LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LỚP QUẢN LÝ DỰ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG":

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌCTrong bài khóa luận này tôi sẽ trình bày về việc xây dựng hệ thống “quản lý dự án trong trường đại học” cho trƣờng Đại học Công Nghệ Đại học Quốc Gia Hà Nội với framework Ruby On Rails. Bên cạnh việc tập trung vào việc xây dựng “hệ thống quản lý dự án trong trường đại học” tôi cũng sẽ giới thiệu về framework Ruby On Rails một Framework MVC còn khá mới mẻ nhƣng đang rất được ưa chuộng hiện nay
Xem thêm

Đọc thêm

XÂY DỰNG DỰ ÁN QUẢN LÝ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

XÂY DỰNG DỰ ÁN QUẢN LÝ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………Quản lý dự ánGV:Ts.Nguyễn Văn TăngLỜI MỞ ĐẦUNgày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ đã đóng góp rất nhi ều trongcông cuộc xây dựng và phát triển của nhân loại. Với sự phát tri ển của kỹ thu ậtmáy tính, mạng Internet cùng những thành tựu trong công nghệ thông tin đã đưanhân loại phát triển vượt bậc về mọi mặt đời sống. Trong đó, ngành công nghệthông tin đã có những bước đi mạnh mẽ, đã ứng dụng , len lỏi vào từng ngõngách của đời sống và hiệu quả của nó đem lại là không thể phủ nhận. Máy tínhđược dùng một cách ngày càng phổ biến và gần gũi với mọi người, việc tiếp cậnvới Hệ thống thong tin quản lý trở thành mục tiêu lớn hàng đầu của các tổ chức,doanh nghiệp cho mục đích quản lý thông tin của mình.Trong lĩnh vực giáo dục, giờ đây, các hệ thống thông tin quản lý về giáo dục ngàycàng phát triển, các ứng dụng của hệ thống quản lý đó giúp nâng cao chất lượngvề các vấn đề quản lý trong đào tạo, dạy và học, giáo dục, ….. Nhận thấy trongnhững thời điểm như thế này, các em học sinh cần biết nhiều thông tin về cáctrường đại học, cao đẳng để có thể lựa chọn, định hướng và giúp các em học tậpđược tốt, Hệ thống thông tin quản lý các trường đại học sẽ giúp các em m ột cáchhiệu quả. Xây dựng được Hệ thống thông tin quản lý các trường đại học sẽ rấthữu ích cho các em học sinh rất nhiều, không chỉ có ích cho các em, các b ậc ph ụhuynh, giáo viên qua đó cũng sẽ hiểu hơn và sẽ giúp đỡ các em có th ể ch ọntrường và ngành học được đúng đắn hơn. Vì vậy, Dự án xây dựng Hệ thốngthông tin quản lý các trường đại học sẽ đem lại rất nhiều lợi ích, hiệu quả chocông tác định hướng, xây dựng và giúp cho quá trình lựa chọn trường học của
Xem thêm

34 Đọc thêm

Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên trong trường đại học

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên trong trường đại học

52 Đọc thêm

Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))

Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))

Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ TOÀN DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC URP (UNIVERSITY RESOURCE PLANNING) ỨNG DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM THỬ NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ (TT)

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ TOÀN DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC URP (UNIVERSITY RESOURCE PLANNING) ỨNG DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM THỬ NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ (TT)

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Luận án đã đưa ra các kết quả nghiên cứu lý luận về việc xây dựng mô hình URP ứng dụng cho các trường đại học Việt Nam. Trước hết, tác giả nghiên cứu sự mở rộng của hệ thống ERP cho các tổ chức quản lý khác không phải là doanh nghiệp. Sau đó tiến hành phân tích những điểm tương đồng trong mô hình chức năng của một doanh nghiệp và của một trường đại học. Bước tiếp theo, tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu so sánh 3 mô hình ERP ứng dụng cho các trường đại học của 3 nhà cung cấp hàng đầu thế giới là SAP, Oracle và Microsoft Dynamics. Trên cơ sở đó, tác giả khẳng định những cơ sở khoa học và rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị cho việc xây dựng mô hình URP ở Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm ứng dụng mô hình ERP vào quản lý của các trường đại học trên thế giới, tác giả đã đề xuất giải pháp cũng như quy trình ứng dụng mô hình URP nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong các trường đại học Việt Nam. Tác giả đề xuất mô hình lý thuyết về URP cho các trường đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác quản lý trong giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay. Mô hình gồm 3 phân hệ là: Phân hệ quản lý chung, Phân hệ quản lý Đào tạo Đại học và Sau đại học, Phân hệ hỗ trợ Đào tạo với 23 chức năng khác nhau bao quát toàn bộ các lĩnh vực quản lý trong trường đại học. Đây là mô hình mới, có tính tổng thể đầu tiên cho các trường đại học Việt Nam. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án Trên cơ sở kết quả của cuộc điều tra, phỏng vấn các chuyên gia thuộc 8 trường đại học khác nhau trong cả nước, luận án đã đánh giá thực trạng ứng dụng tin học trong các trường đại học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, luận án đưa ra một đề xuất mới về xây dựng và ứng dụng mô hình URP nhằm hỗ trợ công tác quản lý trong các trường đại học Việt Nam. Tác giả đã thử nghiệm mô hình URPtại Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế với 5 chức năng là: Quản lý nhân sự, Quản lý tài sản, Quản lý đăng ký tín chỉ, Quản lý điểm, Quản lý hồ sơ. Cả 5 chức năng này đều sử dụng một cơ sở dữ liệu thống nhất và tập trung. Mô hình thử nghiệm đã cho kết quả tốt giúp cho công tác quản lý của Nhà trường đạt hiệu quả cao hơn. Mô hình Quản lý toàn diện trường đại học URP đề xuất trong luận án có thể sử dụng cho các trường đại học trong cả nước như một mô hình cơ sở để hoàn thiện việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng website quản lý thư viện trường đại học điện lực

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng website quản lý thư viện trường đại học điện lực Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng websi tBáo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng website quản lý thư viện trường đại học điện lực e quản lý thư viện trường đại học điện lực Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng website quản lý thư viện trường đại học điện lực

33 Đọc thêm

xây dựng website quản lý vật tư trường đại học bách khoa

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VẬT TƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

xây dựng website quản lý vật tư trường đại học bách khoa

25 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 1

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 1

1. Lý do chọn đề tài Bưu chính - Viễn thông là một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, ngành Bưu chính - Viễn thông đã luôn cố gắng hoàn thành một cách có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã được Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và giải phóng đất nước trước đây cũng như công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay. Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam nói chung và Công ty Điện thoại Hà Nội 1 nói riêng đã phải cố gắng rất nhiều để thích nghi và tồn tại trong thời kỳ mới. Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của VNPT, Công ty Điện thoại Hà Nội 1 đã luôn phát triển và không ngừng lớn mạnh đi lên theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Trong những năm vừa qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1 đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Các văn bản quy phạm về quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu đã được hoàn thiện hơn, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức. Xem xét những kết quả đã đạt được, những điều còn vướng mắc, tồn tại và hạn chế, tìm ra nguyên nhân để từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp điều chỉnh là nội dung cơ bản của đề tài “Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1” 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về đầu tư xây dựng cơ bản, về phương diện lý luận và trên cơ sở đó phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1 và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1. 3. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được sử dụng trong đề tài: Phân tích trên các số liệu thống kê, so sánh các chỉ tiêu kỹ thuật của nghành Viễn Thông, phân tích hệ thống để tìm nguyên nhân khách quan, chủ quan của các vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương. Tên đề tài: “Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1” Bố cục: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Điện thoại Hà Nội 1 Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng khả năng nghiên cứu của bản thân còn hạn chế, thông tin và tài liệu còn giới hạn nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót cần tiếp tục được nghiên cứu trao đổi. Do vậy tác giả rất mong có sự chỉ bảo, hướng dẫn, đóng góp của thầy cô và những người quan tâm để đề tài được hoàn thiện. Tác giả xin được bầy tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trong đó đặc biệt cảm ơn TS. Trần Hồng Nguyên giảng viên Trường Đại học Điện Lực đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn này.
Xem thêm

92 Đọc thêm

SỔ TAY GIẢNG VIÊN POHE

SỔ TAY GIẢNG VIÊN POHE

Cuốn sổ tay này đã được xây dựng bởi một nhóm các tác giả Việt Nam được lựa chọn từ các trường đại học khác nhau của Việt Nam tham gia vào dự án Profed. Dự án đã hỗ trợ tám trường đại học được lựa chọn trên cả nước xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo mới hướng đến nhu cầu của Thị trường lao động. Cuốn sổ tay này được soạn thảo bởi các tác giả: TS. Phạm Thị Hương, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (tác giả chính), TS. Trần Đăng Hoà, Trường Đại học Nông Lâm Huế (đồng tác giả) và Thạc sĩ Nguyễn Đức Xuân Chương, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (đồng tác giả). Tài liệu tham khảo cho cuốn sổ tay này được sử dụng từ các nguồn tư liệu nghiên cứu và tập huấn, các kinh nghiệm và năng lực chuyên môn được xây dựng trong phạm vi của dự án Profed. Hơn nữa, trong quá trình soạn thảo các tác giả Việt Nam cũng nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu của chuyên gia tư vấn Hà Lan, ông
Xem thêm

61 Đọc thêm

Tiểu luận học phần văn hóa nhà trường: Biện pháp quản lý và phát triển văn hóa Học viện quản lý giáo dục

TIỂU LUẬN HỌC PHẦN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Văn hóa được coi như một tài sản lớn nhất của bất kỳ một tổ chức nào, nó được coi là yếu tố quyết định sự trường tồn của tổ chức đó.Văn hóa trường Đại học, cao đẳng đã được các nhà nghiên cứu về giáo dục coi là một yếu tố rất cơ bản của cơ chế phát triển đối với từng trường Đại học, cao đẳng cũng như của toàn hệ thống các trường học nói chung, nó làm nền tảng và định hướng cho sự phát triển tiến bộ của trường Đại học, cao đẳng và là một động lực quan trọng để thực hiện đổi mới quản lý giáo dục ở từng trường Đại học, cao đẳng.Trong mỗi nhà trường, văn hóa tồn tại một cách tự nhiên, khách quan. Do vậy, nhà trường nào cũng có văn hóa của riêng mình, chỉ có điều bản chất của thứ văn hóa đó là gì? các giá trị của nó ra sao? Văn hóa đó được hình thành tự phát hay là kết quả của cả một quá trình xây dựng có chủ đích rõ ràng của quản lý nhà trường cũng như sự thống nhât của tập thể sư phạm? Còn nữa, nhà trường đó có ý thức rõ những điểm mạnh để phát huy và điểm chưa mạnh để khắc phục hay không? Đây là những vấn đề rất quan trọng mà từng nhà trường phải coi trọng nhằm xây dựng, quản lý và phát triển văn hóa nhà trường mình một cách phù hợp.Học viện Quản lý giáo dục được thành lập theo quyết định số 501QĐTTg ngày 03 tháng 04 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục với chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan QLGD nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.. Vấn đề xây dựng, quản lý và phát triển văn hóa Học viện rất được các nhà lãnh đạo Học viện quan tâm tuy nhiên, thực tế cho thấy văn hóa Học viện vẫn còn nhiều vấn đề cần xem xét.Với những lý do trên cùng với những kiến thức của bản thân có được qua học phần Văn hóa nhà trường, em đã lựa chọn vấn đề “Biện pháp quản lý và phát triển văn hóa Học viện quản lý giáo dục” làm tiểu luận kết thúc học phần Văn hóa nhà trường.
Xem thêm

22 Đọc thêm

QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP NHÌN TỪ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI

QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP NHÌN TỪ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI

Những năm gần đây, Nhà nước ta đã chú trọng đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng với nguồn vốn rất lớn, các dự án xây dựng công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trong chu trình của mỗi dự án đầu tư phát triển, giai đoạn thi công xây lắp công trình là một trong những giai đoạn có tầm quan trọng hàng đầu (bên cạnh các giai đoạn quan trọng khác như: nghiên cứu khả thi và thẩm định tính khả thi của dự án, lựa chọn công nghệ thích hợp và ký kết hợp đồng, giám sát hợp đồng và chuyển giao công nghệ...). Để việc thi công, xây lắp đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi về chất lượng kỹ thuật, tiến độ thực hiện, để tiết kiệm chi phí và hạn chế đến mức thấp nhất những tranh chấp có thể gây thiệt hại về vật chất hoặc phương hại uy tín của các bên hữu quan, phương pháp đấu thầu theo các nguyên tắc, chuẩn mực thông dụng ngày càng tỏ ra có nhiều ưu điểm và được áp dụng rộng rãi. Riêng đối với các dự án lớn, dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, dự án của các công ty nhiều chủ sở hữu và đặc biệt với các dự án thuộc khu vực Nhà nước, dự án được tài trợ của các tổ chức quốc tế thì việc tổ chức đấu thầu trong xây lắp, mua sắm.... là cách duy nhất để tránh những sơ hở, sai lầm có thể gây thiệt hại về vật chất và uy tín của các bên. Với tính chất là một phương pháp phổ biến và có hiệu quả kinh tế cao, đấu thầu trong xây lắp ngày càng được nhìn nhận như một điều kiện thiết yếu để đảm bảo thành công cho các chủ đầu tư (chủ dự án) dù họ thuộc khu vực Nhà nước hay khu vực tư nhân, dù họ đầu tư ở trong nước hay ở nước ngoài. Trong điều kiện đó, các nhà thầu xây dựng càng không thể không áp dụng phương pháp đấu thầu nếu họ muốn giành được những hợp đồng đáng kể từ các dự án đầu tư có tầm cỡ. Với nhận định trên cho thấy, việc nghiên cứu học tập để nắm bắt được những kiến thức về hoạt động đấu thầu hiện trở nên cần thiết với các cán bộ, sinh viên đang công tác, học tập trên lĩnh vực có liên quan. Qua thời gian học tập, nghiên cứu tại trường đại học Kinh tế quốc dân kết hợp với những kiến thức thu nhận được tại Ban quản lý dự án 5, được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Phạm Văn Luyện, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cùng các thầy cô giáo trong Bộ môn Luật Kinh tế, em đã nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với nội dung: Quy chế pháp lý về đấu thầu xây lắp nhìn từ thực tiễn thực hiện tại Ban quản lý dự án 5” Kết cấu của đề tài gồm ba chương: Chương I: Quy chế pháp lý về đấu thầu và đấu thầu xây lắp trong nền kinh tế quốc dân. Chương II: Thực tiễn hoạt động đấu thầu tại Ban quản lý dự án 5. Chương III: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện quy chế pháp lý về đấu thầu xây lắp. Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003 Sinh viên thực hiện
Xem thêm

31 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH TẠI THÀNH PHỐ VĨNH LONG TỈNH VĨNH LONG

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH TẠI THÀNH PHỐ VĨNH LONG TỈNH VĨNH LONG

TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Ban quản lý dự án trường Đại học xây dựng Miền Tây, báo cáo phântích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Gói thầu số 2 là gói thầu xây lắp hạngmục: Xây dựng bờ kè dọc sông được phê duyệt bởi quyết định 985/QĐ-BXDngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng2. Báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/09/2012 Vĩnh Long,Đường dây chạy dự án tại Sở Văn hóa - TT&DL.3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ông Đào Quang Thu – Thứ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư công bố 10 điểm mới của Luật đấu thầu 2013.4. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định củaChính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luậtxây dựng (Nghị định 63/NĐ-CP).5. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định củaChính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.6. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định củaChính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.7. Lê Anh Dũng - Bùi Mạnh Hùng (2015), Quản lý rủi ro trong danhnghiệp xây dựng. NXBXD, Hà Nội.8. Đỗ Đình Đức - Bùi Mạnh Hùng (2012) Quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình. NXBXD, Hà Nội.9. Đinh Tấn Hải - Lê Anh Dũng (2014), Phân tích các mô hình quản lýtrong xây dựng. NXBXD, Hà Nội.10. Đinh Tấn Hải (2008), Quản lý dự án xây dựng. NXBXD, Hà Nội.11. Bùi Mạnh Hùng (2015), Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường.NXBXD, Hà Nội.12. Bùi Mạnh Hùng - Đào Tùng Bách (2009), Nghiệp vụ quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình. NXBXD, Hà Nội.13. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội TP Vĩnh Long giai đoạn 2010 2015 và định hướng đến năm 2020.
Xem thêm

19 Đọc thêm

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN: “ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN: “ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đều nằm ở vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có tiềm năng lớn về lực lượng lao động và tài nguyên thiên nhiên. Hiện nay Nhà nước đang đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng , nhất là mạng lưới giao thông vận tải để tạo đà khơi dậy các tiềm năng này phát triển. Hậu Giang chỉ có một tuyến độc đạo nối trung tâm tỉnh lỵ là Thị xã Vị Thanh với khu vực là Quốc lộ 61. Trong điều kiện tỉnh Hậu Giang được tách, quốc lộ 61 không thể đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hoá luu thông giữa Hậu Giang và khu vực. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp Quốc lộ 61 nhưng do địa hình chật hẹp, một bên là kênh, một bên là nhà dân sinh sống đông đúc dọc tuyến nên không có điều kiện cải tạo hướng tuyến mà chỉ nâng cấp với quy mô hai làn xe. Ngoài ra, tỉnh Hậu Giang và Thành phố Cần Thơ còn có một tuyến giao thông thủy cũng khá quan trọng là kênh Xáng Xà No nối giữa sông Cần Thơ và sông Cái Tư. Vì vậy, để tạo điều kiện phát triển các khu vực kinh tế phía Bắc Hậu Giang, rất cần thiết phải đầu tư xây dựng một tuyến đường mới hoàn chỉnh nối Thị xã Vị Thanh qua các trung tâm của tỉnh với Thành phố Cần Thơ và Quốc lộ 1A.Do đó,Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 cienco1 phối hợp với tập thể sinh viên nhóm 6 lớp DH2QM4, trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: “ Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ “ nhằm mục đích: Đánh giá mức độ tác động của việc thực hiện dự án tới môi trường. Đưa ra một số giải pháp để giảm bớt cũng như hạn chế các tác động đó. Đáp ứng nhu cầu vận tải hành hóa lưu thông giữa Hậu Giang và khu vực. Tạo điều kiện phát triển các khu vực kinh tế phía bắc Hậu Giang. Tạo hệ thống giao thông thủy bộ liên hoàn.  Tổ chức thực hiện ĐTM Theo Nghị định 292011NĐCP (thay thế, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 802006NĐCP; Nghị định số 212008NĐCP) về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường, Dự án Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ thuộc nhóm dự án đầu tư phải lập báo cáo ĐTM chi tiết và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tên dự án : Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ” Chủ đầu tư: Sở Giao thông công chính tỉnh Cần Thơ Cơ quan lập dự án: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 cienco1. Cơ quan tư vấn lập báo cáo: Tập thể sinh viên Nhóm 6 – lớp ĐH2QM4, Khoa Môi trường, trường ĐH TNMT Hà Nội
Xem thêm

27 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CAO

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CAO

iểu luận quản lý dự án×tiểu luận quản lý dự án xây dựng×tiểu luận quản lý dự án đầu tư xây dựng×tiểu luận quản lý dự án phần mềm×quản lý dự án nâng cao×tiểu luận quản lý dự án đầu tư tiểu luận quản lý dự án công nghệ thông tintieu luận quản trị dự án nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh vientiểu luận quản lý dự án về tiến độ thi công công trìnhbài tiểu luận quản lý dự án

17 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI THUỘC QUẬN HÀ ĐÔNG (TT)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI THUỘC QUẬN HÀ ĐÔNG (TT)

các công trình hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, chủ đầu tư hoàn toànkhông có chuyên môn về xây dựng. Đa số các dự án đầu tư từ nguồn vốn nàyở nước ta, chủ đầu tư đều áp dụng hình thức thành lập ban quản lý dự án riêngdẫn đến số lượng ban quản lý dự án lớn. Năng lực không phù hợp của các banquan lý hoặc việc sử dụng tư vấn chỉ hữu hạn trong một số nhiệm vụ và thiếuminh bạch trong qui trình làm việc đang là những bất cập. Để khắc phục tình2trạng này cần đổi mới phương thức quản lý và nội dung quản lý dự án nhằmquản lý chặt chẽ đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước. Chính vì vậy, theoLuật xây dựng năm 2014, tại Điều 62 về hình thức tổ chức quản lý dự án đầutư xây dựng đã quy định: “Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngànháp dụng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước” để quản lý một số dựán thuộc cùng chuyên ngành, tuyến công trình hoặc trên cùng một địa bàn.Việc áp dụng hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng mới cũng cầncó các giải pháp đồng bộ nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý các dựán đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN đặc biệt là các dự án hạ tầng xã hội.Quận Hà Đông là quận mới được thành lập, với địa bàn rộng và mức độđô thị hóa ngày càng tăng mạnh, nhưng vẫn thiếu nhiều cơ sở hạ tầng xã hộinhư: trường học, bệnh viện… nên quận Hà Đông đang được thành phố HàNội tập trung đầu tư cao nhằm từng bước đáp ứng được mức độ đô thị hóa.Cũng chính từ đây, nhu cầu quản lý đầu tư các dự án hạ tầng xã hội ngày càngtăng. Là một cán bộ đang trực tiếp tham gia hoạt động quản lý dự án trên địabàn quận Hà Đông, học viên chọn đề tài “ Một số giải pháp nâng cao hiệuquả quản lý các dự án công trình hạ tầng xã hội thuộc quận Hà Đông, TPHà Nội” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ.* Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận vănNghiên cứu để nắm vững nội dung và kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây
Xem thêm

20 Đọc thêm

Đánh giá – Xếp hạng các trƣờng đại học và cao đẳng Việt Nam

ĐÁNH GIÁ – XẾP HẠNG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG VIỆT NAM

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá xếp hạng các trường đại học, caođẳng ở Việt Nam.2. Kinh nghiệm của các nước trong việc thực hiện việc đánh giá xếp hạngcác trường đại học, cao đẳng và vấn đề áp dụng vào thực tiến đánh giáxếp hạng các trường đại học và cao đẳng Việt Nam.3. Vấn đề tổ chức quản lý, thực hiện đánh giá – xếp hạng và đảm bảo chấtlượng của các trường sau khi được đánh giá – xếp hạng.4. Đề xuất những giải pháp quản lý, tổ chức, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn đểđánh giá xếp hạng và lộ trình đánh giá xếp hạng các trường đại học vàcao đẳng Việt Nam.5. Những vấn đề khác liên quan đến việc đánh giá xếp hạng các trường đạihọc, cao đẳng mà đại biểu, các trường quan tâm.
Xem thêm

328 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài: 1 2. Mục đích nghiên cứu: 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3 5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: 3 6. Phương pháp nghiên cứu. 3 7. Cấu trúc của luận văn: 4 NỘI DUNG ĐỀ TÀI 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5 1.1. Một số khái niệm cơ bản: 5 1.1.1. Khái niệm quản lý: 5 1.1.2. Khái niệm quản lý Nhà nước: 5 1.1.3. Quản lý hành chính Nhà nước: 5 1.1.4. Khái niệm quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo: 6 1.1.5. Khái niệm về quản lý trường học. 7 1.1.6. Khái niệm về quản lý trường đại học. 8 1.1.7. Khái niệm cán bộ, công chức: 9 1.1.8. Khái niệm cán bộ, công chức hành chính trường Đại học: 10 1.1.9. Khái niệm về phát triển: 10 1.2.Vị trí, nhiệm vụ và vai trò của trường đại học trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội. 12 1.2.1. Vị trí của trường đại học. 12 1.2.2. Nhiệm vụ của trường Đại học: 12 1.2.3. Vai trò của trường đại học: 13 1.3. Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chung của ngạch cán bộ, công chức hành chính Nhà nước: 14 1.3.1. Ngạch chuyên viên cao cấp: 14 1.3.2. Ngạch chuyên viên chính: 16 1.3.3. Ngạch chuyên viên: 18 1.3.4. Ngạch cán sự: 19 Chương 2:THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI. 21 2.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển Trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội. 21 2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: 22 2.2.1. Đánh giá chung về thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính Nhà nước: 22 2.2.2. Thực trạng đội ngũ cán bô, công chức trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: 23 2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng và nguyên nhân: 33 Chương 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 35 3.1. Những định hướng phát triển của trường Đại họcTài nguyên và Môi trường Hà Nội 35 3.2. Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong giai đoạn mới 36 3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng: 36 3.2.2. Nhóm giải pháp theo dõi, kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức: 42 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 44 1. Kết luận: 44 2. Khuyến nghị: 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
Xem thêm

49 Đọc thêm

Hệ thống quản lý ký túc xá sinh viên trường đại học Thương Mại

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

I.LỜI NÓI ĐẦUTrong thời đại hiện nay, ứng dụng tin học hóa vào các ngành kinh tế góp phần quan trọng trong sự thành công và tăng trưởng của từng ngành. Đặc biệt là ứng dụng tin học vào các lĩnh vực quản lý của các hệ thống như bến xe, công ty, ngân hàng, ký túc xá…đã giảm thiểu được số lượng phí đầu tư cho nguồn nhân công, đồng thời còn giúp tăng hiệu quả chính xác trong việc quản lý.Trường đại học thương mại với số lượng sinh viên tương đối nhiều. Việc quản lý ký túc xá sinh viên của trường là rất khó khăn nếu không có sự ứng dụng của tin học. Vì vậy để có thể quản lý được ký túc xã sinh viên một cách chặt chẽ hiệu quả cần xây dựng một hệ thống quản lý bằng tin học. Đây là vấn đề rất bức thiết đối với nhà trường.Dựa vào mô hình cụ thể, quản lý ký túc xá sinh viên đại học thương mại chúng em đã đi tìm hiểu và đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ hệ thống quản lý ký túc xá sinh viên trường đại học thương mại”.
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: LẬP THỜI KHÓA BIỂU CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: LẬP THỜI KHÓA BIỂU CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

I. Mô tả bài toán Để dễ dàng trong việc lập thời khóa biểu cho từng học kỳ,Trường đại học Công Nghiệp Hà Nội sử dụng hệ thống quản lý công tác lập thời khóa biểu, hệ thống hoạt động như sau: Hệ thống phải cung cấp cho Khoa một danh sách sinh viên để khoa lấy danh sách sinh viên dự kiến để xếp vào từng lớp. Tiếp theo, Khoa sẽ lấy danh sách môn học dự kiến cho lớp trong học kỳ đó rồi sắp xếp danh sách giáo viên dự kiến cho từng môn học. Khoa sẽ gửi danh sách sinh viên, giáo viên và môn học lên phòng đào tạo. Phòng hành chính sẽ kiểm tra danh sách phòng học và gửi danh sách phòng học còn trống lên phòng đào tạo. Sau khi lấy được danh sách sinh viên, giáo viên, môn học và phòng học dự kiến, phòng đào tạo sẽ lập thời khóa biểu phù hợp và gửi thời khóa biểu vào hệ thống. Giáo viên đăng nhập hệ thống để nhận thời khóa biểu và giảng dạy theo như sắp xếp trong thời khóa biểu. II. Xác định các tác nhân của hệ thống Dựa vào văn bản mô tả bài toán, ta xác định được các tác nhân của hệ thống như sau:  Tác nhân Giáo viên: đăng nhập hệ thống để nhận thời khóa biểu các môn học mà mình sẽ dạy trong một kì.  Tác nhân Khoa: có chức năng: • Xây dựng danh sách sinh viên dự kiến của từng lớp. • Xây dựng danh sách môn học dự kiến cho các lớp. • Xây dựng danh sách giáo viên dự kiến cho từng môn học.  Tác nhân Phòng hành chính: có chức năng quản lý phòng học để xây dựng danh sách phòng học dự kiến.  Tác nhân Phòng đào tạo: có chức năng lập thời khóa biểu và phân thời khóa biểu cho giáo viên.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Cùng chủ đề