ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHI HỢP TÁC XÃ TÁCH

Tìm thấy 1,926 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHI HỢP TÁC XÃ TÁCH":

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN

v tỏi mự, ph cp giỏo dc, nht l cho cỏc itng vựng sõu, vựng xa.- T chc cỏc lp tp hun trang b chonụng dõn nhng kin thc c bn trong snxut nụng nghip, nhng k nng, k thutsn xut, canh tỏc mi nht, cỏc mụ hỡnh snxut nụng nghip cú hiu qu nh VAC, RVAC,kin thc trong kinh doanh nh kin thc vtip cn th trng v kh[r]

5 Đọc thêm

LUẬT PHÁ SẢN MỚI BAN HÀNH

LUẬT PHÁ SẢN MỚI BAN HÀNH

Luật Phá sản
________________________________________
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 512001QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác[r]

36 Đọc thêm

SO SÁNH THÀNH VIÊN CÔNG TY VÀ XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ

SO SÁNH THÀNH VIÊN CÔNG TY VÀ XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ

2. Hộ gia đình, pháp nhân có thể trở thành xã viên theo quy định của Điều lệ hợptác xã. Khi tham gia hợp tác xã, hộ gia đình, pháp nhân phải cử người đại diện cóđủ điều kiện như đối với cá nhân tham gia.Theo quy định tại Điều 38, khoản 1; Điều 63, khoản 1; Điều 77, khoản 1 của LuậtDoanh nghiệ[r]

3 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

BÀI TẬP LỚN MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

Như vậy, luật mới đã làm rõ hơn bản chất hợp tác xã là tổ chức kinh tếthuộc thành phần kinh tế tập thể, quản lý dân chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng sởhữu hợp tác xã, số lượng tối thiểu 7 thành viên mới được thành lập Hợp tác xã.Mặc dù luật không xác định hợp tác xã hoạt độ[r]

16 Đọc thêm

 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

Phân tích và đánh giá một số điểm mới của Luật Hợp tác xã 2012 sovới Luật Hợp tác xã năm 2003Luật Hợp tác xã 2003 bước đầu giúp cho việc tổ chức lại và khuyến khích thành lậpmới hợp tác xã trên toàn quốc; cùng các văn bản hướng dẫn đã thể chế hóa mộtbước quan điểm của Ngh[r]

15 Đọc thêm

BAI 4 VE GIAO DUC XA VIEN

BAI 4 VE GIAO DUC XA VIEN

nghệ; tiếp thị và mở rộng thị trường; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; tạo điềukiện để hợp tác xã được tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội củaNhà nước;b) Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển;c) Bảo đảm địa vị pháp lý và điều kiện sản xuất,[r]

50 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGỌC SƠN, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGỌC SƠN, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM

Bước vào cơ chế thị trường trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nhất là sau khi gia nhập WTO, hộ nông dân Việt Nam phải đối mặt với nhiều đối thủ sản xuất kinh doanh mạnh. Đó là các hàng hoá nông sản nhập khẩu và cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu của nông dân các nước phát triển hơn, có tổ chức[r]

49 Đọc thêm

HỢP TÁC XÃ

HỢP TÁC XÃ

Nội dungNghị quyếtĐăng kí kinh doanhCơ quan đăng kí••Liên hiệp HTXđăng tại phòng đăng ký kinh doanh thu ộc s ở k ế ho ạch và đ ầutư;HTX đăng ký tại phòng tài chính - kế hoạch thu ộc Ủy ban nhân dân c ấp huy ện.Điều 6 - NĐ 193/2013/NĐ-CPĐăng kí kinh doanhHồ s ơĐơn đăng ký kinh doanhĐiều l[r]

36 Đọc thêm

QUYỀN CỦA HỢP TÁC XÃ

QUYỀN CỦA HỢP TÁC XÃ

Hiện nay, tại Phú Yên đã có nhiều HTX gắn phát triển kinh doanh dịch vụnông nghiệp của đơn vị thông qua việc chủ động liên kết bốn nhà với nhauđể phát huy vai trò, thế mạnh của từng nhà, tăng nguồn thu cho HTX. Mộttrong số các đơn vị đó chính là HTX Hòa Thắng 2 (Phú Hòa). Trong 2 nămtrở lại đây, HTX[r]

32 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC KÝ KẾT THỎA THUẬN DÂN SỰ ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG VIỆC KÝ KẾT THỎA THUẬN DÂN SỰ ĐỂ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

thu phu ̣c đươ ̣c lòng tin của những nhà đầ u tư.Lý do thứ hai: Việc góp vốn kinh doanh chung thành lập công ty vì là mộttập thể nên quyết định và hành động của người này sẽ có ảnh hưởng và tác độngđến người kia nên họ cần có một cơ chế để bảo đảm cho việc thực hiện các côngviệc vừa thuận tiện[r]

29 Đọc thêm

QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ GIỮA XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ VỚI HỢP TÁC XÃ

QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ GIỮA XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ VỚI HỢP TÁC XÃ

Quan hệ lao động và quan hệ giữa xã viên hợp tác xã với hợp tác xãĐề bài câu hỏi giải quyết tình huống số 20:Anh H gia nhập HTX thủ công mỹ nghệ X từ năm 2005. Do có chuyên môn về kếtoán nên anh được ban chủ nhiệm HTX cử làm kế toán trưởng. Tháng 8 năm 2008,ban chủ nhiệm HTX không cho anh H l[r]

4 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP TIẾN BỘ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP TIẾN BỘ

Gần 30 năm sau cuộc chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung với những tư duy cản trở sự phát triển. Bước sang giai đoạn nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với sự quản lý của Nhà nước. Nền kinh tế nước ta đã đạt được bước phát triển đáng ghi nhận. Sau khi gia nhập Tổ ch[r]

57 Đọc thêm

VAI TRÒ NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

VAI TRÒ NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

dân như hiện nay, nhà nước cần chú trọng đầu tư vào nâng cấp các công trìnhthuỷ lợi phục vụ dự trữ và tưới tiêu; đặc biệt các công trình kịp phục vụ thoát lũở đồng bằng sông Cửu Long.Do hiệu quả sản xuất thấp, đất đai có hạn, thanh niên ở nông thôn ở độ tuổilao động không có việc làm đang tăng lên;[r]

Đọc thêm

nâng cao chất lượng cho hợp tác xã kinh doanh hiện nay

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO HỢP TÁC XÃ KINH DOANH HIỆN NAY

Lời mở đầu
Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986), Đảng và Nhà nước chủ trương nhất quán phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có phát triển HTX. Chủ trương đó đã được toàn dân hưởng ứng và thực hiện, góp phần đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, tạo r[r]

11 Đọc thêm

Soạn bài : Từ ghép.

SOÁº¡N BàI : TÁ»« GHéP.

TỪ GHÉP KIẾN THỨC CƠ BẢN Các loại từ ghép a) Trong các từ ghép bà ngoại, thơm phức tiếng nào là tiếng chính, tiếng nào là tiếng phụ? Các tiếng được ghép với nhau theo trật tự như thế nào? (1) Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồ[r]

1 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN HTX NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

PHÁT TRIỂN HTX NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến cácvùng, ngành cụ thể, để làm cho HTX ngày càng có khả năng tự chủ trong hoạt động sảnhộ sản xuất. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX nông nghiệp được thực hiệnxuất, kinh doanh, dịch vụ, giúp đỡ xã viên với hiệu[r]

53 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP VÀQUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐẠI YÊN, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NIN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP VÀQUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐẠI YÊN, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NIN

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.- Tuy nhiên,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấychứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của phápluật v[r]

121 Đọc thêm

TIEULUANDICHVU

TIEULUANDICHVU

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUNghiên cứu này nhằm mục tiêu khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận củanhững khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ giao dịch mua vé máy bay trực tuyếnvà đo lường chúng. Cụ thể là:- Nhận dạng các yếu tố chính ảnh hưởng đến dự định mua vé máy bay qua mạng.- Xác định mức[r]

43 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ AN ẤP – HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ AN ẤP – HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH

Xác định kinh tế tư nhân có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của địaphương, nhiệm kì vừa qua đảng bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân màtrọng tâm là kinh tế hộ gia đình thông qua các cơ chế chính sách khuyến khích như hỗtrợ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chính s[r]

51 Đọc thêm

1 SỐ ĐỀ KIỂM TRA VĂN 11 CÓ LỜI GIẢI

1 SỐ ĐỀ KIỂM TRA VĂN 11 CÓ LỜI GIẢI

V Ề KIẾN THỨC : TRÊ N CƠ SỞ VẬ N DỤ NG ĐƯỢ C NHỮ NG HIỂ U BIẾ T VỀ TÁ C GIẢ NAM CAO VÀ TÁ C PHẨ _M “CHÍ PHÈO” , HS PHÁ_ T HIỆ N VÀ PHÂ N TÍ CH DIỄ N BIẾ N TÂ M TRẠ NG CỦ A CHÍ PHÈO SAU K[r]

17 Đọc thêm