CHUẨN KTKN- PHẦN CHUNG

Tìm thấy 1,160 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUẨN KTKN- PHẦN CHUNG":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn
Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột c[r]

9 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

Chương I: TÌM HIỂU MẠNG NEURALCác neural, dưới dạng này hoặc dạng khác, biểu diễn một thành phần chung chotất cả các mạng neural.Tính thống nhất này đem lại khả năng chia sẻ các lý thuyết và các thuật toánhọc trong nhiều ứng dụng khác nhau của mạng neural.Các mạng tổ hợp (modular) có thể được xây dự[r]

45 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 ĐẦY ĐỦ CÓ ĐÁP ÁN ( DÀNH LÀM TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH THAM KHẢO)

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 ĐẦY ĐỦ CÓ ĐÁP ÁN ( DÀNH LÀM TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH THAM KHẢO)

PHẦN CHUNG: Câu 1: Giải bất phương trình qui về bậc hai: dạng tích, chứa ẩn ở mẫu, chứa ẩn trong dấu GTTĐ, chứa ẩn trong dấu căn _gồm 2 câu nhỏ_ Câu 2: Tìm điều kiện của tham số để phươn[r]

74 Đọc thêm

LUYỆN THI CẤP TỐC 15 BUỔI BUỔI 2 MÔN VẬT LÝ

LUYỆN THI CẤP TỐC 15 BUỔI BUỔI 2 MÔN VẬT LÝ

đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằngA. 2 giờ.B. 1,5 giờ.C. 0,5 giờ.D. 1 giờ.Câu 24. Radon(Ra222) ℓà chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày. Để độ phóng xạ của một ℓượng chất phóng xạ Ra 222 giảm đi93,75%A. 152 ngàyB. 1,52 ngàyC. 1520 ngàyD. 15,2 ngàyCâu 25. Tính tuổi một cổ vật bằng[r]

6 Đọc thêm

CHƯƠNG 4 CÁC YÊU C ẦU C ỦA PH ẦN M ỀM

CHƯƠNG 4 CÁC YÊU C ẦU C ỦA PH ẦN M ỀM

đến nhiều hơn những yêu cầu chức năng. Nếu nhữngyêu cầu này không được đáp ứng thì hệ thống có thểkhông dùng được.Bùi Thế HồngChương 4. Các yêu c ầu c ủa ph ần m ềmPhân loại các yêu cầu không-chức năngCác yêu cầu về sản phẩm•Những yêu cầu chỉ rõ sản phẩm được chuyển giao phải vậnhành theo một[r]

39 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

được (PS: Peceived Serices). Nguồn gốc của sự mong đợi là nhữ ng c ảmnhận được khi nghe người khác nói (truyền miệng), nhu c ầu của mỗingười và ki nh nghiệm có được trong quá kh ứ. Bằng việc so sánh với dịchvụ nhận được thô ng qua các tiêu chí đ ánh giá CLD V, khách hàng s ẽ t hấtvọ ng khi dịch vụ k[r]

99 Đọc thêm

MÔ HÌNH XO ẮN ỐCCÔNG NGH Ệ PH ẦN M ỀM

MÔ HÌNH XO ẮN ỐCCÔNG NGH Ệ PH ẦN M ỀM

Thuy ết trình mô hình xo ắn ốcCông ngh ệ ph ần m ềm (KTMT)SINH VIÊN TH ỰC HI ỆN:LÊ ĐĂNG H ƯỜNG12DT4NGUY ỄN TR ỌNG HUY12DT4Giới thiệuMô hình xoắn ốcHiện nay có rất nhiều mô hình phát triển phần mềm, và thường đc phân làm 2 loại: mô hình tuyến và mô hình lặp.Mô hình tuyến tính: các bước thực[r]

7 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT S_DES GIÚP TĂNG CƯỜNG ĐỘ AN TOÀN CHO ẨN TRONG ẢNH

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT S_DES GIÚP TĂNG CƯỜNG ĐỘ AN TOÀN CHO ẨN TRONG ẢNH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH v
LỜI CẢM ƠN vi
LỜI NÓI ĐẦU vii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ẨN MÃ 1
1.1. Giới thiệu chung về ẩn mã 1
1.2. Khái niệm ẩn mã 3
1.3. Một số thuật ngữ cơ bản trong ẩn mã 3
1.4. Mô hình ẩn mã 3
1.5. Một số kỹ thuật ẩn mã cơ bản 4
1.5.1. Ẩn mã tro[r]

70 Đọc thêm

SANG KIEN KINH NGHIEM CONG TAC CHU NHIEM L 7

SANG KIEN KINH NGHIEM CONG TAC CHU NHIEM L 7

Sáng kiến đã được áp dụng thực tiển và đem lại hiệu quả cao, công tác chủ nhiệm là vấn đề quan tâm nhất của giáo viên và phụ huynh. vấn đề học của con em rất nhạy cảm với phụ huynh. Các thầy cô và phụ huynh ần tham khảo để giáo dc5 con mình tốt hơn.

17 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG ĐÃ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH (TT)

ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG ĐÃ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH (TT)

Mật độ xây dựng: TRANG 18 5 * CẤU TRÚC LUẬN VĂN: PH ẦN M Ở Đ Ầ U Lý do chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng và phạm vi – giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học [r]

25 Đọc thêm

THI THỬ VĂN VÀO LỚP 10 D22

THI THỬ VĂN VÀO LỚP 10 D22

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT 2013Môn: Ngữ vănĐỀ CHÍNH THỨCThời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đềPh ần I: (3,0 điểm)Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:“Ông Hai cúi gằm xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. Về đến nhà, ông Hainằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.

LÝ THUYẾT HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: A. Kiến thức cơ bản: 1. Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: (I) trong đó ax + by = c và a'x + b'y = c' là những phương trình bậc nhất hai ẩn. Nếu hai phương trình của hệ có nghiệm chung thì nghiệm[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

LÝ THUYẾT GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

1. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình 1. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình Bước 1: Lập phương trình - Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. - Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết - Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa c[r]

1 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG U NGUYÊN BÀO NUÔI

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG U NGUYÊN BÀO NUÔI

38.Điều trị ung thư nguyên bào nuôi giai đoạn II nguy cơ thấp theo phác đồ sau:A. @MTX-FA.B. MAC.C. EMA-CO.D. EMA.E. PEC.39.Yếu tố nguy cơ trong ung thư nguyên bào nuôi:A. Thời gian tiềm ẩn trên 2 tháng.B. Thời gian tiềm ẩn trên 3 tháng.C. Thời gian tiểm ẩn trên 4 tháng.D. Thời gian tiềm ẩn t[r]

6 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

CÁC EM HỌC TOÁN KHÔNG THẤY TIẾN BỘ , THẦY QUANG SẼ GIÚP CÁC EM THAY ĐỔI3T m tài li u To n ? Chuy n nh - www.toanmath.comTất cả vì học sinh thân yêuLời giải. Điều kiện: x   .f  x đưa về phương trình bậc hai ẩn t .Bước 1. Đặt t Bước 2. Tính  theo x và biểu diễn   ax  b  t  g  x[r]

140 Đọc thêm

PHUONG TRINH BAT PHUONG TRINH LUYEN THI DAI HOC THPTQG

PHUONG TRINH BAT PHUONG TRINH LUYEN THI DAI HOC THPTQG

 x2  x  1  x  3  0  x  1 ptvn1 x  3Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.Dạng 2. Phương pháp đặt ẩn phụ hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.Kiến thức cơ bản: Đặt ẩn phụ hoàn toàn, đặt t  A x đưa về phương trình ẩn t . Đặt ẩn phụ không hoàn toàn, đặt t  A x[r]

140 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

Phương trình bậc nhất hai ẩn (x và y) có dạng Lý thuyết về phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Tóm tắt lý thuyết 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn Phương trình bậc nhất hai ẩn (x và y) có dạng: ax + by =c (1) trong đó a, b, c, là các số đã cho, với ab ≠ 0. Nếu có cặp số (x0; y0) sao c[r]

2 Đọc thêm

LÝ THUYẾT GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

LÝ THUYẾT GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

Để giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ta làm theo ba bước sau: A. Kiến thức cơ bản: Để giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ta làm theo ba bước sau: Bước 1: Lập hệ phương trình - Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng - Biểu diễn c[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

LÝ THUYẾT BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

1. Bất phương trình một ẩn 1. Bất phương trình một ẩn Bất phương trình ẩn x là hệ thức A(x) > B(x) hoặc A(x) < B(x) hoặc A(x) ≥ B(x) hoặc A(x) ≤ B(x). Trong đó: A(x) gọi là vế trái; B(x) gọi là vế phải. Nghiệm của bất phương trình là giá tri của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳn[r]

1 Đọc thêm

CÁCH ẨN NGÀY SINH TRÊN FACEBOOK

CÁCH ẨN NGÀY SINH TRÊN FACEBOOK

Hướng dẫn cách ẩn ngày sinh nhật, nămsinh trên FacebookHướng dẫn cách ẩn ngày sinh nhật, năm sinh trên Facebook. Bạn đã cảm thấy quá nhàm chán vớinhững từ chúc mừng sinh nhật trên Facebook như cmsn, snvv, hpbd…?Nguyên nhân là do Facebook thông báo cho bạn bè của bạn mỗi khi đến ngày si[r]

6 Đọc thêm