THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN VÀ MÁY TÍNH - CHƯƠNG 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thiết kế hệ thống điều khiển số sử dụng vi điều khiển và máy tính - chương 1":

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 10 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 10 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.Chương 2: Máy tiệnChương 3: Máy khoan doaChương 4: Máy PhayChương 5: Máy gia công bánh răngChương 6: Máy màiChương 7: Máy chuyển động thẳngChương 8: Thiết kế máy cắt kim loạiChương 9: Máy điều khiển theo chương trình sốChương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuChương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCChương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương :Chương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuCuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn..Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 11 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 11 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.Chương 2: Máy tiệnChương 3: Máy khoan doaChương 4: Máy PhayChương 5: Máy gia công bánh răngChương 6: Máy màiChương 7: Máy chuyển động thẳngChương 8: Thiết kế máy cắt kim loạiChương 9: Máy điều khiển theo chương trình sốChương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuChương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCChương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương :Chương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCCuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn..Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

52 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 12 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 12 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.Chương 2: Máy tiệnChương 3: Máy khoan doaChương 4: Máy PhayChương 5: Máy gia công bánh răngChương 6: Máy màiChương 7: Máy chuyển động thẳngChương 8: Thiết kế máy cắt kim loạiChương 9: Máy điều khiển theo chương trình sốChương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuChương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCChương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương :Chương 12:Nội suy trong hệ thống máy điều khiển sốCuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn..Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

83 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 1 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 1 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)
GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:
Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.
Chương 2: Máy tiện
Chương 3: Máy khoan - doa
Chương 4: Máy Phay
Chương 5: Máy gia công bánh răng
Chương 6: Máy mài
Chương 7: Máy chuyển động thẳng
Chương 8: Thiết kế máy cắt kim loại
Chương 9: Máy điều khiển theo chương trình số
Chương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệu
Chương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNC
Chương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương đầu tiên:
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY CẮT KIM LOẠIMục tiêu chương 1:1. Trình bày được khái niệm về máy cắt kim loại:2. Phân tích được cấu tạo bề mặt gia công;3. Phân tích được các phương pháp tạo hình;4. Phân biệt được các chuyển động tạo hình;5. Phân tích và xây dựng được sơ đồ kết cấu động học;6. Phân tích ý nghĩa ký hiệu của một số loại máy cắt kim loại thông dụng.Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

20 Đọc thêm

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ BẰNG BIỂU ĐỒ TRÊN MÁY TÍNH

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ BẰNG BIỂU ĐỒ TRÊN MÁY TÍNH

Công nghệ ngày càng phát triển và được ứng nhiều trong cuộc sống .Công nghệ nhiệt là một phần quan trọng trong đó . Đề tài Thiết kế và thi công hệ thống giám sát nhiệt độ bằng biểu đồ trên máy tính được đề ra nhằm đưa ra một hướng giải quết ứng dụng vào việc ổn định nhiệt cho các phòng thiết bị hoặc chuồng nuôi công nghiệp.Đề tài sử dụng một cảm biến nhiệt để cảm biến nhiệt độ sau đó được xử lí và cập nhật lien lục giá trị nhiệt lên máy tính để vẽ biểu đồ nhiệt , sử dụng linh kiện công suất để điều khiển công suất xoay chiều 220V ac
Đồ án được cấu thành với 3 chương .
Chương 1 : Tổng quan về đề tài giám sát nhiệt độ qua máy tính ,và tìm hiểu các thiết bị linh kiện lien quan
Chương 2 : Thiết kế mạch ,nguyên lí hoạt động và tính toán chọn linh kiện
Chương 3 : Thi công mạch , lưu đồ thuật toán và chương trình
Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt đồ án là thiết kế mạch , xây dựng lưu đồ thuật toán để mô phỏng thành công trên phần mềm máy tính sau đó thực hiện thi công phần cứng kết hợp với phần mềm thiết kế sẵn để hoàn thành đồ án .
Kết thúc đồ án tôi đã giải quyết các vấn đề mục tiêu đề ra tuy nhiên đồ án vẫn còn rất đơn giản cần được nghiên cứu và phát triển thêm.
Xem thêm

59 Đọc thêm

Nghiên cứu và thiết kế: “ Hệ Thống Tưới Cây Tự Động ”

NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ: “ HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG ”

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiLỜI CAM ĐOANiiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆUvDANH MỤC CÁC HÌNHviLỜI MỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Lý do chọn đề tài23. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu34. Kết cấu đồ án4CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG51.1. Khái niệm hệ thống tự động51.2. Vị trí và tầm quan trọng của hệ thống tự động51.3. Ứng dụng của tự động hóa trong tưới tiêu cho cây trồng.61.4. Một số hệ thống tưới cây tự động trên thị trường61.5. Các loại vòi tưới và van điện tử8CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG92.1. Vi điều khiển AT89S5292.1.1. Sơ đồ của vi điều khiển AT89S5292.1.2. Cấu trúc của vi điều khiển AT89S52112.1.3. Các bộ timer của AT89S52122.1.4. Điều khiển ngắt (INTERRUPT) của AT89S52132.2. Đồng hồ thời gian thực DS1307132.3. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm152.4. Màn hình LCD182.5. Rơ le (relay)202.6. Tụ điện212.7. Cuộn cảm222.8. Điện trở232.9. Điot24CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN253.1. Xây dựng bài toán263.2. Thiết kế mạch điều khiển283.2.1. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều khiển tưới cây283.2.2. Các khối trong mạch293.2.2.1 Khối nguồn nuôi293.2.2.2 Khối giao tiếp Rơle 5V293.2.2.3 Khối giao tiếp LCD303.2.2.4 Khối cảm biến nhiệt độ và độ ẩm303.2.2.5 Khối giao tiếp I2C DS1307313.2.2.6 Khối nút bấm313.3.2. Mạch in323.3.3. Thiết kế phần mềm333.3.4. Lưu đồ thuật toán hệ thống điều khiển.353.3.4. Mạch sau khi chạy mô phỏng bằng phần mềm Proteus.363.3.5. Mạch thực tế sau khi chạy thử36KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI38TÀI LIỆU THAM KHẢO39PHỤ LỤC40
Xem thêm

78 Đọc thêm

THUẬT TOÁN DÒNG ĐIỆN TIÊN LƯỢNG TRONG NGUỒN CHỈNH LƯU CÓ HIỆU CHỈNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT

THUẬT TOÁN DÒNG ĐIỆN TIÊN LƯỢNG TRONG NGUỒN CHỈNH LƯU CÓ HIỆU CHỈNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT

TảiĐệmNhânSai lệchXác địnhđiểm qua “0”Sóng sinchuẩnDSPHình 7. Đề xuất áp dụng thuật toán tiên lượng dòng điệncho bộ chỉnh lưu có hiệu chỉnh hệ số công suấtthất năng lượng thấp, giảm các giá trị L, C tức là3. Kết luậnViệc nghiên cứu, thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu kích thước linh kiện nhỏ gọn, dễ tích hợp.1 pha PFC áp dụng phương pháp điều khiển số- Việc thiết lập các thông số bảo vệ cực đạithuật toán dòng tiên lượng có những ưu điểm như trong vi điều khiển đơn giản, không phụ thuộcsau:vào các yếu tố vật lý.- Do sử dụng vi điều khiển số hay các bộ xử- Sản phẩm có thể ứng dụng cho các thiết bịlý số DSP để điều khiển độ rộng xung PWM nên điện sử dụng điện một chiều với hiệu suất củasơ đồ mạch đơn giản, giảm thiểu số lượng linh nguồn đạt giá trị cao.kiện, mạch hoạt động ổn định và chính xác.TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 9 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 9 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.Chương 2: Máy tiệnChương 3: Máy khoan doaChương 4: Máy PhayChương 5: Máy gia công bánh răngChương 6: Máy màiChương 7: Máy chuyển động thẳngChương 8: Thiết kế máy cắt kim loạiChương 9: Máy điều khiển theo chương trình sốChương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuChương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCChương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương :Chương 9:Máy điều khiển theo chương trình sốCuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn..Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

24 Đọc thêm

hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi

HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH MỨC NƯỚC BAO HƠI

Với nhu cầu nâng cao chất lượng điều khiển quá trình công nghệ, các hệ điều khiển nhiều vòng được áp dụng rộng rãi. Chất lượng điều chỉnh của hệ nhiều vòng đã đem đến kết quả rất khả quan trong điều chỉnh công nghiệp đặc biệt là trong các quá trình nhiệt, khi đối tượng điều khiển có quán tính lớn và chịu ảnh hưởng mạnh của tác động nhiễu. Từ khi kỹ thuật vi xử lý và điều khiển số ra đời người ta càng quan tâm nhiều hơn đến việc tổng hợp hệ thống điều khiển số nhiều vòng, song vì tính phức tạp của đối tượng (nhất là đối tượng nhiệt) cho nên lời giải nhận được của hệ thống không đem lại kết quả mong muốn hoặc kết quả không tối ưu do đó khi đặt tham số hệ thống người ta phần lớn dựa trên kinh nghiệm là chính. Trong bối cảnh đó quan điểm tổng hợp cấu trúc bền vững cao ra đời là cơ sở lý luận để tổng hợp hệ thống điều chỉnh liên tục. Theo phương pháp này cho phép thiết kế bộ điều chỉnh có độ ổn định rất cao, sai số điều chỉnh nhỏ, quá trình quá độ đảm bảo hệ số tắt cao trong trường hợp đối tượng có sự thay đổi. Đối với bộ điều chỉnh số, chúng ta cũng có thể áp dụng được quan điểm trên, song chúng ta cần phát triển một số vấn đề cho phù hợp với đặc điểm của bộ điều khiển số.
Xuất phát từ thực tế đó chúng em chọn “hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi”,làm đề tài nghiên cứu cho đồ án của mình.Đề tài đã giải quyết được những vấn đề sau:
Chương I :Tổng quan về phương pháp điều chỉnh
Chương II :Các sơ đồ tự động điều chỉnh mức nước bao hơi
Chương III:Mô hình điều chỉnh mức nước
Xem thêm

21 Đọc thêm

Thiết kế modul ghép nối máy tính

THIẾT KẾ MODUL GHÉP NỐI MÁY TÍNH

Có thể nói, hiện nay vi điều khiển đã rất phổ biến ở Việt Nam, và được ứng dụng rất nhiều. Những sinh viên nghành Điện, Điện Tử , Cơ Điện Tử, Tin Học, Viễn Thông ... hầu như ai cũng biết cách để làm việc với vi điều khiển. Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của các thiết bị điện tử, kỹ thuật ghép nối với máy tính đang được ứng dụng ngày càng nhiều đem lại hữu ích cho cuộc sống. Máy tính được sử dụng trong các nhà máy xí nghiệp trong các dây truyền sản xuất, trong các ứng dụng thiết kế ngôi nhà thông minh. Các thiết bị, hệ thống đo lường ghép nối với máy tính có độ chính xác cao. Vi điều khiển được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử: chúng có trong các thiết bị viễn thông, máy văn phòng, đồ điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em, thiết bị giải trí. Các thiết bị đó nói chung đều cần một cơ cấu điều khiển thông minh, có khả năng tương tác với người sử dụng.Với đề tài “Thiết kế modul ghép nối máy tính”nhằm nghiên cứu chuyên sâu về PIC 18F4550, trong đợt thực tập này chúng em hy vọng góp phần tạo ra những ứng dụng thực tế đáp ứng nhu cầu phát triển của công nghệ và tạo ra các sản phẩm có tính thương mại.
Xem thêm

87 Đọc thêm

Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51

ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ BƯỚC DÙNG L298 (GHÉP LẠI NHƯ MỘT Ô TÔ ĐỒ CHƠI 4 BÁNH) SỬ DỤNG HỌ VĐK MCS51

Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh). Sử dụng họ VĐK MCS51
1, Vũ Mậu Dương
2, Vũ Văn Hải Nhóm Trưởng
3, Võ Anh Thắng
4, Nguyễn Văn Hùng

Nhiệm vụ thiết kế : Chuyển động động cơ bước theo ý muốn của người lập trình, bao gồm
•Chuyển động thẳng : tiến, lùi.
•Chuyển động quay : trái, phải.
•Điều khiển được tốc độ chuyển động của động cơ.
•Có các phím chức năng tương ứng để Dừng, Tiến, Lùi, Quay trái, Quay phải, Tăng tốc, Giảm tốc theo đường Line.
•Hiển thị các chức năng tương ứng khi chạy lên màn hình LCD.
Yêu cầu:
•Chương 1: Đặt vấn đề và nhiệm vụ thư.(1 tuần)
•Chương 2: Tổng quan các phương pháp điều khiển động cơ bước và cảm biến dò đường. (2 tuần)
•Chương 3: Thiết kế phần cứng.(2 tuần)
•Chương 4: Thiết kế phần mềm.(2 tuần)
•Chương 5: Kết luận và phương hướng phát triển.(1 tuần)

Thời gian làm đồ án: Từ 21/09/2015 đến 16/11/2015

Email liên hệ: duyenbt@epu.edu.vn

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ NHIỆM VỤ THƯ4
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ4
1.2. NHIỆM VỤ THƯ4
1.2.1.Đối Tượng Đề Tài.4
1.2.2.Mục Đích Đề Tài.4
1.2.3.Nội Dung Cần Triển Khai.5
1.2.4.Phương Pháp Tiếp Cận.5
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC VÀ CẢM BIẾN DÒ ĐƯỜNG6
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ BƯỚC6
2.1.1. Động Cơ Biến Từ Trở.7
2.1.2. Động Cơ Nam Châm Vĩnh Cửu8
2.1.2.1.Động Cơ Đơn Cực9
2.1.2.2. Động Cơ Lưỡng Cực.10
2.1.2.3.Động Cơ Hai Dây Song song11
2.1.2.4. Động Cơ Nhiều Pha.12
2.1.3. Động Cơ Lai.13
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC14
2.2.1. Điều Khiển Đủ Bước.14
2.2.2. Điều Khiển Nửa Bước.15
2.2.3. Điều Khiển Vi Bước.15
2.3. CẢM BIẾN DÒ ĐƯỜNG.15
2.3.1. Khái Niệm.15
2.3.2. Các Loại Cảm Biến.15
2.3.3. Led Hồng Ngoại.16
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG17
3.1. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC17
3.1.1. Khối Điều Khiển.17
3.1.1.1. Giới Thiệu Chung Về ATmega16.18
3.1.1.2. Cấu Trúc Nhân AVR Của ATmega16.21
3.1.2. Khối Nguồn.24
3.1.3. Khối Sensor.25
3.1.4. Khối Điều Khiển Động Cơ.28
3.1.5. Khối Hiển Thị.30
3.1.6. Động Cơ Bước.32
3.1.7.Khối Bàn Phím.33
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM34
4.1. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN.34
4.2. SỬ DỤNG PHẦN MỀM CODE AVR ĐỂ VIẾT CHƯƠNG TRÌNH.34
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN43
5.1. ƯU ĐIỂM43
5.2. NHƯỢC ĐIỂM43
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Đồ án: Thiết kế mạch điều khiển 2 động cơ bước dùng L298 (Ghép lại như một ô tô đồ chơi 4 bánh) sử dụng họ VĐK MCS51
Xem thêm

42 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 2 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 2 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.Chương 2: Máy tiệnChương 3: Máy khoan doaChương 4: Máy PhayChương 5: Máy gia công bánh răngChương 6: Máy màiChương 7: Máy chuyển động thẳngChương 8: Thiết kế máy cắt kim loạiChương 9: Máy điều khiển theo chương trình sốChương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuChương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCChương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương :Chương 2: MÁY TIỆN
ICuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn..Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

48 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 3 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 3 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.Chương 2: Máy tiệnChương 3: Máy khoan doaChương 4: Máy PhayChương 5: Máy gia công bánh răngChương 6: Máy màiChương 7: Máy chuyển động thẳngChương 8: Thiết kế máy cắt kim loạiChương 9: Máy điều khiển theo chương trình sốChương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuChương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCChương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương :Chương 3: Máy Khoan - doa
Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn..Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 4 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 4 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.Chương 2: Máy tiệnChương 3: Máy khoan doaChương 4: Máy PhayChương 5: Máy gia công bánh răngChương 6: Máy màiChương 7: Máy chuyển động thẳngChương 8: Thiết kế máy cắt kim loạiChương 9: Máy điều khiển theo chương trình sốChương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuChương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCChương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương :Chương 4: Máy PhayCuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn..Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 5 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 5 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.Chương 2: Máy tiệnChương 3: Máy khoan doaChương 4: Máy PhayChương 5: Máy gia công bánh răngChương 6: Máy màiChương 7: Máy chuyển động thẳngChương 8: Thiết kế máy cắt kim loạiChương 9: Máy điều khiển theo chương trình sốChương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuChương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCChương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương :Chương 5: Máy gia công bánh răngCuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn..Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

32 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 6 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 6 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.Chương 2: Máy tiệnChương 3: Máy khoan doaChương 4: Máy PhayChương 5: Máy gia công bánh răngChương 6: Máy màiChương 7: Máy chuyển động thẳngChương 8: Thiết kế máy cắt kim loạiChương 9: Máy điều khiển theo chương trình sốChương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuChương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCChương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương :Chương 6: Máy màiCuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn..Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO) CHƯƠNG 7 ( Sách Giáo Trình)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH 150 TC (CDIO) CHƯƠNG 7 ( SÁCH GIÁO TRÌNH)

Đồ Án Tốt Nghiệp Máy Và Hệ Thống Điều Khiển Số Theo Chương Trình 150 tc (CDIO)GỒM CÓ TỔNG CỘNG 12 CHƯƠNG:Chương 1: Đại cương về máy cắt kim loại.Chương 2: Máy tiệnChương 3: Máy khoan doaChương 4: Máy PhayChương 5: Máy gia công bánh răngChương 6: Máy màiChương 7: Máy chuyển động thẳngChương 8: Thiết kế máy cắt kim loạiChương 9: Máy điều khiển theo chương trình sốChương 10: Hệ thống tín hiệu mã hiệuChương 11: Hệ thống điều khiển máy NC và CNCChương 12: Nội suy trong hệ thống máy điều khiển số. Sau đây là chương :Chương 7:Máy chuyển động thẳngCuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn..Cuối chương còn có phần câu hỏi ôn tập. Giúp sinh viên hệ thống lại kiến thức của chương, giúp nhớ lâu hơn, kỹ hơn và vận dụng vào thực tiễn.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Thiết kế mô hình đo và điều khiển nhiệt độ phòng sử dụng cổng nối tiếp

THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ PHÒNG SỬ DỤNG CỔNG NỐI TIẾP

Ngày nay, khi công nghiệp tự động hóa ngày càng phát triển thì việc sử dụngmáy tính để điều khiển các hệ thống tự động đã trở nên rất phổ biến. Với mộtchiếc máy tính và một số thao tác chúng ta có thể điều khiển được cả một dâytruyền sản xuất tự động, các hệ thống đèn điện…Máy tính có thể giao tiếp với các thiết bị ngoài thông qua cổng RS232 ( cổngnối tiếp), cổng LPT ( cổng song song ), qua các khe cắm mở rộng ISA … Trongcông nghiệp thông dụng nhất hiện nay là sử dụng RS232 và LPT để máy tínhgiao tiếp với mạch ngoài. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng có thể là VisualBasic, Turbo Pascan, hay ngôn ngữ lập trình C…Với kiến thức được học trên lớp và qua quá trình tìm tòi học hỏi chúng em đãthực hiện đồ án “Thiết kế mô hình đo và điều khiển nhiệt độ phòng sử dụng cổng nối tiếp ”Trong quá trình thiết kế chắc không thể tránh được những thiếusót, vì vậy chúng em rất mong nhận được sự nhận xét và đóng góp của thầy côgiáo.
Xem thêm

45 Đọc thêm

Điều khiển robot từ xa bằng sóng RF và nhận biết vật cản.

Điều khiển robot từ xa bằng sóng RF và nhận biết vật cản.

Đồ án gồm 3 chương
CHƯƠNG 1 2
TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2
1.1 Lý do chọn đề tài 2
1.1.1 Cơ sở lý thuyết 2
1.1.2 Cơ sở thực tiễn 2
1.2 Giới thiệu về robot 2
1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của robot 2
1.2.2 Ứng dụng của Robot 4
1.2.3 Định nghĩa về Robot 5
1.3 Giới thiệu về điều khiển từ xa 6
1.3.1 Lịch sử của điều khiển từ xa 6
1.3.2 Khái niệm về điều khiển từ xa 7
1.3.3 Phân loại 7
1.3.1.1 Điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại (IR) 7
1.3.3.2 Điều khiển từ xa bằng tần số vô tuyến (RF) 8
1.4 Sơ đồ khối của hệ thống 9
1.4.1 Sơ đồ khối đầy đủ 9
1.4.2 Giải thích sơ đồ 10
CHƯƠNG 2 11
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 11
2.1 Khối Vi Điều Khiển 11
2.1.1 Lý do chọn chíp 11
2.1.1.1 Vi Điều Khiển 8051 11
2.1.1.2 Vi điều khiển Atmega 16 12
2.1.1.3 Vi Điều Khiển PIC 13
2.1.1.4 Vi Điều Khiển ARM 14
2.2 Cấu chúc của Atmega16 16
2.2.1 Sơ đồ chân và hình ảnh thực tế của Atmega16 16
2.2.1 Sơ đồ cấu trúc bên trong và các thanh ghi 18
2.2 Khối thu phát RF 20
2.2.1 Giới thiệu về bộ thu phát RF DRF7020D13 20
2.2.2 Cách sử dụng module 20
2.2.3 Sơ đồ chân và kết nối với Vi Điều Khiển 22
2.2.3.1 Sơ đồ các chân của module 22
2.2.3.1 Sơ đồ kết nối với VĐK 23
2.2.4 Giao tiếp UART với AVR 23
2.2.4.1 Truyền thông nối tiếp không đồng bộ 23
2.2.4.2 Truyền thông nối tiếp không đồng bộ với AVR (UART). 27
2.2.3.3 Sử dụng UART trong AVR 31
2.3 Khối cảm biến 36
2.3.1 Giới thiệu về cảm biến siêu âm SRF05 36
2.3.3 Cách tính khoảng cách 39
2.3.4 Sơ đồ chân và giao tiếp với AVR 40
2.3.4.1 Sơ đồ chân 40
2.3.4.2 Kết nối với VĐK 40
2.4 Bộ phận bàn phím và hiện thị 43
2.4.1 Sơ đồ tổng quát 43
2.4.2 Giải thích các bộ phận 43
2.5 Mạch dàn dò 44
2.5.1 Linh kiện sử dụng 44
2.5.2 Sơ đồ nguyên lý 44
2.6 Khối công suất 45
2.6.1 Giới thiệu về MOSFET IRF540 45
2.6.2 Giới thiệu về Role 46
2.7 Khối chấp hành 47
2.7.1 Cấu tạo của động cở điện một chiều 47
2.7.2 Nguyên lý làm việc của động cơ một chiều 49
CHƯƠNG 3 50
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ROBOT ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 50
3.1 Sơ đồ nguyên lý 50
3.1.1 Khối xử lý trung tâm 50
3.1.2 Khối nguồn 51
3.1.3 Bộ cách ly quang 52
3.1.4 Khối điều khiển động cơ 52
3.1.5 Mạch in hoàn chỉnh 53
3.2 Lưu đồ thuật toán 54
3.2.1 Lưu đồ thuật toán phần robot 54
3.2.2 Lưu đồ thuật toán phần điều khiển 56
3.3 Code Hoàn chỉnh của sản phẩm 57
3.3.1 Phần robot 57
3.2.2 Phần điều khiển 82
3.4 Sản phẩm hoàn thiện 88
KẾT LUẬN 89
LỜI CẢM ƠN 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
Xem thêm

Đọc thêm

Đồ án điện tử công suất truyền động điện Thiết kế hệ thống Chopper DC điều khiển số tốc độ động cơ điện một chiều công suất nhỏ sử dụng PID

ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHOPPER DC ĐIỀU KHIỂN SỐ TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU CÔNG SUẤT NHỎ SỬ DỤNG PID

Ngày nay với sự phát triển không ngừng của nền khoa học kỹ thuật đã tạo ra những thành tựu to lớn, trong đó ngành tự động hóa cũng góp phần không nhỏ vào thành công đó. Một trong những vấn đề quan trọng trong các dây truyền tự động hoá sản xuất hiện đại là việc điều chỉnh tốc độ động cơ. Từ trước đến nay, động cơ một chiều vẫn luôn là loại động cơ được sử dụng rộng rãi kể cả trong những hệ thống yêu cầu cao. Vì vậy nhóm em đã được giao đề tài đồ án là: “Thiết kế hệ thống (ChopperDC motor) điều khiển số tốc độ động cơ điệnmột chiều công suất nhỏ sử dụng bộ điều khiển PID”. Nội dung đề tài được chia làm 5 chương:
Chương 1. Tổng quan về hệ điều khiển tốc độ động cơ một chiều
Chương 2. Xây dựng mô hình toán học của hệ thống
Chương 3. Thiết kế bộ điều khiển PID số (Digital PID controller)
Chương 4. Mô phỏng kết quả trên MatlabSimulink
Chương 5. Tính toán mạch động lực
Trong quá trình làm đồ án, em luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và cung cấp những tài liệu cần thiết của thầy giáo TS. Quách Đức Cường. Em xin gửi tới thầy lời cảm ơn chân thành. Tuy nhiên, do thời gian và giới hạn của đồ án cùng với phạm vi nghiên cứu tài liệu với kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên bản đồ án này không tránh khỏi những thiếu sót rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô để bản đồ án của nhóm em được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

26 Đọc thêm