TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT":

LÝ THUYẾT HÀM SỐ BẬC NHẤT.

LÝ THUYẾT HÀM SỐ BẬC NHẤT.

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b, A. Tóm tắt kiến thức: 1. Định nghĩa: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b, trong đó a, b là những số cho trước và a  ≠ 0. 2. Tính chất: Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính[r]

1 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI ĐẠI HỌC, RẤT HAY THẦY LÊ BÁ TRÂN PHƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI ĐẠI HỌC, RẤT HAY THẦY LÊ BÁ TRÂN PHƯƠNG

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò ViệtTổng đài tư vấn: 1900 58-58-12Hocmai.vn- Trang | 1 -Khóa học Toán 12 – Thầy Lê Bá Trần PhươngKhoảng đồng biến, nghịch biến của hàm sốSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comKHOẢNG ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐĐÁP ÁN BÀI[r]

116 Đọc thêm

BÀI 29 TRANG 59 SGK TOÁN 9 TẬP 1.

BÀI 29 TRANG 59 SGK TOÁN 9 TẬP 1.

Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b 29. Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b trong mỗi trường hợp sau: a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5. b) a = 3 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 2). c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = √3x và đi qua điể[r]

1 Đọc thêm

BÀI 13 TRANG 48 SGK TOÁN 9 TẬP 1.

BÀI 13 TRANG 48 SGK TOÁN 9 TẬP 1.

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ? 13. Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ? a) y = (x - 1); b) y = x + 3,5. Bài giải: Muốn cho một hàm số là hàm số bậc nhất thì nó phải có dạng y = ax + b, với a ≠ 0. Do đó: a) Điều kiện là: ≠ 0 hay[r]

1 Đọc thêm

CÁC BƯỚC KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

CÁC BƯỚC KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Câu 1 khảo sát hàm số là câu hỏi mặc định có trong mỗi đề thi tuyển sinh môn toán, cùng xem lại các bước thật kỹ nhé. Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.Hiện nay bộ quy định trong đề thi các dạng hàm số sử dụng trong câu vẽ đồ thị là: hàm số bậc 3, hàm số[r]

1 Đọc thêm

BÀI 12 TRANG 48 SGK TOÁN 9 TẬP 1

BÀI 12 TRANG 48 SGK TOÁN 9 TẬP 1

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3 12. Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5. Bài giải: Theo giả thiết 2,5 = a . 1  +3. Suy ra a = 2,5 - 3 = -0,5.

1 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ THI ĐỀ SỐ 4

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ THI ĐỀ SỐ 4

A. Hàm số y = −2 x 2 + 2B. Hàm số y = x 2 − 2 x + 3C. Hàm số y = − x 2 + 3 xD. Hàm số y = 2 x 2 − 2Câu 5) Cho hàm số y = x + 3 − 2m ( x − 1) (1). Với giá trị nào của m thì hàm số (1) là hàm số bậc nhất.111A. m ≠ −B. m ≠C. m ≠D. Không có m2233x[r]

2 Đọc thêm

BÀI 21 TRANG 54 SGK TOÁN 9 TẬP 1.

BÀI 21 TRANG 54 SGK TOÁN 9 TẬP 1.

Cho hàm số bậc nhất y = mx + 3 và 21. Cho hàm số bậc nhất y = mx + 3 và y = (2m + 1)x - 5. Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là: a) Hai đường thẳng song song với nhau; b) Hai đường thẳng cắt nhau. Bài giải: a) m = -1;               b) m ≠ -1.

1 Đọc thêm

KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI TN THPT

KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI TN THPT

KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI TN THPTNăm học 2009 - 2010Thời gian ôn tập: từ tuần 32 đến 38Số tiết dự kiến:46 tiết1. Căn cứ xây dựng kế hoạch:- Tài liệu chuẩn kiến thức và kĩ năng năm 2010- Cấu trúc đề thi TN, CĐ, ĐH của cục khảo thí năm 2010- Đặc điểm, tình hình học sinh; điều kiện cơ sở vật chất của trường.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 9 TRANG 48 SGK TOÁN 9 TẬP 1

BÀI 9 TRANG 48 SGK TOÁN 9 TẬP 1

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3 9. Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số: a) Đồng biến; b) Nghịch biến. Bài giải: a) m > 2;              b) m < 2.

1 Đọc thêm

BÀI 27 TRANG 58 SGK TOÁN 9 TẬP 1.

BÀI 27 TRANG 58 SGK TOÁN 9 TẬP 1.

Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. 27. Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3. a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6). b) Vẽ đồ thị của hàm số. Bài giải: a) Vì đồ thi của hàm số đi qua điểm A(2; 6) nên ta có 6 = a . 2 + 3. Suy ra hệ số góc a = 1, 5. b) Hàm số đã cho là y =[r]

1 Đọc thêm

Khảo sát hàm số bậc 3 giáo án bài khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 3

KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 3 GIÁO ÁN BÀI KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 3

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 12
Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: Học sinh biết sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số chung : Tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hà[r]

27 Đọc thêm

BÀI 14 TRANG 48 SGK TOÁN 9 TẬP 1.

BÀI 14 TRANG 48 SGK TOÁN 9 TẬP 1.

Cho hàm số bậc nhất 14. Cho hàm số bậc nhất y = (1 - √5) x - 1. a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao ? b) Tính giá trị của y khi x = 1 + √5; c) Tính giá trị của x khi y = √5. Bài giải: a) Hàm số nghịch biến trên R vì 1 - √5 < 0. b) Khi x = 1 + √5 thì y = -5. c) Khi y = √[r]

1 Đọc thêm

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2014

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TOÁN NĂM 2014

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 năm 2014 a. Rút gọn P.           b. Tìm x để P< 0.           c. Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên.   Câu 3: (2 điểm)   Cho hàm số bậc nhất: y = (m+1)x - 2m (1)           a. Tìm[r]

3 Đọc thêm

HÀM SỐ HÀM SỐ BẬC NHẤT

HÀM SỐ HÀM SỐ BẬC NHẤT

Khảo sát sự biến thiên của hàm số. Lập bảng biến thiên.. Vẽ đồ thị.Dạng 2.Biến đổi đồ thị dựa vào tính chẵn lẻ của hàm số.Ứng dụng của đồ thị hàm số ddeer biện luận về số nghiệm củaphương trình.Dạng 3.Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN).Tìm điều kiện của tham[r]

12 Đọc thêm

BÀI 8 TRANG 48 SGK TOÁN 9 TẬP 1

BÀI 8 TRANG 48 SGK TOÁN 9 TẬP 1

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? 8. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghich biến. a) y = 1 - 5x;                     b) y = -0,5x; c) y = √2(x - 1) +  √3;       d) y = 2x2 + 3[r]

1 Đọc thêm

Cấu trúc đề thi bổ sung vào lớp 11 chuyên Toán THPT chuyên Long An 2015

CẤU TRÚC ĐỀ THI BỔ SUNG VÀO LỚP 11 CHUYÊN TOÁN THPT CHUYÊN LONG AN 2015

MÔN TOÁN MÔN TOÁN 11  (chuyên) A. NỘI DUNG ÔN TẬP 1.Đại số – số học – phương trình hàm : -    Phương pháp chứng minh phản chứng -    Phương pháp chứng minh quy nạp -    Đại cương hàm số -    Hàm số hợp – hàm s[r]

2 Đọc thêm

TIET 11 PHUONG TRINH LG THUONG GAP (T1)

TIET 11 PHUONG TRINH LG THUONG GAP (T1)

Giáo án ĐS và GT 11Ngày soạn: 14.9.2015Ngày dạy: 16.9.2015(11A3)GV Nguyễn Văn HiềnTuần : 4Tiết PPCT: 11§ 3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC THƯỜNG GẶPI. MỤC TIÊU :1.Về kiến thức :Biết dạng và cách giải các phương trình: bậc nhất đối với một hàm số lượng giác;2.Về kó năng :Giải được phươn[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Quản lý sản xuất sản phẩm truyền thông nghe nhìn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN LÝ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN

Đây là môn học thuần thực hành, trong đó sinh viên được yêu cầu thực hiện ít
nhất 2 dự án sản xuất sản phẩm truyền thông nghe nhìn ở vai trò sản xuất (có thể
ở những mức độ khác nhau). Sinh viên sẽ cần trải nghiệm trong mỗi dự án tất cả
các công đoạn của qui trình sản xu ất: xây dựng hồ sơ ý tưởng,[r]

6 Đọc thêm

TIET 68 LUYAN TAP

TIET 68 LUYAN TAP

− x + 1)2Hoạt động 2: (Củng cố đạo hàm của các hàm số hợp)Hoạt động của GV và HSGV viết đề lên bảng và cho học sinh thực hiệnGhi bảng – trình chiếuBài 2: Tính đạo hàm của hàm số:x3= 2x +xa) y ' = 2 x + x +22 x( 2 − 5x − x )y'=2 'a) y = x 2 − x x + 1b)2 2 − 5x − x2

3 Đọc thêm