THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI.DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thông tin thị trường và thương mại.docx":

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI VTIC

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI VTIC

Trung tâm thông tin Thương mại Việt Nam (Viet Nam trade information Center viết tắt là VTIC) là cơ quan đầu ngành trong lĩnh vực thông tin thương mại thị trường thuộc Bộ Thương mại.
Trung tâm thông tin thương mại là một đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản[r]

25 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI XỬ QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO BT LỚN HỌC KÌ TMQT8D

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI XỬ QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THEO QUY ĐỊNH CỦA WTO BT LỚN HỌC KÌ TMQT8D

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 1
I Các quy định cơ bản của thương mại dịch vụ trong WTO 1
1) Khái niệm dịch vụ và thương mại dịch vụ 1
2) Những nguyên tắc cơ bản 2
II Nguyên tắc mở cửa thị trường và đối xử quốc gia trong lĩnh vực thương mại dịch vụ theo quy định của WTO 3
1) Cơ sở pháp lý 3
2) Nội dung[r]

7 Đọc thêm

POWERPOINT XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH HÀNG CÔNG NGHỆ

POWERPOINT XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH HÀNG CÔNG NGHỆ

Với mức độ phức tạp và quy mô ứng dụng, cộng thêm vấn đề thời gian cho nên đề tài “Xây dựng Website kinh doanh Hàng Công Nghệ” chỉ dừng ở mức tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Web PHP & MYSQL, và áp dụng xây dựng ứng dụng thực nghiệm trang Web bán hàng trên mạng.
Website với mục đích cung cấp cho khách h[r]

24 Đọc thêm

Kinh tế công cộng đh thương mại

KINH TẾ CÔNG CỘNG ĐH THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÍN DỤNG 3
1.1 Lý luận về lý thuyết thông tin bất cân xứng 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Nguyên nhân 3
1.1.3. Các dạng thông tin bất cân xứng 3
1.2. Thông tin không đối xứng trong lĩnh vực tín dụng của ngân hàng thương[r]

12 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ_MỸ PHẨM CAO CẤP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ_MỸ PHẨM CAO CẤP

1.Tính cấp thiết của đề tài
Mạng Internet là một đỉnh cao trong công nghệ, nó hầu như đáp ứng được các nhu cầu trao đổi thông tin thiết yếu của con người. Chỉ với một máy tính, một đường thuê bao từ nhà cung cấp dịch vụ và một modem thì chúng ta có thể kết nối mạng internet. Vì thế mà hiện nay hầu[r]

102 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

MỐI QUAN HỆ GIỮA BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

MỐI QUAN HỆ GIỮA BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hiện tượng bong bóng bất động sản, thị trường bất động sản và hoạt động tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại.
Khái quát sự phát triển củ[r]

93 Đọc thêm

BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT NAM

BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT NAM

Bước sang thế kỷ 21 – thế kỷ của khoa học công nghệ – thông tin. Với xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới và sự toàn cầu hoá diễn ra rộng khắp trên toàn thế giới, với nhiều hiệp định song phương và đa phương được ký kết, các quốc gia đang cố gắng loại bỏ các rào cản thương mại nhằm đưa[r]

66 Đọc thêm

Chương 4 rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử

CHƯƠNG 4 RỦI RO VÀ PHÒNG TRÁNH RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử×rủi ro trong thương mại điện tử×hạn chế rủi ro trong thương mại điện tử×quản trị rủi ro trong thương mại điện tử×rủi ro trong thương mại điện tử việt nam×rủi ro trong thương mại điện tử và giải pháp×

Từ khóa
Rủi ro trong Thương mại điện tửrủi ro[r]

51 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: THỰC HÀNH MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG NGHĨA.

BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC HÀNH MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG NGHĨA.

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lí kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam với tư cách là công cụ quản lí kinh tế tài chính đã không ngừng được đổi mới hàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc quản lí tài chính của nhà nướ[r]

124 Đọc thêm

rui ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử

RUI RO VÀ PHÒNG TRÁNH RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới
ngày nay đã tác động và xâm nhập vào mọi hoạt động kinh doanh của
các công ty, doanh nghiệp. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọi
góc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Việc ứng dụng công nghệ trong d[r]

32 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN DÒNG SẢN PHẨM MINI PC DELL INSPIRON CHO KHỐI VĂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN TP CẦN THƠ NĂM 2016

PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN DÒNG SẢN PHẨM MINI PC DELL INSPIRON CHO KHỐI VĂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN TP CẦN THƠ NĂM 2016

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ 3
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN DÒNG SẢN PHẨM MINI PC DELL INSPIRON CHO KHỐI VĂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN TP CẦN THƠ NĂM 2016 5
1.1. Tổng quan về sản phẩm Mini PC Dell Inspiron và địa bàn TP.Cần Thơ 5
1.1.1. Giới thiệu về sản phẩ[r]

32 Đọc thêm

luật về thương mại điện tử

LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới
ngày nay đã tác động và xâm nhập vào mọi hoạt động kinh doanh của
các công ty, doanh nghiệp. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọi
góc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Việc ứng dụng công nghệ trong d[r]

29 Đọc thêm

Giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước trong Liên minh thuế quan miền Nam châu Phi (SACU)

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRONG LIÊN MINH THUẾ QUAN MIỀN NAM CHÂU PHI (SACU)

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài luận án
Mở rộng, đa dạng hóa quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các đối tác là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 được thông qua tại Đại hội đại bi[r]

146 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM THĂNG LONG

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM THĂNG LONG

Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lý tài chính.Trình độ quản lý tài chính của các nhà quản lý thể hiện qua sự hiểu biết về tài chín[r]

48 Đọc thêm

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM THĂNG LONG

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Ở TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM THĂNG LONG

Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lý tài chính.Trình độ quản lý tài chính của các nhà quản lý thể hiện qua sự hiểu biết về tài chín[r]

38 Đọc thêm

NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA , GIÁM SÁT CHỐNG BUÔN LẬU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA , GIÁM SÁT CHỐNG BUÔN LẬU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

hàng hóa nhập khẩu của Chi cục quản lý thò trường TP.HCM.- Chương 3: Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra,giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu của Chi cục quản lý thò trườngTP.HCM.Tuy đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu nhưng luận văn chắc chắnkhông thể tránh khỏi nhữ[r]

46 Đọc thêm

Chiến lược Twinpeaks trong Tài Chính Quốc Tế

CHIẾN LƯỢC TWINPEAKS TRONG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Theo kết quả tính toán được ở 2 bảng trên thì ta thấy có sự chênh lệch giữa tỷ giá tính theo ngang giá sức mua và tỷ giá thị trường của đồng tiền địa phương so với đồng USD. Cụ thể, nếu tính tỷ giá theo ngang giá sức mua dựa vào BigMac thì đồng tiền địa phương bị định giá thấp hơn từ 8,7% đến 49,8%[r]

6 Đọc thêm

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Quảng cáo In Ấn và Thương mại Trường Sơn

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Quảng cáo In Ấn và Thương mại Trường Sơn
1.1.1. Quá trình hình thành của Công ty Cổ phần Quảng cáo In Ấn và Thương mại Trường Sơn
Công ty Cổ phần Quảng cáo In Ấn và Thươ[r]

115 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM Á

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM Á

Ở nước ta, từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến lược. Các doanh nghiệp cần thiết phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hoá mới có đủ tính linh hoạt để ứng phó với những t[r]

32 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI TRONG THỜI GIAN QUA.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI TRONG THỜI GIAN QUA.

Viện nghiên cứu Thương mại là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Thương mại, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Viện kinh tế kỹ thuật thương nghiệp, Viện khoa học kỹ thuật và kinh tế Vật tư, Viện kinh tế Đối ngoại.

Trong suốt hơn 30 năm thành lập, xây dựng và trưởng thàn[r]

26 Đọc thêm