DANH SÁCH CÁC ĐỊA CHỈ SÁCH MIỄN PHÍ

Tìm thấy 1,828 tài liệu liên quan tới tiêu đề "DANH SÁCH CÁC ĐỊA CHỈ SÁCH MIỄN PHÍ":

Phân tích một đoạn trong bài Chí nam nhi của Nguyễn Công Trứ để làm rõ quan niệm của nguyễn công trứ về lẻ sống của kẻ làm trai. Đố kị sá chi con tạo Nợ tang bồng quyết trả cho xong Đã xông

PHÂN TÍCH MỘT ĐOẠN TRONG BÀI CHÍ NAM NHI CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐỂ LÀM RÕ QUAN NIỆM CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ VỀ LẺ SỐNG CỦA KẺ LÀM TRAI. ĐỐ KỊ SÁ CHI CON TẠO NỢ TANG BỒNG QUYẾT TRẢ CHO XONG ĐÃ XÔNG

Phân tích một đoạn trong bài Chí nam nhi của Nguyễn Công Trứ để làm rõ quan niệm của nguyễn công trứ về lẻ sống của kẻ làm trai. Đố kị sá chi con tạo Nợ tang bồng quyết trả cho xong Đã xông pha bút trận thì gắng gỏi kiếm cung Làm cho rõ tu mi nam tử Trong vũ trụ đã đành quân sự Phải có danh gì với núi sông Đi không chẳng lẻ về không

1 Đọc thêm

VĂN MẪU LỚP 8 GIẢI THÍCH CÂU CA DAO “DÒ SÔNG DÒ BIỂN DỄ DÒ, NÀO AI LẤY THƯỚC MÀ ĐO LÒNG NGƯỜI”

VĂN MẪU LỚP 8 GIẢI THÍCH CÂU CA DAO “DÒ SÔNG DÒ BIỂN DỄ DÒ, NÀO AI LẤY THƯỚC MÀ ĐO LÒNG NGƯỜI”

Xưa có Di Tử Hà người nước Vệ, mặc dù luật vua câsm đoán ai lấy xe vua đi sẽ bị chặtchân, thế mà lúc được vua yêu qúy, Di Tử Hà đang đêm lấy xe về thăm mẹ được vuakhen là hiếu. Lúc đi săn, ăn dở miếng đào, thấy vua đến, Di Tử Hà dâng lên vua lại đượcvua khen là thảo, có miếng ngon không ăn hết mà lại dâng vua. Đến lúc vuạ giận, ghét thìlại nhắc qua chuyện cũ, cho là phạm tội khi quân, phải chết. Bởi thế, trong bài Hoài cổkhúc, Tương An quận vương đã phải than: Nửa miếng đào chưa thương lại ghét.Lại có Giới Tử Thôi nước Tấn khi cùng thái tử Trùng Nhĩ bôn đào vì loạn lạc, dám lócthịt mình để nấu cháo cho vua ăn. Thế mà lúc lên làm vua, được vinh hoa phú qúy, TrùngNhĩ lại quên mất Tử Thôi, người ơn đệ nhất của minh! Xét hai chuyện trên, ta thấy rõlòng người điên đảo đến bậc nào. Vì thế mà có câu ca dao.Thương nhau cau bảy bổ ba,Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.Người ta khi thương thì che chở, bảo bọc, khi ghét thì mạt sát, ám hại. Sông biển kia tuygió gào, sóng thét, thế mà không nguy hiểm như cái bể sâu âm thầm của lòng người. Cáithương, ghét bất thường ấy làm cho ta phải lắc đầu, chán nản:Khi thương thương cả lối điKhi ghét, ghét cả tông chi, họ hàng.Hay:Thương nhau nước đục cũng trong,Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ.Cái bất trắc của lòng người khiến cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng phải than:Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử,Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi.(Nhân tình thê thái)Nhưng ta hãy kiên tâm, đừng quá vội chán nản mà thử hỏi: Tại sao lòng người lại quá đảođiên như thế? Rồi ta phải trả lời: chỉ tại hoàn cảnh xã hội mà thôi. Di Tử Hà, Trùng Nhĩ lànhững người thời Chiến quốc, loạn lạc không ngừng. Thế loạn ắt tâm loạn. Nhưng ngaytrong thời Chiến quốc ấy hãy còn có bao nhiêu người tốt như: Giới Tử Thôi thờ chúa hếtlòng, không thân mình, không màng danh lợi; như Bá Lý Hề được danh cao, tước
Xem thêm

3 Đọc thêm

SOLAS 15 CHUONG VIII NỘI DUNG SOLAS

SOLAS 15 CHUONG VIII NỘI DUNG SOLAS

ThuyËn trõêng cñng ph¨i bŸo cŸo kÙp théi cho cŸc cç quan cÜ th¸m quyËn cða ChÏnh phð quâc gia cÜ h¨i phºn m¡ t¡u ½ang ê ½Ü ho´c cÜ h¨i phºn m¡ t¡u sÁ ½Æn trong tr­ng thŸi hõ hÞng.[r]

Đọc thêm

TUAN 34T

TUAN 34T

-Theo dõi và hoàn chỉnh phần trả lời của họcsinh .Hđ3: Làm việc cả lớp .-Yêu cầu học sinh nêu tên một số con suối , consông , hồ có ở địa phương em .-Mời một số em trình bày trước lớp .- Treo tranh chỉ cho học sinh biết thêm một sốcon sông và các hồ lớn ở nước ta .d) Củng cố - Dặn dò:-Liên hệ với cuộc sống hàng ngày. Xem trướcbài mới .giáo khoa và chỉ vào hình để nói vềnhững phần vẽ Đất nhô cao vào choxem có Nước thông qua màu sắc vàchú giải .- Lớp quan sát để nhận biết ( Bề mặtlục địa có chỗ nhô cao là đồi núi , cóchỗ bằng phẳng là đồng bằng và cónhững chỗ có nước đó là sông suối .- Hai em nhắc lại nội dung hoạt động1.- Lớp phân thành các nhóm quan sáttranh và thảo luận theo câu hỏi củagiáo viên đưa ra .-Các nhóm cử đại diện lên chỉ vào cáchình 1, 2, 3 để nói về con suối , consông trong hình , nước suối , nướcsông chảy ra biến hoặc có khi đọnglại tạo thành hồ .
Xem thêm

39 Đọc thêm

ĐỀ TÀI TÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KCN MỸ THO

ĐỀ TÀI TÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KCN MỸ THO

TRANG 52 52 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN: - Từ những phân tích đánh giá về chất lượng nước thải, chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải Sông Tiền trong khu vực khảo sá[r]

59 Đọc thêm

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Mức đầu tư cần thiết và nguồn kinh phí có thể huy động Nguồn đầu tư cần thiết vào khoảng 6,8 tỷ đồng, với mức kinh phí có thể huy động từ các nguồn như sau: Khoảng 3,4 tỷ đồng từ Ngân sá[r]

92 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG THUỐC BVTV PHÂN BÓN HÓA HỌC ĐẾN SỐ LƯỢNG GIUN ĐẤT HỆ THỐNG CANH TÁC RAU XÃ VĂN ĐỨC, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG THUỐC BVTV PHÂN BÓN HÓA HỌC ĐẾN SỐ LƯỢNG GIUN ĐẤT HỆ THỐNG CANH TÁC RAU XÃ VĂN ĐỨC, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Theo tính toán của Cục Trồng trọt, đến năm 2015, nhu cầu phân bón của Việt Nam sẽ tăng lên tới 218kg/ha, tăng khoảng 40% so với năm 2011 dẫn theo Trung tâm thông tin PTNNNT–Viện chính sá[r]

Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH

Quảng Bình có cả biên giới đất liền và biên giới biển, với đặc điểm địa hìnhkéo dài theo hướng Bắc - Nam, hẹp về hướng Đông - Tây, tất cả 08 huyện, thị xã,thành phố của tỉnh Quảng Bình đều có KVBG quốc gia, trong đó có 03 huyện vừacó biên giới đất liền vừa có biên giới biển. Biên giới đất liền dài 201,87 km, phânbố trên 9 xã thuộc 5 huyện, tiếp giáp với địa phận 2 tỉnh Khăm Muộn và Sạ-vẳn-na1khệt của nước CHDCND Lào; đường bờ biển dài 116 km, phân bố trên 20 xã thuộc6 huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Với đặc điểm như vậy, QLNN về biêngiới quốc gia trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện và có sựgắn bó chặt chẽ, mật thiết với công tác QLNN trên tất cả các lĩnh vực khác của cáccấp chính quyền địa phương.Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, cũng như trong giai đoạn xây dựngvà bảo vệ tổ quốc XHCN ngày nay, Đảng và Nhà nước ta luôn giành sự quan tâmđặc biệt đối với công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xác định xâydựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, củatất cả các ngành, các cấp, của Nhà nước và đoàn thể ... Những năm qua, Đảng vàNhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách mới trong xây dựng hệ thống chínhtrị cơ sở vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - anninh; đàm phán phân giới và cắm mốc biên giới với các nước láng giềng và tăngcường công tác QLNN về biên giới quốc gia của các cấp chính quyền. Tại tỉnhQuảng Bình, hoạt động QLNN về biên giới quốc gia đã được Đảng bộ, các cấpchính quyền quan tâm chỉ đạo và thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả quản lýtrên toàn bộ các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, đốingoại. Bộ máy chính quyền các xã biên giới đã được quan tâm kiện toàn với sựphân công phân nhiệm rõ ràng, đãi ngộ cán bộ thích đáng, ưu tiên đào tạo và pháttriển nguồn cán bộ tại địa phương nhằm đảm bảo tính gắn bó, ổn định, lâu dài. Đầutư phát triển cơ sở hạ tầng đã được chú trọng, đặc biệt là về giao thông, điện lưới,trường học và trạm y tế. Có các chính sách kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư sảnxuất, kinh doanh tại khu vực vùng sâu, vùng xa nhằm phát triển kinh tế, tạo việc
Xem thêm

91 Đọc thêm

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU THỂ LOẠI KỊCH BẢN PHIM ĐIỆN ẢNH (KHẢO SÁT QUA TÁC PHẨM CỦA PHAN ĐĂNG DI)

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU THỂ LOẠI KỊCH BẢN PHIM ĐIỆN ẢNH (KHẢO SÁT QUA TÁC PHẨM CỦA PHAN ĐĂNG DI)

Chất liệu dùng để cải biên thành kịch bản điện ảnh rất đa dạng: Một bài báo, một vở kịch, một tiểu sử, một sự thú nhận, thậm chí một bài thơ… Về cơ bản, có hai loại cải biên: Cải biên sá[r]

124 Đọc thêm

ĐỀ ĐÁNH GIÁ SỐ 05 (THẦY ĐẶNG NGỌC KHƯƠNG)

ĐỀ ĐÁNH GIÁ SỐ 05 (THẦY ĐẶNG NGỌC KHƯƠNG)

XÁC ĐỊNH MỘT TỪ/CỤM TỪ SAI VỀ NGỮ PHÁP, NGỮ NGHĨA, LÔ-GÍCH, PHONG CÁCH… _CÓ THỂ NÓI, DÙ VIẾT VỀ ĐỀ TÀI NGƯỜI NÔNG DÂN HAY VỀ NGƯỜI TRI THỨC, VƯỢT LÊN TRÊN Ý NGHĨA_ _CỤ THỂ CỦA CHỦ ĐỀ, SÁ[r]

7 Đọc thêm

21CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM MỖI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC VÀ SÁNG TẠO

21CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM MỖI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC VÀ SÁNG TẠO

Bởi lẽ nghề dạy học không đơn thuần chỉ dạy cho học sinh tri thức, chữ nghĩa mà còn phải giáo dục học sinh thành một con nguời phát triển cao về trí tuệ, phong phú về tinh thần, trong sá[r]

30 Đọc thêm

TÚI BAO TRÁI CÂY BIKOO (NHẬT BẢN)

TÚI BAO TRÁI CÂY BIKOO (NHẬT BẢN)

ẢNH HƯỞNG VẬT LIỆU BAO QUẢ ĐẾN MÀU SẮC VỎ QUẢ XOÀI CÁT CHU TẠI THỜI ĐIỂM THU HOẠCH VÀ SAU KHI CHÍN Kết quả bảng 3 cho thấy bao quả bằng bao Thái Lan, Đài Loan và Bikoo có chỉ số L* độ sá[r]

Đọc thêm

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘ SÁNG CỦA ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘ SÁNG CỦA ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Mạch layout này của TRANG 17 SVTH: Huỳnh Thanh Nam – Phạm Quốc Thái Trang 12 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 3.1 MẠCH TOÀN BỘ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN - Mạch sử dụng quang trở để cảm biến ánh sá[r]

34 Đọc thêm

DƯỢC LÝ: THUỐC CHỐNG GIUN SÁN

DƯỢC LÝ: THUỐC CHỐNG GIUN SÁN

ÁP DỤNG ĐIỀU TRỊ _ a Chỉ định: - Nhiễm các loài sán máng gây bệnh ở người, bệnh sán lá gan nhỏ, sán lá phổi, sán lá ruột, sán dây lợn, sán dây bò.. - Bệnh do ấu trùng sán lợn bệnh gạo sá[r]

13 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA MACLENIN HAY NHẤT

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA MACLENIN HAY NHẤT

Câu 1.Chủ ĩa Mác Lênin là?A. Lí thuyết về xã hội của CacMac, Angghen.B. Hệ thố qua điểm và học thuyết khoa học của C.Mac, Angghen, và sự phát triển của Lênin.C. Hệ thống chủ thuyết chính trị của CacMac và Lênin.D. Học thuyết bàn về kinh tế t bản chủ ĩa.Câu 2.Xét về lịch sử hình thành và giá trị t t ởng thì chủ ng ĩa ác Lê nin là?A. Sự hình thành và phát triển trê c sở kế thừa những giá trị t t ởng nhân loại và thực tiễn thời đại.B. Thế giới qua , á lu n phổ biến của nh n thức khoa học và thực tiễn cách mạng.C. Khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải ó â dâ lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiếntới giải ó co ời.D. Bao gồm cả 3 đá á trê .Câu 3.Trê lĩ vực xã hội , hoạt độ ào là c sở chủ yếu nhất cho sự ra đời của chủ ĩa Mác?A. Sự phát triển mạnh mẽ của chủ ĩa t bản.B. Sự phát triển của các nghành khoa học xã hội.C. Thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân.D. Bao gồm ba hoạt động trên.Câu 4. Tiề đề lý lu n cho sự ra đời chủ ĩa Mác:A. Triết học cổ điể Đức; Kinh tế chính trị Anh; Chủ ĩa xã ội K t ởng Pháp.B. P o trào k ai sá P á ; ọc cổ điển I.Niut ; Lý lu n về chủ ĩa v c í ủ của Pruđ .C. Thuyết t đối (A.Anhxtanh); Phân tâm học (S. rớt); Lôgíc học của Hêghen.D. Thuyết tiế óa (s.đácuyn); Học thuyết bảo toàn và chuyể óa ă l ợng (R.Maye); Học thuyết tế bào (M. s laydenvà T.Savans ).Câu 5. Tiề đề khoa học cho sự ra đời chủ ĩa Mác:A. Lý thuyết điện từ của M.Pharađây; Định lu t bảo toàn các nguyên tố hóa học của Menđêlêép; Di truyền học hiệnđại của Menđe .B. ọc cổ điển của I.Niut ; T uyết t đối của A.Anhxtanh; Học thuyết về ti vâ vũ trụ của I.kant .C. Hình học i Ơc lít; Môn hình nguyên tử của Tômx ; thuyết t đối của Anhxtanh.D. Thuyết tiến hóa của S.ĐácUyn, Học thuyết bảo toàn và chuyể óa ă l ợng, Học thuyết tế bào (M.S LayDen
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN PHUONG PHAP XAY DUNG THU VIEN SACH DIEN TU NAM HOC 2015 2016

SKKN PHUONG PHAP XAY DUNG THU VIEN SACH DIEN TU NAM HOC 2015 2016

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN: TRANG 3 Nguyên lý của giải pháp là sử dụng máy scan kết hợp với các phần mềm thích hợp để số hĩa các tài liệu sách vở và đưa vào máy vi tính tạo nên một thư viện sá[r]

20 Đọc thêm

SKKN VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC DẠY HỌC LIÊN MÔN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÀI GIẢNG LỊCH SỬ

SKKN VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC DẠY HỌC LIÊN MÔN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÀI GIẢNG LỊCH SỬ

“Tình cảnh nông dân Pháptrước cách mạng” nhưng diễntả đầy đủ tình hình nước Pháp về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội vào thờigian này.Giáo viên hướng dẫn học sinh: quan sát bức tranh, ta thấy có 3 nhânvật: Đó là đại biểu của 3 đẳng cấp trong xã hội Pháp lúc bấy giờ. Hai ngườingồi trên lưng người già là tăng lữ (ngồi trước) và quí tộc (ngồi sau, mang- 11 -kiếm dài) là những đẳng cấp có đặc quyền, đặc lợi. Người nông dân già thuộcđẳng cấp thứ 3, tay chống chiếc cuốc, khòm lưng cõng trên mình hai tên tănglữ, quí tộc to béo (Nói lên điều gì? Thể hiện gánh nặng phong kiến đang đènặng trên vai người nông dân nghèo khổ). Trong túi quần, túi áo của ngườinông dân lại thòi ra mấy tờ giấy: đó là văn tự, khế ước, vì nợ nần, vì tô thuế,vì vay nặng lãi họ phải cầm cố chút tài sản nhỏ của mình và vay nợ. Bức tranhcòn diễn tả cảnh suy đồi về nông nghiệp của nước Pháp trước cách mạng:(chiếc cuốc mà người nông dân chống tượng trưng cho điều gì? Nền nôngnghiệp lạc hậu Pháp rất lạc hậu) Trong bức tranh còn có thỏ, chuột và chimbồ câu. Chuột đang phá hoại mùa màng, thỏ và bồ câu là của quí tộc địa chủthả tự do ăn thóc lúa của nông dân mà nông dân không được quyền bắt giết,nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt (thể hiện một đặc quyền của phong kiến, bị ápbức bóc lột nặng nề).Giáo viên chốt ý: Bức tranh diễn tả đầy đủ tình hình nước Pháp về cácmặt kinh tế, chính trị, xã hội vào thời gian này. Vậy em hiểu như thế nào câunói: Nước Pháp đang ở đêm trước của một cuộc cách mạng tư sản (gắn vớinội dung bài học)? (Nước Pháp là nơi hội đủ các tiền đề cần thiết cho mộtcuộc cách mạng tư sản nổ ra và giành được thắng lợi: mâu thuẫn xã hộiPháp gay gắt, người nông dân không thể tiếp tục sống mãi trong cảnh cùngcực, các đẳng cấp tăng lữ quí tộc không thể thống trị như cũ, đẳng cấp thứ ba
Xem thêm

19 Đọc thêm

Cùng chủ đề