VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " Vấn đề thất nghiệp của sinh viên":

Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và vân dụng cặp phạm trù này để phân tích vấn đề thất nghiệp của sinh viên ra trường hiện nay

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ VÀ VÂN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NÀY ĐỂ PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN RA TRƯỜNG HIỆN NAY

Sinh viên ra trường hiện nay đang là vấn đề rất đáng báo động trong xã hội. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Nguyên nhân của việc thất nghiệp của sinh viên là do đâu? Hậu quả để lại là gì? Vấn đề đó đã gây thiệt hại gì cho những sinh viên đó và sự phát triển kinh tế của đất nước? Và chúng ta cần phải làm gì[r]

10 Đọc thêm

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VỚI VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VỚI VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA

hocthuat.vn –Tài liệu online miễn phíLỜI MỞ ĐẦUThế kỷ 21 đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho toàn cầu, một thếgiới đầy sôi động của quá trình toàn cầu hoá. Điều đó đã thúc đẩy các nướctích cực gia nhập vào các tổ chức quốc tế như: WTO (tổ chức thương mạiquốc tế), OECD (tổ chức hợp tác và phát tr[r]

28 Đọc thêm

VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP, LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP, LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Vấn đề thất nghiệp,lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam Bài tập học kỳ Kinh tế vĩ mô
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Kinh tế vĩ mô
Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu phát triển rực rỡ trên nhiều lĩnh vực về mặt kinh tế, chính trị, xã hội …. Tuy nhiên,đằng sau những thành tựu chún[r]

8 Đọc thêm

THỰC TRẠNG TRỤC LỢI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG TRỤC LỢI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Ngày 1.1.2009, tại Việt Nam một loại hình bảo hiểm mới đã bắt đầu có hiệu lực nhằm bảo vệ, hỗ trợ những đối tượng lao động thất nghiệp. Đó là bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ). Sự ra đời của loại hình bảo hiểm này thực sự là một bước tiến lớn trong con đường phát triển của ngành bảo hiểm Việt nam nói r[r]

44 Đọc thêm

THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TRÍ THỨC VÀ LAO ĐỘNG TRẺ BÀI HỌC TỪ THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM

THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG TRÍ THỨC VÀ LAO ĐỘNG TRẺ. BÀI HỌC TỪ THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM

BÀI THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNGMục lục.I. Lời mở đầu4II.Tình hình kinh tế Việt Nam những năm gần đây4 1.Tăng trưởng kinh tế dưới mức tiềm năng4 2. Lạm phát được kiềm chế, chỉ số tăng giá thấp6 3. Thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối có chuyển biến tích cực 6III. Thực trạng thất ngh[r]

27 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC TRẠNG SINH THẤT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC TRẠNG SINH THẤT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG

LỜI NÓI ĐẦU:Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tín[r]

14 Đọc thêm

KINH TẾ VĨ MÔ - THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT

KINH TẾ VĨ MÔ - THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT

Trong lịch sử loài người, thất nghiệp chỉ xuất hiện trong xã hội tư bản[cần dẫn nguồn]. Ở xã hội cộng đồng xã hội nguyên thủy, việc phải duy trì trật tự trong bầy đàn buộc mọi thành viên phải đóng góp lao động và được làm việc. Trong xã hội phong kiến châu Âu, truyền đời đất đai đảm bảo rằng con ngư[r]

20 Đọc thêm

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP, BÀI HỌC TỪ CÁC NƯỚC VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP, BÀI HỌC TỪ CÁC NƯỚC VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM

Mục lụcChương I:Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam đối với sinh viên đại học và sau đại học I.Thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam đối với sinh viên bậc đại học và sau đại học1. Bối cảnh thất nghiệp và việc làm đối với sinh viên bậc đại học và sau đại học ở Việt Nam, so sánh với thế giới 2. Mức độ đáp ứn[r]

26 Đọc thêm

Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM TỪ 2010 ĐẾN 2015

Trong bối cảnh tình hình kinh tế cũng như chính trị việt nam hiện nay thì chúng ta có rất nhiều vấn đề cần được quan tâm.Song có lẽ vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay không chỉ có Việt nam chúng ta quan tâm , mà nó được cả thế giới quan tâm đó là vấn đề thất nghiệp.Với khả năng nhận thức cũng như hạn ch[r]

28 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU NHU CẦU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NGHIÊN CỨU NHU CẦU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1.1TÍNH CấP THIếT CủA Đề TÀI
Sinh viên Việt Nam được các tổ chức tuyển dụng đánh giá là những người chăm học, có kiến thức, vững vàng về chuyên môn của mình. Nhưng tại sao vẫn tồn tại một số lượng lớn sinh viên khi ra trường vẫn thất nghiệp hoặc có việc làm nhưng khả năng thích ứng với công việc th[r]

63 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Thất nghiệp là một hiện tượng kinh tế xã hội mà hầu hết các nước trên thế
giới phải đương đầu. Trong nền KTTT, thất nghiệp được biểu lộ một cách rõ nét
nhất, nó là hệ quả tất yếu của phát triển công nghiệp. Chống thất nghiệp và bảo
vệ NLĐ trong trường hợp[r]

164 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại v[r]

11 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam vĐề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại việt nam Đề tài: Thực trạng thất nghiệp tại[r]

29 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 2014

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 2014

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 2014PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 2014PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 2014PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 2014PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP CỦA VIỆT[r]

38 Đọc thêm

TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỈ LỆ THẤT NGHIỆP, BÀI HỌC TỪ THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO NƯỚC TA.

TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỈ LỆ THẤT NGHIỆP, BÀI HỌC TỪ THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO NƯỚC TA.

MỤC LỤCLời mở đầu4CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THẤT NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI5I.Khái quát tình hình kinh tế:51.Thế giới trong thời kì khủng hoảng 2008 – 2009.52.Năm 2010 thế giới tiếp tục đi vào ổn định.53.Năm 2011 Phục hồi chậm chạp, tăng trưởng suy giảm.54.Năm 2012 2013 suy giảm, phục hồi chậm.75.6 th[r]

28 Đọc thêm

SINH VIÊN VIỆT NAM với vấn đề hội NHẬP QUỐC tế

SINH VIÊN VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Sv đối với vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế
Xu thế hội nhập GDĐT VN so với thế giới:Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội hội nhập với khu vực và thế giới, nền giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng đã mở ra những chân trời tri thức mới. Cùng với đó là những cơ hội để giáo d[r]

5 Đọc thêm

TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Tình trạng thất nghiệp và vấn đề giải quyết việc làm

40 Đọc thêm

HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (LV THẠC SĨ)

HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (LV THẠC SĨ)

Hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên[r]

118 Đọc thêm

Nghiên cứu khoa học sinh viên: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về địa phương làm việc của sinh viên ngành kinh tế trường đại học Thương Mại

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN: NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊA PHƯƠNG LÀM VIỆC CỦA SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Như chúng ta đã biết, hiện nay tỉ lệ sinh viên sau khi ra trường có được một công việc ổn định là rất thấp hơn nữa số lượng sinh viên ra trường không có việc làm cũng ngày một gia tăng ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đặc biệt phải kể đến Hà Nội nơi quy tụ hàng chục nghìn sinh viên từ khắp các t[r]

70 Đọc thêm

TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG

TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG

đường giảng dạy, trong khi với năng lực của bản thân thì những sinh viên như chúng tôisẽ phải lên vùng sâu, vùng xa thì mới tìm được việc. Vì chỉ tiêu giáo viên hàng năm tạiđịa phương rất ít.Nhiều bạn sinh viên lựa chọn ngành học theo mong muốn của bố mẹ hoặc đi theobạn bè chứ chưa hề[r]

14 Đọc thêm