GIÁM SÁT CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁM SÁT CÔNG TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG":

Tài liệu giám sát khảo sát xây dựng

TÀI LIỆU GIÁM SÁT KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Bài GiảngBài GiảngChuyên Đề Khảo Sát Xây DựngChuyên Đề Khảo Sát Xây DựngGiảng viên trình bày: TRẦN THÚC TÀIGiảng viên trình bày: TRẦN THÚC TÀIĐẠI HỌC MỞ TP.HCMĐẠI HỌC MỞ TP.HCMKHÓA BỒI DƯỢNG NGHIỆP VỤ KHÓA BỒI DƯỢNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHGIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHCaõu Hoỷi Traộc NghieọmCaõu Hoỷi Traộc NghieọmCaõu Hoỷi Traộc NghieọmCaõu Hoỷi Traộc Nghieọm(Trớch Nghũ ẹũnh 209/2004/Nẹ-CP)(Trớch Nghũ ẹũnh 209/2004/Nẹ-CP) Quản Lý Ch t Lợng Khảo Sát Xây DựngQuản Lý Ch t Lợng Khảo Sát Xây DựngNhiệm vụ khảo sát xây dựngNhiệm vụ khảo sát xây dựng 1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tổ chức t vấn thiết kế 1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tổ chức t vấn thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập và đợc chủ đầu t phê hoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập và đợc chủ đầu t phê duyệt.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng doc

CẤP BỔ SUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHO KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG DOC

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng: + Đã thiết kế công trình: + Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình: + Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình): + Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ: - Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế nội – ngoại thất công trình - Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình, ) - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thuỷ lợi, ) - Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hoà không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng, - Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thuỷ văn - Giám sátxây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp - Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ” Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ, tên) Phụ lục số 2
Xem thêm

8 Đọc thêm

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư pot

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ POT

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài): 6. Địa chỉ thường trú: 7. Trình độ chuyên môn: - Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo): 8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: - Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó): + Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng: + Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình: + Đã tham gia khảo sát xây dựng: + Đã thiết kế công trình: + Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình: + Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình): + Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ: - Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế nội – ngoại thất công trình - Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình, ) - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thuỷ lợi, ) - Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hoà không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng, - Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thuỷ văn - Giám sátxây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng potx

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG POTX

nước ngoài): 6. Địa chỉ thường trú: 7. Trình độ chuyên môn: - Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo): 8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: - Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó): + Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng: + Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình: + Đã tham gia khảo sát xây dựng: + Đã thiết kế công trình: + Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình: + Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình): + Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ: - Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế nội – ngoại thất công trình - Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình, ) - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thuỷ lợi, ) - Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hoà không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng, - Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thuỷ văn - Giám sátxây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp - Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”
Xem thêm

9 Đọc thêm

Chuyên đề hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn công trình chỉ dẫn kỹ thuật giám sát khảo sát

CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG QUY CHUẨN TIÊU CHUẨN CÔNG TRÌNH CHỈ DẪN KỸ THUẬT GIÁM SÁT KHẢO SÁT

Chuyên đề phân tích các hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, các chỉ dẫn cần thiết khi giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình.Chỉ dẫn rõ nội dung nhiệm vụ khảo sát như thế nào, gồm những gì

20 Đọc thêm

TÀI LIỆU CÂU HỎI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TÀI LIỆU CÂU HỎI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT XÂY DỰNG

• Với l = 1200mm, l là lịch trình của piton thủy lựcLý lịch máy phải được các bên có thẩm quyền kiểm tra kiểm định các đặc trưng kỹ thuật• Lưu lượng dầu của máy bơm (lít/phút)• Áp lực bơm dầu lớn nhất (kg/cm2)• Hành trình pittông của kích (cm)• Diện tích đáy pittông của kích (cm2)• Phiếu kiểm định đồng hồ đo áp lực dầu và các van chịu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp9.6. Tính số máy ép cọc cho công trìnhTừ số lượng cọc cần ép và định mức ca máy (theo ĐM 24-2005), ta tính ra số ca máy cần thiết cho việc thi công công trình. Nếu số ca máy quá lớn, ta có thể chọn tăng số máy ép lên: 2 máy, hoặc 3 máy...Ví dụ: tiết diện cọc 250 x 250mm, tổng số chiều dài cọc ép 5000m, tra định mức tiết diện cọc 25x25cm và máy ép < 150T, định mức là 3,05ca/100m cọcVậy, số máy cần thiết :Vậy, nếu thi công toàn bộ số cọc trên cần ít nhất 5 tháng. Nếu ta dùng 2 máy ép cọc thì thời gian thi công sẽ giảm xuống 1/2. Và số ngày công cho 2 máy: 77 ngày, sau khi có số ngày, số máy thì ta sẽ thiết kế được sơ đồ ép cọc chính thức.9.7. Tính toán chọn cẩu phục vụ ép cọc10. Tiến hành ép cọc10.1. Chuẩn bị mặt bằng thi công và cọcViệc bố trí mặt bằng thi công ép cọc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công nhanh hay chậm của công trình. Việc bố trí mặt bằng thi công phải hợp lý để các công việc không bị chồng chéo, cản trở lẫn nhau, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian thực hiện công trình.Cọc phải được bố trí trên mặt bằng sao cho thuận lợi cho việc thi công mà vẫn không cản trở máy móc thi côngVị trí các cọc phải được đánh dấu sẵn trên mặt bằng bằng các cột mốc chắc chắn, dễ nhìn.Cọc phải được vạch sẵn các đường trục để sử dụng máy ngắm kinh vĩ10.1.1. Giác đài cọc trên mặt bằng• Người thi công phải két hợp với người làm công tác đo đạc. Trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải xác định đầy đủ vị trí của từng hạng mục công trình, ghi rõ cách xác định lưới toạ độ, dựa vào các mốc chuẩn có sẵn hay dựa vào mốc quốc gia, chuyển mốc vào địa điểm xây dựng
Xem thêm

25 Đọc thêm

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ppt

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PPT

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào dấu ) Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương) 1. Họ và tên: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Quốc tịch: 5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài): 6. Địa chỉ thường trú: 7. Trình độ chuyên môn: - Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo): 8. Kinh nghiệm nghề nghiệp: - Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó): + Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng: + Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình: + Đã tham gia khảo sát xây dựng: + Đã thiết kế công trình: + Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình: + Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình): + Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ: - Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế kiến trúc công trình
Xem thêm

9 Đọc thêm

giáo trình kế toán tài chính đại học thương mại chương 5

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 5

- Chi phí quản lý chung của dự án- Chi phí tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.- Chi phí thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình.125- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu.- Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng và lắp đặt thiết bị- Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng- Chi phí nghiệm thu, quyết toán, chi phí quy đổi vốn đầu tư và chi phí quản lý khác- Chi phí lập dự án, thi tuyển kiến trúc sư (nếu có), chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng- Lãi vay của chủ đầu tư trong thời gian xây dựng thông qua hợp đồng tín dụng- Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất, chi phí nguyên liệu, năng lượng, nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (đối với dự án SXKD)- Chi phí bảo hiểm công trình, chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán và một số chi phí khác. + Chi phí dự phòng: Là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng phát sinh, các yếu tố trượt giá và các công việc chưa lường trước được trong quá trình thực hiện dự án.4.1.4. Các hình thức quản lý dự án:Tùy theo quy mô, tính chất của dự án và năng lực của mình chủ đầu tư có thể lựa chọn một trong những hình thức quản lý thực hiện dự án như sau:- Hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án: Hình thức này áp dụng đối với các dự án mà Chủ đầu tư có năng lực chuyên môn phù hợp và có cán bộ chuyên môn để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo các trường hợp sau:+ Chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy hiện có của mình để kiêm nhiệm và cử người phụ trách (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) để quản lý việc thực hiện dự án. Chủ đầu tư phải có quyết định giao nhiệm vụ, quyền hạn cho các phòng ban và cá nhân được cử kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý thực hiện dự án. Những người được giao phải có năng lực chuyên môn về quản lý, kỹ thuật, kinh tế - tài chính phù hợp với yêu cầu dự án.+ Chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án nếu bộ máy của Chủ đầu tư không đủ kiêm nhiệm
Xem thêm

13 Đọc thêm

BAI GIANG VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRONG TRẮC ĐỊA XÂY DỰNG

BAI GIANG VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRONG TRẮC ĐỊA XÂY DỰNG

Chuyên đề 6.1 GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIÁM SÁT XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC TRẮC ĐỊA GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIÁM SÁT XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC TRẮC ĐỊA GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIÁM SÁT XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC TRẮC ĐỊA GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIÁM SÁT XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC TRẮC ĐỊA

29 Đọc thêm

GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN QUÁ TRÌNH GIA CÔNG

GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN QUÁ TRÌNH GIA CÔNG

TØ sè lùc c¾t §é mßn cđa dao Các giá trị trọng số và giá trị ngỡng sau khi huấn luyện có giá trị nh ở hình 4 Hình 4 Giá trị ngỡng và trọng số (10000 vòng lặp) Và các giá trị xuất của mạng neural dự báo độ mòn dao với các mẫu kiểm tra nh hình 5. Hình 5 Giá trị xuất của mạng neural dự báo độ mòn dao với các mẫu kiểm tra IV kết luận Mạng neural nhân tạo có khả năng học, xấp xỉ bất cứ hàm phi tuyến nào, ra quyết định trong môi trờng có nhiễu và các thông tin không hoàn hảo. Nó có thể tích hợp vào hệ thống sản xuất cho việc giám sát. Trong quá trình gia công dùng để giám sát mòn dao, độ nhám bề mặt chi tiết, Khi chọn đợc cấu trúc mạng thích hợp thì có thể dự báo chính xác các thông số gia công (mòn dao, độ nhám bề mặt chi tiết,). Tài liệu tham khảo [1].S.R.K Rrasad, IFAMMS2000-Intelligent Flexible Autonomous Manufacture Systems, Mc Graw Hill. [2].Robert G.Landers- A.Galip Ulsoy- Richard J. Furness, Process Monitoring and Control Operations. [3].Devdas Shetty- Richar A. Kolk, Mechatronics System Design, PWS Publishing
Xem thêm

4 Đọc thêm

KHẢO SÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY

KHẢO SÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN L ƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY1

Trong đó: LCN: tiền lơng của ngời lao động L : tiền lơng trả theo thời gian giản đơn TG : thời gian làm việc thực tế của ngời lao động T : tiền thởngChế độ trả lơng theo thời gian có thởng không những phụ thuộc vào thời gian làm việc và trình độ thành thạo mà còn liên quan đến thành tích công tác của ngời lao động thông qua chỉ tiêu thởng. Do vậy nó khuyến khích ngời lao động quan tâm đến trách nhiệm và kết quả công tác của mình.4.2.2. Hình thức trả lơng theo sản phẩmTrả lơng theo sản phẩm là hình thức trả lơng cho ngời lao động trực tiếp căn cứ vào số lợng và chất lợng của sản phẩm dịch vụ nào đó mà họ đã hoàn thành. Đây là hình thức trả lơng đợc áp dụng phổ biến trong doanh nghiệp. Việc trả lơng gắn với kết quả lao động thực tế của ngời lao động sẽ kích thích tinh thần làm việc của họ, đồng thời khuyến khích họ nâng cao trình độ tay nghề, phát huy sức sáng tạo trong công việc và cải tiến năng suất lao động. Về cơ bản hiện nay có hai hình thức trả lơng theo sản phẩm: trả lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân và trả lơng theo sản phẩm tập thể10* Trả lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhânHình thức trả lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân đợc áp dụng rộng rãi trong nhiều doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp sản xuất, với đơn giá tiền lơng đợc tính nh sau: ĐG= (L
Xem thêm

35 Đọc thêm

GIÁM SÁT GẠCH ĐÁ

GIÁM SÁT GẠCH ĐÁ

KẾT CẤU GẠCH ĐÁ & GẠCH ĐÁ CỐT THÉP• SỔ TAY NGHIỆM THU CÔNG TÁC GẠCH ĐÁ• NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG• VP LÀM VIỆC & DỤNG CỤ KHÁC • (NHƯ ĐÃ NÊU Ở PHẦN DỤNG CỤ GIÁM SÁT THI CÔNG NỀN

23 Đọc thêm

BÁO CÁO KHẢO SÁT THỰC TẾ VÈ MARITIMEBANK

BÁO CÁO KHẢO SÁT THỰC TẾ VÈ MARITIMEBANK

3.1 Đánh giá chung về MaritimeBank…………………………………………….323.2 Đánh giá về phòng ban chức năng…………………………………………….322Lời nói đầu Sau hơn 2 năm học tập và nghiên cứu tại trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà, được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, em đã chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất cho chuyên ngành ngân hàng tài chính. Bên cạnh đó, với phương châm “học đi đôi với hành”, được sự giới thiệu của nhà trường và sự đồng ý ban lãnh đạo Chi Nhánh ngân hàng MaritimeBank, em đang thưc tập tại quý ngân hang để trau dồi và nâng cao những kiến thức, lí luận đã học Với 19 năm phấn đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, Ngân hàng MartimeBank đạt được những thành tựu nhất định đóng góp vào sự phát triển chung của Maritimebank về các mặt hoạt động vốn, đầu tư và nâng cao chất lượng tín dụng, thanh toán quốc tế cũng như hoạt động khác. Sau 2 tuần thực tập tại chi nhánh, với sự hướng dẫn, sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và các cán bộ ngân hàng, em đã tìm hiểu và nắm bắt sơ bộ về nghiệp vụ bán hàng cơ bản và tổng quan về tình hình hoạt động của Maritime Bank nói chung và nội dung hoạt động của Chi nhánh ngân hàng MaritimeBank nói riêng. Trên cơ sở đó em viết báo cáo tổng hợp này để trình bày những vấn đề chung về cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng MaritimeBank3I.Tổng Quan Về Maritime BankNgân hàng có thể nói là một trong những từ được chúng ta nhắc đến nhiều nhất. Ở Việt Nam, nói về Ngân hàng, ta nghĩ ngay đến Vietcombank, BIDV, Sacombank, Techcombank, ...Maritimebank cũng là 1 trong những ngân hàng được nhắc đến nhiều Tên gọi : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Tên giao dịch quốc tế : Vietnam Maritime Commercial Stock Bank Tên viết tắt ; MARITIME BANK hoặc MSB Hội sở chính : Maritime Bank Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Xem thêm

34 Đọc thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM SÁT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM SÁT

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆCMÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA GIÁM SÁT MẠI VỤNgười duyệt Chữ ký :Người xem xét Chữ ký :1. Mục đích :HDCV này nhằm quy đònh rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, tương quan công tác của GSMV để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các công việc được phân công.2. Phạm vi :HDCV này được áp dụng trong công tác của các GSMV của trên tòan quốc. 3. Trách nhiệm :GSMV của tại các NPP có trách nhiệm thực hiện HDCV này. 4. Đònh nghóa : • Doanh số : doanh số từ NPP bán ra các điểm lẻ.• Điểm lẻ (cửa hàng) bao phủ : là điểm lẻ có bán các sản phẩm thuộc nhóm hàng của VNM và được NVBH NPP ghé thăm theo lộ trình bán hàng.• Điểm lẻ (cửa hàng) mua hàng : là điểm lẻ bao phủ có mua hàng từ NPP ít nhất 1 lần trong tháng và doanh số mua hàng tối thiểu 100.000 đồng/1 đơn hàng hoặc 500.000 đồng/tháng và do NPP giao hàng.• Điểm lẻ nhỏ : là những điểm lẻ mua hàng có doanh số mua hàng dưới 100.000/1 đơn hàng và NVBH trực tiếp giao hàng và thu tiền; chỉ được cập nhật tất cả các điểm lẻ nhỏ đó thành 1 điểm lẻ duy nhất trong 1 ngày. • Điểm lẻ mua hàng mới : là điểm lẻ mua hàng lần đầu từ NPP, có doanh số mua hàng tối thiểu 100.000 đồng/1 đơn hàng hoặc 500.000 đồng/tháng và do NPP giao hàng.5. Nội dung :5.1 Trách nhiệm :Chòu trách nhiệm trước QLKV về doanh số bán hàng ra điểm lẻ, phân phối, trưng bày sản phẩm trong đòa bàn được giao, trình độ kỹ năng của NVBH, việc triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, khuyến mãi .5.2 Nhiệm vụ :5.2.1 Làm việc với NPP :
Xem thêm

4 Đọc thêm

HỆ THỐNG THANH TRA GIÁM SÁT VÀ KHẢO SÁT QUAN LẠI THỜI PHONG KIẾN Ở VIỆT NAM

HỆ THỐNG THANH TRA GIÁM SÁT VÀ KHẢO SÁT QUAN LẠI THỜI PHONG KIẾN Ở VIỆT NAM

đạo trong cả nớc và một số nhân viên giúp việc. Tổng cộng có 52 ngời. Quyền hạn và nhiệm vụ đợc quy định cho từng chức danh các cấp sự trung và ngự sử giám sát các đạo.2 - Tuyển dụng.Ngự sử đài là cơ quan quan trọng của nhà nớc, Ngự sử đài giữ phong hoá, pháp độ, chức danh rất trọng, nên đều sử dụng các quan lại có tiếng là chính trực thanh liêm, minh mẫn , lịch duyệt. Thời Lê sơ các quan Ngự sử đài đều phải là các chức quan đã giữ chức đủ 4 lần khoả khoá (làm quan đợc 12 năm ) mới đợc trao chức này. Các quan chức này đều đợc học hành đỗ đạt cao. Lê Hiển Tông năm Cảnh Thống thứ mhấtquy định rõ: Tuyển ng ời Tiến Sĩ nào có thành tích về chính trị để bổ giữ chức ở Ngự sử đài. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những ông quan dầu 5Bài tập điều kiện Lịch sử tổ chức bộ máy nhà nớc ở Việt Nam thời phong kiến không có học vị cao nhng nổi tiếng là cơng trực, thanh liêm thì cũng đợc tuyển dụng làm quan ở Ngự sử đài.Về phẩm trật và bổng lộc, Đô ngự sự đứng hàng thứ ba, tức chức tam phẩm chỉ sau các chức Tam Thái, Tam Thiếu hởng lơng 120 quan tiền, 120 phơng gạo, và 20 quan tiền quần áo. Phó Đô ngự sử hàm chánh ngũ phẩm. Giám sát ngự sự các đạo hàm chánh thất phẩm quan Ngự sử đ ợc phong tớc Tử hoặc Nam.3 - Chức năng, nhiệm vụ.Thời Lý, Trần, Ngự sử đài giữ việc xem xét, chấn chỉnh kỉ cơng trong triều đình. Thời Lê, chức trách của Ngự sử đài đợc quy định rõ hơn, cụ thể hơn. Qua các t liệu lịch sử, có thể thấy đợc Ngự sử đái có những chức năng nhiệm vụ sau.* Can gián nhà Vua, giám sát việc làm của các quan. Nhà Lê: Lê Thái Tổ năm 1429, đã nêu rõ nhiệm vụ của Ngự sử đài qua đạo dụ: Hễ thấy trẫm có chính sự hà khắc làm hại dân, thởng phạt không dùng phépvà quan lại không giữ phép công thì kíp dâng giấy tờ lên đàn hặc. Nếu ai t vị nể nang, buông thả dung túng hoặc chỉ chăm chắm những việc nhỏ nhặt hay là bắt bóng nói càn thì càng phải tội. .lê Nhân Tông năm 1456 hạ chiếu chỉ dụ: Viên quan trong Ngự sử đài thì tâu
Xem thêm

28 Đọc thêm

KHẢO SÁT CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT TRONG CUỘN DÂY MÁY BIẾN ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

KHẢO SÁT CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT TRONG CUỘN DÂY MÁY BIẾN ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

thức biến phân. a. Các bước cho một chương trình tính toán phần tử hữu hạn Để áp dụng các bước để giải bài toán phần tử hữu hạn một mô hình rời rạc nên được trình bày ở dạng số học. Một mô tả điển hình của bài toán có thể chứa đựng: Các tham số vô hướng (số lượng các nút, số các phần tử,...). Các hệ tọa độ của các điểm nút. Các mảng nối kết của các phần tử hữu hạn. Các mảng của các kiểu phần tử và các vật liệu phần tử. Các mảng mô tả của các điều kiện biên dịch chuyển. Các mảng mô tả các tải bề mặt và tập trung. Trường nhiệt độ. b. Thuật toán giải song song cho các bài toán với một số lượng lớn phần tử Tất cả thuật toán được trình bày theo trình tự sau: Phân chia miền của miền (Domain decomposition). Rút gọn các miền (Subdomain condensation). Tổ hợp biên giới chung và giải (Interface assembly and solution). Tính toán bên trong miền con (Interior calculations). 2.2. Phần mềm FlexPDE Hiện nay với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin việc giải các bài toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn ngày càng trở nên đơn giản. Một số ngôn ngữ lập trình và phần mềm mạnh như C++, Java, Mathematica, MathCad, Matlab đã tạo ra một số chương trình ứng dụng có sẵn, dễ dàng cho việc sử dụng. Chương trình tính toán phần tử hữu hạn FlexPDE của trường Đại học Los Angeles, bang California (Hoa Kỳ) là một trong rất nhiều chương trình như vậy. Chương trình này bắt đầu phát triển từ nhiều năm trước và đã trải qua nhiều phiên bản khác nhau với nhiều cải tiến. FlexPDE là một công cụ để xây dựng các mô hình phần tử hữu hạn và giải
Xem thêm

7 Đọc thêm

KHẢO SÁT VÀ CHO NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG DỮ TRỮ HÀNG HOÁ CỦA DN BÁN LẺ TMĐT DELL DOC

KHẢO SÁT VÀ CHO NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG DỮ TRỮ HÀNG HOÁ CỦA DN BÁN LẺ TMĐT DELL

in... số lượng nhân viên làm việc tại Dell là 78.000 người, tổng thu nhập hàng năm của công ty đã lên tới con số 55.908 tỷ USD và là đối thủ đáng sợ của nhiều nhà sản xuất lớn như Acer, Compaq, Microsoft, Sony, HP...Hiện nay, thương hiệu Dell đã nổi tiếng trên khắp toàn cầu và trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường công nghệ thông tin. Tổ hợp máy tính Dell Computer 5Bài thảo luận môn B2C Nhóm 4Corporation trước đây đã được xây dựng thành Tập đoàn công nghệ thông tin Dell Inc với hàng trăm chi nhánh được đặt tại nhiều quốc gia. Năm 2006, Dell Inc đã được Tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 25 tập đoàn lớn nhất thế giới. Và chỉ trong tháng 1 năm 2007, tổng thu nhập của Dell Inc đã đạt con số 14,4 tỷ USD, trong đó, lợi nhuận đã lên tới 687 triệu USD. Cùng với đó, Michael Dell đã có trong tay 15,8 tỷ USD và vươn lên vị trí thứ 30 trong danh sách những doanh nhân giàu nhất thế giới và vị trí thứ 9 trong danh sách các tỷ phú của Mỹ.- Một số mốc lịch sử quan trọng của Dell: 1985 - Đạt doanh thu 6 triệu USD.  1986 - Đạt doanh thu 70 triệu USD; tập trung vào phân khúc lắp ráp PC. 1990 - Đạt doanh thu 500 triệu USĐ; và mở rộng các dòng sản phẩm 1996 - Dell hoạt động trực tuyến; Thu được doanh số bán hàng trực tuyến 1 triệu USD/ ngày; Đạt doanh thu 5.3 tỷ USD. 1997 - Hoạt động bán hàng trực tuyến đạt doanh số 3 triệu USD/ ngày; Đạt mức tăng trưởng năm thứ 3 liên tiếp trên 50%; Đạt doanh thu 7.8 tỷ USD. 2005 - Đạt doanh thu 49.2 tỷ USD2.2. Mô hình dự trữ của Dell2.2.1 Xác định mặt hàng của DellDell được biết đến với các sản phẩm máy tính chất lượng cao. Các loại sản phẩm của Dell gồm có:LaptopDesktopMonitor
Xem thêm

25 Đọc thêm

Cùng chủ đề