CÁC HÀM TRONG THƯ VIÊN C

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Các hàm trong thư viên C":

Ứng dụng moodle xây dựng hệ thống website thư viên trực tuyến trên mạng WAN

ỨNG DỤNG MOODLE XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE THƯ VIÊN TRỰC TUYẾN TRÊN MẠNG WAN

Ứng dụng moodle xây dựng hệ thống website thư viên trực tuyến trên mạng WAN

90 Đọc thêm

THƯ (ĐIỆN) GỬI ĐẾN NGƯỜI BÁC VỪA ĐƯỢC PHONG HÀM GIÁO SƯ

THƯ (ĐIỆN) GỬI ĐẾN NGƯỜI BÁC VỪA ĐƯỢC PHONG HÀM GIÁO SƯ

Hôm nay, cháu nhận tin bác được phong hàm Giáo sư Sử học. Cháu rất vui mừng và tự hào. Cháu xin chúc mừng bác, kính chúc bác cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc. Người nhận: Bác Nguyễn Ngọc Thiên An, khu Trung tâm Thương mại Thanh Trì, Hà Nội Thưa bác kính yêu! Hôm nay, cháu nhận tin bác được phong hàm Giáo sư Sử học. Cháu rất vui mừng và tự hào. Cháu xin chúc mừng bác, kính chúc bác cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc; riêng bác sẽ tiếp tục giành được những thành công mới trong công việc nghiên cứu. Người gửi: Nguyễn Văn Quyền, khu đô thị Trung Yên, cầu Giấy, Hà Nội.   Trích: loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

CHUONG1 ONTAP C LAP TRINH HAM

CHUONG1 ONTAP C LAP TRINH HAM

• Phân loại: trong C phân làm 2 loại hàm:– Hàm main: là hàm chính của chương trình– Hàm con: là các hàm còn lại6Hàm• Cấu trúc của một hàm: gồm 2 phần– Phần đầu (header): lại gồm tên hàm, kiểu giá trị trả về (voidhoặc một kiểu DL), và danh sách các tham số (có thể rỗng)– Phần thân (body): là khối lệnh chứa các lệnh cài đặt cho chứcnăng của hàm.float tinhDelta(float a, float b, float c){float d;d = b*b – 4*a*c;return d;}HeaderBody7Hàm• Các thao tác cơ bản với hàm:– Định nghĩa hàm (definition)– Khai báo hàm (declaration)– Gọi hàm (call)
Xem thêm

39 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Lập trình hướng đối tượng liên kết cấu trúc dữ liệu với các thao tác, theo cách mà tất cảthường nghĩ về thế giới quanh mình. Chúng ta thường gắn một số các hoạt động cụ thểvới một loại hoạt động nào đó và đặt các giả thiết của mình trên các quan hệ đó.Ví dụ1.1: Chúng ta biết rằng một chiếc xe có các bánh xe, di chuyển được và có thể đổihướng của nó bằng cách quẹo tay lái. Tương tự như thế, một cái cây là một loại thực vậtcó thân gỗ và lá. Một chiếc xe không phải là một cái cây, mà cái cây không phải là mộtchiếc xe, chúng ta có thể giả thiết rằng cái mà chúng ta có thể làm được với một chiếcxe thì không thể làm được với một cái cây. Chẳng hạn, thật là vô nghĩa khi muốn lái mộtcái cây, còn chiếc xe thì lại chẳng lớn thêm được khi chúng ta tưới nước cho nó.Lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta sử dụng các quá trình suy nghĩ như vậyvới các khái niệm trừu tượng được sử dụng trong các chương trình máy tính. Một mẫutin (record) nhân sự có thể được đọc ra, thay đổi và lưu trữ lại; còn số phức thì có thểđược dùng trong các tính toán. Tuy vậy không thể nào lại viết một số phức vào tập tinlàm mẫu tin nhân sự và ngược lại hai mẫu tin nhân sự lại không thể cộng với nhau được.Một chương trình hướng đối tượng sẽ xác định đặc điểm và hành vi cụ thể của các kiểudữ liệu, điều đó cho phép chúng ta biết một cách chính xác rằng chúng ta có thể có đượcnhững gì ở các kiểu dữ liệu khác nhau.Chúng ta còn có thể tạo ra các quan hệ giữa các kiểu dữ liệu tương tự nhưng khác nhautrong một chương trình hướng đối tượng. Người ta thường tự nhiên phân loại ra mọithứ, thường đặt mối liên hệ giữa các khái niệm mới với các khái niệm đã có, và thườngcó thể thực hiện suy diễn giữa chúng trên các quan hệ đó. Hãy quan niệm thế giới theokiểu cấu trúc cây, với các mức xây dựng chi tiết hơn kế tiếp nhau cho các thế hệ sau sovới các thế hệ trước. Đây là phương pháp hiệu quả để tổ chức thế giới quanh chúng ta.Các chương trình hướng đối tượng cũng làm việc theo một phương thức tương tự, trongđó chúng cho phép xây dựng các các cơ cấu dữ liệu và thao tác mới dựa trên các cơ cấucó sẵn, mang theo các tính năng của các cơ cấu nền mà chúng dựa trên đó, trong khi vẫnthêm vào các tính năng mới.Lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta tổ chức dữ liệu trong chương trình theomột cách tương tự như các nhà sinh học tổ chức các loại thực vật khác nhau. Theo cáchnói lập trình đối tượng, xe hơi, cây cối, các số phức, các quyển sách đều được gọi là các
Xem thêm

256 Đọc thêm

SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU, BỘT CỎ STYLO TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GÀ THỊT LƯƠNG PHƯỢNG

SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU, BỘT CỎ STYLO TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GÀ THỊT LƯƠNG PHƯỢNG

Quang Hi n trong su t qúa trình thc hi n lu n vn. Nhân dp hoàn thànhlu n án này tôi xin bày t lòng bi t n sâu scTôi xin bày t lòng bi t n chân thànhi vi thy giáo hng dn.i vi s quan tâm giúp c a ng y, ban !∀m hi u, các thy cô giáo và các cán b B môn Chn nuôing v t, các thy cô giáo khoa Chn nuôi - Thú y và khoa Sau #i hc, ∃∀c∃∀n b%th vi n tr&ng #i hc Nông lâm Thái Nguyên, các cán b Ban àot#o Sau #i hc - #i hc Thái Nguyên ã ng viên giúp tôi trong su tquá trình thc hi n ∋ tài nghiên c u.Tôi c(ng xin chân thành c m ni vi Ban lãnh #o và các cán bviên ch c c a các n v: Tr#i gi ng Gia cm Thnh án Thái Nguyên, Vi nKhoa hc v∋%S s ng - #i hc Thái Nguyên ã t#o i∋u ki n thu n li và giúp nhi t tình cho tôi trong quá trình thc hi n ∋ tài.Xin chân thành c m n b#n bè, ng nghi p, ng&i thân trong gia ìnhã t#o i∋u ki n, ng viên tôi trong quá trình thc hi n ∋ tài và hoàn thànhlu n vn.
Xem thêm

102 Đọc thêm

THƯ xác NHẬN NGÂN HÀNG VIỆT ANH

THƯ XÁC NHẬN NGÂN HÀNG VIỆT ANH

Thư xác nhận ngân hàng Việt và Anh dùng cho kiểm toán.Về việc: xác nhận kiểm toán:Trong khuôn khổ việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31122015, xin Quý vị vui lòng xác nhận cho các kiểm toán viên của chúng tôi số dư và chi tiết của các tài khoản mà chúng tôi giao dịch tại ngân hàng của Quí vị tại thời điểm 31122013 theo mẫu sau đây

6 Đọc thêm

Namespaces trong lập trình C

NAMESPACES TRONG LẬP TRÌNH C

tìm kiếm trên listview trong lập trình c×
code đọc số sang chữ trong lập trình c×
thủ thuật trong lập trình c×
câu lệnh trong lập trình c×
thừa kế trong lập trình c×
các hàm cơ bản trong lập trình c×chương trình mã hóa caesar trong lập trình c
tái định nghĩa trong lập trình c
cấu trúc trong lập trình c
bài tập về hàm trong lập trình c

5 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT TẠO LỖ XỐP AMONI OXALAT ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA VIÊN GỐM URANI DIOXIT

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT TẠO LỖ XỐP AMONI OXALAT ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA VIÊN GỐM URANI DIOXIT

xốp và sự phân bố lỗ xốp. Trong quá trình làm việc trong lò, lỗ xốp là nơi chứa sảnphẩm khí phân hạch, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến độ dẫn nhiệt của viên. Khi tỷlệ lỗ xốp lớn làm giảm độ dẫn nhiệt, nếu tỷ lệ lỗ xốp quá nhỏ sẽ không đủ chỗ lưu giữtạm thời các sản phẩm khí dẫn đến viên phồng dộp và có thể vỡ. Do đó, trên thế giới,trong quy trình sản xuất viên gốm urani đioxit thương mại, người ta luôn cho vào mộtlượng chất tạo lỗ xốp nhằm giải quyết những vấn đề trên.Hiện nay, công tác đào tạo cán bộ trẻ cho chương trình phát triển điện hạt nhâncủa đất nước đang được chú trọng phát triển. Các hướng nghiên cứu ưu tiên để pháttriển điện hạt nhân, trong đó có lĩnh vực công nghệ nhiên liệu hạt nhân đang đượcthực hiện tại Viện Công nghệ xạ hiếm thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.1Luận văn “Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp amoni oxalat đến một số đặctính của viên gốm urani dioxit (UO2)” là một phần rất nhỏ thuộc lĩnh vực nghiêncứu này.Nội dung nghiên cứu của luận văn:1. Điều chế bột UO2, chế tạo viên gốm UO2 với hàm lượng amoni oxalat khácnhau.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng amoni oxalat đến độ co ngót và tỷtrọng viên gốm UO2.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng amoni oxalat đến tỷ số O/U của viêngốm UO2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng amoni oxalat đến sự phân bố vàkích thước lỗ xốp trong viên gốm UO2.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng amoni oxalat đến kích thước hạt củaviên gốm UO2.6. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng amoni oxalat đến độ bền nhiệt củaviên gốm UO2.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Đề thi hàm by Đại học Bách Khoa TPHCM

ĐỀ THI HÀM BY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

Nhận định nào sau đây về giá trị trả về của hàm là đúng:
A. Các nhận định khác đều đúng
B. Giá trị muốn được trả về luôn cần sử dụng từ khóa return
C. Khi gọi hàm bắt buộc phải có giá trị trả về, nếu không việc gọi hàm trở nên vô nghĩa
Ý nghĩa ứng dụng của từ khóa static trong thân hàm là gì?

A. Dùng để đếm số lần gọi hàm trong quá trình thực thi

B. Khai báo giá trị tĩnh, không thay đổi theo thời gian

C. Dùng để truy cập giá trị từ bên ngoài hàm vào
D. Xin cấp phát ô nhớ tĩnh không thay đổi theo thời gian
D. Kiểu của giá trị trả về được quyết định khi định nghĩa hàm
E. Kiểu của giá trị trả về được quyết định khi gọi hàm
Xem thêm

5 Đọc thêm

Soạn bài thư điện chúc mừng và thăm hỏi

SOẠN BÀI THƯ ĐIỆN CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI

SOẠN BÀI : THƯ (ĐIỆN) CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN VIẾT THƯ (ĐIỆN) CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI 1. Dựa vào các tình huống đã nêu trong bốn ví dụ, HS kể thêm các tình huống cần gửi thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi trong đời sống hằng ngày. 2. Suy nghĩ, thảo luận và trả lời. - Gửi điện (điện) chúc mừng trong hoàn cảnh vào và để làm gì? - Gửi thư (điện) thăm hỏi hoàn cảnh nào và để làm gì ? - Khi có điều kiện đến tận nơi để chúc mừng hoặc thăm hỏi thì có nên gửi thư hoặc điện không? Tại sao? II. CÁCH VIẾT THƯ ĐIỆN, CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI 1. Đọc ba bức điện trong SGK và lần lượt trả lời bốn câu hỏi tiếp theo đó. 2. Để công việc được tiến hành rất thuận lợi nên chọn và thống nhất với nhau hai tình huống : Một tình huống viết điện chúc mừng và một tình huống viết điện thăm hỏi. Sau đó, tìm hiểu cách diễn đạt khác nhau để biểu thị các nội dung: - Lí do gửi thư (điện) chúc mừng thăm hỏi. - Bộc lộ suy nghĩ cảm xúc đối với tn vui hoặc nỗi bất hạnh, điều không mong muốn của người nhận điện. - Lời chúc mừng, mong muốn. - Lời thăm hỏi, chia buồn. III. LUYỆN TẬP 1. Kể lại mẫu bức điện và điền thông tin cần thiết vào mẫu. 2. Chọn các tình huống phù hợp a. Điện chúc mừng b. Điện chúc mừng c. Điện thăm hỏi d. Thư (điện) chúc mừng e. Thư (điện) chúc mừng 3. Các em xác định tình huống và viết theo mẫu của bưu điện (xem SGK)
Xem thêm

1 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP CC++ CƠ BẢN

TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP CC++ CƠ BẢN

C++ (đọc là C cộng cộng hay xiplusplus, IPA: siː pləs pləs) là một loại ngôn ngữ lập trình. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại phổ biến nhất.Các hàm nhập xuất trong các ví dụ dưới sử dụng hai hàm nhập xuất printf() và scanf() trong C chuẩn. Trong C++, các bạn có thể hiểu nó...
Xem thêm

20 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHÁT HIỆN THUỐC GIẢ BẰNG PHỔ RAMAN

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHÁT HIỆN THUỐC GIẢ BẰNG PHỔ RAMAN

xvi135ĐẶT VẤN ĐỀThuốc giả đang là một vấn đề lớn trong xã hội. Vấn nạn này không chỉ gâythiệt hại về kinh tế, gây khó kh n cho ngành công nghiệp dƣợc mà nguy hiểm hơnc n là mối hiểm họa với ngƣời bệnh. Thuốc giả làm thất bại quá trình điều trị, gâybiến chứng và có thể tử vong. Thuốc giả rất đa dạng về chủng loại, nguồn gốc xuấtxứ và ngày càng đƣợc sản xuất tinh vi. Nhiều trƣờng hợp, thuốc giả đã đến tay bệnhnhân hoặc thậm ch đƣợc bán hết rồi mới có quyết định thu hồi, đình chỉ. Thuốcđƣợc coi là giả nếu thuộc một trong các trƣờng hợp đã đƣợc qui định tại Khoản 33,Điều 2 của Luật Dƣợc - 2016. Đó là các trƣờng hợp thuốc: Không có dƣợc chất,dƣợc liệu; Có dƣợc chất không đúng với dƣợc chất ghi trên nhãn hoặc theo tiêuchuẩn đã đ ng ký lƣu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu; Có dƣợc chất, dƣợcliệu nhƣng không đúng hàm lƣợng, nồng độ hoặc khối lƣợng đã đ ng ký lƣu hànhhoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu, trừ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lƣợng quyđịnh trong quá trình bảo quản, lƣu thông phân phối; Đƣợc sản xuất, trình bày hoặcdán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nƣớc sản xuất hoặc nƣớc xuất xứ.Việc ng n ngừa và bài trừ thuốc giả đang là một vấn đề cấp bách với cơ quanchức n ng Tình hình thuốc giả ngày càng diễn biến phức tạp, số lƣợng thuốc trênthị trƣờng ngày càng lớn, các phƣơng pháp phân t ch thƣờng quy cho kết quả chínhxác nhƣng tốn nhiều thời gian. Để phát hiện đƣợc thuốc giả ở cả 4 trƣờng hợp củaLuật Dƣợc 2 16 cần phải kết hợp rất nhiều phƣơng pháp phân t ch khác nhau Vìvậy nội dung của đề tài này chỉ tập trung phát hiện thuốc giả thuộc hai trƣờng hợpsau: (1) Không có dƣợc chất, (2) Có dƣợc chất không đúng với dƣợc chất ghi trênnhãn hoặc theo tiêu chuẩn đã đ ng ký lƣu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu.Phổ tán xạ Raman (gọi tắt là phổ Raman) là phƣơng pháp phân t ch không
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC, CHUYÊN VIÊN CHÍNH ( GỒM WORD, WINDOWS, MẠNG, EXCEL)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC, CHUYÊN VIÊN CHÍNH ( GỒM WORD, WINDOWS, MẠNG, EXCEL)

Câu 115: Một máy tính trên mạng internet được xác định bởi?A. Địa chỉ email.B. Địa chỉ nhà riêng.C. Địa chỉ IP.D. Địa chỉ cơ quan.Câu 116: Trang web nào sau đây cung cấp dịch vụ mạng xã hội?A. Vnexpress.net.B. Google.com.C. Twitter.com.D. Amazon.com.Câu 117: Trang web nào sau đây không cung cấp dịch vụ mạng xã hội?A. Facebook.com.B. Twitter.com.C. Instagram.com.D. Ebay.com.Câu 118: Thư mục Outbox hoặc Unsent Message của Email chứa?A. Các thư đã xóa.B. Các thư đã soạn và chưa được gửi đi.C. Các thư nhận được.D. Các thư đã đọc.Câu 119: Trong khi soạn thảo email, nếu muốn gắn kèm file thông thường ta bấm vào nút nào?A. Send.B. Attachment.C. Copy.D. Discard.Câu 120( Nếu trong Word thì chọn Phương án D, nếu trong trang Web thì phương án A ; mục đích tác giả là phương Án D): Siêu liên kết (Hyperlink) là gì?A. Là một thành phần trong một trang web liên kết đến vị trí khác trên cùng trang web đó hoặc đến một trang web khác.B. Là nội dung được thể hiện trên trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh…).C. Là địa chỉ của một trang web.D. Là liên kết giữa hai file văn bản với nhau.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bài 4 - Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái

BÀI 4 - VIẾT MỘT BỨC THƯ NGẮN CHO MỘT BẠN NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM QUEN VÀ BÀY TỎ TÌNH THÂN ÁI

Từ thành phô Hồ Chí Minh, Việt Nam, mình viết thư cho Thạt Chai đây. Mình tên là Nguyễn Ngọc Sông Hương học sinh lớp 3C trường Tiểu học Lí Tự Trọng, phường 12, quận 3. ĐỀ BÀI Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái. BÀI THAM KHẢO ... ngày... tháng... năm... Bạn Thạt Chai thân mến! Từ thành phô Hồ Chí Minh, Việt Nam, mình viết thư cho Thạt Chai đây. Mình tên là Nguyễn Ngọc Sông Hương học sinh lớp 3C trường Tiểu học Lí Tự Trọng, phường 12, quận 3. Vừa qua xem tivi kênh VTV1, phần tin thế giới, thấy bạn xuất hiện trên màn hình trong tình trạng cấp cứu ở bệnh viện. Qua lời của cô biên tập viên mình mới biết tên bạn và hoàn cảnh hiện tại của bạn. Bọn khủng bố đã cướp mất đi người cha thân yêu của bạn và hàng chục người khác trong một khách sạn ngay thủ đô Băng Cốc. Bọn khủng bố thật dã man, tàn bạo nên chúng đã bị cả thế giới lên án. Mình viết thư này cho bạn mong chia sẻ phần nào vết thương mà bạn đang gánh chịu. Hãy chịu đựng để vươn lên, Thạt Chai nhé! Từ nay, chúng mình sẽ là bạn của nhau. Mình sẽ viết thư đều cho bạn. Bạn ráng điều trị cho lành vết thương để trở lại trường, bạn nhé. Bạn mới (Kí tên) Nguyễn Ngọc Sông Hương  
Xem thêm

1 Đọc thêm

Hướng dẫn làm bài văn viết thư

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI VĂN VIẾT THƯ

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Người ta viết thư là để thăm hỏi, thông báo tin tức, trao đổi ý kiến, chia sẻ vui buồn.
2. để thực hiện mục đích trên, một bức thư thường có những nội dung sau: a. phần đầu thư:- địa điể, thời gian viết thư.- lời thưa gởi.b. phần chính của bức thư:- nêu lí do và mục đích viết thư.- thăm hỏi người nhận thư về tình hình sức khỏe, công việc ( những ) thay đổi ( nếu có ) trong cuộc sống.- thông báo tình hình của người viết thư.- nêu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm tâm sự với người nhận thư.c. phần cuối:- ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn của người viết thư.- chữ kí và tên ( hoặc họ, tên ) của người viết thư.3. lời lẽ viết thư phải phù hợp với đối tượng nhận thư: viết cho người trên thì lời lẽ và xưng hô phải lễ phép, viết cho bạn bè cùng trang lứa thì giọng điệu thân mật, cởi mở. loigiaihay.com  
Xem thêm

1 Đọc thêm

Lập chương trình cho hoạt động phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy

LẬP CHƯƠNG TRÌNH CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy Bài làm tham khảo    Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY (Lớp 5C, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)    I. Mục đích    - Tuyên truvền, vận động học sinh có ý thức phòng cháy, chữa cháy trong cuộc sống.    - Học sinh tham gia các hoạt động tập thể.    II. Phân công chuẩn bị    - Nội dung phát thanh: Lớp trưởng Huy Hoàng, Chi đội trưởng Quỳnh Thư.    - Phát thanh viên: Quỳnh Nga.    - Văn nghệ: Lớp phó Văn – Thể - Mĩ Hồng Vân.    III. Chương trình cụ thể   - Đăng kí nội dung phát thanh: Chi đội trưởng Quỳnh Thư đăng kí với tổng phụ trách ngày 01/4/2013.    - Phát thanh ngày 05/4/2013 (Quỳnh Nga đọc chương trình phòng cháy chữa cháy. Hồng Vân đơn ca bài Mái trường mến yêu).
Xem thêm

1 Đọc thêm

SKKN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THƯ VIỆN HỌC LIỆU TRÊN INTERNET

SKKN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THƯ VIỆN HỌC LIỆU TRÊN INTERNET

chọn7Trong mụcđánh dấu chọn vào. Mục này có tác dụng là khi tađể giấy vào máy Scan cho dù để giấy không ngay ngắn thì chương trình sẽ tự độngchỉnh ngay. Các mục khác để trống.Bước 3:- Bây giờ ta nhấn vào nút Scan trong cửa sổ ở Bước 2 để bắt đầu Scan. Mộtcửa sổ của driver của máy Scan xuất hiện (Cửa sổ nầy có thể khác nhau, nó tùy thuộcmáy scan của bạn hiệu gì, EPSON, HP, CANON… ). Trong cửa sổ nầy ta cần chú ýhai vấn đề sau: nếu muốn scan ở chế độ trắng - đen ( Chủ yếu scan tài liệu ở chế độnầy ) ta chọn mục Black and White và chọn độ phân giải là 300 dpi. Nếu muốn scanở chế độ màu ta chọn chế độ Color và chọn độ phân giải 75 dpi ( Dùng để scan bìasách ). Một điều quan trọng là scan ở chế độ trắng-đen cần chọn chế độ sáng tối chophù hợp với tài liệu, mặc định là 110, nếu sách được in trên giấy không tốt ta có thểgiảm về cỡ 90 hoặc 100. Tiếp theo cần nhấn vào nút Preview để scan thử trước khiquyết định scan thậtChỉnh sáng - tốiBước 4:- Sau khi scan xong ,trở về chương trình Paperport để chỉnh lại các file ảnh đãscan. Có thể bôi xóa các vết dơ, có thể ghi chú thêm vào, khi scan Paperport sẽ tự8
Xem thêm

15 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 9 HỌC KỲ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 9 HỌC KỲ 1

Câu 1: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây:
A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng.
B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.
C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.
D. Tất cả các lợi ích trên.

Câu 2: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?
A. www.vnexpress.net B. huan120397gmail.com
C. http:www.mail.google.com C. Tất cả các địa chỉ trên.

Câu 3: Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet:
A. Modem ADSL B. Chuột
C. Máy in D. Tất cả các thiết bị trên
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN KIỂM THỬ DỰA

CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN KIỂM THỬ DỰA

Luận văn cao học2.3. Tìm kiếm Heuristic2.3.1. Khái niệmGeorge Polya [6] định nghĩa Heuristic là "sự nghiên cứu về các phƣơng phápvà các qui tắc trong việc khám phá và phát minh" (Polya 1945). Nghĩa này có thểxuất phát từ gốc Hy Lạp của động từ Eurisco nghĩa là "tôi phát hiện".Hàm Heuristic: Trong việc xây dựng các thuật giải Heuristic, ngƣời tathƣờng dùng các hàm Heuristic. Đó là các hàm đánh giá thô, giá trị của hàm phụthuộc vào trạng thái hiện tại của bài toán tại mỗi bƣớc giải. Nhờ giá trị này, ta có thểchọn đƣợc cách hành động tƣơng đối hợp lý trong từng bƣớc của thuật giải.Trong tìm kiếm không gian trạng thái, Heuristic thực chất là các hàm đánhgiá dùng để chọn những nhánh nào có nhiều khả năng nhất dẫn đến một giải phápchấp nhận đƣợc. Các chƣơng trình giải quyết những vấn đề trí tuệ nhân tạo sử dụngHeuristic cơ bản theo hai dạng: Vấn đề có thể không có giải pháp chính xác vì những điều không rõ ràngtrong diễn đạt vấn đề hoặc trong các dữ liệu có sẵn. Chẩn đoán y khoa làmột ví dụ. Tập hợp các triệu chứng cho trƣớc có thể do nhiều nguyênnhân gây ra, bác sĩ có thể dùng Heuristic để chọn kết quả chẩn đoán nàothích hợp nhất và đƣa ra kế hoạch điều trị. Vấn đề có thể có giải pháp chính xác, nhƣng chi phí tính toán để tìm ra nókhông cho phép. Trong nhiều vấn đề (nhƣ cờ vua chẳng hạn), không giantrạng thái phát triển rất nhanh và rất rộng vì số lƣợng các trạng thái có thểxảy ra tăng theo hàm mũ hoặc giai thừa cùng với độ sâu tìm kiếm.Giống nhƣ tất cả các luật khám phá và phát minh khác, Heuristic có thể sailầm. Heuristic chỉ là một phỏng đoán chứa các thông tin về bƣớc tiếp theo sẽ đƣợcchọn dùng trong việc giải quyết một vấn đề. Nó thƣờng dựa vào kinh nghiệm hoặctrực giác. Vì các Heuristic sử dụng những thông tin hạn chế nên chúng ít khi có khả
Xem thêm

Đọc thêm

Bài tập thực hành môn lập trình nâng cao C

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN LẬP TRÌNH NÂNG CAO C

Bài tập trên lớp thực hành môn lập trinh C.
+ Mục đích:
Thành thạo 3 bước soạn thảo, biên dịch và chạy thử chương trình (không dùng IDE);
Nắm vững cấu trúc chương trình C;
Biết khai báo thư viện hàm, khai báo hằng, khai báo biến;
Sử dụng thành thạo các lệnh vàora (scanf, printf), lệnh gán, lệnh if, lệnh switch;
Biết viết biểu thức và sử dụng được các hàm toán học cơ bản.
Sử dụng thành thạo các lệnh lặp: for, while và dowhile;
Biết khai báo và sử dụng được kiểu dữ liệu mảng, xâu ký tự và cấu trúc (bản ghi).
Ôn luyện để sử dụng thành thạo lệnh vàora, lệnh gán và các lệnh điều khiển.
Ôn luyện để sử dụng hết các đặc điểm của kiểu dữ liệu mảng, xâu ký tự và cấu trúc (bản
ghi).
Nắm vững và sử dụng được con trỏ, sử dụng con trỏ trong cấp phát bộ nhớ động.
Biết khai báo, định nghĩa và sử dụng hàm. Hiểu rõ và sử dụng được cách truyền đối số cho
hàm theo giá trị và theo tham chiếu. Biết cách khai báo, định nghĩa hàm để có thể truyền
con trỏ, mảng tới hàm cũng như cho hàm trả về con trỏ và mảng.
Hiểu được kiểu dữ liệu tệp.
Biết khai báo biến tệp, đọcghi dữ liệu với tệp nhị phân và tệp văn bản.
Biết truy nhập trực tiếp dữ liệu trên tệp nhị phân để sửa, xóa, bổ sung các phần tử dữ liệu.
Xem thêm

5 Đọc thêm