THỚ NGHIM SỰ THẨM THẤU VÀ TÍNH THẤM CỦA TẾ BÀO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỚ NGHIM SỰ THẨM THẤU VÀ TÍNH THẤM CỦA TẾ BÀO":

CÔNG THỨC TÍNH ÁP LỰC THẨM THẤU HUYẾT TƯƠNG

CÔNG THỨC TÍNH ÁP LỰC THẨM THẤU HUYẾT TƯƠNG

Công thức tính áp lực thẩm thấu huyết tương (ALTTHT)cho em hỏi các bác nhà mình tính ALTTHT theo công thức nào vậy ?em đọc trong cuốn Chẩn đoán và đt bệnh nội khoa của BV Bạch Mai 2011 trang 116 thì tính =2x [natri (mmol/l)] +Glucose (mmol/l) mà không thấy có ure (BUN),em đọc các tài liệu khác hầunhư họ tính theo công thứcALTTHT= 2x [natri (mEq/l)+[glucose mg/dl]/18 + BUN (mg/dl)/2,8về glucose thì k nói gì,nhưng natri do BVBM thì sai đơn vị.Còn ure thì k có,em muốn hỏi cácbác xem tn,mong các bác giúp đỡ akNồng độ thẩm thấu huyết tương hữu dụng (mOsm/kg) = 2[Na+ (mEq/L)] + glucose(mg/dL)/18Tùy theo loại bệnh mà chọn công thức tính phù hợp, trong các biếnchứng chuyển hóa do đái tháo thường thì thường sử dụng công thức trên.Tuy nhiên trong các bệnh cảnh khác thì vẫn sử dụng công thức:1) Calculated Sosm = (2 x serum [Na]) + [glucose, in mg/dL]/18 + [bloodurea nitrogen, in mg/dL]/2.8 hoặc2) Calculated Sosm = (2 x serum [Na]) + [glucose] + [urea](đơn vị theo mmol/l)
Xem thêm

1 Đọc thêm

Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN NATRI DICLOFENAC GIẢI PHÓNG KÉO DÀI THEO CƠ CHẾ BƠM THẨM THẤU

Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén natri diclofenac giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu
Xem thêm

58 Đọc thêm

THỰC HÀNH SỰ THẤM THẤU VÀ TÍNH THẤM CỦA TẾ BÀO

THỰC HÀNH SỰ THẤM THẤU VÀ TÍNH THẤM CỦA TẾ BÀO

TH Quan sát một số vi sinh vật110Chương trình nâng caottBài Tên bài16TH đa dạng thế giới sinh vật.TN nhận biết một số thành phần hoá212học của tế bào.TH Quan sát tế bào dưới kính hiển vi.319 Thí nghiệm co và phản co nguyênsinhTN sự thẩm thấutính thấm của tế420bào527631

4 Đọc thêm

Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN THẨM THẤU CHỨA VIÊN THẨM THẤU CHỨA SALBUTAMOL BAO TAN Ở RUỘT

Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu chứa viên thẩm thấu chứa salbutamol bao tan ở ruột
Xem thêm

53 Đọc thêm

Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ PELLET THẨM THẤU NATRI DICLOFENAC

Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac Nghiên cứu bào chế pellet thẩm thấu natri diclofenac
Xem thêm

51 Đọc thêm

Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN THẨM THẤU NATRI DICLOFENAC TRÊN QUY MÔ PILOT

Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac trên quy mô pilot
Xem thêm

45 Đọc thêm

Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN GLIPIZID GIẢI PHÓNG KÉO DÀI THEO CƠ CHẾ BƠM THẨM THẤU

Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên glipizid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu
Xem thêm

90 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN INDOMETHACIN TÁC DỤNG KÉO DÀI THEO CƠ CHẾ BƠM THẨM THẤU

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN INDOMETHACIN TÁC DỤNG KÉO DÀI THEO CƠ CHẾ BƠM THẨM THẤU

Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén indomethacin tác dụng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu
Xem thêm

52 Đọc thêm

Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN MELATONIN GIẢI PHÓNG KÉO DÀI THEO CƠ CHẾ BƠM THẨM THẤU

Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên nén melatonin giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu
Xem thêm

52 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN KALI CLORID GIẢI PHÓNG KÉO DÀI THEO CƠ CHẾ BƠM THẨM THẤU

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN KALI CLORID GIẢI PHÓNG KÉO DÀI THEO CƠ CHẾ BƠM THẨM THẤU

Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu Nghiên cứu bào chế viên kali clorid giải phóng kéo dài theo cơ chế bơm thẩm thấu
Xem thêm

50 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN THẨM THẤU NATRI DICLOFENAC TẠO MIỆNG GIẢI PHÓNG DƯỢC CHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẬP

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN THẨM THẤU NATRI DICLOFENAC TẠO MIỆNG GIẢI PHÓNG DƯỢC CHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẬP

Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập Nghiên cứu bào chế viên thẩm thấu natri diclofenac tạo miệng giải phóng dược chất bằng phương pháp dập
Xem thêm

49 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sinh học năm 2014

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 8 MÔN SINH HỌC NĂM 2014

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sinh học năm 2014 Trường THCS Bình Giang Câu 1: (2 điểm): Cận thị là gì ? Nguyên nhân và cách khắc phục ? Câu 2: (2 điểm): Phân loại tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết ? tính chất vai trò của hooc môn ? Câu 3: (2 điểm): Sự tạo thành nước tiểu ở cầu thận gồm những quá trình nào ? Câu 4: (2 điểm): Biện pháp bảo vệ và giữ gìn tai ? Câu 5: (2 điểm): Chức năng của da ? Vì sao da ta luôn mềm mại lại không bi thấm nước ?  Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sinh học năm 2014 Trường THCS Bình Giang Câu 1             - Cận thị: Là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần - Nguyên nhân: + Bẩm sinh: Do cầu mắt dài. + Thể thủy tinh quá phồng + Do không giữ đúng khoảng cách trong vệ sinh học đường. - Cách khắc phục: Đeo kính cận (kính mặt lõm - kính phân kỳ) Câu 2   + Phân biệt: - Tuyến nội tiết: chất tiết từ tế bào tuyến tiết ra ngấm thẳng vào máu tới cơ quan đích. - Tuyến ngoại tiết: chất tiết từ tế bào tuyến tiết ra theo ống dẫn tới cơ quan tác động. + Tính chất và vai trò của hoóc môn: - Tính chất: hoóc môn có hoạt tính sinh học cao, không mang tính đặc trưng cho loài và chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định. - Vai trò: duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể và điều hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thường. Câu 3   + Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận gồm 3 quá trình: - Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu. - Quá trình hấp thụ lại ở ống thận để hấp thụ lại các chất cần thiết. - Quá trình bài tiết tiếp các chất độc và chất không cần thiết ở ống thận để tạo thành nước tiểu chính thức. + Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là lọc máu và thải chất cặn bã, chất độc ra khỏi cơ thể. Câu 4   + Biện pháp giữ gìn và bảo vệ tai: - Không dùng vật sắc nhọn ngoáy tai hay lấy ráy. - Giữ vệ sinh mũi họng để phòng bệnh cho tai. - Có biện pháp chống, giảm tiếng ồn để bảo vệ màng nhĩ và các tế bào thụ cảm thính giác. - Khi có bệnh về tai cần được khám và điều trị đúng cách không lạm dụng thuốc kháng sinh. Câu 5         + Chức năng của da: - Che phủ,- bảo vệ cơ thể - Điều hòa thân nhiệt - Bài tiết - Tiếp nhận kích thích xúc giác - Tạo nên vẻ đẹp cho con người + Da ta luôn mềm mại, khi bị ướt không thấm nước vì: - Da cấu tạo gồm nhiều tế bào xếp rất sát nhau, ở lớp bì được cấu tạo từ các sợi mô liên kết bện chặt với nhau nên da không thấm nước. - Trên da có tuyến tiết chất nhờn nên da luôn mềm mại. Tuyensinh247.com sẽ tiếp tục cập nhật nhiều đề thi kì 2 của các trường THCS các em nhớ lưu lại link và thường xuyên theo dõi nhé!    Nguồn
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÁCH TẮM TRẮNG BẰNG CÁM GẠO HIỆU QUẢ CHỈ TRONG 7 NGÀY

CÁCH TẮM TRẮNG BẰNG CÁM GẠO HIỆU QUẢ CHỈ TRONG 7 NGÀY

Cách tắm trắng bằng cám gạo chỉ trong 7 ngàyCám gạo là một nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời, an toàn mà không hề tốn kém. Vớicách tắm trắng bằng cám gạo bạn sẽ có làn da trắng ngần, láng mịn mà không cầnchi trả nhiều tiền tại các spa. Bạn cũng không còn phải lo ngại những hóa chất độchại trong các loại kem trộn làm trắng kém an toàn. Còn ngại ngần gì mà khôngnote lại ngay cách tắm trắng bằng cám gạo để tự tin đón hè nhỉ?Cách tắm trắng bằng cám gạo an toàn và tiết kiệmCách tắm trắng bằng cám gạo:1. Làm sạch daTrước mỗi quy trình tắm trắng bạn đều phải làm sạch da. Đây là bước quan trọngđể loại bỏ hết bụi bẩn, giúp các dưỡng chất có thể thẩm thấu sâu vào da, nuôidưỡng các tế bào và cải thiện sắc tố da. Nếu khâu làm sạch không cẩn thận thì việctắm trắng khó có thể đạt được hiệu quả như mong muốn.Bạn cần dùng xơ mướp hoặc bông tắm mềm, tẩm sữa tắm để tạo bọt rồi chà xátnhẹ nhàng khắp cơ thể.VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíLàm sạch da để các dưỡng chất thẩm thấu sâu2. Tẩy da chếtĐể tắm trắng hiệu quả, bạn cần tẩy da chết toàn thân để loại bỏ hết các tế bào dachết, làm thông thoáng lỗ chân lông, tạo điều kiện cho các dưỡng chất có thể thấmsâu và hoạt động hiệu quả nhất. Bạn hãy dùng hỗn hợp cám gạo với sữa tươi đểtẩy da chết nhé.Chuẩn bị:- Cám gạo: khoảng 1 bát ăn cơm- Sữa tươi không đường: 200 ml- Mật ong hoặc nước cam (không bắt buộc nhưng sẽ làm tăng hiệu quả tắm trắng).Cách làm:- Trộn đều những nguyên liệu trên sao cho được hỗn hợp đặc sệt.
Xem thêm

5 Đọc thêm

TẢI ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11 NĂM 2016-2017

TẢI ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11 NĂM 2016-2017

Phần bốn: SINH HỌC CƠ THỂCHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNGA – Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng Ở Thực VậtBài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄCâu 1: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:a Tế bào lông hút b Tế bào nội bì c Tế bào biểu bì d Tế bào vỏ.Câu 2: Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là:a Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.b Thành tế bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.c Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm nhỏ.d Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.Câu 3: Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?a Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể cần ít năng lượng.b Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể.c Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể không cần tiêu hao năng lượng.d Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể cần tiêu hao năng lượng.
Xem thêm

Đọc thêm

Bị “teo” não do uống oresol sai nồng độ

BỊ “TEO” NÃO DO UỐNG ORESOL SAI NỒNG ĐỘ

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Phòng khám Nhi - Bệnh viện Xanh Pôn vừa tiếp nhận một bé trai 20 tháng tuổi trong tình trạng  sốt, co giật, vật vã kích thích. Hỏi bệnh sử và khám, bác sĩ phát hiện cháu bé bị tiêu chảy và được mẹ cho uống oresol nhưng pha sai nồng độ... Thực tế, một số bà mẹ bao biện “ oresol (ORS) có vị khó uống nên cho thêm... chút đường cho cháu dễ uống” hoặc một số khác có “cao kiến” thay bằng việc phải pha 1 gói ORS với 200ml nước theo chỉ dẫn lại chỉ pha với một chén nước nhỏ được một dung dịch đặc hơn uống cho nhanh khỏi... khỏi đâu không thấy mà hậu quả là trẻ bị ngộ độc, thậm chí có thể tử vong do uống ORS pha sai nồng độ. Theo các bác sĩ nhi khoa, khi trẻ bị tiêu chảy, tình trạng mất nước xảy ra, nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây rối loạn các chức năng của cơ thể, đe dọa tính mạng của trẻ. ORS với thành phần là muối, đường… khi được pha đúng, uống đúng sẽ bù lại lượng nước đã mất giúp trẻ phục hồi. Trong khi đó, nếu ORS lại được pha đặc hơn so với khuyến cáo nên khi trẻ uống không khác gì uống một cốc nước muối.   Mỗi gói oresol được định liều để pha với liều lượng nhất định, được ghi rõ trên bao bì (Ảnh minh họa) Khi uống oresol với nồng độ quá đặc như thế sẽ khiến hàm lượng muối trong máu tăng lên, gây tình trạng ưu trương (quá nhiều muối trong máu), áp lực thẩm thấu trong máu cao hơn bình thường (bình thường, hai bên màng tế bào cân bằng nhau). Do nồng độ muối quá cao nên áp lực thẩm thấu trong máu cao hơn bình thường, “hút” nước từ tế bào, khiến tế bào bị hút hết nước nên bị “teo” lại. Lúc này, trẻ có biểu hiện da nhăn, khô, mắt trũng... Điều nguy hiểm nhất lúc này, khi tế bào não bị “teo” gây tổn thương  não, khiến trẻ bị co giật, sốt cao, vật vã, kích thích nặng hơn nữa thì hôn mê,... Nếu không được cấp cứu kịp thời, trẻ rất dễ bị tử vong. Vì hiểu biết không cặn kẽ hoặc “sáng tạo” quá mức, một số người đã biến dung dịch ORS – một phát minh cứu sống hàng triệu trẻ tiêu chảy thành một hỗn chất gây hại cho trẻ.
Xem thêm

2 Đọc thêm

522 Câu hỏi trắc nghiệm sinh học

522 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Câu 1: Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do?a Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào.b Là dạng nước chứa bị hút bởi các phân tử tích điện.c Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn.d Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào.Câu 2: Nơi nước và các chất hoà tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:a Tế bào lông hútb Tế bào nội bìc Tế bào biểu bìd Tế bào vỏ.Câu 3: Ý nào sau đây là không đúng với sự đóng mở của khí khổng?a Một số cây khi thiếu nước ở ngoài sáng khí khổng đóng lại.b Một số cây sống trong điều kiện thiếu nước khí khổng đóng hoàn toàn vào ban ngày.c Ánh sáng là nguyên nhân duy nhất gây nên việc mở khí khổng.Câu 4: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của dạng nước tự do?a Tham gia vào quá trình trao đổi chất.b Làm giảm độ nhớt của chất nguyên sinh.c Giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường trong cơ thể.d Làm dung môi, làm giảm nhiệt độ khi thoát hơi nước.Câu 5: Khi tế bào khí khổng trương nước thì:a Vách (mép ) mỏng căng ra, vách (mép) dày co lại làm cho khí khổng mở ra.b Vách dày căng ra, làm cho vách mỏng căn theo nên khi khổng mở ra.c Vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng mở ra.d Vách mỏng căng ra làm cho vách dày căng theo nên khí khổng mở ra.Câu 6: Để tổng hợp được một gam chất khô, các cây khác nhau cần khoảng bao nhiêu gam nước?a Từ 100 gam đến 400 gam.b Từ 600 gam đến 1000 gam.c Từ 200 gam đến 600 gam.d Từ 400 gam đến 800 gam.Câu 7: Cứ hấp thụ 1000 gam thì cây chỉ giữ lại trong cơ thể:a 60 gam nước.b 90 gam nước.c 10 gam nước.d 30 gam nước.Câu 8: Khi tế bào khí khổng mất nước thì:a Vách (mép) mỏng hết căng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí khổng đóng lại.b Vách dày căng ra làm cho vách mỏng cong theo nên khí khổng đóng lại.c Vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng đóng lại.d Vách mỏng căng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí khổng khép lại.Câu 9: Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là:a Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.b Thành tế bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.c Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm nhỏ.d Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.Câu 10: Nước liên kết có vai trò:a Làm tăng quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể.b Làm giảm nhiệt độ của cơ thể khi thoát hơi nước.c Làm tăng độ nhớt của chất nguyên sinh.d Đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của tế bào.Câu 11: Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu:a Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.b Từ mạch gỗ sang mạch rây.c Từ mạch rây sang mạch gỗ.d Qua mạch gỗ.Câu 12: Sự mở chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?a Khi cây ở ngoài ánh sángb Khi cây thiếu nước.c Khi lượng axit abxixic (ABA) tăng lên.d Khi cây ở trong bóng râm.Câu 13: Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:a Lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước).b Lực hút của lá do (quá trình thoát hơi nước).c Lực liên kết giữa các phân tử nước.d Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.Câu 14: Đặc điểm cấu tạo nào của khí khổng thuận lợi cho quá trình đóng mở?a Mép (Vách)trong của tế bào dày, mép ngoài mỏng.b Mép (Vách)trong và mép ngoài của tế bào đều rất dày.c Mép (Vách)trong và mép ngoài của tế bào đều rất mỏng.d Mép (Vách)trong của tế bào rất mỏng, mép ngoài dày.Câu 15: Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?a Khi cây ở ngoài sáng.b Khi cây ở trong tối.c Khi lượng axit abxixic (ABA) giảm đi.d Khi cây ở ngoài sáng và thiếu nước.Câu 16: Axit abxixic (ABA) tăng lên là nguyên nhân gây ra:a Việc đóng khí khổng khi cây ở ngoài sáng.b Việc mở khí khổng khi cây ở ngoài sáng.c Việc đóng khí khổng khi cây ở trong tối.d Việc mở khí khổng khi cây ở trong tối.Câu 17: Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là:a Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.b Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.c Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.d Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.Câu 18: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:a Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.b Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.c Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.d Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.Câu 19: Vai trò của phôtpho đối với thực vật là:a Thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.b Thành phần của prôtêin, a xít nuclêic.c Chủ yếu giữ cân bằng nước và Ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.d Thành phần của axit nuclêôtic, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.Câu 20: Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?a Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể cần ít năng lượng.b Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể.c Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể không cần tiêu hao năng lượng.d Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể cần tiêu hao năng lượng.Câu 21: Nhiệt độ có ảnh hưởng:a Chỉ đến sự vận chuyển nước ở thân.b Chỉ đến quá trình hấp thụ nước ở rể.c Chỉ đến quá trình thoát hơi nước ở lá.d Đến cả hai quá trình hấp thụ nước ở rể và thoát hơi nước ở lá.Câu 22: Nguyên nhân làm cho khí khổng mở là:a Các tế bào khí khổng giảm áp suất thẩm thấu.b Hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng.c Lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quan hợp.d Hoạt động của bơm Ion ở tế bào khí khổng làm giảm hàm lượng Ion.Câu 23: Các nguyên tố đại lượng (Đa) gồm:a C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe.b C, H, O, N, P, K, S, Ca,Mg.c C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn.d C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.Câu 24: Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào?a Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra.b Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu.c Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.d Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.Câu 25: Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?a Độ ẩm đất khí càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn.b Độ đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng. c Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn.d Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít.Câu 26: Lông hút có vai trò chủ yếu là:a Lách vào kẽ đất hút nước và muối khoáng cho cây.b Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.c Lách cào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy được ôxy để hô hấp.d Tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.Câu 27: Nguyên nhân trước tiên làm cho cây không ưa mặn mất khả năng sinh trưởng trên đất có độ mặn cao là:a Các phân tử muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất.b Các ion khoáng là độc hại đối với cây.c Thế năng nước của đất là quá thấp.d Hàm lượng oxy trong đất là quá thấp.
Xem thêm

107 Đọc thêm

độc tố học thực phẩm

ĐỘC TỐ HỌC THỰC PHẨM

Việc tìm hiểu về chất độc trong thực phẩm là vấn đề hết sức thiết thực và cần được quan tâm hiện nay. Trong đời sống hằng ngày, con người luôn phải đối mặt với nhiều hợp chất có khả năng gây độc có nguồn gốc từ tự nhiên hay nhân tạo. Ở những điều kiện nhất định, sự đối mặt này là nguyên nhân dẫn đến những ảnh hưởng to lớn đối với sức khỏe: từ những rối loạn chức năng sinh học đến những căn bệnh nguy hiểm . Việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo vệ sinh, có dư chất bảo vệ thực phẩm vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép. Trước mắt có thể gây ngộ độc và các bệnh tiêu hóa cấp tính cho người sử dụng nghiêm trọng hơn thì dẫn đến nguy hiểm tính mạng, và các căn bệnh thế kỷ khác Như chúng ta đã biết thì chất độc đi vào cơ thể qua ba đường là đường hô hấp, tiêu hóa và qua da.Và khi chúng đã xâm nhập vào cơ thể chúng sẽ đi qua màng tế bào theo 4 cách : 1.Khuếch tán thụ động qua màng.2.Thấm lọc qua các lỗ trên màng tế bào. 3.Vận chuyển tích cực. 4.Nội thấm bào.
Xem thêm

41 Đọc thêm

Bài giảng y khoa DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH SỬ DỤNG TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC

BÀI GIẢNG Y KHOA DỊCH TRUYỀN TĨNH MẠCH SỬ DỤNG TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC

Mục tiêu: – Chỉ định đúng các loại dịch truyền tĩnh mạch để hồi phục thể tích tuần hoàn trong mổ và khi bị giảm thể tích tuần hoàn – Đánh giá được ưu và nhược điểm từng loại dịch để vận dụng sử dụng thích hợp trong hồi sức khi bị giảm thể tích tuần hoàn – Nêu ra được các tác dụng phụ của các dịch để có biện pháp dự phòng Truyền dịch cho bệnh nhân là điều đầu tiên thực hiện trước khi gây tê, gây mê cho bệnh nhân (với cuộc phẫu thuật lớn hay nhỏ, thời gian ngắn hay dài). Duy trì đường truyền tĩnh mạch có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì đây là đường dùng thuốc cấp cứu người bệnh khi có những diễn biến bất thường trong mổ và để bù lại khối lượng máu lưu hành cho bệnh nhân. 1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUYỂN HÓA NƯỚC ĐIỆN GIẢI 1.1. Các khu vực chứa nước trong cơ thể Bình thường ở người trưởng thành nước chiếm 60% trọng lượng cơ thể; trẻ sơ sinh tỷ lệ nước là 70%, trẻ lớn lên thì tỷ lệ nước giảm dần. Nước được phân bố ở ba khu vực: trong tế bào, khoang gian bào và trong mạch máu. Nước ở trong tế bào chiếm 70% tổng số nước của cơ thể (40% trọng lượng cơ thể). Nước ở ngoài tế bào chiếm 28% tổng số nước của cơ thể (20% trọng lượng cơ thể), được phân bố ở khoang gian bào 21% và trong lòng mạch là 7%. Phần còn lại 2% thuộc về thể tích các chất bài tiết, dịch đường tiêu hóa và dịch não tuỷ. 1.2. Trao đổi nước giữa các khu vực 1.2.1. Trao đổi nước trong và ngoài tế bào Sự trao đổi nước trong và ngoài tế bào phụ thuộc vào nồng độ các Na+ và K+, Na+ là ion chủ yếu của dịch ngoài bào, ngược lại K+ là ion chủ yếu ở dịch nội bào. Khi có sự thay đổi áp lực thẩm thấu của một khoang thì sẽ tạo ra sự vận chuyển nước để cân bằng áp lực thẩm thấu. 1.2.2. Trao đổi nước giữa mạch máu và khoang gian bào Theo luật Starling các yếu tố chủ yếu trong vận chuyển nước giữa lòng mạch và khoảng kẽ là áp lực thuỷ tĩnh (có hướng đẩy nước vào khoảng kẽ) và áp lực ;keo (có hướng rút nước vào trong lòng mạch). Albumin giữ vai trò chính tạo áp lực keo của huyết tương ngoài ra cũng còn do fibrinogen và
Xem thêm

9 Đọc thêm

Bài giảng sinh học 8 bài 9 cấu tạo và tính chất của cơ thao giảng (6)

BÀI GIẢNG SINH HỌC 8 BÀI 9 CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ THAO GIẢNG (6)

... trung thnh bú c Cu to ca t bo c: Nhiu hai loi: Tế bàot cơc cógm cấu tạo nh nào? + T c mnh: Trn, to thnh võn sỏng + T c dy: Cú cỏc mu li sinh cht to thnh võn ti T c dy v t c mnh xp xen k theo... chu nh hng ca h thn kinh Hỡnh 9- 2 Thớ nghim s co c Tit: Cu to v tớnh cht ca c I Cu to bp c v t bo c II Tớnh cht ca c Các em đọc thông tin phần II SGK quan sát hỡnh 9- 3, - Ngi th lng trờn gh, dựng... vo sỏt vi cỏnh tay em thy hin tng gỡ xy ? Vỡ Hỡnh 9- 3 S phn x u gi Tit: Cu to v tớnh cht ca c I Cu to bp c v t bo c II Tớnh cht ca c Quan sỏt H 9. 4 : Cho bit s co c III í ngha ca hot ng co c cú
Xem thêm

13 Đọc thêm

Bài báo cáo sinh lý thực vật

BÀI BÁO CÁO SINH LÝ THỰC VẬT

Tế bào thực vật có thể xem như một hệ thẩm thấu. trong hệ này dịch bào đóng vai trò quantrọng chứa các chất tác động thẩm thấu, còn màng tế bào đóng vai trò màng bán thấm. dịch bàocũng như bất kỳ các loại dịch nào khác, đều có áp suất thẩm thấu, đại lượng tỉ lệ với số phần tửtrong một đơn vị thể tích, cũng như kích thước và đặc tính của các phần tử ấy (phân tử, ion)

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề