NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VẠN AN CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VẠN AN CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN":

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC thực hiện

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN APEC THỰC HIỆN

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Điều này mang lại cơ hội vô cùng to lớn về mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, tiếp cận với nền khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại của thế giới. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn không ít thách thức, nhất là sự thiếu hụt về vốn, kinh nghiệm quản lý, nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần phải có những chính sách kinh doanh hợp lý, khẳng định vị trí của mình và củng cố lòng tin với các nhà đầu tư. Chính vì vậy các thông tin tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng, trở thành một trong những nhân tố quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp cũng như đối với các nhà đầu tư. Và dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính đã ra đời như một nhu cầu tất yếu khách quan nhằm kiểm tra, xác nhận mức độ trung thực, hợp lý tin cậy của các thông tin được trình bày và công bố trên báo cáo tài chính với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.Trong kiểm toán báo cáo tài chính, phần hành kiểm toán doanh thu là phần hành vô cùng quan trọng, phức tạp. Trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thường là khoản mục có giá trị lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh, xác định nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập doang nghiệp. Những sai sót trên khoản mục này thường dẫn đến sai sót trọng yếu về kết quả hoạt động kinh doanh. Chính vì lý do đó, kiểm toán doanh thu là vấn đề cốt lõi trong bất kỳ cuộc kiểm toán nào, ý kiến đưa ra về tính trung thực và hợp lý của khoản mục doanh thu có thể ảnh hưởng đến ý kiến của cả cuộc kiểm toán.Xuất phát từ vai trò quan trọng của kiểm toán doanh thu trong kiểm toán BCTC, trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC, em đã đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC thực hiện” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.Trong quá trình thực tập, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, TS. Đinh Thế Hùng, cùng sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Ban Giám đốc và các anh chị nhân viên trong Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập. Chuyên đề thực tập của em gồm 3 chương:Chương 1: Đặc điểm của khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC.Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC thực hiện tại khách hàng.Chương 3: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC thực hiện tại khách hàng.Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

101 Đọc thêm

hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán (aasc) thực hiện

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

Đoàn Văn Hồng Kiểm toán 48CChuyên đề thực tập chuyên ngànhLỜI MỞ ĐẦUTính cấp thiết của đề tài:Tiền là yếu tố có vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp, là phương tiệnthanh toán giúp cho mọi hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục và thườngxuyên. Khoản mục tiền có ảnh hưởng đến hầu hết các khoản mục trên Báo cáo tàichính như hàng tồn kho, chi phí… Ngoài ra do đặc điểm của tiền là có tính thanhkhoản cao nhất vì nó biểu hiện trực tiếp dưới hình thức giá trị, gọn nhẹ, dễ vậnchuyển, nghiệp vụ thu chi tiền trong doanh nghiệp có tần suất lớn… nên rất dễ xảyra gian lận và sai sót. Có thể nói khoản mục tiềnkhoản mục luôn ẩn chứa rủi rotiềm tàng và trở thành một trong những khoản mục trọng yếu. Do đó vai trò củakiểm toán khoản mục tiền trong toàn bộ quy trình kiểm toán BCTC là rất lớn và vấnđề đầy đủ và thích hợp đối với các bằng chứng kiểm toán thu thập được trong khikiểm toán tiền cần phải được chú trọng.Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kếtoán và Kiểm toán (AASC) em đã được đào tạo về những quy định nội bộ của Côngty về quy trình kiểm toán, được quan sát và trực tiếp tham gia vào quá trình kiểmtoán của Công ty, cụ thể là kiểm toán các khoản mục như: Tiền, tạm ứng, chi phíkhác Với nhận thức về tầm quan trọng của khoản mục tiền ảnh hưởng đến cáckhoản mục khác trong BCTC và toàn bộ BCTC cùng với những kinh nghiệm thựctế khi kiểm toán tiền trong quá trình thực tập tại Công ty AASC nên em đã lựa chọnđề tài:” Hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán Báocáo tài chính tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kếtoán và Kiểm toán (AASC) thực hiện” để viết chuyên đề thực tập chuyên ngành. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toánkhoản mục tiền trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịchvụ Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán AASC.
Xem thêm

78 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH deloitte thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE THỰC HIỆN

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Deloitte thực hiện Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Deloitte thực hiện.
Xem thêm

104 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASCOthực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCOTHỰC HIỆN

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ. vi MỞ ĐẦU 1 Chương 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN 4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOẢN MỤC TSCĐ 4 1.1.1 TSCĐ và các thông tin liên quan trong BCTC 4 1.1.2 Tầm quan trọng của kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC 7 1.2 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC 8 1.2.1 Ý nghĩa của kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC 8 1.2.2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục TSCĐ 8 1.2.3. Căn cứ kiểm toán đối với TSCĐ 10 1.2.4 Các sai phạm thường xảy ra đối với kiểm toán TSCĐ 10 1.3. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC 12 1.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán khoản mục TSCĐ 12 1.3.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục TSCĐ 16 1.3.3. Kết thúc kiểm toán khoản mục TSCĐ 23 Chương 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI 25 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO 25 2.1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO 25 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 25 2.1.1.2 Các dịch vụ công ty cung cấp 26 2.1.2. Đặc điểm quản lý của công ty 29 2.1.3. Đặc điểm khách hàng của công ty 33 2.1.4. Đặc điểm tổ chức quá trình kiểm toán của ASCO 33 2.2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO THỰC HIỆN 37 2.2.1 Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán 37 2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ tại công ty ABC do ASCO thực hiện 43 Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH 78 KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO 78 3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI ASCO 78 3.1.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện 78 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC tại ASCO 79 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TẠI ASCO 79 3.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC 79 3.2.2 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ 83 3.2.3 Các giải pháp khác 87 3.3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TẠI ASCO 88 3.3.1 Về phía Nhà nước và cơ quan chức năng 88 3.3.2 Về phía Hiệp hội kế toán và kiểm toán 88 3.3.3 Về phía công ty kiểm toán ASCO 89 3.3.4 Về phía cơ sở đào tạo 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC
Xem thêm

137 Đọc thêm

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán khoản mục doanh thu và giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện

HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

Chương 1: Cơ sở lý luận về thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính Chương 2: Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán khoản mục doanh thu và giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện Chương 3: Hoàn thiện thủ tục phân tích khi thực hiện kiểm toán khoản mục doanh thu và giá vốn trong kiểm

104 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM THỰC HIỆN

+ Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu bán hàng và kiểm toán doanh thu bán hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp + Chương 2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA Việt Nam + Chương 3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện
Xem thêm

56 Đọc thêm

Kiểm toán khoản mục DTBHCCDV trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện

Kiểm toán khoản mục DTBHCCDV trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện

MỤC LỤC CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1: Tính cấp thiết của đề tài: 1 1.2: Mục tiêu nghiên cứu: 3 1.3: Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: 3 1.5: Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài: 7 1.6: Kết cấu của đề tài nghiên cứu: 16 CHƯƠNG 2:LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DTBHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC 17 2.1: Khái quát đặc điểm khoản mục DTBHCCDV: 17 2.1.1: Đặc điểm khoản mục DTBHCCDV ảnh hưởng đến kiểm toán: 17 2.1.1.1: Khái niệm DTBHCCDV: 17 2.1.1.2: Điều kiện để ghi nhận DTBHCCDV: 18 2.1.1.3: Tổ chức kế toán DTBHCCDV: 19 2.1.1.4: Quy trình ghi nhận DTBHCCDV: 21 2.1.1.5: Vai trò của kiểm toán DTBHCCDV trong kiểm toán BCTC: 21 2.1.1.6: Bằng chứng kiểm toánDTBHCCDV trong kiểm toán BCTC: 23 2.1.1.7: Một số sai phạm có thể xảy ra với khoản mục DTBHCCDV trong Kiểm toán BCTC: 23 2.1.2: KSNB đối với khoản mục DTBHCCDV: 24 2.2: Mục tiêu kiểm toán khoản mục DTBHCCDV: 26 2.2.1: Mục tiêu kiểm toán chung: 26 2.2.2: Mục tiêu kiểm toán đặc thù: 26 2.3: Quy trình kiểm toán khoản mục DTBHCCDV: 26 2.3.1: Lập kế hoạch kiểm toán: 27 2.3.2: Thực hiện kiểm toán: 31 2.3.2.1: Thực hiện thử nghiệm kiểm soát: 31 2.3.2.2: Thực hiện thử nghiệm cơ bản: 32 2.3.3: Kết thúc kiểm toán: 32 CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DTBHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ AAFC THỰC HIỆN 34 3.1: Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC: 34 3.1.1: Quá trình hình thành và phát triển: 34 3.1.2: Tổ chức bộ máy quản lý: 35 3.1.3: Các loại hình dịch vụ và khách hàng của AAFC: 36 3.1.4: Giới thiệu quy trình kiểm toán BCTC của AAFC: 37 3.2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục DTBHCCDV trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện: 38 3.2.1: Chuẩn bị kiểm toán: 38 3.2.1.1: Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán: 38 3.2.1.2: Ký kết hợp đồng kiểm toán: 38 3.2.1.3: Thu thập thông tin ban đầu về khách hàng: 39 3.2.1.5: Đánh giá trọng yếu và xác lập mức trọng yếu: 45 3.2.1.6: Thiết kế chương trình kiểm toán: 46 3.2.2: Thực hiện kiểm toán: 47 3.2.2.1: Thực hiện thử nghiệm kiểm soát: 47 3.2.2.2: Thực hiện thử nghiệm cơ bản: 48 3.2.3: Kết thúc kiểm toán: 51 3.2.4: Đánh giá chung về kiểm toán khoản mục DTBHCCDV đối với khách hàng Công ty X và Công ty Y: 55 3.2.4.1: Điểm giống nhau: 55 3.2.4.2: Điểm khác nhau: 56 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DTBHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ AAFC THỰC HIỆN 58 4.1: Nhận xét về thực trạng kiểm toán khoản mục DTBHCCDV trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện: 58 4.1.1: Những ưu điểm: 58 4.1.1.1: Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán: 58 4.1.1.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán: 60 4.1.1.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán: 61 4.1.2: Những tồn tại: 61 4.2: Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện kiểm toán khoản mục DTBHCCDV trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện: 64 4.2.1: Sự cần thiết: 64 4.2.2: Phương hướng hoàn thiện: 66 4.3: Giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục DTBHCCDV trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện: 66 4.3.1: Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 66 4.3.2: Giai đoạn thực hiện kiểm toán: 68 4.3.3: Giai đoạn kết thúc kiểm toán: 70 4.4: Kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục DTBHCCDV trong kiểm toán BTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC thực hiện: 71 4.4.1: Với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC: 71 4.4.2: Với khách hàng được kiểm toán: 71 4.4.3: Với Nhà nước: 72 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 77
Xem thêm

Đọc thêm

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DTBHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ AAFC THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DTBHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ AAFC THỰC HIỆN

ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Trong bài nghiên cứu của mình, tác giả đã trìnhbày đầy đủ các bước tiến hành kiểm toán khoản mục DTBH&CCDV cùng những bảngtrích dẫn giấy tờ làm việc của KTV về những tính toán, phân tích rủi ro, phân tích biếnđộng, cách thức chọn mẫu, quy trình phỏng vấn, điều tra, thu thập số liệu và bằngchứng kiểm toán… Từ đó, tác giả đưa ra nhận xét về những ưu điểm thực tế mà Côngty đã đạt được như quy trình kiểm toán tại công ty Ernst & Young Việt Nam gần nhưhoàn hảo Ngoài ra, bài viết cũng nêu ra những nhược điểm còn tồn tại trong quy trìnhkiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như: Mọi bước công việcđược chuẩn bị, lên giấy tờ một cách cụ thể chi tiết tuy nhiên số lượng trợ lí kiếm toánvà KTV lớn hơn rất nhiều lần so với cấp quản lý, gây ra hiện tượng thiếu hụt nhân lựcchất lượng cao phụ trách giám sát; các sai sót có thể xảy ra đối với các khách hàngkhác nhau thì không giống nhau, nhưng hiện tại, KTV đều sử dụng mẫu sai sót chotừng khoản mục từ phương pháp kiểm toán toàn cầu cho tất cả khách hàng; mức độ đạidiện của mẫu cho tổng thể rất thấp, khó đảm bảo cho các khoản không được chọn;chưa áp dụng sâu thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch và kết thúc kiểm toánđổi với khoản mục TSCĐ mà thường tập trung vào các khoản mục trọng yếu hơnNhậndiện được những hạn chế còn tồn tại, tác giả đã đưa ra một vài giải pháp nhằm hoàn910thiện công tác kiểm toán chu trình này như: Thống nhất các quy tắc sao lưu tài liệu,đào tạo chuyên môn cho KTV, vận dụng một cách hợp lý và hiệu quả các thủ tục kiểmtoán đảm bảo tính thận trọng đồng thời tránh gây lãng phí nguồn nhân lực kiểm toánvà thời gian kiểm toán.- Hoàn thiện kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và Cung cấp dịch vụtrong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán Acticvietnam thực hiện –Hoàng Tùng Anh – Đại học kinh tế quốc dân - 2012. Tác giả trình bày thủ tục kiểmtoán khoản mục DTBH&CCDV một cách chi tiết. Trong bài viết lấy ví dụ về công tykhách hàng còn tồn tại nhiều sai phạm trong công tác KSNB và công tác hạch toán
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Đất Việt thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC CÁC BẢNG 5 DANH MỤC SƠ ĐỒ 6 CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 1.1 Khái quát chung về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 1.1.1 Khái quát, đặc điểm cơ bản của Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp 10 1.1.2 Hoạt động kiểm soát nội bộ (các chức năng kiểm soát nội bộ) đối với khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16 1.2 Khái quát về kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 22 1.2.1 Ý nghĩa của kiểm toán khoản mụcDoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 22 1.2.2 Mục tiêu kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 23 1.2.3 Căn cứ kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 26 1.2.4 Sai phạm thường gặp khi kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 27 1.3 Quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC 28 1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 29 1.3.2 Thực hiện kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 34 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN 42 2.1 Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt 42 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt 42 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn Đất Việt 45 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt 48 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt 51 2.1.5 Khái quát quy trình chung kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt 59 2.2 Thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt thực hiện 64 2.2.1 Giới thiệu về cuộc kiểm toán BCTC tại Công ty ABC 64 2.2.2 Thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty ABC 71 2.2.1 Thực hiện kiểm toán khoản mục Doanh thu tại Công ty ABC 85 2.3. Đánh giá chung về quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cáp dịch vụ tại Công ty ABC 102 2.3.1. Những ưu điểm 102 2.3.2. Những hạn chế 106 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên 109 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN 112 3.1 Sự cần thiết, nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC tại Công ty … 112 3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 112 3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện 113 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do công ty kiểm toán Vietland thực hiện 114 3.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 114 3.2 Điều kiện để thực hiện giải pháp 117 3.2.1 Về phía Nhà Nước 117 3.2.3 Về phía công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt 118 3.2.4 Về phía đơn vị được kiểm toán 119 3.2.5 Về phía KTV 119 KẾT LUẬN 121
Xem thêm

114 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT THỰC HIỆN

MỤC LỤC MỤC LỤC I LỜI CAM ĐOAN IV DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC PHỤ LỤC VII MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC 4 NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 4 1.1.2. Một số khái niệm cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính 5 1.2. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 1.2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán 9 1.2.2. Căn cứ kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán 10 1.2.3. Các sai sót thường gặp khi kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán 10 1.3. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 11 1.3.1. Lập kế hoạch và soản thảo chương trình kiểm toán 11 1.3.2. Thực hiện kiểm toán 16 1.3.3. Kết thúc công việc kiểm toán 21 Chương 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC 24 NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT THỰC HIỆN 24 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT 24 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 24 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty 25 2.1.3. Đặc điểm tổ chức, quản lý kiểm toán tại công ty 27 2.1.4. Quy trình chung kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty 27 2.1.5. Hệ thống hồ sơ 29 2.1.6. Kiểm soát chất lượng công việc kiểm toán 31 2.2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNHTẠI KHÁCH HÀNG ABC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆTTHỰC HIỆN 31 2.2.1. Khái quát về cuộc kiểm toán BCTC tại công ty khách hàng ABC 32 2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại công ty ABC 46 2.3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂMVIỆT THỰC HIỆN 69 2.3.1. Ưu điểm 69 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 71 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 77 3.1. SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU HOÀN THIỆN 77 3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC 77 3.1.2.Nguyên tắc hoàn thiện 78 3.1.3. Yêu cầu hoàn thiện 78 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHẢP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN VIỆT THỰC HIỆN 79 3.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán BCTC 79 3.2.2. Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 82 3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 83 3.3.1. Về phía Nhà nước, Bộ Tài chính, Hội KTV hành nghề 83 3.3.2. Về phía KTV và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt 84 3.3.3. Về phía khách hàng 85 3.3.4. Về phía các cơ sở đào 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
Xem thêm

117 Đọc thêm

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI DƯƠNG THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI DƯƠNG THỰC HIỆN

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3 1.4 Phương pháp nghiên cứu 3 1.5 Tổng quan tình hình nghiên cứu về đề tài 7 1.6 Kết cấu của đề tài 15 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BCTC 16 2.1 Khái quát đặc điểm khoản mục DTBHCCDV 16 2.1.1 Đặc điểm khoản mục DTBHCCDV ảnh hưởng đến kiểm toán 16 2.1.2 KSNB đối với khoản mục DTBHCCDV 25 2.2 Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 27 2.2.1 Mục tiêu chung 27 2.2.2 Mục tiêu cụ thể 28 2.3 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 30 2.3.1 Chuẩn bị kiểm toán 30 2.3.2 Thực hiện kiểm toán 40 2.3.3 Kết thúc kiểm toán 44 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DTBHCCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI DƯƠNG THỰC HIỆN 47 3.1 Tổng quan về công ty TNHH kiểm toán Đại Dương 47 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương 47 3.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương 48 3.1.2.2 Tình hình nhân sự 50 3.1.3 Các loại hình dịch vụ và khách hàng của Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương 51 3.1.4 Giới thiệu quy trình kiểm toán BCTC của Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương 52 3.2 Thực trạng quy trình kiểm toán DTBHCCDV trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương thực hiện 53 3.2.1 Chuẩn bị kiểm toán: 53 3.2.2 Thực hiện kiểm toán 63 3.2.3 Kết thúc kiểm toán 68 3.2.4 Đánh giá chung về kiểm toán khoản mục DTBHCCDV đối với khách hàng Công ty ABC và Công ty XYZ 69 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI DƯƠNG THỰC HIỆN 72 4.1 Nhận xét về thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán Đại Dương thực hiện 72 4.1.1 Những ưu điểm 72 4.1.2 Những tồn tại 73 4.2 Giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục DTBHCCDV trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH kiểm toán Đại Dương thực hiện 76 4.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 76 4.2.2 Giai đoạn thưc hiện kiểm toán 77 4.2.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính châu á

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHÂU Á

Chương 1 : Lý luận cơ bản về kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Chương 2 : Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu Á. Chương 3 : Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu Á.
Xem thêm

141 Đọc thêm

Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO THỰC HIỆN”

Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”. Nội dung chuyên đề ngoài phần Lời mở đầu và Kết luận gồm 3 chương: CHƯƠNG I: Đặc điểm khoản mục nợ phải trả người bán có ảnh hưởng đến kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO CHƯƠNG II: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán và kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện CHƯƠNG III: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện CHƯƠNG I: Đặc điểm khoản mục nợ phải trả người bán có ảnh hưởng đến kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán VACO 1.1. Đặc điểm khoản nợ phải trả người bán có ảnh hưởng đến kiểm toán tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán VACO 1.1.1.Bản chất khoản nợ phải trả người bán Tại các khách hàng của VACO, khoản NPTNB là khoản công nợ phải trả cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ đã thực hiện và đã được bên bán cung cấp hoá đơn hoặc bên mua đồng ý chính thức bằng nhiều hình thức khác nhau, mà không tính đến đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp, bất kể doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hay cung cấp dịch vụ. Các khoản NPTNB tại các khách hàng của VACO được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. -Nếu phân loại theo thời hạn thanh toán, nợ phải trả bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn -Nếu phân loại theo mối quan hệ giữa đơn vị và người bán,nợ phải trả bao gồm nợ phải trả nội bộ và NPTNB bên ngoài. Khoản NPTNB là khoản nợ phát sinh thường xuyên trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, liên quan đến việc mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa thanh toán tiền cho người bán. Bên cạnh các khoản nợ tiền mua hàng thì cũng có những trường hợp doanh nghiệp ứng trước tiền hàng cho người bán. Như vậy, khoản NPTNB có mối liên hệ rất mật thiết với nghiệp vụ mua hàng, là một khoản mục quan trọng trong chu trình mua hàng và thanh toán. 1.1.2.Đặc điểm hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán Tại các khách hàng của VACO, việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán cần tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam hiện hành,cụ thể như sau : Một là, Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ, hoặc cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần được hạch toán chi tiết cho Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện” Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Xem thêm

85 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực hiện 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ANH – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG THỰC HIỆN 

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực hiện  Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương 2: Quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực hiện. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng.
Xem thêm

90 Đọc thêm

Kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tài chính Châu Á thực hiện

Kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tài chính Châu Á thực hiện

1.2) Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu của đề tài “ Kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tài chính Châu Á thực hiện” là nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến quy trình kiểm toán tiền lương và các tài khoản trích theo lương, đồng thời nêu lên thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục này do công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Châu Á thực hiện, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC. 1.3) Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là quy trình kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính. 1.4) Phạm vi nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong phạm vi quy trình kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Châu Á thực hiện. Cụ thể:  Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quy trình kiểm toán BCTC  Nghiên cứu những lý luận chung về quy trình kiểm toán lương và các khoản trích theo lương  Tìm hiểu và đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Châu Á thực hiện  Đánh giá thực trạng và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Châu Á thực hiện.
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán ASEAN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASEAN

Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính. Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại công ty TNHH Kiểm toán ASEAN Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại công ty TNHH Kiểm toán ASEAN

87 Đọc thêm

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT THỰC HIỆN

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 8 1.1: Tính cấp thiết của đề tài: 1 1.2: Mục tiêu nghiên cứu: 2 1.3: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 1.3.1: Đối tượng nghiên cứu: 3 1.3.2: Phạm vi nghiên cứu: 3 1.4: Phương pháp nghiên cứu: 3 1.5: Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. 6 1.6: Kết cấu của đề tài nghiên cứu 13 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN. 14 2.1: Khái quát đặc điểm khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền 14 2.1.1: Đặc điểm khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền ảnh hưởng đến kiểm toán. 14 2.1.1.1: Khái quát chung về kiểm toán báo cáo tài chính. 14 2.1.1.2: Khoản mục tiền đối với vấn đề kiểm toán. 16 2.1.2: Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền. 20 2.1.2.1: Yêu cầu của kiểm soát nội bộ: 20 2.1.2.2.: Nguyên tắc kiểm soát nội bộ 20 2.1.2.3: Kiểm soát nội bộ đối với thu tiền: 21 2.1.2.4: Kiểm soát nội bộ đối với chi tiền: 21 2.2: Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền. 22 2.2.1: Mục tiêu chung: 22 2.2.2: Mục tiêu cụ thể: 22 2.3: Quy trình kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền. 23 2.3.1: Chuẩn bị kiểm toán 23 2.3.1.1: Khảo sát và đánh giá khách hàng 23 2.3.1.2: Kí hợp đồng cung cấp dịch vụ 24 2.3.1.3: Thu thập thông tin. 24 2.3.1.4: Thực hiện thủ tục phân tích 24 2.3.1.5: Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán. 24 2.3.1.6: Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát 26 2.3.1.7: Lập kế hoạch kiểm toán và chương trình kiểm toán 26 2.3.2: Thực hiện kiểm toán. 29 2.3.3: Kết thúc kiểm toán. 35 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT THỰC HIỆN. 38 3.1: Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT. 38 3.1.1: Quá trình hình thành và phát triển. 38 3.1.2: Tổ chức bộ máy quản lý. 41 3.1.3: Các loại hình dịch vụ và khách hàng của công ty. 42 3.1.3.1: Các loại hình dịch vụ. 42 3.1.3.2: Khách hàng của công ty. 46 3.1.4: Giới thiệu quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty. 46 3.1.4.1: Tổ chức hệ thống kiểm toán tại đơn vị. 46 3.1.4.2: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty. 47 3.2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán PNT thực hiện. 51 3.2.1: Chuẩn bị kiểm toán. 51 3.2.1.1: Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán. 51 3.2.1.2: Kí kết hợp đồng kiểm toán. 52 3.2.1.3: Thu thập các thông tin ban đầu về khách hàng. 53 3.2.1.4: Đánh giá rủi ro kiểm toán: 54 3.2.1.5: Đánh giá trọng yếu và xác lập mức trọng yếu: 54 3.2.1.6: Thiết kế chương trình kiểm toán. 54 3.2.2: Thực hiện kiểm toán. 56 3.2.2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát. 56 3.2.2.2: Thực hiện thử nghiệm cơ bản. 57 3.2.3: Kết thúc kiểm toán. 60 CHƯƠNG IV: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG TƯƠNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT THỰC HIỆN. 62 4.1: Nhận xét về thưc trạng kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT thực hiện. 62 4.1.1: Những ưu điểm: 62 4.1.2: Những tồn tại 66 4.2: Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT thực hiện. 67 4.2.1: Sự cần thiết 67 4.2.2: Phương hướng hoàn thiện. 68 4.3: Giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT thực hiện. 69 4.4: Kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT thực hiện. 71 4.4.1: Đối với công ty kiểm toán PNT. 71 4.4.2: Đối với khách hàng được kiểm toán. 72 4.4.3: Đối với nhà nước. 72 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM THỰC HIỆN

LỜI CAM ĐOAN I DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT II DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, PHỤ LỤC III MỤC LỤC IV LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC 4 1.1.1 Khái niệm khoản mục tiền lương 4 1.1.2 Tầm quan trọng của kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán BCTC 5 1.2 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền lương 7 1.2.2 Nguồn tài liệu kiểm toán khoản mục tiền lương 8 1.2.3 Các sai sót thường gặp trong quá trình kiểm toán tiền lương 9 1.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG 10 1.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 11 1.2.2 Thực hiện kiểm toán 15 1.3.3 Kết thúc và hoàn tất công việc kiểm toán khoản mục tiền lương 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM THỰC HIỆN 24 2.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM 24 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 24 2.1.2 Các dịch vụ do công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam cung cấp 26 2.1.3 Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 27 2.1.4 Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 28 2.1.5 Đặc điểm lưu trữ hồ sơ kiểm toán 29 2.1.6 Kiểm soát chất lượng tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam 30 2.1.7 Quy trình kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 31 2.1.8 Quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 32 2.2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY ABC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM THỰC HIỆN 35 2.2.1 Giới thiệu về cuộc kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện tại công ty ABC 35 2.2.2 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương tại công ty ABC do công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện 40 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM 67 2.3.1 Những ưu điểm 67 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 75 2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại 81 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM THỰC HIỆN 83 3.1 SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM THỰC HIỆN 83 3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán BCTC 83 3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện 84 3.1.3 Yêu cầu hoàn thiện 84 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM 85 3.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC 85 3.2.2 Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương 90 3.3 NHỮNG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 95 3.3.1 Về phía các cơ quan nhà nước 95 3.3.2 Về phía công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 96 3.3.3 Về phía Hội nghề nghiệp 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
Xem thêm

142 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

13Học viện tài chính13Luận văn tốt nghiệpnghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Vì vậy, kiểm toán khoản mục doanh thu cóvai trò và ý nghĩa quan trọng trong kiểm toán Báo cáo tài chính.Là một trong những chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh của doanhnghiệp, ảnh hưởng lớn tới các mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệpvà thuế phải nộp nên doanh thu là tài khoản thu hút được nhiều sự quan tâmcủa các nhà đầu tư, cơ quan quản lý, cơ quan thuế.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một bộ phận của chu trìnhbán hàng thu tiền là hoạt động chính của doanh nghiệp. Do vậy, nó luôn gắnbó chặt chẽ với các chỉ tiêu khác như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thukhách hàng, chỉ tiêu vật tư hàng hóa, lợi nhuận chưa phân phối, chỉ tiêu vềthuế và các khoản phải nộp nhà nước… Việc kiểm tra chi tiêu doanh thu bánhàng và cung cấp dịch vụ có thể phát hiện ra các sai sót, gian lận trong việchạch toán các chỉ tiêu liên quan phản ánh trên Báo cáo tài chính và ngược lại.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là cơ sở để xác định lợi nhuậnvà các khoản thuế phải nộp nhà nước. Các chỉ tiêu này đều hết sức nhạy cảmvới các gian lận nên thông qua việc kiểm tra doanh thu cũng có thể gián tiếpphát hiện ra các gian lận trong việc hạch toán các chỉ tiêu đó.Vì vậy, trong các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, thì kiểm toán doanh thubán hàng và cung cấp dịch vụ luôn được các Kiểm toán viên đặt lên hàng đầu.1.2.2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàngTheo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 – Mục tiêu tổng thể củakiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩnmực kiểm toán Việt Nam. (Ban hành theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC
Xem thêm

84 Đọc thêm

Luận văn: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL

Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý thuyết quy trình kiểm toán BCTC, mà cụ thể là lí thuyết quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán để nghiên cứu, tìm hiểu thực tế quy trình thực hiện kiểm toán nợ phải trả người bán tại Công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL; trên cơ sở đó rút ra nhận xét và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán khoản mục này.
Xem thêm

112 Đọc thêm

Cùng chủ đề