HD KT ĐG MÔN KHOA HỌC THEO CHUẨN KTKN

Tìm thấy 4,269 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HD KT ĐG MÔN KHOA HỌC THEO CHUẨN KTKN":

XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

định hướng phát triển năng lực của HS sẽ là mục đích cuối cùng mang lại hiệu quảcao cho sự phát triển toàn diện của người học.* Về khái niệm KT,ĐG:KT,ĐGlà một hoạt độngbao gồm trong đó hai công việc là kiểm tra vàđánh giá. Theo Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam: "kiểm tra là hoạt động đo,xe[r]

89 Đọc thêm

Luận văn: Tổ chức kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở Trường THPT Sơn La

LUẬN VĂN: TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT SƠN LA

Luận văn: Tổ chức kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở Trường THPT Sơn LaCHƯƠNG 1. TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP LỊCH SỬ CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1.1. Cơ sở lí luận1.1.1. Một số khá[r]

129 Đọc thêm

VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1954 1975) TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1954 1975) TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

nhận thức và cách thức KT,ĐG môn LS theo hướng tích cực nhất.Nhóm các tác giả Đào Hoa Mai, Sái Công Hồng, Lê Thái Hưng, Đinh ThịKim Thoa, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Lê Kim Long trong bài viết Nghiên cứu đề xuấtáp dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học cho bậc học phổ thông ở Việt Nam chorằng[r]

15 Đọc thêm

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG Ở TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG Ở TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN

phải xác định rõ công việc mà họ phải hoàn thành. Ông đã phân biệt thành 5chức năng cơ bản của QL là KH hóa, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và KT và saunày được kết hợp lại thành 4 chức năng cơ bản của QL: KH, tổ chức, chỉ đạo vàKT. Nhiều luận điểm của ông đến nay vẫn còn giá trị khoa học và thực tiễn.T[r]

122 Đọc thêm

SKKN PHÂN TÍCH, XÂY DỰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DÙNG ĐỂ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 NC HỌC KÌ II Ở TRƯỜNG THPT.

SKKN PHÂN TÍCH, XÂY DỰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DÙNG ĐỂ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 NC HỌC KÌ II Ở TRƯỜNG THPT.

đồng bộ nên học sinh đôi lúc còn xa rời với kiến thức thực tế.Đầu vào của học sinh rất thất và đây cũng là trong những trường vùng sâu vùngxa của tỉnh Đồng Nai, ý thức học của học sinh không đồng đều, vẫn còn không ít họcsinh ỷ lại, lười học, không cầu tiến... và trong thực tế vẫn có một số học sinh[r]

33 Đọc thêm

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 1954 LỚP 12 THPT

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 1954 LỚP 12 THPT

học sinh” của Khoa sư phạm kĩ thuật, trường Đại học sư phạm Hà Nội đã giớithiệu cho bạn đọc quy trình đánh giá PISA (Programme for International StudentAssessment) - Chương trình đánh giá HS quốc tế do OECD khởi xướng và chỉđạo. Với chương trình này, thay vì kiểm tra sự thuộc bài theo các chương trì[r]

83 Đọc thêm

BÁO cáo CHUYÊN đề cụm dạy THEO CHỦ đề

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CỤM DẠY THEO CHỦ ĐỀ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ:

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN


A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Mục tiêu cơ bản của giáo dục nói chung, của nhà trường nói riêng là đào tạo và xây dựng thế hệ học sinh trở thành những con người mới phát triển toàn diện, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ để[r]

11 Đọc thêm

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỊ XÃ MƯỜNG LAY, TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỊ XÃ MƯỜNG LAY, TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

kinh tế xã hội trong kỷ nguyên hội nhập kinh tế thế giới.Việc đổi mới ĐG KQHT của HS có vai trò quan trọng trong tiến trìnhđổi mới nền giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đã đượckhẳng định như một chiến lược, một chính sách quốc gia về giáo dục màĐảng và Nhà nước ta quan tâm và[r]

Đọc thêm

SKKN : MỘT SỐ HÌNH THỨC HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ DẠY HỌC MÔN TOÁN THPT.

SKKN : MỘT SỐ HÌNH THỨC HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ DẠY HỌC MÔN TOÁN THPT.

I.Lý do chọn đề tài.
Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại đại hội Đảng lần XI đã khẳng định rằng chúng ta cần phải Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới cơ chế quản lý gi[r]

25 Đọc thêm

Giáo án Toán hình 7, Sinh hoạt chuyên môn mới tiết 69

GIÁO ÁN TOÁN HÌNH 7, SINH HOẠT CHUYÊN MÔN MỚI TIẾT 69

Giáo án Toán hình 7, Sinh hoạt chuyên môn mới tiết 69
ÔN TẬP HỌC KỲ II
( Tiếp )
I.Mục tiêu :
1.Kiến thức: Hệ thống hóa các kiến thức về các đường đồng quy trong
t[r]

4 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC VỀ NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI BA TRONG CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC VỀ NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI BA TRONG CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ

Đây được xem là một bài tiểu luận ngắn cho các bạn sinh viên đang theo học khối ngành kinh tế cũng như những người muốn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc. Quản trị học không đơn thuần là môn học nó còn là kho tàng bổ ích, bản dấu tích in ấn qua các nhà lãnh đạo tài ba để lại và lưu giữ xem xét, góp n[r]

18 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ”

LUẬN VĂN THẠC SĨ: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ”

MỤC LỤC
BẢNG KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ........................................................vi
MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN...................................... 6
1.1 Cơ s[r]

121 Đọc thêm

ĐỔI MỚI VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN VĂN

ĐỔI MỚI VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN VĂN

• ĐỔI MỚI DẠY HỌC VÀ KIỂM TRAĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬPTHEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNNĂNG LỰCCác hình thức KTĐG:••••• ĐG kỹ năng viết:ĐG kỹ năng đọc hiểu:Ngữ liệu: Văn bản mới • Ra đề theo hướng mở→ HS bộc lộ được(VBVH,VBND).nhận thức và lập luậnHS vận dụng kiến thứclogictrongquátrìnhđã được[r]

17 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

Chương I: TÌM HIỂU MẠNG NEURALCác neural, dưới dạng này hoặc dạng khác, biểu diễn một thành phần chung chotất cả các mạng neural.Tính thống nhất này đem lại khả năng chia sẻ các lý thuyết và các thuật toánhọc trong nhiều ứng dụng khác nhau của mạng neural.Các mạng tổ hợp (modular) có thể được xây dự[r]

45 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ĐOÁN ĐỌC ĐIỀU VẼ

ĐỀ CƯƠNG ĐOÁN ĐỌC ĐIỀU VẼ

+ Đường khoanh diện tích đvẽ trùng vs đường biên tự do đc biểuthị bằng màu đỏ và khi đvẽ phải đvẽ chờm ra bên ngoài đg biêntự do1 khoảng ≥ 1cm- Khi đvẽ trên bình đồ ảnh k cần kẻ đg khoanh diện tích đvẽ vì đãnắn tức là đã cắt bỏ những phần ảnh thừa ,đã đc sx theo độ phủdọc,ngang rồi.12C[r]

16 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 20

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 20

suất lao động góp phần đa doanh nghiệp đi lên và đứng vững trong cơ chế thịtrờng.Lơng sản phẩm cũng phản ánh khách quan về tiêu hao sức lao động giữangời thành thạo nghề nghiệp cùng một cấp bậc nhng khác nhau về kỹ năngsản xuất, kỹ thuật, cách làm việc, sức khoẻ... Do đó khuyến khích ngời thợquan tâ[r]

64 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

trong thiết bị , tiếp xúc với dòng chất lỏng ,màng hoặc giọt lỏng, các hạt bụi sẽ dễdàng tách khỏi hỗn hợp khíChất lỏng thường được sử dụng là nước. Trường hợp thiết bị lọc có chức năng vừakhử bụi vừa khử khí độc hại thì chất lỏng có thể là một dung dịch nào đó do quátrình hấp thụ quyết địnhCác thiế[r]

9 Đọc thêm

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN TƯ VẤN THUẾ

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN TƯ VẤN THUẾ

Mẫu sổ chi tiết vật liệu: Bảng10: Sổ chi tiết vật liệu M Năm 2004 Chứng từ Nội dung Nhập Xuất Tồn SH NT KL ĐG TT KL ĐG TT KL ĐG TT … … … … Kiểm toán viên tiến hành thủ tục tính toán lại [r]

103 Đọc thêm

Cùng chủ đề