MIỄN DỊCH CHƯƠNG 12.

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Miễn dịch chương 12.":

Miễn dịch học chương 12

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 12

Miễn dịch học chương 12

33 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 11

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 11

Miễn dịch học chương 11

19 Đọc thêm

Đánh giá một số chỉ tiêu của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô phi do vi khuẩn Streptococcus Spp. gây ra

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA VACXIN PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT Ở CÁ RÔ PHI DO VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SPP. GÂY RA

MỤC LỤC
LỜI CAM ðOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii
DANH MỤC BẢNG viii
DANH MỤC HÌNH ix
MỞ ðẦU 1
1. ðặt vấn ñề 1
2. Mục ñích của ñề tài 2
3. Ý nghĩa khoa học của ñề tài 2
4. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 2
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Một số ñặc ñiểm sinh họ[r]

79 Đọc thêm

giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của sữa dinh dưỡng

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỆ SINH CỦA SỮA DINH DƯỠNG

CHƯƠNG 14MỞ ĐẦU4CHƯƠNG 25NỘI DUNG ĐỀ TÀI52.1. Đặc điểm dinh dưỡng của sữa52.1.1. Khái niệm 2, 552.1.2.Phân loại 652.1.2. Tính chất vật lý của sữa 1, 5122.1.3.Thành phần dinh dưỡng chủ yếu của sữa122.1.3.1.Nước 1,5132.1.3.2.Protein 3, 5142.1.3.3.Lipid 5172.1.3.4.Glucide 5182.1.3.5.Chất khoáng 5202.1.[r]

44 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HỆ MIỄN DỊCH & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ THS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

BÀI GIẢNG HỆ MIỄN DỊCH & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ THS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

TRANG 1 CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 14 HỆ MIỄN DỊCH HỆ MIỄN DỊCH & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ TRANG 2 Cơ quan lymphô nguyên phát = Cơ quan lymphô nguyên phát = cơ quan cơ quan lymphô t[r]

27 Đọc thêm

SỰ KHÁC BIỆT TÍNH SINH MIỄN DỊCH GIỮA CERVARIX và GARDASIL ở PHỤ nữ NHIỄM HIV

SỰ KHÁC BIỆT TÍNH SINH MIỄN DỊCH GIỮA CERVARIX VÀ GARDASIL Ở PHỤ NỮ NHIỄM HIV

SỰ KHÁC BIỆT TÍNH SINH MIỄN DỊCH GIỮA CERVARIX VÀ GARDASIL Ở PHỤ NỮ NHIỄM HIV
ThS. BS. Trần Thị Liên Hương (Dịch)
P. Kế hoạch tổng hợp BV Từ Dũ
Theo các nhà nghiên cứu Hà Lan và Đức trên Reuters Health New York ngày 13 tháng 12, vaccine ngừa HPV Cervarix của GlaxoSmithKline có tính sinh miễn dịch c[r]

2 Đọc thêm

Đánh giá đáp ứng miễn dịch của gà, vịt được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm h5n1 (chủng RE 5) tại hà nội

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA GÀ, VỊT ĐƯỢC TIÊM PHÒNG VACCINE CÚM GIA CẦM H5N1 (CHỦNG RE 5) TẠI HÀ NỘI

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục chữ viết tắt vi
Danh mục bảng vii
Danh mục hình viii
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 3
1.1 Giới thiệu chung về bệnh cúm gia cầm 3
1.1.1 Khái niệm về bệnh cúm gia cầm 3
1.1.2 Lịch sử bệnh cúm gia cầm 3
1.1.3 Tình hình dịc[r]

81 Đọc thêm

Kháng thể một số điều quan trọng

KHÁNG THỂ MỘT SỐ ĐIỀU QUAN TRỌNG

KHÁNG THỂCác kháng thể (antibody) hay còn gọi là các globulin miễn dịch (immunoglobulin - ám chỉ thành phần cung cấp khả năng miễn dịch nằm ở phần globulin của huyết thanh khi phân tích bằng điện di) là những phân tử protein hoạt động như những thụ thể trên bề mặt tế bào lympho B để nhận diện kháng[r]

7 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 9

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 9

Miễn dịch học chương 9

25 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 1

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 1

Miễn dịch học chương 1

17 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 4

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 4

Miễn dịch học chương 4

12 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 5

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 5

Miễn dịch học chương 5

11 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 2

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 2

Miễn dịch học chương 2

21 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 6

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 6

Miễn dịch học chương 6

6 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 7

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 7

Miễn dịch học chương 7

15 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MIỄN DỊCH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MIỄN DỊCH HỌC

Cơ sở tế bào học của hệ miễn dịch tự nhiên: cơ chế bảo vệ cơ học tế bào và
thể dịch.
Cơ sở tế bào và thể dịch của hệ miễn dịch tiếp thu.
Kháng nguyên và các tác nhân gây bệnh.
Sự đáp ứng miễn dịch tự nhiên và đáp ứng miễn dịch tiếp thu chống lại tác
nhân gây bệnh.
Dung nạp miễn dịch và cơ chế cá[r]

8 Đọc thêm

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG ỨC CHẾ MIỄN DỊCH CỦA LÁ CÂY CHAY

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay[r]

59 Đọc thêm

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12

BÀI GIẢNG KINH TẾ XÂY DỰNG CHƯƠNG 12

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12

10 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 TOÁN LỚP 12

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 TOÁN LỚP 12

A. y = − x +1232B. y = x +1232C. y = − x −1232D. y = x −12

4 Đọc thêm