CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Các điều kiện đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luật.doc":

NHỮNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI CỦA VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT

NHỮNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI CỦA VĂN BẢNQUY PHẠM PHÁP LUẬT

PHẦN MỞ ĐẦUHằng năm, các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương ban hànhhàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh hoạt động thuộc nhiềulĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Nhìn chung, việc ban hành văn bản tuân thủtheo đúng quy định thống nhất. Nhiều văn bản tr[r]

12 Đọc thêm

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử các vụ án hành chính ở Việt Nam

BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRONG XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁNBảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động xét xử hành chính của Tòa án là việc Tòa án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tiến hành xem xét và phán quyết tính hợp pháp (hay bất hợp pháp) đối với các hành vi[r]

166 Đọc thêm

ĐỒ ÁN THỦY CÔNG (THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT VÀ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH )

ĐỒ ÁN THỦY CÔNG (THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT VÀ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH )

Đồ án Thủy Công được xây dựng và tính toán trên cơ sở kiến thức từ giáo trình Thủy Công, Thủy Lực, đảm bảo tính chính xác, kỹ thuật

Xử lí các số liệu địa chất, đánh giá điều kiện xây dựng công trình
Đề xuất phương án móng nông khả thi trên nền đất tự nhiên hoặc gia cố và chọn một phương án thiết[r]

34 Đọc thêm

BÀI TẬP CÁ NHÂN LUẬT HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀNƯỚC

BÀI TẬP CÁ NHÂN LUẬT HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀNƯỚC

Bài tập cá nhân Luật Hành chính - Quản lý hành chính NhànướcKhái niệmQuản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành, điều hành của cơ quan hànhchính nhà nước, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức được nhà nước uỷquyền quản lý trên cơ sở của luật và để thi hành luật nhằm thực hiện chức nă[r]

4 Đọc thêm

Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì có thể áp dụng tập quán

TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁP LUẬT KHÔNG QUY ĐỊNH VÀ CÁC BÊN KHÔNG CÓ THỎA THUẬN THÌ CÓ THỂ ÁP DỤNG TẬP QUÁN

Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thoả thuận thì có thể áp dụng tập quán
Đề bài: Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2005 qui định: “Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thoả thuận thì có thể áp dụng tập quán”. Hãy chỉ ra những nguyên nhân, điều kiện áp dụn[r]

4 Đọc thêm

Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Lý luận Nhà nước và pháp luật
Bài tập học kỳ Lý luận Nhà nước và pháp luật 8 điểm

Trong đời sống xã hội, pháp luật có một vai trò, vị trí vô cùng quan trọng và mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Pháp lu[r]

11 Đọc thêm

CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA ĐẢNG

CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA ĐẢNG

Chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền của Đảng Bài tập lớn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
Hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội được quan niệm là hệ thống các tổ chức chính trị xã hội mà nhờ đ[r]

22 Đọc thêm

Vấn đề thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật

VẤN ĐỀ THẨM ĐỊNH THẨM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Vấn đề thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật Bài tập học kỳ môn Xây dựng văn bản pháp luật
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Xây dựng văn bản pháp luật
Vấn đề thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình soạn thảo để ban hành ra một văn bản quy phạm pháp luật sẽ có những trường[r]

11 Đọc thêm

Phân tích vai trò và ý nghĩa của hoạt động đánh giá tác động của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

PHÂN TÍCH VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Phân tích vai trò và ý nghĩa của hoạt động đánh giá tác động của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện cũng là lúc nhiều vấn đề mới trong xã hội phát sinh và cần được giải quyết. Một công cụ quan trọng để Nhà[r]

7 Đọc thêm

TRONG VĂN BẢN THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000, VẤN ĐỀ BAO BÌ NI LÔNG ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ TRÌNH BÀY NHƯ THẾ NÀO

TRONG VĂN BẢN THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000, VẤN ĐỀ BAO BÌ NI LÔNG ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ TRÌNH BÀY NHƯ THẾ NÀO

Hành động kêu gọi "Một ngày không dùng bao bì ni lông" sẽ khiến mọi người nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ sự trong sạch của môi trường. Làm điều đó cũng vì chính cuộc sống của chúng ta. Từ hàng triệu năm nay, loài người đã xuất hiện trên Trái Đất. Chúng ta được đất nuôi dưỡng, được hít thở bầu kh[r]

1 Đọc thêm

Bài tập nhóm Xây dựng văn bản pháp luật: Thẩm định văn bản pháp quy phạm pháp luật

BÀI TẬP NHÓM XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT: THẨM ĐỊNH VĂN BẢN PHÁP QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật bài tập nhóm xây dựng văn bản pháp luật

A. MỞ ĐẦU

Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật là một giai đoạn trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp. Như vậy, để ban hành một văn bản quy phạm pháp luật thì cần phải có đầy đ[r]

9 Đọc thêm

ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ THÔNG QUA QUYỀN KHỞI KIỆN

ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ THÔNG QUA QUYỀN KHỞI KIỆN

LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ THÔNG QUA QUYỀN KHỞI KIỆN 10
1.1. Khái quát chung về quyền con người 10
1.1.1. Khái niệm 10
1.1.2. Ghi nhận quyền con người trong văn bản pháp lý của một số quốc gia 12
1.2. Khái quát về quyền khởi kiện trong[r]

53 Đọc thêm

Về tính tương đương của các văn bản pháp luật do các Quốc gia Thành viên ban hành liên quan tới quy định về nhãn mác, trình bày và quảng cáo hàng hóa thực phẩm

VỀ TÍNH TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT DO CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN BAN HÀNH LIÊN QUAN TỚI QUY ĐỊNH VỀ NHÃN MÁC, TRÌNH BÀY VÀ QUẢNG CÁO HÀNG HÓA THỰC PHẨM

(2) Vì thế, tính tương đương của các văn bản pháp luật này có thể đóng góp cho sự vận hành thông suốt của thị trường nội bộ.
(3) Mục đích của Chỉ thị này cần là tạo điều kiện để các quy định của Cộng đồng Châu Âu có cùng chung đặc điểm có thể áp dụng theo chiều ngang đối với tất cả các hàng hóa thực[r]

27 Đọc thêm

BC kiem diem chi dao, dieu hanh 2011 2016 (đã sửa

BC KIEM DIEM CHI DAO, DIEU HANH 2011 2016 (ĐÃ SỬA

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
1. Đánh giá chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố
Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, thực hiện nhiệm vụ của mình theo Hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.[r]

14 Đọc thêm

Soạn bài: Thông tin về ngày trái đất năm 2000

SOẠN BÀI: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

Hướng dẫn soạn văn, soạn bài, học tốt bài THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Về vấn đề nêu trong văn bản: Từ hàng triệu năm nay, loài người đã xuất hiện trên Trái Đất. Chúng ta được đất nuôi dưỡng, được hít thở bầu không khí trong lành,... Có thể nói, con người[r]

2 Đọc thêm

BÀI TIỂU PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

BÀI TIỂU PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ TÀI
Trình bày so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử.
BÀI LÀM
1.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.
A,Pháp luật
Pháp luật là hệ thông các quy tắc xử sự do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, hướng các quan hệ xã hội phát triển theo ý chí của nhà nước.
Các[r]

8 Đọc thêm

Phân tích và bình luận về các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHIẾM KHUYẾT

Phân tích và bình luận về các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết Bài tập học kỳ Xây dựng văn bản pháp luật
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Xây dựng văn bản pháp luật
MỞ ĐẦU

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu quản lí xã hội bằng pháp luật ngày càng cao thì yêu cầu v[r]

10 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ LÍ GIẢI CƠ SỞ CỦA VIỆC ĐẶT RA NHỮNG YÊU CẦU ĐÓ

PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ LÍ GIẢI CƠ SỞ CỦA VIỆC ĐẶT RA NHỮNG YÊU CẦU ĐÓ

III. Thực trạng việc đáp ứng các yêu cầu về mặt nội dung của văn bản pháp luậthiện nay.Nhìn chung, hiện nay các văn bản ngày càng hoàn thiện về mặt thể thức, nộidung, văn phong ngôn ngữ cũng như tính pháp lí. Đặc biệt, trong quá trình soạn thảovăn bản các văn bản đã phần[r]

16 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ, CHỨNG KHOÁN VÀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ, CHỨNG KHOÁN VÀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíChính sách mới về Sở hữu trí tuệ – Chứng khoán – VPHCTrong tháng 8/2015, nhiều chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ – Chứngkhoán – Vi phạm hành chính bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau:1. Hướng dẫn xử[r]

2 Đọc thêm

tiểu luận cao học Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật đối với xã hội nước ta hiện nay (1)

TIỂU LUẬN CAO HỌC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI XÃ HỘI NƯỚC TA HIỆN NAY (1)

Pháp luật là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội và đời sống cộng đồng, là sản phẩm của sự phát triển xã hội vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan. Chính vì vậy, pháp luật có một ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh xã hội Việt nam hiện nay, Pháp luật là vũ khí chính t[r]

23 Đọc thêm

Cùng chủ đề