CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG":

Chấp thuận đăng ký lại hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước pptx

CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ LẠI HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC PPTX

Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu 6. Bản thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước (đã cấp trước đó) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký hoạt động nhựơng quyền thương mại Thông tư số 09/2006/TT-BTM ng 2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại Thông tư số 09/2006/TT-BTM ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Xem thêm

5 Đọc thêm

Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước pdf

CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC PDF

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương 2. Bước 2 Tại bộ phận một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo Tên bước Mô tả bước quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở - Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả - Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tư bổ sung hồ sơ, trả hồ
Xem thêm

5 Đọc thêm

Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước pot

CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC

Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại Cấp mới : 4.000.000 đồng/giấy
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở. ppsx

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ. PPSX

Trong thời hạn 07 ngày làm việc: Phòng Nội vụ cấp huyện kiểm tra hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để trình ký. 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Ủy ban nhân dân cấp huyện ký văn bản chấp thuận và chuyển cho phòng Nội vụ cấp huyện; ghi vào sổ lưu theo dõi tiếp nhận và trả kết quả. 4. Phòng Nội vụ cấp huyện trao văn bản chấp thuận đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở theo quy định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, số lượng người tham gia, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm Thành phần hồ sơ diễn ra hoạt động, các điều kiện đảm bảo.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước pptx

TÀI LIỆU CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC PPTX

ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Sở Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận. 4. Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp tại tại Sở hoặc bằng đường bưu điện. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu); 2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu); Thành phần hồ sơ 3. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam 4. Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng) 5. Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thứ cấp. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Thông tư số 09/2006/TT-BTM ng 2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại Thông tư số 09/2006/TT-BTM ng
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở docx

TÀI LIỆU CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ DOCX

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Nội vụ; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): chưa quy định Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ 2. Sở Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý hồ sơ 3. Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Sở Nội vụ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền trong nước ppt

TÀI LIỆU CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ LẠI HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN TRONG NƯỚC PPT

ngày làm việc, Sở Công Thương ban hành Thông báo chấp thuận nhượng quyền thương mại cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Sở Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận. 4. Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp tại tại Sở hoặc bằng đường bưu điện. Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu); 2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu); 3. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam; 4. Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng); 5. Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thứ cấp. 6. Bản gốc Thông báo chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại đã được cấp Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Thông tư số 09/2006/TT-BTM
Xem thêm

4 Đọc thêm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN TẠI TPHCM

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN TẠI TPHCM

Đô. Trà sữa trân châu Tapio đã mở được 10 cửa hàng và đang cho ra mô hình mới là Grand Tapio – bán kèm thêm thức ăn nhanhTheo phân tích của chương trình dự báo bán lẻ tại TP.HCM, cơ hội kinh doanh NQTM ở Việt Nam rất lớn do 3 yếu tố: kinh tế vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng tốt. Các trung tâm mua sắm, đô thị, khu thương mại dịch vụ... còn phân bố rải rác, thích hợp để các thương hiệu mạnh phát triển chuỗi - hệ thống bán hàng và tâm lý kinh doanh thích làm chủ của người Việt Nam trong điều kiện vốn và kinh nghiệm đều có giới hạn thì kinh doanh nhượng quyền là phương pháp thích hợp nhất. Thực tế cho thấy, ở Việt Nam đã hình thành một số hệ thống nhượng quyền và rất thành công. Nhưng so sánh với sự phát triển của hình thức này với tiềm lực phát triển của đất nước là rất khiêm tốn. Nếu so sánh với tốc độ phát triển cùng hình thức với các nước trong khu vực vẫn còn nhiều khập khiểng nhưng nhìn chung là chưa xứng tầm. Trong tương lai, hy vọng sau khi Việt Nam vào WTO, đặc biệt là những luật lệ về nhượng quyền thương mại được Việt Nam qui định tại trong Luật Thương mại 2006 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2006) và khung pháp lý điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại trong Nghị định 35-2006-ND-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết về hoạt động nhượng quyền thương mại và thông tư số 9-2006-TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sẽ là những tiền đề cơ bản cho sự bùng nổ sự phát triển nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.Nhượng quyền thương mại đã thực sự có chổ đứng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Từ thế kỷ 19, thế kỷ 20 và thế kỷ 21 đã, đang và sẽ còn chứng kiến sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống này. Tính ưu việt của hình thức nhượng quyền thương mại sẽ còn được áp dụng ở nhiều lĩnh vực, nhiều công ty, nhiều khu vực và nhiều quốc gia trên thế giới. Nhượng quyền thương mại trong lịch sử đã thể hiện tính ưu việt của nó, trong hiện tại đã thể hiện sức mạnh của hệ thống và chắc rằng trong tương lai sẽ là một trong những hình thức để tiến hành hoạt động kinh doanh ưu việt của các công ty, các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, nơi mà nguồn vốn, kinh nghiệm quản
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tài liệu Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh doc

TÀI LIỆU CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH DOC

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Nội vụ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): Chưa quy định Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Phòng Nội vụ 2. Phòng Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý hồ sơ 3. Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Phòng Nội vụ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở ppsx

CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ PPSX

Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký (Theo Phụ lục I-9) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

3 Đọc thêm

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện docx

CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG HUYỆN DOCX

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thị xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Đến Phòng Nội vụ lấy mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên phiếu.
Xem thêm

3 Đọc thêm

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: .........................Do: ......................................... Cấp ngày: ............................................... ................................................Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................Điện thoại: ...............................Fax: ......................................................... ......., ngày ... ........tháng .............năm ........ Trưởng phòng đăng ký kinh doanh (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-7) CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI(tờ số:...) Tên chi nhánh:Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: Số TTSố; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của doanh nghiệpNgày, tháng, năm chứng nhận đăng ký thay đổi Nội dung đăng
Xem thêm

2 Đọc thêm

Chấp thuận đăng ký lại hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước pot

CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ LẠI HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC POT

4. - Bản sao có công chứng Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đac được cấp Văn bằng bảo hộ (Nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước);minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lạicủa bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp 5. - Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Thông tư số 09/2006/TT-BTM ng 2.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở. pps

CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ quận – huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Ghi rõ: _________________ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 2.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký có sự tham gia của tín đồ trong huyện doc

CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG HUYỆN

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký có sự tham gia của tín đồ trong huyện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nội vụ. Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo, phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả (hoặc bộ phận 1 cửa). 2.
Xem thêm

3 Đọc thêm

 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

..................................................................................................................Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại diện ................................................................ 5. Hoạt động theo theo uỷ quyền của doanh nghiệp:………………………………..Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa) : ...........................................................................................................Giấy chứng nhận ĐKKD số: .................................. Do: .........................Cấp ngày: ............................................................................................Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………Điện thoại: ...................................... Fax: ......................................................, ngày ... ........tháng .............năm ........Trưởng phòng đăng ký kinh doanh(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (tiếp theo mẫu MG-8) CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI(tờ số:...) Tên văn phòng đại diện:Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: Số TTSố; Ngày, tháng, năm thông báo thay đổi của
Xem thêm

2 Đọc thêm

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo doc

CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO DOC

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo – Dân tộc (Sở Nội vụ) thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an Thành phố và Phòng Nội vụ (Ban Tôn giáo) quận-huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Tôn giáo Dân tộc Thành phố làm công văn trao đổi với các ngành chức năng. Sau khi nhận được công văn trả lời thống nhất của các ngành chức năng, Ban Tôn giáo – Dân tộc Thành phố làm văn bản trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chấp thuận. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở pot

CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ POT

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ này nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Mẫu thông báo chấp thuận huỷ đăng ký chứng khoán pps

MẪU THÔNG BÁO CHẤP THUẬN HUỶ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN PPS

Tổng giá trị chứng khoán hủy đăng ký: Ngày có hiệu lực hủy đăng ký: 2. Kể từ ngày …….(ngày có hiệu lực huỷ đăng ký nêu trên) Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số…… và mã chứng khoán… mã ISIN…. do VSD cấp ngày…… sẽ hết hiệu lực. 3. CTCP …. có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ còn lại với VSD (nếu có) và tự thực hiện quản lý các hoạt động liên quan đến chứng khoán và cổ đông theo đúng quy định hiện hành. Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên - CTCP ; - P.LK; - Lưu HCTH, ĐK TỔNG GIÁM ĐỐC
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề