PHÁT BIỂU BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÁT BIỂU BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG":

LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG(bai 4) pptx

LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG(BAI 4) PPTX

LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNGBÀI 4HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA HỒ CHÍ MINH* Mục đích, yêu cầu:Sau khi học xong bài, học viên hiểu và vận dụng các vấn đề:- Sự cần thiết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay?- Nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh?- Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, liên hệ bản thân?I. SỰ CẦN THIẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY1. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội- Đạo đức hiểu theo nghĩa chung nhất, là một hình thái của ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực và thang bậc giá trị được xã hội thừa nhận.- Đạo đức có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của mỗi người, phù hợp với lợi ích của toàn xã hội.- Đạo đức có chức năng giáo dục, chức năng điều chỉnh và chức năng phản ánh.2. Về sự suy thoái đạo đức, lối sống trong xã hội hiện naySự suy thoái về đạo đức, lối sống biểu hiện ở các dạng chủ yếu sau đây:- Một là: chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả, hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu xuất hiện trong tất cả các tầng lớp xã hội.- Hai là: tệ tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, lãng phí diễn ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang “trở thành quốc nạn”, gây bức xúc trong nhân dân.- Ba là: hành động cơ hội, “chạy chọt” vì lợi ích cá nhân khá phổ biến.- Bốn là: lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng, nói nhiều, làm ít; phát ngôn tuỳ tiện, vô nguyên tắc.- Năm là: tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

ĐÓ LÀ, TINH THẦN ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÔ SẢN, MÀ _ Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em"; là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao độ[r]

21 Đọc thêm

Bài giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

BÀI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống biểu hiện ở các dạng chủ yếu sau đây: - Một là: chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả, hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu xuất hiện trong tất cả các tầng lớp xã hội. - Hai là: tệ tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, lãng phí diễn ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang “trở thành quốc nạn”, gây bức xúc trong nhân dân. - Ba là: hành động cơ hội, “chạy chọt” vì lợi ích cá nhân khá phổ biến. - Bốn là: lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với nghị quyết của Đảng, nói nhiều, làm ít; phát ngôn tuỳ tiện, vô nguyên tắc. - Năm là: tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân. - Sáu là: tình trạng suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình và quan hệ giữa cá nhân với xã hội, như gia trưởng, vũ phu, bất hiếu … - Bảy là: đạo đức nghề nghiệp sa sút, ngay cả trong lĩnh vực xã hội tôn vinh. Hiện tượng mê tín, dị đoan có chiều hướng lan rộng, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự, an toàn xã hội.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Bài thu hoạch đối tượng Đảng

BÀI THU HOẠCH ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG

bài thu hoạch đảng. bài thu hoạch đảng viên mới. bồi dưỡng kết nạp đảng. hướng dẫn viết bài thu hoạch đảng. hướng dẫn làm bài thu hoạch đảng. thu hoạch đảng. kết nạp đảng.........................................

8 Đọc thêm

mau 2 (kem theo cv 177).doc

MAU 2 (KEM THEO CV 177)

II. NỘI DUNG KỶ CƯƠNG.1. Thực hiện nhiệm vụ được giao, xếp loại cuối năm của đội ngũ (tốt, khá, TB, yếu).……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….2. Thực hiện chính sách, pháp luật, quy chế của ngành, nội quy của trường.……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….Số vi phạm pháp luật trong 5năm qua từ khiển trách trở lên (kể cả sinh đẻ vỡkế hoạch).……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….3. Nâng cao phẩm chất năng lực đội ngũ.- Tổ chức bồi dưỡng về phương pháp , nghiệp vụ trong 5năm được…………chuyên đề; bồi dưỡng kết nạp Đảng………………………. CBGV.- Tổ chức học tập nâng chuẩn cho đội ngũ đã có:………….gv đạt chuẩn và trên chuẩn, so với năm 2005 đến nay tặng…………%III. NỘI DUNG TÌNH THƯƠNG.1. Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục để chăm sóc học sinh.……………………………………………………………………………….
Xem thêm

3 Đọc thêm

bao cao thuc hien nghi quyet chi bo -phuong huong

BAO CAO THUC HIEN NGHI QUYET CHI BO -PHUONG HUONG

& làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh & cuộc vận động 2 không do bộ GD&ĐT phát động. Ngay sau đại hội Chi Bộ đã XD qui chế hoạt động & phân công nhiệm vụ cho từng Đảng viên- Chi Bộ quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, t tởng cho toàn thể CB- GV- NV & h/s trong nhà trờng. Triển khai đầy đủ các chỉ thị NQ của cấp trên & có chơng trình hoạt động cụ thể. Có tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. Chính vì vậy trong nhiệm kỳ qua 100% CB- GV- NV & h/s trong nhà trờng chấp hành tốt các chỉ thị NQ của Đảng, nhà nớc & địa phơng.b) Nhiệm kỳ 2006 - 2008 Chi Bộ đã giới thiệu đ ợc 5 đ/c công đoàn viên u tú tham gia học lớp đối tợng Đảng & giúp đỡ 1 đ/c đợc kết nạp vào Đảng cộng sản Việt NamIII/ Những thiếu sót và tồn tại- Trong nhiệm kỳ qua Chi Bộ đã chỉ đạo các hoạt động của nhà tr -ờng đạt kết quả cao xong không tránh khỏi những thiếu sót đó làTrong công tác GD chính trị, t tởng còn cha thật triệt để nên còn một vài đ/c trong quần chúng còn e dè, ch a mạnh dạn trong đấu tranh phê & tự phê, cha tự tin để đợc đứng trong hàng ngũ của Đảng- Công tác phát triển Đảng viên mới còn chậm Phần thứ IIKiểm điểm sự lãnh đạo của bí th Chi BộLà một Chi bộ nhỏ nhiệm vụ chủ yếu là công tác giảng dạy, nên cơ cấu chỉ có một chức danh bí th. Trong nhiệm kỳ qua đ/c bí th đã có những u điểm & thiếu sót nh sau:I- Ưu điểm 1- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt có lối sống trong sáng lành mạnh.- Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng &nhà nớc cũng nh địa phơng
Xem thêm

5 Đọc thêm

VĂN BẢN | TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN DANH MUC VAN BAN 0

VĂN BẢN | TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN DANH MUC VAN BAN 0

9. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của đoàn trường (điền vào mẫu4 – KNĐ).Lần 3: Chuyển đảng chính thức sau 1 năm dự bịTúi hồ sơ sắp xếp và ghi ở ngoài bìa hồ sơ theo thứ tự như sau:1. Bảng điểm trong thời gian là Đảng viên dự bị (Đạt loại khá trở lên)2. Giấy Chứng nhận học lớp Đảng viên mới.3. Bản tự kiểm điểm (điền vào mẫu trên Website của Nhà trường mục văn bản củaĐoàn TN - HSV).4. Biên bản họp chi đoàn (do Bí thư hoặc Phó Bí thư chi đoàn chủ trì. Biên bảnđánh máy theo mẫu của Đoàn trường).5. Biên bản họp Liên chi đoàn (do Bí thư hoặc Phó Bí thư Liên Chi đoàn chủ trì.Biên bản đánh máy theo mẫu của Đoàn trường).6. Biên bản họp Đoàn trường (đánh máy theo mẫu).Các bước sau do chi bộ hoàn tất2II. Quy trình xét kết nạp Đảng và chuyển đảng chính thức của Đoàn viêntrong độ tuổi sinh hoạt đoàn:Lần 1: Giới thiệu- Đoàn viên ưu tú đã học lớp đối tượng Đảng (Giấy chứng nhận hạn trong 5năm) có đủ điều kiện theo quy định của Nhà trường, có nguyện vọng được vàoĐảng thì làm đơn và bản kiểm điểm gửi chi đoàn họp xét. Người xin vào Đảng đọcĐơn và Bản kiểm điểm tại buổi họp xét giới thiệu của Chi đoàn. Buổi họp do Bíthư hoặc Phó bí thư Chi đoàn chủ trì.- Chi đoàn họp xét, nếu hồ sơ được thông qua thì gửi lên Liên chi đoàn.- BCH Liên chi đoàn họp xét, nếu được thông qua hồ sơ thì LCĐ gửi lên
Xem thêm

4 Đọc thêm

NQ thang 9/2010

NQ THANG 9/2010

ĐẢNG BỘ XÃ HỢP TIẾNChi bộ trờng THCS ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CHI UỶ THÁNG 2/2009Họp ngày 2 tháng 2 năm 2009I. Đánh giá công tác tháng 1.1/ Ưu điểm: - Đảng viên dự sinh hoạt đầy đủ.. Đã kết nạp Đ/C Thuận vào Đảng. * Chuyên môn: - Hoàn thành chương trình HKI, tổng kết điểm đúng hạn. - Sơ kết HKI khen thưởng học sinh kịp thời.- Học chương trình HK II đúng ngày 6.1.2009.- Tổ CM đã tích cực hỗ trợ để 2 GV đi Hội giảng huyện đạt kết quả tốt.- Họp CMHS các lớp nghiêm túc.- Đã bố trí lại chuyên môn sau khi cô Huyền chuyển đi Nam Tân.- Nghỉ tết Kỉ Sửu an toàn, không có CBGV, HS nào đốt pháo. Hội CMHS tặngquà HS nghèo vượt khó. Trực tết nghiêm túc.- Lao động, cơ sở vật chất: Vệ sinh trường lớp sạch. Trồng lại bón đất các câycảnh.- Đã cài đặt phần mềm quản lí thư viện.- Công tác đoàn thể: Đoàn đội cùng GVCN, tổ chức các hoạt động NGLL. Triểnkhai các nội dung mới tập huấn, tặng quà HS nghèo. Don và thăm viếng Nghĩatrang Liệt sĩ.- Chuẩn bị thi tuyển viên chức đã thông báo chỉ tiêu tuyển trên đài truyền thanhxã Hợp Tiến.2/ Nh ược điểm : - Một số GV vẫn chưa tận dụng hết thời gian giảng dạy buổi chiều: ra sớm- Công đoàn chưa sinh hoạt đúng lịch.II. Kế hoạch công tác tháng 2/2009.1- Chính trị tư tưởng: Mừng Đảng - mừng xuân mới, thi đua giành thắng lợi mới.
Xem thêm

2 Đọc thêm

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẾ GIẢNG VÀ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 43

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẾ GIẢNG VÀ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 43

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp Điện công nghiệp-K3, CĐN Kế toán doanh nghiệp-K3, CĐN Công nghệ chế tạo & Bảo dưỡng đầu máy - K3, CĐN Quản trị mạng máy tính - K3, TCN Điện công nghiệp- K43A, K43B, TCN Hàn - K43, TCN Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - K43, TCN Quản trị khách sạn - K43 của Trường Cao đẳng nghề đường sắt - Phân hiệu phía nam, Giám đốc Phân hiệu Cao đẳng nghề Đường sắt phía nam thông báo kế hoạch bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho 09 lớp học nói trên như sau:
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tài liệu KICH BAN KET NAP DANG VIEN

TÀI LIỆU KICH BAN KET NAP DANG VIEN

K ỊCH BẢN chương trình Lễ kết nạp đảng viên mớiA-Phần thứ nhất1 Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.-Kính thưa các đồng chí đại biểu!-Thưa toàn thể Hội nghị! Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí đảng viênđứng dậy làm lễ chào cờ.“Nghiêm”Chào cờ. Chào! (chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca theo nhạc)Kính mời các đồng chí ngồi xuống.Kính thưa các đồng chí đại biểuThưa toàn thể Hội nghịCăn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Xcủa Đảng thông qua ngày 25/4/2006 và hướng dẫn số 03 ngày 29/12/2006 tại Mục 3.12điểm d về tổ chức lễ kết nạp đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Thực hiệnQuyết định số: ….-NQ/HU ngày ……/12/2010 của Ban thường vụ Huyện ủy …….. vềchuẩn y kết nạp đảng viên. Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng uỷ ………….. , Chi bộ ………….. tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đ/c .....................................................vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa các đ/cTới dự với buổi Lễ , tôi xin trân trọng giới thiệu :* Về phía Đảng uỷ :Có Đ/c: ………………. – Phó bí thư Đảng uỷ …………………..Đại diện quần chúng Trường………… :Có Đ/c: ………………………………Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ ……………………… Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đảng viên về dự buổi lễ hôm nay!Tôi xin được thông qua chương trình buổi lễ kết nạp đảng viên mới :- Phần thứ1: Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.- Phần thứ 2 : Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.- Phần thứ 3 : Đại diện đảng viên được phân công, giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào
Xem thêm

10 Đọc thêm

ho so ket nap dang vien moi

HO SO KET NAP DANG VIEN MOI

nghị chi bộ, Đảng uỷ xem xét ,kết nạp đoàn viên ......................................vào Đảng.Với sự tán thành của .......đ/c (đạt.......%) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành .........đ/c với lý do ......................................................................................................................................................................................................... Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ....................trở thành đảng viên chính thức của Đảng. T/M ............................ (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)3BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ĐOÀN THANH NIÊN CS HỒ CHÍ MINH........................................... ***********************Số ........... NQ/CĐTN ....................ngày ....tháng......năm ...........NGHỊ QUYẾTGiới thiệu đoàn viên ưu tú vào ĐảngKính gửi: Ban chấp hành Đoàn trường: ............................................................ Chi bộ : ...................................................................... -Căn cứ điểm 1, điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.- Xét nghị quyết của chi đoàn .................................................................................- Ban Chấp hành chi đoàn: .................................................................................nhận thấy đoàn viên: ........................................có: Những ưu khuyết điểm chính:( Về phẩm chất chính trị,đạo đức, lối sống,năng lực công tác, quan hệ quần chúng) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xem thêm

7 Đọc thêm

tk doan nhiem ky 2011-2012

TK DOAN NHIEM KY 2011-2012

đoàn bạn do xã. Tổ chức thi TDTT cấp trờng cho các chi đội từ các hoạt động trên đã phát hiện ra những hạt nhân có năng khiếu về thể thao- văn hoá văn nghệ. Tham gia thi đấu và dành đợc thứ hạng cao trong các cuộc thi do huyện và phòng GD tổ chức. Kết quả - 2 -tạo đợc phong trào cho nhà trờng, xếp thứ hạng cuối năm về TDTT xếp thứ 5/16 đơn vị. Phong trào TDTT đợc coi là một đơn vị có bề dày thành tích. e/ Công tác phát triển đảngQua quá trình hoạt động chi đoàn đã phát triển đợc 01 đồng chí làm hồ sơ kết nạp Đảng; 02 đoàn viên tích cực tham gia học lớp cảm tình Đảng Cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên đã đợc triển khai tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiện của thanh niên đối với đảngg/ Phong trào hoạt động đoàn trong công tác đội- Chi đoàn thờng xuyên phối kết hợp và chỉ đạo phong trào đội trong nhà trờng. Phối kết hợp với đội tổ chức đợc nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT. Đặc biệt có nhiều đoàn viên trực tiếp học tập trong công tác đội một cách nhiệt tình đáng đợc biểu dơng trong đó 01 đ/c phụ trách thiếu nhi đợc PGD kiểm tra đánh giá và công nhận đạt TPT Đội giỏi.2/ Những hạn chế yếu kém còn tồn tại:- Trong các hoạt động của chi đoàn đã đạt đợc những kết quả khả quan đáng mừng song còn bộc lộ rõ nhiều yếu kém+ Việc đổi mới trong các nội dung hoạt động trong phong trào còn chậm, đặc biệt là phong trào đoàn viên giúp đội viên còn chậm tiến, việc kết hợp giữa đoàn viên và đội viên tham gia bảo vệ của công của nhà trờng còn lỏng lẻo. Vẫn còn đội viên phá hoại của công.+ Trong hoạt động của chi đoàn còn nhiều hạn chế về cách tổ chức, còn thiếu tính chủ động linh hoạt, các phong trào của chi đoàn còn thụ động, đơn điệu cha có chiều sâu. Một số các đoàn viên còn thờ ơ với phong trào đoàn, đặt gánh nặng nhiệm vụ lên vai BCH đoàn, tính tự giác cha cao, còn nhiều tính toán trong công việc, việc triển khai phân công nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn.* Nguyên nhân: Công tác cán bộ còn bộc lộ nhiều yếu kém, kỹ năng tham mu đề
Xem thêm

6 Đọc thêm

QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG DỰ BỊ

QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG DỰ BỊ

QUI TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN1. CÁC CĂN CỨ- Điều 4 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006)- Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương"Quy định thi hành Điều lệ đảng"- Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trungương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"- Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương"Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lậpbiểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng"2. THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW)TT Mẫu biểu Tên gọi Ghi chú1 Mẫu CN-NTVĐGiấy chứng nhận học lớp nhận thứcvề đảng Do trung tâm bồi dưỡngchính trị cấp huyệnhoặc tương đương cấp,có giá trị 5 năm.2 Mẫu 1-KNĐ Đơn xin vào đảng Người xin vào đảng tựviết tay3 Mẫu 2-KNĐ Lý lịch của người xin vào đảngNgười xin vào đảng tựviết tay4 Mẫu 3-KNĐ Giấy giới thiệu người vào đảngNgười giới thiệu thựchiện5 Mẫu 4-KNĐNghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưutú vào đảng (kèm theo Nghị quyết
Xem thêm

8 Đọc thêm

Mau nghi quyet cua BCH Doan gioi thieu quan chung vao dang

MAU NGHI QUYET CUA BCH DOAN GIOI THIEU QUAN CHUNG VAO DANG

Mẫu 4-KNĐ Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bô, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên …………………………………… vào Đảng, với sự tán thành của ……. đ/c (đạt …… %) so với tổng số ủy viên Ban chấp hành; số không tán thành …… đ/c, với lí do ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ……………………………… trở thành
Xem thêm

2 Đọc thêm

MỤC LỤC TÀI LIỆU HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

MỤC LỤC TÀI LIỆU HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG ỦY CCQ TỈNH BẮC KẠNĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐCĐĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBắc Kạn, ngày tháng năm 2010MỤC LỤCTài liệu trong hồ sơ Đảng viênCủa đồng chí:…………………………………………………………….TT Tên Tài liệu Số văn bản Có hoặc khôngLý do không có tài liệuI TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN1 Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Mẫu CN-NTVĐ2 Đơn xin vào Đảng Mẫu 1-KNĐ3 Lý lịch của người xin vào Đảng Mẫu 2-KNĐ4 Giấy giới thiệu Người vào Đảng Mẫu 3-KNĐ5 Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng Mẫu 4-KNĐ6 Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng Mẫu 4A-KNĐ7 Tổng hợp ý kiến nhận xét của Đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với người vào ĐảngMẫu 5-KNĐ8 Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên (của Chi bộ) Mẫu 6-KNĐ9 Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên của (Đảng ủy cơ sở) Mẫu 8-KNĐ10 Quyết định kết nạp Đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền) Mẫu 9-KNĐ11 Quyết định kết nạp lại Đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền) Mẫu 9A-KNĐII TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC1 Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới Mẫu CN-ĐVM2 Lý lịch Đảng viên, Phiếu đảng viên LLĐV,PĐV3 Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị Mẫu 10-KNĐ
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cảm tình đảng

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG HÀ NỘIĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN---------------------------------------------------------------------BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNGTÊN ĐỀ TÀI:CƯƠNG LĨNH NĂM 1991 (ĐẠI HỘI VII) ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI X NĂM 2006 CỦA ĐẢNG BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO VỀ MỤC TIÊU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, VỀ MÔ HÌNH, CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. ĐỒNG CHÍ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG?Hà Nội, Ngày 28 tháng 06 năm 20102Mục lụcLời nói đầu........................................................................................trang 31. Những bổ sung và phát triển cương lĩnh năm 1991 trong Nghị quyết Đại hội X năm 2006 về mục tiêu và con đường đi lên CNXH........trang 4a) Nhận thức về chủ nghĩa xã hội..........................................................................trang 4b) Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội...............................................................trang 72. Nhiệm vụ, trách nhiệm trong việc góp phần thực hiện cương lĩnh của Đảng................................................................................................trang 12a. Hiểu rõ, thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị.....................................trang 12b. Tham gia vào Đảng.............................................................................................trang12c. Nhiệm vụ của người sinh viên............................................................................trang 13Kết luận 3A. LỜI NÓI ĐẦUĐại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (sau đây gọi tắt là
Xem thêm

15 Đọc thêm

HỒ SƠ XIN VÀO ĐẢNG

HỒ SƠ XIN VÀO ĐẢNG

.Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và tiếp tục giáo dục bồi dỡng đoàn viên: trở thành Đảng viên chính thức của Đảng.T/m .(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)Mẫu: 04-KNĐBan chấp công đoàn .. ...--------- Số: ..-NQ/ĐTNTổng liên đoàn lao động Việt Nam Quốc Tuấn, ngày tháng năm 200Nghị quyếtGiới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng --------------Kính gửi: - Chi uỷ: - Đảng uỷ: .Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chơng I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu Đoàn viên công đoàn vào Đảng.Xét đề nghị của Chi đoàn: ..Ban Công đoàn họp ngày tháng năm . Nhận thấy: Đoàn viên: Có:Những u, khuyết điểm chính:(Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng):...
Xem thêm

10 Đọc thêm

BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG

BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG

Đoàn Tncs hồ chí minhchi đoàn trờng thcs quốc tuấn* * * * * *Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh ph úcQuốc Tuấn, ngày 13/10/2008Biên bản đề nghị kết nạp đảngKính gửi: Ban chấp hành đoàn xã Quốc TuấnKính gửi: Ban chi uỷ chi bộ trờng THCS Quốc TuấnThực hiện Nghị quyết của Chi đoàn trờng THCS Quốc Tuấn họp ngày 13/10/2008 về việc đề nghị kết nạp đoàn viên u tú vào Đảng.Chi đoàn đã nhất trí bầu đ/c: là đoàn viên u tú với sự có mặt của 18/18 đồng chí đoàn viên giáo viên (đạt 100%). Đồng chí đã đủ điều kiện để kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.Vậy đề nghị BCH Đoàn xã Quốc Tuấn, chi bộ trờng THCS Quốc Tuấn xét và giới thiệu với tổ chức Đảng uỷ xã Quốc Tuấn kết nạp đ/c: vào Đảng đợt tới.t.m bch chi đoàn Bí thNguyễn Mạnh Thắng
Xem thêm

1 Đọc thêm

Gián án Gioi thieu ĐVCĐ vào Đang (tham khảo)

GIÁN ÁN GIOI THIEU ĐVCĐ VÀO ĐANG (THAM KHẢO)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên………………..trở thành đảng viên chính thức của đảng. TM. BCH CĐCS (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề