PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI":

Kiểm toán chất thải rắn sinh hoạt khu vực kí túc xá b3 trường đại học nông nghiệp hà nội

KIỂM TOÁN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHU VỰC KÍ TÚC XÁ B3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kiểm toán chất thải rắn sinh hoạt khu vực kí túc xá b3 trường đại học nông nghiệp hà nội

52 Đọc thêm

Quản lý việc thu học phí của trường đại học nông nghiệp hà nội

QUẢN LÝ VIỆC THU HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Quản lý việc thu học phí của trường đại học nông nghiệp hà nội

50 Đọc thêm

SỔ TAY GIẢNG VIÊN POHE

SỔ TAY GIẢNG VIÊN POHE

Cuốn sổ tay này đã được xây dựng bởi một nhóm các tác giả Việt Nam được lựa chọn từ các trường đại học khác nhau của Việt Nam tham gia vào dự án Profed. Dự án đã hỗ trợ tám trường đại học được lựa chọn trên cả nước xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo mới hướng đến nhu cầu của Thị trường lao động. Cuốn sổ tay này được soạn thảo bởi các tác giả: TS. Phạm Thị Hương, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (tác giả chính), TS. Trần Đăng Hoà, Trường Đại học Nông Lâm Huế (đồng tác giả) và Thạc sĩ Nguyễn Đức Xuân Chương, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (đồng tác giả). Tài liệu tham khảo cho cuốn sổ tay này được sử dụng từ các nguồn tư liệu nghiên cứu và tập huấn, các kinh nghiệm và năng lực chuyên môn được xây dựng trong phạm vi của dự án Profed. Hơn nữa, trong quá trình soạn thảo các tác giả Việt Nam cũng nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu của chuyên gia tư vấn Hà Lan, ông
Xem thêm

Đọc thêm

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC, GIÁO DỤC KỸ NĂNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC, GIÁO DỤC KỸ NĂNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

Việt Nam với đặc điểm vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đặc thù tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các hiểm họa tự nhiên. Nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa,mkhu vực trung tâm bão của Châu Á – Thái Bình Dương. Hàng năm, nước ta đón nhận rất nhiều các cơn bão lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Bên cạnh đó với đặc điểm ¾ diện tích tự nhiên là đồi núi, độ nghiêng của địa hình cao với nhiều con sông lớn và đường bờ biển dài hơn 3.200 km nên nước ta có nguy cơ xảy ra nhiều hiểm họa tự nhiên như: bão, lũ lụt, nước biển dâng, sạt lở đất, xói mòn, hạn hán, rét đậm…Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam nằm trong tốp 10 nước chịu tác động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu. Các hiểm họa tự nhiên đã và đang gây ra những thiệt hại to lớn cả về người và của cho đất nước ta. Ước tính trong vòng 10 năm qua, mỗi năm nước ta có khoảng 750 bị chết và mất tích do thiên tai, thiệt hại về kinh tế ước tính dao động từ 1 đến 1,5% GDP của cả nước. Trước những tác hại do thiên tai gây ra, Đảng và Nhà nước ta đã xác định rõ việc phòng, chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu để bảo đảm phát triển bền vững đất nước và bảo vệ đời sống của người dân. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ này. Ngày 16112007 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1722007QĐTTg phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020”. Tiếp đó, vào ngày 19062013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Bộ luật số 332013QH13“Luật Phòng, chống thiên tai”. Tài liệu tập huấn phổ biến kiến thức, giáo dục kỹ năng về phòng, chống thiên tai cho các trường đại học, cao đẳng” với các mục tiêu cụ thể như sau: Xây dựng và biên soạn tài liệu phổ biến kiến thức, giáo dục kỹ năng về phòng, chống thiên tai phục vụ cho các đối tượng là sinh viên, giảng viên, cán bộ các trường Đại học và cao đẳng; Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục về việc “Đưa kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai vào nhà trường giai đoạn 2012 2020”; và Làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho giảng dạy và học tập ở các trường Đại học và cao đẳng. Cuốn tài liệu này được biên soạn với cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu và trang bị các nội dung kiến thức lý thuyết liên quan đến hoạt động phòng, chống thiên tai như: Khái niệm và phân loại thiên tai; ảnh hưởng của thiên tai; quản lý rủi ro thiên tai; tích hợp các chiến lược giảm nhẹ rủi ro thiên tai với ứng phó biến đổi khí hậu; và chiến lược quản lý rủi ro thiên tai của Việt Nam. Chương 2 trang bị cho cán bộ, giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng những công việc cụ thể cần phải thực hiện trong phòng, chống thiên tai ở các giai đoạn khác nhau cụ thể là: Các hoạt động phòng chống trước thiên tai; các hoạt động phòng chống khi thiên tai xảy ra; và các hoạt động khắc phục sau thiên tai. Nội dung Chương 3 tập trung vào việc giáo dục các kỹ năng phòng, chống thiên tai cho các cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các nội dung chính gồm: Giới thiệu bài học kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai trên thế giới và ở Việt Nam; và các kỹ năng phòng, chống thiên tai cho các trường đại học và cao đẳng. Cuốn tài liệu này được biên soạn dựa trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các nội dung, kiến thức trong các tài liệu, các công trình nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. Do đó, trong quá trình sử dụng cán bộ, giảng viên và sinh viên có thể tham khảo các tài liệu trong lĩnh vực phòng chống thiên tai đã có để bổ trợ, bổ sung và hiểu rõ hơn các nội dung kiến thức được trình bày trong cuốn tài liệu này. Tài liệu tập huấn phổ biến kiến thức, giáo dục kỹ năng về phòng chống rủi ro thiên tai được biên soạn bởi tập thể các giảng viên Khoa Môi trường, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, do TS Nguyễn Thanh Lâm làm chủ biên. Trong quá trình biên soạn, cuốn tài liệu chắc chắn không tránh khỏi các sai sót về nội dung và hình thức. Do đó, Vụ Giáo dục Đại học và tập thể tác giả biên soạn rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía các độc giả để hoàn thiện tài liệu này nhằm phục vụ nhiệm vụ Giáo dục phòng, chống thiên tai của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem thêm

219 Đọc thêm

SO SÁNH TỔ HỢP LÚA LAI 3 DÒNG

SO SÁNH TỔ HỢP LÚA LAI 3 DÒNG

Chùng tôi tiến hành So sánh 20 tổ hợp lúa lai 3 dòng có triển vọng của phòng công nghệ lúa lai thuộc Viện công nghệ sinh học đại học nông nghiệp hà nội trong điều kiện vụ mùa 2011. Kết quả đã chọn tạo ra 2 tổ hợp có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng sâu bệnh khá

74 Đọc thêm

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên một số dự án thuộc địa bàn huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên một số dự án thuộc địa bàn huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh

bộ giáo dục và đào tạo trường đạI học nông nghiệp hà nội lê việt anh đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên một số dự án Thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. nguyễn thanh trà Hà Nội 2008 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng những số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ ở một học vị nào. Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được trích dẫn địa chỉ nguồn gốc.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

Mục lục LỜI MỞ ĐẦU 1 I.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI. 2 1.1.Lịch sử hình thành 2 1.2.Quá trình phát triển 2 II.CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI. 6 2.1.Cơ cấu tổ chức chung của toàn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. 6 2.2.1.Sơ đồ tổ chức 6 2.2.2.Chức năng và nhiệm vụ chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. 9 2.3.Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các phòng (tổ) chuyên môn nghiệp vụ tại trụ sở chính Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội: 12 2.2.1.Phòng Nguồn vốn và Kế hoạch Tổng hợp có nhiệm vụ: 12 2.2.2.Phòng Tín dụng có nhiệm vụ: 13 2.2.3.Phòng Thẩm định có nhiệm vụ: 14 2.2.4.Phòng Kế toán – Ngân quỹ có nhiệm vụ: 15 2.2.5.Phòng Kinh doanh ngoại tệ và Thanh toán quốc tế có nhiệm vụ: 15 2.2.6.Phòng Vi tính có nhiệm vụ: 16 2.2.7.Phòng Hành chính có nhiệm vụ: 17 2.2.8.Phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo có nhiệm vụ: 17 2.2.9.Tổ Kiểm tra, kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ: 18 2.2.10.Tổ nghiệp vụ Thẻ có nhiệm vụ: 19 2.2.11.Tổ tiếp thị có nhiệm vụ: 20 2.3.Mối quan hệ giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội với các tổ chức và cá nhân khác. 21 III.Đôi nét về tình hình hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. 23 3.1.Hoạt động huy động vốn 24 3.2.Dư nợ 26 3.3.Nợ quá hạn 30 3.4.Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: 30 3.5.Hoạt động dịch vụ khác: 31 IV.ĐÁNH GIÁ NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC VÀ CÒN TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH NGÂN HANG NÔNG NGHIỆP VÀ PFÁT TRIỂN NNONG THÔN HÀ NỘI 32 V.Mục tiêu phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội trong giai đoạn 2006 – 2020 33 KẾT LUẬN 35
Xem thêm

36 Đọc thêm

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG (VẬT LÝ 8) TÁI CHẾ ĐỒ BỎ ĐI LÀM ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG (VẬT LÝ 8) TÁI CHẾ ĐỒ BỎ ĐI LÀM ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

Sở giáo dục và đào tạo Hà NộiPhòng giáo dục và đào tạo Gia LâmBÀI DỰ THICUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔNĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄNTrường: THCS Thị trấn Trâu Quỳ- Huyện Gia LâmĐiện thoại: 0438765004Email: C2trauqui-gl@hanoiedu.vnTên bài dự thi: TÁI CHẾ ĐỒ BỎ ĐI LÀM ĐỒ DÙNG HỌC TẬPMôn học vận dụng: Vật lýCác môn học tích hợp: Mĩ thuật, Sinh học, Giáo dục công dân1. Họ và tên: Lê Hồng MinhNgày sinh: 08-04-20012. Họ và tên: Hà Hải YếnNgày sinh: 24-11-2001Năm học: 2014 - 20151BÀI DỰ THICUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁCTÌNH HUỐNG THỰC TIỄN1.Tên tình huống“TÁI CHẾ ĐỒ BỎ ĐI LÀM ĐỒ DÙNG HỌC TẬP”
Xem thêm

9 Đọc thêm

TÍCH HỢP LIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

TÍCH HỢP LIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH / THÀNH PHỐ: HÀ NỘIPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂY HỒTRƯỜNG THCS ĐÔNG THÁIBài viết dự thiCuộc thi Vận dụng kiến thức liên mônđể giải quyếtcác tình huống thực tiễn dành cho họcsinh trung học11.Tên tình huốngThực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở nước ta* Môn học chính được HS vận dụng trong giải quyết tình huống: GDCDCác môn học Công nghệ, Sinh, Địa lí, Mĩ thuật, Vật lí2.Mục tiêu giải quyết tình huống- Qua bài học về các môn như Công Nghệ , Sinh, Địa lí, Mĩ thuật,Vật lí, GDCD khi các em học về môi trường sống của con người, thành phầncủa không khí, điều kiện tài nguyên thiên nhiên của đất nước… liên hệ vớithực tế đời sống hiện nay đang dống lên hồi chuông báo động về thực trạngô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng ở nước ta. Mục tiêu đặt ra chocác em là cần hiểu rõ nguyên nhân, hậu quả, tìm ra các biện pháp khác phụcđể cùng nhau hành động vì đó là ngôi nhà chung “Trái Đất”.HỌ VÀ TÊN NHÓM HỌC SINH:1. Nguyễn Vũ Vân Ngọc2. Nguyễn Phương Linh Châu3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến giải quyết tình huống
Xem thêm

10 Đọc thêm

Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ ở trường ĐHY HN

Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ ở trường ĐHY HN

MỞ ĐẦU 1. Lý do nghiên cứu Hệ thống giáo dục quốc dân gồm rất nhiều cơ sở giáo dục khác nhau với những chức năng, nhiệm vụ khác nhau và hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục nói chung, trường đại học nói riêng cũng rất đa dạng, phức tạp. Do đó, quản lý giáo dục ở cấp độ nào cũng phải kiểm tra thường xuyên để đánh giá, điều chỉnh, giúp đỡ, phòng ngừa; từ đó đổi mới cơ chế quản lý cho phù hợp, hiệu quả hơn. Như vậy, kiểm tra là chức năng không thể thiếu trong quản lý giáo dục. Để giúp các chủ thể quản lý giáo dục thực hiện chức năng kiểm tra, các tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục đã ra đời. Thanh tra giáo dục hiện nay bao gồm các hoạt động: thanh tra nhà nước về giáo dục với hai loại hình thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; ngoài ra còn có thanh tra nội bộ ở các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp. Hoạt động thanh tra nội bộ ở các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp được quy định tại Điều 113, Luật giáo dục 23; Điều 70 Luật giáo dục đại học 24; Thông tư số 512012TTBGDĐT ngày 18122012 của Bộ GDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp 3; Điều 27, Nghị định 422013NĐCP ngày 09052013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục 8; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Như vậy, về mặt pháp lý, cùng với việc trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm ngày càng nhiều cho các cơ sở giáo dục đại học đã cho thấy: Để tăng cường hiệu lực quản lý của các trường, cần phải thành lập tổ chức thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học. Trường Đại học Y Hà Nội, với lịch sử hơn 100 năm, đã đào tạo một số lượng lớn cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm học 2013 – 2014, số sinh viên, học viên đang theo học ở Trường đã vượt qua mốc 10.000 người. Thực hiện các quy định của Bộ GDĐT về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, ngày 06042012, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã thành lập Ban Thanh tra Giáo dục trực thuộc Trường và ngày 22012014, đổi tên Ban Thanh tra Giáo dục thành Phòng Thanh tra. Là một tổ chức mới trong Trường, hoạt động của Phòng Thanh tra gặp nhiều khó khăn. Qua thời gian làm việc ở Phòng và đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các trường bạn, chúng tôi nhận thấy: Sự chỉ đạo của Hiệu trưởng chính là yếu tố đầu tiên, quyết định đến chất lượng của hoạt động thanh tra nội bộ vì về bản chất, thanh tra nội bộ đại diện cho quyền lực kiểm tra của thủ trưởng cơ quan, phụ thuộc vào ý chí của người thủ trưởng. Cho đến nay, chưa có nhiều công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động thanh tra nội bộ ở các trường đại học nói chung. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Quản lý hoạt động thanh tra nội bộ ở Trường Đại học Y Hà Nội” để nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp.
Xem thêm

Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA LÂN ĐẠM ĐẾN ĐẬU TƯƠNG RAU DT 08 TẠI ĐAN PHƯỢNG

ẢNH HƯỞNG CỦA LÂN ĐẠM ĐẾN ĐẬU TƯƠNG RAU DT 08 TẠI ĐAN PHƯỢNG

Kết quả nghiên cứu của ñề tài góp phần xây dựng quy trình trồng ñậutương rau DT08 mới có năng suất và chất lượng thương phẩm cao, có khảnăng chống chịu cao và có thể sản xuất ñược 3 vụ/năm, chủ ñộng sản xuấtgiống tại Việt Nam, làm giảm giá thành giống, tăng khả năng canh tranh củasản phẩm trên thị trường. ðồng thời góp phần chuyển ñổi cơ cấu cây trồngtheo hướng hiệu quả bền vững.Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp………………………4Chương 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ðỀ TÀI1.1. Nguồn gốc và sự phân bố của cây ñậu tươngðậu tương thuộc bộ Fabales, họ Fabaceae, họ phụ Legumeminosae,chi Glycine.L và có tên khoa học là Glycine max (L.) Merrill. Chi Glycineñược chia thành hai chi phụ là Glycine và Soja. Glycine là tên gọi chính thứccho các loài ñậu tương hoang dại từ năm 1979 (Verdcourt, 1979).Chi phụ Glycine có 16 loài, ña số phân bố ở Australia, một số ở ñảonam Thái Bình Dương, Papua Newguine, Philippin, ðài Loan. ða số các loàitrong chi phụ này trong ñó có loài Glycine max (L) Merrill, loài ñậu tươngtrồng hiện nay trên thế giới,ñều có số lượng nhiễm sắc thể 2n = 40.ðậu tương là một trong số những cây trồng cổ nhất của nhân loại.Trong cuốn “Thần nông bản thảo kinh”, cuốn sách cổ nhất về thực vật củaTrung Quốc và thế giới, ñã thấy có mô tả về cây ñậu tương. Theo Fukada
Xem thêm

38 Đọc thêm

TICH1H ỢP LIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 TÌM HIỂU VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI GIA ĐÌNH

TICH1H ỢP LIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 TÌM HIỂU VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI GIA ĐÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘIPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀNG MAITRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN MAI------------BÀI DỰ THIVẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂGIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄNDÀNH CHO HỌC SINH THCSTên tình huống: Tìm hiểu và tuyên truyền vềphòng cháy, chữa cháy tại gia đình.Họ và tên học sinh : Phan Thị Mỹ HàLớp: 9ATrường : THCS Tân MaiNăm học 2014 - 2015

1 Đọc thêm

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGHỆ THUẬT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGHỆ THUẬT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY

cập, thiếu gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, điều kiện thực tiễn. Hệthống giáo dục còn cứng nhắc, thiếu tính liên thông giữa các trình độ đào tạo vàcác phương thức giáo dục, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước và hộinhập quốc tế. Chưa gắn đào tạo với sử dụng và nhu cầu của thị trường lao động;quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém, là nguyên nhân của nhiều yếukém khác, nhiều hiện tượng tiêu cực kéo dài trong giáo dục và gây bức xúc xã hội.Quản lý hệ thống giáo dục còn phân tán, chồng chéo, phân công, phân cấp chưahợp lý, chưa coi trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tính sáng tạo của các cơsở giáo dục. Chưa coi trọng đúng mức đánh giá hiệu quả quản lý và hiệu quả đầutư cho giáo dục; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập;Nhiều chính sách, cơ chế tài chính và cơ sở vật chất giáo dục còn lạc hậu.Chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam đang đặt racho các trường đại học sư phạm những nhiệm vụ khó khăn là đào tạo đội ngũgiáo viên đủ năng lực giảng dạy chương trình mới theo các phương pháp hiệnđại. Bồi dưỡng và đào tạo lại giáo viên nói chung và giáo viên nghệ thuật nóiriêng là yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu đổi mới. Vì lý do ấy, khi triển khaivấn đề đổi mới mô hình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trên cả nước đã được BộGiáo dục và Đào tạo đặt ra rất quyết liệt và khẳng định rằng: “việc đổi mới cănbản, toàn diện nền giáo dục phải bắt đầu ngay từ việc đổi mới chính các trườngsư phạm”.Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩaViệt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình sáchgiáo khoa giáo dục phổ thông đã yêu cầu rõ những đổi mới về mục tiêu, nộidung chương trình giáo dục phổ thông, định hướng phù hợp với phẩm chất vànăng lực người học. Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2015do Bộ GD và ĐT chủ trì biên soạn, trong đó thể hiện rõ sự phân hóa, tích hợpcác môn học ở các cấp học cao hơn, đặc biệt là cấp THPT, bổ sung môn học Âmnhạc, Mỹ thuật là môn học tự chọn nhằm định hướng nghề nghiệp và giáo dục
Xem thêm

234 Đọc thêm

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

1. Lý do chọn đề tàiSự phát triển của nền kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa và tốc độ tiến nhanh như vũ bão của khoa học công nghệ đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập. Trước thực trạng đó, Đảng ta nêu ra định hướng: “Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội học tập”. (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. NXB, Chính trị quốc gia, H 2001).Từ định hướng trên, ngành Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020, trong đó có nhấn mạnh: “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 450 sinh viên 1 vạn dân vào năm 2020.” (Nghị quyết số 142005NQCP ngày 02112005 của Chính phủ về đổi mới căn bản giáo dục Việt Nam giai đoạn 20062020).Phát triển giáo dục không chính quy như là một hình thức huy động tiềm năng của cộng đồng để xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội cho mọi người ở mọi trình độ, mọi lứa tuổi, mọi nơi có thể học tập suốt đời, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Trong hệ thống giáo dục không chính quy, Giáo dục từ xa (GDTX) là một trong những mô hình giáo dục có nhiều ưu điểm vượt trội, được nhiều nước trên thế giới áp dụng từ những năm cuối thế kỷ XIX. GDTX là một tư duy mới của thời đại, mở ra một tầm cao mới có vai trò như một công cụ tạo dựng xã hội học tập hiện đại.Sự phát triển của nền kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa và tốc độ tiến nhanh như vũ bão của khoa học công nghệ đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập Đào tạo theo phương thức từ xa đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới, ở Việt Nam, đến nay đã có 20 trường đại học triển khai hình thức đào tạo từ xa. Viện Đại học Mở Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở nước ta thực hiện mô hình đào tạo “mở”, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, bên cạnh những thành tích đã đạt được, Viện còn gặp nhiều khó khăn, bất cập trong hoạt động quản lý đào tạo từ xa. Việc quản lý và đào tạo từ xa vẫn chỉ dựa vào những kinh nghiệm quản lý của hình thức đào tạo tập trung. Vì lý do đó, chúng tôi chọn đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội”.2. Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở nghiên cứu lý luận quản lý hoạt động đào tạo từ xa, làm rõ thực trạng quản lý hoạt động đào tạo từ xa của Viện ĐH Mở HN nhằm nâng cao chất lượng quản lý đào tạo hệ từ xa đảm bảo chất lương đầu ra của hình thức đào tạo này.3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu3.1. Đối tượng nghiên cứuCác biện pháp quản lý hoạt động đào tạo từ xa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội.3.2 Khách thể nghiên cứuHoạt động quản lý đào tạo từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội4. Giả thuyết khoa họcHoạt động quản lý đào tạo của một cơ sở giáo dục đại học bao gồm nhiều lĩnh vực, như quản lý nhân sự, quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất…. trong đó quản lý đào tạo được đánh giá bởi sản phẩm đầu ra, quản lý hoạt động đào tạo tốt tất yếu sẽ dẫn đến chất lượng đào tạo cao. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động quản lý đào tạo từ xa5.1.1 Khái niêm về quản lý 5.1.2 Khái niệm về đào tạo từ xa 5.1.3 Khái niệm và lý luận về quản lý và đào tạo từ xa5.2 Tìm hiều một số thực trạng hoạt động quản lý đào tạo từ xa tại Viện ĐH Mở Hà Nội5.2.1 Quản lý công tác tuyển sinh theo phương thức từ xa5.2.2 Quản lý chương trình đào tạo theo hình thức từ xa5.2.3 Quản lý quá trình dạy học từ xa5.2.4 Quản lý quá trình kiểm tra, thi, đánh giá kết qua theo phương thức đào tạo từ xa.5.2.5 Quản lý phương tiện dạy – học từ xa5.2.6 Quản lý học liệu phục vụ đào tạo từ xa.5.3 Đề xuất một số giải pháp quản lý đào tạo từ xa tại Viện ĐH Mở HN từ nay – 2020.5.3.1 Đổi mới công tác tuyển sinh theo phương thức từ xa5.3.2 Đổi mới chương trình đào tạo theo hình thức từ xa5.3.3 Đổi mới công nghệ đào tạo từ xa5.3.4 Đổi mới Quản lý quá trình kiểm tra, thi, đánh giá kết qua theo phương thức đào tạo từ xa.5.2.5 Trang bị cơ sở vật chất, học liệu và các phương tiện dạy – học từ xa5.2.6 Tăng cường nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên đào tạo từ xa.5.2.7 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo từ xa,5.3.8 Quan tâm chăm lo đến đời sống, tư tưởng của đội ngũ giảng viên, và học viên từ xa. 6. Phạm vi nghiên cứuĐề tài này chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý đào tạo từ xa. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý đào tạo từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội từ nay đến năm 2020.7. Phương pháp nghiên cứu7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luậnTổng hợp các công trình nghiên cứu, nêu các quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng, Nhà nước, các phạm trù, các khái niệm liên quan đến hoạt động quản lý đào tạo từ xa. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễnSử dụng phương pháp nghiên cứu sản phẩm: các tài liệu, số liệu có liên quan, đặc biệt là tài liệu của ngành chủ quản, của Viện còn lưu giữ Điều tra khảo sát bằng phiếu câu hỏi thăm dò: Tìm hiểu thực trạng quản lý đào tạo từ xa.7.3. Phương pháp phân tích xử lý số liệu8. Cấu trúc luận vănLuận văn gồm: Phần mở đầu, phần nội dung , phần kết luận và khuyến nghị.Phần nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo hệ từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Chương 3: Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động đào hệ từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội từ nay 2020.
Xem thêm

118 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 3 CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN 3 1.1. Lịch sử hình thành 3 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nhiệp và Phát triển nông thôn 6 1.2.1. Chức năng 6 1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn 6 1.3. Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 1.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tỏ chức của bộ phận văn thư, lưu trữ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 12 1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng 12 1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Văn thư – Lưu trữ 14 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 17 2.1. Hoạt động quản lý 17 2.1.1. Công tác Văn thư 17 2.1.2. Công tác Lưu trữ 21 2.2. Hoạt động nghiệp vụ 24 CHƯƠNG 3.NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA KHUYẾN NGHỊ 30 3.1. Nhận xét, đánh giá 30 3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31 3.3. Một số khuyến nghị 32 3.3.1. Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn 32 3.3.2. Đối với bộ môn Văn thư lưu trữ của khoa Văn thư Lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội 33 PHẦN KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

ĐƠN XIN MỞ LỚP HỌC LẠI

ĐƠN XIN MỞ LỚP HỌC LẠI

và Môi trường Hà Nội Phòng Đào Tạo Bộ môn Ngoại Ngữ Tên em là: Nguyễn Hữu Long Mã Sinh Viên: CD01200301 Lớp: CD12TD1 Khoa: Trắc Địa – Bản Đồ Điện thoại: 0988.493.432 Email: tayipad123gmail.com Đại diện cho nhóm các bạn sinh viên có mong muốn được học lại để trả nợ môn ( có danh sách đính kèm) em làm đơn này kính đề nghị BGH Nhà trường và Phòng đào tạo mở lớp học lại: Học phần: Tiếng Anh 1 ( Mã học phần ENG501 ) Lý do xin mở lớp: Vì sắp tới là kì thi tốt nghiệp, mà nhóm sinh viên chúng em vẫn còn nợ học phần Tiếng Anh 1, vậy nên nhóm sinh viên chúng em mong muốn BGH Nhà trường, Phòng Đào tạo, Bộ môn Ngoại ngữ tạo điều kiện giúp đỡ chúng em để có thể trả nợ môn Tiếng Anh 1, và để có thể dự kì thi tốt nghiệp sắp tới. Trong quá trình học, những lớp học khóa khác có học môn Tiếng Anh 1, trùng với thời khóa biểu lớp nhóm Sinh Viên chúng em, vì thế chúng em không thể đăng kí học lại vào những lớp khóa khác được. Vì vậy, Em: Nguyễn Hữu Long, đại diện cho nhóm Sinh Viên kính đề nghị BGH Nhà Trường, Phòng Đào Tạo, Bộ môn Ngoại Ngữ, tạo điều kiện mở lớp học lại để chúng em được học trả nợ môn. Chúng em xin tự nguyện đóng kinh phí của lớp học và em xin cam đoan thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ quy chế và các quy định của Nhà Trường. Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Xác nhận của phòng Đào tạo Người làm đơn  
Xem thêm

Đọc thêm

CHÍNH SÁCH ĐÀOTẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁINGUYÊN

CHÍNH SÁCH ĐÀOTẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁINGUYÊN

đăng trên Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 12 năm 2013. Bài viết khảo sát kinhnghiệm đào tạo và phát triển tại một số quốc gia phát triển có nguồn nhân lực chấtlƣợng cao nhƣ Mỹ, Nhật và một số nƣớc có điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa gầngiống Việt Nam nhƣ Trung Quốc, Singapo, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề rachiến lƣợc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện nƣớc ta.7Luận án tiến sĩ :“Giáo dục - Đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chấtlượng cao ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Lƣơng Công Lý, Học viện Chính trị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Ban Chấp hành Trung Ƣơng (2004), Chỉ thị Số: 40-CT/TW về việc xây dựng, nângcao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục2. Ban chấp hành trung ƣơng (2008), Nghị quyết 27/NQ – TW về xây dựng đội ngũ trithức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.3. Ban chấp hành trung ƣơng (2013), Nghị quyết số 29/NQ – TW về đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trongđiều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.4. Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐTngày 28 tháng 11 năm 2008).5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐTvề việc ban hànhQuy định về đạo đức nhà giáo.6. Bộ giáo dục và đào tạo (2005), Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nhà xuất bảnchính trị quốc gia7.Bộ Giáo dục & Đào tạo – Bộ Nội vụ (2014), Thông tư liên tịch về việc quy định mãsố và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dụcđại học công lập8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Báo cáo sự phát triển của hệ thống giáo dục đạihọc, các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, Hà Nội9 Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005), Nghị quyết số
Xem thêm

15 Đọc thêm

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG THANH HÓA LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2014

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG THANH HÓA LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2014

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình khoa học củariêng tôi. Các tài liệu và số liệu trích dẫn trong luận văn làtrung thực và có xuất xứ rõ ràng. Nếu sai sót, tôi xin chịuhoàn toàn trách nhiệm.Ngƣời viết cam đoanPhạm Thị ThơMỤC LỤCMỞ ĐẦU ............................................................................................................... 61. Lý do chọn đề tài ............................................................................................... 22. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài........................................................ 43. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ................. Error! Bookmark not defined.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.................. Error! Bookmark not defined.5. Cơ sở lý luận, nguồn tài liệu và phƣơng pháp nghiên cứu đề tàiError! Bookmark not d6. Đóng góp của luận văn ................................... Error! Bookmark not defined.7. Kết cấu của luận văn....................................... Error! Bookmark not defined.Chƣơng 1: CHỦ TRƢƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆNKINH TẾ NÔNG NGHIỆP CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN QUẢNG XƢƠNG TỪNĂM 1996 ĐẾN NĂM 2005 ............................. Error! Bookmark not defined.1.1. Những yếu tố tác động đến quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế nôngnghiệp của Đảng bộ huyện Quảng Xƣơng......... Error! Bookmark not defined.1.1.1. Điều kiện tự nhiên .................................... Error! Bookmark not defined.1.1.2. Điều kiện dân cư, kinh tế - xã hội ............ Error! Bookmark not defined.1.1.3.Thành tựu trong 10 năm đầu đổi mới (1986-1996) tạo nền tảng cơ bản
Xem thêm

17 Đọc thêm

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỒNG HỶ ( THÁI NGUYÊN) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2013

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỒNG HỶ ( THÁI NGUYÊN) LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2013

47. Phòng NN&PTNT, Báo cáo công tác năm 2006 và phương hướng thực hiệnnhiệm vụ năm 200748. Phòng NN&PTNT, Báo cáo công tác năm 2007 và phương hướng thực hiệnnhiệm vụ năm 200849. Phòng NN&PTNT, Báo cáo công tác năm 2008 và phương hướng thực hiệnnhiệm vụ năm 200950. Phòng NN&PTNT, Báo cáo công tác năm 2009 và phương hướng thực hiệnnhiệm vụ năm 201051. Phòng NN&PTNT, Báo cáo công tác năm 2010 và phương hướng thực hiệnnhiệm vụ năm 201152. Đặng Kim Sơn (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam - Hômnay và mai sau, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.53. Lê Văn Tám (2010), Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân hoạtđộng trong lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện hội nhậpnền kinh tế quốc tế, luận văn thạc sĩ, Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên54. Trương Thị Tiến,(1999) Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở ViệtNam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội .55. Trịnh Thị Tươi (2012), Đảng bộ tỉnh Long An lãnh đạo phát triển kinh tếnông nghiệp từ năm 2001 đến năm 2010, luận văn thạc sĩ lịch sử, Học việnChính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.56. Tỉnh ủy Thái Nguyên,(2000) Một số đề án phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnhThái Nguyên - Đề án phát triển sản xuất chế biến, tiêu thụ chè Thái Nguyên2000 - 2005.57. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Thái Nguyên (2009), Địa chí TháiNguyên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.58. Lê Đình Thắng (chủ biên 2010), Chính sách phát triển nông nghiệp và nôngthôn sau Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội59. Bùi Thanh Tùng, CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Thái Nguyên giai
Xem thêm

17 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG ĐỊA NHIỆT TỈNH LAI CHÂU

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG ĐỊA NHIỆT TỈNH LAI CHÂU

Hòa); Bình Châu (Bà Rịa – Vũng Tàu); Mỹ Lâm (Tuyên Quang); Thanh Thuỷ (PhúThọ); Quang Hanh (Quảng Ninh)...Lai Châu là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, các chỉ số tăng trưởng kinhtế còn nằm dưới mức tăng trưởng trung bình của cả nước. Nguồn tài nguyên thiênnhiên của Lai Châu rất phong phú và đa dạng, trong đó có nước khoáng, nước nóng (25nguồn địa nhiệt) có giá trị phục vụ cho du lịch chữa bệnh như: Mường So, Vàng Bó(Phong Thổ), Thèn Sin (Tam Đường), Mường Khoai (Than Uyên), Pac Ma (MườngTè)…Tuy nhiên, các thế mạnh đó chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng dochưa được đánh giá cụ thể để có phương hướng đầu tư đánh giá, khai thác và sử dụng1TÀI LIỆU THAM KHẢOTiếng Việt1.Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Hiền (2013), Sử dụng địa nhiệt tầng nôngđể sưởi ấm và làm mát công trình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông LâmNghiệp số 109, Tr14-15-16.2.Hoàng Văn Chước, 1989. Báo cáo kết quả đề tài 52C-05- 0, Nghiên cứu sửdụng năng lượng địa nhiệt Hội Vân để sấy. Lưu trữ Đại học Bách Khoa Hà Nội.3.Tổng cục Địa chất - Khoáng sản (2014), Điều tra, đánh giá và phânvùng. cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam, phầnthuyết minh Điều kiện Tự nhiên – kinh tế - xã hội các khu vực miền núi tỉnh
Xem thêm

14 Đọc thêm

Cùng chủ đề