HẠNG CỦA MA TRẬN.PDF

Tìm thấy 6,299 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Hạng của ma trận.pdf":

Hệ thống bài tập hạng ma trận (giải chi tiết) Toán A3C3

HỆ THỐNG BÀI TẬP HẠNG MA TRẬN (GIẢI CHI TIẾT) TOÁN A3C3

Định nghĩa: Cho A là ma trận cấp mxn khác không. Hạng của ma trận A là số tự nhiên r, thỏa mãn các điều kiện sau:
 Tồn tại ít nhất một định thức con cấp r của ma trận A khác 0.
 Mọi định thức con cấp lớn hơn r (nếu có) của ma trận A đều bằng 0.
Nói cách khác hạng của ma trận chính là cấp cao nhấ[r]

19 Đọc thêm

ĐỀ THI MẪU MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

ĐỀ THI MẪU MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

 1 03Câu 4. Cho ma trận A =  . Khi đó, A bằng 1 2  1 0 1 0A. B.  7 8  1 2  1 0C. D. Một kết quả khác 3 4 2 0 4 Câu 5. Để hạng của A   0 4 3  là 3 thì m nhận giá trị0 0 m A. m  0B. m  0C. mD. Không có đáp án nào đúngCâu 6. Biết rằng ma trận

3 Đọc thêm

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ TOÁN CAO CẤP

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ TOÁN CAO CẤP

ĐỀ BÀICâu 1A Xét bài toán: Cho hai ma trận A = và B = (m là tham số thực). Tìm điều kiện của m để AB khả nghịch. Một sinh viên giải bài toán này theo các bước dưới đây.Bước 1: Tính detA = 17m – 192 và detB = 5m + 82.Bước 2: Suy ra det(AB) = (17m – 192)(5m + 82).Bước 3: Kết luận AB khả nghịch[r]

10 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHƯƠNG 2

112Xét   k1u1  k 2 u 2    k1 ( , ,1,0)  k 2 ( , ,0,1)  (0,0,0,0)  ( k1  k 2 , k1  k 2 , k1 , k 2 )5 55 55555 k1  k 2  0 . Vậy U độc lập tuyến tính nên là cơ sở của S . dimS  2Ví dụ 6 Cho S  (x, y,z)  R 3 | 2x  y  z  0, x  y  0 . Tìm cơ sở và số chiều của S2x  y  z  0x [r]

10 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN MI1142 DE CUONG BAI TAP DAI SO 2017

ĐỀ CƯƠNG ÔN MI1142 DE CUONG BAI TAP DAI SO 2017

33có dạng chéo trong đóf (x1 , x 2 , x3 )  (2x1  x 2  x3 , x1  2x 2  x 3 , x1  x 2  2x 3 ) .Bài 20. Cho f : V  V là toán tử tuyến tính. Giả sử f 2  f f : V  V có giá trị riêng  2 . Chứng minh mộttrong 2 giá trị  hoặc  là giá trị riêng của f.Bài 21. Cho D : Pn  x   Pn  x  là ánh x[r]

13 Đọc thêm

KHẢO SÁT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH

KHẢO SÁT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 2
1.1.KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 2
1.1.1. Chuyển dịch công trình 2
1.1.2. Biến dạng công trình 2
Hình 1.1. Thí nghiệm biến dạng 2
1.1.3. Nguyên nhân gây ra chuyển dịch biến dạng công trình 3
a. Nhóm nguy[r]

57 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SÔ TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG ĐẠI SÔ TUYẾN TÍNH

HẠNG CỦA MA TRẬNTs. Lê Xuân Trường (Khoa Toán Thống Kê)Ts. Lê Xuân TrườngKhoa Toán Thống KêHẠNG CỦA MA TRẬN1 / 10Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tínhXét hệ phương trình tuyến tínha11 x1 + a12 x2 + · · ·a1n xn = b1a21 x1 + a22 x2 + · · ·a2n xn = b2 ...................[r]

10 Đọc thêm

新日本语能力考试N1语法详解 附练习解析 18 PAGES

新日本语能力考试N1语法详解 附练习解析 18 PAGES

GRE 考试官方指南.pdf词汇王 GRE.pdf读报刊学英文 经济学家.pdf10 小时快速入门外贸操作.doc 下载SAT 语法攻略.pdf 下载SAT 词汇词根+联想记忆法.SAT 阅读分析及训练.pdf 下载SAT 11 套题 双语版 最新版.pdf 下载SAT 官方指南词汇手册.pdf 下载ACT 考试攻略 阅读.pdf<[r]

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI

- Nếu nhóm các hạng tử và đặt dấu “+” ở trước dấu ngoặc thì giữ nguyêndấu tất cả các hạng tử mang vào.- Nếu nhóm các hạng tử và đặt dấu “–” ở trước dấu ngoặc thì phải đổi dấutất cả các hạng tử mang vào.* Sai lầm 7: Vận dụng hằng đẳng thức chưa thành thạo.Ví dụ 21: Phân tí[r]

30 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỀ CỘNG TRỪ ĐA THỨC

LÝ THUYẾT VỀ CỘNG, TRỪ ĐA THỨC

Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước: Lý thuyết về cộng, trừ đa thức Tóm tắt lý thuyết 1. Cộng đa thức Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước: - Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng. - Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu c[r]

1 Đọc thêm

TIÊU CHUẨN XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

TIÊU CHUẨN XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

Tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh viên chức ngành y tếĐây là nội dung nổi bật tại Thông tư 29/2017/TT-BYT ban hành tiêu chuẩn, điều kiện,hình thức và nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ytế.Theo đó, viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứn[r]

2 Đọc thêm

8 CACH PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU CUC HAY (1)

8 CACH PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU CUC HAY (1)

3. Phương pháp nhóm nhiều hạng tửDùng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng các đa thức, ta kếp hợp những hạng tử của đathức thành từng nhóm thích hợp rồi dùng các phương pháp khác phân tích nhân tử theo từng nhómrồi phân tích chung đối với các nhóm. Thường sau khi nhóm chúng[r]

Đọc thêm

KIẾN THỨC VỀ MÃ TUYẾN TÍNH

KIẾN THỨC VỀ MÃ TUYẾN TÍNH

Chương 7. Mã tuyến tínhntnhut@hcmus.edu.vn1Mã tuyến tínhĐ : Cho F là một trường hữu hạn. Mã tuyếntính là một không gian con của không gian Fncác từ độ dài n. Nói cách khác, một KG con kchiều của Fn là một mã (n,k) trên bộ ký tự F.Lưu ý:• Một mã tuyến tính (n,k) có k bit mang thông tin vàn – k bit ki[r]

20 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 TOÁN LỚP 9

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 3 TOÁN LỚP 9

Ma trận, đề thi, đáp án đê kiểm tra một tiết môn toán lớp 9 .Ma trận, đề thi, đáp án đê kiểm tra một tiết môn toán lớp 9 .Ma trận, đề thi, đáp án đê kiểm tra một tiết môn toán lớp 9 .Ma trận, đề thi, đáp án đê kiểm tra một tiết môn toán lớp 9 .Ma trận, đề thi, đáp án đê kiểm tra một tiết môn toán lớ[r]

4 Đọc thêm

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016

Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/[r]

8 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF[r]

26 Đọc thêm

Công ty Saigon Ve Wong ma trận GSM và QSPM

CÔNG TY SAIGON VE WONG MA TRẬN GSM VÀ QSPM

báo cáo môn học quản trị chiến lược về 2 ma trận GSM và QSPM. Lấy ví dụ về công ty Saigon Ve Wong. Hướng dẫn cách xây dựng và ví dụ cụ thể về 2 ma trận. báo cáo môn học quản trị chiến lược về 2 ma trận GSM và QSPM. Lấy ví dụ về công ty Saigon Ve Wong. Hướng dẫn cách xây dựng và ví dụ cụ thể về 2 ma[r]

17 Đọc thêm

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH VÀ MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH VÀ MA TRẬN CHUYỂN CƠ SỞ

- Khái niệm biến đổi tuyến tính, ảnh, hạt nhân.
- Ma trận biểu diễn một phép biến đổi tuyến tính: cơ sở chính tắc, ma trận chính tắc.
- Ma trận chuyển cơ sở: ánh xạ đồng nhất, công thức liên hệ tọa độ

28 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE Ô TÔ THƯƠNG HIỆU MITSUBISHI TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE Ô TÔ THƯƠNG HIỆU MITSUBISHI TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC QUANG

-2-2. TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU:Hiện nay, ở trong nước có rất nhiều đề tài nghiên cứu về việc nâng cao hiệuquả hoạt động kinh doanh của các dòng xe ô tô, tiêu biểu như:9 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ xe ô tô ở công ty liên doanh Toyota giảiphóng – Nguyễn Đình Sơn – QTKDCN &amp; XD 40B.9 Một số[r]

99 Đọc thêm

LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ.

LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ.

Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích A. Kiến thức cơ bản: 1. Phương pháp: - Ta vận dụng phương pháp nhóm hạng tử khi không thể phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung hay bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. - Ta nhận xét để tìm cách nhóm hạng t[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề