GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THÔNG TIN NGUYỄN BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THÔNG TIN NGUYỄN BÌNH":

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THÔNG TIN ĐẠI CƯƠNG

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THÔNG TIN ĐẠI CƯƠNG

lượng tin và entropi dựa trên cơ sở của lý thuyết xác suất, khái niệm về tốc ñộlập tin và thông lượng kênh trong quá trình truyền tin.Chương 4 giới thiệu các khái niệm chung về mã hóa, ñiều kiện thiết lập,các phương pháp biểu diễn, các thuật toán mã hóa cơ bản, khái niệm về mãchống nhiễu và mã tuyến tính.Chương 5 của giáo trình giới thiệu về một số hệ mật mã nổi tiếng trên thếgiới ñể người ñọc tham khảo.Trong quá trình soạn thảo giáo trình chắc chắn không tránh khỏi nhữngthiếu xót về nội dung cũng như hình thức, nhóm biên soạn trân trọng cảm ơnnhững ý kiến quý báu của các bạn ñọc ñể giáo trình ñược hoàn thiện hơn.Thay mặt nhóm biên soạnVũ Vinh Quang2Thuvientailieu.net.vnCHƯƠNG 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN1.1 Giới thiệu về lý thuyết thông tinTrong thế giới ngày nay, chúng ta hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiềucác hệ thống chuyển tải thông tin khác nhau như: Các hệ thống truyền hìnhphát thanh, hệ thống ñiện thoại cố ñịnh và di ñộng, hệ thống mạng LAN,Internet, các hệ thống này ñều với mục ñích là chuyển thông tin từ nơi phátñến nơi thu với những mục ñích khác nhau. ðể nghiên cứu về các hệ thốngnày, chúng ta cần phải nghiên cứu về bản chất thông tin, bản chất của quátrình truyền tin theo quan ñiểm toán học, cấu trúc vật lý của môi trường truyềntin và các vấn ñề liên quan ñến tính chất bảo mật, tối ưu hóa quá trình.Khái niệm ñầu tiên cần nghiên cứu là thông tin: thông tin ñược hiểu là
Xem thêm

136 Đọc thêm

Nghệ thuật trần thuật trong tác phẩm người đi vắng của nguyễn bình phương

NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TÁC PHẨM NGƯỜI ĐI VẮNG CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

... Nghệ thuật trần thuật tác phẩm Người vắng Nguyễn Bình Phƣơng” Chính vậy, thực đề tài này, ngƣời viết muốn sâu nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề Nghệ thuật trần thuật tác phẩm Người vắng Nguyễn. .. lý thuyết trần thuật hành trình sáng tác Nguyễn Bình Phƣơng Chƣơng 2: Đi m nhìn trần thuật Người vắng Nguyễn Bình Phƣơng Chƣơng 3: Phƣơng thức kĩ thuật trần thuật Người vắng Nguyễn Bình Phƣơng... Những yếu tố trần thuật 10 1.2 Hành trình sáng tác Nguyễn Bình Phƣơng 21 CHƢƠNG ĐI M NHÌN TRẦN THUẬT TRONG TÁC PHẨM NGƯỜI ĐI VẮNG CỦA NGUYỄN BÌNH PHƢƠNG 24 2.1 Đi m nhìn gắn với
Xem thêm

65 Đọc thêm

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MÔN DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG THEO HUỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BÌNH DƯƠNG

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MÔN DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG THEO HUỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BÌNH DƯƠNG

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm cho nền kinh tế xã hội thay đ i rất lớn.Những thành tựu của khoa học kỹ thuật đƣợc ứng dụng vào đời sống ngày càng nhiều,làm cho năng suất lao động của con ngƣời tăng nhanh. Đời sống vật chất, tinh thần củacon ngƣời cũng đƣợc cải thiện đáng kể. Để đáp ứng đƣợc sự phát triển của khoa họckỹ thuật – công nghệ, đòi hỏi đội ngũ lao động phải có tri thức khoa học, kỹ năng nghềnghiệp, đạo đức, lƣơng tâm nghề nghiệp mới có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu của nền sảnxuất công nghiệp hiện đại. Trong đó đội ngũ công nhân kỹ thuật là nội lực của sự pháttriển kinh tế, vì chất lƣợng sản phẩm phụ thuộc vào công nghệ sản xuất và trình độ taynghề của ngƣời công nhân.Ngày nay ngƣời dạy không còn đóng vai trò độc tôn, thuyết giảng nhằm truyềnđạt kiến thức và ngƣời học không còn lĩnh hội kiến thức một cách thụ động, một chiềumà thay vào đó giảng viên thực hiện vai trò là ngƣời t chức, điều khiển, điều chỉnhhoạt động của học sinh đảm bảo cho học sinh thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhữngyêu cầu đƣợc qui định phù hợp với mục đích dạy học.Trƣớc sự thay đ i nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và thông tin yêu cầutrƣờng dạy nghề không chỉ cung cấp kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp đủ để ngƣờihọc làm việc sau khi tốt nghiệp mà phải dạy phƣơng pháp để họ có thể sử dụng trongquá trình tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ và năng lực của bản thân.Ngƣời học càng tích cực hoạt động trong học tập thì càng có khả năng tự chủ, năngđộng, sáng tạo và giải quyết vấn đề một cách khoa học, do đó đáp ứng tốt hơn yêu cầuluôn thay đ i của quá trình lao động sản xuất.Là ngƣời giáo viên dạy nghề của trƣờng Trung Cấp Nghề Bình Dƣơng, và quaquan sát thực tế đào tạo của trƣờng Trung Cấp Nghề Bình Dƣơng trong nhiều nămgiảng dạy tại đây nhằm nâng cao chất lƣợng về kiến thức và kĩ năng, tăng tính tích cựctrong học tập nghề nghiệp cho học sinh nên tôi chọn đề tài “Biên soạn giáo trình điệntử môn dung sai lắp ghép & đo lƣờng theo hƣớng ứng dụng công nghệ dạy học tạitrƣờng trung cấp nghề Bình Dƣơng” nghiên cứu.1
Xem thêm

22 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH CAD THẦY BÌNH

GIÁO TRÌNH CAD THẦY BÌNH

GIÁO TRÌNH CAD THẦY BÌNH Chương 1 : THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG BẢN VẼ I. Quy định về bản vẽ. 1. Các thông tin có được từ bản vẽ 2. Các không gian trong CAD 3. ‎Ý nghĩa của việc thiết lập môi trường bản vẽ 4. Một số quy định chung 4.1. Khung và tỷ lệ bản vẽ 4.2. Quy định về đường nét và cỡ chữ II. Thiết lập môi trường vẽ. 1. Text style. 2. Layer. 3. Dimesion Style. 4. Hatch. 5. Lệnh LineType. 6. Block và Thuộc tính của Block. 6.1. Block 6.2. Thuộc tính của Block 6.3. Quản lý các block. 7. Ghi các thiết lập môi trường bản vẽ thành TemPlate. 8. Các tùy chọn trong menu Option III. Giới thiệu Express Tools. Chương 2 : LAYOUT VÀ IN ẤN I. Làm việc với Layout 1. Paper Space 2. Các thao tác trên Viewport của Paper Space 2.1. Tạo các Viewport 2.2. Cắt xén đường bao Viewport 2.3. Tỷ lệ trong từng Viewport 2.4. Layer trong từng Viewport 2.5. Ẩn hiện viewport 2.6. Ẩn hiện đường bao viewport 2.7. Scale LineType 2.8. Các hiệu chỉnh khác đối với Viewport 3. Các chú ý khi in nhiều tỉ lệ trong một bản vẽ II. Điều khiển in ấn. 1. Khai báo thiết bị in. 2. In ra file .PLT Chương 3 : LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU I. Tham khảo ngoài 1. Giới thiệu về tham khảo ngoài. 2. Chèn một xref vào bản vẽ 3. Mở một xref từ bản vẽ chính 4. Hiệu chỉnh xref từ bản vẽ chính. 4.1. Lệnh Refedit (Reference Edit). 4.2. Thêm, bỏ bớt các đối tượng khỏi working set (Lệnh refset). 4.3. Lệnh refclose 4.4. Một số biến hệ thống liên quan đến xref. 5. Điều khiển sự hiển thị của một xref. 5.1. Xref và các thành phần hiển phụ thuộc. 5.2. Xref và lớp. 5.3. Lệnh Xbin. 5.4. Tham chiểu vòng. 5.5. Xén các xref. 5.6. Tăng tốc độ hiển thị của các xref lớn. 6. Quản lý xref 6.1. Đường dẫn của các xref. 6.2. Xref notification 6.3. AutoCAD DesignCenter. 6.4. File biên bản (log) của xref. II. Làm việc với dữ liệu ngoài (Working with External Database) 1. Sơ lược về dữ liệu ngoài trong AutoCAD. 2. Các chuẩn bị cho việc kết nối cơ sở dữ liệu. 3. Định cấu hình dữ liệu cho ODBC. 4. Định cấu hình dữ liệu trong AutoCAD. 5. Chình sửa dữ liệu trong AutoCAD 6. Tạo các mẫu kết nối. 7. Tạo, hiệu chỉnh và xóa các kết nối. 8. Quan sát các kết nối. 9. Tạo mẫu nhãn. 10. Tạo nhãn. 11. Sử dụng query để truy tìm dữ liệu 11.1. Sử dụng Quick Query 11.2. Sử dụng Range Query 11.3. Sử dụng Range Query 11.4. Sử dụng Link Select III. Làm việc với Raster Image 1. Tổng quan 2. Chèn ảnh (inserting images 3. Quản l‎ý hình ảnh (Managing images) 4. Cắt xén ảnh (Clipping images) 5. Điều khiển sự hiển thị (Controlling image display) 5.1. Điều khiển hiển thị 5.2. Chất lượng ảnh (Image quality) 5.3. Image transparency 5.4. Bật tắt đường bao của ảnh (Image frame) IV. Pasting, Linking, and Embedding Objects 1. Embedding objects into AutoCAD 2. Linking data 3. Pasting data into AutoCAD Chương 4 : TÙY BIẾN TRONG AUTOCAD I. Các đối tượng shape. 1. Khái niệm về Shape. 2. Cách mô tả shape trong file .SHP. 2.1. Vector Length and Direction Code (mã vector). 2.2. Special Codes (mã đặc biệt) II. Tạo font chữ 1. Tạo font chữ SHX. 2. Tạo big font. 3. Tạo big font từ file mở rộnG. III. Tạo các dạng đường (file linetype) 1. Khái niệm và phân loại dạng đường. 2. Tạo các dạng đường đơn giản. 2.1. Dùng creat trong lệnh linetype. 2.2. Tạo linetype bằng cách soạn thảo trực tiếp trong .LIN IV. Dạng đường phức chứa đối tượng shape 1. Dạng đường phức có chứa đối tượng chữ. V. Tạo các mẫu mặt cắt. 1. File mẫu mặt cắt. 2. Tạo mẫu mặt cắt đơn giản. 3. Tạo các mẫu mặt cắt phức tạp. VI. Menu. 1. Menu và file menu. 1.1. Các loại menu 1.2. Các loại file menu 1.3. Tải, gỡ bỏ một menu 2. Tùy biến một menu 2.1. Cấu trúc một file menu 2.2. Menu Macro 2.3. Pulldown Menu 2.3.1. Section của Pulldown menu 2.3.2. Tiêu đề của pulldown menu 2.3.3. Tham chiếu đến pulldown menu 2.3.4. Chèn và loại bỏ Pulldown menu trên menubar 2.4. Shortcut menu. 2.5. Buttons menu và auxiliary menu. 2.5.1. Section của Buttons menu và auxiliary menu 2.5.2. Tạo các AUX menu. 2.5.3. Menu swaping. 2.6. Image Tile menus 2.6.1. Section của Image menu 2.6.2. Mô tả mục chọn của menu hình ảnh 2.6.3. Gọi hiển thị các menu hình ảnh 2.6.4. Slide và thư viện slide. 2.7. Menu màn hình. 2.7.1. Section của menu hình ảnh. 2.8. Chuỗi chú thích ở thanh trạng thái. 2.8.1. Section của đoạn mô tả chuỗi chú thích. 2.8.2. Mô tả chuỗi chú thích. 2.9. Tạo các phím tắt. 2.9.1. Section của đoạn mô tả các phím tắt 2.9.2. Tạo phím tắt VII. Toolbar 1. cách tạo toolbars bằng cách dùng lệnh Toolbar 1.1. Tạo Toolbar 1.2. Tạo nút lệnh mới 1.3. Sửa nút lệnh 1.4. Tạo một Flyout 2. Cách tạo toolbars bằng cách soạn thảo trong file .mnu 2.1. Dòng mô tả tổng quát thanh công cụ 2.2. Dòng mô tả loại nút lệnh Button 2.3. Dòng mô tả loại nút lệnh Flyout. 2.4. Dong mô tả nút lệnh Control.
Xem thêm

95 Đọc thêm

Xây dựng và sử dụng hệ thống tư liệu điện tử phần hiđrocacbon, góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong dạy học hóa học 11 nâng cao ở THPT

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯ LIỆU ĐIỆN TỬ PHẦN HIĐROCACBON, GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 11 NÂNG CAO Ở THPT

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Sự bùng nổ công nghệ thông tin tạo làn sóng mới, làm thay đổi cách dạy và học của giáo viên và học sinh. Trên mạng internet đã xuất hiện rất nhiều website viết về học tập như hocmai.vn, onthi.com, onbai.com, ... Cũng có không ít các website về hoá học nhưng học sinh phổ thông chưa thực sự thuận lợi khi tìm kiếm kiến thức bộ môn bởi lẽ đa số các trang web trên đều sử dụng ngôn ngữ nước ngoài. Hiện nay đã có khá nhiều đề tài khóa luận tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ nghiên cứu về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học với việc thiết kế Ebook, Web, xây dựng thư viện tư liệu, thiết kế các mô phỏng, phim thí nghiệm, … trong dạy học hóa học ở phổ thông như : 1. Phạm Ngọc Bằng (2004). Nghiên cứu và xây dựng phần mềm một số mô phỏng để dạy các bài về sản xuất hoá học trong chương trình phổ thông. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐHSPHN. 2. Nguyễn Thị Ánh Mai (2006). Thiết kế sách giáo khoa điện tử (Ebook) phần lý thuyết chủ đạo chương trính hóa học phổ thông. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐHSPHN. 3. Nguyễn Thị Kim Ánh (2007). Thiết kế giáo trình điện tử và áp dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện một số kĩ năng dạy học, góp phần nâng cao năng lực tự học cho sinh viên khoa Hóa học ĐHSP. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐHSPHN. 4. Nguyễn Thị Thủy (2008). Sử dụng công nghệ thông tin để đánh giá và xây dựng phần mềm kiểm tra hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan phần hóa học cơ sở góp phần nâng cao năng lực tự kiểm tra đánh giá của học sinh chuyên hóa. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐHGDĐHQGHN. 5. Hoàng Anh Tuấn (2010). Xây dựng và sử dụng hệ thống tư liệu điện tử môn hoá học lớp 12 góp phần đổi mới phương pháp dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐHSPHN. 6. Nguyễn Trí Ngẫn (2010). Thiết kế Ebook hỗ trợ học sinh tự học phần kim loại hóa học lớp 12 chương trình nâng cao. Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐHSPTPHCM. 7. Trịnh Lê Hồng Phương (2011). Xây dựng bài giảng trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả tự học phần cấu tạo nguyên tử – chương trình trung học phổ thông chuyên Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐHSPTPHCM. Ngoài ra còn khá nhiều khóa luận và luận văn khác nghiên cứu về xây dựng và sử dụng Ebook chương trình sách giáo khoa hóa học phổ thông. Tất cả các khóa luận và luận văn trên đều hướng đến mục tiêu chung là góp phần nâng cao chất lượng dạy học, làm phong phú nội dung các bài giảng lý thuyết, làm sáng tỏ những khái niệm trừu tượng, khó trong sách giáo khoa, minh họa tốt các phản ứng bằng thí nghiệm giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức. Tuy nhiên, hầu hết các luận văn trên hiện nay đều tập trung vào việc xây dựng web, Ebook, … tức là sử dụng các nguồn tư liệu điện tử trên cơ sở sưu tầm hoặc một số tự thiết kế nhưng việc xây dựng một hệ thống tư liệu thuận tiện cho giáo viên sử dụng và đặc biệt là cách sử dụng tư liệu đó như thế nào cho hiệu quả thì còn ít được nghiên cứu. Gần đây luận văn của Hoàng Anh Tuấn (2010) đã bắt đầu nghiên cứu về vấn đề xây dựng và sử dụng hệ thống tư liệu điện tử môn Hoá học nhưng mới giới hạn ở phần kim loại lớp 12. Luận văn của Trần Huy Khoa (2011) cũng nghiên cứu theo hướng này nhưng mới giới hạn ở chương Nguyên tử hóa học 10. 3. Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tư liệu dạy học điện tử môn hóa học phần hiđrocacbon hóa học 11 nâng cao và bước đầu nghiên cứu, đề xuất biện pháp sử dụng hệ thống tư liệu đó góp phần đổi mới phương pháp dạy và học hóa học ở trường phổ thông hiện nay.
Xem thêm

140 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

1) Thông tin về giảng viên: Họ và tên: Hồ Quế Hậu Chức danh, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Tiến sĩ Nơi công tác: UBND Tỉnh Đồng Nai. Chức vụ: Phó trưởng ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0919093157 Email: hoquehau57yahoo.com.vn 2) Thông tin về môn học: Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin P2 Mã môn học Số tín chỉ: 3 Trình độ: cho sinh viên năm thứ: 1 Loại môn học: Bắt buộc Điều kiện tiên quyết: SV học xong học phần 1: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Phân bổ thời gian: giờ tín chỉ đối với các hoạt động +Số tiết: 45 tiết + Số buổi: 11 buổi học(4 tiếtbuổi) + Phân bổ thời gian: GV giảng lý thuyết và giải đáp thắc mắc: 44%= 18 tiết Thuyết trình nhóm: 36% = 16 tiết Thảo luận trên lớp: 13%= 6 tiết Ôn tập, kiểm tra, thi: 12%= 5 tiết 3) Mục tiêu của học phần: Kiến thức:Trang bị cho Sinh viên những kiến thức cơ bản học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận về CNXH của chủ nghĩa Mác – Lênin Kỹ năng; hình thành cho sinh viên kỹ năng sử dụng lý luận để phân tích các vấn đề kinh tế,chính trị, xã hội, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và vận dụng nó để giải quyết những vấn đề thực tiễn đồng thời bồi dưỡng các kỹ năng bổ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học như: kỹ năng tóm tắc lý thuyết, thuyết trình, thảo luận, tư duy phản biện, làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu, điều tra, phỏng vấn, xử lý và trình bày kết quả nghiên cứu nhỏ. Thái độ: môn học xây dựng cho sinh viên có tình yêu lao động, ghét bóc lột, bất công, có niềm tin vào CNXH và lý tưởng cộng sản, 4) Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Nội dung về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – Lênin Phần 2 bao gồm: Học thuyết giá trị: lý luận về sản xuất hàng hóa, qui luật giá trị; Học thuyết giá trị thặng dư: lý luận giá trị thăng dư và hình thái biểu hiện của nó, lý luận về tích lũy, tuần hoàn và chu chuyển tư bản, lý luận về tái sản xuất và khủng hoảng kinh tế; Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước; Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về CNXH 5) Nhiệm vụ của sinh viên: Phải dự lớp đầy đủ: Nếu vắng quá số buổi học qui định 20% sẽ không được dự thi. Phải nghiên cứu trước giáo trình,tài liệu và viết thu hoạch bài học và chuẩn bị các ý kiến chưa hiểu kèm theo nộp cho giảng viên vào đầu mổi buổi học. Đọc các tài liệu có liên quan đến môn học theo sự hướng dẫn của giảng viên Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, phát biểu thảo luận, thuyết trình. Tham gia làm việc nhóm theo chuyên đề thuyết trình và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học nhỏ được phân công. 6) Tài liệu học tập: Sách, giáo trình chính: + Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Bộ giáo dục và đào tạo) +Tài liệu hướng dẫn ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2) Đại học kinh tế TP HCM. Sách tham khảo: + Giáo trình KTCT Mác – Lênin ( Bộ giáo dục và đào tạo ) + Giáo trình CNXH khoa học (Bộ giáo dục và đào tạo) + Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII, IX, X, XI
Xem thêm

8 Đọc thêm

nhan hoc dai cuong 2

nhan hoc dai cuong 2

Việc biên soạn giáo trình Nhân học đại cương là một công việc khó khăn, trước hết vì đây là ngành học mới đầu tiên được đào tạo ở Việt Nam; sau nữa, tài liệu dùng để tham khảo cho việc biên soạn, chúng tôi chủ yếu phải dựa vào các giáo trình và tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh mà những người tham gia biên soạn mới được tiếp cận trong thời gian chưa lâu và kiến thức về ngành nhân học của ban biên soạn ít nhiều còn hạn chế. Mặc dù vậy, do yêu cầu cấp thiết của công tác đào tạo, sau một thời gian tiến hành giảng dạy thể nghiệm giáo trình nhân học đại cương xuất bản năm 2008, Khoa Nhân học đã cố gắng tổ chức biên soạn lại, sửa chữa bổ sung và nâng cao chất lượng giảng dạy để tái bản cuốn giáo trình này. Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã đưa thêm nhiều tài liệu về Việt Nam và các nước khác để mình họa cho những vấn đề lý thuyết nhân học.
Xem thêm

Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ ĐIỆN TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ VINH

CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ ĐIỆN TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ VINH

coi trọng hình thức bồi dưỡng thường xuyên đa dạng và hệ thống những tri thức, kỹnăng cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp của họ.1.2.3. Nhiệm vụ của giáo viên trong các trường dạy nghềTrong cấp học phổ thông và dạy nghề, giáo viên và học sinh gắn bó rất gầngũi với nhau. Vì vậy học sinh coi người thầy như một tấm gương soi chung ở mộtgóc độ, người thầy có đạo đức chuẩn mực, sự tận tụy, yêu nghề, am hiểu kiến thứcsâu cả lý thuyết chuyên môn và tay nghề thực hành, có hiểu biết về xã hội sẽ tạo rathế hệ học trò có chất lượng toàn diện. Thực tế cho thấy muốn đánh giá chất lượngcủa nhà trường trước hết phải nhìn vào đội ngũ giáo viên. Chính vì thế biện pháphàng đầu để nâng cao chất lượng đào tạo là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.Một số nhiệm vụ trọng tâm của giáo viên dạy nghề:a. Truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm nghề nghiệp- Truyền thụ kiến thức về lý thuyết chuyên môn:Đây là công việc đầu tiên mà người giáo viên dạy nghề cần truyền thụ để họcsinh có thể lĩnh hội những kiến thức hiểu biết cần thiết liên quan đến công việc thựchành. Vốn hiểu biết về lý thuyết chuyên môn của học sinh càng sâu càng tạo điềukiện tốt cho họ ứng dụng vào công việc cụ thể khi thực hành và tạo tư duy kỹ thuậtsáng tạo trong quá trình hành nghề, nâng cao năng lực “đọc sách” tự bồi dưỡng khira trường (một điều kiện không thể thiếu đối với công nhân kỹ thuật ngày nay)Đặc điểm chung của học sinh học nghề hiện nay là khả năng tiếp thu lýthuyết thấp, bởi vì phần lớn họ là những học sinh kém ở bậc phổ thông, qua khảo23sát thực tế cho thấy phần lớn học sinh học nghề không thể thi đậu đại học và caođẳng mới chấp nhận vào học nghề. Vì vậy việc giảng dạy lý thuyết trong các trườngdạy nghề gặp nhiều khó khăn khi phải lựa chọn nội dung sao cho vừa sức với họcsinh. Bởi vì, việc tham khảo tài liệu nước ngoài của giáo viên dạy nghề hiện nay rấthạn chế (do trình độ ngoại ngữ yếu), các tài liệu trong nước thường do những người
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Giáo trình Lý thuyết môn Quản trị tài chính, Tài liệu,Thư viện tài liệu, tài liệu online, tài liệu trực tuyến, tài liệu hay, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, bài giảng, giáo án, luận văn, đồ án, giáo trình, chuyên đề, đề tài, Tài liệu miễn phí, Thư viện số, Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, ebook, báo cáo thực tập, Slide bài giảng, Tài liệu hay, Tài liệu online, Tài liệu học tập, Tài liệu chia sẽ, Download tài liệu, Tài liệu download
Xem thêm

10 Đọc thêm

Các mã khối Turbo xây dựng trên các mã cyclic cục bộ (TT)

CÁC MÃ KHỐI TURBO XÂY DỰNG TRÊN CÁC MÃ CYCLIC CỤC BỘ (TT)

MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Lý thuyết mã hoá đã được ra đời và phát triển từ lâu, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền tin. Các mã có khả năng chống nhiễu (mã kênh) đáp ứng phần nào khả năng nâng cao độ chính xác trong truyền tin. Mã Turbo là lớp mã kênh được đưa ra năm 1993 bởi Berrou, Glavieux và Thitimajashima. Sơ đồ được đưa ra cho các mã chập. Năm 1996, Hagenauer sử dụng ý tưởng mã Turbo cho các mã khối là các mã BCH. Xuất phát từ những nghiên cứu ban đầu của Shannon năm 1948 về mã khống chế sai. Cũng cùng mục đích, năm 1957 E. Prange đã xây dựng nên lý thuyết mã cyclic. Năm 1987, GS. TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh và GS. TS. Nguyễn Bình lần đầu tiên nghiên cứu và đề xuất một quan điểm mới là mã cyclic cục bộ. Mã cyclic cục bộ không những bao hàm mọi tính chất của mã cyclic truyền thống, mà còn có một số ưu điểm nổi trội và thiết thực như: khả năng lựa chọn mã đa dạng, tốc độ lập mã, giải mã nhanh, dễ dàng hiện thực thành thiết bị. Với ý tưởng sử dụng sơ đồ Turbo cho các mã khối cyclic cục bộ. Đề tài: "Các mã khối Turbo xây dựng trên các mã cyclic cục bộ" sẽ nghiên cứu xây dựng các bộ mã mới trên cơ sở sử dụng sơ đồ Turbo cho các mã khối cyclic cục bộ.
Xem thêm

24 Đọc thêm

CHAPTER 7 ANALYZING BUSINESS MARKETS

CHAPTER 7 ANALYZING BUSINESS MARKETS

Chapter 7 analyzing business markets, Marketing Management, Philip Kotler, 14th edition, 2012. Bài giảng giáo trình quản lý marketing của Philip Kotler. Lý thuyết kèm các case study minh họa cho bài giảng.

27 Đọc thêm

CHAPTER 9 CREATING BRAND EQUITY

CHAPTER 9 CREATING BRAND EQUITY

Chapter 9 creating brand equity, Marketing Management, Philip Kotler, 14th edition, 2012. Bài giảng giáo trình quản lý marketing của Philip Kotler. Lý thuyết kèm các case study minh họa cho bài giảng.

37 Đọc thêm

Ngân Hàng Câu Hỏi Xác Suất Thống Kê A và Đáp Án

NGÂN HÀNG CÂU HỎI XÁC SUẤT THỐNG KÊ A VÀ ĐÁP ÁN

Ngân Hàng Câu Hỏi Xác Suất Thống Kê A và Đáp Án câu hỏi xác suất thống kêcác dạng câu hỏi xác suất thống kêngân hàng câu hỏi luật giao thông đường bộngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán ngân hàngngân hàng câu hỏi phân tích thiết kế hệ thốngngân hàng câu hỏi xác suất thống kêngân hàng câu hỏi xác suất thống kê hui450 câu hỏi luật giao thông đường bộ va dap anngan hang cau hoi trac nhiem tin hoc thcs co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm toán cao cấp có đáp án xác xuất thống kê đại học xác xuất thống kê toán xác suất thống kê y học xác suất thống kê xác suất thống kê chương 1 xác suất thống kê đào hữu hồ xác suất thống kê là gì xác suất thống kê lớp 11 xác suất thống kê chương 2 xác suất thống kê đại học kinh tế xác suất thống kê a xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm xác suất thống kê và ứng dụng lê sĩ đồng xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên xác suất thống kê và ứng dụng xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế xác suất thống kê tiếng anh là gì xác suất thống kê tiếng anh xác suất thống kê tô anh dũng bài tập xác suất thống kê a có lời giải bảng a xác suất thống kê giáo án xác suất thống kê đáp án xác suất thống kê chương 1 xác suất thống kê chương 2 xác suất thống kê xác suất thống kê đại học toán xác suất thống kê xác suất thống kê 1 xác suất thống kê bài 1 xác suất thống kê chương 1 có lời giải xác suất thống kê b xác suất thống kê biến ngẫu nhiên xác suất thống kê bài tập xác suất thống kê bằng excel xác suất thống kê bài tập và lời giải xác suất thống kê bài toán ước lượng xác suất thống kê bài 21+22 xác suất thống kê bách khoa xác suất thống kê bayes bảng b xác suất thống kê bảng b trong xác suất thống kê giáo trình xác suất thống kê b bài tập xác suất thống kê b đề thi xác suất thống kê b bài giảng xác suất thống kê b xác suất thống kê cơ bản xác suất thống kê có đáp án xác suất thống kê chương 3 xác suất thống kê cao đẳng xác suất thống kê có lời giải xác suất thống kê công thức bernoulli xác suất thống kê có khó không xác suất thống kê chương 5 chương 4 xác suất thống kê xác suất thống kê có điều kiện xác suất thống kê dễ hiểu xác suất thống kê.doc xác suất thống kê y dược xác suất thống kê ứng dụng xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xác suất thống kê y dược huế toán xác suất thống kê download xác suất thống kê kinh doanh xác suất thống kê đào hữu hồ pdf xác suất thống kê đào hữu hồ download xác suất thống kê đại học kinh tế quốc dân xác suất thống kê đặng hùng thắng xác suất thống kê đại học bách khoa xác suất thống kê độ tin cậy xác suất thống kêđại học bách khoa hà nội xác suất thống kê ebook xác suất thống kê english xác suất thống kê excel xác suất thống kê trong excel xác suất thống kê trên excel xác suất thống kê trong excel 2007 chương 3 xác suất thống kê xác suất thống kê bài 3 4 xác suất thống kê giáo trình xác suất thống kê gauss xác suất thống kê trong giáo dục xác suất thống kê đơn giản xác suất thống kê kiểm định giả thuyết cách học xác suất thống kê giỏi bộ môn xác suất thống kê gtvt giải xác suất thống kê xác suất thống kê hutech xác suất thống kê hcmut xác suất thống kê học viện ngân hàng xác suất thống kê hoàng ngọc nhậm xác suất thống kê htv4 xác suất thống kê học viện tài chính xác suất thống kê hệ số tương quan xác suất thống kê hàm mật độ xác suất thống kê hệ cao đẳng xác suất thống kê hcmus bảng h xác suất thống kê xác suất thống kê in english xác suất thống kê lê sĩ đồng excel xác suất thống kê xác suất thống kê khó quá xác suất thống kê kỳ vọng xác suất thống kê kinh tế quốc dân xác suất thống kê kinh tế xác suất thống kê khó xác suất thống kê kiểm định xác suất thống kê bách khoa hà nội xác suất thống kê trong kinh doanh không gian mẫu trong xác suất thống kê xác suất thống kê lô đề xác suất thống kê lê khánh luận xác suất thống kê lý thuyết mẫu xác suất thống kê lê phê đô xác suất thống kê luật số lớn xác suất thống kê lê hoàng tuấn xác suất thống kê lý thuyết lý thuyết xác suất thống kê lý thuyết xác suất thống kê toán lý thuyết xác suất thống kê kinh tế quốc dân lý thuyết xác suất thống kê chương 1 lý thuyết xác suất thống kê đại học lý thuyết xác suất thống kê pdf lý thuyết xác suất thống kê lớp 11 nguyên lý xác suất thống kê lý thuyết xác suất thống kê ueh lý thuyết xác suất thống kê toán nguyễn cao văn xác suất thống kê mức ý nghĩa môn xác suất thống kê môn xác suất thống kê có khó không giải xác suất thống kê bằng máy tính môn xác suất thống kê tiếng anh là gì giải xác suất thống kê bằng máy tính 570es tính xác suất thống kê bằng máy tính xác suất thống kê đại học thương mại xác suất thống kê nguyễn đình huy xác suất thống kê nâng cao xác suất thống kê nguyễn thành cả xác suất thống kê nông lâm xác suất thống kê nguyễn cao văn xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng xác suất thống kê neu xác suất thống kê nguyễn phú vinh xác suất thống kê nguyễn văn hộ xác suất thống kê nguyễn bá thi học xác suất thống kê online toán xác suất thống kê có lời giải bài tập xác suất thống kê có lời giải bài tập xác suất thống kê có đáp án đề thi xác suất thống kê có đáp án xác suất thống kê ôn thi cao học xác suất thống kê ôn thi đại học xác suất thống kê ôn tập bài tập xác suất thống kê ôn thi cao học bài tập xác suất thống kê ôn thi đại học ôn xác suất thống kê ôn thi xác suất thống kê xác suất thống kê pdf xác suất thống kê ptit xác suất thống kê phần thống kê xác suất thống kê phạm trí cao xác suất thống kê phần ước lượng xác suất thống kê phương sai xác suất thống kê phần kiểm định xác suất thống kê ppt xác suất thống kê phạm văn kiều xác suất thống kê hồi quy tuyến tính xác suất thống kê tống đình quỳ xác suất thống kê tống đình quỳ pdf học xác suất thống kê hiệu quả xác suất thống kê của tống đình quỳ phần mềm xác suất thống kê r tải phần mềm xác suất thống kê r rớt xác suất thống kê bài tập xác suất thống kê a đề thi xác suất thống kê a phần mềm r xác suất thống kê download phần mềm r xác suất thống kê xác suất thống kê slide xác suất thống kê sinh học xác suất thống kê xổ số xác suất thống kê trong sinh học đề thi xác suất thống kê spkt xác suất thống kê trong xổ số xác suất thống kê trong y học xác suất thống kê toán xác suất thống kê trần ngọc hội xác suất thống kê toán đại học xác suất thống kê trong lô đề xác suất thống kê thầy tuấn ngọc xác suất thống kê ueh xác suất thống kê uit xác suất thống kê utc đề xác suất thống kê ueh k37 đề xác suất thống kê ufm đề thi xác suất thống kê ueh đề thi xác suất thống kê ufm đề thi xác suất thống kê ueh k38 đề thi xác suất thống kê uneti từ điển xác suất thống kê xác suất thống kê ước lượng xác suất thống kê ước lượng tham số xác suất thống kê ước lượng khoảng xác suất thống kê chương ước lượng bài tập xác suất thống kê ước lượng tham số bài tập xác suất thống kê ước lượng bài tập xác suất thống kê ước lượng khoảng xác suất thống kê và các tính toán trên excel xác suất thống kê violet xác suất thống kê vương thị thảo bình xác suất thống kê voz xác suất thống kê video thống kê xổ số xác suất cao xác suất thống kê youtube xác suất thống kê y hà nội xác suất và thống kê y dược xác suất thống kê trong y khoa bài giảng xác suất thống kê y học giáo trình xác suất thống kê y học bài tập xác suất thống kê y dược ý nghĩa xác suất thống kê ý nghĩa của xác suất thống kê ý nghĩa môn xác suất thống kê ý nghĩa môn học xác suất thống kê xác suất thống kê 11 xác suất thống kê bài 11+12 bài tập xác suất thống kê 11 bài tập xác suất thống kê 12 chuyên đề xác suất thống kê 11 bài tập chương 1 xác suất thống kê ôn tập chương 1 xác suất thống kê xác suất thống kê bài 23+24 htv4 xác suất thống kê bài 21+22 giải xác suất thống kê chương 2 toán xác suất thống kê chương 2 bài tập chương 2 xác suất thống kê xác suất thống kê bài 37+38 htv4 xác suất thống kê bài 3+4 htv4 xác suất thống kê bài 3+4 youtube bài tập chương 3 xác suất thống kê xác suất thống kê chương 4 bài tập chương 4 xác suất thống kê htv4 xác suất thống kê bài 5 6 chương 5 xác suất thống kê bảng phụ lục 5 xác suất thống kê xác suất thống kê chương 6 xác suất thống kê chương 7 htv4 xác suất thống kê bài 9 10 xác suất thống kê lớp 10 toán xác suất thống kê lớp 10
Xem thêm

41 Đọc thêm

giao trinh TTDD full (co muc luc)

giao trinh TTDD full (co muc luc)

Thông tin di động. Tiến Sĩ Nguyễn Phạm Anh Dũng. Giáo trình bao gồm 12 chương. Chương đầu trình bày khái quát chung về sự phát triển của các hệ thống thông tin di động, kiến trúc của các hệ thống thông tin di động và ứng dụng IP cho các hệ thống thông tin di động. Chương 2 nghiên cứu về các công nghệ tạo nội dung và truyền các nội dung này cho các dịch vụ thông tin di động như: tiếng, hình ảnh, truyền đa phương tiện. Chương 3 trình bày hệ thống thông tin di động 2G GSMGPRS. Chương 4 và 5 trình bày các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin di động 3G WCDMA UMTS như: giao diện vô tuyến và miền chuyển mạch gói của mạng lõi. Chương sáu và bảy có nội dung tương tự như các chương ba và bốn nhưng dành cho cdma2000 1x1xEVDO. Chương 8 và chương 9 đề cập đến giao diện vô tuyến của 3G+ HSPA và 4G LTE. Chương 10 đề cập đến LTE Advanced. Chương 11 trình bày kiến trúc mạng và các giao thức của 4G LTE. Chương cuối cùng, chương 12, trình bày tổng quan hệ thống khai thác và bảo dưỡng cho các mạng di động. TDMA ; OFDMA ; CDMA GSM GPRS CDMA 2000 CDMA 2000 1x CDMA EDVO HSDPA ;HSUPA 3GPP UTRAUTRAN WiMAX WCDMA UMTS LTE LTE Advance
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO TRÌNH MÔN THIẾT KẾ WEBSITE

GIÁO TRÌNH MÔN THIẾT KẾ WEBSITE

Giáo trình môn Thiết kế website dành cho sinh viên cao đẳng học chuyên ngành Công nghệ thông tin để có thể thiết kế được 1 website riêng cho bản thân mình.Giáo trình nói rõ phần html,css,javascript trong thiết kế

106 Đọc thêm

Side bài giảng LÝ THUYẾT BẢO HIỂM

SIDE BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT BẢO HIỂM

GIÁO TRÌNH “LÝ THUYẾT BẢO HIỂM”HVTC 2005 Giáo trình Nghiệp vụ bảo hiểm HVTC 2005 1999 Kỹ thuật bảo hiểm 10 tập tài liệu trong khuôn khổ Dự án ASSUR Bảo hiểm Nguyên tắc và Thực hành TS. David Bland – Học viện bảo hiểm Hoàng gia Anh Giáo khoa quốc tế về Bảo hiểm Jérôme Yeatman – Trường Quốc gia bảo hiểm Paris Các tài liệu khác,… CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM CHƯƠNG 2: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CHƯƠNG 3: CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA BẢO HIỂM CHƯƠNG 4: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
Xem thêm

108 Đọc thêm

Môn quản lý dự án CNTT

MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

Tài liệu giáo trình môn quản lý dự án công nghệ thông tin. Giáo trình giúp các bạn có thêm tài liệu trong quá trình học tập. Giáo trình tự sáng tác cũng có những sai sót, nhưng cũng có một ít kiến thức giúp các bạn trong quá trình học tập

3 Đọc thêm

BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Giáo trình xác suất thống kê.trong tài liệu này các bạn sẽ được tiếp xúc với các công thức cơ bản.Tài liệu về bài tập trắc nghiệm xác suất thống kê giúp các bạn sinh viên rèn luyện kỹ năng làm bài tập. Lý thuyết xác suất thống kê là một bộ phận của toán học, nghiên cứu các hiện tượng ngẫu ... Giáo trình gồm 6 chương tương ứng với 4 đơn vị học trình

39 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT XÁC XUẤT THỐNG KÊ TOÁN

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT XÁC XUẤT THỐNG KÊ TOÁN

Giáo trình lý thuyết xác xuất thống kê toán, Thư viện số,Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, luận văn, đồ án, tài liệu, ebook, giáo trình, giáo án,bài giảng, báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,Đồ án tốt nghiệp,văn bản, biểu mẫu, quảng cáo, tập trung các lĩnh vực về giáo dục cho sinh viên, học sinh, giảng viên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

183 Đọc thêm

Lý thuyết mạch: Phần tử mạch

LÝ THUYẾT MẠCH: PHẦN TỬ MẠCH

lý thuyết Mạch điện tử, lý thuyết mạch điện tử, lý thuyết mạch điện có hai phần tử, tài liệu lý thuyết mạch điện tử, cơ sở lý thuyết mạch điện và điện tử, bài giảng lý thuyết mạch điện tử, bài tập lý thuyết mạch điện tử, bài tập lý thuyết mạch điện tử 2, giáo trình lý thuyết mạch điện tử, sách lý thuyết mạch điện tử

25 Đọc thêm

Cùng chủ đề