SLIDE BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "SLIDE BÁO CÁO TÀI CHÍNH":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI T.P HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI T.P HỒ CHÍ MINH

Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là SởGiao dịch chứng khoán Hà Nội) kể từ ngày 29/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số48/TTGDHN - ĐKGD ngày 29/11/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoánSGD[r]

23 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)Cho kỳ kế toán quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 20153.11 Chi phí trả trướcCác chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc mộtchu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và đuợ[r]

51 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

16.Nguyên tắc ghi nhận doanh thuKhi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền vớiviệc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố khôngchắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng[r]

21 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

hợp đồng theo thỏa thuận với khách hàng.3.19 ThuếThuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác vớilợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo[r]

51 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2009 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2009 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

MẪU SỐ B 09a-DNCác thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo2.CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KỲ KẾ TOÁNCơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhấtBáo cáo tài chính hợp nhất được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND)[r]

29 Đọc thêm

BÀI GIẢNG BỔ TÚC KẾ TOÁN 1 GIỚI THIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIỚI THIỆU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỖ THIÊN ANH TUẤN

BÀI GIẢNG BỔ TÚC KẾ TOÁN 1 GIỚI THIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIỚI THIỆU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỖ THIÊN ANH TUẤN

tin về tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn;quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp.• Kết quả: hệ thống báo cáo tài chínhVai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp?• Cơ sở: dựa trên hệ thống báo cáo tài chính• Nhiệm vụ: phân tích[r]

30 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2009 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2009 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Tỷ lệ (%)32,6367,37100,00235/18 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh(84 – 08) 3 5 120 026 – 3 5 120 840(84 – 08) 3 5 120 0250302000126Hoạt động chính của Công ty là:− Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ô tô.− Đại lý mua bán ô tô và phụ tùng các loại.− Đóng mới[r]

30 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

Ban Giám đốc Công ty chòu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính riêng phản ánh trung thực, hợp lýtình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm.Trong quá trình lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân t[r]

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

Dự phòng nợ phải trả là nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) của Tập đoànphát sinh từ các sự kiện đã qua và có khả năng làm giảm sút lợi ích kinh tế của Tập đoàn do việc thanhtoán khoản nợ đó. Các khoản dự phòng được ghi nhận khi nghĩa vụ nợ được ước tính một cách đángtin c[r]

27 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

kinh tế, vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của các quá trình, các tìnhhuống làm biến đổi các nguồn vốn và các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồngthời qua đó cho biết thêm nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các nguồn lựcnày và các tác động của những nghiệp vụ kinh tế, giúp cho chủ doanh nghiệpdự đoán[r]

69 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

13CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNHĐịa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình,Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí MinhBáo cáo tài chính hợp nhấtcho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010Tiền và các khoản tương đương tiềnTiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền[r]

34 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếuđến mức cần phải công bố và giải thích trong <[r]

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất11 – 12Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất13 – 281CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANGKhu Công nghiệp Biên Hoà II, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng NaiBÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCBan Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (sau đây[r]

30 Đọc thêm

PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH của CÔNG TY TNHH một THÀNH VIÊN TIẾN tài

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN TÀI

... Lam Phân tích báo cáo tài công ty TNHH thành viên Tiến Tài MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 10 TIẾN TÀI 10 Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH. .. THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 10 TIẾN TÀI 10 Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH thành viên Tiến Tài .1[r]

48 Đọc thêm

Hướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chính

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Hướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhHướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhHướng Hướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhHướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhHướng dẫn báo cáo thực tập trường học viện tài chínhHướng dẫn báo cáo thực tập trường[r]

8 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

TÀI SẢN TIỀM TÀNGCÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT-ÝKhu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm,huyện Yên Mỹ Tỉnh Hưng Yên, Việt NamBÁO CÁO TÀI CHÍNHCho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2010THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNHCác thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đ[r]

18 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

9.Danh sách Công ty liên doanh, liên kết được tổng hợp quyền lợi vào báo cáo tài chính hợp nhấtTên công ty liên doanh, liên kếtĐịa chỉCông ty Cổ phần Giao Nhận VậnTảiNgoại Thương Hà NộiCông ty Cổ phần Giao Nhận VậnTải MiềnTrungSố 2, Đường Bích Câu, Quốc Tử Giám,Đống Đa, Hà NộiSố 184, Đường Tr[r]

16 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

ln hoac nhAm 1n.Trách nhim cüa Kim toán viênTrách nhim cüa Wing tOi là dtra ra kin ve^ Báo cáo tài chmnh hçp nhAt diia trén kt qua cüa cuOc kirn toán.Ching tOi dä tin hành kim toán theo các chuAn mirc kim toán Vit Nam. Các chuAn mrc nay yéu cAu chrng tôituân thu chuAn rnirc và các quy[r]

32 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.01

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.01

Giám đốc phụ trách quản lý vật t cơ giới thay cho 01 đồng chí Phó Giám đốc nghỉ hu. Bổnhiệm 01 đồng chí trởng phòng kỹ thuật để phục trách công tác kỹ thuật chất lợngIV. Báo cáo tài chính.Báo cáo tài chính năm 2007 đã đợc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ViệtNam tiến hành kiểm toán <[r]

5 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Cơ sở ý kiếnChúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mựcnày yêu cầu công việc kiểm toán phải đƣợc lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báocáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc[r]

35 Đọc thêm