CÓ 3 LOẠI VAI TRÒ NHÓM CHỦ YẾU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÓ 3 LOẠI VAI TRÒ NHÓM CHỦ YẾU":

Các vai trò chủ yếu trong một nhóm làm việc pot

CÁC VAI TRÒ CHỦ YẾU TRONG MỘT NHÓM LÀM VIỆC

Các vai trò chủ yếu trong một nhóm làm việc Bài viết này giúp bạn nắm rõ được những vị trí chủ yếu trong nhómvai trò, công việc của họ Người lãnh đạo nhóm (Tìm kiếm các thành viên mới và nâng cao tinh thần làm việc) - Khả năng phán đoán tuyệt vời những năng lực và cá tính của các thành viên trong nhóm. - Giỏi tìm ra các cách vượt qua những điểm yếu. - Có khả năng thông tri hai chiều. - Biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm. Người góp ý (Giám sát và phân tích sự hiệu quả lâu dài của nhóm): - Không bao giờ thoả mãn với phương sách kém hiệu quả. - Chuyên viên phân tích các giải pháp để thấy được các mặt yếu trong đó. - Luôn đòi hỏi sự chỉnh lý các khuyết điểm. - Tạo phương sách chỉnh lý khả thi. Người bổ sung (Đảm bảo nhóm hoạt động trôi chảy): - Suy nghĩ có phương pháp nhằm thiết lập biểu thời gian. - Lường trước những trì trệ nguy hại trong lịch trình làm việc nhằm tránh chúng đi. - Có trí lực và mong muốn việc chỉnh đốn các sự việc. - Có khả năng hỗ trợ và thắng vượt tính chủ bại. Người giao dịch (Tạo mối quan hệ bên ngoài cho nhóm): - Người có ngoại giao và phán đoán đúng các nhu cầu của người khác. - Gây được sự an tâm và am hiểu. - Nắm bắt đúng mức toàn cảnh hoạt động của nhóm.
Xem thêm

5 Đọc thêm

các đặc trưng của quẩn thể bèo tây ờ hồ hàm nghi đà nẵng

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA QUẨN THỂ BÈO TÂY Ờ HỒ HÀM NGHI ĐÀ NẴNG

Nẵng).Sự phân bố cá thể là sự chiếm cứ không gian của các cá thể trong sinh cảnh, phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tập tính của loài.Có 3 dạng phân bố: ngẫu nhiên, nhóm, đềuBèo Tây thuộc sự phân bố theo nhóm.Đưa ảnh vàowww.themegallery.comTrong giới hạn sinh thái, cấu trúc tuổi của qthể biến đổi một cách thích ứng với sự biến đổi của điều kiện môi trường.Quần thể có 3 nhóm tuổi : trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản.Các nhóm tuổi Ý nghĩa sinh tháiTrước sinh sản Các cá thể lớn nhanh, do vậy nhóm này có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng cà kích thước của quần thểĐang sinh sản Khả năng sinh sản của các cá thể quyết định mức sinh sản của QTwww.themegallery.comLà số lượng, khối lượng hay năng lượng cá thể của quần thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích mà quần thể sinh sống.Bèo Tây có mật độ của quần thể dày đặc, cụ thể qua cuộc khảo sát thì Bèo Tây có mật độ 80 cây trên một mét vuông chiều dài.Là tổng số các cá thể, khối lượng, hay năng lượng trong quần thể phù hợp với nguồn sống không gian mà nó chiếm cứ.Qua cuộc khảo sát thì Bèo Nhật Bản có kích thước khoảng 3000 cây trong
Xem thêm

20 Đọc thêm

TÍNH TẤT YẾU VÀ NỘI DUNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

TÍNH TẤT YẾU VÀ NỘI DUNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Lời nói đầuChúng ta đang tiến dần đến một xã hội tốt đẹp hơn và bớc quá độ đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội là cần thiết. Và trong thời kỳ quá độ, chúng ta lựa chọn mô hình kinh tế tổng quát mà Đảng ta đã đề ra: chủ trơng cho phép sử dụng nhiều hình thức kinh tế, khai thác mọi khả năng của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Thực chất là phát triển nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực tế đã chứng minh nền kinh tế thị trờng có những đóng góp to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế, tuy nhiên những khuyết tật mà nó gây ra cũng không nhỏ, cần có bàn tay của Nhà nớc. Cũng nh nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung đã đem lại thành công không nhỏ nh mô hình của Liên Xô cũ nhng nhợc điểm lớn là không tôn trọng quy luật cung cầu. Vì vậy sự kết hợp giữa hai mô hình kinh tế này là hoàn toàn hợp lý, phát huy đợc u điểm , khắc phục đợc nhợc điểm của hai mô hình kinh tế trên. Trong mô hình kinh tế hỗn hợp này, thành phần kinh tế nhà nớc giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc bình ổn nền kinh tế. Việc nghiên cứu về vai trò của nó giúp ta hiểu đợc ý nghĩa to lớn về cả hai mặt lý luận và thực tiễn.Về mặt lý luận: giúp ta nắm bắt, hiểu đợc cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và đặc biệt là quan điểm của Lênin về nền kinh tế nhiều thành phần.Về mặt thực tiễn: khẳng định đợc tính đúng đắn trong sự lựa chọn của Đảng và nhà nớc là phát triển nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc.Trong đề án, ngoài phần mở đầu và kết luận, nói chung gồm bốn phần chính sau: Phần I : Lý luận chung về kinh tế nhà nớc. Phần II : Tính tất yếu và nội dung vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nớc. Phần III: Thực trạng vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nớc ở Việt Nam hiện nay. Phần IV: Những giải pháp tăng cờng vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớc hiện nay.2Phần I. Lý luận chung về Kinh tế Nhà nớc
Xem thêm

30 Đọc thêm

bai 25-26-sinh 10nang cao

BAI 25-26-SINH 10NANG CAO

H2O++ +Nitrosomonas - Các vi khuẩn nitrat hoá (Nitrobacter)+2HNO2 O2 2HNO3Q+7% năng lượng giải phóng được tổng hợp glucôzơ từ CO2C6 H12 O6H2O+CO2 Q+4H+61NitrobacterĐây là nhóm vi khuẩn có vai trò to lớn trong tự nhiên: đảm bảo chu trình tuần hoàn vật chấtNăng lượng được lấy từ các hợp chất chứa nitơ c. Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa sắtNăng lượng được lấy từ các hợp chất chứa sắt4Fe(OH)3 4CO2Q++6H2O4FeCO3 O2+ +Một phần năng lượng được dùng để tổng hợp chất hữu cơ. Nhờ hoạt động của nhóm
Xem thêm

30 Đọc thêm

52 THIẾT BỊ KHOAN VÀ MỞ RỘNG CHÂN CỌC KHOAN NHỒI

52 THIẾT BỊ KHOAN VÀ MỞ RỘNG CHÂN CỌC KHOAN NHỒI

cọc nhỏ (Trong các loại đất rời, đất sét có lẫn thấu kính cát hoặc bùn nhão thì việc mở rộngchân gặp khó khăn và nhiều khi không giải quyết đợc.Công nghệ khoan mở rộng chân cọc, thờng dùng các đầu khoan có gá lắp thêmcánh xén đóng mở cụp xoè và xoay quanh cần khoan hoặc ống kelly. Có 2 loại chính:Hình 5.21: Loại xén đất hình nón cụt và hình chỏm cầu1.ống kelly 2.ống vách 3.Cánh xén 4.Hớng mởHình 5.22: Các đầu khoan mở rộng Loại xén đất hình nón cụt: gồm những cánh xén nới khớp ở đỉnh đầu khoan, có uđiểm giữ ổn định đợc mái xén và khi rút cần khoan cánh tự động cụp vào gàukhoan; cũng có thể đóng mở bằng kích dầu, điều khiển trên mặt đất. Loại xén đất hình chỏm cầu: gồm những cánh xén nối khớp ở đáy gàu có u điểmtạo đợc những chân mở rộng đờng kính lớn hơn và đáy sạch sẽ hơn bởi cánh xénluôn luôn hoạt động ở đáy cọc nhng vòm mái kếm ổn định và cánh xén dễ bị kẹttrong lỗ khi kéo gàu khoan ra ngoài.Khi dùng máy khoan mở rộng chân cọc trong đất kém ổn định nhất thiết phải dùngđến dung dịch vữa sét hoặc phải giữ cho cột nớc trong lỗ khoan luôn cao hơn mực nớcngầm khoảng 2m.2.3-Các thiết bị và vật liệu phụ trợ:2.3.1-ống vách:ống vách thờng đợc dùng nh 1 thiết bị phụ trợ quan trọng để giải quyết nhiềutrờng hợp khó khăn, nhiệm vụ chủ yếu là: chống giữ cho vách khoan đợc ổn định, bảovệ cho mặt đất xung quanh vị trí lỗ khoan khỏi lún sụt và tạo điều kiện thuận lợi chonhiều công đoạn thi công khác nhau: đào đất, hút nớc, vệ sinh lỗ khoan, đúc cọc,...ống vách thờng đợc hạ bằng cách đóng, rung hoặc vừa nén vừa xoay và đợc rútdần trong quá trình đổ bêtông cọc.
Xem thêm

10 Đọc thêm

CÁC NHÓM VI KHUẨN CHỦ YẾU

CÁC NHÓM VI KHUẨN CHỦ YẾU

Các nhóm vi khuẩn chủ yếuVietsciences-Nguyễn Lân Dũng - Nguyễn Kim Nữ Thảo 15/02/2006 Chương trình Vi sinh vật học• Dàn bài:• Phân loại xạ khuẩn 1• Phân loại xạ khuẩn 211- Phân loại xạ khuẩn Xạ khuẩn là nhóm vi khuẩn đặc biệt. Chúng có khuẩn lạc khô và đa số có dạng hình phóng xạ (actino-) nhưngkhuẩn thể lại có dạng sợi phân nhánh như nấm (myces). Vì xạ khuẩn có cấu trúc nhân nguyên thuỷ như mọi vi khuẩnkhác, chiều ngang của sợi cũng nhỏ như vi khuẩn, cho nên có tài liệu gọi chúng là nấm tia là không hợp lý. Xạ khuẩnphân bố rộng rãi trong tự nhiên. Số lượng đơn vị sinh khuẩn lạc (CFU- colony-forming unit) xạ khuẩn trong 1g đấtthường đạt tới hàng triệu. Trên môi trường đặc đa số xạ khuẩn có hai koại khuẩn ty: khuẩn ty khí sinh (aerialmycelium) và khuẩn ty cơ chất (substrate mycelium). Nhiều loại chỉ có khuẩn ty cơ chất nhưng cũng có loại (như chiSporichthya) lại chỉ có khuẩn ty khí sinh. Giữa khuẩn lạc thường thấy có nhiều bào tử màng mỏng gọi là bào tử trần(conidia hay conidiospores). Nếu bào tử nằm trong bào nang (sporangium) thì được gọi là nang bào tử hay bào tử kín(sporangiospores). Bào tử ở xạ khuẩn được sinh ra ở đầu một số khuẩn ty theo kiểu hình thành các vách ngăn (septa).Các chuỗi bào tử trần có thể chỉ là 1 bào tử (như ở Thermoactinomyces, Saccharomonospora, Promicromonospora,Micromonospora, Thermomonosspora...),có thể có 2 bào tử (như ở Microbispora), có thể là chuỗi ngắn (như ởNocardia, Pseudonocardia, Streptoverticillium, Sporichthya, Actinomadura, Microtetraspora, Streptoalloteichus,Glycomyces, Amycolata, Amycolatopsis, Catellatospora, Microellobosporia...), có thể là chuỗi dài (như ởStreptomyces, Saccharopolyspora, Actinopolyspora, Kibdelosporangium, Kitasatosporia, Saccharothrix, nhiều loài ởNocardia, Nocardioides, Pseudonocardia, Amycolatopsis, Streptoverticillium...), có thể các bào tử trần nằm trên bó sợi(synnema), tương tự bó sợi của nấm (như ở Actinosynnema, Actinomadura...). Các chuỗi bào tử có thể thẳng, có thểxoắn, có thể ở dạng lượn sóng, có thể mọc đơn hay mọc vòng... Các cuống sinh bào tử (sporophore) và cuống sinh nangbào tử (sporangiophorres) có thể riêng rẽ, có thể phân nhánh. Các đặc điểm hình thái này rất quan trọng khi tiến hànhđịnh tên xạ khuẩn.Xạ khuẩn thuộc nhóm vi khuẩn Gram dương, thường có tỷ lệ GC trong ADN cao hơn 55%. Trong số khoảng1000 chi và 5000 loài sinh vật nhân sơ đã công bố có khoảng 100 chi và 1000 loài xạ khuẩn. Xạ khuẩn phân bố chủ yếutrong đất và đóng vai trò rất quan trọng trong chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Chúng sử dụng acid humic vàcác chất hữu cơ khó phân giải khác trong đất. Mặc dù xạ khuẩn thuộc nhóm sinh vật nhân sơ nhưng chúng thường sinhtrưởng dưới dạng sợi và thường tạo nhiều bào tử. Thậm chí một số loại xạ khuẩn còn hình thành túi bào tử như chi
Xem thêm

3 Đọc thêm

Phân loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ NICE

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM HÀNG HÓA DỊCH VỤ NICE

CHú THíCH: Nhóm này chủ yếu gồm các loại máy móc, máy công cụ và động cơ Nhóm này đặc biệt gồm cả: - Các cụm chi tiết của động cơ các loại; - Máy và thiết bị làm sạch bằng điện Trong nhó[r]

22 Đọc thêm

CÁC LOẠI THUẾ CHỦ YẾU

CÁC LOẠI THUẾ CHỦ YẾU

Động viên thêm một bộ phận thu nhập của người chịu thuế qua việc mua sắm hàng hóavà dịch vụLà công cụ giúp Nhà nước điều chỉnh cơ cấu giữa tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư của toànxã hội.3.1.1 Khái niệm và đặc điểm Đặc điểm Thuế tiêu dùng luôn luôn gắn liền với quá trình trao đổi hàng hóa và đượccấu thành trong giá mua hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng phải trả Thuế tiêu dùng là loại thuế gián thu. Thuế tiêu dùng là một loại thuế thực. Thuế tiêu dùng thường mang tính lũy thoái so với thu nhập. Thuế tiêu dùng có phạm vi đánh thuế rộng.3.1.2 Nguyên tắc đánh thuế tiêu dùngXác định phạm vi đánh thuế liên quan chặt chẽ đến địa điểm xảy ra hoạtđộng trao đổi, giao dịch: Nguyên tắc đánh thuế tiêu dùng Nguyên lý đánh thuế theo xuất xứ Nguyên lý đánh thuế theo điểm đến
Xem thêm

49 Đọc thêm

CÁC NHÓM VI KHUẨN CHỦ YẾU: CỔ KHUẨN(ARCHAEA)

CÁC NHÓM VI KHUẨN CHỦ YẾU: CỔ KHUẨN(ARCHAEA)

Khả năng quang hợp có ở một số loài cổ khuẩn ưa mặn cực đoan, tuy nhiên khác với vi khuẩn, quá trình này được thực hiện hoàn toàn không có sự tham gia của chlorophill hay bacteriochlorophill mà nhờ một loại protein ở màng tế bào là bacteriorhodopsin kết gắn với phân tử tương tự như carotenoid có khả năng hấp phụ ánh sáng, xúc tác cho quá trình chuyển proton qua màng nguyên sinh chất và sử dụng để tổng hợp ATP. Tuy nhiên, bằng hình thức quang hợp này cổ khuẩn ưa mặn cực đoan chỉ có thể sinh trưởng với tốc độ thấp trong điều kiện kỵ khí, khi môi trường thiếu chất dinh dưỡng hữu cơ.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Các loại mạng chủ yếu

2 CÁC LOẠI MẠNG CHỦ YẾU

zTrong hệ thống mạng ngang hàng, không có bất kỳ máy phục vụ chuyên dụng nào. Mọi máy tính trong hệ thống mạng đều bình đằng và có vai trò như nhau. zVì mỗi máy đều hoạt động với vai trò vừa là máy chủ, vừa là máy phục vụ. Người dùng trên tự quyết định tài nguyên nào sẽđược dùng chung trên mạng.1. Quy mô: Mạng ngang hàng còn được gọi là nhóm làm việc. Mỗi nhóm có khoảng 8 - 10 máy tínhNhập môn mạng máy tínhLương Việt NguyênI. Mạng ngang hàng:2. Phí tổnzMạng ngang hàng tương đối đơn giản. Vì mỗi máy tính kiêm cả hai chức năng phục vụ và máy khách, nên không cần phải có máy chủ trung tâm thật mạnh. Mạng ngang hàng có thể rẻ tiền hơn mạng dựa trên máy phục vụ.zNên dùng mạng ngang hàng khi:–Có dưới 10 người dùng–Mọi người dùng đều trong một khu vực–Tính bảo mật không là yêu cầu bắt buộcNhập môn mạng máy tínhLương Việt Nguyên
Xem thêm

12 Đọc thêm

Địa lý vùng biển nước ta docx

ĐỊA LÝ VÙNG BIỂN NƯỚC TA DOCX

lớp + Mở rộng: Chế độ thuỷ triều ven biển nước ta khá đặc biệt và có sự khác nhau giữa các vùng. Có vùng nhật triều, có vùng bán nhật triều và có vùng có cả 2 chế độ thuỷ triều trên - Nghe và lặp lại 8’ 3. Vai trò của biển * Hoạt động 3: (làm việc theo nhóm) - Hoạt động nhóm Mục tiêu: Giúp HS biết vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất Phương pháp: Thảo luận nhóm, giảng giải, hỏi đáp - Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm để nêu vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất của nhân dân ta - Học sinh dựa và vốn hiểu
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tình hình thực tế về tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Thành

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐOÀN THÀNH

+ Về tổ chức quản lý nguyên vật liệuCông tác quản lý nguyên vật liệu về mặt số lợng và chủng loại đợcthực hiện ở phòng kế hoạch vật t. Do nguyên vật liệu sử dụng ở Công ty làcác loại nguyên vật liệu theo mùa vụ không phải lúc nào cũng sẵn có, vì vậykhi mùa vụ tới, Công ty phải tiến hành thu mua ngay, và có một số loạinguyên vật liệu khi mua về phải đa vào xử lý ngay nếu không rất dễ bị hhỏng nh: dâu, táo Định kỳ mỗi tháng một lần, phòng kế hoạch vật t sẽ tổnghợp và báo cáo cả về số lợng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu. Việctheo dõi nh vậy sẽ đợc phản ánh trên sổ cái TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.+ Về tổ chức thu mua và vận chuyển nguyên vật liệuNguyên vật liệu của Công ty chủ yếu là do mua ngoài, mà hầu hết là muatrong nớc, ngoại trừ một số nguyên vật liệu mua từ nớc ngoài. Thông thờng thìnguyên vật liệu mà Công ty mua về với khối lợng lớn, cho nên Công ty thờngcho ngời đến tận nơi để nghiệm thu và mua về để nhằm đảm bảo chất lợng đúngtheo yêu cầu.Việc tổ chức thu mua nguyên vật liệu ở Công ty đợc phòng kế hoạch vậtt thực hiện. Phòng vật t này căn cứ vào giấy đề nghị mua nguyên vật liệu củaphòng kế toán nguyên vật liệu và hàng tồn kho cùng tình hình sản xuất củaCông ty để từ đó phòng kế hoạch vật t sẽ chủ động tìm kiếm nguồn cung cấpthích hợp, đảm bảo thu mua vật t đúng chất lợng, số lợng, giá cả phù hợp để đápứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời luân chuyển vật t liêntục, tránh ứ đọng về vốn trong các nguyên vật liệu tồn kho. Nguyên vật liệu củaCông ty thờng đợc mua từ các Công ty nh Công ty thuỷ tinh Hải Phòng, Côngty đờng Lam Sơn, Công ty Thực phẩm nông sản Thanh Hoá, Đại lý phân phốihoa quả Miền Bắc I Mỗi khi Công ty có nhu cầu cần nhập vật t thì báo trớccho bên cung cấp về số lợng, chủng loại, thậm chí là giá có thể mua, sau đó bêncung cấp sẽ báo lại cho Công ty về giá cả để Công ty có thể lựa chọn. Công ty223
Xem thêm

31 Đọc thêm

Vi sinh vật - Các nhóm vi khuẩn chủ yếu 3 docx

VI SINH VẬT - CÁC NHÓM VI KHUẨN CHỦ YẾU 3 DOCX

Vi sinh vat Các nhóm vi khuẩn chủ yếu 3 3- Trực khuẩn Gram âm, lên men , hiếu khí hoặc kỵ khí không bắt buộc A- Catalase dương tính, không di động hay di động nhờ tiên mao ở cực B- Thường di động nhờ tiên mao ở cực, không ký sinh ở động vật có xương sống Họ Vibrionaceae 3.1- Chi Aeromonas 3.2- Chi Enhydrobacter 3.3- Chi Photobacterium 3.4- Chi Pleisiomonas 3.5- Chi Vibrio BB- Không di động, ký sinh ở động vật có xương sống Vi sinh vat Họ Pasteurellaceae 3.6- Chi Actinobacillus 3.7- Chi Haemophilus 3.8-Chi Pasteurella AA- Catalase âm tính, không di động hay di động nhờ chu mao Họ Enterobacteriaceae 3.9- Chi Proteus 3.10-Chi Enterobacter 3.11-Chi Pantoea 3.12-Chi Rhanella ` 3.13-Chi Providencia 3.14-Chi Morganella 3.15-Chi Tatumella
Xem thêm

21 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ TÁC DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA TRI THỨC NHÂN LOẠI

TÌM HIỂU VỀ TÁC DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA TRI THỨC NHÂN LOẠI

người trong quá trình lịch sử. a, Vai trò của tri thức với chính trị Về chính trị xã hội nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn 1996-2000 đã có đóng góp tích cực trong phát triển lí luận và tổng kết thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thế kỷ 20. Khoa học xã hội còn đóng góp quan trọng và việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các văn bản dưới luật, các chính sách và hiệp định quốc tế, trong đó có hiệp định thương mại Việt-Mỹ, khoa học xã hội còn hướng vào giải quyết nhiều vấn đề cụ thể bức xúc trong thực tiễn phát triển kinh tế xã hội như: Vấn đề toàn cầu hoá, quốc tế hoá, công nghiệp hoá-hiện đại hoá... Tri thức đem lại cho con người những sự hiểu biết, kiến thức. Những người có tri thức là những người có khả năng tư duy lý luận, khả năng phân tích tiếp cận vấn đề một cách sát thực, đúng đắn. điều này rất quan trọng, một đất nước rất 5
Xem thêm

11 Đọc thêm

 NHỮNG ĐÒI HỎI ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ PHƯƠNG SÁCH THOẢ MÃN NHỮNG ĐÒI HỎI ẤY TRONG ĐIỀU KIỆN CỦA NƯỚC TA

NHỮNG ĐÒI HỎI ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ PHƯƠNG SÁCH THOẢ MÃN NHỮNG ĐÒI HỎI ẤY TRONG ĐIỀU KIỆN CỦA NƯỚC TA

họ có xu hướng khám phá mạo hiểm, nhất là khi xuất hiện cơ hội. Các nhà lãnh đạo quan tâm đến ý tưởng và họ quan hệ với mọi người theo trực giác và sự đồng cảm.Như vậy, không phải là một nhà lãnh đạo nào cũng là nhà quản lý và ngược lại, không phải nhà quản lý nào cũng có vai trò lãnh đạo. Trong tổ chức nào cũng có thể có sự tồn tại vai trò lãnh đạo chính thức của các nhà quản lý hoặc không chính thức (của các cá nhân không phải là những nhà quản lý như các thủ lĩnh nhóm, những người có uy tín về phẩm chất và năng lực chuyên môn...), trong khi không thể có sự quản lý không chính thức, vì tất cả các nhà quản lý đều được trao quyền lực (quyền lực địa vị) để thi hành chức năng quản lý, bất kể họ có thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình không. ở nước ta, trong một thời gian dài trước đây, có nơi, có lúc trong các hoàn cảnh nhất định đã có sự nhầm lẫn chức năng và nhiệm vụ giữa quản lý và lanhx đạo, vai trò lãnh đạo của cá nhân và của tổ chức cũng chưa được phân biệt rành mạch. 3. Công việc của nhà quản lý:Với tư cách là yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong việc duy trì và phát triển của một tổ chức, người quản lý phải thực hiện bốn nhóm chức năng sau:- Lập kế hoạch: Là khởi điểm của một quá trình quản lý. Để thành công các tổ chức cần phải lập kế hoạch. Các thành viên trong tổ chức cần có mục tiêu và kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Lập kế hoạch là quá trình vạch ra các mục tiêu và quyết định phương thức đạt được mục tiêu. khả năng thực hiện chức năng lập kế hoạch dựa trên các kỹ năng nhận thức và ra quyết định của nguươì quản lý.- Tổ chức: Một nhà quản lý cũng phải biết thiết kế và phát triển một hệ thống tổ chức để thực hiện các kế hoạch. Tổ chức là một quá trình phâncông và phối hợp các nhiệm vụ và nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã được vạch ra. Nhà quản lý là người phân bổ và sắp xếp các nguồn lực. Một phần quan trọng trong việc phối hợp các nguồn nhân lực là phân công các công việc và nhiệm vụ khác nhau cho các thành viên trong tổ chức.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tài nguyên sinh vật với phát triển kinh tế xã hội potx

TÀI NGUYÊN SINH VẬT VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI POTX

cây lá kim như samu, pơmu, thông nàng, thông ba lá, du sam).+ Kiểu rừng lùn đỉnh núi cao chỉ có ở độ cao > 2.600m (miền Bắc).3. Nguồn tài nguyên thực - động vật: Thực vật có 14.624 loài thuộc ~ 300 họ. Về cây trồng > 200 loài Động vật (cả trên cạn và dưới nước) có 11.217 loài và phân loài. Trong đó, 1.009 loài và phân loài chim; 265 loài thú; 439 loài bò sát lưỡng cư; 2.000 loài cá biển; trên 200 loài cá nước ngọt; hàng ngàn loài tôm, cua, nhuyễn thể khác. Trong rừng. Có rất nhiều loài gỗ cứng như (đinh, lim, sến, táu, nghiến, sao, chò chỉ, kiền kiền). Có nhiều loài gỗ đẹp, được dùng để đóng đồ trang trí nội thất như (lát hoa, trai, mun, gụ, huỳnh đường, cẩm lai, giáng hương ). Trữ lượng rừng tự nhiên 657 triệu m3, 60 loài tre nứa (5,5 tỉ cây), 1.300 loại cây thuốc.4. Sự suy giảm tài nguyên sinh vật- Diện tích rừng: năm 1943, cả nước còn 14,3 triệu ha rừng tự nhiên (trong đó ~ 10,0 triệu ha là rừng giàu), đất trống đồi núi trọc 2,0 - 3,0 triệu ha. Năm 1993, đất lâm nghiệp là 20,0 triệu ha; trong đó, rừng tự nhiên ~ 8,6 triệu ha (43,1% diện tích đất lâm nghiệp), đất trống đồi núi trọc ~ 13,0 triệu ha. Năm 1999, diện tích rừng đã tăng lên 9,3 triệu ha, nhưng đất trống đồi núi trọc vẫn còn ~ 12,6 triệu ha, rừng giàu còn ~ 61,3 vạn ha tập trung chủ yếu ở trên những vùng núi cao hiểm trở khó khăn trong khai thác. Đến năm 2005, đất lâm nghiệp có rừng 12,4 triệu ha (37,7% diện tích đất tự nhiên phần đất liền). Trong đó, rừng tự nhiên 9,53 triệu ha, rừng trồng 2,89 triệu ha, (diện tích rừng lớn nhất làMièn núi và trung du Bắc Bộ 4,36 triệu ha (35,11% rừng cả nước), tiếp đến là Tây Nguyên 2,99 triệu ha (24,12%). - Độ che phủ rừng: Năm 1943 tỉ lệ che phủ rừng là là 67%, thì đến 1993 giảm xuống còn 29%, tương đương với 12,6 triệu ha rừng bị mất (ở miền Bắc giảm 8,0 triệu ha, và ở miềnNam giảm 4,6 triệu ha). Lớp phủ rừng bị hủy hoại mạnh nhất ở Miền núi – trung du phía Bắc (1993 độ che phủ chỉ còn 17%), năm 2005 độ che phủ rừng của cả nước đã tăng lên 37,7%, nhưng vẫn còn là quá ít so với một quốc gia 3/4 diện tích là đồi núi.- Trữ lượng gỗ năm 1999 chỉ còn 751,5 triệu m3. Trong đó: Tây Nguyên 298,8 triệu m3 (39,8%), Đông Bắc 99,39 triệu m3 (13,2%), Duyên hải Nam Trung Bộ 95,68 triệu m3 (12,7%), Đông Nam Bộ 54,51triệu m3 (7,2%), Tây Bắc 41,75triệu m3 (5,5%), Đồng bằng sông Hồng 21,33 triệu m3 (0,46%). Trữ lượng tre nứa 8,4 triệu cây, nhiều nhất là
Xem thêm

5 Đọc thêm

 “ NHỮNG ĐÒI HỎI ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ PHƯƠNG SÁCH THOẢ MÃN NHỮNG ĐÒI HỎI ẤY TRONG ĐIỀU KIỆN CỦA NƯỚC TA

“ NHỮNG ĐÒI HỎI ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ PHƯƠNG SÁCH THOẢ MÃN NHỮNG ĐÒI HỎI ẤY TRONG ĐIỀU KIỆN CỦA NƯỚC TA

họ có xu hướng khám phá mạo hiểm, nhất là khi xuất hiện cơ hội. Các nhà lãnh đạo quan tâm đến ý tưởng và họ quan hệ với mọi người theo trực giác và sự đồng cảm.Như vậy, không phải là một nhà lãnh đạo nào cũng là nhà quản lý và ngược lại, không phải nhà quản lý nào cũng có vai trò lãnh đạo. Trong tổ chức nào cũng có thể có sự tồn tại vai trò lãnh đạo chính thức của các nhà quản lý hoặc không chính thức (của các cá nhân không phải là những nhà quản lý như các thủ lĩnh nhóm, những người có uy tín về phẩm chất và năng lực chuyên môn...), trong khi không thể có sự quản lý không chính thức, vì tất cả các nhà quản lý đều được trao quyền lực (quyền lực địa vị) để thi hành chức năng quản lý, bất kể họ có thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình không. ở nước ta, trong một thời gian dài trước đây, có nơi, có lúc trong các hoàn cảnh nhất định đã có sự nhầm lẫn chức năng và nhiệm vụ giữa quản lý và lanhx đạo, vai trò lãnh đạo của cá nhân và của tổ chức cũng chưa được phân biệt rành mạch. 3. Công việc của nhà quản lý:Với tư cách là yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong việc duy trì và phát triển của một tổ chức, người quản lý phải thực hiện bốn nhóm chức năng sau:- Lập kế hoạch: Là khởi điểm của một quá trình quản lý. Để thành công các tổ chức cần phải lập kế hoạch. Các thành viên trong tổ chức cần có mục tiêu và kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Lập kế hoạch là quá trình vạch ra các mục tiêu và quyết định phương thức đạt được mục tiêu. khả năng thực hiện chức năng lập kế hoạch dựa trên các kỹ năng nhận thức và ra quyết định của nguươì quản lý.- Tổ chức: Một nhà quản lý cũng phải biết thiết kế và phát triển một hệ thống tổ chức để thực hiện các kế hoạch. Tổ chức là một quá trình phâncông và phối hợp các nhiệm vụ và nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã được vạch ra. Nhà quản lý là người phân bổ và sắp xếp các nguồn lực. Một phần quan trọng trong việc phối hợp các nguồn nhân lực là phân công các công việc và nhiệm vụ khác nhau cho các thành viên trong tổ chức.
Xem thêm

13 Đọc thêm

4 CÁC NHÓM VI KHUẨN CHỦ YẾU

4 CÁC NHÓM VI KHUẨN CHỦ YẾU

TRANG 7 1.2.8- Chi Rhodomicrobium 1.2.9- Chi Rhodoplanes 1.2.10-Chi Rhodoplla 1.2.11- Chi Rhodopseudomonas 1.2.12- Chi Rhodospira 1.2.13- Chi Rhodospirillium 1.2.14- Chi Rhodothalassium [r]

13 Đọc thêm

CÁC NHÓM VI KHUẨN CHỦ YẾU XẠ KHUẨN

CÁC NHÓM VI KHUẨN CHỦ YẾU XẠ KHUẨN

Các nhóm vi khuẩn chủ yếu 11- Phân loại xạ khuẩn Xạ khuẩn là nhóm vi khuẩn đặc biệt. Chúng có khuẩn lạc khô và đa số có dạng hình phóng xạ (actino-) nhưng khuẩn thể lại có dạng sợi phân nhánh như nấm (myces). Vì xạ khuẩn có cấu trúc nhân nguyên thuỷ như mọi vi khuẩn khác, chiều ngang của sợi cũng nhỏ như vi khuẩn, cho nên có tài liệu gọi chúng là nấm tia là không hợp lý. Xạ khuẩn phân bố rộng rãi trong tự nhiên. Số lượng đơn vị sinh khuẩn lạc (CFU- colony-forming unit) xạ khuẩn trong 1g đất thường đạt tới hàng triệu. Trên môi trường đặc đa số xạ khuẩn có hai koại khuẩn ty: khuẩn ty khí sinh (aerial mycelium) và khuẩn ty cơ chất (substrate mycelium). Nhiều loại chỉ có khuẩn ty cơ chất nhưng cũng có loại (như chi Sporichthya) lại chỉ có khuẩn ty khí sinh. Giữa khuẩn lạc thường thấy có nhiều bào tử màng mỏng gọi là bào tử trần (conidia hay conidiospores). Nếu bào tử nằm trong bào nang (sporangium) thì được gọi là nang bào tử hay bào tử kín (sporangiospores). Bào tử ở xạ khuẩn được sinh ra ở đầu một số khuẩn ty theo kiểu hình thành các vách ngăn (septa). Các chuỗi bào tử trần có thể chỉ là 1 bào tử (như ở Thermoactinomyces, Saccharomonospora, Promicromonospora, Micromonospora, Thermomonosspora...),có thể có 2 bào tử (như ở Microbispora), có thể là chuỗi ngắn (như ở Nocardia, Pseudonocardia, Streptoverticillium, Sporichthya, Actinomadura, Microtetraspora, Streptoalloteichus, Glycomyces, Amycolata, Amycolatopsis, Catellatospora, Microellobosporia...), có thể là chuỗi dài (như ở Streptomyces, Saccharopolyspora, Actinopolyspora, Kibdelosporangium, Kitasatosporia, Saccharothrix, nhiều loài ở Nocardia, Nocardioides, Pseudonocardia, Amycolatopsis, Streptoverticillium...), có thể các bào tử trần nằm trên bó sợi (synnema), tương tự bó sợi của nấm (như ở Actinosynnema, Actinomadura...). Các chuỗi bào tử có thể thẳng, có thể xoắn, có thể ở dạng lượn sóng, có thể mọc đơn hay mọc vòng... Các cuống sinh bào tử (sporophore) và cuống sinh nang bào tử (sporangiophorres) có thể riêng rẽ, có thể phân nhánh. Các đặc điểm hình thái này rất quan trọng khi tiến hành định tên xạ khuẩn. Xạ khuẩn thuộc nhóm vi khuẩn Gram dương, thường có tỷ lệ GC trong
Xem thêm

19 Đọc thêm

Chuong 2-BUOI 1 pdf

CHUONG 2-BUOI 1 PDF

dùng chủ yếu trong động cơ cỡ nhỏ có áp suất và nhiệt độ không cao.- Thân máy là chi tiết rất phức tạp, trên đó bố trí các chi tiết của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, cơ cấu phối khí, hệ thống làm mát … nhưng quan trọng nhất là xylanh của động cơ. Có thể chia ra một số loại xy lanh như sau : 8CHƯƠNG II : CƠ CẤU PHÁT LỰC+ Lót xy lanh khô. Lót xy lanh bằng vật liệu chất lượng cao được ép vào lỗ xylanh. Sau khi ép có gờ nhô lên để khi lắp với đệm nắp máy sẽ kín khít hơn. Phương pháp này không lãng phí vật liệu, thân máy có độ cứng vững cao, nhưng truyền nhiệt ra môi chất làm mát khó khăn hơn. Để tiết kiệm vật liệu hơn nữa, một số động cơ chỉ có lót xylanh ở phần trên (buồng cháy).+ Lót xylanh ướt. Xylanh đươc chế tạo rời rồi lắp vào thân máy. Gờ vai xylanh cũng được lắp nhô lên như loại trên để đảm bảo kín khít. Nước làm mát bao quanh xylanh nên hiệu quả làm mát tốt. Do có dạng hộp rỗng nên thân máy dễ đúc. Tuy nhiên cũng chính vì rỗng hở nên độ cứng vững của thân máy không cao. Ngoài ra phải giải quyết bao kín xylanh để tránh lọt nước làm mát xuống cacte dầu. 9CHƯƠNG II : CƠ CẤU PHÁT LỰC2.1.2 Nắp xylanh (Nắp máy)- Nắp xylanh đậy kín một đầu xy lanh, cùng với
Xem thêm

32 Đọc thêm

Cùng chủ đề