66 SONG AN 2005 LÀM GÌ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BỘT UMIKAI TRONG BẢO QUẢN THỦY SẢN HTTP WWW BAOBARIAVUNGTAU COM VN VN YTE 9164 INDEX BRVT TRUY CẬP 20 6 2006

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "66 SONG AN 2005 LÀM GÌ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BỘT UMIKAI TRONG BẢO QUẢN THỦY SẢN HTTP WWW BAOBARIAVUNGTAU COM VN VN YTE 9164 INDEX BRVT TRUY CẬP 20 6 2006":

NHỮNG "TUYỆT CHIÊU" TRONG EXCEL

NHỮNG "TUYỆT CHIÊU" TRONG EXCEL

không để có thể thực hiện những thay đổi cần thiết cho tƣơng thích tốt hơn. Trong phiên bảnExcel trƣớc đây, bạn có thể cài đặt nâng cấp các bộ chuyển đổi để giúp bạn mở một tài liệu OfficeExcel 2007 mà không mất bất kỳ chức năng hoặc tính năng đặc biệt nào của Office Excel 2007.14. In tốt hơnPage Layout View Ngoài chức năng quan sát Normal và Page Break Preview, Office Excel 2007còn cung cấp một chức năng quan sát Page Layout. Bạn có thể sử dụng quan sát này để tạo mộtbảng tính trong khi vẫn quan sát đƣợc trông nó nhƣ thế nào khi đƣợc in. Trong quan sát này, bạncó thể làm việc với các header và footer của trang, các thiết lập dòng lề trong bảng tính và định vịđối tƣợng nhƣ biểu đồ, hình khối một cách chính xác. Bạn cũng có thể chỉ định các tùy chọn mộtcách nhanh chóng nhƣ định hƣớng trang. Dễ dàng qua sát những gì sẽ đƣợc in trong mỗi trang,điều này sẽ giúp bạn tránh đƣợc việc phải in thử nhiều lần và phải cắt xén dữ liệu in ra từ máy.Lưu trữ trong định dạng PDF và XPS: Bạn có thể lƣu nhƣ một định dạng file PDF hoặc XPS từmột chƣơng trình của bộ Office 2007 chỉ sau khi bạn cài đặt một gói add-in mở rộng.15. Nhiều phương pháp mới chia sẻ công việcSử dụng các dịch vụ của Excel để chia sẻ công việc của bạn: Nếu truy cập đến các dịch vụ củaExcel, bạn có thể sử dụng nó để chia sẻ dữ liệu bảng tính Office Excel 2007 của bạn với mọi ngƣờinhững ngƣời quản trị và các cổ đông khác trong tổ chức). Trong Office Excel 2007, bạn có thểchia sẻ một workbook cho các dịch vụ Excel và chỉ định dữ liệu bảng tính mà bạn muốn ngƣờikhác có thể xem đƣợc. Trong một trình duyệt họ có thể sử dụng Microsoft Office Excel WebAccess để quan sát, phân tích, in và trích dữ liệu bảng tính này. Office Excel Web Access có nhiềutính để dễ dàng thực hiện các công việc nhƣ cuộn, lọc, phân loại, quan sát biểu đồ và sử dụngdrill-down trong PivotTable. Bạn cũng có thể kết nối Excel Web Access Web Part đến các Web Partkhác để hiển thị dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Với nhiều sự cho phép hợp lý, ngƣời dùngExcel Web Access có thể mở một workbook trong Office Excel 2007 để họ có thể sử dụng đầy đủcác chức năng của Excel để phân tích và làm việc với dữ liệu trên máy tính của chính họ nếu họđã cài Excel.Sử dụng phƣơng pháp này để chia sẻ công việc bảo đảm cho nhiều ngƣời cùng truy cập vào mộtphiên bản dữ liệu tại một vị trí, nhờ đó dữ liệu luôn là mới nhất cho ngƣời truy cập cùng. Nếu bạnmuốn mọi ngƣời (nhƣ các thành viên nhóm) đƣa ra các comment và cập nhật thông tin thì bạnnên chia sẻ workbook theo cùng một cách mà bạn đã tiến hành với nó trong các phiên bản Excel
Xem thêm

627 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỪ XA CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC HÀ NỘI

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỪ XA CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC HÀ NỘI

Lời nói đầu 1 Phần 1: Cơ sơ lý luận chung về BHTG. 2 I Sự cần thiết khách quan của BHTG. 2 1. Vai trò, chức năng của BHTG. 2 2. Sự cần thiết khách quan của BHTG. 3 3. Quá trình hình thành phát triển của BHTG ở Việt Nam. 4 II Nội dung Bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam. 6 1. Đối tượng bảo hiểm. 6 2. Phạm vi bảo hiểm. 7 2.1. Các rủi ro được bảo hiểm. 7 2.2. Các rủi ro loại trừ. 9 3. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm. 9 3.1. Số tiền bảo hiểm. 9 3.2. Phí bảo hiểm. 9 4. Số tiền chi trả bồi thường. 10 5. Nguyên tắc và quy trình chi trả. 11 II Vai trò của nghiệp vụ giám sát khách hàng tham gia BHTG. 12 1. Các nghiệp vụ chính của BHTG. 12 1.1. Nghiệp vụ Kiểm tra tổ chức tham gia BHTG. 12 1.2. Nghiệp vụ giám sát tổ chức tham gia BHTG. 12 1.3 . Nghiệp vụ chi trả tiền BHTG và theo dõi sau chi trả. 13 1.4. Nghiệp vụ tuyên truyền, quảng cáo. 13 2. Vị trí của nghiệp vụ giám sát từ xa khách hàng tham gia BHTG. 14 3. Nội dung hoạt động giám sát từ xa của tổ chức BHTGVN. 15 3.1. Nội dung hoạt động giám sát từ xa của tổ chức BHTG. 15 3.2. Phương pháp phân tích làm cơ sở cho việc giám sát từ xa . 18 Phần II. Triển khai nghiệp vụ giám sát từ xa khách hàng tham gia BHTG tại chi nhánh Hà Nội. 20 I Vài nét về tổ chức chi nhánh BHTG Hà Nội. 20 II Tổ chức giám sát từ xa khách hàng tham gia BHTG tại chi nhánh Hà Nội. 22 1. Phân tích khách hàng tham gia BHTG tại chi nhánh Hà Nội. 22 2. Tổ chức giám sát từ xa khách hàng tham gia BHTG tại chi nhành Hà Nội. 23 3. Quản lý khách hàng tham gia BHTG tại chi nhánh Hà Nội. 24 III Những kết quả đạt được từ hoạt động nghiệp vụ giám sát từ xa khách hàng thời gian qua tại tổ chức BHTGVN chi nhánh Hà Nội. 25 3.1.Những kết quả thu được của công tác giám sát từ xa tại tổ chức BHTG chi nhánh Hà Nội. 25 3.1.1. Giám sát từ xa về việc chấp hành các quy định pháp luật về BHTG VN. 25 3.2 Giám sát về việc chấp hành các quy định an toàn trong hoạt động ngân hàng. 30 3.2.2. Những chỉ tiêu khác thể hiện việc chấp hành các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng. 32 3.3 Xử lý sau giám sát. 41 IV. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác giám sát tại BHTG VN chi nhánh Hà Nội. 43 Phần III. Phương hướng phát triển và hoàn thiện công tác giám sát BHTGVN chi nhánh Hà Nội. 47 I Định hướng phát triển của BHTG VN trong thời gian tới (2006 – 2015). 47 II. Định hướng hoạt động của Chi nhánh khu vực Hà Nội 51 III Giải pháp và kiến nghị. 52 1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát 52 2. Kiến nghị 59 2.1. Kiến nghị với tổ chức BHTG VN. 59 2.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố. 62 2.3. Kiến nghị đối với quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. 62 Kết luận 64 Danh mục tài liệu tham khảo 66
Xem thêm

67 Đọc thêm

5 TUYỆT CHIÊU TĂNG DOANH SỐ BAN HÀNG ONLINE

5 TUYỆT CHIÊU TĂNG DOANH SỐ BAN HÀNG ONLINE

Vì sao chúng tôi lại khuyên bạn nên mua tên miền website là tên công ty? Nếu bạn nhờnhững đơn vị tư vấn kinh doanh online nào đấy, họ đều khuyên bạn mua tên miềnwebsite gắn liền với sản phẩm dịch vụ đang kinh doanh. Ngay cả chúng tôi khi tư vấncũng nói thế thôi!Vì sao vậy? Đơn giản ví dụ như bạn đang kinh doanh về thuốc đông y, tạo ra website vàbán trong này rất nhiều loại thuốc chữa bệnh khác nhau. Nếu đi seo những sản phẩmtrong website này lên top google thì rất lâu có thể lên top nổi, thậm chí là không lên nổinếu độ cạnh tranh là cao, hoặc bạn đi nhờ đơn vị seo thì chi phí cho mỗi từ khóa là rấtcao để seo lên top, nhưng khi lên top rồi không bao lâu sẽ rớt hạng. Để seo từ khóa có độcạnh tranh cao cần chi phí khá lớn. Có những từ khóa lên tới vài chục triệu, nếu bạn đithuê 10 từ khóa thôi là tốn biết bao nhiêu tiền rồi. Chính vì thế chúng tôi chân thànhkhuyên bạn nên làm website chính của công ty lấy tên thương hiệu công ty bạn để giatăng hình ảnh của công ty bạn đến khách hàng. Đây là bí quyết quan trọng đầu tiên màchúng tôi muốn chia sẻ với bạn trong cuốn sách này.http://www.imgroup.vn/https://www.facebook.com/IMGroupVietnam/Trang 75 Tuyệt chiêu tăng doanh thu bán hàng Online thần tốcIM GROUPChúng tôi sẽ giải thích cụ thể ở phần tiếp theo bên dưới!Khi mua domain, bạn nên mua nhà cung cấp dịch vụ lớn, có tính bảo mật cao để tránh rủiro bị hacker tấn công.2. Đăng ký hosting ở nhà cung cấp dịch vụ uy tínHosting có tầm ảnh hưởng quan trọng, đặc biệt là chế độ bảo mật. Nếu bạn đăng ký dịchvụ hosting ở nhà cung cấp dịch vụ bảo mật không tốt thì rất có thể ngày nào đó webditecủa bạn sẽ biến mất do hacker tấn công.
Xem thêm

82 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm PHP hay nhất

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHP HAY NHẤT

1. Chương 1: Lập trình PHP cơ bản Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 74 B. 154 C. 26 D. 130 Đán án đúng: A Câu 02 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. false B. true C. Có lỗi xảy ra D. true false Đán án đúng: B Câu 03 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. x = 2 y = 3 B. x = 2 y = 2 C. x = 2 y = 1 D. x = 1 y = 3 E. x = 1 y = 2 F. x = 1 y = 1 Đán án đúng: A, C, D, E2. Chương 1: Lập trình PHP cơ bản Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 04 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 25 B. 0 C. Có lỗi xảy ra D. 10 Đán án đúng: A Câu 05 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. Book Details B. Book Author C. Missing Book D. Book DetailsBook AuthorMissing Book E. Có lỗi xảy ra Đán án đúng: D Câu 06 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 4 B. 0 C. 20 D. 5 Đán án đúng: B3. Chương 1: Lập trình PHP cơ bản Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 3 Câu 07 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 154 B. 74 C. 130 D. 26 Đán án đúng: B Câu 08 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 5 B. 10 C. 2 D. Có lỗi xảy ra Đán án đúng: B Câu 09 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 12345 B. 56789 C. 12346789 D. 123456789 Đán án đúng: C4. Chương 1: Lập trình PHP cơ bản Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 4 Câu 10 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 1235 B. Có lỗi xảy ra C. 0 D. 1235Jason Đán án đúng: A5. Chương 2: Làm việc với Array – String – Number – Time Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Chức năng Loại bỏ phần tử cuối cùng của mảng và trả về phần tử cuối cùng đã được loại bỏ là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây A. array_pop B. array_shift C. array_unique D. unset Đán án đúng: A Câu 02 Chức năng Tính tổng các phần tử trong mảng là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây A. sum B. array_sum C. sum_array D. Cả 3 đáp án trên Đán án đúng: B Câu 03 Chức năng Chuyển một chuỗi thành một mảng là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây A. str_to_array B. str_array C. implode D. explode Đán án đúng: D Câu 04 Chức năng Chuyển một mảng thành một chuỗi là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây A. array_to_str B. array_str C. implode D. explode Đán án đúng: C6. Chương 2: Làm việc với Array – String – Number – Time Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 05 Chức năng Làm tròn số là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây A. round B. ceil C. floor D. round_number Đán án đúng: A, B, C Câu 06 Xem đoạn mã lệnh sau đây x,a2=>e,a3=>z); asort( array ); foreach ( array as keys => values ){ print keys = values; } ?> Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? E. a2 = e a1 = x a3 = z F. a1 = e a2 = x a3 = z G. 0 = e 1 =x 2 = z H. Có lỗi xảy ra Đán án đúng: A Câu 07 Đây là thông tin mảng ban đầu chúng ta có Array ( 0 => book1.pdf 1 => book11.pdf 2 => book12.pdf 3 => book2.pdf ) Tuy nhiên chúng ta cần xuất ra một mảng mới theo thứ tự như sau Array ( 0 => book1.pdf 1 => book2.pdf 2 => book11pdf 3 => book12.pdf ) Để thực hiện được yêu cầu trên thì chúng ta cần sử dụng hàm nào? A. natsort() B. ksort() C. sort() D. asort() Đán án đúng: A7. Chương 2: Làm việc với Array – String – Number – Time Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 3 Câu 08 Xem đoạn mã lệnh sau đây x,a2=>e,a3=>z); ksort( array ); foreach ( array as keys => values ) { print keys = values ; } ?> Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. a1 = x a2 = e a3 = z B. a1 = e a2 = x a3 = z C. 0 = e 1 = x 2 = z D. Có lỗi xảy ra Đán án đúng: A Câu 09 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. b c d B. a b c C. d e f D. c d e Đán án đúng: C Câu 10 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. cdabcab B. abc C. cdabc D. abcdabc Đán án đúng: D8. Chương 3: Làm việc với các đối tượng khác trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Chức năng Kiểm tra sự tồn tại của tập tin, thư mục là chức năng của hàm nào trong các hàm sau đây? A. file_exist B. filetype C. filesize D. is_executable Đán án đúng: A Câu 02 Một tập tin được cấu hình với quyền 754, như vậy phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng ? A. OwnerUser có quyền đọc và thực thi B. OwnerUser chỉ có quyền đọc tập tin C. OwnerUser có toàn quyền D. OwnerUser chỉ có quyền ghi tập tin Đán án đúng: C Câu 03 Đoạn mã HTML nào sau đây được sử dụng cho việc upload tập tin trong form? A.
B. C. D. Đán án đúng: C Câu 04 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. hiworld B. HI,WORLD C. The script will throw an error. D. Có lỗi xảy ra Đán án đúng: A9. Chương 3: Làm việc với các đối tượng khác trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 05 Đây là thông tin mảng ban đầu chúng ta có Để thực hiện được yêu cầu trên thì chúng ta cần sử dụng hàm nào? A. Có lỗi xảy ra B. 13149 C. 13179 D. 0 Đán án đúng: C Câu 06 Xem đoạn mã lệnh sau đây n; print_r( array0 ); print
n; } ?> Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 589 B. ABGH C. asdfg589nm D. AB Đán án đúng: D Câu 07 Làm cách nào để lưu trữ một biến age có giá trị 25 vào trong session A. age = 25; session_regiser(age); B. _SESSIONage = 25; C. session_register(age, 25); D. HTTP_SESSION_VARSage = 25; Đán án đúng: C Câu 08 Làm thế nào để bạn bắt đầu sử dụng Session trong PHP? A. luôn luôn được tự động gọi B. Gọi hàm start_session() C. Thiết lập session.auto_start trong phần cấu hình D. Gọi hàm session_register() Đán án đúng: D10. Chương 3: Làm việc với các đối tượng khác trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 3 Câu 09 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì (đối với cùng một người dùng) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đán án đúng: B Câu 10 Trong các cách sau đây, cách nào giúp bạn nhận được dữ liệu gửi đi từ Form mà không chắc chắn cơ chế nó được gửi đi như thế nào ? A. _REQUEST B. _GET C. _POST D. _SEND Đán án đúng: A11. Chương 4: Làm việc với XML trong Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Phát biểu nào sao đây sai về XML A. XML quy định người dùng phải tuân theo các thẻ riêng mà XML đã định nghĩa sẵn B. Các thẻ XML khá giống với HTML: tag, data, attribute C. XML được xây dựng theo dạng cây, phải có tối thiểu một nút gốc D. XML được hỗ trợ trên các trình duyệt phổ biến hiện Đán án đúng: A Câu 02 Phát biểu nào sao đây đúng về công dụng của XML? A. Lưu trữ thông tin nhỏ B. Tạo phần tóm tắt nội dung cho website (RSS) C. Tạo sơ đồ cho website (sitemap) D. Là cầu nối trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng web (web service) E. B và C đúng F. Tất cả các phát biểu trên đều đúng Đán án đúng: C Câu 03 Trong Xpath để lấy ra thông tin phần tử ở vị trí cuối cùng, chúng ta sử dụng A. last() B. last()1 C. end() D. end()1 Đán án đúng: C Câu 04 Phương thức nào sau đây được sử dụng để lấy các không gian tên được sử dụng trong một tài liệu XML từ một đối tượng SimpleXMLElement? A. getName() B. getNamespaces() C. getElement() D. getDefined() Đán án đúng: B12. Chương 4: Làm việc với XML trong Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 05 Phương thức nào sau đây được sử dụng để lấy tên của phần tử XML từ một đối tượng SimpleXMLElement? A. getDefined() B. getNamespaces() C. getName() D. getCall() Đán án đúng: C Câu 06 Trong DomDocument sử dụng phương thức nào để thêm node vào một node nào đó cho trước A. insertBefore B. insertFirst C. insertStart D. insert Đán án đúng: A13. Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Lập trình hướng đối tượng có tên vắt tắt là ? A. OOP B. OPP C. PPO D. POP Đán án đúng: A Câu 02 Phát biểu nào sao đây SAI về phương thức __construct() A. __construct() được gọi tự động và được gọi đầu tiên khi một object được khởi tạo. B. __construct() thường dùng để khởi tạo các giá trị ban đầu, các trường hợp gọi __construct() C. __construct() được đặt tên trùng với tên class D. __construct() phải có tham số được truyền Đán án đúng: D Câu 03 Trong các điều khiển truy cập sau đây, điều khiển nào xác định rằng một tính năng có thể được truy cập bởi tất cả các lớp khác? A. Protected B. Abstract C. Public D. Private Đán án đúng: C Câu 04 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. bye B. hello C. hellobye D. Có lỗi xảy Đán án đúng: A14. Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 05 Làm sao để truy cập vào một thuộc tính trong class thông qua this A. this.varname B. this.varname C. this>varname D. this>varname Đán án đúng: C Câu 06 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. B1A B. B2A C. B1B2 D. It will throw an error. Đán án đúng: A Câu 07 Xem đoạn mã lệnh sau đây value) { echo value ; } ?> Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 10 20 B. The script will throw an error. C. 10 20 0 D. 10 20 30 Đán án đúng: A15. Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong PHP Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 3 Câu 08 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. Error B. No C. Yes D. NULL Đán án đúng: C Câu 09 Phương pháp nào sau đây được gọi để in trực tiếp thông tin của mọt đối tượng (tương tự dùng echo hoặc print để in chuỗi) A. __unset() B. __isset() C. __toString() D. __set_state() Đán án đúng: B Câu 10 Xem đoạn mã lệnh sau đây name=John; } } class Entity { var name = Maria; } entity = new Entity(); obj = new Object( entity ); print entity>name; ?> Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. Maria B. John C. The script will throw an error message. D. JohnMaria Đán án đúng: B16. Chương 6: Tìm hiểu các PHP Extensions thông dụng Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Điều này sao đây mô tả đúng về thư viện PHPThumb A. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến hình ảnh B. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến biểu đồ C. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến tập tin Word và Excel D. Thư viện xử lý các vấn đề liên quan đến tập tin PDF Đán án đúng: A Câu 02 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 20 B. 30 C. 40 D. 50 Đán án đúng: C Câu 03 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 20 B. 21 C. 27 D. 25 Đán án đúng: D Câu 04 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 Đán án đúng: C17. Chương 6: Tìm hiểu các PHP Extensions thông dụng Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 2 Câu 05 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. foobar B. barfoo C. foobar D. foobar Đán án đúng: A Câu 06 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Đán án đúng: A Câu 07 Xem đoạn mã lệnh sau đây 
Xem thêm

23 Đọc thêm

SKKN SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG VÀ VIỆC ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ 8

SKKN SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG VÀ VIỆC ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ 8

- Đối với huyện Nho Quan, việc đưa phương pháp dạy học trên thực địa cómột số thuận lợi sau:+ Phòng GD&ĐT huyện Nho Quan, các đơn vị trường học của huyện cũngnhư gia đình và xã hội luôn quan tâm đến vấn đề đổi mới phương pháp, hình thứcdạy học.+ Trong những năm học gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao quyền tựchủ cho giáo viên các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình dạyhọc, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề, chuyên đềngay từ đầu năm học và được Hiệu trưởng duyệt kế hoạch.+ Có nhiều di sản văn hóa có giá trị hiện đang được gìn giữ bảo tồn, đặc biệtlà Vườn quốc gia Cúc Phương. Đây là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, phầnlớn diện tích nằm ở xã Cúc Phương với hệ động thực vật phong phú đa dạngmang đậm nét đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới.+ Ban quản lí Vườn quốc gia Cúc Phương đã và đang triển khai chươngtrình dạy bảo tồn đối với học sinh các trường học ở vùng đệm vườn quốc gia,Trong đó, các trường tiểu học, trung học cơ sở của 3 xã Cúc Phương, Kì Phú, YênQuang của huyện Nho Quan được hướng dẫn viên của trung tâm bảo tồn vườnquốc gia Cúc Phương trực tiếp giảng dạy mỗi tháng 1 tiết.III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT1. Về hình thứcCó nhiều hình thức sử dụng di sản trong dạy học khác nhau, nhưng đặc trưngnhất trong việc sử dụng di sản trong dạy học địa lí ở trường phổ thông đó là: Dạyhọc ngay tại lớp, dạy tại nơi có di sản, hoặc sử dụng di sản trong các hoạt độngngoại khóa. Đây là những hình thức có khả năng thực hiện cao, giáo viên dễ dànghướng cho học sinh cách tiếp cận vấn đề. Tuy nhiên, so với hai hình thức còn lạithì dạy học tại nơi có di sản có nhiều ưu điểm hơn cả bởi lẽ:+ Trong một năm, Có thể gộp nhiều tiết của những bộ môn (Địa lí, Lịch sử,Giáo dục công dân, Sinh học…) để tích hợp, dùng quỹ thời gian đó để tập trung
Xem thêm

49 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÌ ĂN LIỀN ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÌ ĂN LIỀN ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA MÌ ĂN LIỀN ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG GVHD: Trương Chí Tiến Nhóm thực hiện Nguyễn Thị Minh Thùy B1309334 La Thị Anh Thư B1309336 Nguyễn Thị Thanh Trúc B1309349 Lê Nguyễn Khang B1310244 Nguyễn Thị Y Phụng B1310258 Ngày hoàn thành: Tháng 102015 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 4 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 5 1.2.1 Mục tiêu chung 5 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 5 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6 1.3.1 Không gian 6 1.3.2 Thời gian 6 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 6 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 6 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 7 2.1.1 Các khái niệm cơ bản 7 2.1.1.1 Sơ lược về thực phẩm 7 2.1.1.2 Chất lượng 7 2.1.1.3 Quản lý chất lượng 7 2.1.1.4 Bảo đảm chất lượng 7 2.1.1.5 Chất lượng thực phẩm 7 2.1.1.6 Vệ sinh thực phẩm 8 2.1.1.7 An toàn thực phẩm 8 2.1.1.8 Bệnh do thực phẩm 8 2.1.1.9 Ngộ độc thực phẩm 8 2.1.1.10 Sơ lược về chất lượng thực phẩm 8 2.1.2 Quá trình sản xuất mì ăn liền 11 2.1.2.1 Bột mì 12 2.1.2.2 Tinh bột biến tính 12 2.1.2.3 Nước trộn 12 2.1.2.4 Cán tạo sợi 12 2.1.2.5 Hấp chín và cắt định lượng 12 2.1.2.6 Thẩm thấu hương liệu 12 2.1.2.7 Chiên mì 12 2.1.2.8 Làm nguội và đóng gói 13 2.1.2.9 Bảo quản 13 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.2.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 13 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 13 CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THỰC PHẨM 14 3.2 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM MÌ ĂN LIỀN 16 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MÌ ĂN LIỀN ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI 4.1 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MÌ ĂN LIỀN HIỆN NAY 19 4.2 TÁC ĐỘNG CỦA MÌ ĂN LIỀN ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI 20 4.2.1 Nóng trong người 21 4.2.2 Rối loạn chức năng dạ dày 21 4.2.3 Thiếu chất dinh dưỡng 22 4.2.4 Béo phì và các bệnh liên quan 22 4.2.5 Lão hóa sớm 22 4.2.6 Ung thư 22 4.2.7 Gan, thận, hệ sinh sản, dây thần kinh trung ương 23 4.2.8 Loãng xương, răng yếu dần 23 4.2.9 Gan, tim, thận, suy yếu hệ thống miễn dịch 23 CHƯƠNG 5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA MÌ ĂN LIỀN ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI 5.1 KHÔNG “ÚP MÌ” 24 5.2 BỎ GÓI GIA VỊ DẦU MỠ 24 5.3 THÊM RAU XANH, ĐẠM 24 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN 26 6.2 KIẾN NGHỊ 26 6.2.1 Về phía nhà nước 26 6.2.2 Về phía người tiêu dùng 26 6.3 HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, khối lượng công việc ngày càng khổng lồ và nhịp sống ngày càng nhanh. Con người đã xem thức ăn nhanh là một hàng hóa không thể thiếu với cuộc sống mỗi người, từ người lớn đến trẻ em, từ người đi làm việc hay sinh viên học sinh đi học, hoặc là những người nội trợ chắc chắn rằng đều có sử dụng thức ăn nhanh một lần trong đời, nói đúng hơn thì nhiều là đằng khác. Do đó nhắc đến mì ăn liền ở Việt Nam nói riêng và nhiều nước khác nói chung đa phần mọi người đều nhận thức được loại hàng hóa này, nó thực sự tiện dụng, giúp người tiêu dùng tiết kiệm được thời gian và chi phí. Mì ăn liền bắt nguồn từ các loại mì ramen Nhật ăn ngay, do ông Momofuku Ando, người Nhật, sáng chế ra năm 1958. Ông cũng là người sáng lập tập đoàn Nissin Foods chuyên mì ăn liền. Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới tại Nhật Bản (WINA), doanh số bán mì gói toàn cầu đã chạm mốc 100 tỷ gói mỗi năm. Tỷ lệ này tương đương mỗi người trên thế giới tiêu thụ hơn một gói mì mỗi tháng. Với việc tiêu thụ 5,4 tỷ góicốc mì mỗi năm, Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về tổng lượng tiêu thụ, sau Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ. Nếu tính theo số gói mì tiêu thụ trên đầu người, Việt Nam đứng thứ 3 với trung bình 56,2 gói mìngườinăm, chỉ sau Hàn Quốc và Indonesia. Trong khi đó, ở Trung Quốc, mỗi năm người dân nước này chỉ ăn trung bình hơn 36 gói mì. Nguồn: baochinhphu.vn Chính vì sự gia tăng đột biến về cầu trong tiêu dùng, hiện nay lượng doanh nghiệp đổ xô vào sản xuất mì ăn liền cũng tăng với tỷ lệ chóng mặt. Theo thống kê của Bộ Công Thương (tháng 72012), Việt Nam có khoảng 50 doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền đạt sản lượng gần 50 tỷ gói năm. Nguồn: baochinhphu.vn Với sự tiện lợi của mì ăn liền, không ít người đã sử dụng chúng làm hàng hóa thay thế cho các bữa ăn hàng ngày, có thể thấy rõ thực trạng sử dụng mì ăn liền hiện nay trên thế giới (không chỉ ở Việt Nam) đang ở mức cao ngất ngưỡng, nhưng liệu loại thực phẩm này có tốt cho sức khỏe con người? Hiện nay, mì ăn liền đã trở nên vô cùng phổ biến trên toàn thế giới với hàng trăm hương vị khác nhau, cũng có nhiều cảnh báo về sức khỏe khi lạm dụng mì ăn liền nhưng dường như những tín đồ của loại mì này chẳng mấy quan tâm. Một suất mì ăn liền có rất nhiều cacbohydrat nhưng ít chất xơ, vitamin và khoáng chất, chính vì vậy nếu dùng nhiều mì ăn liền sẽ dẫn đến nguy cơ bị mất cân bằng dinh dưỡng, béo bụng do tiêu thụ quá nhiều tinh bột. Mì được chế tạo dưới hình thức sử dụng bột mì làm nguyên liệu chính (hoặc có thể trộn thêm bột khoai tây), sau đó vắt ra dạng sợi rồi sấy khô bằng hai cách: chiên và không chiên. Nếu chiên, nó được nhúng vào dầu cọ trong thời gian 1 hoặc 2 phút ở nhiệt độ từ 140 – 160oC, còn không chiên thì mì được sấy bằng khí nóng. Tiếp theo, nó được đóng gói thành mì gói, mì tô hay mì ly. Phần lớn loại dầu được dùng để chiên mì là dầu cọ nên có lượng chất béo bão hòa lớn. Theo tiêu chuẩn Codex quốc tế là tiêu chuẩn của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đối với mì ăn liền thì các chất điều chỉnh axít, chất tăng cường hương vị, chất làm đông đặc, chất giữ ẩm, chất tạo màu sắc, chất ổn định, chất chống oxy hóa, chất nhũ hóa, chất xử lý bột, chất bảo quản và các chất chống đóng bánh được phép sử dụng trong quá trình chế biến mì ăn liền với một hàm lượng nằm trong quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, 24 trong số 136 chất phụ gia có trong Tiêu chuẩn Codex là muối (natri), và việc sử dụng các chất phụ gia natri là lý do chính tại sao mì ăn liền có hàm lượng muối khá cao, dễ dẫn đến bệnh tăng huyết áp, bệnh tim, đột quị, tổn thương thận và các vấn đề sức khỏe khác. Một trong những mối quan tâm lớn của các nhà khoa học đối với mì ăn liền là dầu dùng để chiên mì có thể bị biến tính nếu không được quản lý đúng cách trong quá trình sản xuất mà cụ thể là không được nhà sản xuất duy trì ở nhiệt độ thích hợp hoặc không được thay đổi thường xuyên. Nguồn: Vũ Cao, 2015 Tóm lại, mì ăn liền tuy đem lại lợi ích nhưng cũng tác động rất lớn đến sức khỏe con người, để tìm hiểu kĩ hơn về những ảnh hưởng của mì ăn liền đến sức khỏe, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm giúp con người có một sức khỏe tốt hơn, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài “Phân tích tác động của mì ăn liền đến sức khỏe người tiêu dùng”. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tác động của mì ăn liền đến sức khỏe người tiêu dùng. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Thực trạng tiêu dùng mì ăn liền ở nước ta hiện nay. Phân tích những ảnh hưởng của mì ăn liền đến sức khỏe người tiêu dùng. Đề xuất biện pháp nhằm giảm tác động tiêu cực của mì ăn liền đến sức khỏe người tiêu dùng. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian: Việt Nam 1.3.2 Thời gian: Tháng 8 10 2015 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu: Mì ăn liền 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Huỳnh Lê Anh Đào và cộng sự, 2010. Phân tích tác động của mứt tết đến sức khỏe người tiêu dùng. Đại học Trà Vinh. Đề tài đã đưa ra những khái niệm đơn giản nhất về thực phẩm, khái niệm mứt tết. Thực trạng mứt tết ở Việt Nam từ đó đưa ra những biện pháp nhằm tránh những tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Thủy Nguyên, 2013. Thực phẩm là gì? Ngày 30012013. http:www.foodbank.com.vnthucphamlagia188968.html Ngày truy cập: 01092015. Bài viết nêu lên những khái niệm đơn giản về thực phẩm, chất lượng, quản lý đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hay ngộ độc thực phẩm nhằm cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về thực phẩm. Trần Hoàng Bảo, 2015. Mê mì ăn liền nhứt thế giới nhưng có nên vui? Ngày 27052015. http:thegioitiepthi.netmuasamtieudungmemianliennhutthegioinhungconenvui Ngày truy cập: 20092015. Bài viết nêu lên thực trạng về tình hình sử dụng mì ăn liền hiện nay ở Việt Nam, có số liệu thống kê kèm theo. Từ đó đưa ra những chính sách phù hợp nhằm khắc phục những mặc hạn chế trong vấn đề mì ăn liền. CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Các khái niệm cơ bản 2.1.1.1 Sơ lược về thực phẩm Thực phẩm là tất cả các chất đã hoặc chưa chế biến nhằm sử dụng cho con người bao gồm đồ ăn, uống, nhai, ngậm, hút và các chất được sử dụng để sản xuất, chế biến hoặc xử lý thực phẩm, nhưng không bao gồm mỹ phẩm và những chất chỉ được dùng như dược phẩm. Nguồn: foodbank.com.vn Thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của con người. Ngày nay thực phẩm không chỉ đóng vai trò cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể con người mà nó còn đáp ứng các nhu cầu về thưởng thức và giải trí của con người. 2.1.1.2 Chất lượng Toàn bộ các đặc tính của một thực thể, tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn các nhu cầu đã công bố hay còn tiềm ẩn. Nguồn: foodbank.com.vn 2.1.1.3 Quản lý chất lượng Tất cả các hoạt động của chức năng quản lý chung nhằm đề ra chính sách chất lượng, các mục tiêu và trách nhiệm, và thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng. Nguồn: foodbank.com.vn 2.1.1.4 Bảo đảm chất lượng Mọi hoạt động có kế hoạch và có hệ thống và được khẳng định nếu cần, để đem lại lòng tin thỏa đáng rằng sản phẩm thoả mãn các yêu cầu đã định đối với chất lượng. Nguồn: foodbank.com.vn 2.1.1.5 Chất lượng thực phẩm = chất lượng hàng hóa + an toàn thực phẩm Trong đó, chất lượng hàng hóa bao gồm: chất lượng bao bì, giá trị đích thực của thực phẩm, kiểu dáng, mẫu mã, nhãn sản phẩm... được bảo đảm cho tới khi tới người tiêu dùng. Nguồn: foodbank.com.vn 2.1.1.6 Vệ sinh thực phẩm Là mọi điều kiện và mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn và phù hợp của thực phẩm ở mọi khâu thuộc chu trình thực phẩm. Nguồn: foodbank.com.vn 2.1.1.7 An toàn thực phẩm Là sự đảm bảo rằng, thực phẩm không gây hại cho người tiêu dùng khi nó được chuẩn bị và hoặc ăn, theo mục đích sử dụng của nó. Nguồn: foodbank.com.vn 2.1.1.8 Bệnh do thực phẩm Là bệnh mắc phải do ăn, uống thực phẩm bị nhiễm độc và nhiễm khuẩn (gọi chung là ô nhiễm), thường được gọi không chính xác là ngộ độc thức ăn (chỉ khi có triệu chứng lâm sàng). Nó có thể ở dạng cấp tính, ảnh hưởng tức thời tới tính mạng hoặc có thể ở dạng trường diễn dẫn tới nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau. Trên thực tế, phần lớn mọi người bệnh ở thể nhẹ hoặc sự nhiễm độc tích lũy từ từ, có thể gọi chung là bị nhiễm độc hay ngộ độc tiềm ẩn. Nguồn: foodbank.com.vn 2.1.1.9 Ngộ độc thực phẩm Là khi có ít nhất 2 người bị ngộ độc do cùng ăn một hay nhiều món giống nhau trong cùng một thời điểm. Bệnh dịch do ăn uống cũng là một dạng của ngộ độc thực phẩm. Trong vụ dịch, khi mầm bệnh tồn tại trong môi trường xung quanh, các ca ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra lẻ tẻ từng ca trong một thời gian dài. Nguồn: foodbank.com.vn 2.1.1.10 Sơ lược về chất lượng thực phẩm Chất lượng là một thuộc tính cơ bản của sản phẩm, đó là sự tổng hợp về kinh tế kỹ thuật xã hội. Chất lượng được tạo nên từ những yếu tố có liên quan đến quá trình “sống” của sản phẩm. Nó được tạo thành ngay từ khâu thiết kế, xây dựng phương án đến sản xuất. Quá trình sản xuất là khâu quan trọng nhất tạo nên chất lượng và sau đó là trong quá trình lưu thông, phân phối và sử dụng khi sử dụng, chất lượng sản phẩm được đánh giá đầy đủ nhất và cũng là khâu quan trọng nhất trong quá trình sống của sản phẩm. Như vậy không có nghĩa là chất lượng chỉ là giá trị của sản phẩm. Thực tế cho thấy giá trị sử dụng càng cao thì sản phẩm đó càng có chất lượng, tuy nhiên đôi khi những thuộc tính bên trong sản phẩm thay đổi nhưng giá trị sử dụng vẫn không đổi mặc dù chất lượng sản phẩm đã thay đổi. Vậy ta có thể định nghĩa: Chất lượng sản phẩm là tập hợp các thuộc tính của sản phẩm, nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu của người sử dụng trong những điều kiện kinh tế, khoa học, kỹ thuật, xã hội nhất định. Từ đó ta có thể đưa ra định nghĩa: Chất lượng thực phẩm là tập hợp các thuộc tính của thực phẩm nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu của người sử dụng. Chất lượng cơ bản của thực phẩm là đưa đến cho người sử dụng các chất dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho các quá trình sống. Để tạo ra một sản phẩm thì trước hết phải đi từ khâu nguyên liệu. Nguyên liệu được đưa vào chế biến thành bán thành phẩm, rồi thành thành phẩm. Thành phẩm sẽ được lưu thông, phân phối đến tay người tiêu ding và được sử dụng. Như vậy phải trải qua các quá trình sản xuất nông nghiệp tạo ra nguyên liệu, chế biến công nghiệp tạo ra thành phẩm và hệ thống thương nghiệp làm nhiêm vụ lưu thông, phân phối. Tuỳ vào mực đích và phạm vi sử dụng khác nhau mà nguyên liệu đầu vào có thuộc tính như nhau, sau quá trình chế biến sẽ có chất lượng khác nhau do tính chất công nghệ khác nhau mà như vậy thì chỉ tiêu chất lượng của chúng sẽ khác nhau. Các yếu tố cấu thành chất lượng được thể hiện ở tất cả các khâu từ nguyên liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu thụ. Chất lượng thực phẩm là tập hợp các yếu tố khá phức tạp nhưng ta có thể chia thành các yếu tố: ► Chất lượng dinh dưỡng: Thực phẩm theo quan niệm người tiêu dùng gồm các loại đồ ăn, uống được con người sử dụng nhằm đảm bảo nhu cầu tồn tại, dinh dưỡng, phát triển… vì thế nói đến thực phẩm người ta nghĩ ngay đến chất lượng dinh dưỡng, chất lượng cần cho nhu cầu phát triển. Chất lượng dinh dưỡng là chất lượng tính đến hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Về mức dinh dưỡng người ta chia làm 2 phương diện: Phương diện số lượng: là năng lượng tiềm tàng dưới các hợp chất hoá học chứa trong thực phẩm dùng cung cấp cho quá trình tiêu hoá. Phương diện chất lượng: là sự cân bằng về thành phần dinh dưỡng theo từng đối tượng tiêu thụ, về sự có mặt của các chất vi lượng (vitamin, sắt…) hoặc sự có mặt của một số nhóm cần thiết hoặc sản phẩm ăn kiêng. Mức chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm là lượng hoá được và có thể được qui định theo tiêu chuẩn từng thành phần. Tuy nhiên không phảI bao giờ sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cũng được đánh giá là tốt mà nó còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng, vào phong tục tập quán. ► Chất lượng vệ sinh: Nghĩa là tính không độc hại của thực phẩm, đó là đòi hỏi tuyệt đối có tính nguyên tắc. Thực phẩm không được chứa bất kỳ độc tố nào ở hàm lượng nguy hiểm cho người tiêu dùng, không có hiệu ứng tích tụ về mức độ độc hại. Nguyên nhân của mức độ độc hại của thực phẩm có thể có bản chất hoá học, hoặc bản chất sinh học. Thực phẩm có thể bị độc bởi sự nhiễm bẩn từ bên ngoài (ví dụ như nhiễm kim loại nặng từ bao bì) nhưng thông thường đó là kết quả quả của sự tích tụ bên trong các yếu tố độc hại, do quá trình chế biến lâu (ví dụ: kim loại nặng, thuốc trừ sâu), do sự bổ xung vào thực phẩm hoặc do quá trình chế biến (ví dụ: benzopyrine sinh ra trong quá trinh hun khói), hoặc do ngẫu nhiên trong quá trình bảo quản, hoặc do thao tác vận chuyển. Các yếu tố gây độc có thể là một thành phần của thực phẩm và nó cần loại bỏ hoăc giảm bớt (ví dụ: yếu tố phi dinh dưỡng của rau, một số độc tố dạng hoá thạch bị phá huỷ trong quá trình nấu). Cuối cùng, ngay cả khi thực phẩm không chứa độc tố trực tiếp nhưng sẽ trở thành độc hại bởi chế độ ăn uống lựa chọn: Độc hại lâu dài do sự thừa chất như muối và chất béo Độc hại trong một thời gian ngắn khi dùng một sản phẩm không phù hợp với đối tượng. Chất lượng vệ sinh có thể tỉêu chuẩn hoá được, qui định về một mức ngưỡng giới hạn không vượt quá để dẫn đến độc hại. Ngưỡng này phải có gía trị và được sử dụng rộng rãi (tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm). ► Chất lượng thị hiếu: Chất lượng thị hiếu là chất lượng được đánh giá bằng mức độ ưa thích của con người. Chất lượng thị hiếu rất quan trọng nhưng chủ quan và biến đổi theo thời gian, không gian và theo cá nhân. Đôi khi nó được coi như là xa xỉ bởi không phải để nuôi sống con người mà chỉ xem xét đến trong tình trạng đã đầy đủ về thực phẩm. ► Chất lượng dịch vụ: Đó là phương diện tạo điều kiện cho người tiêu dùng dễ dàng sử dụng sản phẩm bao gồm: Khả năng bảo quản. Thụân tiện khi sử dụng. Phương diện kinh tế. Phương diện thương mại. Phương diện luật pháp. ►Chất lượng công nghệ: Đó là toàn bộ hoạt động công nghệ chế biến sản phẩm từ nguyên liệu tới sản phẩm cuối cùng. Trong quá trình sản xuất đó sẽ tạo ra chất lượng sử dụng, cảm quan. Công nghệ tiên tiến bảo đảm cho sản phẩm có chất lượng tốt ví dụ nước giải khát có gaz nạp trong điều kiện dẳng áp, tự động sẽ có chất lượng tốt hơn gaz nạp thủ công… Nguồn: Huỳnh Lê Anh Đào và cộng sự, 2010. 2.1.2 Quá trình sản xuất mì ăn liền Nguồn: foodnk.com Hình 2.1 Quá trình sản xuất mì ăn liền 2.1.2.1 Bột mì Chọn loại bột mì tốt có mùi thơm ngon đặc trưng. Đặc biệt đảm bảo glutein cao đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng. Nguồn: foodnk.com 2.1.2.2 Tinh bột biến tính Là loại tinh bột để trộn với bột mì nhằm làm tăng độ dẻo, dai và mềm khi tạo sợi mì. Nguồn: foodnk.com 2.1.2.3 Nước trộn Để bổ sung chất dinh dưỡng vào mì ăn liền như là: đường, bột ngọt, muối tinh, súp gà hay bò, tôm, nấm, heo… (Tuỳ theo loại mì). Chúng được khuấy đều để hoà tan và trộn đều với bột mì đạt yêu cầu để cán. Bên cạnh đó cũng tuỳ theo loại mì mà nước trộn có thể được bổ sung thêm nguyên tố vi lượng. Nguồn: foodnk.com 2.1.2.4 Cán tạo sợi Bột sau khi trộn được đưa qua hệ thống lô cán thô đến tinh nhằm tạo thành dải bột phẳng và mịn rồi đi qua hệ thống máng cắt tao sợi mì. Tuỳ theo yêu cầu sản xuất mà cắt thành sợi nhỏ, to hay dẹt… Nguồn: foodnk.com 2.1.2.5 Hấp chín và cắt định lượng Sau khi tạo sợi, mì theo băng chuyền qua buồng hấp chín bằng hơi rồi qua cụm dao cắt định lượng cắt thành những nắm mì (vắt mì) theo yêu cầu có trọng lượng: 50g, 55g, 60g, 65g, 70g, 75g, 80g, 85g, 90g.. Nguồn: foodnk.com 2.1.2.6 Thẩm thấu hương liệu Để mì thơm ngon, trước khi chiên bổ sung thêm hương liệu vào sợi mì tuỳ theo chủng loại như: hành, tiêu, tỏi, ớt, hương Gà, hương Bò, hương Nấm, hương Heo.. Nguồn: foodnk.com 2.1.2.7 Chiên mì Mì đã thẩm thấu hương liệu được mang vào chiên trong dầu shortening chất lượng cao đã được bổ sung Vitamin E, C ở nhiệt độ 150°C tách nước ra khỏi sợi mì làm cho mì chín và khô thuận tiện cho việc bảo quản. Nguồn: foodnk.com 2.1.2.8 Làm nguội và đóng gói Mì chiên xong được chạy qua hệ thống quạt để làm nguội. Sau đó chúng được phân loại và đưa vào đóng gói (tuỳ theo chủng loại hay yêu cầu sản xuất mà được đóng gói trong bao bì OPP hay bát, cốc…) đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn sử dụng…qua hệ thống KCS trước khi xếp vào hộp carton. Nguồn: foodnk.com 2.1.2.9 Bảo quản Sản phẩm nên được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh để tiếp xúc với nền đất ẩm ướt. Trong điều kiện bình thường, sản phẩm có thể bảo quản được từ 6 tháng đến 8 tháng. Nguồn: foodnk.com 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu Phần lớn dữ liệu mà nhóm sử dụng là dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu được sử dụng có nguồn từ những bài báo, tạp chí, bài nghiên cứu, luận án, luận văn của các nhà nghiên cứu có liên quan đến tác động của mì ăn liền đến sức khỏe con người được đăng tải trên Internet. Chính vì thế, để đảm bảo tính chính xác của số liệu, nhóm tôi sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu, sử dụng những website đáng tin cậy để lựa chọn và lọc ra những dữ liệu có tính chính xác cao nhất. 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp thống kê mô tả: Thống kê mô tả là tập hợp tất cả các phương pháp đo lường, mô tả và trình bày số liệu. Lập bảng phân phối tần số, trình bày dữ liệu dạng bảng và biểu đồ. Phương pháp so sánh: So sánh các chỉ tiêu cùng loại hay khác loại nhưng có mối liên hệ với nhau để đánh giá sự tăng lên hay giảm xuống của một chỉ tiêu nào đó. CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THỰC PHẨM Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm trong nước đang có những bứt phá ngoạn mục: chiếm lĩnh thị trường nội, đẩy mạnh xuất khẩu nhờ vào chất lượng sản phẩm lẫn uy tín trên thương trường. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mở ra nhiều cơ hội cho ngành thực phẩm. Tuy nhiên,cùng với những lợi thế và thành quả đạt được, ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Qua hơn hai mươi năm xây dựng và phát triển, ngành Công nghiệp thực phẩm đã từng bước đáp ứng nhiều sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân, phục vụ cho nhu cầu trong nước, thay thế nhập khẩu và tham gia xuất khẩu với sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Nhiều sản phẩm đã có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Theo Bộ Công thương, ngành chế biến thực phẩm chiếm một tỷ lệ đáng kể trong sản lượng đầu ra của ngành công nghiệp nói chung và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nói riêng. Ước tính, lượng tiêu thụ thực phẩm hàng năm luôn chiếm khoảng 15% GDP cho thấy đây là một ngành công nghiệp tiềm năng. Theo Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công thương, trong những năm qua ngành sản xuất kinh doanh công nghiệp thực phẩm có những bước đột phá cả về chất lẫn lượng. Do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thực phẩm, Việt Nam đã thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2014, nằm trong chuỗi các hoạt động của Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2015 (Vietnamfoodexpo 2015), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Cục Chế biến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cơ quan Xúc tiến hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan (CBI Hà Lan) tổ chức Hội nghị quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2014 vào ngày 26 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành nông sản, thực phẩm xây dựng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng, tạo sản phẩm giá trị gia tăng để xuất khẩu ra thị trường thế giới, Hội nghị đã thu hút gần 200 đại biểu tham dự là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam (Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sởbanngành liên quan), đại diện các đại sứ quánlãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức kinh tếxúc tiến thương mại, các Hiệp hội ngành hàng, các chuyên gia nghiên cứu, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và các cơ quan thông tấn báo chí... Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã đưa ra nhận định tại Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống VN tại TP. HCM ngày 119 vừa qua: “Ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam vẫn đang rất hứa hẹn có nhiều triển vọng và phát triển mạnh trong điều kiện rất khó khăn của nền kinh tế hiện nay”. Theo dự báo của Bộ Công Thương, từ nay đến 2016, sức tiêu thụ thực phẩm của Việt Nam sẽ tăng 5,1%năm, ước đạt khoảng 29,5 tỉ USD. Mức tiêu thụ bình quân đầu người vào năm này ước đạt khoảng 5,8 triệu đồngnăm (tương đương 316 USDnăm). Dưới góc độ khả năng sinh lời, thống kê của Vietnam Report trên danh sách V1000 (1.000 DN đóng thuế cao nhất VN năm 2013) cho thấy, ngành thực phẩm đồ uống có chỉ số ROE và ROA cao thứ hai trong các ngành kinh doanh, chỉ sau ngành viễn thông. Trong danh sách đóng thuế, ngành thực phẩm đồ uống cũng thuộc top 5, chỉ sau các ngành ngân hàng tài chính bảo hiểm, viễn thông, khoáng sản xăng dầu, xây dựng BĐS VLXD. Nguồn: Vietnam Report Hình 3.1 10 ngành có chỉ số ROE, ROA trung bình cao nhất trong BXH V1000 năm 2013 Thực phẩm là một trong những ngành quan trọng và vô cùng thiết yếu đối với chúng ta, không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống thông thường mà nó còn là nhu cầu về thưởng thức ẩm thực của con người trong xã hội hiện đại. Đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam là một thách thức do nhịp độ phát triển kinh tế nhanh của đất nước. Những căn bệnh do thực phẩm không an toàn gây ra đã cản trở sự phát triển kinh tế xã hội, đặt gánh nặng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe, và gây tổn hại cho nền kinh tế, lĩnh vực du lịch và thương mại quốc gia. Chuỗi cung cấp thực phẩm càng ngày càng chạy qua nhiều biên giới quốc gia, do đó, việc phối hợp giữa Việt Nam và các nước láng giềng là rất quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc nâng cao an toàn thực phẩm. Một chiến lược quốc gia tới năm 2020 (được thông qua vào năm 2011) đã đưa ra đường hướng vững mạnh và luật an toàn thực phẩm sửa đổi xác định lại vai trò và trách nhiệm của các bộ khác nhau liên quan đến an toàn thực phẩm, cũng như giới hạn số lượng các bộ liên quan. Bộ Luật hỗ trợ việc đảm bảo sự an toàn của thực phẩm bằng cách đưa các bên tham gia vào chuỗi liên tục thực phẩm, từ khâu sản xuất, chế biến, vận chuyển tới tiêu dùng. Vào năm 2014, Việt Nam cũng tham dự vào các bài tập mô phỏng của khu vực để thử nghiệm những ứng phó khẩn cấp của quốc gia và quy trình thông báo đối với các sự kiện an toàn thực phẩm trong nước. 3.2 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM MÌ ĂN LIỀN Mì ăn liền (tên gọi quen thuộc là mì tôm, mì cua, mì gói) là món mì khô chiên trước với dầu cọ, thường ăn sau khi dội nước sôi lên 35 phút. Nó còn được gọi mì gói hay mì cốc hoặc mì ly, tùy cách đựng mì. Gói mì ăn liền thường có một gói gia vị nhỏ, thường bao gồm bột ngọt, nhưng cũng có loại không có bột ngọt. Có thể ăn sống sản phẩm này, tại vì mì đã được chiên; thường phải bẻ mì trước khi ngâm nước. Nếu dội nước nguội, cần phải hâm nó lên 3 phút trong lò vi ba. Người sáng chế ra món ăn vô cùng tiện lợi mì ăn liền chính là ông Momofuku Ando còn được gọi là “Vua mỳ ăn liền” hoặc “Cha đẻ của mỳ ăn liền” (Noodles papa). Ông đã từng có tên trong danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng ở châu Á do Tạp chí Time Asia bình chọn. Phát minh số một của người Nhật. Mỳ ăn liền (instant noodle) được người Nhật coi là biểu tượng về nền văn hóa của đất nước mặt trời mọc. Trong một cuộc thăm dò, người dân Nhật Bản còn xếp phát minh này lên ngôi số Một, trên cả các phát minh lừng danh như karaoke, máy nghe nhạc Walkman, máy trò chơi Nintendo của người Nhật. Nguồn: vietyo.com Từ đầu thập niên 70 thế kỷ XX, các nhà tư sản người Hoa ở Sài Gòn bắt đầu sản xuất mì ăn liền theo công nghệ của Nissin. Đây là mốc đánh dấu mì ăn liền xuất hiện ở nước ta. Mì ăn liền với những con số cao ngất ngưởng là món mồi béo mỡ cho các doanh nghiệp tấp nập đầu tư vào. Cuộc chạy đua giành thị phần mì ăn liền không chỉ có sự tham gia của các DN sản xuất mì, các nhà bán lẻ cũng nhảy vào khai thác với nhãn hàng riêng, theo thương hiệu của siêu thị. Thời hoàng kim của mì gói ăn liền với mức tăng trưởng nóng trên 20%năm đã qua và khó có khả năng trở lại khi năm 2013, thị trường này chỉ tăng trưởng ở mức 5%, tuy nhiên, với mức tiêu thụ của người Việt đối với sản phẩm tiện lợi này tăng đến 21,7 nghìn tỷ đồng năm, mì ăn liền vẫn là miếng mồi được nhiều doanh nghiệp nhòm ngó. Theo thống kê trên tờ VnEconomy, Việt Nam hiện đang có khoảng 50 nhà sản xuất mì ăn liền và các nhà sản xuất tập trung đầu tư và không ngừng mở rộng sản xuất. Đến nay, Công ty Vina Acecook đang có 7 nhà máy sản xuất mì gói đặt tại TP.HCM, Bình Dương, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hưng Yên. Cuộc đua thật sự khốc liệt khi các đại gia không ngừng rót vốn vào sản xuất mì ăn liền. Năm 2012, Vina Acecook đã tăng thêm vốn 10 triệu USD và đưa vào hoạt động hai nhà máy sản xuất mì ăn liền tại TP.HCM có quy mô, công nghệ thuộc loại hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Hiệp hội Mì ăn liền thế giới đã thống kê, thị phần trên thị trường mì ăn liền Việt Nam đang nằm trong những công ty lớn. Hiện Vina Acecook đang dẫn đầu thị trường với 50% thị phần, đứng thứ hai là Asia Foods giữ hơn 20% và khoảng 10% là do Masan nắm giữ ở vị trí thứ 3. Các doanh nghiệp còn lại chia nhau khoảng 20% thị phần còn lại. Nguồn: Bình An, 2013 DN Việt không dẫn đầu thị trường mì ăn liền Việt, nhưng những ông lớn như Masan hay Asia Foods đều khẳng định vị thế của mình. Hiện, Masan Consumer là DN Việt chiếm thị phần cao nhất với tỷ lệ 16,5%. Asia Food chiếm thị phần 12,1%, còn khoảng 20% là của Vifon, Miliket – Cosula và một số DN khác… Hiện tại các nhà bán lẻ cũng nhảy vào khai thác với nhãn hàng riêng, theo thương hiệu của siêu thị. Đặc biệt, nhà bán lẻ lại có lợi thế là thường nắm trong tay các số liệu về thị trường, sức mua và thị hiếu tiêu dùng, nên khai thác hàng nhãn riêng vào đúng dòng sản phẩm đang tiêu thụ mạnh nhất. Nguồn: Mỹ Quyên, 2014 Qua các số liệu thống kê, chúng ta có thể thấy rõ mặt hàng mì ăn liền vẫn luôn là một mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên các với số lượng đầu tư của các doanh nghiệp từ nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam đành phải xếp sau trong ngành công nghiệp sản xuất mì ăn liền. Cuối cùng, với sự sản xuất tràn lan như hiện nay, liệu mì ăn liền có đủ chất lượng để không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng? CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MÌ ĂN LIỀN ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI 4.1 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MÌ ĂN LIỀN HIỆN NAY Từ xa xưa, nhân gian thường có câu “Thời gian là vàng là bạc”, câu nói này càng có ý nghĩa hơn trong lối sống hiện đại và bận rộn như ngày nay. Do đó, nhu cầu của con người về các loại thực phẩm ăn nhanh ngày càng nhiều và bắt được nhịp sống của con người hiện đại, thị trường Mì Ăn Liền ngày càng nóng dần lên. Một cuộc chiến khóc liệt giữa các các doanh nghiệp trong lĩnh vực Mì Ăn Liền tại Việt Nam đang trong hồi gay cấn. Mì ăn liền được biết đến là một loại thực phẩm nhanh chóng, tiện lợi, mà giá thành lại rẻ. Mì được xem là phát minh của thời đại công nghiệp và đã quen thuộc với đời sống con người. Chính vì thế, hiện nay thực phẩm này đã xuất hiện với tần suất dày ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Trung Quốc là nước có lượng mì ăn liền nhiều nhất trên thế giới. Việt Nam cũng nằm trong danh sách những quốc gia có mật độ sử dụng mì ăn liền cao nhất thế giới. Bảng 4.1 Lượng tiêu thụ mì gói ly Quốc gia Lượng tiêu thụ mì gói, ly trong 2014 Dân số (Khảo sát mới nhất 2013) Lượng tiêu thụ mì gói ly bình quân đầu người năm Trung Quốc 44.400.000.000 1.357.000.000 32.7 Indonesia 13.430.000.000 249.900.000 52.3 Nhật Bản 5.500.000.000 123.000.000 44.7 Ấn Độ 5.340.000.000 1.252.000.000 4.3 Việt Nam 5.000.000.000 89.710.000 56.2 Nguồn: Trần Hoàng Bảo, 2015 Bảng 4.1 phản ánh rõ rệt lượng tiêu thụ mì gói khổng lồ của thị trường Việt Nam so với các nước khác. Việt Nam với lượng tiêu thụ mì là 5.000.000.000 gói ly xếp thứ năm thế giới, nhưng dân số nước ta là thấp nhất trong 5 năm, do đó lượng tiêu thụ bình quân đầu người là lớn nhất trong năm nước 56.2 gói ly năm, một con số khổng lồ. Liên tiếp nằm trong top 5 những nước sản xuất và tiêu thụ mì ăn liền nhiều nhất thế giới 2010 – 2014 theo WINA (World Instant Noodle Association – hiệp hội Mì ăn liền thế giới), Việt Nam đã nhường vị trí thứ 4 trong năm 2013 cho Ấn Độ để về vị trí thứ 5 trong năm 2014 vừa qua. Đó là chỉ nói về các số tuyệt đối của các gói, ly mì được sản xuất, tiêu thụ. Còn nếu so sánh về số lượng sử dụng trên đầu người, Việt Nam bứt phá dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn cả Trung Quốc đang đứng đầu về tổng sản lượng tiêu thụ, cũng như cao hơn gấp mười lần so với Ấn Độ vừa chiếm mất vị trí thứ 4 về tổng sản lượng trong năm 2014 vừa qua. Nói xa xôi chuyện thế giới là vậy, trong một nghiên cứu thị trường tại Việt Nam, kết quả cho thấy có những tín đồ của mì ăn liền trung bình dùng 20 góily một tháng. Con số khá ấn tượng này vẫn chào thua các bà nội trợ ở miền Tây, ở xứ Cần Thơ gạo trắng nước trong, nhiều bà, nhiều chị trung bình dùng đến 24 gói ly mì ăn liền mỗi tháng. Nguồn: Trần Hoàng Bảo, 2015 4.2 TÁC ĐỘNG CỦA MÌ ĂN LIỀN ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI Mì ăn liền là món ăn hội tụ được các yếu tố: ngon, tiện dụng, dễ sử dụng, giá rẻ, tiết kiệm thời gian và dinh dưỡng. Chỉ từ 2.000 đồng đã có một tô mì thơm ngon đủ no bụng, với các dưỡng chất như tinh bột mì, chất đạm, chất béo nguồn gốc thực vật… Nhiều loại mì còn có thêm gói rau, thịt… chế biến sẵn, gói gia vị rất quyến rũ người thưởng thức. Với ưu điểm được sản xuất công nghiệp qua công nghệ, quy trình kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, sản phẩm mì ăn liền luôn đảm bảo hoàn toàn 100% an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng đồng nhất và ổn định, do đó có thể bảo quản một cách dễ dàng trong một thời gian dài. Chính vì vậy, mì ăn liền được xem là loại lương thực có tính xã hội rất cao khi trở thành thực phẩm dự trữ của nhiều quốc gia, có “nhiệm vụ” tiếp tế, cứu trợ. Mì ăn liền luôn có mặt tại những vùng thiên tai dịch họa như động đất, núi lửa, bão lũ, là món ăn cứu đói của hàng triệu triệu người dân, từ Nhật Bản, Đông Nam Á, châu Phi đến tận châu Âu, châu Mỹ. Bước vào thời buổi công nghệ hiện đại, mức sống và nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng cao, đã chuyển từ “ăn chắc mặc bền” sang “ăn ngon mặc đẹp” cho nên dù thị trường mì ăn liền Việt Nam phần lớn nằm ở phân khúc bình dân tập trung vào sản phẩm có gốc mì nhưng vấn đề chất lượng ngày càng được quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu sức khỏe của người tiêu dùng, không ngừng chú trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các tiêu chuẩn cao về chất lượng. Khá nhiều người đều biết liên tục sử dụng mì ăn liền sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng cụ thể cái không tốt ấy là như thế nào thì chưa chắc có người đã tường tận. Bảng 4.2 Tác hại của mì ăn liền đến sức khỏe con người Tác hại của mì ăn liền Nguyên nhân Nóng trong người Mì ăn liền thường được chiên trong dầu ở nhiệt độ cao Rối loạn chức năng dạ dày Hương liệu và các chất phụ gia Thiếu chất dinh dưỡng Thành phần chủ yếu của mì ăn liền là bột mì và chất béo, nước sốt và không chứa đủ 7 chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể (protein, chất béo, carbonhydrate, khoáng chất, vitamin và chất xơ) Béo phì, tim mạch, tiểu đường, cholesterol cao Lượng chất béo (transfat) và cacbonhydrate cao Lão hóa sớm Lipid peroxide Ung thư Acrylamide, BHT Gan, thận, hệ sinh sản, dây thần kinh trung ương. Trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, những hộp mì ăn liền bằng nhựa khi được ngâm trong nước nóng ở nhiệt độ trên 65 độ C, chất độc hại của nó sẽ ngấm vào thực phẩm và gây bệnh. Nồng độ muối Natri cao Loãng xương, răng yếu dần Phosphate Gan, tim và thận, suy yếu hệ thống miễn dịch. Propylene glycol 4.2.1 Nóng trong người Độ giòn của mì ăn liền là do được chiên dầu ở nhiệt độ cao, những người thích mì ăn liền khi ăn xong thường cảm thấy khô miệng, háo nước. Thậm chí, nếu ăn thường xuyên sẽ dẫn tới tình trạng nóng trong người, vì thế không nên ăn nhiều mì ăn liền. 4.2.2 Rối loạn chức năng dạ dày Mì ăn liền là một trong những món ăn được sấy khô sau khi chiên qua dầu. Nếu bạn ăn mì ăn liền xuyên có thể sẽ gây rối loạn chức năng dạ dày, làm xuất hiện các triệu chứng như đầy hơi, đau dạ dày… Nguyên nhân là do trong các thực phẩm sấy khô như mì tôm, gà rán, khoai tây chiên… đều chứa khá nhiều hương liệu và chất phụ gia, ăn thường xuyên sẽ không những khiến vị giác giảm sút mà còn có thể tạo áp lực cho dạ dày trong việc tiêu hóa chung. Đặc biệt, những đứa trẻ thích ăn mì tôm càng dễ mắc chứng khảnh ăn. 4.2.3 Thiếu chất dinh dưỡng Thành phần chủ yếu của mì ăn liền là bột mì và chất béo, nước sốt và không chứa đủ 7 chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, carbonhydrate, khoáng chất, vitamin và chất xơ. Nếu ăn mì ăn liền suốt thời gian dài có thể dẫn đến thiếu hụt các chất dinh dưỡng, từ đó kéo theo một loạt bệnh như chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh, hôn mê... Những người ăn nhiều mì ăn liền, ăn liên tục trong thời gian dài có thể xuất hiện các triệu chứng thiếu dinh dưỡng như sút cân, teo cơ… 4.2.4 Béo phì và các bệnh liên quan Mì ăn liền đã chiên qua dầu, hàm lượng vitamin B trong đó bị phá hủy hoàn toàn, về cơ bản mì ăn liền có thể không cung cấp đủ lượng calo cần thiết cho cơ thể hoạt động. Vậy nên, nhiều người có xu hướng ăn nhiều gói mì ăn liên cùng lúc hoặc ngoài ăn mì ăn liền còn ăn thêm những thứ khác nữa. Hậu quả là bạn đã nạp quá nhiều carbohydrate và chất béo vào cơ thể. Vì vậy, nếu thường xuyên ăn mì ăn liền sẽ dẫn tới hàm lượng chất béo, calo tăng cao suốt thời gian dài, từ đó gây béo phì và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới béo phì như tim mạch, tiêu đường, cholesterol cao… 4.2.5 Lão hóa sớm Dầu trong mì ăn liền cũng có thể có chất chống oxy hóa, nhưng nó chỉ có thể làm chậm oxy hóa, trì hoãn thời gian hỏng chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng mốc hỏng. Thực phẩm chứa dầu sau khi bị mốc hỏng sẽ phá hủy các thành phần dinh dưỡng, sinh ra lipid peroxide, nếu nạp quá nhiều lipid peroxide vào cơ thể suốt thời gian dài sẽ tiêu diệt hệ thống enzym quan trọng của cơ thể, sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy, cần chú ý khi ăn mì ăn liền. Nếu thấy có dấu hiệu mốc, hỏng hoặc quá hạn sử dụng thì bạn nên bỏ đi chứ không cố ăn, sẽ gây hại cho sức khỏe. 4.2.6 Ung thư Để cải thiện hương vị cho mì ăn liền, hoặc kéo dài thời gian bảo quản, các hãng sản xuất thường cho thêm một vài chất phụ gia như phosphate, chất chống oxy hóa, chất bảo quản… Do lưu trữ quá lâu, ảnh hưởng môi trường nên các chất này cũng sẽ từ từ biến chất, sau khi ăn sẽ gây hại cho cơ thể, hơn nữa nếu tích tụ lâu trong cơ thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt có thể dẫn đến ung thư. Do mì ăn liền được chế biến bằng cách sấy khô hoặc chiên qua dầu, trong quá trình này có thể xảy ra phản ứng hóa học liên quan, sinh ra một vài chất có độc. Giống như tất cả các loại thực phẩm loại tinh bột nếu nấu chín ở nhiệt độ cao (trên 120 độ C) đều sinh ra chất acrylamide gây ung thư. Thực tế trong mì ăn liền không có chất bảo quản nhưng để thuận tiện cho việc bảo quản, mì ăn liền phải qua dầu rán. Trong dầu có chất BHT (chất ổn định chống lên men thực phẩm), là chất gây ung thư, có thể dẫn đến bệnh gan, nhiễm sắc thể dị thường, hoặc làm suy giảm chức năng sinh sản. 4.2.7 Gan, thận, hệ sinh sản, dây thần kinh trung ương Trong một môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, những hộp mì ăn liền bằng nhựa khi được ngâm trong nước nóng ở nhiệt độ trên 65 độ C, chất độc hại của nó sẽ ngấm vào thực phẩm, từ đó gây hại cho gan, thận, hệ sinh sản, dây thần kinh trung ương. Một tác hại khác của mì ăn liền là chúng chứa nhiều muối natri làm tăng nguy cơ phát triển bệnh sỏi thận và các vấn đề về thận khác. 4.2.8 Loãng xương, răng yếu dần Mì ăn liền cũng chứa đầy phosphate, một chất giúp cải thiện mùi vị thức ăn. Tuy giúp chúng ta ngon miệng nhưng chất này lại khiến chúng ta dễ bị loãng xương, mất xương, răng cũng yếu dần đi nếu dùng nhiều. 4.2.9 Gan, tim, thận, suy yếu hệ thống miễn dịch Mì ăn liền cũng chứa nhiều chất propylene glycol, đây là chất giữ ẩm giúp ngăn ngừa mì khô. Thành phần này mang lại một số rủi ro cho sức khỏe trong đó bao gồm vấn đề về gan, tim và thận, và làm suy yếu hệ thống miễn dịch. CHƯƠNG 5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA MÌ ĂN LIỀN ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI Mì tôm là món ăn được ưa chuộng của những người bận rộn. Chính vì thế, “tác phong” nấu mì cũng rất nhanh chóng. Chúng ta thường cho mì vào nước sôi, cho đầy đủ gia vị vào nồi rồi đun khoảng 35 phút là đem ra ăn. Hoặc khi bẩn hơn, chúng ta chỉ cho mì vào bát hoặc để mì trong cốc mỹ sẵn, rồi cho đầy đủ gia vị, đổ nước sôi, đậy nắp chờ trong khoảng 35 phút là ăn. Nhưng đây là một cách nấu sai lầm vì khi chế biến như thế này, chúng ta sẽ tự đem chất độc vào cơ thể của mình. Chúng ta không thể bỏ hoàn toàn thói quen sử dụng mì gói, vì nó là một sản phẩm tiện dụng, giúp ích rất nhiều cho con người trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Thay vào đó chúng ta chỉ có làm cho mì gói giảm bớt phần nào những chất độc hại, cũng như là bổ sung thêm dưỡng chất để phần nào “trung hòa” với chúng. Dưới đây là cách chế biến mì ăn liền đúng cách: 5.1 KHÔNG “ÚP MÌ” Tên gọi “mì ăn liền” đã đủ cho người ta hiểu là: nhanh, tiện, ít tốn công sức. Tuy nhiên, nếu muốn không có hại cho sức khỏe, những yếu tố này cần được cân nhắc lại.Thay vì tiết kiệm thời gian bằng cách cho vắt mì vào tô, đổ nước nóng, đậy nắp đợi chín, nên đun sôi, đổ ra để ráo; tiếp tục nấu nước lần 2 và cho mì đã chín sơ vào chế biến. Bằng cách này, lượng chất béo và một số chất dinh dưỡng không tốt đã bị biến đổi trong vắt mì sẽ giảm được phần nào. Đối với rau và thịt, cần nấu chín trước khi thêm vào mỳ. 5.2 BỎ GÓI GIA VỊ DẦU MỠ Vốn dĩ, mì ăn liền được chế biến theo phương pháp chiên, tích nhiều dầu mỡ gây béo dễ dẫn đến các bệnh béo phì, tim mạch dù đã có những nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều thực phẩm này có nguy cơ suy dinh dưỡng cao. Trước những chất béo không tốt cho cơ thể đó, nên vứt bỏ gói dầu gia vị thường có trong mì. 5.3 THÊM RAU XANH, ĐẠM Việc bổ sung nhiều rau xanh vào món mì ăn liền sẽ làm giảm tối đa lượng chất béo thừa. Mỗi vắt mỳ nên thêm khoảng 150 gr rau xanh. Việc thêm rau vào bữa ăn sẽ làm cho lượng lớn các chất béo được cuốn theo xơ từ rau ra ngoài cơ thể. Ngoài ra, để bữa ăn có thêm dinh dưỡng, mỗi vắt mì nên bổ sung từ 25 30 gr chất đạm như thịt bò, thịt lợn hoặc tôm... CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Với vị trí thứ năm thế giới về sản lượng tiêu thụ, mì ăn liền vẫn đang là một thực phẩm hot với người Việt bởi sự tiện dụng và nhanh chóng. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của mì ăn liền là không cân bằng. Thực phẩm này thường có hàm lượng chất béo cao, thiếu chất xơ, thiếu vitamin. Hơn nữa, cách công bố thành phần năng lượng trên nhãn mác hiện rất sơ sài, khiến người tiêu dùng khó lựa chọn. Mặc dù vậy, người tiêu dùng chắc chắn không thể bỏ đi thói quen sử dụng loại thực phẩm này một sớm một chiều bởi nhịp sống của một xã hội công nghiệp hóa – hiện đại hóa rất hối hả và nhanh chóng. Mặt khác với giá “bèo bọt” càng làm cho ngành sản xuất mì ăn liền đứng vững trên thị trường Việt Nam cũng như trong lòng của người tiêu dùng. Vì thế việc trang bị thêm kiến thức cho người tiêu dùng về cách giảm những tác động tiêu cực của mì ăn liền đến sức khỏe cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm mì ăn liền là một vấn đề cực kì bức thiết. 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Về phía nhà nước Chính phủ nên có những mức xử phạt thật nặng đối với những nhà máy sản xuất mì ăn liền không chuẩn về cơ sở vật chất – kĩ thuật, về vệ sinh cũng như chất lượng sản phẩm. Đối với các sản phẩm nhập khẩu, cần tăng cường kiểm tra các lô hàng, để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng là chắc chắn an toàn. Tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về tác hại của mì ăn liền đến sức khỏe cho người tiêu dùng hiểu rõ, từ đó giúp họ có một lối sống khỏe mạnh hơn. 6.2.2 Về phía người tiêu dùng Nên mua các sản phẩm mì ăn liền chất lượng, có thương hiệu, danh tiếng và uy tín trên thị trường. Tránh mua các sản phẩm vì giá quá thấp, phòng ngừa tình trạng mua nhầm hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe chính mình. Chế biến mì đúng cách bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. 6.3 HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Thứ nhất, do hạn chế về thời gian, chi phí và chỉ sử dụng số liệu thứ cấp nên nghiên cứu chỉ có thể phản ánh một cách tổng quát về tác động của mì ăn liền đến sức khỏe người tiêu dùng. Thứ hai, đối tượng nghiên cứu chỉ giới hạn ở người tiêu dùng cá nhân trong khi đối tượng của mì ăn liền không chỉ là cá nhân mà còn là các tập thể và doanh nghiệp. Các đối tượng này cũng có những ảnh hưởng rất quan trọng trong việc gây ra tác động xấu đến sức khỏe con người. Do đó những nghiên cứu tiếp theo nên tìm hiểu một cách tổng quát hơn về ngành sản xuất mì ăn liền. Thứ ba, các phương pháp và công cụ được sử dụng trong nghiên cứu còn khá phổ thông, do nghiên cứu chỉ sử dụng số liệu thứ cấp nên không thể sử dụng các phần mềm như Stata, SPSS để làm rõ hơn các yếu tố tác động đến sức khỏe người tiêu dùng. TÀI LIỆU THAM KHẢO Huỳnh Lê Anh Đào và cộng sự, 2010. Phân tích tác động của mứt tết đến sức khỏe người tiêu dùng. Đại học Trà Vinh. Thủy Nguyên, 2013. Thực phẩm là gì? Ngày 30012013. http:www.foodbank.com.vnthucphamlagia188968.html Ngày truy cập: 01092015. Vũ Cao, 2015. Những chuyện đáng sợ về mì ăn liền. Ngày 13022015. http:antg.cand.com.vnKhoahocKythuathinhsuNhungchuyendangsovemianlien341709 Ngày truy cập: 27082015. Lạc Phong, 2013. Ngành Công nghiệp chế biến thực phẩm thống lĩnh thị trường. Ngày 17062013. http:www.sggp.org.vndautukt20136321168 Ngày truy cập: 10092015. Hà Phương, 2012. Nguồn gốc mì ăn liền. Ngày 19072012. http:vietyo.comforumnguongocmianlient359550 Ngày truy cập: 15092015. Trần Hoàng Bảo, 2015. Mê mì ăn liền nhứt thế giới nhưng có nên vui? Ngày 27052015. http:thegioitiepthi.netmuasamtieudungmemianliennhutthegioinhungconenvui Ngày truy cập: 20092015. Bình An, 2013. Mức độ tiêu dùng mì tôm của người tiêu dùng Việt Nam quá.. khủng khiếp. Ngày 30122013. http:giaoduc.net.vnKinhteMucdotieuthumitomcuanguoitieudungVietquakhungkhieppost136444.gd Ngày truy cập: 14092015. Mỹ Quyên, 2014. Thị trường mì ăn liền: Cuộc chiến tỷ đô. Ngày 27062014. http:cafef.vndoanhnghiepthitruongmianliencuocchientydo201406271546360638.chn Ngày truy cập: 01092015. D.Hòa, 2015. 5 tác hại đáng sợ của việc ăn nhiều mì tôm. Ngày 05082015. http:laodong.com.vnsuckhoe5tachaidangsocuaviecannhieumitom361220.bld Ngày truy cập: 04092015. MH, 2015. Tác hại đáng sợ của việc ăn nhiều mì tôm. Ngày 31072015. http:giadinh.net.vnsongkhoetachaidangsocuaviecannhieumitom20150730154635868.htm Ngày truy cập: 10092015. Ngoài ra còn có các website: http:khoahoc.tvdoisongyhocsuckhoe29021_anmianlienthuongxuyencohaichosuckhoe.aspx http:baochinhphu.vnThitruongVietNamdungthu4thegioivetieuthumigoi194945.vgp http:soha.vnsongkhoe8suthatgiatminhvemianlien20140915145754074.htm http:www.bbc.comvietnamesevietnam201304130426_instand_noodle http:socongthuong.namdinh.gov.vnHomeCNthuongmai2014212LamgidephattriennganhcongnghiepthucphamcuaViet.aspx http:www.vietrade.gov.vnhoinghihoithao4662hoinghiquoctenganhcongnghiepthucphamvietnam2014hotronangcaogiatrisanphamnongnghiep.html http:www.foodnk.comtomtatquytrinhmianlien.html http:news.zing.vnHonnuathekylonmanhcuamianlienpost400668.html http:www.suckhoenhi.vn7tachaicuaviecannhieumitomd7679.html
Xem thêm

30 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG và đề XUẤT các LOẠI HÌNH sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP có HIỆU QUẢ TRÊN địa bàn HUYỆN yên sơn

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http:www.lrctnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THU HÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên 2014Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http:www.lrctnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ THU HÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lí đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng Thái Nguyên 2014Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http:www.lrctnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chƣa hề bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cảm ơn và thông tin trích dẫn trong luận văn đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Trần Thị Thu HàSố hóa bởi Trung tâm Học liệu http:www.lrctnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để có đƣợc kết quả nghiên cứu này, trong thời gian học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ vô cùng tận tình của cơ sở đào tạo, cơ quan công tác, gia đình và bạn bè. Trƣớc hết tôi xin chân thành cảm ơn Trƣờng Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, các thầy cô tại Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Khoa Quản lý tài nguyên, Khoa Môi trƣờng đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình đào tạo. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, ngƣời thầy đã trực tiếp hƣớng dẫn trong quá trình nghiên cứu, hết lòng tận tụy vì học trò. Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân các xã đƣợc lựa chọn điều tra; Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh; các phòng: Tài nguyên Môi trƣờng; Phòng Thống kê; Phòng Nông nghiệp huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cuối cùng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo đơn vị đang công tác, cảm ơn bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, tạo điều kiện tốt cho tôi hoàn thành khóa học này. Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Trần Thị Thu HàSố hóa bởi Trung tâm Học liệu http:www.lrctnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii MỤC LỤC.................................................................................................................iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................... vi DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................... vii DANH MỤC CÁC HÌNH......................................................................................... ix MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................1 2. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................2 2.1. Mục tiêu tổng quát .....................................................................................2 2.2. Mục tiêu cụ thể của đề tài ..........................................................................2 3. Ý nghĩa của đề tài..........................................................................................2 Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................................... 3 1.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam ................3 1.1.1. Trên Thế giới...........................................................................................3 1.1.2. Tại Việt Nam...........................................................................................5 1.2. Nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.....................................7 1.2.1. Khái quát hiệu quả sử dụng đất...............................................................7 1.2.2. Nguyên tắc lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.........................................................................10 1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.............11 1.3. Xu hƣớng sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng hàng hoá ......................12 1.3.1. Những xu hƣớng phát triển nông nghiệp trên Thế giới ........................15 1.3.2. Phƣơng hƣớng phát triển nông nghiệp Việt Nam.................................18 1.4. Xác định các loại hình sử dụng đất bền vững ..........................................19 1.4.1. Loại hình sử dụng đất............................................................................19Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http:www.lrctnu.edu.vn iv 1.4.2. Cơ sở đánh giá các loại hình sử dụng đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp ......................................................................20 1.5. Một số kết quả nghiên cứu đánh giá về sử dụng đất bền vững ở Việt Nam ..................................................................................21 Chƣơng 2. NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................... 25 2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................25 2.2. Nội dung nghiên cứu................................................................................25 2.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Sơn ..................................25 2.2.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp .............................................25 2.2.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp............ 25 2.2.4. Lựa chọn và đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững cho vùng nghiên cứu...........................................25 2.2.5. Xác định các giải pháp phát triển các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có triển vọng cho sản xuất nông nghiệp tại huyện Yên Sơn .................................................................................................... 25 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu..........................................................................25 2.3.1. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu.....................................................25 2.3.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu...................................................26 2.3.3. Phƣơng pháp tổng hợp và xử lý số liệu ................................................26 2.3.4. Phƣơng pháp chuyên gia .......................................................................26 2.3.5. Phƣơng pháp tính hiệu quả sử dụng đất................................................26 Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................. 28 3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Sơn ..................................28 3.1.1. Điều kiện tự nhiên.................................................................................28 3.1.2. Các nguồn tài nguyên............................................................................31Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http:www.lrctnu.edu.vn v 3.1.3. Thực trạng môi trƣờng ..........................................................................35 3.1.4. Điều kiện kinh tế xã hội......................................................................37 3.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp .............................................39 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất ..........................................................................39 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.......................................41 3.2.3. Các tiểu vùng kinh tế sinh thái của huyện Yên Sơn .............................41 3.2.4. Loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện..........44 3.3. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất trên đất sản xuất nông nghiệp...........48 3.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các LUT trên đất sản xuất nông nghiệp............ 48 3.3.2. Đánh giá hiệu quả xã hội của các LUT trên đất sản xuất nông nghiệp............. 54 3.3.3. Đánh giá hiệu quả môi trƣờng của các LUT trên đất sản xuất nông nghiệp................................................................................. 57 3.4. Lựa chọn và đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững cho vùng nghiên cứu...................................................61 3.5. Xác định các giải pháp phát triển các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có triển vọng cho sản xuất nông nghiệp tại huyện Yên Sơn .............................................................................................62 3.5.1. Giải pháp sử dụng đất ...........................................................................62 3.5.2. Giải pháp kỹ thuật .................................................................................63 3.5.3. Giải pháp thị trƣờng sản phẩm..............................................................63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................... 64 1. Kết luận .......................................................................................................64 2. Kiến nghị.....................................................................................................65 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 66Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http:www.lrctnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CPTG Chi phí trung gian GTSX Giá trị sản xuất GTGT Giá trị gia tăng HTCT Hệ thống canh tác HQĐV Hiệu quả đồng vốn KTXH Kinh tế xã hội LĐ Lao động LM Lúa mùa LX Lúa xuân LUT Loại hình sử dụng đất NTTS Nuôi trồng thuỷ sản NXB Nhà xuất bản TNHH Thu nhập hỗn hợp Tr. đ Triệu đồng UBND Uỷ ban nhân dânSố hóa bởi Trung tâm Học liệu http:www.lrctnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Yên Sơn...................38 Bảng 3.2. Diện tích, năng suất và sản lƣợng cây trồng năm 2013..................39 Bảng 3.3. Hiện trạng sử dụng đất huyện Yên Sơn năm 2013.........................40 Bảng 3.4. Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Yên Sơn năm 2013.........................................................................................41 Bảng 3.5. Phân vùng kinh tế sinh thái theo đơn vị hành chính......................43 Bảng 3.6. Các loại hình sử dụng đất chính của huyện Yên Sơn.....................44 Bảng 3.7. Phân cấp mức độ đánh giá hiệu quả kinh tế loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp .......................................................48 Bảng 3.8. Hiệu quả kinh tế của các cây trồng chính ở tiểu vùng 1................49 Bảng 3.9. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất chính trên đất sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng 1 ................................................50 Bảng 3.10. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất chính trên đất sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng 1 .........................51 Bảng 3.11. Hiệu quả kinh tế của các cây trồng chính ở tiểu vùng 2 ..............52 Bảng 3.12. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất chính trên đất sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng 2 .........................................53 Bảng 3.13. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất chính trên đất sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng 2 ........................54 Bảng 3.14. Phân cấp mức độ đánh giá hiệu quả xã hội loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp .......................................................55 Bảng 3.15. Đánh giá hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất chính trên đất sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng 1 .........................56 Bảng 3.16. Đánh giá hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất chính trên đất sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng 2 .........................56 Bảng 3.17. Phân cấp mức độ đánh giá hiệu quả môi trƣờng sử dụng đất ......57Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http:www.lrctnu.edu.vn viii Bảng 3.18. So sánh mức sử dụng phân bón của các nông hộ với quy trình kỹ thuật .................................................................................58 Bảng 3.19. Lƣợng thuốc bảo vệ thực vật thực tế sử dụng và khuyến cáo ......59 Bảng 3.20. Đánh giá hiệu quả môi trƣờng của các loại hình sử dụng đất chính trên đất sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng 1 .........................60 Bảng 3.21. Đánh giá hiệu quả môi trƣờng của các loại hình sử dụng đất chính trên đất sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng 2 .........................60 Bảng 3.22. Đánh giá tổng hợp khả năng lựa chọn loại hình sử dụng đất trên đất sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng 1...................................61 Bảng 3.23. Đánh giá tổng hợp khả năng lựa chọn loại hình sử dụng đất trên đất sản xuất nông nghiệp ở tiểu vùng 2 ...................................62
Xem thêm

10 Đọc thêm

BỒI DƯỠNG MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HÌNH HỌC CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG (HÌNH HỌC 10)

BỒI DƯỠNG MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HÌNH HỌC CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG (HÌNH HỌC 10)

http://www.lrc-tnu.edu.vn1.5. Thực trạng việc dạy và học Hình học lớp 10 ở trƣờng THPT- Về nội dung:Chương I. Véc tơ.Chương II. Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng.Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.- Về kiến thức:Trong chương trình Hình học lớp 10 THPT đề cập đến các kiến thức mở đầuvề tọa độ trong mặt phẳng, tiếp đó sử dụng công cụ vectơ như là phương pháp Toánhọc mới. Phương pháp vectơ, ngoài dùng để giải các bài toán hình học còn được ápdụng để giải một số bài toán đại số về tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số, giải một sốphương trình, bất phương trình chứa căn thức, chứng minh các bất đẳng thức. Đây làphương pháp mới được ứng dụng để giải nhiều nhiều loại bài toán nên học sinh gặprất nhiều khó khăn khi tiếp thu kiến thức.- Về tình hình dạy và học:Qua tham khảo sổ điểm, các bài kiểm tra khảo sát chất lượng của học sinh;qua trao đổi trực tiếp với các giáo viên bộ môn và học sinh chúng tôi thu được kếtquả như sau:+ Đối với giáo viên:Đã áp dụng các phương pháp dạy học khác nhau khi giảng dạy nhưng chưanhiều. Đại bộ phận giáo viên dạy theo phương pháp truyền thống, chưa quan tâm hếtđến các đối tượng học sinh, ít trú trọng đến việc phát huy tính tự giác tích cực của họcsinh; việc đầu tư chuyên môn chưa cao, chưa chịu khó học hỏi và trau dồi chuyênmôn, nghiệp vụ. Trong dạy học, giáo viên chưa quan tâm tới việc giúp học sinh tựmình phát hiện, khám phá, tự mình vận dụng kiến thức tìm tòi mở rộng các vấn đề,chưa đặt vấn đề tự học vào đúng vị trí của nó, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đếnchất lượng học tập của học sinh.
Xem thêm

97 Đọc thêm

SỬA LỖI KHI CÀI ĐẶT WINCC

SỬA LỖI KHI CÀI ĐẶT WINCC

11112014 Sửa lỗi khi cài đặt WINCC ~ Software Electronics http:phamtrongthuan.blogspot.com201406sualoikhicaiatwincc.html 15 Hôm nay : Thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2014 RSS FEED (HTTP:PHAMTRONGTHUAN.BLOGSPOT.COMFEEDSPOS TWITTER (HTTP:TWITTER.COMLIDONKY) Software Electronics (http:phamtrongthuan.blogspot.com) Chia sẻ phần mềm kỹ thuật và tiện ích máy tính Dịch Bài Viết Select Language Powered by Translate (https:translate.google.com) TRANG CHỦ (HTTP:PHAMTRONGTHUAN.BLOGSPOT.COM) KỸ THUẬT ĐIỆN () PLC () TIN HỌC VĂN PHÒNG () TIẾNG ANH () WINDOWS () LS IÊử N Ka ẾT W lỗ EBi(k ) hiGc IẢIà TRiÍ (đ ) ặt AW DMI INN ()CC (http:phamtrongthuan.blogspot.com201406sualoikhicaiatwincc.html) 29.6.14 thuận phạm TRƯỜNG HỢP 1: Khi cài đặt Wincc flexible 2008 nếu có trường hợp báo là please insert CD2. Nguyên nhân là do trong quá trình copy có thể bị chương trình quét virus quét đi một sô file trong Runtime rồi. Do đó dưới đây mình upload lại file Runtime cho các bạn nè. Hướng dẫn: 1. Download file Runtime_1.rar và Runtime_2.rarbên dưới 2. Giải nén ra (cẩn thận trùng tên nha) 3. copy folder vào đường dẫn: ....... Tai lieu PLC Thay PhuongWinCC flexible 2008CD_1WinCCflexiblesetup (đối với Runtime_1) và ...... Tai lieu PLC Thay PhuongWinCC flexible 2008CD_2WinCCflexiblesetup (đối với Runtime_2) 4. Cài đặt lại wincc (NOTE: đừng sợ cài đặt lâu nha vì nó chỉ cài thêm runtime thôi, phần nào cài rồi nó ko cài lại đâu). 5. Vậy là xong rồi đó. TRƯỜNG HỢP 2: Báo lỗi chưa cài đặt MICROSOFT SQL 2005 TRƯỜNG HỢP 3: Khi cài wincc 7.0 thì xảy ra tình trạng không vào windows được (có hiện bảng thông báo lỗi file Alxmgina.dll) Hướng dẫn: 1. Khởi động lại máy (bấm F8 hoặc insert ) để vào safemode 2. mở System32 xóa file almxgina.dll 3. Start run gõ chữ Regedit vào hkeylocalmachinesoftwaremicrosoftwindownNTCurrentVersionwinlogon xóa Ginadll 4. Khởi động lại máy bình thường là ok 5. Tiến hành crack là xong (http:3.bp.blogspot.comA0Py2qq3m1IU6VQL2i5DIAAAAAAAAAsA9J3aJ_ulHks16001.jpg) TRƯỜNG HỢP 4: Khi cài wincc 7.0 thì xảy ra tình trạng không vào windows được (ko có bảng báo lỗi) Hướng dẫn: 1. Khởi động lại máy đưa đĩa windows vào chọn chế độ boot from CD 2. Để cho máy tự động copy file 3. Copy xong máy sẽ hỏi setup, repair hoặc Exit thì chọn exit nha 4. Giờ vô lại bình thường rồi đó TRƯỜNG HỢP 5: Khi cài wincc 7.0 xong rồi, chạy ok rồi nhưng khi vào phần Graphic Designer , lúc thao tác cứ hiện ra bảng thông báo hoài (khắc phục được rồi nên hổng có hình cho xem hihi) () () () () Search Welcome to Software Electronics Phần mềm kỹ thuật Bạn thích bài này. Bạn và 710 người khác thích Phần mềm kỹ thuật. Plugin xã hội của Facebook Thích 30 TỪ ĐIỂN English Vietnamese Tra Từ: Tìm © Software Electronics (http:phamtrongthuan.blogspot.com) MỤC LỤC Blogspot (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Blogspot) ( 6 ) Có thể bạn chưa biết (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel C%C3%B3%20th%E1%BB%83%20b%E1%BA%A1n %20ch%C6%B0a%20bi%E1%BA%BFt) ( 33 ) Excel (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Excel) ( 4 ) Giới Thiệu PLC (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Gi%E1%BB%9Bi%20Thi%E1%BB%87u%20PLC) ( 12 ) Khác (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Kh%C3%A1c) ( 2 ) Linh kiện điện tửkhí cụ điện (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Linh%20ki%E1%BB%87n%20%C4%91i%E1%BB%8 7n%20t%E1%BB%ADkh%C3%AD%20c%E1%BB%A5%20%C4%91i%E1% BB%87n) ( 20 ) Phần mềm Cung Cấp ĐiệnMáy Điện (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20Cung% 20C%E1%BA%A5p%20%C4%90i%E1%BB%87nM%C3%A1y%20%C4%90i%E1%BB%87n) ( 5 ) Phần mềm hay11112014 Sửa lỗi khi cài đặt WINCC ~ Software Electronics http:phamtrongthuan.blogspot.com201406sualoikhicaiatwincc.html 25 Hướng dẫn: Cách 1: bác nào lười thì tải file Graphic designer về chạy lên cái Cách 2: bác nào siêng thì dùng cách dưới này nha 1. vào Start > run > regedit 2. vào HKey_Local_Machine > Software > Siemens > WinCC > Graphics Designer > DynamicWizard 3. Giờ bạn phải thao tác sao cho giống bảng bên dưới. Đừng lo, hướng dẫn ngay thôi (http:4.bp.blogspot.com2naely5mM8oU6 Vq9UFmqIAAAAAAAAAsIQ1QskkfpQO8s16002.jpg) Nếu thiếu cái nào thì tạo thêm cho đủ: right click > new > string value > đặt tên và giá tri cho giống như trên hình Mình copy value sẵn cho bạn nè: ● Database = WinCCWSCRIPTSDynwiz.dwd ● DefaultWNF = WinCCWSCRIPTS TRƯỜNG HỢP 6: Khi cài wincc 7.0 xong rồi, chạy ok rồi nhưng khi đăng nhập vào windows rồi thì hiện ra bảng thông báo với nội dung sơ bộ là không tìm thấy Alxmgina.dll hãy cài đặt lại để sửa lỗi này Nếu chúng ta bấm ok thì vẫn xài bình thường thôi, nhưng chẳng lẽ mỗi lần vô cứ bấm ok mãi thế sao. Có cách khắc phục đây Hướng dẫn: 1. Start run gõ chữ Regedit vào hkeylocalmachinesoftwaremicrosoftwindownNTCurrentVersionwinlogon 2. Tìm registry như hình bên dưới (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20hay) ( 17 ) Phần mềm học tiếng anh (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20h%E1% BB%8Dc%20ti%E1%BA%BFng%20anh) ( 6 ) Phần mềm khác (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20kh%C3 %A1c) ( 20 ) Phần mềm Vi xử lý (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20Vi%20x %E1%BB%AD%20l%C3%BD) ( 16 ) Phần mềm Điện Công Nghiệp (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20%C4%9 0i%E1%BB%87n%20C%C3%B4ng%20Nghi%E1%B B%87p) ( 2 ) Phần mềm ảnh và video (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20%E1%B A%A3nh%20v%C3%A0%20video) ( 15 ) PLC siemens và WinCC Scada (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel PLC%20siemens%20v%C3%A0%20WinCC%20 %20Scada) ( 12 ) Powerpoint (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Powerpoint) ( 3 ) S7200 (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel S7200) ( 15 ) s7300 (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel s7300) ( 5 ) Thủ Thuật Tiện Ích (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Th%E1%BB%A7%20Thu%E1%BA%ADt%20Ti%E1% BB%87n%20%C3%8Dch) ( 64 ) Tài liệu kỹ thuật (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20k%E1%BB%B9 %20thu%E1%BA%ADt) ( 9 ) Tài liệu tiếng anh (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20ti%E1%BA%BFn g%20anh) ( 4 ) Vi xử lý (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Vi%20x%E1%BB%AD%20l%C3%BD) ( 8 ) WinCC Scada (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel WinCC%20%20Scada) ( 1 ) Word (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel Word) ( 2 ) Đồ ánLuận văn (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabel %C4%90%E1%BB%93%20%C3%A1nLu%E1%BA%ADn%20v%C4%83n) ( 4 ) BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN11112014 Sửa lỗi khi cài đặt WINCC ~ Software Electronics http:phamtrongthuan.blogspot.com201406sualoikhicaiatwincc.html 35 Tweet 0 0 () (http:4.bp.blogspot.commP6DbZhDQIAU6 WDvSWTYIAAAAAAAAAsQd5IUHmjLLY8s16003.jpg) 3. Sau đó double click vào Userinit, hiện ra bảng như bên dưới, các bạn xóa đi ,,ALMXPMGR được bôi đen trong hình. Rồi ok thế là xong rồi đó (http:3.bp.blogspot.com DSFBS8gEGpMU6 WOJy23_IAAAAAAAAAsYwMoh6agplxUs16004.jpg) TRƯỜNG HỢP 7: Khi cài wincc xong lúc logon vào windows thì hiện ra bảng thông báo, phải bấm ok hoặc enter thì vào. Thật phiền phức. Sau đây là cách tắt bảng thông báo khi logon nè Hướng dẫn: 1. Start run gõ chữ Regedit vào hkeylocalmachinesoftwaremicrosoftwindownNTCurrentVersionwinlogon 2. Tạo 1 String value (bằng cách nhấp chuột phải chọn new) đặt tên là AutoAdminLogon và đặt giá trị là 1 3. Restart máy lại để kiểm tra xem nào Lưu ý: Hướng dẫn được làm trên win XP,bạn nào dùng win 7 làm tương tự nhé. Chúc các bạn thành công ptt (http:phamtrongthuan.blogspot.com) Cảm nhận về bài viết Tuyệt vời (0) Hay (0) Tạm được (0) Chán (0) Posted in PLC siemens và WinCC Scada (http:phamtrongthuan.blogspot.comsearchlabelPLC%20siemens%20v%C3%A0%20WinCC%20%20Scada) (http:phamtrongthuan.blogspot.com201408phanmemwinccv7sp264bit.html) (http:phamtrongthuan.blogspot.com201407tonghoptailieuplc.html) (http:phamtrongthuan.blogspot.com201406phanmemtinhtoanquanbienap.html) (http:phamtrongthuan.blogspot.com201406optiwaveoptisystem 70.html) Phần mềm WinCC v7 sp2 (64 bit) và v7 sp3 (http:phamtrongthuan.blogspot.com201408phan memwinccv7sp264bit.html) Tổng Hợp Tài Liệu PLC (http:phamtrongthuan.blogspot.com201407tonghoptailieuplc.html) Phần mềm tính toán quấn biến áp (http:phamtrongthuan.blogspot.com201406phan memtinhtoanquanbienap.html) Optiwave.OptiSystem 7.0 (http:phamtrongthuan.blogspot.com201406optiw aveoptisystem70.html) LIÊN KẾT Website Đại học giao thông vận tải (http:utc.edu.vn) Website Khoa ĐiệnĐiện tử (http:feee.utc.edu.vn) Website Bộ môn Kỹ thuật điện (http:bmtbd.uct.edu.vn) Elearning Bộ môn Kỹ thuật điện tử (http:bmktdt.cscvn.com) Hệ thống quản lý đào tạo (http:qldt.utc.edu.vn) Thích 0 Đề xuất url này trên Google11112014 Sửa lỗi khi cài đặt WINCC ~ Software Electronics http:phamtrongthuan.blogspot.com201406sualoikhicaiatwincc.html 45 Bài đăng Mới hơn (http:phamtrongthuan.blogspot.com201406tonghopluanvanovixulyviieukhien_29.html) Bài đăng Cũ hơn (http:phamtrongthuan.blogspot.com201406mofilewinccthietketumaytinhkhac.html) Trang chủ (http:phamtrongthuan.blogspot.com) 0 nhận xét : Đăng nhận xét (https:www.blogger.comcommentiframe.g? blogID=5958964322069407863postID=3860910481790686087blogspotRpcToken=4992885) Đăng xuất Thông báo cho tôi Nhập nhận xét của bạn... Nhận xét với tên: Nguyen Huu Duy Phuoc (Google) Xuất bản Xem trước Đăng ký: Đăng Nhận xét ( Atom ) (http:phamtrongthuan.blogspot.comfeeds3860910481790686087commentsdefault) NHẬN XÉT MỚI NHẤT thuận phạm (http:phamtrongthuan.blogspot.com2014061.htm l? showComment=1410945649674c1632712574518 427592) :D thuận phạm (http:phamtrongthuan.blogspot.com201406tonghopluanvanovixulyviieukhien_29.html? showComment=1404028315022c4034301810512 079454) Do có nhiều tài liệu,nên mình không post… donky li (http:phamtrongthuan.blogspot.com201406clove r30themtabvaanhdautaptin.html? showComment=1402762404352c3096938982076 727355) Video tham khảo:https:www.youtube.com… donky li (http:phamtrongthuan.blogspot.com201406clove r30themtabvaanhdautaptin.html? showComment=1402762404352c3096938982076 727355) Nhận xét này đã bị tác giả xóa. SỐ LƯỢT XEM (http:www.histats.com) (http:www.dmca.comProtectionStatus.aspx? ID=005d9dfc069e4b479c92d6797440d6ab) Copyright © 2014 Software Electronics (http:phamtrongthuan.blogspot.com) | Powered by Phạm Trọng Thuận (http:www.blogger.com) Plugin xã hội của Facebook Cũng đăng trên Facebook Đăng với tư cách là Nguyen Viet Bac (Thay đổi) Bình luận Viết bình luận 1 9 2 8 711112014 Sửa lỗi khi cài đặt WINCC ~ Software Electronics http:phamtrongthuan.blogspot.com201406sualoikhicaiatwincc.html 55 Design by PTT (http:newwpthemes.com) | TBĐ (http:www.bloggertipandtrick.net) K52 (http:www.premiumbloggertemplates.com) | GTVT (http:newbloggerthemes.com)
Xem thêm

5 Đọc thêm

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA CHẼ TỈNH QUẢNG NINH

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA CHẼ TỈNH QUẢNG NINH

phụ nữ Việt Nam tham gia vào Quốc hội khoá IX (1992 - 1997) là 18,5%;từ số hộ gia đình trên thế giới do nữ làm chủ hộ và nhiều hộ gia đình khác phảiKhoá X (1997 - 2002) là 26%; Khoá XI (2002- 2007) là 27,3%; Khoá XIIphụ thuộc vào thu nhập của lao động nữ. Tuy vậy sự bất bình đẳng vẫn còn tồntại ở rất nhiều các nước trên thế giới. Đặc biệt là ở các vùng nông thôn, phụ nữbị hạn chế về mọi mặt: Đời sống, điều kiện sống và làm việc tồi tàn, địa vịtrong xã hội thấp kém. Trong 1,3 tỷ người trên thế giới ở trong tình trạng nghèokhổ thì có đến 70% là lao động nữ. Có ít nhất 1/2 triệu lao động nữ tử vong dophụ nữ hiện tại chiếm 16% số đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã. Điều nàycho thấy giữa chính sách và thực tế còn nhiều bất cập.Phụ nữ luôn là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển của gia đình và xãhội. Nghĩa vụ công dân và chức năng làm vợ, làm mẹ của phụ nữ được thực hiệntốt là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự ổn định và phát triểncác biến chứng về mang thai, sinh đẻ.Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc: “ Lao động nữ chiếm 13% trongQuốc hội, 14% trong cương vị lãnh đạo, quản lý hay cán bộ cao cấp củaSố hóa bởi Trung tâm Học liệu(2007 - 2012) là 25,76% (Văn phòng Quốc hội, 2010). Ở các cấp địa phươnghttp://www.lrc-tnu.edu.vn/lâu dài của đất nước. Ngày càng có nhiều phụ nữ thành đạt trong các lĩnh vựckinh tế, khoa học, chính trị và xã hội. Trình độ học vấn của phụ nữ cũng ngày
Xem thêm

68 Đọc thêm

Xác định chi phí và giá thành sản phẩm Công ty cổ phần bánh kẹo ABC

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO ABC

Phần 1 Giới thiệu công ty và tình hình hoạt động hiện tại I. Giới thiệu chung về công ty 1. Các thông tin cơ bản Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần bánh kẹo ABC Tên viết tắt tiếng anh: ABCSC Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần Địa chỉ: Số 2324, Đường Hải Quân, Phố Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 033.3357008 033.3357788 Fax: 033.3357211 Mã số thuế: 5700379798 Tài khoản ngân hàng: 05101010002259 Vốn điều lệ: 90,000,000,000 đồng (năm mươi tỷ đồng) Website: http:www.safeviest.com.vn Email: safeviestyahoo.com.vn
Xem thêm

47 Đọc thêm

SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ MẸ VÀ BÉ BIBO MART

SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ MẸ VÀ BÉ BIBO MART

SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ MẸ VÀ BÉ BIBO MART.Công ty TNHH Quốc tế BB Việt Nam – Hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Bibo là một công ty chuyên cung cấp các mặt hàng mẹ và bé với website www.bibomart.com.vn Thành lập năm 2006, Công ty đang từng bước đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng Thương mại điện tử (TMĐT) vào hoạt động kinh doanh của Công ty và đặc biệt sử dụng mạng xã hội trong việc marketing trực tuyến tại công ty. Bước đầu đã và đang mang lại hiệu quả cho hoạt động bán hàng của Công ty, nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế.Qua quá trình thực tập và nghiên cứu tại Công ty TNHH Quốc tế BB Việt Nam em đã nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng sử dụng mạng xã hội trong marketing trực tuyến tại công ty. Nhận thấy mạng xã hội là cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ trên thế giới và với mặt hàng đặc trưng là mẹ và bé nên em đã chọn đề tài: “Sử dụng mạng xã hội trong marketing trực tuyến tại Công ty TNHH Quốc tế BB Việt Nam”, với mong muốn sẽ góp một chút công sức của mình để nâng cao hoạt động marketing trực tuyến thông qua mạng xã hội của Công ty. Hy vọng với đề tài này sẽ là một giải pháp định hướng xây dựng kế hoạch sử dụng mạng xã hội trong marketing trực tuyến tại Công ty:Kết cấu của khóa luận gồm có 3 chương:Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về mạng xã hội và marketing trực tuyến qua mạng xã hội.Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và đánh giá thực trạng marketing mạng xã hội của Hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Bibo MartChương 3: Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng sử dụng mạng xã hội trong marketing trực tuyến tại Hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Bibo Mart 1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀIVới những thành tựu tiến bộ vượt bậc của ngành công nghệ thông tin, Thương mại điện tử ngày nay cũng phát triển một cách rất mạnh mẽ. Việc mua sắm hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm cách đây 10 năm và ngày theo ngày vẫn đang chuyển mình theo hướng mới. Mua sắm hiện đại không còn tốn thời gian như trước, với nền công nghệ phát triển kèm, chỉ với một click chuột hàng hóa đã được chuyển tới tận nơi. Bên cạnh đó, khách hàng có thể so sánh giá cả vgiữa nhiều doanh nghiệp cùng cung một mặt hàng rất dễ dàng, tìm kiếm được những phản hồi chất lượng từ cộng đồng xã hội rất đơn giản cùng với đó là số lượng đối thủ cạnh tranh ngày một nhiều, khách hàng có rất nhiều lựa chọn trong việc mua sắm của bản thân. Vì vậy, điều cấp thiết đặt ra chính là làm thế nào có thể tạo lập được một cộng đồng khách hàng trung thành với doanh nghiệp? Làm thế nào để hình ảnh doanh nghiệp có thể tới gần hơn với khách hàng và nằm trong tiềm thức của họ mỗi khi quyết định mua hàng? Câu trả lời chính là: Marketing mạng xã hội.Mạng xã hội trong 4 năm trở lại đây đã trở thành một trào lưu trên thế giới, thu hút rất nhiều đối tượng tham gia. Ngày nay, Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, có rất nhiều các mạng xã hội nổi tiếng, điển hình qua các ví dụ như các mạng xã hội Facebook – mạng xã hội số 1 thế giới, Twitter, My Space, các blog, hay như mạng xã hội Zing Me tại Việt Nam… Thống kê cho thấy, hơn 80% số người truy cập internet mỗi ngày để có sử dụng mạng xã hội, vì vậy, mạng xã hội đã trở thành kênh truyền thông hữu hiệu, quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp hiện nay, công ty TNHH Quốc tế BB – Hệ thống siêu thị mẹ bé Bibo Mart cũng không ngoại lệ. Được thành lập từ đầu năm 2006, qua 6 năm, với sự phát triển thần kỳ, Bibo Mart đã trở thành một trong những nhà bán lẻ đồ mẹ và bé lớn nhất Hà Nội và toàn quốc, với 6 cửa hàng lớn ngụ tại 6 con phố lớn tại Hà Nội. Tuy vậy, ngày càng có nhiều đối thủ trong ngành hàng mẹ và bé hiện nay, tiêu biểu như Shoptretho.com, Kidsplaza.vn, Beyeu.com…vì vậy, việc cấp thiết đưa thông tin về các sản phẩm dịch vụ của Bibo Mart tới người tiêu dùng nhanh hơn các đối thủ là một nhiệm vụ tiên quyết, việc này có thể giải quyết được bằng cách sử dụng mạng xã hội để tiến gần hơn tới người tiêu dùng. Marketing qua mạng xã hội đang là một trong những cách marketing hiệu quả nhất để thương hiệu của doanh nghiệp trở nên thân thiện với người tiêu dùng. Mạng xã hội và việc marketing sử dụng mạng xã hội là một quân cờ chiến lược trong chiến lược marketing của các công ty hiện nay. Đối với các doanh nghiệp, khách hàng chính là lợi nhuận, nơi nào nhiều khách hàng, nơi đó có lợi nhuận. Tìm kiếm, đưa thông tin và khai thác khách hàng từ các mạng xã hội hiện nay là một trong những cách tốt nhất giúp doanh nghiệp có được một vị thế vững chắc trong người tiêu dùng, nhưng nếu không đề phòng, mạng xã hội cũng có thể hạ uy tín doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Thực tế hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, đã sử dụng các mạng xã hội như một kênh marketing hiệu quả cho doanh nghiệp của mình. Từ những cá nhân kinh doanh nhỏ tới những tập đoàn lớn như Nokia, Apple, ….đều đã và đang sử dụng mạng xã hội để tiến gần tới khách hàng. Không thể phủ nhận rằng lan tỏa của mạng xã hội đang ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề sống còn của doanh nghiệp: lợi nhuận. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nếu sử dụng tốt, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng đột biến và cực kì ổn định, nhưng nếu “dính” dù chỉ một “vết nhơ”, mạng xã hội sẽ có thể hủy diệt doanh nghiệp đó chỉ trong vòng một đêm. Vedan chính là ví dụ điển hình cho nhận xét đó. Sử dụng nhiều, nhưng hiệu quả chưa cao chính là vấn đề trọng yếu gặp phải tại các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và công ty TNHH Quốc tế BB nói riêng. Thực trạng sử dụng mạng xã hội tại các doanh nghiệp hiện nay có thể đem lại một lượt lớn theo dõi tình hình hoạt động của công ty, tuy nhiên, lượng khách mua hàng tìm tới doanh nghiệp thông qua mạng xã hội là không lớn, khách hàng trung thành tới từ mạng xã hội của các doanh nghiệp còn là con số nhỏ hơn. Việc kiểm soát tình hình thương hiệu qua các kênh mạng xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng chưa hề tốt và rất dễ tổn thương nếu bị đối thủ tấn công. Đây cũng chính là một điểm hở trong lá chắn của các doanh nghiệp Việt Nam.Chính từ những lý do trên, việc đưa ra một kế hoạch dài hạn ứng dụng các phương pháp tốt nhất để sử dụng mạng xã hội trong marketing trực tuyến là vấn đề cực kỳ cấp bách. Không hề dễ để được “mỏ vàng” mạng xã hội không phải đơn giản, kiểm soát được “mỏ vàng” đó còn là vấn đề nan giải hơn
Xem thêm

Đọc thêm

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NORFOLK HATEXCO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NORFOLK HATEXCO

MỤC LỤC‎Lời mở đầu1PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH NORFOLK HATEXCO.2I) Tổng quan về Công ty.2II.Đặc điểm Công ty31.Đặc điểm về thời vụ32.Đặc điểm về cơ cấu lao động.33. Đặc điểm trang thiết bị, máy móc44.Đặc điểm về tổ chức5PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NORFOLK HATEXCO TRONG THỜI GIAN QUA.8I) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty81.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty82.Thị trường, thị phần và các mặt hàng của Công ty92.1.Thị trường, thị phần92.2.Các mặt hàng của Công ty.113.Cơ cấu lao động của Công ty134.Trang thiết bị155.Tình hình tài chính15II) Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh161.Những mặt đạt được.162. Những mặt hạn chế173.Nguyên nhân.183.1.Nguyên nhân chủ quan183.2. Nguyên nhân khách quan18PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NORFOLK HATEXCO TRONG THỜI GIAN TỚI.20I).Phương hướng và mục tiêu của Công ty trong thời gian tới201. Phương hướng phát triển của Công ty202. Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới20II) Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty Norfolk Hatexco211.Giải pháp về nâng cao hiệu quả.212. Nhóm giải pháp thị trường22III) Dự kiến đề tài23KẾT LUẬN24DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO25 1.Lê Văn Tâm, (1998), PGS.PTS, “ Quản trị doanh nghiệp ” , NXB Giáo Dục.252. Nguyễn Thị Hường, (2004) PGS.TS, “ Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn FDI”, NXB Thống Kê, tập I253. Nguyễn Thị Hường, (2003) PGS.TS, “ Kinh doanh quốc tế”, NXB Lao động – Xã hội, tập I254. Nguyễn Thành Độ, (2002) PGS.TS, “Quản trị chiến lược trong các công ty kinh doanh” , NXB Thống Kê.255. Nguyễn Thị Hường, (2004) PGS.TS, “ Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn FDI”, NXB Thống Kê, tập II.256. Nguyễn Thị Hường, (2003) PGS.TS, “ Kinh doanh quốc tế”, NXB Lao động – Xã hội, tập II257. Vũ Hữu Tửu, (2002), “ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương”, NXB Giáo Dục258.Công ty Norfolk Hatexco (2006), “Báo cáo thực hiện xuất khẩu năm 2004”.259. Công ty Norfolk Hatexco (2006), “Báo cáo tài chính của Công ty”2510. Công ty Norfolk Hatexco (2006), “Phiếu đăng kí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2005”2511. Bộ Thương Mại (2006), “WWW.MOT.GOV.VN”25
Xem thêm

28 Đọc thêm

Xuất khẩu thủy sản quý II 2013 thủy sản trường phát

XUẤT KHẨU THỦY SẢN QUÝ II 2013 THỦY SẢN TRƯỜNG PHÁT

Làcuốn Báo cáo quý duy nhất về ngành thủy sản Việt Nam, có các đánh giá tổng hợp và dữ liệu cập nhật gồm: 1. Thông tin mới nhất và tổng hợp đầy đủ nhất về tình hình sản xuất và xuất khẩu trong quý II năm 2013 toàn ngành thủy sản và từng ngành hàng chủ lực: cá tra, tôm, hải sản(cá ngừ, mực, bạch tuộc, cua, ghẹ, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, giáp xác, cá các loại) 2. Số liệu thống kê qua các bảng, biểu chi tiết về diễn biến giá nguyên liệu, số liệu cập nhật và chính thống về XK từng mặt hàng chủ lực sang từng thị trường; số liệu XK của các nước đối thủ và số liệu NK của các thị trường chủ lực trong Quý II/2013. 3. Tổng hợp và nhận định sát thực các vấn đề nổi bật về tình hình nguyên liệu, giá cả, chi phí sản xuất, biến động của thị trường nhập khẩu, xu hướng của các đối thủ cạnh tranh tại các thị trường chính, các thuận lợi và khó khăn trong cơ chế, chính sách quản lý trong Quý II/2013. 4. Dự báo cụ thể về tình hình sản xuất và xuất khẩu trong quý tiếp theo của năm 2013, chi tiết tới từng ngành hàng và thị trường (khối lượng nguyên liệu, giá nguyên liệu, giá trị xuất khẩu…) 5. Danh sách các nhà nhập khẩu thủy sản tại 10 thị trường chính. Quý Doanh nghiệp và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Đào tạo & Xúc tiến Thương mại VASEP (VASEP.PRO) Tel: 04 3835 4496 (Ext: 212) – Fax: 04 3771 9015 - Mobile: 0944 883 548 Ms Phạm Thị Kiều Oanh – Email: kieuoanh@vasep.com.vn – Skype: kieuoanhvasep Hoặc truy cập vào website: www.vasep.com.vn – www.pangasius-vietnam.com để biết thêm chi tiết
Xem thêm

36 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 9 HỌC KỲ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 9 HỌC KỲ 1

Câu 1: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây: A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng. B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu. C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử. D. Tất cả các lợi ích trên. Câu 2: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử? A. www.vnexpress.net B. huan120397gmail.com C. http:www.mail.google.com C. Tất cả các địa chỉ trên. Câu 3: Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet: A. Modem ADSL B. Chuột C. Máy in D. Tất cả các thiết bị trên
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP TẬP 1 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP TẬP 1 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01/127.0.0.1www.facebook.com/groups/TaiLieuOndownloaded 60383.pdf at Tue Jul 31 08:30:19 ICT 2012ThiDaiHoc01/www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01/www.VNMATH.com127.0.0.1www.facebook.com/groups/TaiLieuOndownloaded 60383.pdf at Tue Jul 31 08:30:19 ICT 2012ThiDaiHoc01/www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01/127.0.0.1www.facebook.com/groups/TaiLieuOndownloaded 60383.pdf at Tue Jul 31 08:30:19 ICT 2012ThiDaiHoc01/www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01/www.VNMATH.com127.0.0.1www.facebook.com/groups/TaiLieuOn
Xem thêm

388 Đọc thêm

BAI TIEU LUAN NHOM QUAN TRI TAI CHINH

BAI TIEU LUAN NHOM QUAN TRI TAI CHINH

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (GIAI ĐOẠN 2010 2014) CỦA TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CÔNG TY CỔ PHẦNNHABE GARMENT CORPORATION – JOINT STOCK COMPANYĐịa chỉ: Số 4 đường Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Q.7, T.P Hồ Chí MinhĐiện thoại: (08) 38720077 38729124 Fax: (08) 38725107Email: infonhabe.com.vn Website: http:www.nhabe.com.vnMã giao dịch: NBC ( Cổ phiếu OTC)

14 Đọc thêm

Tiểu luận TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC

TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC

Phần 1: Mô tả về doanh nghiệp thực tế Công ty cổ phần Tân Tấn Lộc là nhà sản xuất hộp bìa Carton sử dụng cho đựng rượu vang, đồ uống nhẹ, các can đựng thực phẩm. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC Tên tiếng Anh: TAN TAN LOC JOINT STOCK COMPANY Tên giao dịch: TANTANLOC JSC Đại diện: Bà Trang Thị Ngọc Ánh Chức vụ: Tổng Giám Đốc Địa chỉ: Lô N5 – Đường D4 – N8 – KCN Nam Tân Uyên – Bình Dương Điện thoại: 0650.3652921 0650.3652922 Fax 0650.3652920 Email: infotantanloc.com.vn – website: http:www.tantanloc.com.vn Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bao bì carton
Xem thêm

27 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ ESTE

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ ESTE

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy LÊ PHẠM THÀNH (https://www.facebook.com/thanh.lepham)KHOÁ LUYỆN THI THPT QG 2018 MÔN HOÁThi online: GLUCOZƠ (Đề 01)Xem hướng dẫn giải chi tiết tại website: http://hoc24h.vn/(Fb: https://www.facebook.com/congdonghoc24h.vn)VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website http://hoc24h.vn/[Truy cập tab: Khóa Học – Khoá: KHÓA: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN: HOÁ HỌC]Câu 1. [ID: 33795]Trong phân tử của cacbohiđrat luôn cóA. nhóm chức axit.B. nhóm chức xeton.C. nhóm chức ancol.D. nhóm chức anđehit.Câu 2. [ID: 33796]Chất thuộc loại đisaccarit làA. glucozơ.B. saccarozơ.C. xenlulozơ.D. fructozơ.Câu 3. [ID: 33797]Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 vàA. C2H5OH.B. CH3COOH.C. HCOOH.D. CH3CHO.Câu 4. [ID: 33798]Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịchglucozơ phản ứng vớiA. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.D. kim loại Na.Câu 5. [ID: 33799]Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ làA. Cu(OH)2.
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP NGUYÊN TỬ

BÀI TẬP NGUYÊN TỬ

www.hoahoc.edu.vn- www.luuhuynhvanlong.comwww.hoahoc.edu.vn- www.luuhuynhvanlong.comwww.hoahoc.edu.vn- www.luuhuynhvanlong.com

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề