ĐẠO ĐỨC 3 TUẦN 4

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐẠO ĐỨC 3 TUẦN 4":

4LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH

4LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH

Khi Khổng tử qua Chu, lại hỏi Lão tử về lễ, Lão tử đáp:“Những người ông nói đó, thịt xương đều đã nát thịt cả rồi, chỉ còn lại lời củahọ thôi. Vả lại, người quân tử nếu gặp thời thì ngồi xe ngựa, không gặp thờithì đội nón lá mà đi chân. Tôi nghe nói người buôn giỏi thì giấu kĩ vật quí, coingoài như[r]

294 Đọc thêm

Quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thôngquận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGQUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng giáo dục đạo đức giáo dục đạo đức đề xuất biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh các trườngtrung học phổ thông trên địa bàn quận Hoàng Mai nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các trường trung họ[r]

116 Đọc thêm

Kế hoạch hành động cá nhân 29 3 2017

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN 29 3 2017

Kế hoạch hành động cá nhân giáo viên tháng 3 năm 2017:
PHÒNG GDĐT AN MINH
TRƯỜNG TH VÂN KHÁNH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vân Khánh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề toàn khóa gắn v[r]

2 Đọc thêm

Tập huấn Cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên Tiểu học

TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

1. Các nguyên tắc và yêu cầu thực hiện các HĐGD
Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục
lớp 2, 3 theo mô hình trường học mới – VNEN.

2. Thực hành tổ chức một số HĐGD lớp 2, lớp 3 theo
mô hình trường học mới – VNEN.

3. Thực hiện bước đầu các HĐGD: Đạo đức, Âm nhạc,[r]

88 Đọc thêm

TIEU LUAN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

TIEU LUAN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

MÔN HỌC : LÝ LUẬN ĐẢNG CẦM QUYỀN

®Ò tµi : GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

HÀ NỘI 52013


MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 1
1. Tầm quan trọng của việc đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên 3
1.1. Vai trò củ[r]

22 Đọc thêm

TUAN 14

TUAN 14

cách biệt quá xa?*Giáo viên nhận xét - kết luận:- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK / 38C.Củng cố- dặn dò:- Học thuộc bài.-Xem trước bài: Nhà Trần và việc đắp đê.-HS làm bài theo phiếu học tậpDựa vào phiếu học tập để trình bàynhững chính sách về tổ chức nhà nướcđược nhà Trần thành lập.Lớp nhận xétHai em tr[r]

34 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG môn LUẬT báo CHÍ và đạo đức NHÀ báo

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT BÁO CHÍ VÀ ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO

LUẬT BÁO CHÍ VÀ ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO..Câu 1: Tìm hiểu các khái niệm đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của nhà báo:2Câu 2: Cơ sở để hình thành đạo đức nghề nghiệp?4Câu 3: Vai trò của đạo đức, đạo đức nghề báo trong hoạt động báo chí? Nêu và phân tích các ví dụ cụ thể để chứng minh:5Câu 4:[r]

39 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

dịch vụ được cung c ấp (Product: S ản phẩm); phương t hức t hực hiện giaotiếp trong quá trình cung c ấp dịch vụ (Procedure: Th ủ tục phục vụ); nhânviê n phục vụ và các quá trình nh ằm hoàn tất dịch vụ (Provi der: Ngườiphục vụ); c ách giải quyết những vấn đề nảy sinh khi dịch vụ được cungcấp c ho ngư[r]

99 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG ĐÃ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH (TT)

ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG ĐÃ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU ĐÔ THỊ MỚI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH (TT)

1.2.3. Các luận án liên quan đến thiết kế nhà ở thấp tầng trong các đô thị mới: ... 281.3. Các vấn đề cần nghiên cứu đối với nhà ở thấp tầng thiết kế xây dựng trong cácđô thị mới tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình: ............................................ 28CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐÁNH[r]

25 Đọc thêm

Đề cương Công dân 9 HK2

ĐỀ CƯƠNG CÔNG DÂN 9 HK2

đề cương ôn tập GDCD9 HK2 20152016 : nội dung bài học, các ví dụ, hành vi,...bài sống có đạo đức và tuân theo pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân,...Công dân 9:
Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật:
1)Khái niệm:
a)Sống có đạo đức:
Suy nghĩ hành động theo những chuẩn mự[r]

2 Đọc thêm

GIÁO án đạo đức lớp 3

GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 3

Giáo án đạo đức lớp 3 trình bày trên PowerPoint, được biên tập kĩ lưỡng, là giáo án dự thi giáo viên giỏi, hình thức trình bày đẹp hợp lý, nội dung chính xác. Tính sư phạm cao. Được đánh giá cao tại hội thi giáo viên giỏi cấp tiểu học năm học 2015 2016

13 Đọc thêm

Giáo án Đaọ đức lớp 5 Học Kì I

GIÁO ÁN ĐAỌ ĐỨC LỚP 5 HỌC KÌ I

Giáo án đạo đức lớp 5 học kỳ I
Bài 1: Em là học sinh lớp 5
Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình
Bài 3: Có chí thì nên
Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên
Bài 5: Tình bạn
THỰC HÀNH GIỮA HỌC KÌ I
Bài 6: Kính già, yêu trẻ
Bài 7. Tôn trọng phụ nữ
Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh
Bài: Thực hà[r]

36 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG U NGUYÊN BÀO NUÔI

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG U NGUYÊN BÀO NUÔI

C. Chửa trứng thoái triểnD.Chửa trứng xâm nhập.E. @Choriocarcinoma.15.Ung thư nguyên bào nuôi đánh giá có đáp ứng với điều trị hóa chất khi:A. @hCG giảm > 1 log.B. hCG giảm > 2 log.C. hCG giảm > 3 log.D. hCG giảm > 4 log.E. hCG giảm > 5 log.16.Chẩn đo[r]

6 Đọc thêm

LUYỆN THI CẤP TỐC 15 BUỔI BUỔI 2 MÔN VẬT LÝ

LUYỆN THI CẤP TỐC 15 BUỔI BUỔI 2 MÔN VẬT LÝ

D. Hiện tượng phóng xạ chỉ xảy ra trong các vụ nổ hạt nhânCâu 8. Tìm phát biểu sai?A. Tia α có khả năng ion hoá không khí mạnh hơn tia β và gamaB. Tia β gồm hai ℓoại đó ℓà β- và β+.C. Tia gama có bản chất sóng điện từD. Tia gama cùng bản chất với tia α và β vì chúng đều ℓà các tia phóng xạ.Câu 9. Sa[r]

6 Đọc thêm

CÂU HỎI KIỂM TRA THANG ĐO THÁI ĐỘ Ý THỨC ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH

CÂU HỎI KIỂM TRA THANG ĐO THÁI ĐỘ Ý THỨC ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN lẬP

Họ và tên của Đội viên:………………………………………………………
Thuộc chi đội:………………………………………………………………..

Câu hỏi kiểm tra thang đo thái độ ý thức đạo đức của học sinh
( Trước tác động)

Phiếu điều tra số 1: (Đánh dấu x vào 1[r]

5 Đọc thêm

GIAO TRINH DAO DUC HOC

GIAO TRINH DAO DUC HOC

Bài 1. Đối tượng và nhiệm vụ của đạo đức học Mác – LêninI. Đạo đức và cấu trúc của đạo đứcII. Đối tượng và nhiệm vụ của đạo đức học Mác – LêninIII. Phương pháp nghiên cứu của đại đức học Mác – LêninBài 2. Nguồn gốc, bản chất, chức năng và vai trò của đạo đứcI. Nguồn gốc của đạo đứcII. Bản chất của đ[r]

68 Đọc thêm

BÀI 4. GIA ĐÌNH EM

BÀI 4. GIA ĐÌNH EM

NhiÖt liÖt chµo Mõng®Õn dù giê ®¹o ®øc (tiÕt 2)Líp 1BThứ Ngày tháng nămKiểm tra bài cũ:Kể về gia đình mìnhĐạo đứcGia đình em ( tiết 2)Cách chơi:- Bạn số 1 và bạn số 3 sẽ nắm tay nhau tạo thành mái nhà , bạnsố 2 đứng giữa ( tượng trưng cho một gia đình).- Khi bạn quản trò hô “ đổi nhà” những b[r]

13 Đọc thêm

ĐỀ 10ĐỀ VẬT LÝ 12 60% 40%

ĐỀ 10ĐỀ VẬT LÝ 12 60% 40%

C. T = 69 ngàyD. 30 ngàyCâu 42. Đặt vào 2 đầu mạch điện chỉ có R với điện trở R = 100Ω một nguồn điện tổng hợpcó biểu thức u =100 + 100cos(100πt + π/4) V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở:A. 50WB. 200WC. 25WD. 150W.Câu 43. Đoạn mạch AB gồm hai phần tử X, Y trong đó UX = 40 V, UY = 30 V[r]

8 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH CORELDRAW X6

GIÁO TRÌNH CORELDRAW X6

2. Brush: vẽ nét theo các loại hình đặc biệt như kiểu mũi tên..3. Sprayer: vẽ với các hình đặc biệt như cá vàng, lá cây, bong bóng, kẹo..4. Calligraphic: vẽ bằng đầu bút dẹt.5. Pressure: vẽ bằng đầu bút tròn6. Độ mềm của nét7. Độ lớn của nét8. Các kiểu nétoCông cụ PenCách vẽ tương tự n[r]

49 Đọc thêm