THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ XE BUS VÀ GIẢI PHÁP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp":

Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA BÁNH TRUNG THU Ở VIỆT NAM

Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam Thực trạng và giải pháp về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của bánh trung thu ở việt nam
Xem thêm

15 Đọc thêm

QUY MÔ DÂN SỐ DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TỒN TẠI CỦA VẤN ĐỀ

QUY MÔ DÂN SỐ DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TỒN TẠI CỦA VẤN ĐỀ

quy mô dân số dưới góc độ quản lý hành chính nhà nước trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp để giải quyết các tồn tại của vấn đề

51 Đọc thêm

Quản trị chất lượng: Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ xe buýt 32

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ XE BUÝT 32

MỤC LỤC 1
Quản trị chất lượng 2
Mở Đầu 3
I.Giới thiệu chung về tuyến 32 4
1.Giới thiệu về tuyến 32 4
2.Sự biến động luồng hành khách trên tuyến 5
II, THỰC TRẠNG CHÂT LƯỢNG DỊCH VỤ XE BUÝT HIỆN NAY 7
1.Sự tin cậy (Reliability) 9
2.Sự phản hồi 10
3.Sự đảm bảo 10
4.Sự cảm thông 11
5.Tính hữu hình 12
III.Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên. 13
1.Nguyên nhân thuận lợi với hành khách sử dụng xe buýt 13
2.Nguyên nhân khó khăn với hành khách sử dụng xe buýt 14
IV.Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến bus 32. 16
1.Giải pháp về con người. 17
2.Giải pháp về cơ sở hạ tầng. 18
3. Giải pháp về phương tiện vận tải 19
4.Giải pháp về tổ chức quản lý. 19
KẾT LUẬN 21
Xem thêm

22 Đọc thêm

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc hà nội

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI

Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản như sau:• Làm rõ một số vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại.• Đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng ĐTPT Bắc Hà Nội.• Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng của công tác quản lý rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.

102 Đọc thêm

skkn Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 1 DÂN TỘC THIỂU SỐ

TT Nội dung Trang
I
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1 Lý do chọn đề tài 2
2 Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 3
3 Đối tượng nghiên cứu 3
4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
5 Phương pháp nghiên cứu 3
II
PHẦN NỘI DUNG 3
1 Cơ sở lí luận 3
2 Thực trạng 5
2.1 Thuận lợi khó khăn. 5
2.2 Thành công hạn chế 5
2.3 Mặt mạnh mặt yếu 7
2.4 Nguyên nhân, các yếu tố tác động 7
2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra 8
3 Giải pháp, biện pháp 9
3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 9
3.2 Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp biện pháp 9
3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp 23
3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 24
3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu. 24
4 Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu. 24
III PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 25
1 Kết luận 25
2 Kiến nghị 26
Xem thêm

28 Đọc thêm

Thuyết trình đề tài mạng xã hội facebook

THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK

Khái niệm, thực trạng, Lợi ích, Hạn chế, Giải pháp, Thực trạng các vấn đề của mạng xã hội facebook, facebook là một mạng xã hội đứng đầu trên thế giới ngày càng phát triển con người đang trở thành những con nghiện của facebook tuy nhiên facebook cũng đang có nhiều lợi ích đáng quan tâm

16 Đọc thêm

Nghiên cứu tình hình tiêu thụ lúa giống của công ty cổ phần giống cây trồng nghệ an

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LÚA GIỐNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN

1.2.1 Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng tình hình tiêu thụ lúa giống của Công ty, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ lúa giống của Công ty.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về tiêu thụ và thị trường lúa giống.
Đánh giá đúng thực trạng tình hình tiêu thụ lúa giống của Công ty.
Định hướng và giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ lúa giống của Công ty.

96 Đọc thêm

Nghiên cứu hiện tượng đi xuất khẩu lao động và những tác động của xuất khẩu lao động đến hộ nông dân ở xã Tân Hội huyện Đan Phượng – Hà Nội

NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐẾN HỘ NÔNG DÂN Ở XÃ TÂN HỘI HUYỆN ĐAN PHƯỢNG – HÀ NỘI

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hiện tượng đi XKLĐ và những tác động của nó đến hộ nông dân nói riêng, địa phương nói chung. Từ đó đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề đi XKLĐ hiệu quả hơn.
Tìm hiểu, nghiên cứu từ đó góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề xuất khẩu lao động.
Tìm hiểu thực trạng hiện tượng đi xuất khẩu lao động ở xã Tân Hội, so sánh giữa các nhóm hộ và rút ra những tác động tích cực, những tồn tại từ hiện tượng đi xuất khẩu lao động ở xã Tân Hội.
Đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu lao động của xã Tân Hội.
Xem thêm

103 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUS TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUS TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020

KDTH Duy Xuyên : Hợp tác xã dịch vụ vận tải và kinh doanh tổng hợp Duy Xuyên SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11
3. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Số Km đường nội thị ( không tính Huyện Hoà Vang).........................................20 Bảng 2.2. Các tuyến quốc lộ qua thành phố Đà Nẵng..........................................................21 Bảng 2.3. Số lượng xe có động cơ đốt trong ở Đà Nẵng....................................................23 Bảng 2.4 Các doanh nghiệp kinh doanh VTHKCC bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng. 25 Bảng 2.5 . Bảng số lượng xe buýt qua các năm...................................................................28 Bảng2.6. Niên hạn sử dụng xe buýt trên các tuyến đến ngày 10 tháng 1 năm 2011...........29 Bảng2.7. Tổng hợp điểm dừng tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng trên các tuyến................32 Bảng 2.8 Giá vé xe buýt các tuyến......................................................................................34 Bảng 2.9. Số lượng hành khách tham gia dịch vụ xe buýt qua các năm.............................36 Bảng 2.10. Khối lượng sửa chữa, lắp đặt bổ sung trụ, biển báo xe buýt.............................41 SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11
4. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga LỜI MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết của đề tài Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thì đô thị hoá là 1 xu hướng tất yếu khách quan. Một trong những đặc trưng và thách thức lớn nhất của đô thị hoá là giải quyết vấn đề giao thông đô thị, vấn đề này luôn được các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy đến nay không phải quốc gia nào cũng thành công. Hiện nay ở các đô thị lớn cùng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế là quá trinh gia tăng nhanh dân số, nhu cầu đi lại dẫn đến sự gia tăng không ngừng phương tiện cá nhân cả về số lượng và chủng loại, bên cạnh sự yếu kém của hạ tầng giao thông, gây ra những hậu quả nghiêm trọng mang tính toàn cầu như: tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông, sự khó khăn trong đi lại, ô nhiễm môi trường. Do đó nhiều thành phố hiện nay phải trả giá và gánh chịu những tổn thất lớn do khủng hoảng về giao thông đô thị. Nếu giải quyết tốt vấn đề giao thông đô thị thì nó trở thành tiền đề và là động lực to lớn cho quá trình phát triển. Ngược lại nó sẽ trở thành lực cản lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đô thị đó nói riêng và toàn quốc nói chung. Giao thông vận tải hành khách công cộng là một trong những giải pháp hữu hiệu giải quyết tốt vấn đề trên nếu như nó thực sự đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng về mặt chất lượng dịch vụ, tiện nghi, tốc độ và thuận tiện . Và đối với Việt Nam nguồn vốn đầu tư hạn hẹp thì Giao thông vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tiền đề để phát triển hệ thống giao thông vận tải hành khách công cộng hiện đại, đó là những bước đi đầu tiên trên con đường xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Thành phố Đà nẵng là 1 trung tâm kinh tế chính trị của khu vực miền trung Tây Nguyên. Hăng năm, dân số ở Đà Nẵng không ngừng tăng lên cùng với quá trình đô thị hoá và phát triển kinh tế của đất nước nên nó cũng không tránh khỏi những khó khăn về giao thông vận tải. Việc lựa chọn loại hình giao thông công cộng bằng xe buýt đang là giải pháp trước mắt và lâu dài của đô thị. Thực tế Đà nẵng nói riêng và cả nước nói chung vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thực sự chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người đân. Do vậy vấn đề cấp bách nhất hiện nay là cần có 1 sự quan tâm đúng mức và chú trọng của các cơ quan có chức năng trong thành phố để có một chiến lược SVTH: Dương Thị Kim Ngọc _33K11 1
5. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths.Võ Thị Quỳnh Nga tổng thể phát triển giao thông vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Đó là lý do mà em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” để góp phần nào đó vào phát triển giao thông ở Thành phố Đà Nẵng .  Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng . Đưa ra những giải pháp để góp phần cải thiện và nâng cao công tác quản lý nhà nước về Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng. Phạm vi nghiên cứu là trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Về thời gian, các giải pháp đề xuất trong đề tài được thực hiện trong giai đoạn hiện nay đến 2020  Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu các tài liệu sẵn có (sách tham khảo, báo, tạp chí, các Văn bản quy phạm pháp luật). Thu thập thực tế tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng . Phương pháp phân tích, tổng hợp các số liệu thống kê.  Kết cấu đề tài Gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về v
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe bus tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng xe bus tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Xem thêm

77 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC XE BUS KHỚP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC XE BUS KHỚP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

Trang 4- Trong phần khảo sát sử dụng phƣơng pháp đồ thị.5.5. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.+ Đối tƣợng nghiên cứu:Tất cả các loại xe bus khớp đang sử dụng hiện nay trên thế giới, bao gồmxe bus khớp chỉ có cầu trƣớc dẫn hƣớng và cả xe bus khớp có cầu trƣớc vàcầu sau dẫn hƣớng.+ Phạm vi nghiên cứu:Do lĩnh vực nghiên cứu của đề tài này rất rộng, thời gian và kinh phí quáít, nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu phần động học xe bus khớp khi quayvòng.Các vấn đề còn lại nhƣ ổn định của xe khi quay vòng, khi phanh, cơ họcchuyển động thẳng của xe, dao động của xe sẽ là nội dung nghiên cứu củađề tài tiếp theo.5.6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.Đề tài này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:+ Tính toán động học quay vòng của xe bus khớp có cầu sau không dẫnhƣớng.- Tính toán bề rộng phần đƣờng cần thiết khi xe bus khớp quay vòng.- Tính toán mối quan hệ giữa góc gập của hai thân xe với góc quay của cácbánh xe cầu trƣớc.+ Tính toán động học quay vòng của xe bus khớp có cầu trƣớc và cầu saudẫn hƣớng.- Tính toán mối quan hệ giữa góc quay của các bánh xe cầu sau với góc gậpcủa hai phần thân xe trong sự phụ thuôc vào góc quay của các bánh xe dẫnhƣớng ở cầu trƣớc.
Xem thêm

31 Đọc thêm

SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG THCS

SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG THCS

ĐỀ TÀI:MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG THCSMỤC LỤC NỘI DUNGTRANG I. PHẦN MỞ ĐẦU .1. Lí do chọn đề tài 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 3. Đối tượng nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu23334II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận 2. Thực trạng 2.1 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Thành công, hạn chế2.3. Mặt mạnh, mặt yếu 2.4. Nguyên nhân 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra. 3. Giải pháp, biện pháp 3.1. Mục tiêu của giải pháp và biện pháp: 3.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp.3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp.3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp. 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.488991010111217181818III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 2 Kiến nghị2021
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÁC VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ QUANG HÒA

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÁC VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ QUANG HÒA

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do lựa chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5. Phương pháp nghiên cứu 2
6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 3
7. Kết cấu của đề tài 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ QUANG HÒA VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 4
1.1Giới thiệu về công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Quang Hòa 4
1.1.1. Sơ lược về công ty cổ phần dịch vụ vận tải và dịch vụ Quang Hòa 4
1.1.2. chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Quang Hòa 4
1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Quang Hòa. 5
1.1.4. Cơ cấu tổ chức: 6
1.1.5. Phương hướng hoạt động của công ty. 7
1.1.6. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhận lực tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Quang Hòa 7
1.2. Cơ sở lý luận về các vấn đề tạo đông lực cho người lao động tại doanh nghiệp 9
1.2.1. Người lao động và động lực làm việc của người lao động tại doanh nghiệp 9
1.2.2. Tạo động lực cho người lao động tại doanh nghiệp 11
1.2.3. Các vấn đề tạo động lực cho người lao động tại doanh nghiệp 14
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ QUANG HÒA 26
2.1. Thông tin chung về người lao động tại Công ty 26
2.2. Thực trạng các vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Quang Hòa 28
2.2.1. Thực trạng các vấn đề về kinh tế 28
2.2.2. Thực trạng các vấn đề tổ chức – hành chính 35
2.2.3. Thực trạng vấn đề tâm lý – giáo dục 36
2.3. Đánh giá thực trạng các vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động được sử dụng tại Công ty cổ phần vận tải Quang Hòa 40
2.3.1. Đánh giá dựa trên các chỉ số đo động lực làm việc của người lao động trong doanh nghiệp 40
2.3.2. Đánh giá theo vấn đề tạo động lực cho người lao động 43
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ QUANG HÒA 49
3.1. Phương hướng hoàn thiện các vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Quang Hòa 49
3.2. Giải pháp hoàn thiện vấn đề tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Quang Hòa 50
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện vấn đề kinh tế 50
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện vấn đề tổ chức – hành chính 53
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện vấn đề tâm lý – giáo dục 54
3.3. Một số khuyến nghị thực hiện giải pháp 55
3.3.1. Một số khuyến nghị với Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Quang Hòa 55
3.3.2. Khuyến nghị đối với Nhà nước 56
KẾT LUẬN 58
Xem thêm

64 Đọc thêm

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN TUYẾN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN TUYẾN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

Chương 2- Hiện trạng chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến ở công ty Cổ Phần Xe Khách Hà NộiLỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp bách của việc nghiên cứu đề tàiQuá trình đô thị hóa đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng ở các nước, đặc biệt là cácnước đang phát triển đã tạo tiền đề cho sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu thế hội nhậpđồng thời cũng là sự thách thức lớn cho sự phát triển giao thông vận tải trong các đô thị.Hiện tại vận tải hành khách công cộng nói chung , vận tải bằng xe bus nói riêng tại thànhphố Hà Nội đang là vấn đề bức xúc và cần thiết. Từ khi mới đi vào hoạt động vận tải hànhkhách công cộng bằng xe bus chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu đi lại của người dân vàcho đến nay chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bus vẫn chưa thực sựđảm bảo do đó việc đi lại hàng ngày của người dân chủ yếu được thực hiện bằng phương tiệnvận tải cá nhân và đang tăng trưởng với mức độ cao dẫn tới hậu quả gây ách tắc giao thông ,tốc độ giao thông chậm, tai nạn giao thông có xu hướng tăng cao và gây ô nhiễm môi trường,Bởi vậy việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bus là vôcùng cần thiết nhằm hạn chế sự gia tăng của các loại phương tiện vận tải cá nhân và để cạnhtranh với các phương tiện vận tải hành khách công cộng khác là một yêu cầu cấp bách. Để cảithiện chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến chúng ta phải nghiên cứucác giải pháp và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất. Chính vì vậy đề tài “Cải tiến chất lượngdịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến ở công ty Cổ Phần Xe Khách Hà Nội “ nhằmđưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bustrên tuýên 51 nói riêng và vận tải hành khách công cộng bằng xe bus nói chung có tính thờisự cả về lý luận và thực tiễn.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tàiTrên cơ sở phân tích đánh giá tình hình hoạt động của tuyến 51, đề tài tập trung chủ yếuvào việc nghiên cứu về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến để đềxuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho phùhợp với xu thế phát triển và nhu cầu đi lại của người dân trong thành phố.Các số liệu phân tích, tính toán được sử dụng trong đề tài chủ yếu dựa vào các số liệu, chỉtiêu vận tải chuyên ngành và hiện trạng hoạt động của tuyến 51.Để thực hiện đề tài, trong đồ án có sử dụng các phương pháp tổng hợp, dự báo, khảo sát
Xem thêm

67 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH thành bình

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH BÌNH

Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp.
Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính công ty TNHH Thành Bình trong thời gian qua.
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện những vấn đề còn tồn tại về tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thành Bình.

121 Đọc thêm

SỬ DỤNG NIÊN BIỂU HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 1975 Ở TRƯỜNG THPT LAM KINH

SỬ DỤNG NIÊN BIỂU HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 1975 Ở TRƯỜNG THPT LAM KINH

A. MỞ ĐẦUI. Lí do chọn đề tàiLịch sử là môn khoa học nghiên cứu, tái hiện lại một cách chân thực quákhứ của xã hội loài người. Trong phạm vi nhà trường, lịch sử là môn học có tácdụng tốt nhất trong việc giáo dục đạo đức truyền thống yêu nước của dân tộccho học sinh, hơn thế nữa là sự biết ơn sâu sắc, kính trọng không chỉ đối với ôngcha, các vị anh hùng dân tộc mà còn là sự biết ơn, kính trọng đối với nhữngngười có cống hiến lớn cho nhân loại.Mặc dù có tầm ảnh hưởng quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Songthực tế đáng buồn hiện nay là đa số học sinh không thích học môn lịch sử, xemnhẹ môn lịch sử, các em tiếp thu kiến thức lịch sử một cách hời hợt, thiếu chínhxác, thiếu hệ thống, có một số em có tinh thần học tập với môn học này thì gặpphải khó khăn như: Học trước quên sau hoặc học xong rồi không nhớ gì cả hoặccó khi học thuộc rồi nhưng vẫn lúng túng trong quá trình làm bài..... Điều nàydẫn đến kết quả học tập môn lịch sử cũng như kết quả thi của học sinh trongnhững năm gần đây qua các kì thi điểm rất thấp.Trong những năm gần đây, vấn đề dạy và học lịch sử đang thu hút sự quantâm chú ý của toàn xã hội. Thực trạng của việc dạy và học lịch sử đang là một đềtài “nóng” sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi Đại học, hiện nay là kì thi Quốcgia. Trước sự quan tâm ấy, chúng tôi - những giáo viên dạy môn lịch sử luôntrăn trở về việc dạy học của mình. Làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy vàhọc môn lịch sử, làm sao để các em học sinh yêu thích môn lịch sử và học mônlịch sử ngày càng có hiệu quả hơn.Vậy làm thế nào để học lĩnh hội được kiến thức trọng tâm của môn lịchsử? Có rất nhiều biện pháp như: sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng hệ thốngcâu hỏi gợi mở, thảo luận nhóm… Nhưng việc hệ thống hóa kiến thức bằngbảng biểu trong dạy học lịch sử là một biện pháp rất quan trọng, giúp học sinhnắm vững hơn những kiến thức bài học, hiểu sâu hơn các sự kiện lịch sử.Sử dụng bảng hệ thống kiến thức trong dạy học lịch sử không phải là mộtphương pháp mới. Vấn đề này đã được đề cập trong một số công trình nghiêncứu khoa học. Tiêu biểu:
Xem thêm

18 Đọc thêm

Mì ăn liền và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

MÌ ĂN LIỀN VÀ VẤN ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Bàn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với mì ăn liền và 1 số giải pháp xoay quanh vấn đề trên, đồng thời nêu lên một số cách để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng xoay quanh các thực trạng đang diễn ra trong tiêu thụ mì

23 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế Hiệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới của Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thăng Long

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO MINH THĂNG LONG

Một thực tế hiện nay đó là số lượng xe tham gia bảo hiểm vật chất xe còn tương đối thấp so với tổng lượng xe cơ giới hiện đang lưu hành. Điều này có thể là do: Các sản phẩm bảo hiểm còn xa lạ với người dân, do vấn đề thu nhập, do các sản phẩm bảo hiểm vật chất xe chưa thực sự hấp dẫn, hoặc do hoạt động giám định bồi thường của các công ty bảo hiểm chưa đáp ứng được mong muốn của khách hàng, gây mất lòng tin cho khách hàng…Vì vậy cần phải có những giải pháp hữu hiệu để khai thác tối đa nghiệp vụ này một nghiệp vụ bảo hiểm có tiềm năng rất lớn ở nước ta hiện nay và trong tương lai. Chính vì lý do đó mà em quyết định chọn đề tài: “Hiệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty bảo hiểm Bảo Minh Thăng Long” với mong muốn được đóng góp một số ý kiến để hoạt động này ngày càng được nâng cao, tạo niềm tin cho khách hàng vào công ty.
Xem thêm

97 Đọc thêm

Quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu sản phẩm linh kiện xe gắn máy tại công ty TNHH công nghiệp DEZEN

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU SẢN PHẨM LINH KIỆN XE GẮN MÁY TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DEZEN

MỤC LỤC

MỤC LỤC i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ v
LỜI CẢM ƠN 1
CHƯƠNG 1 :TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ VỀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU SẢN PHẨM LINH KIỆN XE GẮN MÁY TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DEZEN 2
1.1 Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 2
1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 3
1.3 Mục tiêu nghiên cứu 4
1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 4
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 4
1.5 Phương pháp nghiên cứu 4
1.6 Kết cấu khóa luận 5
CHƯƠNG2 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN VỚI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 6
2.1 Một số khái niệm cơ bản 6
2.1.1 Khái niệm nhập khẩu, hợp đồng thương mại quốc tế 6
2.1.2 Quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 6
2.2. Nội dung quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu 6
2.2.1. Xin giấy phép nhập khẩu 6
2.2.2. Mở thư tín dụng (LC) 7
2.2.3. Thuê phương tiện vận tải 8
2.2.4. Mua bảo hiểm. 8
2.2.5. Làm thủ tục hải quan. 9
2.2.6. Nhận hàng và kiểm tra hàng hóa 10
2.2.7. Thanh toán. 10
2.2.8. Khiếu nại và xử lý hợp đồng. 11
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 12
2.3.1. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. 12
2.3.2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp. 13
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN XE GẮN MÁY TẠI CÔNG TY TNHH DEZEN 14
3.1 Giới thiệu về công ty TNHH công nghiệp DEZEN 14
3.1.1 Giới thiệu chung về công ty 14
3.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 15
3.1.3 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 16
3.2. Tình hình thực hiện hợp đồng nhập khẩu linh kiện xe gắn máy của công ty TNHH công nghiệp DEZEN 19
3.2.1 Phân tích thực trạng quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu linh kiện xe gắn máy của công ty TNHH công nghiệp DEZEN 19
3.2.2 Nhận xét,đánh giá thực trạng quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hóa xe gắn máy của công ty TNHH công nghiệp DEZEN 23
CHƯƠNG 4 : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOÀN THIỆN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN XE GĂN MÁY TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DEZEN 28
4.1 Một số định hướng nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng linh kiện xe gắn máy tại công ty TNHH công nghiệp DEZEN 28
4.2 Đề xuất và kiến nghị 30
4.2.1 Đề xuất 30
4.2.2 Kiến nghị 31
Xem thêm

44 Đọc thêm

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng công tác quản lý đầu tư XDCB, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN tại tỉnh Ninh Bình.
Nhiệm vụ:
+ Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đầu tư XDCB từ vốn NSNN.
+ Phân tích thực trạng công tác quản lý đầu tư XDCB từ vốn NSNN của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 2014, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, các nguyên nhân và những vấn đề cần khắc phục.
+ Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư XDCB từ vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Xem thêm

102 Đọc thêm

Vấn đề bạo lực gia đình đối với phụ nữ tỉnh vĩnh phúc từ 2008 đến nay

VẤN ĐỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TỈNH VĨNH PHÚC TỪ 2008 ĐẾN NAY

... luận vấn đề bình đẳng giới, giải phóng phụ nữ - Làm rõ thực trạng vấn đề bạo lực phụ nữ gia đình địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Đƣa giải pháp chủ yếu nhằm xóa bỏ tình trạng bạo lực phụ nữ gia đình tỉnh. .. NHẰM XÓA BỎ TÌNH TRẠNG BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAY Căn nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình phụ nữ, vấn đề tồn công tác phòng chống bạo lực Ở khóa luận trình bày... Chƣơng THỰC TRẠNG BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH Ở VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 17 2.1 Khái quát tình hình tỉnh Vĩnh Phúc 17 2.2 Thực trạng bạo lực phụ nữ gia đình 20 2.3
Xem thêm

58 Đọc thêm