TIẾT 35: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TIẾT 35: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn
Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột c[r]

9 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

13Tốc độ chạy và sức mạnh giậm nhảy là yế tố rất cần thiết cho người thamgia tập l yện môn điền kinh nói ch ng và các môn nhảy nói riêng. Như vậy, ngoàicác tác dụng để n ng cao sức khỏe, l yện tập nhảy xa cũng như tập l yện các mônthể thao khác còn có tác dụng giáo dục nhiề phẩm chất t m lý cần thiế[r]

40 Đọc thêm

anh ngu thuc hanh thong tin tv

ANH NGU THUC HANH THONG TIN TV

GIỚI THIỆU INTRODUCTION
N g à y na y T iế n g A nh và W eb là hai cô n g cụ cầ n th iế t đ ể hỗ trợ đắc
lực cho cô n g tá c n g h iệ p vụ T h ô n g tin Thư v iệ n . Người cán bộ thư v iệ n và
qu ả n li th ô n g tin sử dụ ng kĩ năng Tiếng Anh d ể khai th á c và ch ọ n lọc thô ng
tin và sử dụ n g cô[r]

10 Đọc thêm

BÀI THI V ẬN D ỤNG KI ẾN TH ỨC LIÊN MÔN ĐỂ GI ẢIQUY ẾT TÌNH HU ỐNG TH ỰC TI ỄN DÀNH CHO HỌC SINHTRUNG HỌC

BÀI THI V ẬN D ỤNG KI ẾN TH ỨC LIÊN MÔN ĐỂ GI ẢIQUY ẾT TÌNH HU ỐNG TH ỰC TI ỄN DÀNH CHO HỌC SINHTRUNG HỌC

Posted by Thu Trang On Tháng Bảy 03, 2015 0 CommentBài thi v ận d ụng ki ến th ức liên môn để gi ảiquy ết tình hu ống th ực ti ễn dành cho học sinhTrung họcI.TÊN TÌNH HUỐNG:Tình huống: Một lần làm hướng dẫn viên du lịchChú em là người làm ăn xa quê nay muốn về nước để phát triển[r]

11 Đọc thêm

220 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 1975 CÓ ĐÁP ÁN

220 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 1975 CÓ ĐÁP ÁN

phôn và Gian-Xơn-xi-ty.GianCâu 154. Nguyên nhân chủch yếu ta mở cuộc Tổng tiếnn công và nnổi dậy Tết MậuThân (1968)?A. So sánh lực lượngng thay đđổi có lợi cho ta sau hai mùa khô.B. Tình hình kinh tế,, chính trị,tr xã hội Mì gặp nhiều khó khăn.C. Phong trào phản đốii chiếnchi tranh xâm lược c[r]

Đọc thêm

NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN

NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN

Trên thế giới, có lẽ không có dân tộc nào phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược. Trên thế giới, có lẽ không có dân tộc nào phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược hay đấu tranh để giành lại độc lập cho đất nước như dân tộc Việt Nam. Đó là nét đặc trưng nổi bật nhất của l[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC LỚP 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC LỚP 8

-Sau 1870 Anh mất dần vị trí đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệpvà tụt xuống hàng thứ 3 thế giới (sau Mĩ,Đức) (0.5đ)-Đứng đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại, thuộc địa(0.5 đ)-Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp, tài chính ra đời , chi phối toàn bộnền kinh tế (1đ)*Lê-nin gọi CNĐQ A[r]

6 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ GIỮA CÁC QUỐC GIA VÀ CÔNG DÂN QUỐC GIA KHÁC NCKH LUẬT ĐẦU TƯ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ GIỮA CÁC QUỐC GIA VÀ CÔNG DÂN QUỐC GIA KHÁC NCKH LUẬT ĐẦU TƯ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ GIỮA CÁC QUỐC GIA VÀ CÔNG DÂN QUỐC GIA KHÁC NCKH LUẬT ĐẦU TƯ
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................................................1
PHẦN NỘI DUNG .............................[r]

77 Đọc thêm

Quân và dân Nghĩa Lộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)

QUÂN VÀ DÂN NGHĨA LỘ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1946 – 1954)

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đềCó thể khẳng định, rất nhiều tác giả với nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến lịch sử địa phương Nghĩa Lộ cũng như quân dân Nghĩa Lộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954). Trong đó, không ít công trình đa[r]

67 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 BÀI 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX

GIẢI BÀI TẬP SGK LỊCH SỬ LỚP 8 BÀI 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX

sự phát triển kinh tế của các nước đó?Hướng dẫn giải:Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, có nền kinh tế phát triểnmạnh mẽ. Sự hình thành các tổ chức độc quyền, chi phối toàn bộ đời sống xã hội. Ở Mĩ cóVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíVnDoc - Tải tài l[r]

4 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HCM VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HCM VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Việc cứu nước là việc chung cho cả dan tộc bị áp bức.Mâu thuẫn chủ yếu ở thuộc địa là mâu thuẫn dân tộc quy định tính chátvà nhiêm vụ hàng đầu của cách mạng ở thuộc địa là giải phóng dân tộc.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộcTrong tác phẩm “đường cách mệnh”[r]

17 Đọc thêm

QUÂN DÂN MIỀN BẮC ĐÁNH BẠI CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA GIẶC MĨ (1965 1973)

QUÂN DÂN MIỀN BẮC ĐÁNH BẠI CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA GIẶC MĨ (1965 1973)

gia các nhiệm vụ xây dựng kinh tế, văn hoá tại các vùng giải phóng, và cũng đãgửi vào Nam hàng chục vạn tấn hàng, gồm vũ khí, đạn dược, quân trang, quândụng, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhiều vật dụng khác. Mùahè nóng bỏng năm 1966, 20 vạn thanh niên miền Bắc tình nguyện gia nhập q[r]

54 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CUỐI KỲ VAI TRÒ CỦA CÁC GIÁO SĨ THỪA SAI PARIS TRONG KẾ HOẠCH XÂM LƯỢC VÀ BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM CỦA THỰC DÂN PHÁP TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX

TIỂU LUẬN CUỐI KỲ VAI TRÒ CỦA CÁC GIÁO SĨ THỪA SAI PARIS TRONG KẾ HOẠCH XÂM LƯỢC VÀ BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM CỦA THỰC DÂN PHÁP TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX

tức giận và từ chối. Trong trường hợp đầu, Pháp sẽ lập nền bảo hộ, sẽ đối xử đànghoàng với Vua và giữ Vua ở lại ngôi cùng các đặc quyền “với các điều kiện hợplý”. Nhưng theo tôi “chiến tranh là cách duy nhất để đạt kết quả nghiêm chỉnh đốivới nước ấy. Phải chấp nhận chiến tranh như là cách tốt nhất,[r]

20 Đọc thêm

NGÔ QUYỀN ĐÃ CÓ CÔNG NHƯ THẾ NÀO TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NAM HÁN XÂM LƯỢC NƯỚC TA LẦN THỨ HAI?

NGÔ QUYỀN ĐÃ CÓ CÔNG NHƯ THẾ NÀO TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NAM HÁN XÂM LƯỢC NƯỚC TA LẦN THỨ HAI?

- Biết huy động sức mạnh toàn dân, mưu cao, mẹo giỏi - Biết huy động sức mạnh toàn dân, mưu cao, mẹo giỏi...- Biết lấy yếu thắng mạnh, đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù khiến chúng sợ mà không dám sang nữa.-Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi hoàng đế, nhưng nước Việt đã thoát được ách thống trị n[r]

1 Đọc thêm

CÂU HỎI 1 - (MỤC I BÀI 11 - SGK TRANG 63) LỊCH SỬ 8

CÂU HỎI 1 - (MỤC I BÀI 11 - SGK TRANG 63) LỊCH SỬ 8

Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Hướng dẫn giải: Khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây vì: Các quốc gia Đông Nam Á[r]

1 Đọc thêm

CHƯƠNG 8 CUNG CẤP NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG

CHƯƠNG 8 CUNG CẤP NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG

g.ho  g.hd r nlr nl 2: áp suất tĩnh trong dòng nhiên liệu ở OO vàPk, PdddWd’ : tốc độ lý thuyết của nhiên liệu khi qua ziclơ.Từ phương trình trên ta có thể xác định tốc độ lýthuyết Wd’:Pk  Pd W  2 g h o  h d  r nl 'dÁp suất tại tiết diện ziclơ Pd:Pd = Ph+g(ho-hd)rnl+xgrnlx = h+hch[r]

48 Đọc thêm

QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA: “ VĂN HÓA NƯỚC ÚC” NỀN VĂN HÓA KHÁ ĐA DẠNG VÀ ĐỘC ĐÁO.

QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA: “ VĂN HÓA NƯỚC ÚC” NỀN VĂN HÓA KHÁ ĐA DẠNG VÀ ĐỘC ĐÁO.

Trong thời đại ngày nay nền kinh tế ngày càng phát triển và các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau thì văn hóa dân tộc ngày càng trở thành trung tâm của sự chú ý. Văn hóa là một lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu nhiều trên thế giới và trong đó văn hóa của Astralia cũng[r]

33 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG 9 THS ĐỖ THỊ XUÂN LAN

BÀI GIẢNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG 9 THS ĐỖ THỊ XUÂN LAN

Chương 9 Lý thuyết tồn
trữ
• Giới thiệu
• Bài toán tìm lượng đặt hàng tối ưu khi
biết chính xác nhu cầu tiêu thụ
• Bài toán tìm lượng đặt hàng tối ưu khi
bổ sung g hàn liên tục hàng gy n à
• Bài toán đặt hàng có hạ giá

BÀI TOÁN T
ỒN TR
Ữ TÌM LƯỢNG
HÀNG ĐẶ
T T

I
Ư
U KHI BI

T CHÍNH
XÁC NHU C
ẦU T[r]

30 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHI TIẾT NHẤT

TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHI TIẾT NHẤT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TCDN Tấm chắn thuế từ khấu hao:á ắ ế ừ ấ = ố  ề ấ  × ế ấ ế  ậ  ( ệ Tấm chắn thuế từ nợ vay:á ắ ế ừ ợ +, = ã ả ả × ế ấ ế  ậ  ( ệ Thay đổi phương pháp khấu hao:, đổ ươ( á ấ = 4ê 6ệ ố  ề[r]

17 Đọc thêm

NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ CHIẾN TRANH

NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ CHIẾN TRANH

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và kế thừa tinh hoa truyền thống đánh giặc của dân tộc, nghệ thuật quân sự (NTQS) Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ không chỉ có sự phát triển vượt bậc cả về chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiế[r]

66 Đọc thêm