GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NGỮ VĂN 8 TIETS 71

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NGỮ VĂN 8 TIETS 71":

Xây dựng chương trình ngoại khóa văn học cho học sinh lớp 11 trường THPT tỉnh Trà Vinh

Xây dựng chương trình ngoại khóa văn học cho học sinh lớp 11 trường THPT tỉnh Trà Vinh

Trong định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 29NQTW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI cũng xác định: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”. Và để thực hiện những yêu cầu trên, toàn ngành Giáo dục – Đào tạo cần: “Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”.Trong lí luận và phương pháp dạy học chung, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (còn gọi là hoạt động ngoại khoá) từ lâu đã được xác định như một phần không thể thiếu của hoạt động giáo dục. Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số 122011TTBGDĐT ngày 2832011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), điều 26 cũng nêu rõ: “Các hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động”. “Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh”.Đối với lí luận và phương pháp dạy học Văn, hoạt động ngoại khoá văn học luôn được xem là một hình thức tự học tích cực, hiệu quả nhằm mở rộng kiến thức văn học, kiến thức xã hội, giáo dục đạo đức, lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương, đất nước, con người, phát triển kĩ năng sống cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng của giờ học chính khóa, v.v. “Hoạt động ngoại khóa về văn học sẽ mở ra một con đường thênh thang cho sự sáng tạo của thầy giáo và học sinh, những khả năng của hoạt động ngoại khóa là vô tận và trong mỗi trường, khả năng đó sẽ rất độc đáo tùy thuộc vào hoàn cảnh của trường và thành phần các giáo viên”. “Hoạt động ngoại khóa văn học cũng góp phần chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài của nền văn hóa nghệ thuật tư sản; những thế lực thù địch không ngừng tấn công toàn diện vào thanh thiếu niên”. Tuy nhiên, thực tế dạy học Văn trong nhà trường phổ thông hiện nay chưa thật sự chú trọng đến hoạt động ngoại khoá; trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động ngoại khoá, các cơ sở giáo dục và giáo viên còn gặp không ít lúng túng, khó khăn. Các tài liệu tham khảo, hướng dẫn về tổ chức hoạt động ngoại khoá văn học trong trường phổ thông cũng chưa thực sự phong phú và ít nhiều còn tản mạn, thiếu tính chuyên sâu... Xuất phát từ những lí do nêu trên, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học Văn, phát triển toàn diện tiềm năng, năng lực sáng tạo, tự học của HS, đa dạng hoá các hình thức giáo dục – dạy học trong chương trình Ngữ văn THPT hiện hành, tôi quyết định lựa chọn thực hiện đề tài Xây dựng chương trình ngoại khóa văn học cho học sinh lớp 11 trường THPT tỉnh Trà Vinh.
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án (Ngữ văn 11 tập 2)

Giáo án (Ngữ văn 11 tập 2)

Giáo án Ngữ văn 11 tập 2 cung cấp đầy đủ các giáo án của chương trình Ngữ văn 11 kì 2. Giáo án trình bày logic, rõ ràng, phương pháp hiện đại; giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Giáo án chia thành từng bài, từng tiết theo đúng phân phối chương trình chung của Bộ. Kiến thức có từ phần cơ bản tới nâng cao. Đặc biệt là nâng cao trong phần giảng dạy về văn bản.

Đọc thêm

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “Dòng điện trong các môi trường ” Vật lí 11 theo hướng phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

giáo án dạy học tích hợp môn Ngữ văn 2016-Ôn dịch thuốc lá

giáo án dạy học tích hợp môn Ngữ văn 2016-Ôn dịch thuốc lá

giáo án dạy học tích hợp môn Ngữ văn 2016Ôn dịch thuốc lá đã đạt giải nhât huyện năm 2016.giáo án dạy học tích hợp môn Ngữ văn 2016Ôn dịch thuốc lá đã đạt giải nhât huyện năm 2016.giáo án dạy học tích hợp môn Ngữ văn 2016Ôn dịch thuốc lá đã đạt giải nhât huyện năm 2016.giáo án dạy học tích hợp môn Ngữ văn 2016Ôn dịch thuốc lá đã đạt giải nhât huyện năm 2016.

Đọc thêm

GIỚI THIỆU SÁCH HƯỚNG DẪN DẠY – HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP NGỮ VĂN VÀ LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS

GIỚI THIỆU SÁCH HƯỚNG DẪN DẠY – HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP NGỮ VĂN VÀ LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THCS

Hướng dẫn dạy – học và kiểm tra đánh giá theo hướng tích hợp Ngữ văn và Lịch sử ở trường Trung học cơ sở” Cuốn sách được các tác giả Lê Bá Liên, Đặng Thị Mây, Nguyễn Thị Thanh biên soạn, với dung lượng 212 trang, khổ sách 24 cm, được ấn hành năm 2014. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Thiết kế giáo án dạy học Ngữ văn theo hướng tích hợp Văn – Sử. Chương 2: Thiết kế giáo án dạy học Lịch sử theo quan điểm tích hợp Sử - Văn. Chương 3: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn và Lịch sử ở trung học cơ sở theo hướng tích hợp. Tài liệu tham khảo Hướng dẫn dạy – học và kiểm tra đánh giá theo hướng tích hợp Ngữ văn và Lịch sử ở trường Trung học cơ sở là minh chứng cụ thể cho định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm tích hợp liên môn. Theo quan niệm của tác giả tài liệu này như một sự đề xuất, định hướng về phương pháp và cung cấp tư liệu cho giáo viên Ngữ văn và Lịch sử cấp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong việc thiết kế giáo án theo hướng tích hợp. Hệ thống giáo án Ngữ văn trong tài liệu được thiết kế ở hai mức độ: một số giáo án điển hình điển hình cụ thể, chi tiết còn một số chỉ chú trọng những nội dung có thể tích hợp, những “địa chỉ tích hợp” giữa Ngữ văn và Lịch sử, như là một gợi ý để giáo viên thiết kế giáo án theo hướng tích hợp trong thực tiễn dạy học. Hệ thống giáo án Lịch sử được thiết kế thành 3 nhóm tương ứng với các dạng tích hợp chính: giáo án tích hợp từng phần, giáo án tích hợp toàn phần và giáo án tích hợp theo chủ đề. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! Văn An, ngày…tháng….năm 2016 HIỆU TRƯỞNG DUYỆT Người giới thiệu
Xem thêm

Đọc thêm

Bài giảng Ngữ văn lớp 8: Văn bản Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô Đại Cáo)

Bài giảng Ngữ văn lớp 8: Văn bản Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô Đại Cáo)

Bài giảng Ngữ văn lớp 8: Văn bản Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô Đại Cáo) giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn, đồng thời đây còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn giáo án, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy.

Đọc thêm

Xây dựng tổ chức khoạt động ngoại khóa vật lí 10 theo hướng phát huy năng lực học sinh

Xây dựng tổ chức khoạt động ngoại khóa vật lí 10 theo hướng phát huy năng lực học sinh

Nội Dung của tài liệu : + Hướng dẫn quy trình tổ chức Hoạt Động Ngoại Khóa Vật Lí Ở trường Trung Học Phổ Thông. ( Mục đích, kế hoạch,các bước tiến hành ).+ Tài liệu hướng dẫn biên soạn nội dung hoạt động ngoại khóa vật lí 10 theo hướng phát huy năng lực học sinh bằng các trò chơi trong hội thi vật lí+ Tài liệu hướng dẫn thiết kế trò chơi hoạt động ngoại khóa vật lí băng powpoint, phần mềm cắt ghép vi deo....

Đọc thêm

Mẫu CV Chuẩn xin việc

Mẫu CV Chuẩn xin việc

Mẫu CV xin việc chuẩn gây ấn tượng đẹp mắt đối với các nhà tuyển dụng 1. Thông tin cá nhân 2. Mục tiêu nghề nghiệpQuan điểm nghề nghiệp 3. Trình độ học vấnQuá trình đào tạo 4. Thành tích cá nhân 5. Kinh nghiệm làm việc 6. Kỹ năng làm việc 7. Hoạt động Ngoại khóa 8. Người tham vấn

Đọc thêm

giáo án dạy học tích hợp môn Ngữ văn-Bài toán dân số

giáo án dạy học tích hợp môn Ngữ văn-Bài toán dân số

giáo án DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN NGỮ VĂN (ĐẠT GIẢI 2016)Bài toán dân sốđã đạt giải nhất cấp huyện năm 2016giáo án DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN NGgiáo án DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN NGỮ VĂN (ĐẠT GIẢI 2016)Bài toán dân sốđã đạt giải nhất cấp huyện năm 2016giáo án DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN NGỮ VĂN (ĐẠT GIẢI 2016)Bài toán dân sốđã đạt giải nhất cấp huyện năm 2016Ữ VĂN (ĐẠT GIẢI 2016)Bài toán dân sốđã đạt giải nhất cấp huyện năm 2016giáo án DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN NGỮ VĂN (ĐẠT GIẢI 2016)Bài toán dân sốđã đạt giải nhất cấp huyện năm 2016
Xem thêm

Đọc thêm

Đề tài Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học viên quân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự

Đề tài Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học viên quân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự

Đề tài Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học viên quân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự - Đánh giá được thực trạng, nhu cầu hoạt động thể thao ngoại khóa của học viên quân sự - Học viện KTQS. - Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, đề tài đưa ra những nguyên nhân hạn chế, những bất cập của hoạt động thể thao ngoại khóa của học viên quân sự từ đó làm cơ sở lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho phù hớp với định hướng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho học viên quân sự của Học viện KTQS. 9. Kế hoạch tổ chức nghiên cứu. 9.1. Địa điểm nghiên cứu: - Các tiểu đoàn học viên quân sự của Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 9.2.Thời gian nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu từ tháng 7/ 2010 đến tháng 08/ 2011 được chia làm các giai đoạn sau: * Giai đoạn 1: Từ tháng 07/2010 đến tháng 11/2010 Lựa chọn đề tài xây dựng và bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học * Giai ®o¹n 2: Tõ th¸ng 11/2010 ®Õn th¸ng 5/2011 - Thu thập tài liệu, lấy số liệu, xử lý số liệu. - §¸nh gi¸ thực tr¹ng vµ những nguyên nhân ảnh hưởng tới hoạt động thể thao ngoại khoá của học viên quân sự trong Học viện. - Nghiên cứu định hướng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức thể thao ngoại khóa thu hót häc viªn qu©n sù tham gia ho¹t ®éng thể thao ngo¹i kho¸ nhiÒu h¬n, n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c GDTC trong Häc viÖn. - Khảo nghiệm kết quả định hướng đổi mới * Giai đoạn 3: Từ tháng 6/2011 đến 08/2011 Hoàn thiện đề tài và bảo vệ đề tài trước hội đồng nghiệm thu. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Đề tài Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học viên quân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự 1.1. Một số công trình nghiên cứu có liên quan Nghiên cứu nâng cao chất lượng GDTC trong nhà trường đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà tổ chức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các công trình nghiên cứu đó đều chỉ ra được thực trạng, tính cấp thiết của vấn đề cần nghiên cứu, từ đó cũng đưa ra được những giải pháp mang tính khả thi cho đối tượng nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu quả GDTC trong trường học. Để nâng cao hiệu quả GDTC trong giờ học chính khóa đã có nhiều công trình nghiên cứu như: Trịnh Đình Hùng (1998), Nguyễn Văn Toàn (2004), Nguyễn Thanh Ngọc (2004), Hồ Thị Thái (2004), Nguyễn Hoàng Dương (2005 )… Trong những năm qua ngành TDTT quân đội cũng đã có những công trình nghiên cứu của các tác giả liên quan đến nâng cao chất lượng GDTC, rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ như: Nguyễn Hữu Thắng (1998) Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tuần hoàn để phát triển thể lực cho đơn vị bộ binh. Nguyễn Văn Yềm ( 1998 ) Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng GDTC trong các trường đào tạo sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đối với Học viện KTQS đã có đề tài nghiên cứu của các tác giả như: Nguyễn Văn Thế ( 1996 ) Nghiên cứu đánh giá thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực cho học viên đào tạo dài hạn ở Học viện KTQS. Đỗ Nghĩa Quân ( 2007 ) Nghiên cứu đổi mới chưng trình môn học TDTT cho học viên đào tạo dài hạn ở Học viện KTQS. Các công trình nghiên cứu này đã đưa ra được những số liệu đánh giá thực trạng phát triển thể chất, những yếu tố ảnh hưởng đến thể chất của đối tượng nghiên cứu, từ đó đưa ra được những biện pháp mang tính khả thi theo hướng đổi mới chương trình, nội dung môn học GDTC, đổi mới phương pháp dạy và học… Tuy nhiên các công trình nghiên cứu này con bộc lộ một số mặt còn hạn chế do các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau như: quỹ thời gian, điều kiện cơ sở vật chất, nội dung môn học, cách thức tổ chức, phương pháp giảng dạy, hay năng lực tổ chức, điều hành giờ học vủa GV, sự ham thích môn học của người học… Hoạt động thể thao ngoại khóa là hoạt động mang tính tự nguyện, tự giác của người tập hơn là bắt buộc, người tập tham gia hoạt động ngoại khóa nhằm thỏa mãn nhu cầu tập luyện TDTT trên sự ham thích của chính bản thân mình, do đó thông qua hoạt động thể thao ngoại khóa người tập có ý thức độc lập sáng tạo trong quá trình tập luyện, qua hoạt động thể thao ngoại khóa giúp cho họ có thể giao lưu, học hỏi phát huy vai trò làm chủ bản thân, bổ sung các kỹ năng và kinh nghiệm sống, giúp cho người tập trở thành con người toàn diện và thú vị hơn. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa, tổ chức tốt hoạt động này không phải đơn giản, đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này và đã thu được nhiều kết quả khả quan, là những tài liệu hết sức quý báu đối với những người làm công tác TDTT, công tác phong trào trong lĩnh vực này. Các công trình nghiên cứu về hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường từ phổ thông đến đại học của các tác giả như: Nguyễn Thị Xuyền ( 1998) Nghiên cứu những biện pháp tổ chức hợp lý hoạt động TDTT ngoài giờ chính khóa để nâng cao thể lực cho học sinh trung học cơ sở khu vực nông thôn Hải Phòng. Trần Thị Thùy Linh ( 2000) Nghiên cứu hiệu quả hình thức tập luyện thể dục ngoại khóa bắt buộc phát triển thể chất cho nữ sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế. Phạm Khánh Ninh (2001) Nghiên cứu cải tiến tổ chức và quản lý các hoạt động TDTT ngoại khóa để nâng cao thể lực của sinh viên trường Đại học Mỏ Địa Chất. Nguyễn Văn Toàn (2007) Nghiên cứu một số biện pháp tăng cường hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường hiệu quả môn học GDTC của trường Đại học Giao Thông Vận Tải. Trần Văn Mạnh (2007) Nghiên cứu tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa góp phần nâng cao thể chất sinh viên trường Đại học Xây Dựng. Nguyễn Quang Huy (2008) Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Thể dục Thể thao ngoại khóa cho học viên đào tạo dài hạn Học viện KTQS. Đã chỉ ra rằng: - Sự cấp thiết phải đánh giá những thực trạng cũng như đưa ra được những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC thông qua giờ học chính khóa cũng như hoạt động thể thao ngoại khóa. - Cần phải có sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường các cấp, các phòng ban, đoàn thể quần chúng, đây là cơ sở hết sức quan trọng để thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa. - Yếu tố quan trọng nhất, quyết định lớn nhất đến phong trào tập luyện TDTT, đặc biệt là hoạt động thể thao ngoại khóa đó là ý thức học tập, sự ham thích, nhu cầu và hứng thú tập luyện TDTT. Qua đó xây dựng nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vị trí, vai trò, tác dụng của thể thao ngoại khóa đối với bản thân mỗi người. - Phải có GV, HDV TDTT tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo quá trình tập luyện hoạt động thể thao ngoại khóa. Đây là yếu tố rất cân thiết mang tính định hướng tập luyện, hướng dẫn, tỏ chức hoạt động này. - Cần phải có một quy chế hoạt động mang tính pháp quy cho hoạt động thể thao ngoại khóa phù hợp với môi trường giáo dục, với nhu cầu, sở thích của người tham gia tập luyện. - Ngoài ra cần phải có cơ sở vật chất , trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho quá trình tập luyện và tổ chức thi đấu. Các hình thức chủ yếu mà các tác giả đã đưa ra bao gồm: - Tổ chức theo mô hình câu lạc bộ TDTT - Tổ chức theo mô hình đội tuyển TDTT - Tổ chức theo mô hình lớp học nâng cao với các môn thể thao tự chọn theo sở thích của người tập. Đề tài Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học viên quân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự Tất cả các hình thức trên đều có giáo viên, HDV có chuyên môn trực tiếp quản lý nhằm định hướng, hướng dẫn, tổ chức cho các em sinh viên luyện tập đúng cách, đúng phương pháp nhằm đạt được mục đích yêu cầu đề ra góp phần nâng cao chất lượng GDTC trong nhà trường. Đề tài Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học viên quân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án Ngữ văn 10 kì 2

Giáo án Ngữ văn 10 kì 2

Giáo án Ngữ văn 10 tập 2 cung cấp đầy đủ các giáo án của chương trình Ngữ văn 10 kì 2. Giáo án trình bày logic, rõ ràng, phương pháp hiện đại; giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Giáo án chia thành từng bài, từng tiết theo đúng phân phối chương trình chung của Bộ. Kiến thức có từ phần cơ bản tới nâng cao. Đặc biệt là nâng cao trong phần giảng dạy về văn bản.

Đọc thêm

Giáo án Ngữ văn 11 tập 1

Giáo án Ngữ văn 11 tập 1

Giáo án Ngữ văn 11 tập 1 cung cấp đầy đủ các giáo án của chương trình Ngữ văn 11 kì 1. Giáo án trình bày logic, rõ ràng, phương pháp hiện đại; giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Giáo án chia thành từng bài, từng tiết theo đúng phân phối chương trình chung của Bộ. Kiến thức có từ phần cơ bản tới nâng cao. Đặc biệt là nâng cao trong phần giảng dạy về văn bản.

Đọc thêm

Giáo án Ngữ văn 12 tập 1 ( tron bo)

Giáo án Ngữ văn 12 tập 1 ( tron bo)

Giáo án Ngữ văn 12 tập 1 cung cấp đầy đủ các giáo án của chương trình Ngữ văn 12 kì 1. Giáo án trình bày logic, rõ ràng, phương pháp hiện đại; giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Giáo án chia thành từng bài, từng tiết theo đúng phân phối chương trình chung của Bộ. Kiến thức có từ phần cơ bản tới nâng cao. Đặc biệt là nâng cao trong phần giảng dạy về văn bản.

Đọc thêm

giáo án dạy học tích hợp môn ngữ văn 2016Bài toán dân số

giáo án dạy học tích hợp môn ngữ văn 2016Bài toán dân số

giáo án dạy học tích hợp môn ngữ văn 2016Bài toán dân số đã đạt giải nhất cấp huyện năm 2016. giáo án dạy học tích hợp môn ngữ văn 2016Bài toán dân số đã đạt giải nhất cấp huyện năm 2016 giáo án dạy học tích hợp môn ngữ văn 2016Bài toán dân số đã đạt giải nhất cấp huyện năm 2016. giáo án dạy học tích hợp môn ngữ văn 2016Bài toán dân số đã đạt giải nhất cấp huyện năm 2016.. giáo án dạy học tích hợp môn ngữ văn 2016Bài toán dân số đã đạt giải nhất cấp huyện năm 2016
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án Ngữ văn 12 kì 2

Giáo án Ngữ văn 12 kì 2

Giáo án Ngữ văn 12 tập 2 cung cấp đầy đủ các giáo án của chương trình Ngữ văn 12 kì 2. Giáo án trình bày logic, rõ ràng, phương pháp hiện đại; giúp ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Giáo án chia thành từng bài, từng tiết theo đúng phân phối chương trình chung của Bộ. Kiến thức có từ phần cơ bản tới nâng cao. Đặc biệt là nâng cao trong phần giảng dạy về văn bản.

Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓAỞ TRƢỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BẮC NINHTỈNH BẮC NINH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓAỞ TRƢỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BẮC NINHTỈNH BẮC NINH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM–––––––––––––––––––––LƢU THỊ KIM ANHQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓAỞ TRƢỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BẮC NINH,TỈNH BẮC NINHLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2013ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM–––––––––––––––––––––LƢU THỊ KIM ANHQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓAỞ TRƢỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BẮC NINH,TỈNH BẮC NINHChuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤCMã số: 60 14 01 14LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hồng Quang
Xem thêm

11 Đọc thêm

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG BỘ MÔN HÓA HỌC

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG BỘ MÔN HÓA HỌC

- Kiến nghị:20Vấn đề ô nhiễm môi trường là vấn đề không thể giải quyết trong một khoảngthời gian nhất định mà nó cần phải có thời gian và liên tục. Để giáo dục học sinh phổthông có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn tôi có một số đề nghị sau:Đối với sở giáo dục và đào tạo cần trang bị thêm cho giáo viên nhiều tàiliệu tranh ảnh, số liệu thống kê có liên quan đến môi trường, tổ chức các cuộcthi tìm hiểu về bảo vệ môi trường.Các câu hỏi trong đề thi cần dành cho lượng kiến thức liên quan đến môitrường sống để buộc các em phải tự học, tự tìm hiểu, tự tích lũy.Việc giáo dục bảo vệ môi trường phải được giáo dục từ việc làm nhỏ nhất,ở các cấp với mức độ khác nhau. Hãy xem việc giáo dục bảo vệ môi trường nhưviệc rèn luyện đạo đức ý thức của học sinh có như vậy mới xây dựng đượcnhững thế hệ công dân cho tương lai.Đối với nhà trường: Tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp có nộidung về tổ chức định kỳ các hoạt động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, hoạt độngtrồng và chăm sóc cây xanh, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoặc nêu nhữngtấm gương gìn giữ bảo vệ môi trường.Đối với giáo viên: Phải có tâm huyết, nhiệt tình, kiên trì và luôn tìm kiếncác thông tin tư liệu có liên quan đến môi trường để làm bài giảng thêm phongphú gắn liền với đời sống thực tiễn, đồng thời luôn đổi mới phương pháp dạyhọc để học sinh có hứng thú.Trên đây là toàn bộ những quan điểm của tôi trong việc giáo dục học sinhvề vấn đề môi trường của một giáo viên dạy môn hóa. Có thể coi đây là mộtphần đóng góp ý kiến nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Mặc dù đãcó nhiều cố gắng sông không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong được sự góp ýkiến của các cấp lãnh đạo, của các bạn đồng nghiệp để sáng kiến này được hoànthiện hơn.
Xem thêm

22 Đọc thêm

GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN LỚP 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM 2017

GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN LỚP 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM 2017

GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 11 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 2017 THAM KHẢO NGON. GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 2017 tham khảo tốt GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 2017 tham khảo tốt GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 2017 tham khảo tốt GIÁO ÁN TỰ CHỌN NGỮ VĂN 11 TRỌN BỘ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 2017 tham khảo tốt

Đọc thêm

Giáo án ngữ văn 8 cả năm chuẩn năm 20162017

Giáo án ngữ văn 8 cả năm chuẩn năm 20162017

Giáo án ngữ văn 8 cả năm chuẩn năm 20162017 Giáo án ngữ văn 8 cả năm chuẩn năm 20162017 Giáo án ngữ văn 8 cả năm chuẩn năm 20162017 Giáo án ngữ văn 8 cả năm chuẩn năm 20162017 Giáo án ngữ văn 8 cả năm chuẩn năm 20162017 Giáo án ngữ văn 8 cả năm chuẩn năm 20162017 Giáo án ngữ văn 8 cả năm chuẩn năm 20162017 Giáo án ngữ văn 8 cả năm chuẩn năm 20162017

Đọc thêm

Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới

Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới

Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Giáo án ngữ văn 8 cả năm theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới

Đọc thêm