BÀI GIẢNG DE KTHK I TOAN 6 5

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI GIẢNG DE KTHK I TOAN 6 5":

EBOOK THỰC HÀNH BÁN THUỐC (QUYỂN SỐ 1)

EBOOK THỰC HÀNH BÁN THUỐC (QUYỂN SỐ 1)

M C L CỤ ỤPh n 1: Các nhóm thu cầ ốBài 1: Kháng sinh1.Nhóm Betalactam2.Nhóm Macrolid3.Nhóm Lincomycin4.Nhóm Tetracyclin5.Nhóm Phenicol6.Nhóm Quinolon7.Nhóm Sulfamid kháng khu n(Nhóm kháng sinh k khí)ẩ ỵBài 2:Thu c ch ng viêmố ố1.Thu c ch ng viêm th ngố[r]

121 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN ĐỊA LÝ 9 VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TÌM HIỂU ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

BÀI GIẢNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN ĐỊA LÝ 9 VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TÌM HIỂU ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

DU LCH BINGIAO THễNG BINKhai thác hải sảnDu lịch biển:Vịnh Hạ Long, TràcổNhà máy chế biến hải sảnCảng biển:Cái Lân, Cẩm Phả,Cửa Ông.Cảng Cái LânNhiệt liệt chào mừng 60 năm chiến thắng ĐDi s¶n VÞnh H¹ LongNhµ m¸y chÕ biÕn h¶i s¶nKhai th¸c h¶i s¶nC¶ng C¸i L©n

26 Đọc thêm

Chuyen de PT lượng giác ôn thi quốc gia 2016

CHUYEN DE PT LƯỢNG GIÁC ÔN THI QUỐC GIA 2016

Chương I: Công thức lượng giácBài 1: Chứng minh rằng: Bài 2: Rút gọn biểu thức: Bài 3: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào Bài 4: Chứng minh rằng: Bài 5: Cho tam giác ABC tùy ý với ba góc nhọn. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Bài 6: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức:[r]

37 Đọc thêm

BÀI GIẢNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

BÀI GIẢNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

0QUAN HỆ CÔNG CHÚNG[Public Relations]ThS. NGUYỄN HOÀNG SINHsinhoanguyen@yahoo.comCopyright © Nguyen Hoang SinhGiới thiệu môn học• Thời lượng: 3 tín chỉ (45 tiết)/12-15 tiết– Số tiết lý thuyết: 30/10– Số tiết bài tập và thảo luận (nhóm): 15/5• Đánh giá kết quả học tập:– Đề án môn học (nhóm): 3[r]

117 Đọc thêm

DE CUONG ON TAP HK1 TOAN 10

DE CUONG ON TAP HK1 TOAN 10

a) Với m = 1, hãy tìm tập xác định của hàm số. b) Tìm m để hàm số xác định với mọi x  .
Bài 3: Xét tính chẵn lẻ của các hàm số:
a) y = x6 – 4x2 + 5 b) y = 6x3 – x c) y = 2|x| + x2 d)
Bài 4: Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số sau trên khoảng đã chỉ ra
a y = x2 – 2x + 3 trên (1; + )[r]

2 Đọc thêm

Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

ĐỀ CƯƠNG MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN.

I. Hàng hóa. 1. Hai thu c tính c a hàng hóa. ộ ủ Câu 2: Có ý ki n cho r ng: “hàng hóa có giá tr vì nó có giá tr s d ng, giá tr s ế ằ ị ị ử ụ ị ửd ng càng l n thì giá tr càng cao”. Đó là ý ki n hoàn toàn sai. Đ cm cho nh n ụ ớ ị ế ể ậđ nh r ng ý ki n trên sai ta đi phân tích 2 pham trù giá tr s d ng[r]

20 Đọc thêm

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

CÁC D Ự ÁN LIÊN QUAN Đ Ế N V Ậ N T Ả I CHI Ế M 10% V Ố N Đ Ầ U T Ư NH Ư NG CH Ỉ Đ EM L Ạ I L Ợ I Ứ NG T ƯƠ NG Đ ƯƠ NG V Ớ I VI Ệ C GI Ả M 2% TRANG 12 TRANG 13 SO SÁNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN[r]

35 Đọc thêm

BAI TAP LON MON QUAN LY BAN HANG DIEN TU SQL SERVER

BAI TAP LON MON QUAN LY BAN HANG DIEN TU SQL SERVER

B Ả NG PHÂN CÔNG: ...........................................................................................................2
1.
Phân tích bài toán.........................................................................................................3
1.1. Xác đ ị nh ki ể u th ự c th ể...........[r]

15 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 126 SGK GIẢI TÍCH 12

BÀI 3 TRANG 126 SGK GIẢI TÍCH 12

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau: Bài 3. Thực hiện các phép tính sau: a) (3 - 2i)(2 - 3i);                   b) (-1 + i)(3 + 7i); c) 5(4 + 3i)                            d) (-2 - 5i).4i                            Hướng dẫn giải: a) (3 - 2i)(2 - 3i) = (6 - 6) + (-9 -4)i = -13i; b) (-1 + i)(3 + 7[r]

1 Đọc thêm

LUẬN VĂN NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC LIÊN DOANH Ô TÔ VN TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP AFTA

LUẬN VĂN NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC LIÊN DOANH Ô TÔ VN TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP AFTA

trong khối tạo thành một thị tr ờng chung lớn do đó đã tạo điềukiện cho việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia thành viên.Tự do hoá thơng mại trong hệ thống th ơng mại đabiên(GATT/WTO) đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế v ợt bậc của toàn thế giới trong vòng 50 năm qua. Trong khoảngthời[r]

49 Đọc thêm

THS37 048 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO VỆ THÔNG TIN MULTIMEDIA VÀ ỨNG DỤNG

THS37 048 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO VỆ THÔNG TIN MULTIMEDIA VÀ ỨNG DỤNG

Dựa vào những kiến thức tìm hiểu được, chúng em xây dựng thử nghiệm một mô hìnhquản lý và bảo vệ multimedia mở rộng IPMP cho phép người dùng có thể tự mã hoánội dung và phân phối mà không phải phụ thuộc vào hệ thống, đảm bảo bảo vệ ngườisở hữu không bị ăn cắp nội dung trái phép.6Viết thuê luậ[r]

142 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 138 SGK GIẢI TÍCH 12

BÀI 3 TRANG 138 SGK GIẢI TÍCH 12

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau: Bài 3. Thực hiện các phép tính sau: a) 2i(3 + i)(2 + 4i);                       b) c) 3 + 2i + (6 + i)(5 + i);                d) 4 - 3i + . Hướng dẫn giải: a) 2i(3 + i)(2 + 4i) = 2i(2 + 14i) = -28 + 4i b)   c) 3 + 2i + (6 + i)(5 + i) = 3 + 2i + 29 + 11i = 32 +[r]

1 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 2016 2017

CHUYÊN ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 2016 2017

. Giải pháp lâu dài.- Kết bài: Suy ngẫm về vai trò và trách nhiệm của cá nhân mình trong việc gópphần ngăn ngừa và tiến tới chấm dứt nạn bạo lực học đường.3.2.2. Đặc điểm nhận diện loại đề nghị luận về một hiện tượng đời sống.- Đề tài: Kiểu bài này lấy một hiện tượng xảy ra trong đời sống để[r]

63 Đọc thêm

HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

hiện của tác phẩm. Ngô Giáp ðậu là cháu bốn ñời của Học tốn công Ngô Thì Chívà Trung Phủ công Ngô Thì Du, các ñồng tác giả của Hoàng Lê Nhất thống chí.Bài tựa ông viết ñầu cuốn sách cho thấy ông biết rõ giá trị của tác phẩm ấy và rấtmong muốn ñược nối chí cha ông trong việc trước tác thể loại[r]

216 Đọc thêm

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

1. Lí do ch n đ tài ọ ề
Trong s phát tri n c a khoa h c cu i th k 20 đ u th k 21, công ngh thông tin ự ể ủ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ ệ
hi n nay là ngành có t c đ phát tri n nhanh nh t. ệ ố ộ ể ấ Công ngh thông tin ệ ở n c ta còn ướ
m i, ớ song t c đ phát tri n c a nó r t nhanh và m nh, chi m m t v trí quan tr[r]

7 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 140 SGK GIẢI TÍCH 12

BÀI 3 TRANG 140 SGK GIẢI TÍCH 12

Bài 3. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: Bài 3. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) z4 + z2 – 6 = 0;                 b) z4 + 7z2 + 10 = 0 Hướng dẫn giải: a) Đặt Z = z2 , ta được phương trình Z2 + Z – 6 = 0 Phương trình này có hai nghiệm là Z1 = 2, Z2 = -3 Vậy phương t[r]

1 Đọc thêm

BÀI SOẠN VNEN HỌC KỲ I LỚP 5 NĂM HỌC 2014 2015

BÀI SOẠN VNEN HỌC KỲ I LỚP 5 NĂM HỌC 2014 2015

Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I lớp 5 năm học 2014 2015Bài soạn VNEN học kỳ I l[r]

75 Đọc thêm

Bài 74 trang 36 sgk toán 7 - tập 1

BÀI 74 TRANG 36 SGK TOÁN 7 - TẬP 1

Hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường Bài 74. Hết học kì I, điểm Toán của bạn Cường như sau: Hệ số 1: 7; 8; 6; 10. Hệ số 2: 7; 6; 5; 9 Hệ số 3: 8. Em hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Hướng dẫn giải: Điểm trung bình[r]

1 Đọc thêm

Giáo án Đaọ đức lớp 5 Học Kì I

GIÁO ÁN ĐAỌ ĐỨC LỚP 5 HỌC KÌ I

Giáo án đạo đức lớp 5 học kỳ I
Bài 1: Em là học sinh lớp 5
Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình
Bài 3: Có chí thì nên
Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên
Bài 5: Tình bạn
THỰC HÀNH GIỮA HỌC KÌ I
Bài 6: Kính già, yêu trẻ
Bài 7. Tôn trọng phụ nữ
Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh
Bài: Thực hà[r]

36 Đọc thêm

Lịch sử văn minh Ả RậpWill Durant

LỊCH SỬ VĂN MINH Ả RẬPWILL DURANT

Cuốn Lịch sử văn minh Ả Rập, cũng như các cuốn Lịch sử văn minh Ấn Độ, Lịch sử văn minh Trung Hoa…, cụ Nguyễn Hiến Lê cũng dịch từ bản Pháp dịch của nhà Rencontre ở Lausanne, Thuỵ Sĩ. Nguyên tác tiếng Anh là Cuốn II: Islamic Civilization: 5691258 (Văn minh Hồi giáo: 5691258) trong Tập IV: Age of Fai[r]

3773 Đọc thêm