CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI":

TIỂU LUẬN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Bình đẳng giới là một vấn đề không mới trong đời sống xã hội hiện nay nhưng không phải ai cũng có nhận thức đúng đắn về vấn đề này. Việc thực hiện bình đẳng giới phải đi từ nhận thức đến hành động, chính vì thế việc nhận thức những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới là rất cần thiết. Con người là t[r]

15 Đọc thêm

THÔNG TƯ SỐ 104/2014/TT-BTC VỀ QUY ĐỊNH BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

THÔNG TƯ SỐ 104/2014/TT-BTC VỀ QUY ĐỊNH BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

c) Bổ sung Tiểu mục của Mục 4900 “Các khoản thu khác”, như sau:Tiểu mục 4913: Thu từ các quỹ của doanh nghiệp theo quy định.2. Bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèmtheo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC, như sau:a) Bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu 0920: Hoạ[r]

3 Đọc thêm

HỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

III Một số giải pháp khắc phục để thực hiện việc thúc đẩy bình đẳng giớitrong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.10Có thể nói rằng bình đẳng giới trong giáo dục có tầm quan trọng to lớnđối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, có một nhà giáo dục đã viết: Giáodục một người đàn ông,[r]

15 Đọc thêm

Nâng cao công tác sử dụng nữ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trong giai đoạn hiện nay

NÂNG CAO CÔNG TÁC SỬ DỤNG NỮ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ SỬ DỤNG CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC NỮ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1.1. Cán bộ, công chức
Ngày 13112008, Quốc hội đã thông qua Luật cán bộ, công chức số 222008QH12. Có hiệu lực kể từ ngày 01012009.
Điều 4: Cán bộ, công chức
1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ[r]

20 Đọc thêm

Bình đẳng giới trong tiếp cận đất sản xuất ở Việt Nam

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TIẾP CẬN ĐẤT SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận
• Với cách tiếp cận mới xem xét đất đai là một yếu tố nguồn lực sản xuất, Luận án đã xác định 2 nội dung gắn với việc phân tích bình đẳng giới trong tiếp cận đất sản xuất đó là (i) khả năng được sử dụng đất để sản xuất và (ii) việc sử dụng đất sản xuất để t[r]

220 Đọc thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013

(Công ước CEDAW) vào năm 1979, Việt Nam là một trong những quốc gia đầutiên trên thế giới ký tham gia Công ước vào ngày 29/7/1980, phê chuẩn vào ngày1827/11/1981 khẳng định mong muốn và nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiệnnhững mục tiêu chung của toàn nhân loại, nhằm bảo vệ quyền con người và qu[r]

139 Đọc thêm

Đề tài Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách

ĐỀ TÀI BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VỀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GỢI Ý GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH

Đề tài Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách
Bất bình đẳng giới trong lao động hiện nay có tác động xấu đối với sự phát triển của xã hội, một mặt nó vừa là một trong những căn nguyên gây ra tình trạng nghèo đói; mặt khác nó là yếu tố cản trở[r]

90 Đọc thêm

KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH Ở HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HẢ TĨNH

KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH Ở HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HẢ TĨNH

giả nhấn mạnh đến tính cộng đồng trong quan hệ kinh tế của hộ gia đìnhCòn tác giả Trần Hoàng Phong, dưới góc độ Quản lý Nhà nước về kinh tếthì lại nhấn mạnh “Kinh tế hộ gia đình là một loại hình tổ chức sản xuất gắnnông dân với đất đai, khai thác tốt tiềm năng của từng gia đình nông dân, là[r]

107 Đọc thêm

BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

ngang nhau, được tham gia quyết định các vấn đề của bản thân và gia đình.Bình đẳng giới có ý nghĩa quan trọng trong xã hội hiện đại đặc biệt là đối với cácgia đình vì bình đẳng giới trong gia đình là môi trường lành mạnh để con người đặc biệtlà trẻ em phát triển thuận lợi[r]

5 Đọc thêm

TREND OF GENDER DIFFERENCES IN POPULATION EDUCATION AND EMPLOYMENT IN VIETNAM LOOKED FROM RESULTS OF POPULATION CENSUS 1989 1999 2009

TREND OF GENDER DIFFERENCES IN POPULATION EDUCATION AND EMPLOYMENT IN VIETNAM LOOKED FROM RESULTS OF POPULATION CENSUS 1989 1999 2009

Bình đẳng giới được đánh giá là một chỉ tiêu ưu tiên trong phát triển xã hội hiện nay. Nó là mộttrong mười Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) mà các quốc gia trên thế giới, trong đó có ViệtNam đã cam kết thực hiện. Ở Việt Nam, bình đẳng giới được đề ra ngay từ khi c[r]

18 Đọc thêm

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG

Bất bình đằng về giới trong lao động
Một số quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề bất bình đẳng giới trong lao động
Thực trạng (trên thế giới, ở Việt Nam), nguyên nhân, hậu quả và một số giải pháp về vấn đề bất bình đẳng giới trong lao động, việc làm

15 Đọc thêm

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay

BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI THỰC CHẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỞ ĐẦU
Là một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo, trong xã hội nước ta có nhiều định kiến giới dẫn đến sự chênh lệch về vị trí, vai trò và cơ hội phát huy năng lực cũng như thụ hưởng về thành quả phát triển của người phụ nữ so với nam giới. Để đảm bảo bình đẳng giới, cũng như bảo[r]

11 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI PHÒNG NỘI VỤ UBND HUYỆN VĂN GIANG

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI PHÒNG NỘI VỤ UBND HUYỆN VĂN GIANG

Trường Đại học Nội vụ Hà Nộigì, đều do con người làm ra, từ nhỏ đến to, từ xa đến gần, đều thế cả.” Như vậy,chúng ta có thể tháy rằng tất cả mọi thứ đầu do con người tạo ra dù có nhỏ béhay lớn lao đến đâu, nhưng đôi khi con người lại quên đi điều đó hoặc tự tìm racách lí giải cho những gì con người[r]

52 Đọc thêm

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH

LỜI MỞ ĐẦU
Như ta đã biết gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt”.
Nhà nước ta hiện nay, mục tiêu[r]

14 Đọc thêm

Cùng chủ đề