DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ ƠRIXTIC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ ƠRIXTIC":

Tiếp cận dạy học nêu vấn đề bằng công nghệ thông tin trong giảng dạy bài 12, Sinh học 10 trung học phổ thông (Bộ cơ bản) - Ngô Thị Lan315

TIẾP CẬN DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY BÀI 12, SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BỘ CƠ BẢN) - NGÔ THỊ LAN315

T Tiếp cận dạy học nêu vấn đề bằng công nghệ thông tin trong giảng dạy bài 12, Sinh học 10 trung học phổ thông (Bộ cơ bản) - Ngô Thị Lan Sự kết hợp giữa phương tiện truyền thụ kiến thức bằng công nghệ thông tin và một phương pháp dạy học phù hợp sẽ là sự kết hợp tuyệt vời nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo trong tư duy của học sinh. Với tinh thần đổi mới phương pháp theo hướng hiện đại vào các bài giảng giáo án điện tử Sinh học 10 mà cụ.thể là tiếp cận phương pháp dạy học.
Xem thêm

9 Đọc thêm

SKKN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ TRONG MÔN LỊCH SỬ 9

SKKN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ TRONG MÔN LỊCH SỬ 9

dẫn dắt thành ra lại khiến vấn đề trở nên rắc rối, khó hiểu, thậm chí lại có kếtquả ngược lại so với mong muốn.Chính vì thế, nhiều giáo viên xây dựng các tình huống trong dạy học nêuvấn đề ở bộ môn Lịch sử không được thường xuyên, mà chỉ là để thực hiệntrong các giờ hội giảng, chuyên đề, hoặc có xây dựng tình huống nhưng chỉ là đểđối phó trong giáo án mà thôi. Hơn nữa, cũng xuất phát từ thực tế quan niệmtrong xã hội về môn học: xem nhẹ, không bằng những môn học thời thượng; nêngiáo viên cũng thiếu nhiệt tình.Còn các em học sinh được học ở những giờ dạy đó đều được nâng caohơn về khả năng giao tiếp trước tập thể, tính tích cực và sáng tạo có điều kiện đểthể hiện. Những kiến thức các em tự mình nhận ra và tự mình ghi nhớ nên đượcnhớ sâu sắc hơn. Tuy nhiên, không phải giờ học nào cũng được học như thế nêncác em mong muốn có nhiều giờ dạy hay và hứng thú, có nhiều tình huống chocác em tham gia giải quyết để nâng cao khả năng tự nhận thức cho mình. Nhưngbên cạnh đó vẫn còn 1 số em không thích học môn sử vì bố mẹ hoặc xã hộikhông trọng; hoặc 1 số em chưa thật sự mạnh dạn, nhận thức quá kém so với cácbạn cùng trang lứa (hạn chế của vùng nông thôn miền núi nghèo) nên còn chưanhận thức được vai trò, ý nghĩa của cách dạy học này, vì thế mà chính kiếnkhông rõ ràng.III. NỘI DUNG VẤN ĐỀ1. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠYHỌC NÊU VẤN ĐỀ.1.1.Mục tiêu, nội dung cơ bản của lịch sử lớp 9 THCS (Phụ lục)1.2. Các biện pháp:Phương pháp dạy học nêu vấn đề sẽ đặt học sinh trong một tình huống cóvấn đề, đó là tình huống chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giảiquyết vấn đề, giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp nhận thức.Dạy học nêu vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức cảuhọc sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ tự lực
Xem thêm

49 Đọc thêm

SỬDỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ KI THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢDẠY HỌC TÍCH CỰC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 10ỞTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG

SỬDỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ KI THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢDẠY HỌC TÍCH CỰC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 10ỞTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG

MỤC LỤCMỞ ĐẦU.........................................................................................................................1 1. Lý do chọn đềtài..........................................................................................................1 2. Đối tượngvà khách thểnghiên cứu.............................................................................2 3. Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................................2 4. Nhiệm vụnghiên cứu...................................................................................................2 5. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................................2 6. Giảthuyết khoa học.....................................................................................................3 7.Những điểmmới của đềtài..........................................................................................3 NỘI DUNG.....................................................................................................................4 CHƯƠNG 1:CƠ SỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.....................................................4 1.1.Xu hướng đổi mới phương pháp dạy học ở Việt Nam.........................................4 1.1.1. Dạy cách học..........................................................................................................4 1.1.2. Phươngpháp tích cực.............................................................................................5 1.2.Một số phương pháp tích cực.................................................................................6 1.2.1. Dạy học nêu vấn đề Ơrixtic (hay còn gọi là dạy học đặt vấn đề và giải quyết vấn đề)..............................................................................................................................6 1.2.2. Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ.........................................................................10 1.2.3. Phương pháp bàn tay nặn bột...............................................................................11 1.2.4. Phương pháp dạy học theo hợp đồng...................................................................15 1.2.5. Phương pháp dạy học theo dựán.........................................................................16 1.2.6. Phương pháp dạy học theo góc (trạm).................................................................18 1.3.Một số kỹ thuật dạy học tích cực.........................................................................20 1.3.1. Kỹ thuật khăn trải bàn..........................................................................................20 1.3.2. Kỹ thuật mảnh ghép.............................................................................................21 1.3.3.Kỹ thuật bản đồ tư duy..........................................................................................22 1.4. Thực trạng của việc dạy và học môn hóaởtrường phổthông.........................231.4.1. Làm phiếu điều tra ở khoảng 23 trường phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng về ý kiến của học sinh vềmôn hóa, thái độđối với môn hóa................................................23 1.4.2. Thăm dò ý kiến của 1 số giáo viên về chất lượng dạy và học của môn hóa hiện nay..................................................................................................................................23 1.4.3. Phân tích kết quả.................................................................................................23 1.4.4. Kết luận...............................................................................................................23 CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 10 NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, HỨNG THÚ TRONG HỌC TẬP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH................................................................................................24 2.1. Những vấn đề cơ bản của chương trình hóa học lớp 10 ở trường trung học phổthông.......................................................................................................................24 2.1.1. Vịtrí, nhiệm vụcủa chương.................................................................................24 2.1.2. Nội dung và cấu trúc chương trình hóa học lớp 10 ở trường trung học phổ thông ........................................................................................................................................30 2.2. Sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học trong các bài về định luật và học thuyết hóa học cơ bản..................................................................................................35 2.2.1. Một sốnguyên tắc khi dạy học các thuyết và định luật hóa học.........................35 2.2.2. Quy trình dạy học sinh bằng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực của các bài vềchất......................................................................................................................38 2.3. Một sốgiáo án biên soạn theo hướng dạy học tích cực.....................................42 2.3.1. Giáo án bài Oxi....................................................................................................42 2.3.2.Giáo án bài Clo.....................................................................................................50 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM..............................................................70 3.1. Mục tiêu thực nghiệm sư phạm...........................................................................71 3.2. Nhiệm vụthực nghiệm sư phạm..........................................................................71 3.3. Giáo án và đềkểm tra thực nghiệm sư phạm.....................................................71 3.4. Kiểm tra kết quảthực nghiệm, xửlý kết quảthực nghiệm..............................71 3.4.1. Kết quảthực nghiệm............................................................................................723.4.2. Nhận xét chung....................................................................................................76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....................................................................................77 1. Kết luận.....................................................................................................................77 2. Kiến nghị...................................................................................................................77 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................79
Xem thêm

136 Đọc thêm

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHỨC HỢP ĐỂ THIẾT KẾ BÀI LÊN LỚP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHỨC HỢP ĐỂ THIẾT KẾ BÀI LÊN LỚP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12

pháp thuyết trình, phương pháp đàm thoại, phương pháp nghiên cứu, thí nghiệmhóa học, bài tập hóa học.1.3.1. Phương pháp thuyết trìnhGV dùng lời trực tiếp điều khiển luồng thông tin đến HS. HS nghe, cùng tư duytheo lời giảng của GV, ghi chép và ghi nhớ. Trong các PPDH, thuyết trình đượcxem là phương pháp dạy học ít tích cực nhất. Để phát huy hiệu quả của thuyếttrình nên chọn kiểu thuyết trình nêu vấn đề ơrixtic.1.3.2. Phương pháp đàm thoại (vấn đáp)GV đặt ra hệ thống câu hỏi để HS trả lời. GV và HS có thể trao đổi qua lại.Dưới sự hướng dẫn của GV, HS lĩnh hội được kiến thức. Căn cứ vào tính chất củahoạt động nhận thức, có ba kiểu vấn đáp: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích –minh họa, vấn đáp tìm tòi (đàm thoại ơrixtic).1.3.3. Phương pháp nghiên cứuGV nêu lên đề tài nghiên cứu, giải thích rõ mục đích cần đạt được, giới thiệu tàiliệu tham khảo, tổ chức cho HS tự lực nghiên cứu vấn đề. Trong quá trình HSnghiên cứu, GV theo dõi giúp đỡ các em khi cần thiết.1.3.4. Phương pháp trực quan1.3.4.1. Thí nghiệm hóa họcVai trò của thí nghiệm trong dạy học hoá học-Thí nghiệm giúp HS dễ hiểu bài và hiểu bài sâu sắc.-Thí nghiệm giúp nâng cao lòng tin của học sinh vào khoa học và phát triển tưduy của HS.-
Xem thêm

20 Đọc thêm

SKKN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC 10

SKKN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC 10

lược giảm hoặc đã được chuyển sang đọc thêm (khác với hướng dẫn thực hiệnchương trình trước đây: phần đọc thêm vẫn nằm trong phạm vi nội dung kiểm tra).Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đảm bảo yêu cầu một số môn họctheo tinh thần lồng ghép và tích hợp: giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh; rèn luyện kỹ năng thực hành; giáo dục giá trị sống, kỹnăng sống; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, đa dạngsinh học và bảo tồn thiên nhiên... theo hướng dẫn của Bộ và các yêu cầu, nội dung,biện pháp chủ yếu đã được tập huấn.Quan tâm tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý; rènluyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tàiliệu tham khảo.II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG:1. Thực trạng chung:1.1. Việc áp dụng phương pháp dạy họcNêu vấn đề” trong nhà trường:Trong trường PT DTNT tỉnh Lâm Đồng, đa số các giáo viên đã đượctham gia nhiều lớp tập huấn chuyên môn về áp dụng phương pháp dạy học tíchcực, đồng thời tiêu chí áp dụng phương pháp dạy học tích cực cũng đã được nhàtrường đưa vào khung đánh giá tiết dạy. Việc áp dụng các phương pháp dạy họctích cực trong trường được triển khai theo chỉ đạo chung của ngành, tùy theotừng bộ môn mà việc áp dụng những phương pháp có nhiều điểm khác nhau, cómôn học thường sử dụng phương pháp truyền thống kết hợp với các phươngpháp dạy học tích cực như thuyết trình, vấn đáp kết hợp thảo luận theo nhómhay vấn đáp kết hợp phương pháp hợp tác nhóm… Qua các tiết dự giờ, thaogiảng bản thân tôi nhận thấy việc áp dụng phương pháp “Nêu vấn đề” cũng đượcGiáo viên: Hoàng Ngọc Trung Hiếu13
Xem thêm

28 Đọc thêm

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VÀO VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT (BẬC THPT)

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VÀO VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT (BẬC THPT)

A.M.Machiuskin trong cuốn “Các tình huống có vấn đề trong tư duy vàtrong dạy học” đã trình bày hệ thống các khái niệm cơ bản liên quan như: khái niệmvề “tình huống có vấn đề”; những quy luật tâm lí chi phối việc khám phá ra tri thứcmới trong “tình huống có vấn đề”; cách thức sử dụng những quy luật đó vào việc điềukhiển quá trình lĩnh hội tri thức một cách sáng tạo… ; cuối cùng là một số quy tắcchung cho việc xây dựng “tình huống nêu vấn đề”. Nét nổi bật trong công trìnhnghiên cứu của A.M.Machiuskin là ông đã tập trung nghiên cứu “tình huống nêu vấnđề”.Các nhà sư phạm Trung Quốc trong công trình “Kĩ năng giảng giải – Kĩ năngnêu vấn đề” (2009) tuy không đề cập đến các khái niệm cơ bản của DH nêu vấn đềnhưng đã chú ý đến cơ cấu, chức năng nguyên tắc của nêu vấn đề. Đóng góp củacông trình nghiên cứu này là thuyết minh các loại hình nêu vấn đề thường dùng, baogồm các nội dung về đặc điểm, phạm vi sử dụng, tác dụng khơi gợi tư duy, yêu cầuvận dụng… trong giảng dạy Ngữ Văn.82.1.2. Ở Việt Nam, việc nghiên cứu về DH nêu vấn đề đã được các nhà tâm lí học,giáo dục học quan tâm trên cơ sở tiếp thu những thành tựu của thế giới.Trong cuốn “Lí luận dạy học đại cương” (1989), Nguyễn Ngọc Quang đã sửdụng thuật ngữ “DH nêu vấn Ơrixtic” (Ơrixtic nghĩa là “tìm tòi”, “phát hiện”). Sau đóông lí giải và phân tích để làm sáng tỏ những điểm đặc thù của PPDH nêu vấn đềƠrixtic, giải thích về bản chất của nó và cấu trúc của “bài toán nêu vấn đề Ơrixtic”.Những luận điểm của ông đã làm sáng tỏ cơ sở lí thuyết quan trọng của DH nêu vấnđề, mở ra một hướng nghiên cứu ứng dụng nó trong thực tiễn giảng dạy ở Việt Nam.Ông quan niệm: “DH nêu vấn đề Ơrixtic là một tiếp cận lí luận dạy học đang pháttriển. DH nêu vấn đề không phải là một phương pháp dạy học cụ thể, đơn nhất. Nó làmột phân hệ dạy học chuyên biệt hóa, tức là một tập hợp nhiều PPDH liên kết vớinhau, trong đó PP bài toán Ơrixtic giữ vai trò trung tâm chủ đạo, gắn bó các PPDHkhác nhau trong tập hợp lại thành một hệ thống toàn vẹn” [36, tr.121].
Xem thêm

20 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNGTHPT (THẾ KỈ XV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX)CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNGTHPT (THẾ KỈ XV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX)CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

MụC LụCPHẦN MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Lịch sử nghiên cứu vấn đề33.Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu124.Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu125.Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu136.Giả thuyết khoa học147.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài148.Đóng góp của đề tài149.Cấu trúc của luân văn15CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG161.1.Cơ sở lí luận161.1.1.Về các khái niệm liên quan đến phát triển năng lực giải quyết vấn đề161.1.2.Cơ sở xuất phát của việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông211.1.3.Hệ thống năng lực giải quyết vấn đề cần phát triển cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường THPT271.1.4.Nội dung năng lực giải quyết vấn đề cần phát triển cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông311.1.5.Vai trò, ý nghĩa của việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông361.1.6.Những tiêu chí đánh giá hệ thống năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông401.2.Cơ sở thực tiễn44Chương 2: MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (thế kỉ XV đến giữa thế kỉ XIX) CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN.502.1. Vị trí, mục tiêu, nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XV đến giữa thế kỉ XIX502.1.1. Vị trí502.1.2. Mục tiêu512.2. Một số yêu cầu khi sử dụng các phương pháp dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học lịch sử592.3. Một số nguyên tắc và phương pháp dạy học để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ XV đến giữa thế kỉ XIX) ở trường THPT – Chương trình chuẩn632.3.1. Dạy học nêu vấn đề632.3.2. Dạy học theo dự án712.3.3. Phương pháp đóng vai822.3.4. Phương pháp tranh luận922.4. Thực nghiệm sư phạm992.4.1. Mục đích của thực nghiệm992.4.2. Đối tượng và địa bàn của thực nghiệm1002.4.3. Phương pháp và nội dung thực nghiệm1002.4.4. Kết quả thực nghiệm101KẾT LUẬN104TÀI LIỆU THAM KHẢO107PHỤ LỤC
Xem thêm

129 Đọc thêm

Phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn Kinh tế chính trị ở Học viện chính trị

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ

2. Lịch sử nghiên cứu Phương pháp giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học được vận dụng phổ biến không chỉ đối với môn Kinh tế chính trị mà còn áp dụng nhiều môn học khác. Đây được coi là một phương pháp tổng quát theo hướng tìm tòi, sáng tạo có thể thỏa mãn cao nhất nhu cầu nhận thức, đem lại hứng thú học tập cho học sinh. Vì thế phương pháp dạy học GQVĐ đã được rất nhiều tác giả các lĩnh vực khác nhau quan tâm. Ở nước ta, phương pháp dạy học GQVĐ được nghiên cứu và sử dụng phổ biến nhất trong tài liệu “Thử đi tìm những phương pháp dạy học hiệu quả” của tác giả Lê Nguyên Long, Nxb Giaos dục. Trong tài liệu này tác giả đã đi tìm và xây dựng nhiều THCVĐ khác nhau ở các lĩnh vực: Văn học, lịch sử…để khẳng định tư tưởng cơ bản của phương pháp dạy học GQVĐ là đưa quá trình học tập của sinh viên về gần hơn với quá trình tìm tòi, phát hiện, khám phá của các nhà khoa học. Dạy học theo phương pháp GQVĐ là phương pháp dạy học đang được đề cao. Trong những năm gần đây phương pháp dạy học GQVĐ đã được rất nhiều tác giả quan tâm. GS Vũ Văn Tảo, trong tổng luận “Dạy học giải quyết vấn đề một hướng đổi mới trong mục tiêu và phương pháp đào tạo” cho rằng “Giair quyết vấn đề là một ý tưởng xuất hiện trong giáo dục hiện đại, một cách phổ biến và có hấp dẫn trong vòng hơn một thập kỉ nay”, lấy “vấn đề”, “chủ đề”, “tình huống có vấn đề” là một hướng cải cách dạy học, lấy “bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề” làm một yêu cầu mới của mục tiêu đào tạo. Theo ông thì: “ý tưởng giải quyết vấn đề cần được nhận thức như một phương thức đào tạo và cao hơn nữa như một năng lực hình thành trong mục tiêu đào tạo”. Con người hiện đại phải có năng lực thích ứng khá nhanh với xã hội thì mới tồn tại được, mới phát triển được. Trong cuộc sống con người phải có năng lực giải quyết vấn đề mới nảy sinh. Hai tác giả N.G.Kaznsky và T.S.Nazarôva trong “Lý luận dạy học tiểu học” đã đề cập đến định nghĩa bản chất của dạy học nêu vấn đề, khái niệm tình huống có vấn đề trong học tập, cấu trúc tâm lý của dạy học nêu vấn đề, một số thủ thuật xây dựng tình huống có vấn đề trong giờ học, cách sử dụng tình huống có vấn đề trên lớp, sử dụng dạy học nêu vấn đề với các nhóm, tổ học tập. GS Nguyễn Ngọc Quang, trong cuốn sách “Lý luận dạy học hóa học” đã coi dạy học nêu vấn đề là một xu hướng nâng cao cường độ của người dạy học. Trong đó tác giả đã đề cập đến các vấn đề sau: Cơ sở lý luận của dạy học nêu vấn đề Bản chất của dạy học nêu vấn đề Tình huống có vấn đề, các điều kiện của tình huống có vấn đề Các trường hợp có thể xuất hiện tình huống có vấn đề Như vậy, phương pháp dạy học giải quyết vấn đề đã được nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu nhằm đề cập đến vai trò, tác dụng của phương pháp dạy học GQVĐ như một phương pháp có hiệu quả quan trọng không thể thiếu trong việc phát triển tư duy , kích thích học sinh suy nghĩ tìm tòi, phát hiện ra các mối quan hệ nhân quả, biết cách lựa chọn những biện pháp tối ưu để giải quyết một vấn đề. vạch ra bản chất, vai trò của phương pháp này trong việc nâng cao tính tích cực dạy học. Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp này để nâng cao hiệu quả dạy học KTCT Mác Lênin chưa có điều kiện để được quan tâm nhiều, đặc biệt chưa có đề tài nào đề cập tới việc vận dụng phương pháp này trong dạy học Kinh tế chính trị ở Học viện Chính trị.
Xem thêm

109 Đọc thêm

TÍCH HỢP LIÊN MÔN TIN HỌC 11

TÍCH HỢP LIÊN MÔN TIN HỌC 11

- HS viết được các công thức tính số điện tiêu thụ của các thiết bị điện tronggia đình2.2.3. Môn địa lí- Biết các hành động làm giảm nhiệt độ trái đất, bảo vệ môi trường...3. Thái độ3Giáo án tích hợp liên môn- Xác định thái độ nghiêm túc trong học tập khi làm quen với nhiều quy địnhnghiêm ngặt trong lập trình- Có ý thức cố gắng trong học tập, tích cực vận dụng các kiến thức liên mônđể giải quyết vấn đề đặt ra của môn học.- Tạo sự say mê giải các bài tập bằng lập trình, thấy được ích lợi của lập trìnhtrước hết là để tính toán và để giải được các bài toán tổng quát với số liệu rất lớn.- Hình thành ý thức tiết kiệm điện, nước sạch khi sử dụng.- Hình thành ý thức lựa chọn các thiết bị điện có công suất phù hợp nhằm mụcđích tết kiệm điện.4. Phát triển năng lực học sinh.- Năng lực tự học, tự nghiên cứu.- Năng lực giải quyết tình huống có vấn đề.- Năng lực hùng biện.- Năng lực việc theo nhóm.- Năng lực sắp xếp công việc hợp lí nhằm mục đích tiết kiệm thời gian.II. ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC- Học sinh trường THPT Yên Khánh A - Khánh Hội - Yên Khánh - NinhBình.+ Số lượng: 410 học sinh+ Số lớp: 11 lớp+ Khối lớp: Khối 11
Xem thêm

51 Đọc thêm

SKKN: Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề giải bài tập Tin học 11

SKKN: Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề giải bài tập Tin học 11

MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 2 I. ĐẶT VẤN ĐỀ…………….……………………………………………………….2 II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU….………...…………………………3 1. Mục đích: 3 2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 3 PHẦN II: NỘI DUNG 4 I. TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………….....4 1. Tình huống gợi vấn đề 4 2. Đặc điểm của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 5 3. Những hình thức và cấp độ dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 5 4. Thực hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 6 5. Những cách thông dụng để tạo tình huống gợi vấn đề. 7 6. Ưu điểm và hạn chế 10 II. VẬN DỤNG QUI TRÌNH DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ GIẢI BÀI TẬP TIN HỌC 11……….…………………………………………...10 1. Quy trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề giải bài tập tin học .10 2. Một vài ví dụ vận dụng quy trình phát hiện và giải quyết vấn đề .11 3. Những lưu ý khi dạy học theo hướng pháp hiện và giải quyết vấn đề……….....24 PHÂN III. KẾT LUẬN 24 I.HIỆU QỦA CỦA ĐỀ TÀI........................................................................................24 II.KẾT LUẬN.……………………………………………………………………….25 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………...……………………….……27 PHẦN I: MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ Luật giáo dục nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định rõ: “Phương pháp giáo dục phát huy tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý thức vươn lên”. Và “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Để đáp ứng được những yêu cầu trên chúng ta không chỉ dừng lại ở việc nêu định hướng đổi mới phương pháp dạy học mà cần đi sâu vào những phương pháp dạy học cụ thể như những phương pháp để thực hiện định hướng nói trên. Theo xu hướng đó hiện nay có rất nhiều phương pháp, quan điểm dạy học mới đang phát hiện và nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, một trong các phương pháp đó là: “Phát hiện và giải quyết vấn đề”. Tin học 11 đối với học sinh ở trường THPT được coi là mới, chưa gây được sự hứng thú trong học tập của học sinh và là một phần quan trọng vì nó tạo nền tảng tư duy lập trình cho học sinh khi giải một bài toán trên máy tính. Để cải thiện tình hình nói trên, giáo viên cần phải có những biện pháp tích cực trong đó việc thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực là cấp thiết. Để góp phần giải quyết phần nào những khó khăn nói trên, tôi xin trình bày đề tài: “ Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề giải bài tập Tin học 11 ”.
Xem thêm

Đọc thêm

sinh học 8 Bai 22 vệ sinh hô hấp liên môn giáo án

sinh học 8 Bai 22 vệ sinh hô hấp liên môn giáo án

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN I. TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC Giáo dục ý thức tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, phòng tránh một số bệnh về hô hấp qua bài: Vệ sinh hô hấp II. MỤC TIÊU DẠY HỌC 1. Kiến thức Nêu rõ khái niệm về dung tích sống lúc thở sâu. Phân biệt thở sâu với thở bình thường và nêu rõ ý nghĩa của thở sâu. Trình bày phản xạ tự điều hoà hô hấp trong hô hấp bình thường. Kể các bệnh chính về cơ quan hô hấp, các tác nhân gây hại và nêu các biện pháp vệ sinh hô hấp. Tác hại của thuốc lá 2. Kĩ năng Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Hoạt động nhóm 3. Thái độ Giáo dục HS bảo vệ cây xanh, trồng cây gây rừng, giảm thiểu chất thải độc vào KK. Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn GDCD, Hóa,Toán để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra. 4. Năng lực hình thành cho học sinh NL hợp tác; NL tự học; NL quan sát NL giải quyết vấn đề NL thu nhận và xử lý thông tin III. ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC CỦA BÀI HỌC Mô tả về đối tượng học sinh: THCS, khối lớp 8 số lượng 191, 5 lớp Những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học: Học sinh có những dấu hiệu chuyển biến về tâm lí. Suốt lứa tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi về mặt thể chất, cảm xúc và xã hội diễn ra ở mỗi cá nhân. Những thay đổi này xảy ra đồng thời hoặc từng đợt nối tiếp nhau trong tất cả ba lĩnh vực nói trên, những thay đổi đó liên quan với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy vậy, để nhận biết và hiểu hết các thay đổi quan trọng đó, ta xem xét riêng từng phương diện, song bao giờ cũng cần nhớ rằng trong cuộc sống thực, chúng không hoàn toàn diễn ra đúng như vậy. IV. Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC Ý nghĩa: giúp học sinh và phòng chống một số bệnh về hô hấp Vai trò của bài học: biết đước các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp để tìm ra các biện pháp phòng tránh có hiệu quả V. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 1. Giáo viên (Giáo án điện tử) 2. Học sinh Sưu tầm tranh về các bênh hô hấp, tranh cổ động vể bảo vệ môi trường, nguồn gây ô nhiễm môi trường VI. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Mục tiêu a) Kiến thức HS nêu một số bệnh về hô hấp, nhận biết triệu chứng của một số bệnh về hô hấp. Nêu được nguyên nhân của các bệnh hô hấp và đề xuất được một số biện pháp hạn chế phát sinh bệnh. b) Kĩ năng Quan sát, phân tích kênh hình, hoạt động nhóm, trình bày c) Thái độ Giáo dục ý thức tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, phòng tránh một số bệnh về hô hấp. Tuyên truyền bảo vệ môi trường, không hút thuốc lá d) Năng lực hình thành cho học sinh NL hợp tác; NL tự học; NL quan sát NL giải quyết vấn đề NL thu nhận và xử lý thông tin 2. Các phương pháp sử dụng trong dạy học Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp GD bảo vệ sức khỏe có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả học tập của học sinh. Vì vậy, để hình thành ý thức cho HS về các vấn đề vừa nêu trên, cần lựa chọn và sử dụng các phương pháp diễn giảng, đàm thoại, tranh luận. Những phương pháp này có tác động đưa lí luận vào ý thức HS và khái quát những kinh nghiệm, những hành vi, ứng xử của HS đối với môi trường. Tuy nhiên không được biến các phương pháp này thành các phương pháp thuyết giáo. Các phương pháp này phải làm cho HS biết tự mình phân tích và tổng kết kinh nghiệm trong việc phòng tránh đối với một số bênh về hô hấp, biết tự nhận thức, tự đánh giá, và biết bảo vệ những quan điểm, niềm tin và nguyên tắc mình đã tự xây dựng. 3. Nội dung Những hiểu biết về cơ thể người giúp học sinh hiểu rõ cơ sở khoa học của các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh, cách xử lý các tình huống gặp phải trong đời sống và sức khỏe của con người. Qua các phương pháp dạy mà hình thành cho học sinh phương pháp học tập bộ môn nói riêng và phương pháp học tập tích cực và tự lực nói chung, tạo cho các em có cách nhìn một cách có hệ thống về thay đổi của môi trường ảnh hưởng dến
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ: Sử dụng Bảo tàng Phòng không - không quân trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 – 1975) ở trường Trung học cơ sở tại Hà Nội

LUẬN VĂN THẠC SĨ: SỬ DỤNG BẢO TÀNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1954 – 1975) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI

Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tế nêu trên, chúng tôi chọn đề tài: "Sử dụng Bảo tàng Phòng không- Không quân trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 – 1975) ở trường Trung học cơ sở tại Hà Nội" làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ của mình. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề sử dụng bảo tàng trong dạy học nói chung, trong dạy học lịch sử nói riêng đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đề cập tới. 2.1. Nguồn tài liệu nước ngoài Tổ chức UNESCO đã tổ chức một số hội thảo và công bố nhiều tài liệu về việc sử dung tài liệu về việc sử dụng bảo tàng trong dạy học lịch sử và giáo dục thế hệ trẻ. Đặc biệt là ở Liên Xô trước đây, việc nghiên cứu vấn để sử dụng bảo tàng để dạy học lịch sử và và giáo dục học sinh đạt được nhiều thành tựu. - T.A.Cudrinoi viết tác phẩm: "Bảo tàng và trường phổ thông" (Matxcơva -NXB Giáo dục - 1985) đã nêu rõ lịch sử phát triển của ngành bảo tàng nói chung, chức năng của bảo tàng Xô viết nói riêng và tính giai cấp của chúng. Đặc biệt tác giả nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục của bảo tàng đối với học sinh và nêu rõ một số phương pháp sử dụng bảo tàng trong dạy học. - A.E.Xaynhenxki, trong quyển "Bảo tàng giáo dục thế hệ trẻ" ((Matxcơva -NXB Giáo dục - 1988) trình bày khái quát lịch sử phát triển của bảo tàng chính trị - xã hội ở nhà trường Xô Viết, cách xây dựng bảo tàng phổ thông và tổ chức hoạt động của chúng. tác giả nhấn mạnh đến phương pháp sử dụng của bảo tàng trong giờ học nội khóa, ngoại khóa và vai trò của giáo viên đối với việc sử dụng của bảo tàng. 2.2. Nguồn tài liệu trong nước Ở nước ta, việc sử dụng bảo tàng trong dạy học lịch sử vẫn là vấn đề khá mới mẻ, chưa được nghiên cứu sâu sắc và có hệ thống. Trong thập niên 90 thế kỉ trước, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi tại phòng trưng bày của bảo tàng. Sau đó sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm đánh giá hiệu quả của phương pháp dạy, học này. Hầu hết các giáo viên lịch sử ở trường phổ thông đều đánh giá cao và hoan nghênh phương pháp dạy học này. Trong các giáo trình "Phương pháp dạy học lịch sử" và một số bài viết đã đề cập đến việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử, như xây dựng, sử dụng phòng học bộ môn lịch sử ở trường phổ thông, sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống trong dạy học lịch sử... Cuốn “Bảo tàng lịch sử, cách mạng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học” của tác giả Nguyễn Thị Côi, xuất bản năm 1998 đã trình bày các vấn đề, như: Vai trò và ý nghĩa của bảo tàng lịch sử, cách mạng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học; Nội dung các vật trưng bày của bảo tàng lịch sử, cách mạng và khả năng sử dụng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học; Các hình thức, phương pháp sử dụng tư liệu bảo tàng trong dạy học lịch sử. Tác giả khẳng định “Tư liệu ở bảo tàng là phương tiện trực quan, quan trọng góp phần tạo biểu tượng lịch sử cụ thể, chân thực và chính xác cho học sinh ”. [21; 12] Việc khai thác, sử dụng, tư liệu của bảo tàng đảm bảo cho quá trình nhận thức của học sinh diễn ra hợp với quy luật nhận thức và đảm bảo nguyên tắc trực quan trong dạy học lịch sử. Trong cuốn giáo trình “Phương pháp dạy học lịch sử” của Phan Ngọc Liên và Trần Văn Trị chủ biên, xuất bản năm 2003, chương IX “Hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử” [50] đã nêu lên tầm quan trọng của việc khai thác và sử dụng tư liệu hiện vật của bảo tàng trong dạy học lịch sử. Đặc biệt trong cuốn “Phương pháp dạy học lịch sử”, tập II do Phan Ngọc Liên, Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng, xuất bản năm 2005, ở chương XI “Cơ sở lý luận về bài học lịch sử ở trường phổ thông, phần III. Các loại bài học ở trường phổ thông: thì bài học thực địa, trong nhà bảo tàng lịch sử cách mạng “Là những bài học nội khóa, một mắt xích trong toàn bộ khóa trình, có liên quan tới bài học lịch sử khác, việc học tập những bài học này là bắt buộc đối với toàn bộ học sinh” [54; 81]. Trong chương XV: “Vị trí ý nghĩa và các hình thức hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ” các tác giả cũng nêu rõ vai trò, vị trí của bảo tàng trong dạy học lịch sử: “ Tham quan lịch sử có vị trí quan trọng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, những dấu vết của quá khứ những vật trưng bày trong bảo tàng không chỉ cụ thể hóa kiến thức mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ nâng cao kiến thức học tập và còn rèn luyện khả năng quan sát, phân tích của học sinh ” [54; 235] Trong cuốn “Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông” do Nguyễn Thị Côi chủ biên xuất bản năm 2008, trong chương III tăng cường các hoạt động hỗ trợ các bài học trên lớp đã dành một phần lượng lớn nội dung viết về hình thức tổ chức học tập ở nhà bảo tàng lịch sử: “Tham quan có vị trí quan trọng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, là một hình thức tổ chức học tập có ý nghĩa to lớn về các mặt giáo dưỡng, giáo dục, phát triển học sinh” [22; 130]. Và “đối với học sinh buổi tham quan học tập tại bảo tàng lịch sử không chỉ giúp các em ôn tập củng cố kiến thức đã học mà còn chuẩn bị tiếp thu bài học mới cụ thể sâu sắc hơn…” [22; 132]. Trong cuốn “Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông”, do Phan Ngọc Liên chủ biên, xuất bản năm 2008, có nhiều bài viết đề cập đến khai thác sử dụng tư liệu hiện vật của bảo tàng trong dạy học lịch sử phổ thông như bài Chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông - lý luận, thực trạng và giải pháp của tác giả Nguyễn Thị Côi, có viết “Tổ chức tham quan ở nhà bảo tàng lịch sử là một hình thức dạy học lịch sử” [59; 380]. Trong bài viết “Một số vấn đề đổi mới dạy học lịch sử ở trường phổ thông” của tác giả Phan Ngọc Liên, đã nêu những yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học lịch sử, và yêu cầu thứ 4 là “đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học lịch sử và những hình thức cơ bản” là “học ở lớp, ở phòng bộ môn, ở bảo tàng…” [59; 310] Trong Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy lịch sử” của Hội khoa học lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2008 [39], có một số bài viết, như bài “Đổi mới bảo tàng trong xu thế hội nhập và phát triển” của Nguyễn Đình Thanh và Phạm Lan Hương, bài “Bảo tàng lịch sử Việt Nam - TP Hồ Chí Minh và học sinh phổ thông”, “Một số kinh nghiệm thu hút thanh thiếu niên đến học tập lịch sử tại bảo tàng” của Huỳnh Ngọc Vân; “Góp phần việc dạy và học môn lịch sử qua kênh Bảo tàng” của tiến sĩ Trịnh Thị Hà, bài “Tăng cường sử dụng đồ dùng trực quan - một biện pháp hữu hiệu để góp phần đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông” của Nguyễn Văn Sơn… đã đề cập đến tầm
Xem thêm

106 Đọc thêm

SỬ DỤNG PHƯNG PHÁP BÀN TAY NẶM BỘT GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC KHI DẠY CHƯƠNG VẬN ĐỘNG CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG THCS NGA LIÊN

SỬ DỤNG PHƯNG PHÁP BÀN TAY NẶM BỘT GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC KHI DẠY CHƯƠNG VẬN ĐỘNG CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG THCS NGA LIÊN

Cũng như các phương pháp dạy học tích cực khác “Bàn tay nặn bột” luôn coihọc sinh là trung tâm của quá trình nhận thức, chính các em là người tìm ra câutrả lời và lĩnh hội kiến thức dưới sự giúp đỡ của giáo viên.Mục tiêu của “Bàn tay nặn bột” là tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá,yêu và say mê khoa học của học sinh. Ngoài việc chú trọng đến kiến thức khoahọc, “Bàn tay nặn bột” còn chú ý nhiều đến việc rèn luyện kỹ năng diễn đạtthông qua ngôn ngữ nói và viết cho học sinh.2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINHNGHIỆMQua việc quan sát, trò chuyện và điều tra tình hình về sự lĩnh hội kiến thứcmôn Sinh học 8 của học sinh ở trường THCS Nga Liên tôi nhận thấy:Trong thực tế có những học sinh khi học bài mặc dù ghi được rất nhiềunhưng khi học vẫn không đầy đủ kiến thức hoặc không thành hệ thống. Việc học4như vậy khiến các em mất nhiều thời gian, học thụ động, chưa đem lại hiệu quảcao.Muốn học sinh học tập tích cực thì giáo viên phải có những phương pháp dạyhọc thích hợp, thay vì truyền đạt kiến thức cho các em hãy giúp các em biết cáchtự tìm lấy tri thức, đây là vấn đề tôi luôn trăn trở, tìm tòi và nghiên cứu.Qua trực tiếp giảng dạy môn Sinh học 8 tại trường THCS Nga Liên tôi thấyrằng đa số học sinh không mấy hứng thú với môn Sinh học dẫn tới việc nắm bắtkiến thức cơ bản và vận dụng vào thực tế chưa tốt. Mặc dù tôi luôn cố gắngnghiên cứu vận dụng tối đa các phương pháp dạy học và tạo không khí vui vẻ,thoải mái trong giờ học.Nguyên nhân đưa đến việc học sinh không nắm bắt được kiến thức cơ bảncủa bài học và không mấy hứng thú với môn học đó là:Thứ nhất, do học sinh không chú ý vào tiết dạy: Trong giờ học Sinh học cácem không mấy hứng thú với môn học, vì môn Sinh học 8 có nhiều đơn vị kiến
Xem thêm

21 Đọc thêm

SANG KIEN KINH NGHIEM THIET BI TIEU HOC

SANG KIEN KINH NGHIEM THIET BI TIEU HOC

Như chúng ta đã biết để quá trình dạy học có chất lượng và hiệu quả cao, ngoài việc vận dụng các phương pháp dạy học vào quá trình giảng dạy của giáo viên và sự say mê tham gia tích cực của học sinh vào quá trình học, thì thiết bị dạy học ở nhà trường tiểu học có sự đóng góp không nhỏ vào trong quá trình giảng dạy để làm cho bài giảng sinh động hơn, hay hơn và tạo được sự hứng thú hơn đối với các em học sinh Thiết bị dạy học đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho quá trình dạy và học. Bởi vì có thiết bị dạy học tốt thì người giáo viên mới có thể tổ chức được quá trình dạy học khoa học, huy động được đa số các em học sinh tham gia thực sự vào quá trình này, các em tự khai thác và tiếp nhận tri thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên một cách tích cực. Như vậy thì thiết bị dạy học phải đủ và phù hợp mới triển khai được các phương pháp dạy học một cách hiệu quả. Do vậy thiết bị dạy học là bộ phận quan trọng của nội dung và phương pháp, nó là cầu nối để giáo viên truyền đạt những kiến thức đến các em học sinh một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh việc sử dụng các thiết bị dạy học của giáo viên thì công tác quản lý, bảo quản thiết bị dạy học là một vấn đề hết sức quan trọng, nó được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành để từng bước đưa thiết bị đi vào nề nếp có chiều sâu và phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, giáo dục của nhà trường. Để đạt được mục tiêu nêu trên trong thực tế ở nhà trường công tác thiết bị vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Việc đánh giá thực trạng những vấn đề đã làm được và chưa làm được đang đặt ra, cần phải có những giải pháp cụ thể để cán bộ thiết bị làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo quản thiết bị đồng thời phát huy có hiệu quả về đồ dùng dạy học hiện có ở nhà trường chính là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi cán bộ thiết bị phải hết sức quan tâm và thực hiện
Xem thêm

14 Đọc thêm

Bài giảng dạy học tích hợp Vệ sinh hô hấp Sinh 8

BÀI GIẢNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VỆ SINH HÔ HẤP SINH 8

Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên 1. Tên hồ sơ dạy học Giáo dục ý thức tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, phòng tránh một số bệnh về hô hấp qua bài: Vệ sinh hô hấp 2. Mục tiêu dạy học a) Kiến thức Nêu rõ khái niệm về dung tích sống lúc thở sâu. Phân biệt thở sâu với thở bình thường và nêu rõ ý nghĩa của thở sâu. Trình bày phản xạ tự điều hoà hô hấp trong hô hấp bình thường. Kể các bệnh chính về cơ quan hô hấp, các tác nhân gây hại và nêu các biện pháp vệ sinh hô hấp. Tác hại của thuốc lá b) Kĩ năng Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Hoạt động nhóm c) Thái độ Giáo dục HS bảo vệ cây xanh, trồng cây gây rừng, giảm thiểu chất thải độc vào KK. Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn GDCD , Hóa ,Toán để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra. 3. Đối tượng dạy học của bài học Mô tả về đối tượng học sinh: THCS , khối lớp 8 số lượng 191, 5 lớp Những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học: Học sinh có những dấu hiệu chuyển biến về tâm lí. Suốt lứa tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi về mặt thể chất, cảm xúc và xã hội diễn ra ở mỗi cá nhân. Những thay đổi này xảy ra đồng thời hoặc từng đợt nối tiếp nhau trong tất cả ba lĩnh vực nói trên, những thay đổi đó liên quan với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy vậy, để nhận biết và hiểu hết các thay đổi quan trọng đó, ta xem xét riêng từng phương diện, song bao giờ cũng cần nhớ rằng trong cuộc sống thực, chúng không hoàn toàn diễn ra đúng như vậy. 4. Ý nghĩa của bài học Ý nghĩa: giúp học sinh và phòng chống một số bệnh về hô hấp Vai trò của bài học: biết đước các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp để tìm ra các biện pháp phòng tránh có hiệu quả 5. Thiết bị dạy học, học liệu a) Giáo viên (Giáo án điện tử) b) Học sinh Sưu tầm tranh về các bênh hô hấp, tranh cổ động vể bảo vệ môi trường, nguồn gây ô nhiễm môi trường 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức HS nêu một số bệnh về hô hấp, nhận biết triệu chứng của một số bệnh về hô hấp. Nêu được nguyên nhân của các bệnh hô hấp và đề xuất được một số biện pháp hạn chế phát sinh bệnh. 2. Kĩ năng Quan sát, phân tích kênh hình, hoạt động nhóm, trình bày 3. Thái độ Giáo dục ý thức tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, phòng tránh một số bệnh về hô hấp. Tuyên truyền bảo vệ môi trường, không hút thuốc lá II. CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC Việc lựa chọn và sử dụng
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bài dự thi dạy học tích hợp THCS Vật lý 6: Trọng lực Đơn vị lực (Bài giải KK cấp tỉnh)

BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP THCS VẬT LÝ 6: TRỌNG LỰC ĐƠN VỊ LỰC (BÀI GIẢI KK CẤP TỈNH)

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1. Tên hồ sơ dạy học: Trọng lực – Đơn vị lực (vật lý 6) 2. Mục tiêu dạy học Kiến thức: Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng. Nêu được đơn vị lực. Thấy được tác động trực tiếp của trọng lực trong các hiện tượng như: lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; Nêu được nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến các hiện tượng đó và đề ra được một số biện pháp hạn chế tác hại do các hiện tượng đó gây ra cho con người và môi trường. Tìm ra mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng, từ đó giải thích được sự liên quan giữa trọng lực với hiện tượng khói bụi. Kỹ năng: Quan sát thí nghiệm và rút ra được nhận xét. Sử dụng được dây dọi để xác định phương thẳng đứng. Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến trọng lực: lũ quét, lũ ống, khói bụi, ... Biết sử dụng thước eke trong toán học để tìm ra mối liên hệ giữa phương thẳng đứng và phương nằm ngang. Thái độ: Yêu thích bộ môn, ham thích khám phá khoa học. Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra, cụ thể: 1. Môn Địa lý (giải thích hiện tượng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất): Thấy được các hiện tượng: lũ quét, lũ ống,… thường xảy ra ở các khu vực có địa hình đồi núi dốc khi những mảng đất, đá, bùn có sự liên kết kém với bề mặt dưới tác động của mưa bão và tác động trực tiếp của trọng lực chúng có thể dễ dàng trôi trượt xuống theo
Xem thêm

21 Đọc thêm

SỬ DỤNG HỢP LÝ, LINH HOẠT PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN ĐỂ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

SỬ DỤNG HỢP LÝ, LINH HOẠT PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN ĐỂ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Người giáo viên trong dạy học lịch sử đa số làm nhiệm vụ nói lại nội dung sách giáo khoa, càng khó khăn hơn trong việc phát triển bài giảng được soạn trên cơ sở sách giáo khoa. Như vậy bài giảng không gây hứng thú học tập cho học sinh mà gây nhàm chán trong tâm lý dạy học của cả giáo viên và học sinh. Về phía học sinh đa số các em coi lịch sử là môn phụ nên các em ít chú ý nghe giảng, ghi chép máy móc, chỉ học thuộc lòng những gì ghi trong vở, không biết kết hợp với sách giáo khoa và tài liệu tham khảo lại không biết làm nảy sinh những vấn đề lịch sử cần được giải quyết. Các em lười suy nghĩ, không biết phân tích vấn đề, hay nhớ lầm giữa nội dung này với nội dung khác, sự kiện này với sự kiện khác càng không biết nêu vấn đề để thảo luận tìm hiểu. Đất nước đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tiến tới nền kinh tế tri thức. Cùng với sự đổi mới của đất nước, ngành giáo dục cũng phải có đổi mới mà sự đổi mới đầu tiên là về nội dung và chương trình sách giáo khoa.Sách giáo khoa mới đã chú ý đến giải quyết hợp lý mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, hữu cơ giữa hai phần: kênh chữ và kênh hình do vậy giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học.
Xem thêm

56 Đọc thêm

GIÁO ÁN QUẢN TRỊ MẠNG SERVER 2008

GIÁO ÁN QUẢN TRỊ MẠNG SERVER 2008

Đây là giáo án nghề quản trị mạng 120 tiết soạn theo chuẩn của chương trình khung của tổng cục dạy nghề thuộc bộ Lao động TBXH, Mẫu soạn theo giáo án tích hợp, Giáo án bao gồm Giáo án số, Tên bài học trước, Tên bài giảng, Mục tiêu bài giảng, Phương tiện dạy học, Ngoài ra đây là giáo án tích hợp trình bày theo hướng gợi ý nêu vấn đề, giải quyết các kỹ năng, và hướng dẫn thực hành cho sinh viên làm theo.

51 Đọc thêm

Bài dự thi liên môn học sinh Sinh 8 Vệ sinh hô hấp (Giải ba)

BÀI DỰ THI LIÊN MÔN HỌC SINH SINH 8 VỆ SINH HÔ HẤP (GIẢI BA)

Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên 1. Tên hồ sơ dạy học Giáo dục ý thức tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, phòng tránh một số bệnh về hô hấp qua bài: Vệ sinh hô hấp 2. Mục tiêu dạy học a) Kiến thức Nêu rõ khái niệm về dung tích sống lúc thở sâu. Phân biệt thở sâu với thở bình thường và nêu rõ ý nghĩa của thở sâu. Trình bày phản xạ tự điều hoà hô hấp trong hô hấp bình thường. Kể các bệnh chính về cơ quan hô hấp, các tác nhân gây hại và nêu các biện pháp vệ sinh hô hấp. Tác hại của thuốc lá b) Kĩ năng Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Hoạt động nhóm c) Thái độ Giáo dục HS bảo vệ cây xanh, trồng cây gây rừng, giảm thiểu chất thải độc vào KK. Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn GDCD , Hóa ,Toán để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra. 3. Đối tượng dạy học của bài học Mô tả về đối tượng học sinh: THCS , khối lớp 8 số lượng 191, 5 lớp Những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học: Học sinh có những dấu hiệu chuyển biến về tâm lí. Suốt lứa tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi về mặt thể chất, cảm xúc và xã hội diễn ra ở mỗi cá nhân. Những thay đổi này xảy ra đồng thời hoặc từng đợt nối tiếp nhau trong tất cả ba lĩnh vực nói trên, những thay đổi đó liên quan với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy vậy, để nhận biết và hiểu hết các thay đổi quan trọng đó, ta xem xét riêng từng phương diện, song bao giờ cũng cần nhớ rằng trong cuộc sống thực, chúng không hoàn toàn diễn ra đúng như vậy. 4. Ý nghĩa của bài học Ý nghĩa: giúp học sinh và phòng chống một số bệnh về hô hấp Vai trò của bài học: biết đước các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp để tìm ra các biện pháp phòng tránh có hiệu quả 5. Thiết bị dạy học, học liệu a) Giáo viên (Giáo án điện tử) b) Học sinh
Xem thêm

6 Đọc thêm

Giáo án dạy theo Phương pháp dạy học theo dự án

Giáo án dạy theo Phương pháp dạy học theo dự án

Giáo án soạn theo phương pháp dạy học theo dự án Môn Tin học Chủ đề: Sử dụng phần mềm để tạo ra sản phẩm theo sở thíchTên dự án: Thực trang Giao thông ở VN đáng báo động.Các bạn sẽ biết cách dạy một dự án theo phương pháp dạy học theo dự án như thế nào, tác giả sẽ nêu khái niệm, các bước thực hiện dạy học theo phương pháp này. Ứng dụng bài học vào dạy thực tế để các Thầy cô tham khảo. Đây là phương pháp hay, cung cấp phương pháp dạy học mới, phát huy tính tích cực của học sinh. Hoạt động nhóm là hoạt động chính được phát huy trong phương pháp dạy học theo dự án. Học sinh sẽ được trải nghiệm những dự án có thật trong thực tế. Đóng vai là các nhân vật hay chính là nghề nghiệp của các em trong tương lai, hỗ trợ các em hình thành các năng lực để đáp ứng cuộc sống sau này. Những năng lực mà các em được phát triển khi học theo phương pháp này là: : tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo. Giáo án này dành tặng 100 Thầy/Cô xem đầu tiên. Sau đó Thầy/Cô nào tải về sẽ tính phí để gửi tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Mong các Thầy/Cô ủng hộ. Xin cảm ơn tấm lòng vàng của Quý Thầy/Cô.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề