đã ra nghị quyết
về “tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, nêu rõ bốn quan điểm chỉ
đạo của Đảng, trong đó có quan điểm thứ hai trực tiếp đề cập đến việc “nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dƣỡng nhân tài”.
Luật Giáo dục nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định
“Phƣơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ
động, tƣ duy sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học,
môn học; bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến
thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập
của học sinh ” (Luật Giáo dục 1998, chƣơng I, điều 24). Quy định này đã trở
thành định hƣớng cho việc đổi mới phƣơng pháp dạy học ở nƣớc ta hiện nay,
có thể gọi tắt là định hƣớng hoạt động mà tinh thần cơ bản là: Phƣơng pháp
dạy học cần tạo cơ hội cho ngƣời học học tập trong hoạt động và bằng hoạt
động tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo.
Trong xu thế đổi mới phƣơng pháp dạy học thì việc vận dụng toán cao
cấp vào dạy học bất đẳng thức ở THPT là một việc làm cần thiết góp phần
Đề tài: Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học sinh chuyên
toán THPT
2
nâng cao chất lƣợng giáo dục nƣớc nhà. Hơn nữa, nó góp phần vào việc hình
thành và phát triển nhân cách cho học sinh THPT.
Toán cao cấp và toán THPT có mối liên hệ chặt chẽ. Nhƣng không ít
sinh viên khoa Toán ở các trƣờng sƣ phạm hiểu đây là hai lĩnh vực riêng độc
lập của môn Toán. Trên thực tế chúng có liên hệ với nhau : rất nhiều những
khái niệm toán cao cấp có nguồn gốc từ môn Toán ở THPT nhƣng mối liên hệ
đó bị che phủ, bị lu mờ. Điều này làm hạn chế việc vận dụng toán cao cấp vào
dạy toán ở THPT. Do đó cần tìm giải pháp thích hợp để vận dụng toán cao
cấp vào dạy mỗi nội dung trong môn toán THPT.
Việc vận dụng toán cao cấp vào dạy môn toán ở trƣờng phổ thông là
một đề tài đã và đang đƣợc rất nhiều giáo viên toán THPT quan tâm; song vẫn
còn đó những hạn chế và còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai và thực
hiện đề tài ở các trƣờng phổ thông.
Hệ thống các lớp chuyên chọn đƣợc tổ chức một cách có hệ thống ở các
bậc học xong tài liệu giảng dạy dành cho các lớp chuyên chƣa đƣợc hoàn
thiện. Nếu các tài liệu đó đƣợc liên tục bổ sung thì sẽ tốt cho việc bồi dƣỡng
năng lực giải toán đối với học sinh chuyên toán THPT.
Từ đó vấn đề đặt ra là tìm hiểu khả năng vận dụng toán cao cấp vào
việc dạy học môn toán ở trƣờng phổ thông. Tuy nhiên trong khuôn khổ một
luận văn tác giả chỉ đi nghiên cứu, tìm hiểu khả năng vận dụng toán cao cấp
vào việc dạy nội dung bất đẳng thức trong chƣơng trình môn toán ở các lớp
chuyên toán THPT.
1.2 NHU CẦU NGHIÊN CỨU
Bất đẳng thức là một trong những nội dung khó trong chƣơng trình ở
bậc phổ thông. Chúng ta không có một chiến lƣợc giải chung, một quy tắc tựa
thuật giải chung cho tất cả các bài toán về bất đẳng thức thậm chí cho một lớp
các bài toán về bất đẳng thức. Để tìm lời giải cho một bài toán về bất đẳng
thức phải dựa trên những đặc điểm riêng có tính chất đặc thù của bài toán. Có
nhiều bài toán về bất đẳng thức mà lời giải mang tính “thủ thuật”, đôi khi lời
Đề tài: Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học sinh chuyên
toán THPT
3
giải có đƣợc không dựa trên các phƣơng pháp tƣ duy thƣờng dùng. Vì vậy
việc dạy và học nội dung bất đẳng thức gặp nhiều khó khăn cho cả học sinh
và giáo viên. Trong khi nội dung bất đẳng thức giữ một phần quan trọng trong
chƣơng trình môn toán ở bậc phổ thông. Hơn nữa, dạy học nội dung bất đẳng
thức còn tạo ra một môi trƣờng thuận lợi để giáo viên cung cấp tri thức
phƣơng pháp và phát triển tƣ duy cho học sinh.
Vì vậy việc nghiên cứu để nâng cao hiệu quả dạy và học nội dung bất
đẳng thức ở bậc phổ thông là một nhu cầu thực tiễn.
1.3 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của việc dạy và học nội dung bất đẳng
thức ở bậc phổ thông và trong khuôn khổ một luận văn đề tài đƣợc lựa
chọn là: “Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học
sinh chuyên toán THPT”.
1.4 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
a. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu và khai thác khả năng vận dụng toán cao cấp vào việc dạy nội
dung bất đẳng thức ở các lớp chuyên toán THPT.
b. Nhiệm vụ nghiên cứu
 Tìm hiểu mối liên hệ giữa toán cao cấp và môn toán ở trƣờng phổ
thông nói chung, giữa toán cao cấp và nội dung bất đẳng thức trong
chƣơng trình môn toán phổ thông nói riêng
 Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
 Đề xuất một số giải pháp vận dụng toán cao cấp vào việc dạy nội dung
bất đẳng thức trong chƣơng trình môn toán ở các chuyên toán THPT.
Đề tài: Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học sinh chuyên
toán THPT
4
1.5 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Nếu bằng việc vận dụng các kiến thức của toán cao cấp GV dạy môn
Toán ở các trƣờng THPT có thể:
 Đƣa ra một hệ thống các bài toán về bất đẳng thức.
 Giải một số dạng toán về bất đẳng thức.
 Đánh giá nhanh lời giải của HS trong các bài toán về bất đẳng thức.
Thì việc dạy nội dung bất đẳng thức của GV môn Toán ở các trƣờng
THPT nói chung và ở các lớp chuyên toán THPT nói riêng sẽ đạt đƣợc hiệu
quả hơn. Hơn nữa, GV còn có thể xây dựng đƣợc các chuyên đề về bất đẳng
thức dùng làm tài liệu bồi dƣỡng học sinh giỏi.
1.6 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu nằm trong khuôn khổ một đề tài đƣợc nhiều GV dạy
toán quan tâm đó là: “Vận dụng toán cao cấp vào việc dạy môn toán ở trƣờng
phổ thông”. Việc nghiên cứu đề tài này còn là mong muốn của tác giả góp
phần hƣởng ứng cuộc vận động đổi mới PPDH của Bộ Giáo dục và Đào tạo
đang diễn ra trong tất cả các ngành, bậc học.
1.7 QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
a. Quy trình nghiên cứu
Bước 1: Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
Bước 2: Nghiên cứu các tài liệu có liên quan và các kết quả đã đạt đƣợc về
vấn đề vận dụng toán cao cấp vào dạy học bất đẳng thức trong môn toán ở
trƣờng phổ thông
Bước 3: Đề xuất giải pháp thực tế khả thi thực hiện việc áp dụng toán cao cấp
vào dạy học nội dung bất đẳng thức ở các lớp chuyên toán THPT
Bước 4: Thực nghiệm sƣ phạm nhằm đánh giá tính khả thi của giải pháp
Đề tài: Vận dụng toán cao cấp trong dạy học bất đẳng thức cho học sinh chuyên
toán THPT
Xem thêm

127 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP CÁC KHÓA ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP CÁC KHÓA ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

Tổng hợp đề thi toán cao cấp các khóa Đại học Kinh tế TP HCM. Bao gồm đại số tuyến tính, giải tích. Đề thi khảo sát các phần của toán cao cấp như ma trận định thức, hệ phương trình tuyến tính, vi phân, tích phân, ứng dụng vào kinh tế...

2 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TOÁN CAO CẤP A3

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TOÁN CAO CẤP A3

Tích phân đường nào sau đây không phụ thuộc vào các đường trơn từng khúc nối hai điểm A và B.. Tích phân đường nào sau đây không phụ thuộc vào các đường trơn từng khúc nối hai điểm A và [r]

64 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP A3 PHẦN 1

GIẢI BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP A3 PHẦN 1

CHO HÀM U = FX,Y,Z TRANG 47 *Hoán đổi vai trò của x,y,z Tương tự : Vậy: * Tốc độ biến thiên nhanh nhất của hàm _f_ là khi cùng hướng với và giá trị lớn nhất tức max Vậy tốc độ biến thiên[r]

23 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn toán A3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN A3

TÀI LIỆU TOÁN A3
Bài 1: Tìm ma trận P làm chéo hóa A và xác định P1AP
a.
Đa thức đặc trưng có dạng:

Xét
Với , xét

vecto riêng được sinh ra bởi vecto
Với , xét

vecto riêng được sinh ra bởi vecto

b.
Đa thức đặc trưng có dạng:

Xét
Với , xét

vecto riêng được sinh ra bởi vecto
Với , xét

vecto riêng được sinh ra bởi vecto

12 Đọc thêm

Đề cương ôn thi quốc gia môn toán mới nhất

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUỐC GIA MÔN TOÁN MỚI NHẤT

đề cương ôn thi đại học môn toán
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán lớp 12
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán 12
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2013
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán 2013
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán 2012
đề cương ôn thi đại học môn toán năm 2011
đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp
chuyen de on thi quoc gia mon toan 2015

49 Đọc thêm

Đáp Án Và Lởi Giải Chi Tiết Toán B1

ĐÁP ÁN VÀ LỞI GIẢI CHI TIẾT TOÁN B1

de thi toan b1
toán cao cấp b1
giải tích b1 đh khtn
bài tập toán cao cấp b1 có lời giải
bai giang toan cao cap b1
tài liệu toán cao cấp b1
giao trinh toan cao cap b1
toan cao cap b1 nong lam
Ôn luyện môn Toán cao cấp B1
Bài giảng Toán cao cấp B1
Bài giảng toán cao cấp B1
Tóan giải tích B1
TOÁN B1 ĐỀ THI NÔNG LÂM
Khoa Khoa học ĐỀ THI NÔNG LÂM
Bài giảng Toán cao cấp B1
Bài giảng toán cao cấp B1
Toán cao cấp B1 (Phần: Giải tích)
Tài liệu học tập Toán cao cấp

72 Đọc thêm

06 KHONG GIAN VECTO

06 KHONG GIAN VECTO

Toán cao cấp 1
Không gian véc tơ
Trình bày khoa học, dễ hiểu, có nhiều ví dụ minh hoạ

Toán cao cấp 1
Không gian véc tơ
Trình bày khoa học, dễ hiểu, có nhiều ví dụ minh hoạ


Toán cao cấp 1
Không gian véc tơ
Trình bày khoa học, dễ hiểu, có nhiều ví dụ minh hoạ

146 Đọc thêm

ĐỀ THI GIẢI TÍCH A1 GIỮA KỲ CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI GIẢI TÍCH A1 GIỮA KỲ CÓ ĐÁP ÁN

Các tìm kiếm liên quan đến đề thi toán cao cấp a1 có đáp án
đề thi toán cao cấp 2 có đáp án
bài tập toán cao cấp a1 có lời giải
toán cao cấp a1 giới hạn hàm số
đề thi toán cao cấp đại học tài chính marketing
đề thi toán cao cấp trường đại học kinh tế
đề thi toán cao cấp 1
đề thi toán cao cấp 1 neu
đề thi toán cao cấp 1 kinh tế quốc dân
toán a1 có lời giả×bài tập toán cao cấp a1 có lời giải×bai tap ve toan cao cap a1 co loi giai×đề thi toán cao cấp a1 có lời giải×đề thi toán có đáp án×đáp án đề toán a1×
Xem thêm

10 Đọc thêm

CỰC TRỊ HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN KINH TẾ

CỰC TRỊ HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN KINH TẾ

Tài liệu này là đề cương ôn tập môn Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nó bao gồm các dạng bài tập phổ biến trong các đề thi, được chia theo từng mục. Chúc mọi người một ngày vui vẻ

2 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỆ ĐIỀU HÀNH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỆ ĐIỀU HÀNH

2/6Đề cương môn học Hệ điều hành2 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT13 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT14 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 15 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG16 TÀI LIỆU THAM KHẢO31 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU12 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT13 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT14 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 15 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG16 TÀI LIỆU THAM KHẢO31 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU12 KIẾN THỨC NỀN CẦN THIẾT13 KIẾN THỨC TOÁN CẦN THIẾT14 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 15 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG16 TÀI LIỆU THAM KHẢO3CHƯƠNG VI - DEADLOCKVI.1 Mục đíchVI.2 Giới thiệuVI.3 Mô hình hệ thốngVI.4 Đặc điểm deadlock3/6
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÀI TẬP TOÁN A3 CÓ LỜI GIẢI

BÀI TẬP TOÁN A3 CÓ LỜI GIẢI

BÀI TẬP TỐN A3 CĨ LỜI GIẢIPhần I: Phép tính vi phân hàm nhiều biến.Bài 1:Cho hàm f(x,y) có các đạo hàm riêng liên tục đến cấp hai tại điểm dừngM(xo,yo).A=f’’xx(xo,yo), B=f’’xy(xo,yo), C=f’’yy(xo,yo), ∆ =AC-B2Giải:Ta có: Nếu ∆ ∆ > 0M là điểm cực đạiA Nếu ∆ > 0M là điểm cực tiểuA > 0Nếu Bài 2:Tìm vi phân cấp hai d2z của hàm hai biến z=x4-8x2+y2+5. Tìm cực trò của hàm.Giải:z’x=4x3-16x,z’y=2y x = 2z' x = 04 x 3 − 16 x = 0  x = −2⇔⇔
Xem thêm

12 Đọc thêm

Đề cương chi tiết học phần: Hướng dẫn thực hành phần mềm kế toán Acman

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACMAN

Đề cương chi tiết học phần: Hướng dẫn thực hành phần mềm kế toán Acman
Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần Hướng dẫn thực hành phần mềm kế toán Acman dưới đây để nắm bắt được mục tiêu, yêu cầu, nội dung tóm tắt của học phần hướng dẫn thực hành phần mềm kề toán Acman.

6 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 11 HỌC KÌ I (LÊ VĂN ĐOÀN)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 11 HỌC KÌ I (LÊ VĂN ĐOÀN)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 Học kì I (Lê Văn Đoàn) Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 Học kì I (Lê Văn Đoàn) Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 Học kì I (Lê Văn Đoàn) Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 Học kì I (Lê Văn Đoàn) Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 Học kì I (Lê Văn Đoàn) Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 Học kì I (Lê Văn Đoàn)

148 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 (TÀI LIỆU TỰ HỌC TOÁN 11)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 (TÀI LIỆU TỰ HỌC TOÁN 11)

Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 11 (tài liệu tự học toán 11) Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 11 (tài liệu tự học toán 11) Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 11 (tài liệu tự học toán 11) Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 11 (tài liệu tự học toán 11)

106 Đọc thêm