BÀI SOẠN BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 5

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI SOẠN BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 5":

Bài tập đại số 10 nâng cao

BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO

Bài tập đại số 10 nâng cao. Bài tập đại số 10 nâng cao. Bài tập đại số 10 nâng cao. Bài tập đại số 10 nâng cao. Bài tập đại số 10 nâng cao. Bài tập đại số 10 nâng cao. Bài tập đại số 10 nâng cao. Bài tập đại số 10 nâng cao. Bài tập đại số 10 nâng cao. Bài tập đại số 10 nâng cao. Bài tập đại số 10 nâ[r]

267 Đọc thêm

BÀI TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10

BÀI TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10

2sin CBài 20. Chứng minh bất đẳng thức, từ đó suy ra điều kiện cần và đủ đê tam giác ABC đều:π3 3a) sin A + sin B + sin C ≤HD: Cộng sin vào VT.323πb) cos A + cos B + cos C ≤HD: Cộng cos vào VT.23c) tan A + tan B + tan C ≥ 3 3 (với A, B, C nhọn)d) cos A.cos B.cos C ≤18HD: Biến đổi cos A.cos B.cos C −[r]

6 Đọc thêm

ÔN tập CHƯƠNG II đại số 8

ÔN TẬP CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 8

ÔN TẬP CHƯƠNG II PHÂN THỨC ĐẠI SỐ LỚP 8 Chuyên đề nêu các dạng bài tập cơ bản để ôn tập chương II đại số lớp 8; Đây là các bài tập phù hợp với đối tượng học sinh giỏi; Các bài tập giúp học sinh khắc sâu các kiến thức trọng tâm của chương và rèn cho học sinh kỹ năng tính toán, rút[r]

5 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 23 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 5 TRANG 23 SGK ĐẠI SỐ 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi Bài 5. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi  a) : 135 với kết quả có 6 chữ số thập phân; b) (+ ) : 145 với kết quả có 7 chữ số thập phân; c) [(1,23)5 + ]9 với kết quả có 5 chữ số thập phân. Hướng dẫn giải: a) Nếu dùng máy tính CASIO fx-[r]

2 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 68 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 5 TRANG 68 SGK ĐẠI SỐ 10

Giải các hệ phương trình Bài 5. Giải các hệ phương trình a)  b)  Hướng dẫn giải: a) x + 3y + 2z = 8 => x = 8 - 3y - 2z. Thế vào phương trình thứ hai và thứ ba thì được  <=>  <=>  Giải hệ hai phương trình với ẩn y và z:  => =>  Nghiệm của hệ phương trình ban đầu là (1; 1; 2).[r]

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 62 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 5 TRANG 62 SGK ĐẠI SỐ 10

Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi Bài 5. Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba) a) 2x2 – 5x + 4 = 0; b) -3x2 + 4x + 2 = 0; c) 3x2 + 7x + 4 = 0; d) 9x2 – 6x – 4 = 0.  Hướng dẫn giải: a) Nếu sử dụng máy tính CASIO fx-500 MS, ta ấn[r]

2 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 88 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 5 TRANG 88 SGK ĐẠI SỐ 10

Giải các hệ bất phương trình... 5. Giải các hệ bất phương trình a)  b)  Hướng dẫn. a) 6x +  < 4x + 7    <=>    6x - 4x < 7 -     <=>    x <       < 2x +5  <=>    4x - 2x < 5 -     <=>    x <  Tập nghiệm của hệ bất phương trình:                    Y =  ∩  [r]

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 79 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 5 TRANG 79 SGK ĐẠI SỐ 10

Chứng minh rằng:... 5. Chứng minh rằng x4 - √x5 + x - √x + 1 > 0, ∀x ≥ 0. Hướng dẫn. Đặt √x = t, x ≥ 0 => t ≥ 0. Vế trái trở thành: t8 – t5 + t2 – t + 1 = f(t) Nếu t = 0, t = 1, f(t) = 1 >0 Với 0 < t <1,      f(t) = t8 + (t2 - t5)+1 - t         t8 > 0, 1 - t > 0, t2 - t5 = t3[r]

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 148 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 5 TRANG 148 SGK ĐẠI SỐ 10

Bài 5. Tính α, biết: Bài 5. Tính α, biết: a) cosα = 1;              b) cosα = -1 c) cosα = 0;               d) sinα = 1 e) sinα = -1;              f) sinα = 0, Hướng dẫn giải: a) α = k2π, k ε Z                                        b) α = (2k + 1)π, k ε Z c) α =  + kπ, k ε Z  d) α =  + k2π, k ε[r]

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 154 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 5 TRANG 154 SGK ĐẠI SỐ 10

Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết a) sina = -0,6 và π < a <  b) cosa =  và  < a < π c) sina + cosa =  và  < a < π HS tự làm

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 140 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 5 TRANG 140 SGK ĐẠI SỐ 10

Bài 5. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo Bài 5. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo a) ;                   b) 1350     c) ;                     d) -2250    Hướng dẫn giải:  a) Trên hình bên. Cung có số đo  là cung   theo chiều kim đồng hồ. b) Nhận x[r]

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 123 SGK ĐẠI SỐ 10

BÀI 5 TRANG 123 SGK ĐẠI SỐ 10

Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của... 5. Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên.  Hướng dẫn. Năng suất lúa trung bình vụ mùa năm 1980 tro[r]

1 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 8 ĐẠI SỐ BÀI 7

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 8 ĐẠI SỐ BÀI 7

= 27 – 27x + 9x2 – x3= (3 – x)345. Tìm x, biết :a) 2 – 25x2 =0 (x)( + 5x) = 0Ta có 2 trường hợp:+ Trường hơp 1: - 5x = 0 x=+ Trường hơp 2: + 5x = 0 x=b) x2 – x + = 0 (x – )2 = 0 x =46. Tính nhanh :a) 732 – 272 = (73 + 27)(73 – 27) = 100.46 = 4600b) 372 – 132 = (37 + 13)(37 – 1[r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10

BÀI TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10

II. Cho biết một giá trị lượng giác, tính giá trị của một biểu thức• Cách 1: Từ GTLG đã biết, tính các GTLG có trong biểu thức, rồi thay vào biểu thức.• Cách 2: Biến đổi biểu thức cần tính theo GTLG đã biếtIII. Tính giá trị một biểu thức lượng giác khi biết tổng – hiệu các GTLGTa thường sử dụng các[r]

11 Đọc thêm

GIÁO ÁN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ TOÁN 8 2016

GIÁO ÁN PHÂN THỨC ĐẠI SỐ TOÁN 8 2016

hợp, phân phối của phép nhân với phép cộng các phân thức đại số .- HS phát biểu được khái niệm phân thức nghịch đảo, quy tắc phép chia mộtphân thức cho một phân thức. Học sinh thực hiện được một dãy phép chia liên tiếp.2. Kĩ năng:- HS trình bày được phép cộng các phân thức theo trình tự (như[r]

10 Đọc thêm

SO ẠN BÀI ÔNG ĐỒ

SO ẠN BÀI ÔNG ĐỒ

So ạn bài ông Đồ – V ũĐì nh LiêmĐọc – hiểu văn bảnCâu 1. Bốn khổ thơ đầu khắc họa hình ảnh ông đồ trong cùng mốc thời gian đó là mùa xuân, gắnliền với “giấy đỏ”, “mực tàu” nhưng đã ở hai cảnh ngộ khác nhau.“Mỗi năm hoa đào nở” – đó là dấu hiệu của mùa xuân về. Với “mực tàu giấy đỏ”, nh[r]

3 Đọc thêm

SÁCH BỒI DƯỠNG ĐẠI SỐ 10 (TÁI BẢN LẦN THỨ HAI)

SÁCH BỒI DƯỠNG ĐẠI SỐ 10 (TÁI BẢN LẦN THỨ HAI)

Sách Bồi dưỡng Đại số 10 (tái bản lần thứ hai)Sách Bồi dưỡng Đại số 10 (tái bản lần thứ hai)Sách Bồi dưỡng Đại số 10 (tái bản lần thứ hai)Sách Bồi dưỡng Đại số 10 (tái bản lần thứ hai)Sách Bồi dưỡng Đại số 10 (tái bản lần thứ hai)Sách Bồi dưỡng Đại số 10 (tái bản lần thứ hai)Sách Bồi dưỡng Đại số 10[r]

256 Đọc thêm

SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM (PEARSON) TẬP 1

SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM (PEARSON) TẬP 1

Tiếng Anh 10 – Sách bài tập (Tập 1) được biên soạn để giúp học sinh củng
cố và mở rộng kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp tiếng Anh các em
đã học trong Tiếng Anh 10 – Sách học sinh (Tập 1). Sách gồm 5 đơn vị bài
tập ứng với 5 đơn vị bài học trong Tiếng Anh 10 – Sách học sinh (Tập 1) và
2 bài tự[r]

70 Đọc thêm

ÔN tập THI TUYỂN SINH vào 10 THEO CHỦ đề PHẦN đại số

ÔN TẬP THI TUYỂN SINH VÀO 10 THEO CHỦ ĐỀ PHẦN ĐẠI SỐ

Ôn tập thi tuyển sinh vào 10 theo chủ đề phần đại số rất đầy đủ và chi tiết. Bao gồm tất cả các chuyên đề của đại số 9, có bài giải mẫu và bài tập về nhà cho học sinh từ dễ đến khó. Tài liêụ phù hợp cho giáo viên và học sinh

47 Đọc thêm

LUẬN VĂN THS. DƯỢC -NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TÍNH BẰNG CÁC THUỐC AMIN GIAO CẢM LIỀU THẤP DÀI NGÀY TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM TỪ NĂM 2002-2007

LUẬN VĂN THS. DƯỢC -NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TÍNH BẰNG CÁC THUỐC AMIN GIAO CẢM LIỀU THẤP DÀI NGÀY TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM TỪ NĂM 2002-2007

sàng, giảm thời gian nằm viện khi các thuốc thường qui ít hiệu quả [10], [27].Mặc dù cónhững ý kiến quan ngại về việc sử dụng liên tục, dài ngày các thuốc amingiao cảm nhưng trong một số trường hợp nhất định giải pháp này vẫn đượcchấp nhận [10].Hiện nay tại Viện Tim mạch Việt Nam số bệ[r]

73 Đọc thêm