GIẢM CHI PHÍ VỚI CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giảm chi phí với công nghệ điện toán đám mây":

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ IPTV

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ IPTV

tử công nghệ thông tin tốt nhất. Cho dù đó là phần mềm, cơ sở hạ tầng ứng dụnghoặc cơ sở hạ tầng vật lý, nhà cung cấp đám mây chịu trách nhiệm về cài đặt, quảnlý, cung cấp và bảo trì. Khách hàng chỉ chịu phí cho các tài nguyên nào mà họ sửdụng, vì thế cái chưa sử dụng được loại bỏ.Tất nhiên điều này liên quan đến chi phí. Các dịch vụ này thường được cungcấp với "quy ước về cấu hình," nghĩa là chúng được phân phối với ý tưởng cung cấpcác trường hợp sử dụng phổ biến nhất. Các tùy chọn cấu hình thường là một tập hợpcon nhỏ hơn so với những gì mà chúng đã có nếu nguồn tài nguyên đã được ngườitiêu dùng kiểm soát trực tiếp. Một điều khác cần lưu ý là kể từ khi người tiêu dùngcó quyền kiểm soát một chút trên cơ sở hạ tầng, các quy trình đòi hỏi an ninh chặtchẽ và tuân thủ quy định dưới luật không phải lúc nào cũng thích hợp cho các đámmây chung.b, Đám mây riêngĐám mây riêng là các dịch vụ đám mây được cung cấp trong doanh nghiệp.Những đám mây này tồn tại bên trong tường lửa công ty và chúng được doanhnghiệp quản lý.Các đám mây riêng đưa ra nhiều lợi ích giống như các đám mây chung thựchiện với sự khác biệt chính: doanh nghiệp có trách nhiệm thiết lập và bảo trì đámmây này. Sự khó khăn và chi phí của việc thiết lập một đám mây bên trong đôi khicó thể có chiều hướng ngăn cản việc sử dụng và chi phí hoạt động liên tục của đámmây có thể vượt quá chi phí của việc sử dụng một đám mây chung.10Các đám mây riêng đưa ra nhiều lợi thế hơn so với loại chung. Việc kiểm soátchi tiết hơn trên các tài nguyên khác nhau đang tạo thành một đám mây mang lạicho công ty tất cả các tùy chọn cấu hình có sẵn. Ngoài ra, các đám mây riêng là lýtưởng khi các kiểu công việc đang được thực hiện không thiết thực cho một đámmây chung, do đúng với các mối quan tâm về an ninh và về quản lý.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG VIỆC TRIỂN KHAI HẠ TẦNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG VIỆC TRIỂN KHAI HẠ TẦNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu của đề tài 1
3. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 3
1.1 Khái niệm về điện toán đám mây 3
1.2 Kiến trúc của điện toán đám mây 4
1.3 Thành phần của điện toán đám mây 5
1.4 Mô hình dịch vụ của điện toán đám mây 6
1.5 Các mô hình triển khai trên điện toán đám mây 8
1.6. Lợi ích của điện toán đám mây 10
1.7. Thách thức của điện toán đám mây 11
1.8. Một số vấn đề an ninh bảo mật trong điện toán đám mây 11
1.9. Kết luận chương 1 12
CHƯƠNG 2 : CÔNG NGHỆ ẢO HÓA VÀ MÃ NGUỒN MỞ TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY HIỆN NAY 13
2.1. Giới thiệu về ảo hóa 13
2.2. Các khái niệm về ảo hóa 14
2.3. Tại sao ảo hóa lại quan trọng với doanh nghiệp 15
2.3.1. Những lý do để ứng dụng ảo hóa 15
2.3.2.Tối ưu hóa sử dụng phần cứng 15
2.3.3.Nhu cầu ảo hóa dữ liệu 16
2.4.Tình hình ảo hóa ở Việt Nam và trên thế giới 16
2.4.1.Tình hình ảo hóa ở Việt Nam 16
2.4.2.Tình hình ảo hóa trên thế giới 17
2.4.3. Cách thức hoạt động của ảo hóa 17
2.5. Tổng quan về mã nguồn mở 19
2.5.1. Khái niệm về mã nguồn mở 19
2.5.2. Phương pháp xây dựng phần mềm mã nguồn mở 19
2.5.3. Những lợi ích của mã nguồn mở 20
2.5.4. Một số mã nguồn mở trong phát triển hạ tầng điện toán đám mây hiện nay 20
2.5.4.1. Nguồn mở Eucalyptus 20
2.5.4.2. Nguồn mở OpenNebula 21
2.5.4.3. Nguồn mở CloudStack 21
2.5.4.4. Nguồn mở OpenStack 22
2.5.5. Kết luận chương 2 23
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NGUỒN MỞ OPENSTACK TRONG XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 24
3.1.Tổng quan về OpenStack 24
3.1.1. Giới thiệu về Openstack 24
3.1.2. Các biên bản của Openstack 24
3.2. Kiến trúc của Openstack 26
3.2.1. Thành phần Openstack Dashboard – Horizon 26
3.2.2. Thành phần OpenStack Identity Keystone 26
3.2.3.Thành phần OpenStack Compute – Nova 26
3.2.4.Thành phần OpenStack Image Service Glance 26
3.2.5.Thành phần OpenStack Object Storage – Swift 27
3.2.6.Thành phần OpenStack Network Neutron 27
3.2.7.Thành phần OpenStack Block Storage – Cinder 27
3.2.8.Thành phần OpenStack Block Orchestration – Heat 27
3.2.9.Thành phần OpenStack Block Telemetry – Ceilometer 27
3.3.Mô hình triển khai 28
3.5.Các bước cài đặt Openstack 30
3.5.1.Triển khai trên máy ảo Vmware: 30
3.5.2. Cài đặt và thiết lập trên các Node 32
Kết quả truy cập vào địa chỉ của controller từ trình duyệt 56
3.6. Kết luận chương 3 68
Xem thêm

74 Đọc thêm

Tìm hiểu về Điện toán đám mây - Computing Cloud

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - COMPUTING CLOUD

Lời mở đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm ứng dụng, hệ thống máy chủ của các tổ chức doanh nghiệp ngày càng tăng nhanh. Điều đó dẫn tới chi phí đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng lớn, chi phí cho việc quản lý hệ thống cũng tăng lên. Để giảm thiểu được các chi phí đó và tăng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì ứng dụng điện toán đám mây là giải pháp mang lại nhiều lợi ích. Trong mô hình điện toán đám mây, mọi vấn đề liên quan tới công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các “dịch vụ”. Nhờ đó, các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân khi sử dụng dịch vụ công nghệ không cần phải có kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu về công nghệ, cũng như không cần phải quan tâm đến cơ sở hạ tầng của công nghệ đó. Hạ tầng cơ sở của điện toán đám mây là sự kết hợp của những dịch vụ đáng tin cậy được phân phối qua các trung tâm dữ liệu và được xây dựng trên những máy chủ với cấp độ khác nhau của các công nghệ ảo hóa.
Đề tài “ Tìm hiểu về Điện toán đám mây ( Computing Cloud ) ” tìm hiểu những kiến thức cơ bản về điện toán đám mây, ứng dụng và những hữu ích mà điện toán đám mây đem lại . Cũng như có cái nhìn cụ thể về vấn đề an toàn bảo mật trong điện toán đám mây. Thông qua đây em muốn mọi người có thể hiểu biết thêm về Công nghệ Điện toán đám mây và sự hữu ích mà nó đem lại.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Đào Ngọc Tú đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em trong thời gian qua !

Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2014
Sinh viên
Nguyễn Văn QuyếtMỤC LỤC
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU – TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI …5
1.1. Đặt vấn đề 5
1.2. Mục đích và ý nghĩa 6
1.3. Các nhiệm vụ nghiên cứu và thực hiện …..6
CHƯƠNG 2: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CÁC KHÁI NIỆM ...8
2.1. Khái niệm Điện toán đám mây 8
2.1.1. Quá trình phát triển của Điện toán đám mây 8
2.1.2. Định nghĩa Điện toán đám mây 8
2.2. Các tính chất của điện toán đám mây 9
2.2.1. Tính phục vụ theo nhu cầu 9
2.2.2. Tính truy suất diện rộng 10
2.2.3. Khả năng dùng chung tài nguyên 10
2.2.4. Khả năng co dãn 11
2.2.5. Khả năng điều tiết dịch vụ 12
2.3. Các đặc điểm của điện toán đám mây 12
2.4. Các vấn đề có thể giải quyết bằng điện toám đám mây , ưu và nhược điểm của điện toán đám mây và lợi ích mà điện toán đám mây đem lại 12
2.4.1. Các vấn đề có thể giải quyết bằng điện toán đám mây 12
2.4.1.1. Vấn đề về lưu trữ dữ liệu 12
2.4.1.2. Vấn đề về sức mạnh tính toán 13
2.4.1.3. Vấn đề cung cấp tài nguyên và phần mềm 14
2.4.2. Các ưu điểm và nhược điểm của Điện toán đám mây 14
2.4.2.1. Ưu điểm 14
2.4.2.2. Nhược điểm 15
2.4.3. Lợi ích của Điện toán đám mây 15
CHƯƠNG III: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG DỊCH VỤ TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 17
3.1. Các dịch vụ 17
3.1.1. Rastructure – as – a - Service ( IaaS – Dịch vụ hạ tầng) 18
3.1.2. Platform – as – a - Service ( PaaS – Dịch vụ nền tảng) 19
3.1.3. Software – as – a - Service ( SaaS – Dịch vụ phần mềm) 20
3.2. Mô hình triển khai 21
3.3. Cách tính chi phí trong Cloud 22
3.4. Ứng dụng công việc 22
CHƯƠNG IV: AN TOÀN BẢO MẬT TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 25
4.1. Quản lý bảo mật trong điện toán đám mây 25
4.1.1. Mô hình chung 25
4.1.2. Mục tiêu bảo mật thông tin trên điện toán đám mây 26
4.1.3. Các tiêu chuẩn quản lí bảo mật 26
4.1.3.1. ITIL – thư viện hạ tầng công nghệ thông tin 26
4.1.3.2. ISO 27001/27002 26
4.1.3.3. Quản lí bảo mật 27
4.2. Xem xét cấu trúc bảo mật trong điện toán đám mây 27
4.3. Những biện để bảo mật điện toán đám mây 27
4.4. Phát triển bảo mật thực tiễn 28
Tài liệu tham khảo 29
Xem thêm

27 Đọc thêm

ÐIỆN TOÁN ÐÁM MÂY VÀ MÁY CHỦ ẢO

ÐIỆN TOÁN ÐÁM MÂY VÀ MÁY CHỦ ẢO

thường: nâng cấp phần cứng, cập nhật hệ điều hành, firmware,…• Khả năng tự động khởi động lại (restart) khi gặp lỗi.• Giảm thời gian ngừng hệ thống (downtime) vì những lý do chủ quan: bảo trì,nâng cấp phần cứng, phần mềm, di dời máy chủ,…mà không gây ảnh hưởngđến các ứng dụng và dịch vụ đang chạy trên các máy chủ, cho phép các máyảo có thể dễ dàng di chuyển qua lại giữa các máy chủ vật lý khác nhau trênnhững thiết bị lưu trữ khác nhauĐặc biệt, từ năm 2014, Microsoft sẽ không hỗ trợ Windows XP nữa, khi đó, tấtcả các doanh nghiệp đều phải tính tới việc chuyển đổi sang một hệ điều hành mới,ví dụ như Windows 7. Nếu là một doanh nghiệp thông minh, họ cần phải lên kếhoạch nâng cấp toàn bộ hệ thống máy tính của doanh nghiệp mình (có thể lên đếnhàng trăm, hàng nghìn máy trải dài khắp lãnh thổ Việt Nam) sao cho vừa tiết kiệmchi phí vừa tiết kiệm thời gian. Và giải pháp ảo hóa máy trạm sẽ là một trongnhững phương án hữu hiệu nhất.Tại Việt Nam, các tổ chức như ngân hàng, viễn thông,… cũng đang cân nhắcxu hướng chuyển sang dùng “máy tính ảo”. Về cơ bản, việc chuyển sang máy tínhảo không tác động cụ thể đến người dùng cuối vì họ vẫn thao tác như trên máy tínhbình thường. Vấn đề là quá trình chuyển đổi nên chuyển tòan bộ hay từng phần.Nếu chuyển tòan bộ thì kinh phí chuyển đổi ban đầu khá lớn nhưng sẽ tiết kiệmđược kể từ năm thứ hai trở đi. Trong khi đó, nếu chuyển từng phần thì vẫn tốn chiphí duy trì hệ thống cũ4.2. Đối với học tậpHiện nay, sinh viên đang được tiếp cận khá nhiều với công nghệ ảo hóa trong việchọc tập của mình. Việc cài đặt thêm 1(hoặc nhiều) máy ảo trên máy vật lý cá nhângiúp qua trình nghiên cứu, học tập của sinh viên thuận lợi hơn rất nhiều. 1 phầnmềm tạo máy ảo khá nổi tiếng nhất hiện nay là Vmware WorkStation. Hoạt độngtheo nguyên tắc ảo hóa, Vmware WorkStation cho phép người dùng tạo thêm cácmáy ảo chạy các HDH khác nhau ngay trên máy thật. Ngoài ra, VmwareWorkStation còn cung cấp nhiều tính năng thú vị khác. Ở đây, xin phép giới thiệunhững tính năng, tác dụng lớn nhất mà Vmware WorkStation mang lại:
Xem thêm

35 Đọc thêm

UNG DUNG DIEN TOAN DAM MAY TRUONG THU VIEN SO 1340157518205

UNG DUNG DIEN TOAN DAM MAY TRUONG THU VIEN SO 1340157518205

cần duy trì hàng trăm máy tính để chứa các dữ liệu của công ty, không cần đội ngũ cán bộ quảntrị mạng, không cần mua bản quyền các phần mềm, v..v … Thay vào đó, công ty chỉ cần sửdụng dịch vụ cài đặt tại một trung tâm điện toán nào đó, đánh giá dịch vụ đó có đáp ứng nhu cầucủa công ty mình hay không, và trả tiền dịch vụ đó. Lúc đó công ty sẽ “toàn tâm” tập trung sảnxuất còn các nhà cung cấp dịch vụ sẽ lo cơ sở hạ tầng và công nghệ thay thế để duy trì hoạtđộng mạng của công ty .Đối với cá nhân người sử dụng không cần biết bằng công nghệ,bằng hình thức nào, và bằng phương thức quản lý như thế nào để tạo ra và duy trì các dịch vụđó, mà chỉ quan tâm làm sao có thể truy cập sử dụng dịch vụ với mức độ an toàn, tin cậy củadịch vụ được cung cấp có đáp ứng được như cầu của mình hay không.Tóm lại, điện toán đám mây được nói gọn thành “4 không” : không cần máy chủ, không cầnbảo trì, không sợ rủi ro, không có bản quyền, người sử dụng chỉ cần máy tính nối mạng là cóthể sở hữu nguồn tài nguyên vô tận trên internet.10.5.9.3. Một số công ty làm dịch vụ (cung cấp) điện toán đám mâyCác công ty tiên phong như Amazon đã xây dựng “hệ sinh thái dựa vào đám mây” (cloudbased ecosystem) để làm cho các nội dung như sách điện tử có sẵn với mọi người. Các công tykhác cũng phát triển “hệ sinh thái” riêng của mình. Mới đây Google đã mua Motorola Mobility(công ty chuyên sản xuất máy tính bảng, smartphone và các công cụ khác) với giá 12,5 tỉ USDmà mục tiêu là cho ra một loạt các công cụ di động mới tốt nhất sử dụng các dịch vụ đám mây.Apple cũng có dịch vụ “iCloud”, trong đó cho phép người dùng tồn trữ dến 5GB nội dungkhông tính phí và nhiều hơn nếu đồng ý trả phí. iPhone 4S vừa trình làng có một số cải tiến trêndịch vụ tồn trữ và đồng bộ (storage-and-sync) iCloud của Apple. iCloud cải tiến (sẽ được đưavào các sản phẩm Apple mới chạy trên hệ điều hành iOS 5) được xem là đối thủ của Amazon.Các công ty phần mềm nhỏ cũng tận dụng lợi ích của điện toán đám mây như Dropboxcho phép người dùng upload hình ảnh, văn kiện và các nội dung khác lên trang web có giao diệnđơn giản của nó rồi load lại chúng từ các công cụ khác thông qua tài khoản đăng ký. Đa số côngty đều cung cấp miễn phí phần cơ bản của dịch vụ và chỉ tính phí ở phần nâng cao. Dropboxmiễn phí 2GB nội dung upload. Các công cụ di động có khả năng đặc biệt và điện toán đám mâylà hai trong ba cột trụ cơ bản tạo ra cuộc cách mạng điện toán cá nhân. Nhưng cột trụ thứ ba –
Xem thêm

15 Đọc thêm

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ERP CHO DOANH NGHIỆP KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TRÊN NỀN TẢNG CLOUD COMPUTING

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ERP CHO DOANH NGHIỆP KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TRÊN NỀN TẢNG CLOUD COMPUTING

2.1.1. Mô tả bài toánCông ty TNHH Phát triển công nghệ và kỹ thuật Nam Á [24]được thành lập vào ngày 6/9/2001 và sau đó chuyển sang mô hìnhCông ty Cổ phần với tên gọi đầy đủ là: Công ty Cổ phần Công nghệthông tin Nam Á kể từ ngày 29/2/2008. Sau 12 năm nỗ lực và pháttriển, đến nay, công ty đã mở rộng qui mô, xây dựng hệ thống bán lẻvới đội ngũ nhân sự lên đến 175 người và mở rộng các chi nhánh, địađiểm kinh doanh trên toàn quốc.Công ty chuyên phân phối và kinh doanh các mặt hàng điện tửnhư laptop, điện thoại di động, máy tính bảng,… Với các chính sáchkinh doanh cùng đội ngũ nhân viên năng động đã giúp cho công tycó tốc độ tăng trưởng cao về doanh số và đang hướng tới trở thànhmột trong những công ty hàng đầu về CNTT.Bên cạnh sự phát triển đó thì các vấn đề nảy sinh của công tylà phải xử lý một khối lượng lớn về dữ liệu, mỗi bộ phận đều có hệthống cơ sở dữ liệu riêng, dữ liệu bị trùng lặp gây tốn tài nguyên, báocáo sai lệch giữa các bộ phận, thông tin không xuyên suốt, quy trìnhquản lý hàng hóa đầu vào và đầu ra còn thủ công, việc kiểm soátquản lý đơn đặt hàng và hạch toán chi phí chưa đồng bộ…Từ những lí do này, việc xây dựng một hệ thống thông tinhoạch định nguồn nhân lực ERP cho công ty là điều cần thiết, nógiúp công ty quản lý tốt được nguồn dữ liệu, mọi bộ phận trongdoanh nghiệp đều được liên kết trong cùng một hệ thống, loại bỏ dữliệu thừa, tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động quản lý và kinhdoanh, tiết kiệm được chi phí. Ngoài ra, với việc ứng dụng công15nghệ điện toán đám mây sẽ giúp cho việc điều hành các hoạt độngcủa công ty dễ dàng hơn trên bất kì phương tiện điện tử nào ở bất kì
Xem thêm

26 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Bài BáoCáoChuyên ĐềĐiện Toán Đám MâyTrình bày bởi: Bảo Anh – Bảo TíchNội DungLOGO Khái niệm và một số mô hình Một số dịch vụ Thành phần Ứng dụng Triển khaislide.tailieu.vnLOGOKhái niệm về ĐTĐM Điện toán đám mây (cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụngcác công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet.Mọi lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phépngười sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây“.
Xem thêm

94 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYTRONG NGÀNH GIÁO DỤC

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYTRONG NGÀNH GIÁO DỤC

xá.Ứng dụng điện toán đám mây trong giáo dụcBài học kinh nghiệmSau hơn 5 tháng triển khai hệ thống mới dựa trên nền công nghệ điện toán đám mây của IBMvới nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, thầy Đức đã chia sẻ tại hội thảo một số bài học kinh nghiệmkhi triển khai công nghệ mới của trường ĐH CNTT TPHCM:- Kinh phí đầu tư ban đầu khá cao so với mức đầu tư trung bình hiện nay, cụ thể trong giaiđoạn 1 trường đã đầu tư chi phí khoảng 10 tỷ và dự tính gấp 4 lần trong giai đoạn 2.- Đội ngũ vận hành hệ thống cần được đào tạo bài bản.- Để khai thác hệ thống mới hiệu quả tối đa cần liên kết với các nhóm nghiên cứu trong vàngoài nước, cho các nhóm nghiên cứu bên ngoài thuê hạ tầng dịch vụ. Trường đang cung cấpcho thuê hạ tầng cho hơn 20 nhóm nghiên cứu thử nghiệm các ứng dụng cho hoạt động của họsử dụng nền tảng mới và được phản hồi khá tốt.- Chủ yếu khai thác Cloud mở dạng Platform As a Service (PaaS). Ở cấp độ Software as aService (SaaS) chưa có các ứng dụng tương thức.Qua buổi hội thảo này, IBM Việt Nam đã giới thiệu 1 số danh mục giải pháp điện toán đámmây của IBM dành cho lĩnh vực giáo dục bao gồm giải pháp đám mây riêng, đám mây côngcộng, đám mây lai, giải pháp IBM Desktop Cloud, giải pháp tự động quản lý và cấp phát tàinguyên IBM SmartCloud Provisioning, hệ thống tích hợp IBM PureSystems giúp tăng tốctriển khai và sử dụng điện toán đám mây...Bên cạnh đó trong khuôn khổ Sáng kiến học đường, tập đoàn IBM sẽ hỗ trợ ĐH CNTTTPHCM tham gia các hoạt động nghiên cứu và hợp tác với các trường ĐH hàng đầu trongkhu vực, tham gia Học viện điện toán đám mây của IBM cùng các trường đại học và việnnghiên cứu hàng đầu trên thế giới, để đưa ra định hướng triển khai công nghệ điện toán đámmây trong quá trình đào tạo.Viettel IDC - Nhà cung cấp dịch vụ đám mây chất lượng và uy tín tại Việt Nam
Xem thêm

Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

của các cơ sở hạ tầng chứa trong nó. Ở mô hình điện toán này, mọi khả năng liên quanđến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phép ngườisử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây"mà không cần phải có các kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ đó, cũng như khôngcần quan tâm đến các cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ đó.Ví dụ nếu một website được chứa trên một máy chủ, người dùng phải lựa chọnhệ điều hành để cài đặt (Linux/Windows/Mac), tiến hành các thiết lập để máy chủ vàwebsite có thể hoạt động. Tuy nhiên, nếu trang web được chứa trên “đám mây”, ngườidùng sẽ không cần phải thực hiện thêm bất cứ điều gì khác. Điều này cũng đảm bảoyếu tố đầu tư về phần cũng được giảm tải ở mức tối đa.Sơ đồ điện toán đám mây, với các dịch vụ được cung cấp nằm bên trong “đámmây” được truy cập từ các máy tính ở bên ngoài.2Tài nguyên, dữ liệu, phần mềm và các thông tin liên quan đều được chứa trêncác server (chính là các “đám mây”).Nói một cách đơn giản nhất “ứng dụng điện toán đám mây” chính là những ứngdụng trực tuyến trên Internet. Trình duyệt là nơi ứng dụng hiện hữu và vận hành còndữ liệu được lưu trữ và xử lý ở máy chủ của nhà cung cấp ứng dụng đó.1.2.Các đặc điểm của điện toán đám mây.Điện toán đám mây có những đặc điểm chính sau đây:Tránh phí tổn cho khách hàng.Độc lập thiết bị và vị trí: cho phép khách hàng truy cập hệ thống từbất kỳ nơinào hoặc bằng bất kỳ thiết bị gì.Nhiều người sử dụng: giúp chia sẻ tài nguyên và giá thành, cho phéptập trunghóa cơ sở hạ tầng, tận dụng hiệu quả các hệ thống.Phân phối theo nhu cầu sử dụngQuản lý được hiệu suất
Xem thêm

31 Đọc thêm

TỪ MÁY TURING ĐẾN “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY”

TỪ MÁY TURING ĐẾN “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY”

dữ liệu nội bộ. Và sau đó, theo Brian Cinque, kiến trúc sư trung tâm dữ liệu của Sun, hãng dựđịnh giảm diện tích này xuống... zero. Đến năm 2015, Sun hy vọng chạy tất cả ứng dụng củahãng từ các lưới tiện ích dùng chung – từ "mây". Mạng sẽ trở thành không chỉ máy tính màcòn là trung tâm dữ liệu.Hiện nay, ý tưởng về "phần mềm như dịch vụ” (SaaS – Software as a service) thường gắn vớiứng dụng web. Nhưng không có lý do gì để mô hình cấp phát trên web hạn chế với các ứngdụng thông thường. Một khi ảo hóa hạ tầng tính toán, bạn có thể chạy bất kỳ ứng dụng nàotrên lưới điện toán bên ngoài. Nhiều công ty nhỏ đang thực hiện việc này thông qua gói dịchvụ tính toán và lưu trữ do Amazon Web Services cung cấp. Các hãng tiên phong khác, nhưVMWare và 3Tera đang phát triển các công cụ mới giúp dễ dàng cấu hình ứng dụng và cơ sởhạ tầng để chạy trong "mây". Khi các công cụ này tiến triển, và khi các công ty như IBM,3Google và Microsoft dồn hàng tỉ USD xây dựng lưới điện toán, việc chuyển dịch từ tính toáncục bộ sang tính toán trên "mây" sẽ mở rộng và tăng tốc.Điểm quan trọng cần nhấn mạnh, cuộc cách mạng này không chỉ là tiết kiệm tiền bạc bằngcách chia sẻ cơ sở hạ tầng mà còn thúc đẩy sự cộng tác bằng cách chia sẻ dữ liệu và phầnmềm. Cho đến nay, các hệ thống CNTT doanh nghiệp đều được xây dựng trên nguyên tắc côlập – phần cứng riêng, phần mềm riêng, kho dữ liệu riêng. Nhưng nguyên tắc cô lập xungkhắc với bản chất của chính việc kinh doanh đó là chia sẻ qui trình, thông tin và ý tưởng. Mộttrong những vấn đề đau đầu nhất với hệ thống CNTT đó là điều chỉnh các hệ thống cô lập hỗtrợ làm việc cộng tác.Mô hình mới của hệ thống CNTT được xây dựng từ đầu trên nguyên tắc chia sẻ giúp giảiquyết vấn đề trên. Hãy nhìn hàng triệu người đang hài lòng sử dụng những dịch vụ Web 2.0để chia sẻ dữ liệu, làm việc với nhau và hình thành những cộng đồng trên mạng. Bạn có thểthích hay không thích Facebook, nhưng mạng xã hội cho thấy việc cộng tác trở nên dễ dàngnhư thế nào khi phần mềm và cơ sở dữ liệu được chia sẻ thay vì làm việc tách biệt.Dĩ nhiên, điều đó dễ dàng cho cá nhân hay thậm chí các doanh nghiệp nhỏ, nhưng không hẳn
Xem thêm

4 Đọc thêm

DỊCH VỤ WEB WEB SERVICE XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÁN

DỊCH VỤ WEB WEB SERVICE XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÁN

Hoạt động ổn định là yêu cầu bắt buộc đối với hầu hết các hệ thống thông tin. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống, một trong số đó là khảnăng đáp ứng của hệ thống khi lượng người sử dụng hệ thống biến đổi (tăng lên hay giảm xuống đáng kể trong một thời gian nhất định). Tuy nhiên, mô hình tính toán tập trung với một máy chủ trung tâm cực mạnh để đáp ứng tất cả yêu cầu xử lý đối với một hệ thống bộc lộ một số nhược điểm như: dễ xảy ra tắc nghẽn khi số lượng truy cập tăng đột biến, khả năng chịu lỗi thấp, chi phí đầu tư cao, khó mở rộng…Vì vậy mô hình tính toán phân tán (Distributed Computing), sử dụng kết hợp các hệ thống nhỏ để giải quyết một vấn đề lớn, đã được nghiên cứu phát triển và thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội. Các ứng dụng phần mềm lớn cũng được phân tích và chia tách ra thành các thành phần nhỏ có thể hoạt động trên các máy tính độc lập gọi là các thành phần và có khả năng giao tiếp với nhau thông qua hệ thống kết nối để cùng giải quyết một vấn đề chung là hình ảnh của các ứng dụng phân tán (Distributed Application). Tuy nhiên, các hệ thống phân tán vẫn có những rủi ro về khả năng sẵn sàng bởi tính không dự đoán được của lượng yêu cầu mà hệ thống phải xử lý trong một thời điểm đối với mỗi thành phần. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi đưa ra mô hình nhân bản động các ứng dụng thành phần của một ứng dụng phân tán được triển khai trên hệ thống điện toán đám mây. Các quyết định về việc tăng thêm hay giảm bớt số bản sao của các ứng dụng thành phần được đưa ra dựa trên các thông số về tình trạng tải của thành phần đó một cách tự động mà không cần sự can thiệp của người quản trị hệ thống.
Xem thêm

50 Đọc thêm

3ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

3ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

7Điện Toán Đám Mây Và Cung Cấp Dịch Vụ Trên Nền Điện Toán Đám MâyThuật ngữ “SaaS” và “cloud” có thể thay thế được cho nhau, nhưng thực tế đólà hai khái niệm khác nhau. Chúng bao gồm các đặc điểm sau: Dựa vào mạng khách hàng truy cập, quản lý và thương mại Các hoạt động được xử lý tại trung tâm và cho phép khách hàng truy cậptừ xa thông qua trình duyệt web.SaaS có thể được chia thành hai loại chính: Cung cấp cho doanh nghiệp: Đây là những giải pháp kinh doanh đượccung cấp cho các công ty và doanh nghiệp. Chúng được cung cấp thôngqua doanh nghiệp đăng ký dịch vụ. Các ứng dụng được cung cấp thôngqua hình thức trên bao gồm các quá trình kinh doanh như quản lý dâychuyền cung cấp, quan hệ khách hàng và các công cụ hướng kinh doanh. Cung cấp cho cá nhân: Các dịch vụ này được cung cấp cho công chúngtrên cơ sở thuê bao đăng ký. Tuy nhiên, họ được cung cấp miễn phí vàhỗ trợ thông qua quảng cáo. Ví dụ trong loại hình này gồm có dịch vụweb mail, chơi game trực tuyến, và ngân hàng của người tiêu dùng, vànhiều kiểu khách hàng khác.Những ưu điểm khi sử dụng SaaS mang lại cho khách hàng là chi phí sẽ thấphơn các phần mềm cấp phép, các dịch vụ SaaS có tính năng tiết kiệm chi phí lớn nhấtbởi khi sử dụng SaaS khách hàng sẽ loại bỏ những công việc thực sự không cần thiếtcho các doanh nghiệp như cài đặt và duy trì phần cứng, trả công cho nhân viên, và duytrì các ứng dụng. Đồng thời các nhà cung cấp SaaS thường có kiểm tra an ninh rất tỉmỉ.Bên cạnh nhưng ưu điểm thì sẽ có những nhược điểm gây trở ngại kỹ thuật đểxây dựng một SaaS hiệu quả với mô hình nhiều khách hàng. Điều này đã trở nên dễ
Xem thêm

64 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

• Các hoạt động được quản lý tại trung tâm của đám mây, chứ không nằm ở phía khách hàng (lớpClient), cho phép khách hàng truy cập các ứng dụng từ xa thông qua Website.• Người dùng không còn cần thực hiện các tính năng như cập nhật phiên bản, bản vá lỗi, downloadphiên bản mới… bởi chúng sẽ được thực hiện từ các “đám mây”.Platform (Lớp Nền tảng):• Cung cấp nền tảng cho điện toán và các giải pháp của dịch vụ, chi phối đến cấu trúc hạ tầng của “đámmây” và là điểm tựa cho lớp ứng dụng, cho phép các ứng dụng hoạt động trên nền tảng đó.• Nó giảm nhẹ sự tốn kém khi triển khai các ứng dụng khi người dùng không phải trang bị cơ sở hạ tầng(phần cứng và phần mềm) của riêng mình.Cấu trúc phân lớp của điện toán đám mây (tt)Infrastructure (Lớp Cơ sở hạ tầng):• Cung cấp hạ tầng máy tính, tiêu biểu là môi trường nền ảo hóa. Thay vì kháchhàng phải bỏ tiền ra mua các server, phần mềm, trung tâm dữ liệu hoặc thiết bịkết nối… giờ đây, họ vẫn có thể có đầy đủ tài nguyên để sử dụng mà chi phíđược giảm thiểu, hoặc thậm chí là miễn phí.• Đây là một bước tiến hóa của mô hình máy chủ ảo (Virtual Private Server).Server (Lớp Server - Máy chủ):• Bao gồm các sản phẩm phần cứng và phần mềm máy tính, đượcthiết kế và xây dựng đặc biệt để cung cấp các dịch vụ của đámmây.• Các server phải được xây dựng và có cấu hình đủ mạnh (thậmchí là rất mạnh) để đám ứng nhu cầu sử dụng của số lượng đôngđảo các người dùng và các nhu cầu ngày càng cao của họ.Các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN CÔNG NGHỆ MẠNG ĐỀ TÀI CLOUD COMPUTING AUTOMATION

BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN CÔNG NGHỆ MẠNG ĐỀ TÀI CLOUD COMPUTING AUTOMATION

Mọi người đều đồng ý rằng automation là chìa khóa để thực hiện đám mây. Đó là những gì sẽ tạo nên khả năng mở rộng và chi phí thấp cho đám mây. Nhưng nếu automation không được thực hiện tốt thì nó sẽ làm cho nhân viên IT phải làm việc nhiều hơn. Giống như công nghiệp tự động hóa đã mở ra từ thời kì cách mạng công nghiệp – khi automation là những máy cắt bánh quy và những chiếc xe hơi trông giống nhau như một – cho tới thế kỉ 21, khi mà sự tùy biến sản phẩm được tích hợp vào hệ thống và khách hàng có thể cá nhân hóa xe hơi theo ý thích của họ, đám mây cần triển khai các công nghệ automation IT hiện đại và thực tế.
Xem thêm

23 Đọc thêm

 SỬ DỤNGCRYPTDB BẢO MẬT DỮ LIỆU TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

SỬ DỤNGCRYPTDB BẢO MẬT DỮ LIỆU TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

vụ SaaS.Hình dưới đây cho thấy cách kiểm soát thường được chia sẻ giữa các CSPvà khách hàng qua các mô hình dịch vụ khác nhau.11Hình 1. Mức độ kiểm soát/trách nhiệm giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụTrong khi khách hàng có thể được thu hút vào các mô hình SaaS và PaaSdo tiết kiệm tài nguyên và giảm trách nhiệm về quản lý môi trường điện toánđám mây, họ nên biết rằng các mô hình này cũng tương ứng với một mất mátlớn hơn của kiểm soát các dữ liệu nhạy cảm của họ. Thỏa thuận hợp đồng vàthẩm định liên tục trở nên đặc biệt quan trọng, nơi kiểm soát là bên ngoài, đểđảm bảo rằng các biện pháp an ninh cần được đáp ứng và duy trì bởi CSPtrong thời gian thỏa thuận.1.2.1.1. Dịch vụ ứng dụng (Software as a Service – SaaS)Các dịch vụ ứng dụng phần mềm SaaS đem đến cho tổ chức, doanhnghiệp nhiều lợi ích. Đơn vị trả chi phí theo mức độ sử dụng hàng tuần, hàngtháng mà không phải trả toàn bộ phí bản quyền ngay từ đầu. Ngân sách củadoanh nghiệp không phải gánh một khoản đầu tư ban đầu lớn mà sẽ chi trảdần dần và tăng lên khi thực sự có nhu cầu. Bên cạnh đó, tổ chức, doanhnghiệp cũng có lợi thể dùng thử và lựa chọn phần mềm như một dịch vụ phùhợp, giảm thiểu được chi phí.Dịch vụ ứng dụng SaaS là một mô hình dịch vụ phần mềm triển khai quaInternet, trong đó, SaaS sẽ cung cấp giấy phép một ứng dụng cho khách hàngđể sử dụng một dịch vụ theo yêu cầu, hay còn gọi là “phần mềm theo yêucầu”. Mô hình SaaS cho phép các nhà cung cấp phát triển, lưu trữ và vận hànhphần mềm để khách hàng sử dụng. Thay vì mua các phần cứng và phần mềmđể chạy một ứng dụng, khách hàng chỉ cần một máy tính hoặc một máy chủ
Xem thêm

88 Đọc thêm

 5TÌM HIỂU VỀ CLOUD COMPUTING VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN CLOUD COMPUTING

5TÌM HIỂU VỀ CLOUD COMPUTING VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN CLOUD COMPUTING

Các học giả đầu tiên sử dụng thuật ngữ ‘điện toán đám mây” là thuật ngữ trong mộtbài giảng năm 1997 bởi Ramnath Chellappa.Amazon đã góp vai trò quan trọng trong sự phát triển của điện toán đám mâybằng cách hiện đại hóa trung tâm dữ liệu. Hầu hết các mạng máy tính được tạo rakhi sử dụng ít nhất là 10% năng lực của nó tại một thời điểm. Với kiến trúc điệntoán đám mây giúp tối ưu năng lực làm việc của máy chủ. Amazon bắt đầu pháttriển sản phẩm để cung cấp điện toán đám mây cho khách hàng và tung ra dịch vụWeb Amazon (AWS) như một tiện ích máy tính trong năm 2006.Trong năm 2007, Google, IBM và một số trường đại học bắt tay vào nghiêncứu dự án điện toán đám mây với quy mô lớn. Vào đầu năm 2008, Eucalyptus đãtrở thành mã nguồn mở đầu tiên cho AWS API, nên tảng tương thích cho việc triểnkhai các đám mây riêng tư. Đầu năm 2008, OpenNebula tài trợ dự án kho lưu trữ vàtrở thành phần mềm mã nguồn mở đầu tiên triển khai đám mây riêng, đám mây laivà liên đoàn các đám mây. Trong năm đó, những nỗ lực đã được tập trung vào việccung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) để đảm bảo đám mây hoạt động, thuộc dự áncủa ủy ban IRMOS tài trợ. Đến giữa năm 2008, Gartner nhận thấy tiềm năng củađiện toán đám mây có thể được đưa ra làm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.1.2 Khái niệmĐiện toán đám mây (Thuật ngữ tiếng Anh: Cloud Computing, hay còn biết đếnvới tên gọi “Điện toán máy chủ ảo”) là mô hình máy tính dựa trên nền tảng pháttriển của Internet. Điện toán đám mây là sự nâng cấp từ mô hình máy chủmainframe sang mô hình client-server. Ở mô hình điện toán, mọi lĩnh vực liên quanđến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", nó cho phépkhác hàng truy cập vào các dịch vụ của một nhà cung cấp nào đó "trong đám mây"Sinh viên: Hoàng Thị Nhung – CNTT K13 Page 5TÌM HIỂU VỀ CLOUD COMPUTING VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN CLOUD COMPUTING
Xem thêm

49 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRÊN CƠ SỞ MÃ NGUỒN MỞ

PHÁT TRIỂN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRÊN CƠ SỞ MÃ NGUỒN MỞ

và bán bởi các hãng phần mềm nổi tiếng.Hiện nay, với trào lưu phát triển mạnh mẽ của các nền tảng hệ điều hànhmở dựa trên Linux (Fedora, Ubuntu, SuSE, OpenSolaris…) Các ứng dụng mãnguồn mở (Open source software) cũng phát triển mạnh để đáp ứng nhu cầusử dụng phần mềm trên các hệ điều hành mới này. Song song với các ứng21dụng cho các hệ điều hành họ *nix, các nhà lập trình ứng dụng mã nguồn mởcũng phát triển các ứng dụng này cho các dòng hệ điều hành khác như dònghệ điều hành thương mại Windows, Mac và các ứng dụng này cũng hoàn toànmiễn phí.Điểm mạnh của các ứng dụng mã nguồn mở là đều miễn phí đối vớingười sử dụng. Ngoài ra, một số ứng dụng trong nhóm phần mềm này cũngkhá ổn định nếu không nói là vượt trội các ứng dụng thương mại cùng loại vàchúng khá phổ biến. Ngoài việc cho không các phần mềm, mã nguồn của mộtphần mềm này cũng được cho không nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng đónggóp và phát triển thêm theo tiêu chí người dùng cũng có thể cùng phát triểnphần mềm. Ngoài ra, với đặc điểm là miễn phí, phần mềm mã nguồn mở còngiúp cho các quốc gia, công ty giảm thiểu chi phí mua các phần mềm thươngmại với giá trên trời, tạo điều khiện giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm.Điều này tạo cho phần mềm mã nguồn mở một ưu thế cạnh tranh trong bốicảnh nền kinh tế hiện nay.2.2 Một số mã nguồn mở trong phát triển điện toán đám mây.Eucalyptus:Là 1 dự án điện toán đám mây mã nguồn mở được phát triển bởi RichWolski và Woody Rollins và được công bố lần đầu tiên vào 14/5/2008.Là một công cụ mã nguồn mở để xây dựng cloud computing IaaS sử
Xem thêm

38 Đọc thêm

BÌA BÁO CÁO BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÌA BÁO CÁO BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VƯƠNG THỊ THỦY

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
TRONG VIỆC T RIỂN KHAI CƠ SỞ HẠ TÂNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘIChuyên ngành : Công nghệ thông tin
Mã ngành : D480201NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TH.S ĐẶNG THỊ KHÁNH LINHHà Nội – 2016

2 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DỊCH VỤ TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DỊCH VỤ TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Qua khảo sát của Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông về quản trị dịch vụCông nghệ thông tin tại các cơ quan tổ chức ở Việt Nam. Ý kiến một số cán bộ thuộccác cơ quan, tổ chức như: Trung tâm CNTT - Ngân hàng Phát triển Việt Nam, BIDV....công ty VASC, các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông, Internet; Công ty VDC, Côngty Viettel, Gtel và nhiều công ty lớn khác về việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC20000:2005 tại Việt Nam, thì hầu hết ý kiến phản hồi cho thấy tiêu chuẩn này là rất cầnthiết vì nó hoàn toàn phù hợp với chuẩn ITIL (một trong những chuẩn về quản lý dịchvụ hiện đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới cũng như tại Việt nam, đặc biệt làtrong lĩnh vực ngân hàng). Mặt khác, chuẩn này hoàn toàn tương thích với các tiêuchuẩn quản lý khác như ISO 9001:2000, TCVN ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004,ISO/IEC 27001 nhằm đảm bảo sự thống nhất và thành công khi triển khai cùng lúc cáctiêu chuẩn quản lý khác nhau. [22]Chính vì sự quan trọng và phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị khác của chuẩnISO/IEC 20000 nên trong chương trình tập huấn về "Ứng dụng CNTT trong Quản lývà Giảng dạy 2013-2014" do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp vớiCục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trung tâm Thông tin và Khảo thí21(Trường Đại học Ngoại thương) tổ chức đã đặt ISO/IEC 20000 là một phần quan trọngtrong chương trình của mình.CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN* Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tintrong quản lý và giảng dạy.- Vai trò của CIO trong các Sở GD&ĐT, các Trường Đại học, Cao đẳng.- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT.- Bài học kinh nghiệm.- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin.- Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 - Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT.
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG ĐÁM MÂY ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI HẠ TẦNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG ĐÁM MÂY ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI HẠ TẦNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY3
1.1. Khái niệm về điện toán đám mây3
1.2. Kiến trúc của điện toán đám mây5
1.3. Thành phần của điện toán đám mây6
1.4. Mô hình dịch vụ của điện toán đám mây7
1.5. Các mô hình triển khai trên điện toán đám mây9
1.6. Lợi ích của điện toán đám mây11
1.7. Thách thức của điện toán đám mây12
1.8. Một số vấn đề an ninh bảo mật trong điện toán đám mây13
1.9. Kết luận chương 114
CHƯƠNG 2 : CÔNG NGHỆ ẢO HÓA VÀ MÃ NGUỒN MỞ TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY HIỆN NAY15
2.1. Giới thiệu về ảo hóa15
2.2. Các khái niệm về ảo hóa16
2.3. Tại sao ảo hóa lại quan trọng với doanh nghiệp17
2.3.1. Những lý do để ứng dụng ảo hóa17
2.3.2.Tối ưu hóa sử dụng phần cứng18
2.3.3.Nhu cầu ảo hóa dữ liệu18
2.4.Tình hình ảo hóa ở Việt Nam và trên thế giới19
2.4.1.Tình hình ảo hóa ở Việt Nam19
2.4.2.Tình hình ảo hóa trên thế giới19
2.4.3. Cách thức hoạt động của ảo hóa20
2.5. Tổng quan về mã nguồn mở22
2.5.1. Khái niệm về mã nguồn mở22
2.5.2. Phương pháp xây dựng phần mềm mã nguồn mở22
2.5.3. Những lợi ích của mã nguồn mở23
2.5.4. Một số mã nguồn mở trong phát triển hạ tầng điện toán đám mây hiện nay24
2.5.4.1. Nguồn mở Eucalyptus24
2.5.4.2. Nguồn mở OpenNebula24
2.5.4.3. Nguồn mở CloudStack25
2.5.4.4. Nguồn mở OpenStack25
2.5.5. Kết luận chương 226
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NGUỒN MỞ OPENSTACK TRONG XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY27
3.1.Tổng quan về OpenStack27
3.1.1. Giới thiệu về Openstack27
3.1.2. Các biên bản của Openstack28
3.2. Kiến trúc của Openstack29
3.2.1. Thành phần Openstack Dashboard – Horizon29
3.2.2.Thành phần OpenStack Identity - Keystone29
3.2.3.Thành phần OpenStack Compute – Nova29
3.2.4.Thành phần OpenStack Image Service Glance30
3.2.5.Thành phần OpenStack Object Storage – Swift30
3.2.6.Thành phần OpenStack Network- Neutron30
3.2.7.Thành phần OpenStack Block Storage – Cinder30
3.2.8.Thành phần OpenStack Block Orchestration – Heat30
3.2.9.Thành phần OpenStack Block Telemetry – Ceilometer31
3.3.Mô hình triển khai31
3.4.Các bước cài đặt Openstack34
3.4.1.Triển khai trên máy ảo Vmware:34
3.4.2. Cài đặt và thiết lập trên các Node35
3.5. Kết luận chương 374
3.6. Kết luận và kiến nghị75
TÀI LIỆU THAM KHẢO76
Xem thêm

80 Đọc thêm